Kamervragen over de 65.000 spookasielzoekers van Teeven

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

ANALYSE - Joël Voordewind (CU) stelde vorige week Kamervragen aan Teeven met onder andere de vraag of het gebruikelijk is om een jaarprognose te maken gebaseerd op twee maanden. Voordewind doelde op de voorspelling van Teeven in mei dat er in 2014 65.000 asielzoekers naar ons land zouden komen.

In dit artikel een nauwgezette reconstructie van de gebeurtenissen van mei vorig jaar met de onweerlegbare conclusie dat Teeven toen loog en dat tot op de dag van vandaag nog steeds doet.

Nu ik het nog eens zo precies mogelijk chronologisch op een rijtje heb gezet, is de onzin van Teeven nog groter dan dat ik dacht. Het is in ieder ook veel erger dan dat Voordewind denkt.

Overzicht belangrijke data en feiten

Vrijdag 2 mei (week 18) brief Teeven aan de Tweede Kamer: Asielinstroom in april van Eritreeërs gestegen naar 1.000 (let op: dus de hele maand april niet per week). Totaal asielzoekers 2.500 maand april (dat is 600 per week). Zie dit plaatje uit de brief.

Woensdag 14 mei (week 20) Teeven bij Kockelmann in Eén op Eén. Luister bijvoorbeeld alleen maar naar de eerste minuut. Lekker vet aangezet door Kockelmann en dat wordt bevestigt door Teeven. Teeven heeft het over ‘nagenoeg duizend asielzoekers per week in de laatste weken van april’ en gaat vervolgens lekker extrapoleren (voorbeeld: vorige week vijfhonderd, deze week duizend, dus volgende week 1.500, enzovoort) naar 65.000.

Donderdag 15 mei (week 20): Plenair Kamerdebat. Teeven:

In de eerste dagen van mei zitten we op een aantal van nagenoeg 1.000 per week, over de laatste drie weken. […] Het is geen paniekvoetbal, maar de kille constatering van instroomcijfers. […] Deze week is er waarschijnlijk een nog hogere instroom dan 1.000, waardoor je uiteindelijk op het aantal van 65.000 asielzoekers zult uitkomen.

Maandag 19 mei (week 21) Brief Teeven Tweede Kamer:

Hoewel de instroomcijfers van week 20 nog niet definitief zijn vastgesteld, is wel duidelijk dat het aantal van 1.000 asielaanvragen in die week is overschreden.

Teeven vermeldt verder in zijn brief dat er wel eens vaker een piek van Eritreeërs is geweest naar andere landen.

Analyse van de asielinstroom tot en met week 19

In de brief van Teeven van 19 mei staat onderstaand plaatje (hier een kalender voor de weken). De belangrijkste weken heb ik uitvergroot en weken en aantallen toegevoegd:

detail_brief_teeven-3
 
De getallen zijn schattingen met het blote oog, want er is wel de grafiek, maar geen getallen.

Tot en met week 16 (eindigend op 20 april) is er vrij weinig aan de hand. Een lichte stijging van de asielinstroom, maar dat kun je verwachten als het weer wat beter wordt. Het aantal asielzoekers *) was in de weken 15 en 16 een 525-475, waarvan 125 Eritreeërs.

In week 17 – de laatste week van april – zien we een stijging van 475 naar 800 asielzoekers. Dat komt voornamelijk door Eritreeërs, want hun aantal nieuwkomers stijgt naar 400.

In week 18 (3 dagen april en 4 dagen mei) loopt de totale instroom op naar 925 en dat komt ook door Eritreeërs want hun aantal stijgt naar net onder de 600.

Week 19 (5 t/m 11 mei) is een heel belangrijke week. Voor het eerst bereikte het aantal asielzoekers in één week de duizend. Tegelijkertijd zien we een daling van het aantal Eritreeërs. Die is weliswaar klein, maar als je gaat extrapoleren…

In week 20 (op 15 mei) meldt Teeven de Tweede Kamer dat het aantal van die week vermoedelijk boven de 1.000 uit zal komen (dat zou dan dus de tweede week worden met 1.000).

De avond daarvoor had hij er met Kockelmann niet over. In ieder geval blijft voor de laatste twee weken van mei niet al te veel meer over, want over de hele maand kwamen er 3.500. Week 18 (vier dagen mei) zeg 500, week 19 en 20 1.000 per week geeft samen 2.500. Dan hebben we 500 asielzoekers per week voor de laatste twee weken. Zo snel als dat het aantal asielzoekers steeg, zo snel daalde het weer.

Conclusies

Concluderend over de periode tot en met week 19 – dat is dus inclusief de week voorafgaand aan de woensdag waarop Teeven met zijn 65.000 aan kwam zetten:

We zien een afvlakkende stijging: in week 17 plus 350. In week 18 plus 125 en in week 19 plus 75. De stijging verliest dus duidelijk kracht. Dan ben ik benieuw hoe die extrapolatie is berekend.

Er is maar één week dat het aantal asielzoekers de duizend haalde en dat was de week voordat Teeven met zijn getal van 65.000 kwam.

Ondanks wat Teeven tot op de dag van vandaag beweert, hadden we in april en mei dus geen duizend Eritreeërs per week. Teeven:

Maar de 65.000 heb ik genoemd in relatie tot de enorme instroom van duizend per week Eritreeërs. Die we hadden in april en mei. En toen heb ik gezegd: “Als het in dit tempo doorgaat…”

In totaal kwamen er in de negen weken van april en mei 3.000 Eritreeërs naar ons land. Dat is gemiddeld 350 per week en in geen één week waren het er 1.000. Teeven:

Ja, 65 duizend dat was reëel als je er duizend per week had in april en in mei.

Je had er geen 1.000 per week dus het was sowieso niet reëel. Ook totaalaantal asielzoekers dus niet. Teeven geeft hiermee dus impliciet toe dat zijn schatting niet reëel was.

En natuurlijk kan je niets met drie weken stijging. Helemaal omdat asielzoekers vaak in golven komen, zoals Teeven zelf toegaf in het geval van de Eritreeërs.

Het totaal misplaatste alarm van Teeven heeft zijn uitwerking niet gemist. In een afgelopen dinsdag verschenen onderzoek van het SCP staat dat er sprake is van een verdubbeling van het aantal mensen dat zich zorgen maakt over immigratie en integratie.

Wat is de bijdrage van Teeven daarin en hoeveel economische schade heeft dat opgeleverd? Want dat er schade is door een verminderd consumentenvertrouwen lijkt mij evident.

Kamervragen

Uit bovenstaande reconstructie blijkt dat het allemaal nog veel erger is dan Voordewind dacht: geen twee maanden stijging, maar slechts drie weken en dat Teeven al in mei de Kamer verkeerd voorlichtte. Dat Teeven dat blijft doen tot op de dag van vandaag maakt het allemaal nog veel erger.

Er blijft geen geld over want COA heeft enorme contracten afgesloten om asielzoekers te huisvesten die niet kwamen. Een overzicht vragen van wanneer welke contracten, voor hoeveel mensen, er zijn afgesloten en eventueel beëindigd, zou duidelijkheid kunnen geven.

De informatievoorziening naar de Kamer is niet alleen op dit punt zeer slecht. Het is mij al jaren een doorn in het oog. Niet alleen voor wat betreft asiel, ook in andere gevallen is het een ramp. De Kamer zou eens een onderzoek moeten instellen of een instituut als de Algemene Rekenkamer daartoe opdracht moeten geven.

Mijn artikelen over Teeven sinds mei

Over de onzin van Teeven heb ik de afgelopen tijd veel artikelen geschreven.

Al op 20 mei kwam ik met dit artikel waarin ik al precies schetste wat er fout was aan de schattingen van Teeven. Dat was trouwens het derde artikel die maand.

Ondanks het feit dat het CBS in juli met cijfers kwam over de verdubbeling van het aantal asielzoekers werd de pers niet wakker. Ook in de maanden erna bleef het stil. Ja rampverhalen over asielzoekerscentra, maar dat de laatste maanden de sterke groei van het aantal mensen in opvang stokte, ontging de pers.

Ook in de maanden erna bleef de pers in collectieve winterslaap. Ik bleef wel schrijven. De asielcijfers van 12 december van het CBS trokken geen aandacht.

Op 19 december kwam ik met dit artikel waarin ik de cijfers van het CBS analyseerde en ook die van het COA.

Op dezelfde dag kwam Teeven met een brief waarin hij zei dat het aantal asielaanvragen was gedaald, maar dat kwam door de winter. Niemand reageerde op de brief totdat ik twee dagen later ’s avonds met een artikel kwam over de brief dat de aandacht trok van een redacteur van Trouw en er op 22 december een daarop gebaseerd bericht in deze krant verscheen.

Pas op dat moment werd het voor Nederland duidelijk dat dat de 65.000 van Teeven bij lange na niet gehaald zou worden. Meer dan zeven maanden nadat de kletspraat werd geproduceerd.

*) In de brief staat ‘asielinstroom’. Dat is dus inclusief tweede en eventueel verdere vervolgaanvragen.

Via flipvandyke.nl

Reacties (6)

#1 Amateur Commenter

Scherp artikel Flip!
Ik word echt verdrietig als ik zie hoe weinig kritisch de mainstream kanalen zijn geworden. Het zijn eerder spreekbuizen dan democratische instrumenten.

  • Volgende discussie
#2 zazkia

Dalijk tovert hij die asielzoekers er nog bij. :)
“Zie je wel dat het er te veel zijn.”

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Flip van Dyke

25.000 mensen die naar Nederland zijn gekomen.
40.000 km2 oppervlakte Nederland.
65.000 totaal aantal asielzoekers.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Joost

(m’n reactie bij het artikel op je eigen site)

Wat ik ook opmerkelijk vond is dat hij de afname later in het jaar toeschreef aan seizoensinvloeden, die je altijd hebt. Nu weet ik dat je daar al korte metten mee hebt gemaakt, maar daarmee zet hij zichzelf hoe dan ook redelijk in het hemd.

Want het betekent dat hij daarmee indirect toegeeft dat hij had kunnen weten dat zijn voorspelde aantal niet gehaald zou worden. Toch besloot hij dat niet hardop te melden. Ieder kamerlid dat een beetje had opgelet had dat zelf kunnen concluderen, ook zonder dat de cijfers er waren.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Sjap

Jezus wat een inhoudelijk gedoe. Zooo 20ste eeuw. Iedereen weet dat politiek gaat om winnen, beeldvorming en imago. Daar hoort instrumenteel jokken gewoon bij mensen.
En wat de media betreft weet iedereen dat het gaat om clicks. Daar horen zeker geen statistieken en ellenlange verhalen bij want daar haken de nieuwsconsumenten alleen maar van af.
Stelletje intellectuele boomknuffelaars, ga eens geld verdienen ipv stukjes schrijven omdat je de waarheid wil blootleggen.

Hmm, ik word een beetje cynisch merk ik. Tijd om aandacht te besteden aan dingen die er echt toe doen in mn leven ipv ‘het nieuws’ volgen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 Henk van S tot S

Is Teeven tijdens zijn staatssecretarisschap ooit op correcte mededelingen betrapt? ;-)

  • Vorige discussie