Teeven wil uitgeprocedeerde vluchtelingen opnieuw de straat op sturen

Ruim honderd uitgeprocedeerde asielzoekers van de groep 'Wij zijn hier' (We Are Here), die worden opgevangen in de Vluchtgarage in Amsterdam, moeten het gebouw uit. Staatssecretaris Teeven van Justitie heeft de Tweede Kamer laten weten dat de garage in Zuidoost zal worden ontruimd. De bewoners hebben een brief van de officier van justitie gekregen. Er is geen datum genoemd waarop de garage wordt ontruimd. Volgens Teeven zijn de Amsterdamse asielzoekers gericht op een verblijf in Nederland en willen ze niet vertrekken. Uit de Vluchtgarage zijn volgens hem tot nu toe vijf asielzoekers naar hun eigen land teruggekeerd. Marjan Sax, die als woordvoerder voor de vluchtelingen optreedt, zegt in een persbericht dat Teeven 'opnieuw onjuiste informatie' verspreidt over de mogelijkheden tot terugkeer van de afgewezen asielzoekers.

Teeven koerst af op botsing met Eerste Kamer

Trouw:

Staatssecretaris Fred Teeven (VVD, veiligheid en justitie) koerst af op een frontale botsing met de Eerste Kamer. Die wil in meerderheid dat hij de bezuinigingen op de rechtsbijstand terugdraait, maar Teeven blijft dat weigeren.

Weliswaar waren Teevens bezuinigingsplannen niet door de Eerste Kamer gekomen, maar dat lost hij op met een Algemene Maatregel van Bestuur.

En nu is de Eerste Kamer dus – terecht – boos, waardoor zelfs een motie van afkeuring of wantrouwen denkbaar lijkt te worden:

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Eric Heupel (cc)

Kamervragen over de 65.000 spookasielzoekers van Teeven

ANALYSE - Joël Voordewind (CU) stelde vorige week Kamervragen aan Teeven met onder andere de vraag of het gebruikelijk is om een jaarprognose te maken gebaseerd op twee maanden. Voordewind doelde op de voorspelling van Teeven in mei dat er in 2014 65.000 asielzoekers naar ons land zouden komen.

In dit artikel een nauwgezette reconstructie van de gebeurtenissen van mei vorig jaar met de onweerlegbare conclusie dat Teeven toen loog en dat tot op de dag van vandaag nog steeds doet.

Nu ik het nog eens zo precies mogelijk chronologisch op een rijtje heb gezet, is de onzin van Teeven nog groter dan dat ik dacht. Het is in ieder ook veel erger dan dat Voordewind denkt.

Overzicht belangrijke data en feiten

Vrijdag 2 mei (week 18) brief Teeven aan de Tweede Kamer: Asielinstroom in april van Eritreeërs gestegen naar 1.000 (let op: dus de hele maand april niet per week). Totaal asielzoekers 2.500 maand april (dat is 600 per week). Zie dit plaatje uit de brief.

Woensdag 14 mei (week 20) Teeven bij Kockelmann in Eén op Eén. Luister bijvoorbeeld alleen maar naar de eerste minuut. Lekker vet aangezet door Kockelmann en dat wordt bevestigt door Teeven. Teeven heeft het over ‘nagenoeg duizend asielzoekers per week in de laatste weken van april’ en gaat vervolgens lekker extrapoleren (voorbeeld: vorige week vijfhonderd, deze week duizend, dus volgende week 1.500, enzovoort) naar 65.000.

Foto: Eric Heupel (cc)

Sterke daling nieuwe asielzoekers; aantal mensen in de opvang groeit niet meer

ANALYSE - Volgens de nieuwste cijfers van het CBS en de IND is het aantal asielzoekers dat naar ons land is gekomen de afgelopen maanden sterk afgenomen.

Dat heeft ook consequenties gehad voor het aantal mensen in de asielopvang, dat is namelijk gelijk gebleven in november en in de eerste weken van december.

Voorts verwacht het CBS een daling van het aantal asielzoekers volgend jaar.

Al deze zeer belangrijke ontwikkelingen zijn de media ontgaan, maar het is hen ook niet verteld. Dat is nodig want zelfstandig onderzoek naar de asiel- en immigratiecijfers doet de pers niet.

Ondertussen verzwijgt Teeven de waarheid en bedondert het volk.

65.000 asielzoekers

Ik begin met Teevens optreden op 2 december bij Pauw. Luister na 14:00 minuten.

Pauw noemt de 65.000 asielzoekers die Teeven eerder in mei voorspelde. Dat was op grond van de instroom van april en mei, zei Teeven, toen er duizend asielzoekers per week binnen kwamen. Dat aantal heeft hij vervolgens geëxtrapoleerd naar het hele jaar, aldus de staatssecretaris in de uitzending.

In dit artikel heb ik al in mei aangetoond dat het onzin was: in april is er geen enkele week geweest waarin het aantal asielzoekers de duizend haalde. En toen op 14 mei Teeven over 65.000 nieuwe asielzoekers begon, was er slechts één week geweest waarin duizend asielzoekers naar Nederland waren gekomen. Dat was de week daarvoor.

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

‘Asielbeleid beweegt zich richting een kritiek punt’

Aldus Trouw:

[het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa] oordeelde vorig jaar dat iedereen binnen de Nederlandse landsgrenzen recht heeft op opvang – niet alleen zij die meewerken aan terugkeer. […]

Sindsdien zit Teeven op de lijn dat hij de einduitspraak van de Europese ministers van buitenlandse zaken wil afwachten alvorens een standpunt in te nemen. Dat is vooral een manier om tijd te winnen, zeker met het oog op de Statenverkiezingen, want dat ministersoordeel is doorgaans enkel een formaliteit.

Maar terwijl Teeven treuzelt, is de uitspraak al een eigen leven gaan leiden. Deze mag juridisch dan niet bindend zijn, rechters kunnen er wel degelijk naar verwijzen. En doen dat ook. Zo bepaalde de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep vorige maand dat er nachtopvang moet komen voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam. […]

Omdat alle gemeenten op basis van die uitspraak verplicht kunnen worden tot een nachtopvang, drongen zij bij Teeven aan op geld. De VVD’er heeft – op basis van de uitspraak van de voorzieningenrechter – besloten hen tijdelijk tegemoet te komen in de kosten. Want opvang en terugkeer zijn inderdaad taken van het Rijk, redeneert Teeven. […]

Dat Teeven in zijn brief van gisteren in het midden laat hoe hoog de bijdrage vanuit Den Haag zal zijn, doet er in principe weinig toe. Belangrijker is het signaal dat ervan uitgaat: Teeven erkent dat hij niet om uitspraken van de rechter heen kan en dat hij gemeenten niet kan opzadelen met alle kosten.

Quote du jour | Boekhoudkundig argument

[Teeven] stelt dat de bezuinigingen nodig zijn om het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand ‘beheersbaar en voor de toekomst houdbaar’ te houden. Dat puur boekhoudkundige argument gaat echter niet op. Teeven voert aan dat de kosten van gefinancierde rechtsbijstand in tien jaar tijd 165 miljoen zijn gestegen. Dat is niet waar. Het ministerie veranderde de begrotingspost zodat opeens ook de kosten van het Juridische Loket en de kosten van tolken en vertalers daaronder vielen. Bovendien corrigeert Teeven in zijn berekening niet voor inflatie.

Corruptiezaak Van Rey dinsdag voor de rechter; landelijke VVD niet buiten schot

Behalve dat Van Rey in ruil voor betalingen een drietal bedrijven zou hebben bevoordeeld, wordt hij ook verdacht van het lekken van vertrouwelijke informatie, onder andere aan crimefighter Fred Teeven en Tweede Kamerlid Karin Straus.

Verder:

In de dagvaarding komt ook de naam voor van voormalig staatssecretaris Frans Weekers (Financiën, VVD). Voor hem regelde Van Rey in 2012 in verkiezingstijd een billboard langs de A73. De bedragen die van Van Pol (1.785 euro) en bouwbedrijf Meulen Groep (1.190 euro) voor de billboard betaalden, worden gezien als giften die Rey niet had mogen aannemen als wethouder.

Bestel je boeken bij Bazarow

Bazarow is een verkopende boekensite, waar je ook recensies, nieuws, een agenda en een digitaal magazine kan vinden. Nog niet alles is af, maar veel boeken zijn al te vinden en er komt de komende maanden steeds meer bij.

Het doel van Bazarow is om een site te vormen die evenveel gemak biedt als de online giganten maar die wél teruggeeft aan de boekensector. Tegen roofkapitalisme, en voor teruggeefkapitalisme, bijvoorbeeld door te zorgen dat een flink deel van de opbrengst terug naar de sector gaat en door boekhandels te steunen.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Vorige Volgende