Rutte laks in strijd tegen terreur

Premier Rutte is tot nu toe erg terughoudend over de consequenties van de Breivik-aanslag, zegt gastredacteur Eksteroog.

Hij wil er niet over discussiëren. Dat hoeft van mij niet, als hij maar de noodzakelijke maatregelen neemt. Maar tot nu toe is hij laks geweest, om niet te zeggen: nalatig.

Effectief preventief beleid tegen kleine terroristische groepjes of eenlingen legt de nadruk op de aanpak via de omgeving. Dit geldt in veiligheidskringen al jaren als het belangrijkste middel tegen hen. Kleine groepjes en ‘lone wolves’ zijn niet gemakkelijk te traceren en kunnen dus niet rechtstreeks aangepakt worden. De omgevingsaanpak komt erop neer dat zowel de mensen die politiek/ideologisch/religieus het dichtst bij de potentiële terroristen, als de mensen met persoonlijke banden, zich voortdurend negatief uitlaten over grensoverschrijdend gedrag. De potentiële terroristen moeten beseffen dat in eigen kring het geweld afgekeurd wordt. Deze kaart is ook in Nederland uitgespeeld in de strijd tegen het moslimterrorisme. En naar het zich laat aanzien met behoorlijk succes.

Breivik, maar ook de al weer vergeten Malmö-schutter, laten zien, dat het gevaar net zo goed uit de hoek van de moslimhaters kan komen. Kijk ook naar de reacties van de Wilders-aanhang, vooral in de tijdsspanne tussen de aanslag en de verklaring van Wilders hierover. Een aantal reacties bevatte sympathie voor Breivik. Ook het afgelopen weekend, naar aanleiding van de terugkeer van Rutte zag je het weer. Er zijn reacties te herkennen die niet veel gematigder zijn dan de ideeën van Breivik. En men moet zich niet vergissen bij de term landverraad, de consequentie van landverraad is de doodstraf.

Dit zijn enkele voorbeelden van agressief taalgebruik in een periode dat men geschokt zou moeten zijn en men enige matiging zou verwachten van harde uitspraken richting de slachtoffergroep. Het gaat me hierbij niet alleen om deze toevallige auteurs van deze bijdragen. Men kan ook constateren dat mede-Wilders-aanhangers geen poging doen om hen te matigen. Bedoeld of onbedoeld geven deze mede-Wilders-aanhangers daarmee een signaal vaf an niet-afwijzen of zelfs van goedkeuring Wat struinen door fora met veel Wilders-aanhangers levert al veel langer dit beeld op. Er is een groep Nederlanders, die het normaal vindt als politiek links en de moslims benoemd worden tot kwaadaardige criminele groepen die straf verdienen. Ook het bedreigen van Wilders-critici roept weinig weerstand op bij hen. Deze groep is de voedingsbodem voor de zich radicaliserende Wilders-aanhanger. Zij sterken hem in het beeld, dat geweld toelaatbaar is om de nalatigheid van de staat te corrigeren of om het land te redden of om ieder ander hoger doel te bereiken.

Voor de goede orde, die paar honderd of duizend mensen van de harde uitspraken zijn niet dezelfde als de potentiële terroristen. Alleen, de harde uitspraken zijn een steun in de rug voor de radicaliserende Wilders-aanhanger. Die leest daarin steun voor radicalisering. Die vele duizenden en tienduizenden die erbij staan en niet ingrijpen, zullen ook als steun gevoeld worden, ongeacht of het als steun bedoeld is. Het gaat echt niet om vele tienduizenden terroristenvrienden. Het gaat om mensen, die onbedoeld een vervelend effect hebben. Een beetje vergelijkbaar met mensen, die ’s ochtends de deur uitgaan en in een file terechtkomen. Die file was ook niet de bedoeling.

Dit verhaal is niets nieuws, hetzelfde werd een kleine 10 jaar geleden gezegd met radicale moslims en andere moslims in de hoofdrollen. En toen heeft het bestuur in Nederland de consequentie getrokken en de moslims actief bewerkt. Moslims moesten zelf elkaar duidelijk maken waar de grens lag. Dat gebeurde en dat is te zien in de archieven van de internetfora met moslims. Harde uitspraken werden binnen de eigen groep aangepakt.

Alles bij elkaar optellend kan men voorspellen, dat bij ongewijzigd beleid de volgende gewelddadige Wilders-aanhanger zal opstaan. Een goed preventief veiligheidsbeleid daartegen vraagt om het actief bewerken van de ‘voedingsbodem’ van het terrorisme. Omdat het de meeste effectieve manier om het te voorkomen. En men moet het ijzer smeden als het heet is. Dus niet in het najaar van dit jaar of van een ander jaar een campagne beginnen. Premier Rutte moet nù beginnen, want dan heeft het meer effect. Helaas de premier maant tot rust en hij wil voorlopig geen discussie over waar de grenzen zouden moeten liggen. Dat is geen daadkracht, dit is laksheid.

(1) De NRC Handelsblad kwam op 25 juli met een fijne bloemlezing van Wilders- en Breiviksympathisanten; helaas niet op het net.

 1. 1

  “… bij ongewijzigd beleid de volgende gewelddadige Wilders-aanhanger zal opstaan”

  Kennelijk heb ik wat gemist, want ik ken geen Wilders-aanhanger die is ‘opgestaan’, laat staan een gewelddadige.

 2. 2

  Je enige link is waarschijnlijk verkeerd. Ik zie tenminste niet in wat de locatie van het cafe de Doelen met jouw stuk te maken heeft.

 3. 3

  “Een goed preventief veiligheidsbeleid daartegen vraagt om het actief bewerken van de ‘voedingsbodem’ van het terrorisme.”

  Ook de schrijver van dit stukje neemt gemakshalve aan dat (a) terrorisme een duidelijk identificeerbare voedingsbodem heeft (b) de terrorist een ‘normaal’-denkend persoon is, en gevoelig is voor afkeuring van geweld binnen eigen kring.

  Zoals de schrijver zelf al aangegeeft gaat het nogal eens om “kleine groepjes en lone wolves” waarbij een ‘eigen’ werkelijkheid makkelijk geconstrueerd kan worden zonder anderen erbij te betrekken, zeker met wat er op het internet voor handen is. Een “eigen kring” bestaat dan dus nauwelijks. Bovendien laat het socio- en psychopaten aardig koud wat anderen zeggen dat wel of niet toelaatbaar is.

  Voorts stelt de schrijver dat het afkeuren van geweld in eigen kring met betrekking tot moslimterrorisme behoorlijk succesvol is gebleken om potentiëel terrorisme tegen te gaan. De onderbouwing hiervan ontbreekt echter volledig.

  En dan is Rutte laks en nalatig, omdat hij coalitiegenoot CDA nog niet gevraagd heeft het Stormfront forum te laten overspoelen met het zesde gebod?

 4. 6

  @5 dat is niet nodig voor ‘de volgende gewelddadige Wilders-aanhanger zal opstaan‘.

  Daarvoor zijn slechts drie zaken nodig:
  1) een Wilders-aanhanger
  2) de persoon bij 1) is geweldadig
  3) de persoon bij 2) staat op

  Een causaal verband tussen Wilders en het opstaan wordt niet verondersteld.

 5. 7

  Wilders Geert is verbaal agressief. Hij linkt straatcriminaliteit aan Islam want criminaliteit is onderdeel van ideologie Islam.
  Ik ken helaas vele agressieve wilders aanhangers die dreigen met geweld. Vooralsnog blijft het bij dreigen maar eens zal de bom barsten. Bijvoorbeeld wanneer een wilders fan op zijn uitkering gekort wordt wegens zwartwerken bijvoorbeeld. De onderklasse in Nederland vindt rechtvaardiging in geweld door Wilders is mijn mening. Wacht maar en observeer goed wanneer er ergens de vlam in de pan gaat slaan.

 6. 8

  Rutte heeft MP wel een zekere verantwoordelijkheid. Linkse mensen (en hun kinderen) hebben recht op een veiligheid.

  Net zoals populisten zoals Wilders dat hebben.

  Wilders krijgt beveiliging, ik denk dat, bij dreiging, linkse mensen daar ook recht op hebben.

 7. 9

  @7 Hoezo is Wilders verbaal agressief? Criminaliteit, haat en geweld zijn idd onderdeel van de islam. Het is niet agressief om daar op te wijzen.
  Integendeel, het zorgt er juist voor dat mensen op hun hoede zijn en zich niet laten verrassen door een geweldsideologie, zodat agressie geen kans krijgt.

 8. 10

  De maatschappij bestaat uit lagen @gastredacteur. Veelal heeft de ene laag geen notie van de laag die erboven/onder bestaat. Niet van een spiegel kunnen ontsnappen.

  Mijn ogen/oren/blik is die van “wat zeggen de politieke verantwoordelijken niet’. Wat wel gezegd wordt heeft ook weer lagen..die niets betekenen. (voor mij dan).

 9. 11

  @9

  Leg ’s uit, op je hoede zijn. Iedereen wantrouwen met een Noord-Afrikaans, Midden-Oosters of Zuid-Aziatisch uiterlijk ? Iedereen die een taal spreekt die je niet verstaat ?

  Ik wil graag de discussie met je aan (ook b.v. over je absurde stelling dat misdadigers de echte islam uitoefenen, i.t.t. het gros van de moslims dat niet crimineel is) maar ik heb gemerkt dat je bij dit soort lastige vragen gauw weer pleite bent om even later weer op te duiken met opnieuw een hoop stront.

 10. 12

  @Jos..iedereen is welkom, fijn kom binnen tis al zo gewoon hier, maar niet diegene die mij niet als als nieuwe buur welkom ervaart..dan kruip ik ook op “mijn hoede” if u get my drift:)

 11. 13

  @DSV
  “Criminaliteit, haat en geweld zijn idd onderdeel van de islam.”

  Gehersenspoelde die het mantra blijft herhalen.
  Ik benijd je niet arm slachtoffer van het verbale PVV geweld.
  Ik stel het anders, criminaliteit, haat en geweld zijn onderdeel van de onderklasse. Het electoraat van Geert Wilders. (die armoedig van geest is)
  Salam!

 12. 14

  @ Eksteroog, ik dacht dat we alles na Breivik wel hadden gehad, maar ik vind dat je de verantwoordelijkheid voor de voedingsbodem van terreur tegenover de verantwoordelijk voor terreurdaden goed hebt verwoord. Jammer dat onze politici niet meer in staat zijn om meer dan 144 tekens te lezen, ze zouden wat van dit exposee kunnen leren.

 13. 15

  Rutte donner verhagen hillen rozenthal kamp wilders ,oppositie,media ,pers;onderzoek journalistiek,IGZ, en cetera en cetera; zijn laks.

  burgers studenten wetenschappers ; het nederlandse volk is laks zelfgenoegzaam in woord beeld,en gebaar

  ; ingrijpen doen wij nooit.
  Want wij doen nooit iets fout….dan ligt dat ” altijd” aan “anderen”
  of ” iets” anders…

  wijzen en heen ,en weer schuiven verantwoordelijkheid; straatjes vegen,
  Sueperieur,arrogant, verwend; eindeloos polderen en ” bestuderen ” hoe we onder onze verantwoording ,en kei harde afspraken,wetten,
  wettelijke bindende uitspraken; en beloftes kunnen uitkomen.

  Holland is laks in beleid EN mentaliteit; den haag en oppositie; een spiegel die “het volk” vertegenwoordigt; en door wie; wij ons laten vertegenwoordigen; tegenspraak wordt niet geduld nog getolereerd.

  Elke serieuze klacht,beantwoorden wij,met een spreekverbod.
  met vriendelijke groet ,
  uw democratisch gedrocht.

  made by oppositie en het ganse volk; die,gezeteld, vanuit hen bank (jes…)
  zaken doen.

  Wie het er niet mee eens is; dient gewoon op te staan..
  Maar we zijn te laks.En laten onze verantwoording, en samenleving gaarne over;
  Aan,de incompetente leiders;van allen nederlanders die zij schiepen,naar hen evenbeeld.

  (of was het nu andersom?)

 14. 16

  @DSV
  als je beweert dat de multiculti-elite in een totale oorlog met de Europese burger is zullen er altijd zijn die vinden dat daar wat aan gedaan moet worden.
  Dezelfde woorden bezigde Breivik, wat volgens z’n advocaat aangaf dat hij gek was.
  Zullen we Wilders ook maar niet op een al te hoog voetstuk plaatsen, z’n zeepkistje is al hoog genoeg, en er gewoon maar van uit gaan dat de man knettergek is?

  Er zijn mensen die zeggen dat met het salonfähig maken van xenofobie de onlust-gevoelens gekanaliseerd worden en daarmee radicalisering tegengegaan wordt.
  Aan de andere kant voelen veel mensen zich bevestigd en gesterkt in allerlei aangeprate angsten en gefrustreerde superioriteitswaan, die zullen merken dat ondanks ‘hun overwinning’ de wereld doordraait, er geen muur om Nederland komt, de geschiedenis niet ‘teruggedraaid’ wordt naar een gewenste volkseigen heilstaat die nooit bestaan heeft, en uit frustratie daarover zich verraden zullen voelen door hun Leider, en alsnog zullen radicaliseren.

 15. 18

  @17

  je zou kunnen overwegen 26 augustus naar berlijn af te reizen.
  EEn soort ” love parade’ neemt allen uw instrumentje mee.

  De duitsers hebben hen verleden wel verwerkt en geleerd van hen fouten.

  En staan op om onze haatzaaiende imams te weren.
  En huist tuin keuken en straat terroristjes ,van eigen bodem te edukeren.

  De mens die op een verlosser wacht zijn eigen ,zooi, te ruimen,
  i.p.v verantwoording nemen. Moet gewoon lekker gaan biechten.
  De politiek gaat, het echt niet voor ons doen; Dus……
  whats new???

  Verlos jezelf…” de vijand” …ligt niet buiten ons, maar daarbinnen,
  en kijken in de spiegel kan niemand voor een ander doen.

 16. 19

  @16 Xenofobie ben ik in mijn omgeving nooit tegengekomen. Integendeel, meestal wordt alles wat van verre komt omarmd. Echter, het slechte wordt radikaal afgewezen. Waar het ook vandaan komt. En dat is ook mijn instelling.

  Maar misschien dat het er in jouw omgeving anders aan toe gaat. Ik wens je er veel succes mee.

 17. 20

  @16 piet de nuttige idioot: Geert Wilders en Ayaan hebben ondergedoken gezeten (na 2004-11-02) net zoals Anne Frank ook ondergedoken gezeten heeft.

  Het idee van een oorlogssituatie is echt niet zo vreemd gedacht.

  Ik vind het cynisch dat pas als er op links geschoten wordt dat men wakker wordt en opeens roept dat er een veiligheidsprobleem is.

  Als jij zegt, “help de veiligheid van onze linkse politieke vrienden”, dan zeg ik, behorende tot het rechts-populistisch smaldeel: “welcome to our world”

 18. 22

  @2 Deze link had er moeten staan,
  http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2011/08/breivikdebat_uiterst_onprettig.html
  Kijk naar de tijdstippen 8:06, 8:10, 8:15.

  @3 Waarom melden veiligheidsdiensten, dat het gevaar van Nederlandse moslims zo is afgenomen? Kijk de AIVD rapporten daarover na. Druk van de omgeving heeft altijd veel invloed gehad op mensen. Los van dit specifieke onderwerp. Moet daarover een boom opgezet worden? En dus werkt het ook op dit punt.Of zijn de moslims veel gevoeliger voor druk dan hun omgeving dan Wildersen?

  Het is gemakkelijk om te zeggen, dat een Wilderse die gaat schieten een sociopaat is. Terwijl juist Breivik aantoonbaar begaan is met de maatschappij en zich opoffert om hen te helpen. Maar een moslim, die gaat schieten, is geen sociopaat, niet omdat hij de kenmerken niet heeft, maar omdat hij moslim is.

  @9. En wat kan een radicaliserende Wilders-aanhanger hier lezen? `het is toch weer ‘moslims zijn per sé gewelddadig, want aanhanger van een gewelddadige ideologie’. Hij ziet, dat hij zelf niet gewelddadig is, want zijn ideologie is het niet. Hij laat zich niet verrassen, hij heeft zijn AK47 bij zich. Zijn deelname aan de Wilderse strijd is gewoon noodzakelijk tegen de gewelddadige islam.
  Toch?

 19. 23

  @DSV: je ontwijkt m’n vragen hè ? Je bevestigt wat ik zei in @11. Nul inhoud, alleen maar geblaat.

  @20: je bent echt niet goed bij je hoofd als je het onderduiken van Anne Frank met de safe houses van Wilders en Hirsi Ali vergelijkt.

 20. 24

  @20 Correct, alle drie moesten onderduiken voor de antisemitische bezetter.
  @22 De uitspraak dat moslims per se gewelddadig zijn, komt voor jouw rekening.

 21. 25

  Anne Frank dook onder, omdat ze Joods was en daar officieel de doodstraf op stond. Ayaan en Geert doken onder, omdat ze een miljoen Nederlanders zodanig beledigd hadden, dat een handvol idioten ze wellicht iets aan zouden willen doen. Vreselijk, maar wel van een heel andere orde. Een paar jaar stil zitten op zolder is trouwens ook niet hetzelfde als met beveiligers rondlopen en een geheim adres hebben.

 22. 26

  @24

  Als jij zegt dat de islam gewelddadig is dan is een moslim dat ook, want een moslim is niks anders dan een aanhanger van de islam, of ken jij een andere definitie van moslim ?

 23. 27

  @20. Die Noorse socialisten op dat eiland hadden geen safehouse. Goed dat jij eraan herinnert, dat het oorlog is. Dan is het voor de Wilders-aanhanger toch gerechtvaardigd om zich te verdedigen met wapens? En te schieten, voordat links en de moslims hen pakken?

 24. 30

  De NRC Handelsblad kwam op 25 juli met een fijne bloemlezing van Wilders- en Breiviksympathisanten
  @Eksteroog, een sigaar uit eigen doos. ’t Is Creative Commons, dus leef je uit. Er komen nog meer quotes, maar ik moet de ergste nog uitzoeken (1000+).

  Nog een puntje van kritiek: er is een kwalitatief verschil tussen de aanhoudende reeks aanslagen van een terroristische organisatie en de enkele aanslag van een solitair individu, die daarop meteen wordt gepakt en/of sterft. Dus ook de aanpak van de de preventie verschilt. Misschien kun je dat ook in je verdere artikelen hierover behandelen? Er is veel vrije vakliteratuur erover beschikbaar. (De mijne is ingepakt, want ik sta op het punt te verhuizen, dus geen refs, sorry.)

 25. 31

  @18 “De duitsers hebben hen verleden wel verwerkt en geleerd van hen fouten.”

  Omdat ze daartoe gedwongen werden, en gelukkig werd het verdrag van Potsdam door de geallieerden redelijk goed uitgevoerd, zeker aangezien en flinke periode na de afloop van WOII de sympathie voor het nazibewind verontrustend hoog bleef, niet gehinderd door een flinke vertegenwoordiging van (ex)Nazi’s die in het naoorlogse Duitsland terugkwamen in de maatschappij en over het algemeen vrij goed opgeleid waren. Dit ondanks het stevige denazificatie-programma van de geallieerden.

  “Verlos jezelf…” de vijand” …ligt niet buiten ons, maar daarbinnen, en kijken in de spiegel kan niemand voor een ander doen.”

  In naoorlogs Duitsland was dus wel een flinke portie geallieerde dwang nodig om net Nazisme uit te roeien. Oftewel: soms moet iemand je een spiegel voorhouden!

 26. 32

  @22 Als een moslim een ideologie heeft, waar geweld en haat deel van uitmaken, dan kan het niets anders betekenen dan dat hij een gewelddadige opvatting heeft. Breivik heeft gelukkig geen gewelddadige ideologie, dan is het niet erg.

  @28 Sorry, heb ik ergens een filmpje beloofd? Het ging alleen om Wilders-aanhangers die lieten zien, dat zij het zo met Breivik eens zijn.

  @30 Natuurlijk, de echte terroristische organisatie is anders, maar zelfs daar maakt deze aanpak deel uit van de oplossing. In dit verband wordt omgeving ook ‘umfelt’ genoemd. Duitse term uit de tijd van de RAF.

 27. 33

  @32, dat ik dacht dat er een filmpje was was omdat er geen reacties waren op enige dag op 8.06, 8.10 en 8.15. Ik heb inmiddeels gezien dat op de andere plek waar dit artikel staat dat je 18.06, 18.10 en 18.15 bedoelde, en die zijn inderdaad smakeloos, maar helaas niet uitzonderlijk in mijn ervaring.

 28. 34

  @27 eksteroog: Schieten mag niet. De aanpak van Wilders is getoetst door de rechter en mag wel.

  Wilders staat hierin niet alleen als politicus. Een aantal linkse politici zijn na 2002-05-06 ook aangeklaagd vanwege aanzetten tot haat, die zijn toen ook vrijgesproken.

  En wat dat safehouse verhaal betreft. De PVV-ers zouden het niet in hun hoofd halen om zo met z’n allen zo slecht beveiligd op een eiland te gaan zitten. Wij hebben gewoon al jaren het gevoel dat we dat ons niet kunnen veroorloven.

  Het is treurig dat de onveiligheid-gevoelens zich steeds breder in de samenleving manifesteren. Maar ik met mijn kleingeestigheid bekennen dat er iets gerustgestelds lijkt te zitten in het “gedeelde smart is halve smart” gevoel.

 29. 37

  Effectief preventief beleid? Of preventief beleid effectief is, is natuurlijk niet van tevoren vast te stellen. En achteraf vaak ook niet. Wat wel is vast te stellen is dat dat ‘preventief beleid’ gepaard zal gaan met nog meer controle en repressie van de burger. En dat is tenslotte wat we allemaal willen, toch? Meer controle! Meer repressie!

  Was het niet de Noorse premier die in een vroege reactie opriep tot meer democratie, in plaats van meer repressie?

 30. 38

  @34: De rechter heeft ook aangegeven dat sommige uitspraken op de rand van het toelaatbare balanceerde. Ik ben benieuwd hoe hij had geoordeeld als Breivik voor Wilders’ vrijspraak was overgegaan tot zijn daad.

 31. 41

  @34 De aanpak van Wilders is niet getoetst door de rechter. Alleen een paar uitspraken van Wilders.

  En dan is het een goede zaak, dat Wilders-aanhangers zich zo uiten, dat zij radicalisering stimuleren? Omdat het niet verboden is?

  @37 Op dit terrein vind je geen zekerheid op het niveau van de exacte wetenschappen. Maar de aanwijzingen zijn sterk, dat het wel werkt.

  @38 Het had voor de rechter niet uitgemaakt. Wilders kan niet veroordeeld worden op de daden van Breivik.

 32. 42

  @40: Wat nou streek? Het lijkt mij net zo goed de taak van een rechter om bij zo’n toetsing van het toelaatbare een toelichting te geven op waar de grenzen liggen. Was een veroordeling ook een vieze D66-rechter-streek geweest? Daarmee zeg je feitelijk dat de uitspraak er eigenlijk niet toe doet.

 33. 43

  @41: We worden ’s morgens wakker en ontdekken dat we niet in Iran zijn. Daar worden we zo blij dat we het feest vieren van de vrijheid van meningsuiting met prachtige uitspraken en one-liners.

  Mensen die daarom gaan haten/radicaliseren/schieten hebben niks van Wilders begrepen.

 34. 44

  @42: veroordeling zat er gewoon niet in voor de D66-rechters. Men had wel begrepen, dat dat volstrekt kansloos was. Het enige wat ze konden doen is die trap na geven met een nietszeggende waarschuwing.

 35. 46

  @44: Het is alleen nietszeggend als je de rechtstaat niet onderschrijft. Je mag ermee oneens zijn, maar de bedoeling is dat je het serieus neemt.

 36. 47

  @46: Je bent als burger eigenlijk verplicht om de gerechtelijke uitspraken te respecteren, daar heb je gelijk in.

  Maar Wilders is op alle aanklachten vrijgesproken, dat geeft duidelijkheid.

  Maar die vage waarschuwing daarbij vind ik niet passen en ook niet relevant. Het creëert een soort mist. Voor mij tellen de vrijspraken.

 37. 48

  “Het had voor de rechter niet uitgemaakt. Wilders kan niet veroordeeld worden op de daden van Breivik.”

  Nou, als er elke maand mensen met fakkels en hooivorken hatelijke leuzen zouden staan te roepen rond moskeeën, en tegen de televisieploegen zouden verklaren “Wilders heeft gewoon gelijk!” “Afbreken die haatpaleizen!” “Als het aan ons ligt, rot dat tuig morgen nog op naar hun eigen land”, dan zou Wilders daar wel degelijk op afgerekend worden door de rechter, vermoed ik zo.

 38. 49

  “Maar die vage waarschuwing daarbij vind ik niet passen en ook niet relevant.”

  Iedereen interpreteert die uitspraak dat Wilders zich “op de grens” en dus (nog net) niet óver de grens bevindt, al naar gelang zijn eigen ideologische invalshoek.

  Maar laten we het eens bekijken in het kader van het juridische steekspel en het hele verloop van dit proces. Waarom stond Wilders ook alweer voor de rechter? Omdat er een beschikking lag van het Amsterdamse gerechtshof, waarin werd betoogd dat Wilders uitspraken niet alleen wel eens strafbaar zouden kunnen zijn, maar… dat ze het waren.

  Daar moet zo’n rechter vervolgens dus iets mee. Niet zozeer formeel. Maar die behoefte voelt ‘ie wel, zeker ook omdat het Amsterdamse Gerechtshof in de gerechtelijke hiërarchie/pikorde hoger staat dan de rechtbank.

 39. 50

  @ 31 ;” Omdat ze daartoe gedwongen werden, en gelukkig werd het verdrag van Potsdam door de geallieerden redelijk goed uitgevoerd, zeker aangezien en flinke periode na de afloop van WOII de sympathie voor het nazibewind verontrustend hoog bleef, niet gehinderd door een flinke vertegenwoordiging van (ex)Nazi’s die in het naoorlogse Duitsland terugkwamen in de maatschappij en over het algemeen vrij goed opgeleid waren.”

  jammer ja; dat OOk in Nederland; niet, geleerd wordt van fouten,simpelweg; daar erkennen en toegeven;er niet in zit.
  Pas als men niet anders meer kan,gedwongen wordt; of de doofpotten overlopen.

  Het is geen publiek geheim; dat, zowel voor als na wo 2; ook onze foute amtenaren; publiekelijke sector; en door allen sectoren,heen;
  doordrenkt was, met, oud gediende van het fascistische systeem.
  En deze symphatien,ook verontrustend hoog bleven.
  Alsmede; ze ver na dato; in nl een voorkeursbehandeling bleven genieten.

  Want, na het einde van de bezetting, bleven velen zitten in hoge posities; welke, ze onder de bezetting; Ten dienste hadden gesteld;
  aan; de indoktrine; nl door bezet werd. ( En dan bedoel ik de velen; die daar volledig achter stonden zonder enig gewetensbezwaar)
  Zij kregen de mooiste woningen van de gemeentes toegewezen ,etc.

  (alleen niemand om ons te dwingen;daar, beter laat dan nooit eens naar te kijken; Wat pas mogelijk is; na erkenning…)

  De joodse medemens; zowel voor ,als ook die paar overlevers,na wo 2,niet welkom waren;met de nek aangekeken;en de holocaust 10 jaar ontkend bleef.In Nederland dus.

  net zo min als in de rest van Europa; dergelijke tendensen en indoktrines; nooit zijn weggeweest…/.en breed gesteund worden.
  En soms gevoedt of vermeend gerechtvaardigd…,bespeelt, en cetera.

  Wat ik jammer vind; is dat, de generatie mensen; die dit feitelijk hebben meegemaakt; De straten, waar zij woonde en de nsbers en ss nazies; de grootste,mooiste huizen,kregen toegewezen;( na wo 2`) in dezelfde straat; aan de overkant; van de overlevende joden; en waar joden ondergedoken hadden gezeten. De “: krotten kant”
  Die mij buren waren. Nu bijna zijn uitgestorven.

  Zelfs hanny van leeuwen die toen 15 was, in het vreedzame geweldloze verzet,is nu 85 jaar.

  En gezien in nl geen cultuur is; de wijsheid en ervaringen van onze oudere medemens,als waardevol,om van te willen leren en weten…
  In overlevering…
  Gelijkertijd, er nogal wat, internationale missionarissen;de geschiedenis,trachtte te vervalsen…
  Mis ik ze; werkelijk.

  Al gun ik ze hen rust; Dit klimaat niet nogmaals te hoeven meemaken..

  En zolang wij blijven wijzen, en onszelf uitsluitend ” de goede ” wanen; helpt een spiegel voorhouden ook niet; Voor hen die alleen zien wat ze willen zien; en zichzelf projecteren op de buiten wereld.
  Je kan voorhouden wat je wil; dan noch ,zal ieder mens, daar zelf in moeten durven te kijken.En kan een ander niet voor ze doen.

  verbeter de wereld..en begin met de man in de mirrow; geldt zowel voor mij, ieder mens en ook voor Nederland als ” democratisch beschaafde rechtstaat” Wegkijken en zwijgen, is geen optie;

  OOk niet voor de veiligheid van de boodschapper; zoals nu, de militairen in Kunduz,en hen ” missie impossible part 3″
  ZOnder materieel,mankracht,en vissie; Dan laat Hillen daar lekker zelf gaan zitten, zonder enige uitrusting en support;
  als kannonenvlees; En zijn mond houden!

  Wij zijn uitgezwegen; en laten opleggen en opdringen, wat we moeten denken vinden zeggen,en doen…in wiens belang…
  eigenlijk? Onze/hen/of wiens veiligheid,en vrijheid?

  Het zou zomaar kunnen dat Wilders in ,1 van zijn internationale,andere,tour landen,wordt aangeklaagd.

  Alleen is die kans wat kleiner zolang hij ; de expliciete juridische steun van verhagen,heeft; En de rest van het kabinet…
  Dit is namelijk geen binnenlandse aangelegenheid.
  En zijn optredens nog minder…

  O.T Denk trouwens dat dit kabinet valt op Kunduz. De geschiedenis zich herhaalt ;en CDA en pvda;even mogen bezinnen in de oppositie…Kan pvv kiezen regeren met verantwoording; of met hen mee kniezen in de oppositie;

  DE tijd zal het leren…these time?