Tweede Kamer maakt zichzelf belachelijk

OPINIE - Twee christelijke Kamerleden hebben dinsdag een gelukkig moment beleefd. Een motie van Joël Voordewind (CU) en Kees van der Staaij (SGP) tegen het betalen van vergoedingen van de Palestijnse Autoriteit aan gevangenen in Israëlische gevangenissen, is aangenomen. In de motie wordt de Nederlandse regering, in casu minister Timmermans, gevraagd er bij de Palestijnse Autoriteit op aan te dringen niet meer van dit soort salarissen aan gevangenen te betalen. Het geld komt immers onder meer terecht bij mensen die terroristische aanslagen hebben gepleegd waar ‘onschuldige kinderen, vrouwen en mannen het slachtoffer van zijn geworden.’ En dat zou opgevat kunnen worden als het ‘aanmoedigen van misdrijven.’

Zo staat het tenminste in de motie. En dat is wel wat neutraler geformuleerd dan de gebruikelijk termen die Voordewind en Van der Staaij hanteren als ze het over de salarissen voor Palestijnse gevangenen hebben. Want dan heet het – in navolging van het CIDI dat deze motie aanstuurde – ‘het verheerlijken van geweld.’

Ik vermoed dat de formulering nodig was om een wat bredere steun in de Kamer te krijgen. Met hulp van de PVV en de VVD komt je een heel eind, maar haal er een paar CDA-ers erbij en je haalt de eindstreep.

Een opmerkelijk feit, deze motie. Toen ik vorige week las dat hij was ingediend, dacht  ik dat hij kansloos zou zijn, omdat ik me niet kon voorstellen dat het Nederlandse parlement zo onbenullig kon zijn dat het zich met zo´n motie achter het militaire bezettingsrecht van de Israëli’s zou gaan scharen. Want dat is wat deze motie doet, indirect wordt hierin vertrouwen uitgesproken in de militaire rechtspraak van het Israëlische bezettingsregime.

Een “rechtspraak” die zich van geen enkel ander bezettingsregime – inclusief het Duitse destijds in bezet Nederland – onderscheidt. Een systeem dat wordt uitgevoerd door aanklagers en rechters in militair uniform, op grond van een juridisch bouwsel dat van militaire orders aan elkaar hangt en hoogstens in de verte een soort bedrieglijke overeenkomst vertoont met een systeem van wetten en rechten. Een systeem dat een ongekend aantal veroordelingen oplevert, om niet te zeggen een wereldrecord: In 2010 werd een keer de balans opgemaakt. Dat jaar leidde 99,97 % van alle aangebrachte zaken tot een veroordeling. En dan hebben we het nog niet gehad over de op dit moment ruim honderd Palestijnen (op een bevolking van in totaal een kleine 5.000 gevangenen) die zelfs niet eens veroordeeld zijn, omdat ze op administratieve gronden worden vastgezet, een manier om mensen op te bergen waar geen verweer tegen mogelijk is.

Natuurlijk zitten er tussen de mensen die uitkeringen krijgen ook plegers van aanslagen. ‘Mensen met bloed aan hun handen,’ om in de (gebruikelijke maar niet in de motie gehanteerde) terminologie van het CIDI, Van der Staaij en Voordewind te spreken. Maar de motie van de christelijke parlementariërs gaat er volledig aan voorbij dat de bevolking van de Israëlische gevangenissen heel wat heterogener van samenstelling is. Ook geweldloze protesten en verzet in woord en geschrift worden door Israël als misdrijven beschouwd. Mede daardoor heeft sinds 1967 zo´n 40% van de mannelijke bevolking (20% van de bevolking als geheel) van de Palestijnse gebieden een Israëlische gevangenis van binnen gezien. Klein detail: alleen al de afgelopen maand werden in een stad als Hebron 110 arrestaties verricht.

Ooit is de Palestijnse Autoriteit begonnen met het betalen van vergoedingen aan aan gevangenen en hun families. Het volgde daarmee een eerdere politiek van de PLO om op te komen voor mensen die als gevolg van het conflict in de Arabische wereld of daarbuiten in gevangenissen terecht kwamen. Het ging om politieke gevangenen, plegers van aanslagen, mensen die  in conflictsituaties aan de verkeerde kant terecht waren gekomen – van alles wat. Omdat kaf en koren moeilijk van elkaar te scheiden waren, en omdat het anders scheve politieke verhoudingen binnen de Palestijnse gemeenschap zou geven zou geven, koos de PA – net als destijds de PLO – voor het betalen aan alle gevangen zonder onderscheid des persoons.

Het Nederlandse parlement kiest er nu voor om het betalen van toelagen aan álle mensen die onder een bezettingsregime in de gevangenis terecht komen in gevallen als ‘het aanmoedigen van misdrijven’ te bestempelen. Dat is eigenlijk te ongelofelijk voor woorden. Blijkbaar heeft een meerderheid van de Tweede Kamer geen enkel benul van wat het is om 46 jaar lang te leven te midden van sluipende annexatie en onder een bezetting als de Israëlische. En wat dat betalen van toelagen aan plegers van aanslagen betreft, daarbij zouden de geachte afgevaardigden misschien kunnen bedenken dat het recht in dit soort gevallen echt alleen maar het recht van de overwinnaar is. Palestijnse moordenaars van ‘onschuldige kinderen, vrouwen en mannen’ eindigen in de gevangenis, Israëli’s die zich schuldig maken aan dezelfde dingen (en meestal op heel wat  grotere schaal) worden generaal of zelfs minister-president, zoals de cv’s van Menachem Begin, Yitzhak Shamir, Ariël Sharon, of Ehud Barak om er een paar te noemen, bewijzen.

Nu zal het vermoedelijk volstrekt niets uitmaken wat de Nederlandse regering over dit onderwerp straks tegen de PA gaat zeggen. Maar de Tweede Kamer heeft met het goedkeuren van deze motie zichzelf eens te meer te kijk gezet als een lichaam dat volstrekt niet in staat is tot het geven van een genuanceerde opinie als het gaat om het Palestijns-Israëlische probleem.

 1. 1

  Jij zou er dus geen moeite hebben gehad als Duitsland na WO2 de pensioenen van oud SSérs had betaald vanuit de Marshall steun?

  P.S. Je gaat er trouwens wel even makkelijk aan voorbij dat de palestijnen een EXTRA wet hebben ingevoerd die expliciet is bedoeld voor terroristen en niet gewone palestijnen die in het gevang zitten.

  De Palestijnse Autoriteit, die de Westbank bestuurt, heeft een nieuwe wet aangenomen waardoor de families van zelfmoordterroristen geld krijgen uit het overheidsbudget. Volgens de Palestijnse krant Al-Hayat Al-Jadida maken de betalingen aan families van ‘martelaren’ – die omkwamen tijdens het bevechten van Israël, inclusief zelfmoordterroristen – in totaal 3,5 procent uit van het budget.

  http://www.hln.be/hln/nl/1281/Buitenland/article/detail/1302180/2011/08/08/Miljoenen-voor-Palestina-naar-families-zelfmoordterroristen.dhtml

  Dus ook familie leden van zelfmoord terroristen worden daarvan betaald.

 2. 2

  indirect wordt hierin vertrouwen uitgesproken in de militaire rechtspraak van het Israëlische bezettingsregime.

  Een “rechtspraak” die zich van geen enkel ander bezettingsregime – inclusief het Duitse destijds in bezet Nederland – onderscheidt.

  Walgelijk, hoe haal je het in je hoofd om zo’n Godwin te gebruiken.

  1. Israël is een bezettingsmacht (als het dat technisch gesproken al is) tegen wil en dank. De indrukwekkende serie oorlogen met de buren werden doorgaans door die buren veroorzaakt, oorlogen die zonder uitzondering door Israël werden gewonnen, zodat het volgens gangbaar oorlogsrecht logisch is dat Israël nu een groter gebied bestuurt dan in 1948. Maar de Palestijnen hebben in het grootste deel van de bevolkte gebieden die in ’67 onder Israëlisch bestuur kwamen, nu zelf het bestuur ter hand gesteld gekregen. De Westelijke Jordaanoever is in feite zelfs door de VN erkend als Palestijnse Staat; Gaza is al langer autonoom. De enige gebieden die nu nog bezet zijn, worden bewoond door Israëlische staatsburgers.

  2. De nazi-bezetters hebben in enkele jaren duizenden Nederlanders als beesten afgeschoten (lees het Wikipedia-artikel “Nederlanders geëxecuteerd tijdens de Duitse bezetting” voor een lijst), vaak voor ‘misdrijven’ waarvoor we tegenwoordig niet eens een geldboete zouden krijgen. Dat is niet hetzelfde als de manier waarop Israël reageert op de duizenden raketaanvallen uit Gaza (met een anti-raketschild) en de vele Palestijnse massamoordaanslagen uit de periode dat het Hek er nog niet stond (met een hek om de aanslagplegers buiten de deur te houden). Een ander aspect: vele duizenden jonge Nederlandse mannen moesten naar Duitsland om er te werk gesteld te worden, waarbij de achtergebleven gezinnen maar moesten zien hoe ze het hoofd boven water hielden. En dan was er natuurlijk nog de deportatie van het gros van de Nederlandse joden, niet naar het buitenland, maar naar de vernietigingskampen. De Duitsers roofden Nederland leeg tot de mensen er massaal van de honger stierven. Onvergelijkbaar.

  3. Israël is een parlementaire democratie, niet een nazistische dictatuur zoals Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog was.

 3. 3

  Wat een bizar bericht dit, dus Nederland betaalt al heel lang buitenlandse gevangenen met een andere nationaliteit dan de onze zomaar geld. Wat zijn wij toch een totaal zwakzinnig en volslagen achterlijk land. Welk land gaat er nou gevangenen met een andere nationaliteit in een ander land geld betalen, gewoon zomaar……… Dit wil er bij mij echt niet in!

 4. 4

  Nee Daan. Beter lezen. De Palestijnse autoriteit betaalt Palestijnse gevangenen. En de Nederlandse Tweede Kamer heeft nu een motie aangenomen om daar een eind aan te maken.

 5. 5

  Wat een lariekoek, dat die moordenaars wellicht onterecht veroordeeld zouden zijn.

  Ze zijn er juist allemaal nog steeds heel trots op dat ze Joodse bejaarden en kinderen hebben vermoord, en hebben daardoor nu recht op een salaris gelijk aan een generaal.
  Het zijn de helden van de Palestijnse televisie:
  http://likud.nl/2013/07/palestijnse-televisie-terroristen-zijn-onze-helden/

  Een vorstelijk salaris, betaald met Nederlandse ‘ontwikkelingshulp’.

 6. 6

  @5: Mag je nu wensen dat ooit op een dag de rollen omgedraaid zullen zijn en de Israeliers die dan nog in Palestina wonen hetzelfde lot te wachten staat?

  Of is dat anti-semitisme?

 7. 8

  het militaire bezettingsrecht van de Israëli’s

  ??

  Er is niets, maar dan ook helemaal niets in het Israelische recht dat het goedpraat om moordenaars (van burgers) en terroristen levenslang van geld te voorzien.

  Los daarvan zijn de Gaza-strook en de Westoever niet “bezet”.

 8. 9

  @1,2,3,5,7 De zionisten/kolonistenknuffelaars zijn er erg snel bij met reageren,zouden ze zijn getipt door een of andere zionistische hotline?
  Of ze tippen elkander,emailadressen onderling uitgewisseld?
  Inhoudelijk reageren op dit slag reaguurder heeft geen zin,hun oogkeppen zijn van uitzonderlijk formaat en bijzonder smal afgesteld.

 9. 10

  @4: Het moet niet gekker worden, dus jij beweert dat Nederland een wet aanneemt die een buitenlandse mogendheid gaat verbieden gevangenen te betalen en niets meer dan dat. Kom op zeg dat doen wij alleen maar omdat wij heel veel geld betalen aan de Palestijnen, die dan daar weer mee vergoedingen betalen aan Palestijnse gevangenen. Volgens mij ben jij een beetje dom ik lees wel goed, alleen weet ik net wat meer dan de schrijver die in dit artikel informatie verzwijgt.

 10. 11

  @5: Geklets weer van het zuiverste water.
  De Palestijnse(P A L E S T I J N S E ) autoriteit geeft dat geld aan die gevangenen, te weten aan hun familieleden die anders in de problemen zouden komen.
  Wij geven als Nederland enorm veel steun, volkomen onterecht, aan Israel, een Israel dat optreedt als bezettingsmacht en misbruik maakt van die macht.
  Een Israel ook dat nog steeds een vorm van morele chantage pleegt op de westerse wereld met de bedoeling onvoorwaardelijke instemming met de door Israel gepleegde misdaden te krijgen.Een Israel waarvan voor steeds meer mensen EN landen het masker valt, en de ware aard zichtbaar wordt.
  Een Israel waar elk fatsoenlijk mens protest tegen zou moeten aantekenen, iets wat ook steeds meer fatsoenlijke mensen, o.a. in de VN, de USA EN Europa doen.
  Het wordt tijd dat die westerse landen hun steun, zowel de financiële steun als de militaire steun aan dit land gaan beperken.

 11. 12

  @5: Oh, Likoed, en dan nog wat……..de verzetsmensen in de jaren ’40-’45 in Nederland waren en zijn nog steeds O N Z E helden.
  Het waren er minder dan we eerst dachten, maar zij kwamen in opstand tegen onze bezetters…..maar ik vermoed dat jij de overeenkomst niet WENST te zien.

 12. 13

  We zien toch dat onze volksvertegenwoordigers het volk niet meer in het minst vertegenwoordigen.
  Zonder veel gedoe stemden ze voor de toelating van Bulgaren en Roemenen.
  Wat deze lieden bezielt weet ik niet.
  Wat voor poppenkast het was kon je lang geleden zien bij het toneelstuk over zenden van militairen naar Afghanistan.
  Koenders was een slechte toneelspeler.
  Al dit gediscussieer heeft weinig zin, voor de Palestijnen komt pas een oplossing als de VS macht verder is getaand.
  Zowel t.a.v. Syrië als Iran heeft de VS al verloren.
  De rest komt.

  Dan nog even, het verschil tussen verzet en terrorisme is alleen het standpunt van waar uit wordt gekeken.

 13. 14

  @9: ‘T is net een pot met vlooien, als je er even tegenaan tikt gaan ze springen ;-)) Een opmerking omtrent Israel en het hele zwikkie springt op de barricaden.
  Veilig hier vanachter hun PC, dat begrijp je zeker wel….

 14. 15

  Als iemand “Wat een lariekoek, dat die moordenaars wellicht onterecht veroordeeld zouden zijn” roept bij een veroordelingspercentage van 99,97% (en voor het gemak iedereen onder de noemer “moordenaar” schaart) dan ontbreekt het die persoon aan realiteitszin.

  Maar dat wisten we al, gelukkig is het nu ook objectief vast te stellen.

 15. 18

  Wij hebben zelf ook vergoedingen betaald aan mensen die in buitenlandse gevangenschap zaten in oorlogs of bezettingssituaties. De Jappen en de nazi’s vonden ook dat die mensen terecht vast zaten. Wij betalen ook geld aan oorlogsweduwen. Waarom mogen de Palestijnen dat dan niet?

  En wanneer je dan toch wat wil zeggen over bepaalde terroristen, waarvan je vind, dat ze geen vergoeding zouden mogen krijgen, moet je die met naam en toenaam noemen en de reden geven, waarom dat niet zou mogen.

  En btw, voor degenen, die daar aan lijken te twijfelen: ook NSBers krijgen bij ons gewoon AOW en andere pensioenen waar ze recht op hebben. En hun familie ook. Wij zijn normaal gesproken niet zo haatdragend.

 16. 19

  @0: Van de PVV had je die stemmen wel kunnen verwachten; De helft van hun buitenlandstandpunten bij de verkiezingen van vorig jaar waren pro-Israëlische bezettingsstandpunten (waarvan er sommige zelfs nog radicaler zijn dan het officiële Israëlische regeringsstandpunt).

  Voor wie denkt dat ik overdrijf (uit het PVV-verkiezingsprogrammaboekje):

  Buitenland:
  •Buitenlands beleid in dienst van het Nederlands belang
  •Mensenrechtenbeleid krijgt de aandacht die het verdient
  •OIC stelt (in de Verklaring van Cairo) dat mensenrechten onderworpen zijn aan Sharia. Daarom: OIC-landen weg uit de Verenigde Naties
  •Zolang zij lid zijn van de VN: Nederland betaalt niet aan de VN
  •Meer samenwerking met Vlaanderen

  Midden-Oosten:
  •Geen verkoop wapens aan islamitische landen
  •Turkije uit de NAVO
  •Geen erkenning Turkse bezetting van Noord-Cyprus
  •Jordanië = Palestina
  •Geen cent subsidie voor de anti-Israël-haatindustrie
  •Politieke steun aan de bouw van Joodse dorpen in Judea en Samaria
  •‘Palestijnen’ niet langer vluchtelingenstatus. Opheffing UNWRA
  •Nederlandse ambassade naar Jeruzalem

 17. 20

  @17: dat is een column en dus niet de onafhankelijke buitenlandse pers. Het fotootje is wel mooi, want het toont een groep die ook geld krijgt. De jongens die met stenen gooien naar met mitrailleurs gewapende Israëlische soldaten. Daarvan zitten er meer in de gevangenis dan terroristen.

 18. 21

  @Hansje ter Horst

  Jammer dat u een Palestijnse propagandaleugen herhaalt die allang ontmaskerd is.
  Het geld is niet om de familieleden te ondersteunen:
  1. Het wordt uitgekeerd als salaris.
  2. Het is een beloning voor de gepleegde geweldsdaden.
  3. Het varieert van het niveau van topambtenaar tot generaal, afhankelijk van de ernst van de geweldspleging. Daarnaast een eenmalige bonus van 50.000 dollar.
  4. Het geld gaat niet naar de familie, maar naar de terrorist. Er zijn vele familieleden die klagen dat ze niets krijgen, omdat alles aan de gevangenen wordt uitgekeerd.

 19. 23

  @Hansje ter Horst

  Wat een walgelijke vergelijking, Palestijnse terroristen en Nederlandse verzetsstrijders:
  De Nederlanders streden voor vrijheid, niet voor een (islamitische) dictatuur.
  De Nederlanders stonden niet in meerderheid achter een partij die vastgelegd heeft dat alle Duitsers gedood moesten worden, zoals de Palestijen bij Hamas.
  De Nederlanders waren er dan ook niet op uit om Duitse burgers – bij voorkeur kinderen – te doden, in scholen, restaurants, disco’s en bussen.
  Nederlanders vierden geen feest als er Duitse burgers werden gedood.

  De Nederlanders wilden juist het leven redden van onschuldige Joodse burgers.
  Dus wat een belediging aan de nagedachtenis van de Nederlandse verzetsstrijders.

 20. 24

  “Want dat is wat deze motie doet, indirect wordt hierin vertrouwen uitgesproken in de militaire rechtspraak van het Israëlische bezettingsregime.”

  Het hele artikel is gebaseerd op deze foute aanname van de auteur. Deze motie is niet meer dan wat de motie zegt: namelijk geen geld geven aan veroordeelden/misdadigers. Over de reden waarom men misdaden pleegt wordt niet gerept en tevens wordt er geen steun gegeven aan Israël. Enkel dat de Palestijnse Autoriteit hierin verkeert handelt. En dat is logisch. Israël krijgt voldoende kritiek op haar optreden. En ik kan me voorstellen dat sommigen Israël niet onschuldig vindt handelen. Maar dit is een motie over een perverse prikkel vanuit de Palestijnse Autoriteit.
  Er is niets belachelijks daaraan.

 21. 25

  @21: Het wat raar, geen bronvermelding?
  Zelfs geen linkje naar je eigen site?

  Je verwacht natuurlijk dat iedereen hier je vanwege je goede reputatie zondermeer gelooft. Verwissel je Sargasso niet met het clubblad van de PVV?

  @23 Het was je blijkbaar nog niet opgevallen, maar de Palestijnen vechten ook voor hun vrijheid en in de ogen van Duitsers destijds waren Nederlandse verzetsstrijders ook terroristen (Partizanen).

  “De Nederlanders wilden juist het leven redden van onschuldige Joodse burgers.”

  Zou je dat “joodse” niet beter weglaten?

  “Nederlanders vierden geen feest als er Duitse burgers werden gedood.”

  Geloof je dat nou echt?

 22. 26

  @24: “Deze motie is niet meer dan wat de motie zegt: namelijk geen geld geven aan veroordeelden/misdadiger.”

  Of iemand schuldig is, veroordeeld wordt en daarna als misdadiger geldt, hangt in de beschaafde wereld af van de uitspraak van een burgerlijk rechter in een openbaar proces. Dat is in dit geval (in Israel) niet van toepassing.

  Waarom zou je als beschaafd land de uitspraken van een militair tribunaal erkennen? Het kenmerk van een democratie is nu juist dat het zo niet werkt. Israel een democratie noemen is zoiets als wagensmeer als boter verkopen.

 23. 27

  @23:
  Wat het Nederlandse verzet had gewild als de Duitse bezetting even lang had geduurd als de zionistische bezetting van Palestina, dat is een vraag.
  Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat Duitsers niet het overgrote deel van de Nederlanders verdreven.
  Het Islamitische extremisme van het Palestijnse verzet zie ik als made by Israel.
  Net als dat Sharon de oprichter is van Hezbollah.

 24. 28

  @17: Wat je daar aanhaalt is een opinie artikel van Edwin Black in de comment is free sectie van de Guardian. Dit doet hij binnen de context van zijn boek ‘Financing the Flames: How Tax-Exempt and Public Money Fuel a Culture of Confrontation and Terrorism in Israel ‘. Dat zijn dus geen feiten, maar de mening van een belanghebbende.

 25. 30

  @28: De Guardian zelf zegt over het “Comment is free”-gedeelte:

  Comment is free … but facts are sacred

  Het is overigens niet het stukje zelf dat als “comment” wordt gekwalificeerd, maar het is vooral de mogelijkheid om je reactie eronder te zetten waaraan dit gedeelte van de krant zijn naam dankt.

 26. 31

  @21: Wat jammer nou dat U steeds maar opnieuw de Israelische propagandaleugen aanhaalt die allang achterhaald is.
  Maar ja, het is U niet kwalijk te nemen.
  HEEL Israel is één grote propaganda-machine, en U maakt daar – vrijwillig – deel van uit.
  Ik als Joodse mevrouw, wens dat NIET te doen.

 27. 32

  @8: We hebben het nu dus even niet over Israelisch recht, want dat is waard wat het waard is en voornamelijk wat ze het zelf waard vinden, we hebben het nu over universele mensenrechten die systematisch als sinds 1948 worden geschonden, de rechten van het Palestijnse volk, namelijk.
  Worden geschonden door de zichzelf democratische staat noemende bezettingsmacht Israel.

 28. 33

  @23: Beste Likoed, als je jezelf niet zo belangrijk zou vinden dan zou je weten dat het Nederlandse verzet tegen de bezetter was gericht, en bepaald niet alleen ten behoeve van het Joodse volksdeel.
  Gewoon, TEGEN EEN BEZETTER DIE ONS ONZE VRIJHEDEN ONTNAM, dus die ons ook onze vrijheid van godsdienst( te weten het Joods-zijn, ontnam).

  Wat precies schijn jij maar niet te willen snappen??
  Wat precies vind jij daarin anders dan wat die Palestijnen doen waarvan het land is bezet, en waarvan de vrijheden zijn beperkt??

  Aanvulling:
  Het is de aggressieve taal die CIDI, met name Ronny Naftaniel ,maar ook mensen als jij, uitsloegen en uitslaan die mij in de armen van een ander Joods geluid heeft gedreven.

  Zo zie je maar.

 29. 34

  Misschien is het een goed idee om even twee fragmenten uit het oorspronkelijke stuk te citeren:

  Dat jaar [in 2010] leidde 99,97 % van alle aangebrachte zaken tot een veroordeling.

  En:

  Ook geweldloze protesten en verzet in woord en geschrift worden door Israël als misdrijven beschouwd.

  En nu dan het bezwaar van de auteur:

  Het Nederlandse parlement kiest er nu voor om het betalen van toelagen aan álle mensen die onder een bezettingsregime(*) in de gevangenis terecht komen in gevallen als ‘het aanmoedigen van misdrijven’ te bestempelen.

  (*) En je mag heus wel van een bezettingsregime spreken met meer dan 99% veroordelingen en wanneer het gebruikmaken van politieke grondrechten als misdrijf wordt gezien.

 30. 36

  @26:

  “Waarom zou je als beschaafd land de uitspraken van een militair tribunaal erkennen? Het kenmerk van een democratie is nu juist dat het zo niet werkt.”

  Waarom niet? Alsof de rechtspraak hier wel democratisch is…
  Alsof het om burgers gaat die een blijvend gevecht leveren daar…
  Alsof wij beschaafder zijn dan Israël….(discriminatie iemand).

  Wordt aub realistisch

 31. 37

  @34: De conclusie is dus dat er óók, of misschien zelfs vooral, mensen gebruik van maken die geen misdrijf hebben gepleegd volgens onze standaarden en dus de “dupe” zijn van dit voorstel (wat lachend terzijde geschoven gaat worden door de PA).

 32. 38

  @30 Feit blijft dat je een opinieartikel probeert aan te dragen als objectieve feiten. Daar verandert het wijzen naar oneliners of aandragen van de etymologie van de rubrieksnaam geen zak aan.

 33. 39

  @36: Ik schreef niet dat in ons land de rechtsspraak democratisch is, ik schreef hoe in beschaafde democratische landen de rechtsspraak is geregeld.

  “Wordt aub realistisch”

  Inderdaad, als je de situatisch realistisch bekijkt en niet allerlei argumenten er met de haren bijsleept om de situatie te vergoeilijken, dan moet ook jij gewoon erkennen dat het gaat om een ongewenste gang van zaken, die in niet thuishoort in een beschaafd democratisch land.

  “Alsof wij beschaafder zijn dan Israël….(discriminatie iemand).”

  Probeer je nu de anti-semitisme troef uit te spelen terwijl het over de staat Israel gaat (en niet over een etnische of religieuze groep)? Treurig.

 34. 40

  “ik schreef hoe in beschaafde democratische landen de rechtsspraak is geregeld.”

  En dus zeg je indirect dat Israël onbeschaafd is, omdat het er daar lichtelijk anders aan toe gaat.

  Dat je dan nog met droge ogen een ander probeert te beschuldigen van de antisemitisme troef is schandalig en a-moraal. Zeker in ogenschouw nemend dat er gesproken wordt over een staat, en niemand heeft gerept over raciale groeperingen.

  “Inderdaad, als je de situatisch realistisch bekijkt en niet allerlei argumenten er met de haren bijsleept om de situatie te vergoeilijken, dan moet ook jij gewoon erkennen dat het gaat om een ongewenste gang van zaken, die in niet thuishoort in een beschaafd democratisch land.”

  En weer kom je met het oud christelijke argument van beschaving. Daarmee discrimineer (nee, geen antisemitisme of etnisch gedoe) je dus een hele staat. Je maakt namelijk onderscheid tussen onze “kuch” democratie en die van hun, een onbeschaafde. Maar feit is dat in Israël de regering wordt gekozen door hun burgers. Wat een stuk democratischer is dan bijv “onze” EU, het hoogste gezag in ons land.

  “Probeer je nu de anti-semitisme troef uit te spelen terwijl het over de staat Israel gaat (en niet over een etnische of religieuze groep)? Treurig.”

  Zeg maar ronduit schandalig Andy, de laffe tactiek die je nu speelt.

 35. 41

  En dus zeg je indirect dat Israël onbeschaafd is, omdat het er daar lichtelijk anders aan toe gaat.

  De rechtspraak in Israel ten opzichte van Palestijnen is niet beschaafd. Daar heeft Andy groot gelijk in. Het is niet beschaafd, omdat niet iedereen voor de wet gelijk is.

  En wat heeft de EU nu ineens met het onderwerp te maken? Of wilde je even en ten overvloede bewijzen dat Andy gelijk heeft toen hij schreef, dat je “allerlei argumenten er met de haren bijsleept om de situatie te vergoeilijken”?

 36. 43

  Oh God, er zijn blijkbaar meerdere soorten democratie, waarbij het discriminerend is als je een negatief oordeel hebt over een ander soort democratie dan die van jou.

  Kom op zeg, Israël is net zo democratisch als het apartheidsregime was in Zuid Afrika.

  En wat de EU betreft, dat is voor iedereen ondemocratisch, niet alleen voor een deel van de bevolking.

 37. 44

  @41:
  In een vergelijkende discussie omtrent staatsvormen is het noemen van ons eigen hoogste gezag niet meer dan logisch. Als je dat niet begrijpt kun je beter zwijgen.

 38. 46

  @45:
  Ik mag iedereen graag attent maken op het artikel in VN van deze week:
  “Palestijnse fata morgana”(pp 44 e.v.) waar op een uiterst confronterende manier de gevolgen van het Israelisch “apartheidsbeleid”worden getoond.

  Er is daar een welbewuste vernietiging van de Palestijnen gaande…..

 39. 47

  @44: ah, dus jij dacht dat het hier om een vergelijkende discussie tussen staatsvormen ging? Dan zit je gewoon op het verkeerde draadje te reageren. Je kunt beter zwijgen.

 40. 48

  @ ´Tweede kamer maakt zich belachelijk.´

  1. Samenvatting in doorsnee. Een Palestijn (P) heeft gerichte aanslagen gepleegd op Israëlische kinderen. In zijn eigen zone teruggekeerd, wordt hij als Verzetsheld (V) gehuldigd. Toen PV nog niet uitgeruild was tegen Israëlische gevangenen e.d. en in de gevangenis zat, genoot zijn gezin een verzetshelden-tractement, indirect mede door NL gefinancierd. Iets dergelijks.
  Ik denk niet dat hadden Nederlanders in 1940-45 in naam van het Verzet aanslagen op Duitse kinderen gepleegd, zij later voor de titel van Verzetsheld cum uitkering in aanmerking hadden kunnen komen.

  2. Alvorens nu in begrijpelijke toorn en hoon tegen die model-Palestijn uit te barsten en hem aan zijn naam van Terrorist te helpen, moeten we ertegen waken door verontwaardiging meegesleurd de dupe van ons eigen ethnocentrisme* te worden. Culturele vergelijking helpt dit te voorkomen.

  3. Eerder al heb ik erop Sargasso op gewezen dat in Islamitische culturen het begrip ´kind´ maar zwak met dat van volwassene opponeert. Kind-zijn in dat type van culturen geeft nauwelijks een beschermde levensfase; in het Westen en in Israël wel.
  Vanuit deze divergerende culturele optiek is voor Palestijnen het doden van kinderen, mits Joods, niet oneervol. Onze PV doodde slechts kleine Joden die later groter geworden als soldaten nog veel gevaarlijker voor hem en zijn volk zouden kunnen worden.
  Letten wij in het voorbij gaan op PV´s praktische verwaarlozing van het onderscheid tussen 1. non-combattante burgerbevolking, ook vaak in onze kranten ´de onschuldige burgerbevolking´ genoemd´ en 2. strijdende Legers. Het Islamitisch-Palestijns denken is totalitair, iedereen vecht mee, alle Joden kind, jong, oud en grijsaard zijn vijand. Punt uit.

  4. Laat PV verzetsheld blijven, voor zijn lot- en geloofsgenoten en voor wie dat verder nog willen. Maar is hij er dan wel één die cultureel fel contrasteert met die wij hier gewend zijn. Ter bepaling van de laatsten: Verzetshelden, uit Westers hout gesneden, moderne WV´s 1940-1945 type.
  En pas nadat we het verschil tussen die 2 Modellen van verzetshelden van incidenten en allerlei particularismen hebben ontdaan, zijn we in staat het Palestijns-Israëlisch conflict (eindelijk) te herkennen als dat van 2 zeer incompatibele culturen, een Westerse en Oriëntale.
  Geen discussie, rel of hetze m.b.t. Israël die dit schema of ´frame´ miskent of te impliciet houdt, kan tot zinvolle conclusies voeren, of het moeten krijgs-listige zijn.
  We moeten Cultureel kiezen; je achter de stroom van gebeurtenissen verschuilen kan niet meer, geen vriend is vlekkeloos, geen vijand pikzwart.

  5. ´Tweede Kamer maakt zich belachelijk´
  Maakt zich belachelijk? Ik geloof van niet. Of wel, en vervult zij dan Plato´s respectabele missie.

  *Eigenlijk occidentrisme.

 41. 51

  @22:

  Ik moet je teleurstellen: Brazilie is niet van mij.

  Dat is alles wat jij te zeggen hebt?

  Jij bent net zo’n kolonist als die joden in Palestina en dan wel de grootste bek hebben over de situatie daar terwijl de situatie in dat land waar jij woont een factor 100 erger is en de genocide nog steeds door gaat.

  http://www.theecologist.org/News/news_analysis/1818305/genocide_in_northeastern_brazil_when_will_it_end.html

  Aan scrupules doen ze niet bij sargasso.

 42. 52

  @51: Maak je niet belachelijk, dit is volledig off-topic: ik geef er 1 reactie op en daarmee afgelopen.

  Een waar gebeurd verhaal. Brazilie is groot en in sommige streken is het centrale gezag amper aanwezig en doet de cultuur sterk denken aan scenes die je kent uit ouderwetse wild-west films, inclusief goudzoekers (garimpeiros) etc.

  Maranhão is bijna prive-eigendom van de familie Sarney; vader Sarney is oud-president van Brazilie en zijn dochter deed alles op hem op te volgen, maar moest als gevolg van een enorm corruptie schandaal haar aspiraties opgeven. Zij zijn de grootste “grileiros” * van Brazilie en de rechtstreekse erfgenamen van het oude Brazilie van de grootgrondbezitters en de “pistoleiros” – http://tinyurl.com/pjc3z7w

  Maar hun macht is tanende, zeker nu de socialisten aan de macht zijn gekomen en de Braziliaanse bevolking is zich zeer bewust van de historische schuld aan de indianen:

  “Karapiru tried hard to recount his story, explaining how he had seen his family brutally cut down, that he had spent a decade in silence, and was now the only one of his people left. But there was a problem – the language he spoke couldn’t be understood by the anthropologist.

  “He believed it to be part of the Tupi language group, and that Karapiru might be a member of the Avá Canoeiro tribe. So officials from FUNAI, the government Indian affairs department, sent Karapiru to Brasilia, where he was introduced to Avá Canoeiro speakers, in the hope they would be able to understand each other; they couldn’t. So in a final attempt to communicate with Karapiru, FUNAI sent a young Awá man called Xiramukû to talk to the man who had become known as the ‘unknown’ Indian.” (jouw link)

  De FUNAI doet inderdaad -niet altijd even succesvol- heroische pogingen om te redden wat er te redden valt. Bij rechterlijk besluit in hoogste instantie, waartegen geen beroep meer mogelijk is, moet bovendien het woongebied (118.000 ha) van deze amper 500 man tellende stam (de Awá-Guajá) ontruimd worden ten bate van de oorspronkelijke bewoners. Zelfs in het geval locale (corrupte) autoriteiten deze landroof hadden gelegaliseerd.

  “A decisão, de março de 2012, confirma ainda a nulidade de todos os títulos de domínio concedidos pelo poder público em relação às propriedades inseridas no perímetro demarcado, restabelecendo os efeitos da sentença e determinando que a Funai/União promova a retirada de todos os ocupantes não indígenas da TI Awá.” – http://tinyurl.com/ljaflty

  De Braziliaanse molens malen langzaam, de weerstand van de belanghebbenden is groot en binnen het justitiele apparaat is de corruptie groot ( http://tinyurl.com/k5wogvk ). Maar de molens malen en de tekenen des tijds doen geloven dat deze uitspraak uiteindelijk zal worden omgezet in de daad.

  Van genocide van regeringswege is dus geen sprake. Het centrale gezag is zwak, maar de wil is er en de Braziliaanse publieke opinie eist het. De situatie is dus absoluut niet te vergelijken met de Israelische genocide (van regeringswege!) op de Palestijnen en de perfide plannen van de Israelische regering met betrekking tot de bedoeinen.

  * “Grileiros” – Om een aanspraak geldig te maken op het eigendom van land werden documenten vervalst en in een doos gestopt met krekels (grilos) die cellulose eten en poepen. Als de documenten weer uit de doos kwamen, zagen ze er uit of ze 100 jaar oud waren. – http://pt.wikipedia.org/wiki/Grileiro

  Gewoon even op het internet kijken en goed lezen, daarmee voorkom je dat je als leugenaar wordt weggezet.

 43. 53

  @48: Wat voor reactie verwacht je eigenlijk hierop?

  Een uitputtende opsomming van de misdaden die Israel bedrijft en heeft bedreven t.o.v. Palestijnen, maakt niet uit of dat ouderen, vrouwen of kinderen waren?

  Of wou je nog eens iets horen over Sabra en Shatila??

  Misschien wil je wel geinformeerd worden over de REDEN waarom de Palestijnen, toen Israel en de VS ze min of meer dwongen tot “vrije”verkiezingen van de weeromstuit en vanuit hun woede en verontwaardiging op Hamas stemden?

  En hoe diezelfde staten( democratisch als ze zeggen te zijn)de uitslagen van diezelfde “vrije”verkiezingen niet wensten te accepteren?
  Wil je soms nog wat – een paar slechts – van de onnoemelijke hoeveelheid beelden waarop Israelische soldaten te zien zijn die Palestijnen schofferen, schofferen en/of doden?
  Of wou je nog eens horen hoe Israelische kolonisten decennia-oude olyfgaarden, Palesstijns familiebezit, afbranden, hoe ze steeds weer land jatten van de Palestijnen om er op te bouwen, hoe ze een muur bouwen op andermans land, hoe ze havens blokkeren, hoe ze schepen torpederen, hoe ze grenzen afsluiten?

  Hoe ze alle VN-resoluties daaromtrent aan hun laars lappen?

  Nee meneer, dat lijkt me teveel op een jij-bak, dus dat ga ik je allemaal niet meer vertellen, want als je had gewild had je dat allemaal al lang geweten.

  Maar misschien zou je jezelf eens kunnen afvragen hoe het komt dat steeds meer mensen E N steeds meer westerse landen de politiek van Israel ernstig veroordelen en afkeuren…een beetje introspectie kan geen kwaad, dunkt me.

 44. 54

  @53:
  Ik las dat je joodse bent.
  Mag ik nu eens een vreselijke vraag stellen ?
  Je hebt goed in de gaten hoe de zionisten, asjkenazi joden, zich gedragen ten opzichte van de Palestijnen, eigenlijk ten opzichte van alle Islamitische volkeren, dat moet wel, omdat immers zionisten het verzet, wat zij terrorisme noemen, toeschrijven aan de vreselijke Islam.
  Het gedrag van asjkenazi joden ten opzichte van sephardische in Israel is niet veel beter.
  Mijn vreselijke vraag is, zijn de asjkenazi zionisten pas na aankomst in Palestina zich gaan misdragen ?

 45. 57

  @56: Want weet IK veel hoe die zich gedroegen voor, tijdens en vlak na de oorlog….en in hoeverre ze zich hebben veranderd….

 46. 58

  NIks nieuws onder de zon. Nederland steekt al sinds WOII, met haar eeuwige schuldgevoel, met zijn kop in Israels reet.
  Legaal of illegaal. Maakt niet uit, als het puntje bij paaltje komt danst NL altijd naar de pijpen van Israel.