Weekendquote | Verwevenheid

"Ik voorspel dat de overheidsbegrotingen in de komende jaren steeds weer ondermijnd zullen worden door een cascade van crises. De machtsafname van Europa is een gevaarlijke ontwikkeling, zeker in het licht van de machtstoename van China, om van een land als Brazilië nog maar te zwijgen. (...) Serieus, ik heb de verkiezingsdebatten een vorm van decadentie genoemd, omdat ze tonen hoezeer wij er nog steeds van uitgaan dat wat wij hebben en kunnen normaal is. Maar dat is niet zo. Je kunt onze huidige situatie vergelijken met het laatste kwart van de 19de eeuw: het verschuiven van de economische en dus politieke macht en de snelle technologische veranderingen die toen de wereld op zijn kop zetten. Hoe meer macht je verliest, hoe minder je de regels van het spel kunt bepalen." Rob de Wijk beklaagt zich in NRC Handelsblad (helaas - nog - geen link) over de navelstaarderij van het Nederlandse verkiezingscircus. Het buitenland was geen thema in de verkiezingen, maar daarmee houden we onszelf voor de gek, zegt de hoogleraar. "Laten we wel constateren dat de samenleving drijft op wat er in het buitenland gebeurt." De eurocrisis, veiligheid, klimaat, energiepolitiek. Een groot deel daarvan wordt gedicteerd door afspraken die in het buitenland of met andere mogendheden gemaakt worden. De gemiddelde Sargassolezer zal het wel met De Wijk eens zijn. Maar hoe breng je deze ingewikkelde verwevenheid tussen buitenlandse en binnenlandse politiek bij de kiezer voor het voetlicht? Rob de Wijk vertelt dat er niet bij. Heeft u een idee?

Door: Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

het Saillant | Stemmen? 1 x in de 4 jaar is genoeg!

SaillantLOGO
1 keer stemmen in de 4 jaar is voldoende .

Vroeger was alles beter. Onzin natuurlijk, maar vroeger was in ieder geval wel alles anders. Stemmen bijvoorbeeld. Lokale politiek was in vervlogen dagen heel wat anders dan nationale politiek. Nu is dat anders. Landelijke kopstukken houden de schijn niet langer op en voeren al vanaf dag 1 campagne voor hun lokale collegae. Lokale uitslagen zeggen alles over de nationale politiek en men ontkent het niet langer. Media rekenen zelfs de peilingen voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen door naar virtuele kamerzetels. En waarom ook niet? Nog beter: laten we de hele poppenkast maar eens in de 4 jaar houden. Ik zag op een billboard de lokale lijstrekkers. Slechts één van de locals kende ik van naam. Door de diverse verkiezingen samen te voegen, vergroot je de politieke interesse bij de kiezer. Een wondermiddel is het niet, maar het opkomstpercentage vergroot je direct. In Zweden worden de verkiezingen van de Riksdag gelijktijdig en met de gemeenteraadsverkiezingen gehouden en dat blijkt ook uit de hoge opkomstpercentages. Uiteraard zijn er vooral de eerste keer wat bureaucratische hobbels te nemen.

Maar wat in Zweden kan, moet hier toch ook mogelijk zijn?

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Quote du Jour | Met een lampje

Er is misschien met een lampje wel een enkeling te vinden die de theorie onderschrijft die destijds door het kabinet is gevolgd. Maar in Nederland ben je eigenlijk niet iets anders tegengekomen.

Willibrord Davids, voorzitter van de commissie Onderzoek Hoe Rommel Je Een Land Een Oorlog In, gaat geen letter wijzigen aan zijn rapport. Balkenende reageerde gisteren op de conclusie dat een volkenrechtelijk mandaat ontbrak voor de Irak-oorlog met een Willumpie: “Dat is ook maar een mening”. Het zegt eigenlijk meer over het parlement en ‘het volk’ dan over de premier dat hij nu weer zal wegkomen met zulke luie spin.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Wat verdient iemand nu echt?

Hoe viezer, vervelender en monotoner een werkje, hoe lager het salaris. Andersom: hoe uitdagender, afwisselender en interessanter, hoe hoger het salaris. Waarom verdient, bijvoorbeeld, een hoogleraar veel meer dan een schoonmaker? Ik heb het nooit begrepen en ik zal het nooit begrijpen. De bekende redenen die het verschil moeten verklaren overtuigen mij niet. Zo hebben hoogleraren door jarenlange studie schaarse kennis vergaard en dat moet beloond worden. Ik snap dat de studie van een hoogleraar aanzienlijk langer duurt dan die van een schoonmaker, maar rechtvaardigt dat verschil in studietijd, ook een beloningsverschil?

Hongerloontje?

Een hoogleraar vangt zijn loopbaan aan als student. Met duizenden euro’s subsidie van de overheid begint de carrière van de hoogleraar in wording. Kennis vergaren op kosten van vadertje staat. Ik spreek daar geen schande van, heb het zelf ook jaren gedaan. Van je specifieke hobby je beroep maken: is er iets mooiers denkbaar? Ondertussen schrobt, dweilt en veegt de schoonmaker. Zonder subsidie, wel een hongerloontje. Dag in dag uit, jaar in jaar uit hetzelfde vieze saaie werkje. Na een aantal weken, misschien maanden, is de schoonmaker uitgeleerd. De hoogleraar begint zijn carrière als student, dan wetenschappelijk onderzoeker, promoveert en wordt uiteindelijk hoogleraar. Een leven lang leren. Een leven lang studie, uitdaging en afwisseling. Welke baan klinkt u aantrekkelijker in de oren?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

het Saillant | VVD en PvdA weer op winst

SaillantLOGO
Het is een goede zaak dat de Nederlandse politiek een omslagpunt lijkt te hebben bereikt. De voornaamste aandacht, en daardoor de belangrijkste discussies, gaat nu weer richting sociaaleconomische zaken in plaats van vage sociaal-culturele onderwerpen die veelal woordsamenstellingen behelzen met het onderdeel moslim- erin.

De laatste politieke peilingen (TNS NIPO) tonen een onverwacht grote winst voor VVD (+5 Kamerzetels) en PvdA (+7), terwijl het CDA op -2 staat. Met de nieuwe zetelverdeling zou de VVD op 24 zetels, de PvdA op 22 en het CDA, dat zo gewend is om de grootste te zijn, op 21. De PVV zou na een verlies van 4 met 27 Kamerzetels de grootste partij zijn. D66 komt met -5 op 20 uit.

Volgens onderzoeker Peter Kanne kan de winst voor VVD en PvdA en het verlies voor PVV een kanteling inluiden. Kiezers lijken op dit moment sociaaleconomische kwesties (bezuinigingen, AOW-leeftijd, werkloosheid) belangrijker te vinden dan sociaal-culturele onderwerpen als integratie en immigratie. De politieke vertaling in het kiezersbrein is dat VVD en PvdA met sociaaleconomische zaken geassocieerd worden. De PVV en, als tegenkracht, D66 lijken te hebben geprofiteerd van opwinding over sociaal-culturele kwesties.

Het lijkt me dat er natuurlijk wel een prijskaartje aan deze omslag hangt. Ons staan nog jarenlange discussies over bezuinigingen te wachten. Het euro-front laat naderend onweer zien (Griekenland, andere landen met problematische begrotingen). En het CBS meldde onlangs de grootste daling van werkgelegenheid in 25 jaar (-140.000 banen). Het zou best eens kunnen dat die banen niet meer terugkomen. Staan ons jaren van baanloze groei te wachten?

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Wegstemdemocratie?

lammetjeDe democratie in het oude Athene was in onze moderne ogen niet zo democratisch. Vrouwen, slaven en mensen zonder burgerrechten mochten hun stem niet uitbrengen. Dat was niet zo aardig van die Atheners. Maar hoe zouden de vrije Atheners eigenlijk kijken naar onze democratie? Wij stemmen eens in de 4 jaar op iemand die ons gaat vertegenwoordigen. De Athener stemde zelf: over iedere belangrijke kwestie, ongeveer eens per 10 dagen. Als een Athener het ergens niet mee eens was dan liet hij dat weten in het parlement. Wij sturen een email naar een Kamerlid, sturen een boze brief naar de krant of, in het meest waarschijnlijke geval, doen niets behalve mopperen op de Haagse boevenbende. Verder vervulden de meeste Atheners in hun leven een politieke functie. Wij niet. Kortom: Atheners participeerden, kenden directe democratie en de kloof tussen burger en politiek bestond niet. Dus hoe zou de Athener met zijn antieke ogen kijken naar onze moderne democratie? Ik weet het wel: hij zou de Nederlandse democratie een farce vinden.

Vrede voeren?

Het Atheense model is voor ons niet weggelegd; daarvoor is onze samenleving nu eenmaal te complex. Toch kunnen we wat van die oude Grieken leren. De Atheners kenden namelijk een belangrijk aspect dat we onze democratie een flinke stap vooruit zou brengen: het schervengericht. Met een schervengericht konden de Atheners een politicus 10 jaar verbannen. Het schervengericht was een stok om politici mee te slaan. Daardoor hielden ze zich aan hun beloftes. AOW-leeftijd ondanks partijprogramma naar 67? Langer vrede voeren dan afgesproken in Uruzgan? Hupsakee: spullen pakken en tien jaar het land uit. Middels een kleine aanpassing kan deze antieke uitvinding onze moderne democratie in één klap flink verbeteren. Ik verklaar me nader.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Kraakverbod gekraakt

krakerDe initiatiefnemers van het wetsvoorstel ‘Kraken en Leegstand’, Ten Hoopen (CDA), Slob (ChristenUnie) en Van der Burg (VVD) lijken hun zin te gaan krijgen. Dankzij de steun van de PVV heeft hun voorstel een (rechtse) kamermeerderheid. Ook de betrokken ministers Eberhard van der Laan en Hirsch Ballin hebben mondeling hun zege gegeven. Hoewel het debat gisteren niet is afgerond, lijkt de kans op een verbod op kraken nu een stuk groter. En dat niet alleen. Om zich van de steun van de PVV te verzekeren hebben de indieners van het wetsvoorstel de maximum strafmaat voor kraken verhoogd naar 1 jaar.

De domme mensen in het land

Arie Slob (CU) verdedigde gisteren zijn wetsvoorstel in NOVA. Zijn stelling luidde dat: “Je met je handen van iemands eigendom moet afblijven”. Een nobel standpunt. Duidelijke Jip-en-Janneketaal ook. Dát begrijpen de domme mensen in het land. Volgens Slob moeten de gemeenten een beter leegstandsbeleid voeren en zorgen dat huiseigenaren hun panden niet langer dan 6 maanden leeglaten. Zou hij het zelf geloven? De VNG en diverse wethouders van grote steden achten dit voorstel onuitvoerbaar. Wie gaat controleren dat panden meer dan 6 maanden leegstaan? Het lijkt evident dat de verantwoordelijkheid verleggen naar de gemeentes de leegstand niet zal oplossen. Sterker nog: de stok achter de deur (krakers) verdwijnt, waardoor vastgoedspeculanten vrij spel krijgen.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Stelletje zakkenvullers!

BeatrixTroonrede gehoord? Wat een plannen, hé? Het kabinet doet he-le-maal niets aan de crisis. Niets, nada, noppes, niente. Terwijl, terwijl, terwijl ze natuurlijk van alles hadden moeten doen. Actie ondernemen! Mouwen opstropen! Aan de slag! In plaats daarvan doen ze niets, dat stelletje Haagse zakkenvullers! Gelukkig had de oppositie direct haar woordje klaar. Van links tot rechts werd de vloer aangeveegd met de halfzachte maatregelen van dit prutskabinet. Even rustig. Even rustig ademhalen en eerst maar even op het gemak een ‘reality check’. Heeft de oppositie eigenlijk wel een alternatief voor de huidige aanpak van de crisis? Zijn die alternatieven werkelijk zoveel beter? Of staan de beste stuurlui, ook ditmaal weer aan wal?

Voorspelbare kritiek

De stuurlui aan de wal weten het altijd beter. Dat geldt helemaal voor politici: de kritiek naar aanleiding van de Miljoenennota was daarom voorspelbaar. In essentie komt de kritiek hier op neer: het kabinet doet veel en veel te weinig. Dáár is de oppositie het over eens. Als we de problemen echter benoemen, dan verdwijnt de eensgezindheid van de oppositie als sneeuw voor de zon. Zo vindt de VVD de stijgende staatsschuld het grootste probleem en de SP de stijgende werkloosheid. Natuurlijk vinden alle andere partijen ook iets, maar als we puur naar economische beginselen kijken, dan zijn de VVD en de SP elkaars tegenpolen. We beginnen daarom met de kritiek van Mark Rutte van de VVD. Heeft hij een punt?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Ideale bruggenbouwer?

tariq-ramadanDe meningen over het gedwongen vertrek van bruggenbouwer Tariq Ramadan zijn in twee kampen te verdelen. Het ‘pro-Ramadan’ kamp roemt zijn ‘bruggenbouwers kwaliteiten’. De contra’s vinden hem een wolf in schaapskleren. Volgens de contra’s zou Ramadan voor een Westers publiek een liberale Islam voorstaan, maar voor eigen (Arabische) parochie heel anders preken. Zo zou hij antivrouw, antihomo en antidemocratisch zijn. De pro’s denken hier uiteraard heel anders over: Ramadan zou moslims willen helpen samen te leven in een Westerse democratie. Directe aanleiding om Ramadan te ontslaan is zijn bijdrage aan de door het Iraanse regime gesteunde en gefinancierde Press TV. Ramadan zou volgens de contra’s met geen woord over de demonstraties hebben gerept, de pro’s, u raadt het al, denken daar anders over. Wie heeft er nu gelijk in deze verbale moddergooiwedstrijd? Is Ramadan nu wel of niet terecht ontslagen?

Beeldspraak

Zowel de pro’s als de contra’s gebruiken voor de hand liggende beeldspraak om hun betoog kracht bij te zetten. Eerst maar de pro’s. In een artikel van de Volkskrant van gisteren, met als kop “Alle bruggen van Ramadan verpulverd”, roemen Mohammed Benzakour en een trits hoogleraren de kwaliteiten van Ramadan. Dat Ramadan met dubbele tong zou spreken is volgens hen pure laster: er zou geen enkel bewijs voor zijn. Ramadan is dé perfecte bruggenbouwer en staat een democratische, gematigde islam voor. Het artikel heeft iets weg van een eigentijdse hagiografie. Men eindigt de lofzang als volgt: “Hoe het lot van een briljante, prikkelende en originele Nietzschekenner en debater (in twee jaar tijd nam Ramadan deel aan 74 lezingen en debatten) werd bezegeld door een paar lokale brekebeentjes”. Bij het lezen van zoveel loftuitingen bekruipt mij een sceptisch onderbuikgevoel. Is Ramadan werkelijk deze geniale heilige? Is hij werkelijk ontslagen, na een racistische lastercampagne?

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Zomerquote | Wilders – lafaard of strateeg?

zomerquotes3 “ ‘We hebben het in vier, vijf steden geprobeerd, maar niet voor elkaar gekregen. We hebben onvoldoende mensen gevonden voor wie ik mijn handen in het vuur steek. Als je dan toch meedoet, loop je het risico dat je je in eigen voet schiet.’ Wilders zegt met zijn keuze ‘LPF-achtige toestanden en het risico op bedrijfsongevallen’ te willen voorkomen. ‘Dan zouden we te veel goodwill verliezen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.’ “ (ANP-vraaggesprek met Geert Wilders, Omroep Brabant)

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maar zal de PVV van Geert Wilders alleen meedoen in Den Haag en Almere. Voor de komende twee jaar richt de partij zich op de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 en op de volgende Tweede Kamerverkiezingen, uiterlijk in mei 2011. Bij de recente verkiezingen voor het Europarlement in juni, altijd met de laagste opkomst, werd de PVV toch de tweede partij van Nederland. De kans om deze gebleken populariteit te verzilveren op gemeenteraadsniveau laat de PVV hiermee lopen.

De reacties varieerden van afkeuring tot opluchting. Femke Halsema van Groen Links sprak van ‘een ongelooflijk zwaktebod’. Een ‘slap verhaal’ noemde de Rotterdamse PvdA-leider Peter van Heemst het. ‘Dat krijg je wanneer je geen democratische partij bent, maar een eenmansbeweging’, aldus D66-leider Alexander Pechtold. ‘Wilders vormde voor ons een bedreiging en had ons zeker zetels kunnen kosten’, zei Marco Pastors van Leefbaar Rottedam.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Volgende