Teeven koerst af op botsing met Eerste Kamer

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Trouw:

Staatssecretaris Fred Teeven (VVD, veiligheid en justitie) koerst af op een frontale botsing met de Eerste Kamer. Die wil in meerderheid dat hij de bezuinigingen op de rechtsbijstand terugdraait, maar Teeven blijft dat weigeren.

Weliswaar waren Teevens bezuinigingsplannen niet door de Eerste Kamer gekomen, maar dat lost hij op met een Algemene Maatregel van Bestuur.

En nu is de Eerste Kamer dus – terecht – boos, waardoor zelfs een motie van afkeuring of wantrouwen denkbaar lijkt te worden:

Nu hoeft een bewindspersoon doorgaans niet te vrezen voor vergaande en zeldzaam gebruikte middelen als een motie van afkeuring of wantrouwen, omdat VVD en PvdA afspraken hebben gemaakt met D66, ChristenUnie en SGP. Samen zijn zij goed voor een meerderheid van 38 zetels in de senaat. Maar nu de ChristenUnie zich openlijk achter de tegenstanders van Teeven schaart, gaat de balans de andere kant op. […]

De ChristenUnie voelt zich hier niet gebonden aan afspraken met het kabinet, zegt senator Roel Kuiper. Behoud van rechtsbijstand telt hier het zwaarst. “We laten de principiële kant heel zwaar wegen. Als een motie wordt aangenomen, moet deze ook worden uitgevoerd.”

Open artikel

Reacties (11)

#1 Inca

Go Iedereen met een klein beetje verstand. En weg met Teeven!

Ik hoop dan ook van harte op een confrontatie! (Enne… bij de zorgwet wordt er nu alsnog een flauwe halfbakken oplossing doorheen gedramd, MAAR het verzet heeft toch best een significante invloed gehad, de situatie is aanmerkelijk minder verslechterd dan Schippers gehoopt had.

Het kan dus nog steeds, zelfs nu heeft het nog zin om ergens tegenin te gaan! Dus Go Verzet!)

#2 Inkwith Barubador

Een AMVB is volgens mij bedoeld om een wet die zaken niet in detail beschrijft nader te kunnen invullen. Het is niet bedoeld om gesneuvelde wetten er alsnog door te drukken.

Teeven toont nu zijn ware gezicht: hij heeft lak aan de rechtsstaat en aan de democratie. Dat vermoedden we al, maar nu wordt het wel heel duidelijk. Geen serieuze parlementarier (2e of 1e kamer) gaat hier mee akkoord, zou ik zeggen. Anders zijn ze geen knip voor de neus waard.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wetgeving-en-rechtsgebieden/vraag-en-antwoord/wat-is-een-algemene-maatregel-van-bestuur-amvb.html

#3 zazkia

Inktwith, was het maar zo duidelijk. Er is nergens een doelbepaling over de AMvB.

Het handboek van de Pot -Donner (inderdaad de Don, familie van de eerste malloot met achterdeurtje van het clientelistische bureaucraten appel) zegt over de AMvB op p. 495

”Bij de herziening van 1848 werd het probleem [voor welk overheidsoptreden een wettelijke grondlsag nodig was] pas te laat gezien. […] In samenhang hiermee bepleitte hij om grondwettelijk vast te leggen dat een AMvB op de wet moest berusten. Het advies, dat wel laat kwam, is niet gevolgd en als minister heeft de schrijver meermalen de verantwoordelijkheid aanvaard voor algemene maatregelen die niet op een wet steunden.
Meerenberg-arrest
Maar de stelling was gelanceerd en werd door anderen overgenomen, bij herhaling voor de rechter bepleit, en meer en meer als leidraad voor de regelstelling aanvaard. De tijd was er dan ook rijp voor toen de hoge raad bij zijn befaamde Meerenberg-arrest […] ‘om’ ging. Het arrest had betrekking op een kort tevoren vastgestelde AMvB, krachtens welke aan bestuurders van krankzinnigengestichten de verplichting kon worden opgelegd om daarvoor afzonderlijke bevolkingsregisters aan te leggen. Het overwoog dat, nu nergens wat vastgelegd wat onder een AMvB moest worden verstaan, de vraag hoever ’s konings bevoegdheid op dit punt strekte, moest worden beantwoord uit het stelsel van de grondwet ten aanzien van de koninklijke macht. Dat stelsel onderscheidde, volgens de hoge raad die daarmee Thorbecke volgde, nauwkeurig tussen aan de koning en de wetgever toekomende bevoegdheden; de wetgevende macht was bij koning en staten generaal gezamenlijk, de bestanddelen van de koningklijke macht werden met name in de grondwet genoemd.
Een bevoegdheid tot regelgeving moest dus, naar het stelsel van de grondwet, uitdrukkelijk door een wet aan de koning zijn toegekend of berusten op enig bestanddeel van ’s konings in de grondwet omschreven macht.

Op basis van het Meerenberg-arrest kan je dan ook wel degelijk stellen dat een wet nodig is voor een AMvB en dat die dingen niet zo uit de blauwe lucht kunnen komen vallen. Op het moment dat een AMvB eerder als wet juist niet is aangenomen, is het dan ook moeilijk om vol te houden dat een AMvB, zonder dat er een uitdrukkelijke bevoegdheid in grondwet of wet staat, rechtsgeldig is.
Ik hoop ontzettend dat als dit nu allemaal toch doorgaat, er in elk geval een proefproces komt en dat dit aan de HR wordt voorgelegd.
Maar eigenlijk hoop ik vooral op het laatste restje gezond verstand daar bij de VVD, dat in een tijd van crisis geen gestunt met wetgeving op de allerarmsten hoort, voor een paar rooie rotcenten wat een besparing van op jaarbasis 10 miljoen tot max. 80 mln in 2018, mijn hemel. Waar hebben we het over! Hoeveel miljarden lopen we niet mis alleen al door die hypotheekrenteaftrek? Willen ze daar soms een straatrevolutie?

#4 Henk van S tot S

@1:
Ik zit nu net het domme gezwets (op 1 vandaag) van Rutte aan te horen over de “zorgverziekingswet”.
Wat een ongelooflijke O..l..!

Graag een motie van wantrouwen tegen het hele kabinet, gesteund door de meerderheid!!!

#5 tigger
#6 McLovin

@5: Ja maar vooral niet complotdenken….Toch raar dat mijn snelheidsovertredingen nooit zomaar verdwijnen

#7 Henk van S tot S

@6:
Het betalingsverkeer zal rond die tijd vast niet gestoord geweest zijn ;-)

#8 zazkia

Der is ook een hele vreemde rol van Fred Teeven als getuige. In heel veel zaken blijkt hij dingen niet te weten of niet te zeggen uit het oogpunt van bronbescherming.
Heel opvallend is het vaak Mosckowicz die als advocaat optreedt.

Kijk hier bijvoorbeeld in de Orion-Zaak waarin gevraagd is om herziening omdat de verdachte zou hebben gehandeld in opdracht van het Ministerie. Hij zou een coke deal hebben uitgelokt in opdracht van de informant. De rechter stelt dat de informant ook alleen maar heeft gehandeld uit eigenbelang. De link van de informant naar het Ministerie kan niet worden hard gemaakt.
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2004:AP1495
verder:
http://politiek.thepostonline.nl/2014/08/10/het-selectieve-geheugen-van-fred-teeven/
http://www.camilleri.nl/2014/08/fred-teeven-opnieuw-vergeetachtig/ waar het gaat om Van der Bijl in het passageproces en de weduwe hem verdenkt van meineed .

En om nog maar verder even aan te geven welke kant het opgaat, die blogger van de Camilleri staat nu ook op een dodenlijst, heeft de politie laten weten.

#9 Co Stuifbergen

@8: Zazkia,

waarom wil iemand de blogger van camillieri vermoorden?

Heeft u een link naar de verklaring van de politie?

#11 Emile M

Even teug naar de tekst van Jeroen. Het ie niet zo dat de bezuinigingniet was aangenomen. Die maakte deel uit van de begrotingswet van V&J. De Eerste Kamer nam wel een motie aan over dit onderwerp. Daar gaat het nu over. Ik vermoed dat de hoogte van de rechtsbijstandvergoeding volgens de wet bij AMvB geregeld mag worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

| Registreren

*
*
*