Abbas zet handtekening onder aanvragen lidmaatschap 15 VN-organisaties

ACHTERGROND - De Palestijnse autoriteit probeert Israël onder druk te zetten door het lidmaatschap van vijftien VN-organisaties aan te vragen.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft maandagavond de papieren ondertekend waarin hij namens de PLO het lidmaatschap aanvraagt van vijftien organisaties van de Verenigde Naties, bericht het persbureau Ma’an.

In een tv-toespraak tot het Palestijnse volk zei Abbas dat deze stap genomen is nadat Israël weigerde de vierde lichting Palestijnse gevangen vrij te laten. Abbas zei dat het Palestijnse leiderschap er unaniem voor had gestemd deze stap te zetten. De Palestijnse president zei dat de maatregel niet gericht is tegen de VS, dat de Palestijnen terzijde staat. Hij prees de Amerikaanse minister Kerry die hij 39 keer had ontmoet, maar meende dat er geen andere mogelijkheid meer open bleef. Hij wees erop dat het Palestijnse leiderschap erin had toegestemd negen maanden de kwestie van het lidmaatschap van VN-organisaties te laten rusten, maar nooit zijn rechten hierop had opgegeven.

Abbas voegde eraan toe dat de Palestijnen de huidige ronde van vredesbesprekingen zullen blijven gebruiken totdat de vastgestelde termijn daarvoor op 29 april afloopt. Ook zei Abbas dat de Palestijnen blijven zoeken naar een vreedzame oplossing via onderhandelingen en via vreedzaam volksverzet.

De Israëlische krant Haaretz meldde van een Palestijnse functionaris te hebben gehoord dat het eerste document dat Abbas tekende een verzoek was om toe te mogen treden tot de Conventie van Genève en dat andere documenten vooral instellingen betroffen die gaan over mensenrechten en bescherming van burgers. De PLO zou op dit moment nog geen aanstalten maken toe te treden tot het Internationale Strafhof in Den Haag.

De stap van de PLO speelt zich overigens af tegen de achtergrond van verwoede pogingen van de Amerikaanse minister Kerry om de huidige vredesbesprekingen te verlengen. Volgens Haaretz werd Kerry gisteren weer in Israël verwacht met een voorstel dat beide zijden zich zouden vastleggen op een verlenging van een jaar.

Israël zou daarbij alsnog de vierde groep gevangenen vrijlaten plus nog eens vierhonderd kortgestrafte gevangenen wier straf er bijna opzit. Ook zou er sprake zijn van een beperkte bouwstop, die echter niet zou gelden voor Jeruzalem. Als doekje voor het bloeden zou Israël worden gecompenseerd met de vrijlating van de spion Jonathan Pollard, die een levenslange gevangenisstraf in de VS uitzit wegens spionage voor Israël.

Maar inmiddels lijkt deze poging doodgelopen en is het onduidelijk wat verder gaat gebeuren.

Reacties zijn uitgeschakeld