Het Goldstone rapport en het vervolg

vnvlagAnderhalve maand geleden kwam het Goldstone rapport (pdf) uit. Meneer Goldstone heeft voor de VN de operatie “Cast Lead” onderzocht. Dat was de militaire operatie die Israël uitvoerde in de Gazastrook als reactie op de lange reeks raketbeschietingen vanuit Gaza. Het rapport heeft nogal wat opschudding veroorzaakt omdat het zich vrij stevig uitspreekt over de schendingen van het humanitaire recht en het oorlogsrecht door Israël in meerdere mate en door de Palestijnen in iets mindere mate.

Anderhalve week geleden heeft men in de roemruchte VN commissie voor de mensenrechten toch besloten een resolutie te maken naar aanleiding van dit rapport. Deze resolutie is aangenomen en zal daarom naar de algemene vergadering van de VN gestuurd worden. Nederland heeft tegen de resolutie (pdf) gestemd. Belangrijkste reden: de resolutie legt de nadruk eenzijdig op Israël.

Is die stellingname terecht en wat moet Nederland doen bij de stemming in de algemene vergadering straks?

Allereerst is er een formeel probleem. Palestina is geen erkende staat en als zodanig geen lid van de Verenigde Naties. De Palestijnen hebben wel de waarnemerstatus, maar die rol wordt ingenomen door de PLO. Dus de vraag is in hoeverre je als VN überhaupt een “eenheid” kan aanspreken die je niet erkent.

Ten tweede is er het feit dat de Palestijnen wel degelijk worden aangesproken in de resolutie. Dat zit hem in het volgende stuk:
3. Endorses the recommendations contained in the report of the Independent International Fact-Finding Mission, and calls upon all concerned parties including United Nations bodies, to ensure their implementation in accordance with their respective mandates;

En dan wordt er dus ook gedoeld op onder andere deze niet mis te verstane aanbevelingen:
– The Mission recommends that Palestinian armed groups undertake forthwith to respect international humanitarian law, in particular by renouncing attacks on Israeli civilians and civilian objects, and take all feasible precautionary measures to avoid harm to Palestinian civilians during hostilities
– The Mission recommends that Palestinian armed groups who hold Israeli soldier Gilad Shalit in detention release him on humanitarian grounds. Pending such release they should recognize his status as prisoner of war, treat him as such, and allow him ICRC visits.

Ten derde is het nog altijd zo dat Israël de bezettingsmacht is. En volgens de internationale spelregels ligt er altijd meer verantwoordelijkheid bij de bezettingsmacht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zij meer aangesproken worden.

En als laatste kan je stellen dat een stem tegen een resolutie een signaal geeft richting Israël dat de schendingen acceptabel zijn.

Als je dan niet voor kunt stemmen omdat je vindt dat de resolutie eenzijdig is, onthou je dan in ieder geval van stemming (zoals bijvoorbeeld de Belgen). Daarmee treedt je in ieder geval niet op als verdediger van de schendingen.
Heb je ook daar nog moeite mee, maak je dan in ieder geval hard voor een andere resolutie die meer “evenwichtig” is.
Dan lijkt het me dat je wat meer als verdediger van de mensenrechten acteert straks in de algemene vergadering. Alle andere posities maken je verdacht.

Overigens denk ik dat het allemaal niets uitmaakt. Er zijn al vele resoluties voorbij gekomen waar noch Israël noch de Palestijnen zich veel van hebben aangetrokken.

Hier ter afronding twee stukken uit de samenvatting over de rol van Israël:
8. The use of certain weapons
48. Based on its investigation of incidents involving the use of certain weapons such as white phosphorous and flechette missiles, the Mission, while accepting that white phosphorous is not at this stage proscribed under international law, finds that the Israeli armed forces were systematically reckless in determining its use in built-up areas. Moreover, doctors who treated patients with white phosphorous wounds spoke about the severity and sometimes untreatable nature of the burns caused by the substance. The Mission believes that serious consideration should be given to banning the use of white phosphorous in built-up areas. As to flechettes, the Mission notes that they are an area weapon incapable of discriminating between objectives after detonation. They are, therefore, particularly unsuitable for use in urban settings where there is reason to believe civilians may be present.

51. The chicken farms of Mr. Sameh Sawafeary in the Zeitoun neighbourhood south of Gaza City reportedly supplied over 10 per cent of the Gaza egg market. Armoured bulldozers of the Israeli forces systematically flattened the chicken coops, killing all 31,000 chickens inside, and destroyed the plant and material necessary for the business. The Mission concludes that this was a deliberate act of wanton destruction not justified by any military necessity and draws the same legal conclusions as in the case of the destruction of the flour mill.

En een stuk over de rol Palestijnen:
20. Impact on civilians of rocket and mortar attacks by Palestinian armed groups on southern Israel
103. Palestinian armed groups have launched about 8000 rockets and mortars into southern Israel since 2001 (Chapter XIII). While communities such as Sderot and Kibbutz Nir-Am have been within the range of rocket and mortar fire since the beginning, the range of rocket fire increased to nearly 40 kilometres from the Gaza border, encompassing towns as far north as Ashdod, during the Israeli military operations in Gaza.
104. Since 18 June 2008, rockets fired by Palestinian armed groups in Gaza have killed 3 civilians inside Israel and 2 civilians in Gaza when a rocket landed short of the border on 26 December 2008. Reportedly, over 1000 civilians inside Israel were physically injured as a result of rocket and mortar attacks, 918 of which were injured during the time of the Israeli military operations in Gaza.

Als uitsmijter een paragraaf uit het rapport die geheel in lijn is met bijvoorbeeld de recente constatering van Amnesty dat Israël de Palestijnen van het water afhoudt.

110. The Mission notes that the relatively few casualties sustained by civilians inside Israel is due in large part to the precautions put into place by Israel. This includes an early warning system, the provision of public shelters and fortifications of schools and other public buildings at great financial cost – a projected USD 460 million between 2005 and 2011- to the Government of Israel. The Mission is greatly concerned, however, about the lack of an early warning system and a lack of public shelters and fortifications available to the Palestinian Israeli communities living unrecognised and in some of the recognised villages that are within the range of rocket and mortars being fired by Palestinian armed groups in Gaza.

 1. 8

  Ik wou bijna zeggen “So! Nog wat nieuws?”. Maar ja, dat doe je dan niet.

  Maar de zaak (zonder winnaars) is daar al lang en breed verloren @steeph. & @larie ook, elders.

 2. 9

  @6: Wat Israël de Palestijnen aandoet is wel legitiem ten opzichte van de Palestijnen? Dat Israël intern een democratie is, doet voor mij niets af aan dat Israël zich op een onrechtvaardige en onrechtmatige manier opstelt ten opzichte van de Palestijnen.

  Israël onderdrukt ook een deel van de eigen bevolking. Zoals verschillende bronnen hebben Arabische Israëli’s op grote schaal te maken met discriminatie in verschillende aspecten van het leven.

 3. 10

  @7 Mee eens, ik zal proberen het netjes te formuleren.

  Er was een wapenstilstand die door Hamas in acht werd genomen. Hier kwam een einde aan op 4 november door een actie van Israel. De reactie van Hamas was voorspelbaar. Israel wist dat maar men zocht een aanleiding om de Palestijnen eens goed de les te lezen – Gegoten lood was een wraakactie op de bevolking.

  Verder zou ik nog willen toevoegen dat de radicalisering van Hamas een gevolg is van het beleid van de Israelies. Alleen al het feit dat 1.55 miljoen mensen opeengepakt leven op 360 vierkante km zonder dat ze dit gebied mogen verlaten, met een kapot gemaakte infrastructuur … moet ik doorgaan?

  Ik ben benieuwd hoe Verhagen dit verdedigd. Hij kiest duidelijk de kant van Israel.

 4. 11

  @Koekebakker. Huh ? Ik dacht dat de wapenstilstand destijds feitelijk gebroken werd door Palestijnen, die al weken bezig waren om vanuit Gaza raketten Israel in te schieten ?

  Overigens doen de Israeli’s het gewoon verkeerd. Wat ze moeten doen is Hamas en Fatah tegen elkaar uitspelen. Dat hebben ze een tijdje lang succesvol gedaan, maar dat ligt nu weer een beetje in het toilet, lijkt wel. Gelukkig komen er weer verkiezingen.

 5. 13

  Tis Simpel:

  Israël = bezettende macht en militair superieur
  Hamas = democratisch gekozen, verzet zich tegen bezettende macht en geen strijdkracht/macht.

  Interessant om te lezen:
  Debunking The Myths Surrounding Hamas

  Hamas – They’re not bad, they’re just drawn that way
  http://www.informationclearinghouse.info/article23799.htm

  Ook interessant om te lezen over deze kwestie zijn de artikelen van mevrouw Verrijn Stuart.

 6. 14

  @11 KJ

  Nee, Koekebakker heeft gelijk. Israël heeft het bestand gebroken. Maar helaas werd dat hier (in de media) anders weergegeven.

 7. 15

  Je moet bij die link van Koekebakker even 1 alinea terugscrollen. ‘Hamas’ heeft dan misschien wel officieel het bestand niet geschonden, maar als dat niet zo is, dan heeft zij feitelijk ook geen macht in Gaza, want er waren daar mensen bezig om raketten af te schieten. Da’s even lame als dat de Libanese regering klaagt over Hezbollah die raketten afschiet. Als je de regering bent, ben je verantwoordelijk. Als iemand op jouw territorium iets doet wat jij niet wil, dan doe je er iets aan. En als je er niets aan doet, ben je medeplichtig. Zo gaat het verdomme in de grotemensenwereld !

  Dat gezegd zijnde, en op het gevaar af dat ik nu een beetje eh.. ‘grof’ klink: beide partijen in het conflict kunnen me gestolen worden. Ze kennen allebei maar 1 manier om met hun vijand af te rekenen: totaal. Lees het oude testament er maar op na. Alleen de meisjes laten ze over en die verkopen ze. Ik zeg niet dat ze slecht zijn, maar ze laten zich allebei leiden door een heilig boekie dat er niet om liegt. Zolang je hun beider volksaard moet verklaren uit dat boekie (en dat willen ze, aan beide kanten, zelf), is er niks mis met ‘gezond wantrouwen tegenover het semitisme in en rond Israel’. Welk ‘semitisme’ dan ook.

  Daarbij ben ik geneigd om de zijde van Israel te kiezen omdat zij a) zich, hun militaire macht in aanmerking nemend, nog een beetje inhouden, en b) tenminste bereid zijn om zich op een westerse manier te ontwikkelen (en dus waarschijnlijk iets ‘afstralen’ in hun regio). Van Hamas hoor ik alleen maar dat zij ziekenhuizen binnendringen en mensen in hun bed executeren. Mooie boel.

 8. 17

  @KJ, klopt er waren groeperingen die niet onder controle stonden van Hamas en die zich niet aan het bestand hielden, maar zoals ik al zei: 1.55 miljoen mensen opeengepakt, werkloos, dagelijks vernederd in een klein land dat feitelijk fungeert als een gevangenis … Hogedrukpan komt er nog het beste bij in de buurt. Israël is hiervoor verantwoordelijk.

  Ik kies geen zijde, niet voor Hamas en niet voor Israël maar voor de mensen die daar opgesloten zitten. Zoals Goldstone in het interview ergens zegt: Israel heeft de Palestijnen gestraft voor het feit dat ze Hamas gekozen hadden. (zie link @1)

 9. 18

  @Koekebakker. Ja, dat was mijn punt. “groeperingen die niet onder controle stonden van Hamas” is paardenpoep: je hebt de macht of je hebt die niet. O, en Israel is in Gaza, en in de rest van Israel, ten tijde van oorlog en vrede, een apartheids-regime, dat ben ik best met je eens. Maar die primitiviteit komt van beide kanten.

  @Hal; je bedoelt dat Hamas als eerste besloot om de ‘kleine’ infringements van het bestand van de ander niet meer door de vingers te zien. Ja, zo kan ik ook het breken van het bestand bij de ander leggen.

 10. 19

  @KJ
  Zes doden (Hamasserts nb) op 4 november 2008, mooi eufemisme ‘kleine’. Dat is Hamas in het hele conflict dat erop volgde niet gelukt.

 11. 20

  @KJ “hebt de macht of je hebt die niet” – ik denk dat dat niet zo simpel is.

  En verder schrijf je: “primitiviteit komt van beide kanten.”, ja dat is mogelijk waar maar Israël is als bezettende macht verantwoordelijk.

 12. 21

  @Koekebakker. Het is alleen *niet* zo simpel op plekken waar het idee van een natiestaat niet geldt. Je weet wel; de westerse wereld. De beschaving. Het zou redelijk belachelijk zijn als Friezen aansluiting zochten bij hun broeders in Duitsland en daartoe vanuit Duitsland raketten Groningen in afvuurden. Dan zou de Nederlandse daar een eind aan eisen, en Duitsland een eind aan maken (tuechtig !).

  Voor jou is Israel de bezetter, voor de VN niet. En dat is nou al best een tijdje lang zo. Terminologie helpt het probleem niet oplossen, maar je moet een oogpunt kiezen als je een oordeel velt. Niet cherrypicken van die oogpunten van deze of gene die je meest bevallen. OF Israel is een natiestaat, moet zich aan het oorlogsrecht houden en dan zijn de plekken om haar heen dat dus ook. Maar dan zijn zij *niet* ‘de bezetter’ en moet Hamas haar honden terugroepen die daar een beetje ongecontroleerd raketten naar een buurland staan te sturen. OF Israel en de haar omringende gebieden zijn een primitieve chaos, maar dan hoeft Israel zich ook nergens aan te houden.

  Your call.

 13. 22

  @KJ
  Dat is pas cherrypicken. Vooralsnog is het namelijk zo dat Israel inderdaad een natiestaat is, Egypte en Jordanië ook, maar de Gaza-strook niet, dat is primitieve bende.

 14. 23

  @KJ, ik kan je vergelijking niet helemaal volgen: Friesland maakt al minimaal 500 jaar deel uit van de Nederlands Republiek (en nu Koninkrijk). In het geval van Gaza en de Westbank is er sprake van een bezetting. Dit betekend dat Israel verantwoordelijk is voor de burgerbevolking van Gaza. Nu kun je stellen dat het Israëlische leger zich heeft teruggetrokken buiten de grenzen van Gaza, maar het land is omsingeld door Israël (en Egypte werkt mee) en effectief is Israël dus nog steeds de bezetter. Dit is internationaalrecht en geen cherrypicken.

  De primitieve chaos die is ontstaan in Gaza is een gevolg van Israëls politiek. Lees het rapport van Goldstone of luister naar het interview waar ik @1 naar link dan weet je wat dat betekend.

 15. 24

  @Koekebakker; het gaat natuurlijk niet om Friesland, malloot ! Sorry, maar dat is een beetje de boel te letterlijk nemen. Het gaat erom dat als je een conflict beoordeelt, dat je dat kan doen OF op de formele manier (Israel wordt schendingen van het oorlogsrecht aangerekend, de Palestijnse ‘eenheid’ ook, maar dan moet je Hamas ook verantwoordelijk houden voor de initiele raketbeschietingen – it’s a package deal), OF op de informele manier (en dan mag alles, inclusief Israels’ schendingen van het oorlogsrecht).

  Ik ben het met je eens dat Israel bepaalde gebieden met kolonisten erin, eh.. ‘de hand boven het hoofd houdt’ (wederom een zeer informele situatie), maar dat heeft met het conflict in Gaza niks te maken. En wat betreft de invasie van Gaza; een invasie van vijandelijk gebied valt volkomen binnen het oorlogsrecht.

  Als je dit allemaal te autistisch klinkt, en dat zou ik met je eens zijn, maar dan moet er een andere, ‘formele’ manier gevonden worden om met dit conflict om te gaan. Om de regels ervan te beschrijven. Tot die tijd is het chaos, en ‘anything goes’. Jammer, maar helaas. En ook helaas: dat hebben de Palestijnen deels aan zichzelf te danken. Als hun leiderschap niet zo verschrikkelijk radicaal, corrupt en verdeeld was, zouden ze veel meer voor elkaar kunnen krijgen bij de VN. Waarschijnlijk. Mag ik hopen.

 16. 25

  @KJ, je vergeet dat jij Friesland hebt geïntroduceerd. Ik wilde alleen maar laten zien dat het een verkeerde vergelijking is.

  Ik ben het helemaal met je eens (denk ik) dat ook Hamas oorlogsmisdaden heeft begaan door (na 4 november) raketten af te schieten op de Israëlische bevolking. Dat is volgens het oorlogsrecht niet toegestaan. Ik probeer mijn argumentatie juist daarop te bazeren: wat is wel/niet toegestaan volgens dit recht.

  Ik begrijp jou redenatie dan ook niet helemaal. Waarom moet ik een onderscheid maken tussen formeel en informeel? Volgens mij moet je het recht toepassen, zonder aanzien des persoons. Kun je dit toelichten?

  Ik neem aan dat je met de kolonisten, de kolonisten in de West Bank bedoelt. Dat heeft in strikte zin niets met Gaza te maken, behalve dan dat Gaza en de West Bank beide door Israël bezet worden gehouden.

  Volgens Goldstone is het in het oorlogsrecht toegestaan om met commandoacties wat te doen aan de beschietingen – maar dat heeft Israël niet gedaan: men heeft moedwillig de infrastructuur kapot gemaakt en de bevolking geterroriseerd.

  Kun je beschrijven hoe de ‘andere manier van omgaan’ met het conflict er uit ziet? Wie moet dat doen? Israël? Met de huidige regering heb ik daar weinig hoop op.

  En verder hoe radicaal, corrupt en verdeeld het Palestijnse leiderschap ook is (NB Hamas is *niet* corrupt, wel Fatah) het is nooit toegestaan om de bevolking daarvoor te straffen.

  De verdeeldheid tenslotte is door Israel en de US bevorderd (al zal dat niet de enige oorzaak zijn). De machtsstrijd tussen Hamas en Fatah werd aangemoedigd en gesteund door de USA (onder de vorige incompetente regering). Deze verdeeldheid is een grote hindernis om een oplossing te vinden voor de problemen.

  Israël heeft de vijand gekregen die zij heeft verdiend.

 17. 27

  Wat de situatie rond het politiek-zionistische project (Joodse staat) zo ingewikkeld maakt, is dat persoonlijke voorkeuren c.q. vooroordelen de voornaamste rol spelen. Het erudiete ‘gesnater’ (ook hier) over internationaal recht, over formeel en informeel, of over welke invalshoek ook bij deze nu in feite al ruim honderd jaar slepende kwestie met een onhaalbaar project als initiatie, kan op deze manier bij wijze van spreken eewig door gaan. Toch zal dit niet gaan lukken. Op een gegeven moment — een typische Cruyffiaanse uitdrukking: et un momento dado — zijn de rapen werkelijk gaar bij het merendeel van de diverse bevolkingsgroepen op dit ondermaanse. Naarmate de herinnering aan de Sho’a — die de niet zo heel erg edele germanen uitvoerden — verstrijkt, neemt omgekeerd evenredig de (steun voor) dít ! Israël af en zullen ook de westerse democratieën zich gedwongen zien, een regeling van dit conflict erdoor te drukken. Want als gevolg van het stemmen in de Algemene Vergadering van de VN over (een aanbeveling tot) het verdelen van het voormalige Britse Mandaatgebied Palestina — 29 november, 1947, met resolutie 181-II als inzet — heeft de internationale gemeenschap, de Westerse hemosfeer voorop, zich verantwoordelijk gemaakt voor wat zich nadien in de Palestijnse regio afspeelde en afspeelt.

  De vaardigheid om op slinkse wijze om te gaan met juridische invalshoeken, oftewel met ‘erudiete’ uitgangspunten c.q. opvattingen, is tot de ‘hoogste graad van het debiteren van (on)wijsheden’ gestegen, en ik moet mij al sterk vergissen als niet binnen afzienbare tijd dít ! Israël tot de orde wordt geroepen. De recente poging van Netanyahu c.s. het oorlogsrecht aangepast te krijgen, zodat ‘zijn’ Israël ongedwongen door mag gaan op de onzalige weg die met het politiek-zionistische project werd ingeslagen, mag van mij het predicaat hypocrisie van het ‘zuiverste’ gehalte toegedicht worden…

 18. 29

  Het feit dat Netanyahu het oorlogsrecht aangepast wil zien, geeft al aan dat hij kennelijk ook vindt dat Israel dit oorlogsrecht thans met voeten treedt.[Waarom moet het anders aangepast worden, als Israel dit naleeft?] Hiermee valt Netamyahu dus in zijn eigen zwaard, zoals Golstone benadrukt in het al eerdere genoemde interview [#1] met Bill Moyers. See you in court zou ik, met de Palestijnen zeggen, als Israel zelf ten minste geen onderzoek en eventueel vervolging instelt. Overigens mag Hamas van mij,om dezelfde reden, ook naar Den Haag komen als men geen onderzoek en vervolging in stelt naar hun misdaden [conform het Goldstone rapport]. Het Nederlandse standpunt inzake het Goldstone rapport is een grof schandaal, zelfs Brown onthield zich van stemming. De PvdA als schoothandje van Balkenden en Verhagen, die op hun beurt weer schoothondje van Amerika zijn, valt dit zeer aan te rekenen. Aangezien echter Amerika volgens Walt en Marsheimer weer schoothondje van de Israel lobby is,is hiermee de cirkel rond. Mogelijk hebben we hier te maken met de kwadratuur van de cirkel, en die is zoals we al sinds 1882 weten onoplosbaar.

 19. 30

  @cor, inderdaad zolang wij in Europa Amerika volgen en zolang de M.O. politiek in Amerika door AIPAC wordt bepaald (daar begint heel langzaam verandering in te komen met J-street) zal er niet veel veranderen. Voor zover ik weet hebben Israel en Amerika niet het ICC verdrag ondertekend.

  Ik schaam me dood voor de houding van Nederland in de persoon van Verhagen die het Goldstone rapport heeft afgekeurd. Inderdaad “schoothondje” beschrijft het het beste.