Sterke daling nieuwe asielzoekers; aantal mensen in de opvang groeit niet meer

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

ANALYSE - Volgens de nieuwste cijfers van het CBS en de IND is het aantal asielzoekers dat naar ons land is gekomen de afgelopen maanden sterk afgenomen.

Dat heeft ook consequenties gehad voor het aantal mensen in de asielopvang, dat is namelijk gelijk gebleven in november en in de eerste weken van december.

Voorts verwacht het CBS een daling van het aantal asielzoekers volgend jaar.

Al deze zeer belangrijke ontwikkelingen zijn de media ontgaan, maar het is hen ook niet verteld. Dat is nodig want zelfstandig onderzoek naar de asiel- en immigratiecijfers doet de pers niet.

Ondertussen verzwijgt Teeven de waarheid en bedondert het volk.

65.000 asielzoekers

Ik begin met Teevens optreden op 2 december bij Pauw. Luister na 14:00 minuten.

Pauw noemt de 65.000 asielzoekers die Teeven eerder in mei voorspelde. Dat was op grond van de instroom van april en mei, zei Teeven, toen er duizend asielzoekers per week binnen kwamen. Dat aantal heeft hij vervolgens geëxtrapoleerd naar het hele jaar, aldus de staatssecretaris in de uitzending.

In dit artikel heb ik al in mei aangetoond dat het onzin was: in april is er geen enkele week geweest waarin het aantal asielzoekers de duizend haalde. En toen op 14 mei Teeven over 65.000 nieuwe asielzoekers begon, was er slechts één week geweest waarin duizend asielzoekers naar Nederland waren gekomen. Dat was de week daarvoor.

Bovendien bleek een week later dat in dezelfde week dat Teeven zijn uitspraken deed het aantal Eritreeërs zelfs iets was gedaald. Voorts blijkt dat de totale stijging toen al aan het afvlakken was.

Dat je na een paar weken al gaat extrapoleren naar een heel jaar is absurd. Als je het na een week al doet dan is het tijd om je ziek te melden.

Dit is het plaatje van die weken in april en begin mei. Het is afkomstig uit deze brief van Teeven.

Dat hij er toen mee weg is gekomen, vind ik nog steeds ongelofelijk. Hij kreeg het echter voor elkaar dat de hele pers er achteraan rende, plus de Kamer en dat niemand – op een enkeling na – Teevens berekeningen in twijfel trok. Onbegrijpelijk.

Teeven laat zich er ook op voorstaan dat hij persoonlijk door maatregelen ervoor heeft gezorgd dat de stroom van Eritreeërs is gestopt. Ik kan niet direct het tegendeel bewijzen. Wat ik wel weet is dat je pieken en dalen hebt in de komst van bepaalde groepen, zoals het volgende plaatje van Frontex laat zien.

frontex
 
Je kan het ook zien in de cijfers van Eurostat: ieder land heeft te maken heeft met pieken en dalen.

Lees over smokkelen ook eens dit uitstekende artikel op Oneworld. Er staan trouwens nog meer prima artikelen over Eritrea op die site.

Of de acties van Teeven dus werkelijk hebben geholpen, is de vraag. Als ze wel hebben geholpen, heeft dat voor de EU+ helemaal niets uitgemaakt, want er steekt geen asielzoeker minder de Middellandse Zee over. Hooguit zouden Zwitserland en Zweden niet blij zijn, want die landen hadden te maken in juni met een stijging van het aantal Eritreeërs.

De capaciteit van de asielopvang

In totaal kwamen er in april en mei drieduizend mensen uit Eritrea naar ons land. De capaciteit zat meteen aan zijn limiet. Als je in de maanden daarvoor centra bent gaan sluiten, zodat je geen enkele reservecapaciteit meer hebt, dan is het natuurlijk ook vragen om moeilijkheden.

Naast de gestegen instroom, heb je ook te maken met het gegeven dat een hoog percentage een verblijfsvergunning krijgt. Dat levert weer problemen op voor de gemeenten, want de mensen moeten ergens wonen nadat ze een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Het afgelopen half jaar werd gekenmerkt door het voortdurende gedoe omtrent die opvang van asielzoekers. Zo ook in de uitzending van Pauw. Het leek wel of er tienduizenden, zo niet honderdduizenden, gehuisvest moeten worden. De werkelijkheid is anders.

Eind 2013 zaten er 15.394 mensen in de opvang volgens de cijfers van het COA. Op 9 december waren het er 24.761 ofwel 9.400 meer. Het hele gedoe van de afgelopen maanden ging dus over een kleine tienduizend mensen die er extra moesten worden opgevangen.

Is dat nu waarvan sommige politici zeggen: ‘we kunnen het niet aan’? Van die totale groep hebben overigens ruim tienduizend asielzoekers nu een verblijfsvergunning. In figuur 2 zien we de ontwikkeling van de bezetting van de asielzoekerscentra sinds 1 april van dit jaar:

f2
 
De stand begin april, 15.143 asielzoekers in de opvang, was vrijwel gelijk aan die van 1 januari 2014, 15.394. Ook de eerste twee weken van april gebeurde er niets. We zien daarna een geleidelijke stijging, maar niet altijd even hard en de afgelopen zes weken was het aantal zelfs gelijk.

Dat verschil tussen de ene en de andere week wordt veel duidelijker in de volgende grafiek:

f3
 
Bron: tweets COA – enkele tweets ontbreken en die heb ik dan geschat (blauw).

We zien een flinke toename (oranje en blauwe staven) die in week 19 – dat is dus de week voordat Teeven in week 20 met zijn 65.000 begon – zelfs het record bereiken voor dit jaar met 638 extra mensen in de opvang.

We zien ook weer een sterke daling in de weken nadat Teeven zijn dramatische voorspelling deed. In september zie je ook een stijging, maar eind september (week 39) daalt de toename sterk om vervolgens in de maand november zelfs een week (46) negatief te worden.

De groene lijn geeft de gemiddelde groei van de bezetting van de afgelopen dertien weken. Het hoogste punt was in week 28, halverwege juli, toen de gemiddelde stijging 340 mensen per week was van de weken 16 tot en met 28. Vervolgens zes weken een daling naar 225 en een korte stijging van zeven weken naar 328 en nu al weer tien weken een daling naar 174 gemiddeld. Die 174 is slechts de helft van het aantal in week 28.

Voordat we conclusies kunnen trekken moeten we eerst kijken naar het aantal asielzoekers dat naar ons land is gekomen. Het gelijk blijven van het aantal bezette opvangplaatsen kan immers ook komen door een veel grotere uitstroom met dezelfde instroom.

Sterke daling van het aantal asielzoekers in oktober en november

Bij het tellen van het aantal asielzoekers dat naar ons land komt, zijn er altijd problemen die er niet hoeven te zijn. In een vorig artikel – en vele daarvoor – heb ik dat uitgelegd. Al jarenlang maak ik mij boos om de zeer slechte cijfers van de IND. Dit jaar worden in de CBS-cijfers sinds april-juni de nareiscijfers (familieleden) niet meer meegenomen. Heel vervelend want hierdoor zijn de CBS-cijfers te laag. Ik neem die wel mee, maar de maanden oktober en november heb ik moeten schatten.

In het volgende figuur de cijfers van januari tot en met november:

f4
 
De stippellijn geeft het aantal zoals het CBS die geeft. In totaal telt het CBS tot en met november 22.660 asielzoekers. Ik kom ruim drieduizend hoger uit: 25.765.

Het plaatje is duidelijk: blauw – Eritrea – zien we het afgelopen half jaar nauwelijks meer. Het zijn voornamelijk Syriërs die hierheen komen (waarin ik ook heb opgenomen een geschat gedeelte staatloze Palestijnen uit Syrië).

In totaal zijn de afgelopen twee maanden 1.600 mensen minder naar ons land gekomen dan in augustus-september.

Als je kijkt naar de CBS-cijfers, is er sprake van een nog scherpere daling: van 5.080 in augustus-september naar 3.235 in oktober-november. In november waren er 1.285 asielzoekers zonder nareis en dat was in september nog 2.910. Dat is een daling van 55%. Juist dat cijfer is van extra belang want die groep zorgt later weer (volgend jaar) voor nareis.

De maand november geeft het laagste aantal sinds de ‘crisis’ begon in april.

Als je deze cijfers vergelijkt met de cijfers van het aantal dat wordt opgevangen, kan de conclusie worden getrokken dat de sterke daling van de toename van het aantal mensen dat het COA opvangt, wordt veroorzaakt door de daling van het aantal asielzoekers dat aanklopt en niet door een hogere uitstroom.

De cijfers van COA van de eerste twee weken van december laten ook zien dat we deze maand waarschijnlijk ook geen grote verandering in het beeld zullen zien.

De pers

De Nederlandse media doen geen zelfstandig onderzoek naar de cijfers van de IND en het COA, maar schrijven blind over wat de overheid hen dicteert. Teeven kan de grootst mogelijke onzin verkopen, het maakt niet uit. In Noord-Korea weet je tenminste dat de pers volledig door de staat wordt gecontroleerd.

Neem het AD, dat in een verhaal van 27 september – week 39 – laat weten dat we ‘eind dit jaar 30.000 mensen in de opvang hebben zitten’, volgens het COA.

Dan hebben we er dus nog ruim vijfduizend te gaan de komende twee weken.

De opvangcapaciteit is 23.000 en letterlijk elk bed is bezet.

We zijn nu tweeënhalve maand later en er zitten nu 1.300 mensen meer in de opvang. Het dorp Oranje zou dus genoeg zijn geweest.

De laatste tijd komen wekelijks 800 vluchtelingen, vooral uit Syrië, de asielzoekerscentra in. Er gaan er zo’n 300 uit.

Kijken we nog even naar figuur 1, dan zien we dat in de twee weken voor het artikel het aantal inderdaad boven de 500 lag. In de achttien weken daarvoor niet.

Dat noem ik misleiding, leugenachtige artikelen.

En dan komt de aap uit de mouw:

Bij het COA kijken ze al verder dan de prognose van de IND en houden ze er serieus rekening mee dat de vluchtelingenstroom nog een jaar zo hevig blijft als nu. In dat geval zou er volgend jaar september capaciteit moeten zijn voor 48.000 vluchtelingen.

Dit verklaart waarom de COA als een gek nog bezig is met grote onrust te zaaien in het land. Zij gaan uit van twee weken hoge cijfers – en dat extrapoleren ze dan naar een heel jaar en dan hebben we 48.000 plaatsen nodig volgend jaar.

De geschiedenis herhaalt zich: in de week dat het AD haar artikel plaatste, daalde de toename van de instroom alweer. Precies wat er met Teeven gebeurde in mei.

En de journalist maar schrijven wat hem door de IND en COA wordt gedicteerd. Zo gaat het al jaren met de complete Nederlandse pers. Het laatste jaar heb ik de Nederlandse journalistiek dan ook voor mijzelf een naam gegeven: The Writing Dead, want meer dan zombies zijn het niet – in ieder geval met betrekking tot de dossiers van de asiel- en immigratiecijfers.

Terug naar Pauw

Kijk nog eens naar de uitzending van Pauw na 1:35:

‘Hoeveel zitten er nu in Oranje? 114 in plaats van 140?’ Pauw is zichtbaar in verwarring. Van de 1.400?? Dat is inderdaad niet uit te leggen. ‘Zijn die mensen vertrokken,’ probeert Pauw nog. Teeven lult er overheen. Dat was het moment voor Teeven om de waarheid te vertellen: het aantal asielzoekers dat naar ons land is gekomen is de afgelopen maanden sterk gedaald. Dat deed hij niet.

Vele gelegenheden had Teeven tijdens de uitzending om duidelijk te maken dat het aantal asielzoekers sterk is gedaald. Hij liet dat na. Hij liet ook de duidelijk bezorgde bewoners van Oranje in het ongewisse. Een mevrouw had een bordje bij zich ‘250 OK. 1.000 Nee’. Teeven had die mevrouw meteen gerust kunnen stellen. Dat deed hij niet.

De toekomst

Hoeveel asielzoekers kunnen we verwachten de komende tijd? Het lastigste stuk. Duidelijk is dat ze in Den Haag alleen maar pijlen omhoog zien gaan. Als er sprake is van daling, leggen ze grafiek maar even op z’n kant zodat het toch omhoog gaat.

De trend is echter niet omhoog, maar eerder omlaag. Het is nu winter en dat maakt oversteken via de Middellandse Zee lastiger. Binnen Europa is er ook sprake van een dalende lijn, maar dat geldt in mindere mate voor Syriërs. De problemen in Eritrea zijn echt niet over. Het aantal mensen dat uit de overige landen komt, is gelijk gebleven of zelfs gedaald.

Hoe het met Syrië zal aflopen, weet niemand. Het is er een grote puinhoop. Het aantal Syriërs is in november (zonder nareis) echter in gedaald van 1.660 in september (de top dit jaar) naar 860 in oktober; en in november was hun aantal 520. Dat is een daling van 70%.

Ik denk niet dat het aantal asielzoekers de komende tijd nog de pieken gaat bereiken die sinds april zijn bereikt.

Zojuist is de nieuwste prognose van het CBS verschenen over de ontwikkeling van de bevolking in de periode 2014-2060. In de toelichting geeft het CBS aan dat zij – zonder de nareis – verwacht dat het aantal asielmigranten volgend jaar en het jaar daarop op 18.000 zal uitkomen en op de langere termijn een stuk lager. Dat betekent een daling ten opzichte van dit jaar want die zal zonder nareis een 24.000 bedragen.

Conclusie

Er is de afgelopen twee maanden sprake van een belangrijke daling van het aantal asielzoekers – of je nu met of zonder de nareis (familieleden) rekent. Die daling had gecommuniceerd moeten worden.

Tevens blijkt dat de groei van de hoeveelheid mensen in de opvang sterk is afgevlakt en nu niet meer toeneemt. Niettemin gaan Teeven en zijn IND en COA gewoon door met gemeenschapsgeld verspillen. Nog erger is het dat volkomen onnodig veel mensen ongerust zijn. De communicatie naar de bevolking is immers dat er sprake is van een tsunami, een invasie. Dat geeft ook een behoorlijke economische schade.

Als iemand mij een vijftal jaren geleden had verteld over het functioneren van politiek en ambtenaren op de manier zoals ik het de afgelopen jaren heb meegemaakt, dan had ik dat niet geloofd. Dit hoort meer thuis in George Orwell 1984.

De rol van de pers is uiterst dubieus. Ze schrijven gewoon over wat Teeven en zijn ambtenaren hen vertellen. Van enige kritische houding is geen sprake. Dat mag je van journalisten verwachten. Het grootste gevaar voor de democratie komt niet van PVV, Teeven of politieke ambtenaren, maar van andere politici en journalisten die hun werk niet doen.

Dus 18.000 asielaanvragen en – laten we zeggen – 6.000 nareis maakt 24.000 voor volgend jaar. Dat is 3.500 lager dan dit jaar.

Dat heeft ook als consequentie dat er geen sprake zal zijn van 48.000 asielzoekers in de opvang volgend jaar september of 40.000 of welke spookgetallen toneelspeler Teeven uit zijn mouw schudt. Ook geen 40.000 asielzoekers dus.

En Teeven? Die moet gewoon aftreden. Totaal incapabel en een bedrieger. Laat hem ook een dozijn hoge ambtenaren meenemen.

Lees ook mijn vorige blogpost over Teeven. Ook voor meer informatie over berekening aantal asielzoekers.

Reacties (47)

#1 Toko Senang

Voorspellen is lastig, vooral als het de toekomst betreft.

 • Volgende discussie
#2 Bas van Stapelberg

Veel kritiek is er (vaak) op Teeven, en het is absoluut niet mijn smaak, maar hier kan deze man ook niks aan doen. De maffia zit achter mensenhandel, deze maffia heeft enorm veel invloed op de besluitvorming van de EU. En ja dan heb je als ss het nakijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 JANC

@1: Voorspellen is lastig, dus als in een bepaalde week de instroom hoger is, ga je dan diezelfde week communiceren dat er duizenden asielzoekers komen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 JANC

@2: De man laat het na fatsoenlijk te communiceren dat hij te hoog in de boom is gaan zitten met zijn voorspelling. Daar kan de man wel wat aan doen en dat is deels waar dit stukje over gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joost

@2: Teeven kan niets aan die cijfers doen (wat natuurlijk niet helemaal waar is), maar hij is er als de kippen bij om te melden dat de stroom onhoudbaar wordt terwijl dat prematuur is. Maar het klinkt zo goed he, een daadkrachtige bewindsman die probeert die boze moslims buiten te houden.

Er valt electoraal nou eenmaal niets te winnen met het vermelden van het feit dat de aantallen teruglopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Sjap

Ik denk dat ik een oplossingsrichting heb. Dit soort stukken zijn fantastisch op Sargasso maar qua vorm niet geschikt voor de meeste media. Kan je niet een soort samenvatting schrijven? Lekker vlot geschreven en opgewekt. Het is tenslotte eigenlijk fantastisch nieuws voor de meeste mensen dat er zo weinig asielzoekers komen. En voor die paar journalisten die er het fijne van willen weten kunnen ze altijd nog een stuk als bovenstaande als naslagwerk nemen.
Ik denk dat zo’n soort stukje een giga bereik & impact kan hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Flip van Dyke

@6 Ik denk het niet. Als ik zou ondertekenen met professor Flip van Dyke of Flip van Dyke journalist, dan zou het wel werken.

Het probleem blijft dat als een journalist iets wil weten hij dan de IND of COA belt. Hij gaat er blind vanuit dat wat hij hoort ook klopt. Dat kan hij makkelijk doen want hij kan zich altijd achter de bron verschuilen.

Zo niet dan moet hij zelf aan de slag. Dan heb je het probleem dat de meeste niet tot tien kunnen tellen. Ook niet overweg kunnen met een programma als excel.
Wat is er nu simpeler om de tweets van COA van de afgelopen week te nemen en die van drie maanden geleden als je mijn grafieken hebt gezien (moet je die wel kunnen lezen natuurlijk) dan zie je dat er maar een beperkt aantal bij zijn gekomen.

Natuurlijk gebeurt het niet. Als ik complottheorie gevoelig zou zijn dan zou ik zeggen het is een complot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bas van Stapelberg

@ 4 en 5. Fatsoenlijk communiceren doet geen enkele politici. Noem eens een minister of staatssecretaris die het wel doet. @5 Nou ik kan je verzekeren dat er niemand meer in Nederland rondloopt die het duo snip en snap op justitie nog geloofd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Dante

Het is maar hoe je er naar kijkt. Kennelijk leiden die “maar” 24000 al tot problemen. Dus wat is veel en wat is weinig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Wil

24000 nu in de opvang plus 24000 volgend jaar, zijn bij mij toch echt 48000 in de opvang?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bas van Stapelberg

Maar het aantal wordt ons opgedragen door de EU. En graag zou ik de rol van de maffia (Italië) besproken willen hebben bij de mensenhandel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Flip van Dyke

@10 In de asielzoekerscentra heb je instroom en uitstroom. Instroom zijn nieuwe asielzoekers en uitstroom zij die geen of wel een verblijfsvergunning krijgen.
De hoeveelheid mensen in de opvang is gestegen met 9.400 sinds april omdat de instroom dus groter was dan de uitstroom.
Omdat er -naar verwachting- minder asielzoekers komen volgend jaar en je een veel langere periode hebt voor uitstroom zal het aantal in de asielzoekerscentra niet verdubbelen naar 48.000.

@11 Aantal opgedragen door de EU?
Het merendeel van de asielzoekers komt op legale wijze naar de EU. Niks geen mensensmokkelaars.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 AltJohan

Ik heb al cijfers gezien van 2,3 miljoen asielzoekers.

bron: geenstijl.nl

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Flip van Dyke

@13 Als je met zo’n soort reactie komt dan weet je al welke reactie je hier kan verwachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Praedinius

Weinig mensen schijnen zich te realiseren dat een daling van het aantal asielzoekers een enorme bedreiging zal vormen voor miljoenen hardwerkende Nederlanders. Mensen die alle hoop op Wilders hebben gevestigd omdat die tenminste zich inzet tegen die enorme instroom van asielzoekers. Het is immers één van de weinige pilaren waar Wilders z’n bestaan aan te danken heeft en tevens voor z’n volgelingen één van de weinige pleziertjes die ze in dit land hebben. Des te meer asielzoekers of allochtonen hier zijn des te meer ellendig ze zich voelen door de constante bedreiging door hen.
Zonder die bedreiging hebben ze geen reden om te discrimineren, iets wat voor hen het grootste plezier is. Het bewijst ook immers weer de enorme terreur van de EU waar in geen enkel land sinds ’45 meer mensen mogen worden gediscrimineerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Praedinius

@13: Dat klopt inderdaad. Dat zijn namelijk de aanhangers van Wilders. Ze staan doodsangsten uit en proberen asiel te vinden (daarom heten ze dan ook ‘zoekers’) maar ze worden overal geweigerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Flip van Dyke

Op precies hetzelfde moment dat ik met dit artikel kwam stuurde Teeven een brief aan de Tweede Kamer.

http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dc1a613f-f48f-4b2a-ace6-1c59850fd12d&title=Asielinstroomcijfers%20oktober%20en%20november%202014.docx

Daar kan ik wel weer een artikel aan besteden, maar ik word er een beetje moe van.

Zijn we in een winterpauze? Hoe zit het dan met de rest van Europa? Waarom daalde het aantal aanvragen dan al in oktober?
Waarom geeft het CBS een lagere prognose? Waarom wordt verwezen naar https://ind.nl/organisatie/cijfers-rapportages/rapportages/Paginas/default.aspx als de rapportage van oktober en november er niet staat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Robin v H

Wederoom een dijk van een artikel. Jammer alleen dat een politicus met 1 zin zoveel onzin kan verkondigen dat je een paar duizend woorden nodig hebt om het te ontkrachten. Die ene zin wordt gelezen en geloofd, voor het lezen van de ontkrachting neemt niemand meer de moeite.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 JANC
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 AltJohan

@FvD: ik heb de cijfers van Geenstijl nagerekend en die 2,3 miljoen klopt gewoon. Of zijn cijfers alleen maar relevant als er een vertrouwd links luchtje aan zit?

Jouw gebagatelliseer van de migratie-situatie is populair in linkse kring, maar zal nooit aanslaan in de brede samenleving.

Pas als de migratiestromen van de jaren-70, 80 en 90 goed “verwerkt” en geïntegreerd zijn, pas dan zal er misschien ruimte kunnen komen voor een meer ontspannen houding ten aanzien van asielzoekers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Praedinius

@20: Ja, d’r zit vast een links luchtje aan want links weigert toe te geven dat de leugens van Wilders c.s. wel kloppen. Ze haten namelijk racisten terwijl alleen racisten leugens nodig hebben.
Kun jij aangeven welk leed je hebt als je de leugens van Wilders niet mag toepassen. Je kunt er natuurlijk wel zeker van zijn dat mensen mensen als jij zullen discrimineren. Leugenaars lopen dat risico nu eenmaal. We hebben vroeger al meer dan genoeg last van jullie soort gehad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 AltJohan

@Praedinius: ” … hebben vroeger al meer dan genoeg last van jullie soort gehad.”
We willen gewoon onszelf kunnen zijn. Wij passen gewoon niet in het traditionele politiek correcte keurslijf. We zijn er niet voor in de wieg gelegd. We zijn anders.

Als mensen ons discrimineren om wie we zijn dan is dat kwalijk, maar het heeft ook ‘e’en voordeel: het tast de legitimiteit van artikel 1 van de grondwet aan, waar ik toch al het liefst afgeschaft zie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Praedinius

@22: Inderdaad willen jullie jezelf zijn, maar dat maakt jullie nog niet “legaal” ? Discriminatie mag slechts in geval bijvoorbeeld Café “In de Keulse Pot” men mannen weigert. Andere vormen van discriminatie mogen (meestal) niet. Racisme ook niet. Vaak is het zelfs strafbaar.
Overigens zijn wij niet “Politiek correct” maar jullie zijn gewoon “hartstikke fout” Dat is overigens niet alleen door de politiek bepaald. Er is wel een een zeer foute politicus die zijn en jullie daden “correct” wil laten zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Benach

@20: Okee, als het klopt, kan je dan het rekensommetje hier nog eens nadoen voor me?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Praedinius

@24: Hij heeft het hier vandaan http://is.gd/5fakvd

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 AltJohan

@Praedinius: Vaak is het zelfs strafbaar.
Als jezelf zijn en je eigen overtuiging verkondigen al strafbaar is, dat lijk mij vrij bizar.

Ik ben niet bang, we eisen onze plaats op. Verstoppen is ouderwets. “Begeerte heeft ons aangeraakt.” zegt het aloude (socialistische ook nog) strijdlied.

http://nl.wikisource.org/wiki/De_Internationale

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Praedinius

@26: Je maakt een fout. Er is voor jullie geen plaats dus kun je die ook niet opeisen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Flip van Dyke

@13 @ 20 Je schrijft:

Ik heb al cijfers gezien van 2,3 miljoen asielzoekers.

bron: geenstijl.nl

Wat moeten we daar mee. Welk artikel dan van GS en waar staat jouw narekening?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Praedinius

@28: Beetje beter opletten Flip! Op @25: schreef ik al “Hij heeft het hier vandaan http://is.gd/5fakvd ” :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 AltJohan

@Praedinius: ” Je maakt een fout. Er is voor jullie geen plaats dus kun je die ook niet opeisen.”
LOL, Grapjas. Op jouw toestemming, daar gaan we dus niet op wachten. Daarvoor zijn we veel te ongeduldig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Praedinius

@30: Beter lezen. Ik heb al gezegd dat je die niet krijgt. Wij zijn namelijk de baas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 AltJohan

@Praedinius: LOL, grapjas.

Ja, baas in eigen buik of zoiets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Praedinius

@17: Flip, ik heb zelf destijds het van tamelijk dichtbij meegemaakt dat een AZC werd gesloten. (Winsum/Uithuizen) Dat kostte bepaalde winkels (geen juweliers bijvoorbeeld) zo’n 25% van de omzet.
Maar er is nog iets anders wat je misschien ook eens kunt aanhalen waar het immigranten/asielzoekers betreft. De eerste 20 jaar van je leven kost je de Nederlandse “belastingbetaler” zo’n € 5.000 tot € 20.000 per jaar, afhankelijk van je opleiding, woningen en eventueel gezondheid of andere omstandigheden. Dat houdt dus in dat je totaal globaal 1½ à ton kost die eerste 20 jaar. Dat zijn kosten die wij voor een immigrant niet hoeven op te hoesten.
Hoeveel het misschien net iets te ver gaat om het zo te maken dat we enorme winsten op immigranten zouden draaien, denk ik dat je op z’n minst wel een kleine winst of quitte kunt beargumenteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 zazkia

Jaja t is de pers hun schuld dat ze niet kritisch zijn. Kun je nog kritische pers zijn in dit land, dan? Dan krijg je toch geen financiering meer. Dan hef je jezelf op. Dan kun je alleen nog als vrijwilliger wat bloggen.

O wacht… Ik zie dat ik… ah.. ja… Sorry…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 zazkia

Dit stukje heeft mij overgehaald om een flinke kerstdonatie over te maken aan vous…. ik hoop van de rest van de wereld hetzelfde.

Mede gelet op http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/relatie_familie_en_gezondheid/schenken/giften_aan_goede_doelen/voorwaarden_gewone_giften/voorwaarden_voor_het_aftrekken_van_gewone_giften

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Flip van Dyke

Wat een onzin dat artikel van Geenstijl.
Bewijst opnieuw wat ik al vaker heb gezegd: GS is een spin off van de Teletubbies.

@33 Ik ben geen specialist op het gebied van integratie. In het ene land doen asielzoekers het beter dan in ander landen. Leer van elkaar zou ik zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Bas van Stapelberg

@ 11 al die mensen die uit de zee worden geplukt op gammele bootjes zijn toch echt het slachtoffer van mensensmokkelaars.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 DrBanner

Delenda est Carthago

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Bas van Stapelberg

@ 38 geef dan maar een motivatie wie er wel achter deze misdaad zit, Latijnse spreuken koop ik niks voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 P.J. Cokema

Awel, Teeven moet toegeven dat er veel minder asielzoekers zijn dan hij eerst beweerde. Zie http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3816175/2014/12/22/Opvallende-daling-asielaanvragen.dhtml en http://www.nrc.nl/nieuws/2014/12/22/veel-minder-asielaanvragen-dit-jaar-dan-teeven-dacht/
Met aandacht voo Trouw die het “wintereffect” onderuit meent te schoffelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Flip van Dyke

@40 En waar denk jij waar Trouw die wijsheid vandaan heeft gehaald?
http://www.flipvandyke.nl/2014/12/teeven-stuurt-brief-naar-kamer-ik-noem-het-verkeerd-voorlichten/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 P.J. Cokema

@41: Heeft Trouw nu alweer moeite met bronvermelding?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Mario

Wat was het nog maar, Flip, een site plus hyperactieve database, toch? En?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Flip van Dyke

@40 En dacht jij dat het de eerste keer was? Het is eerder gebeurd en met dezelfde schrijver. Toen was het echt pikken.
Ik hoef er mijn brood niet mee te verdienen, maar het jammer is het wel dat ik er maar weinig internetverkeer mee trek.
Inmiddels heeft het alle media gehaald en weten toch andere media mijn site te vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Hal Incandenza

Cheers @Flip. Ik zat vanmiddag in de auto en hoorde het op het Radio 1-journaal en kon niet anders dan denken dat jouw noeste arbeid toch zin heeft gehad. Misschien word je toch ooit dé autoriteit op het gebied van deze cijfers. Zou erg verdiend zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Donutz

@44: Dan jezelf toch maar “journalist” gaan noemen, dan schrijven ze wel alles zo over met naamsvermelding. ;)

Wat serieuzer: ze pikken het in iedergeval grotendeels op. Cijfertjes niet 100% correct maar als Trouw en de andere media hierdoor wat minder snel de IND/ministers copy pasten is dat al een hele vooruitgang. Ik blijf pessimistisch. Bij kamerleden valt ook nog een hoop te winnen, 14 januari is er weer een AO over migratie… ik verwacht weer veel kolder.

Edit: correctie, gaat over inburgering, al neem ik aan dat ook daar wel wat migratie items genoemd worden. Inburgering buitenland nieuwe stijl ligt nagenoeg compleet op zijn gat sinds 1 november.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Sasha Berkman

@2: “De maffia zit achter mensenhandel, deze maffia heeft enorm veel invloed op de besluitvorming van de EU”

en je hebt niet het idee dat Teeven hierin een smerige rol speelt?

De Mafia?

 • Vorige discussie