KSTn | WBP aangepast door passagiersgegevens voor VS

Logo kamerstukken van de dagBest wel wrang dat nog geen dag na mijn pleidooi voor meer aandacht voor de steeds verder gaande inbreuken op de privacy er een wet in de stroom kamerstukken zit die de volgende inbreuk met zich mee brengt.

Eerst even terug in de tijd. In de zomer van 2007 werd bekend dat de VS hebben afgedwongen dat van alle passagiers die naar de VS vliegen eerst de nodige gegevens moeten worden verzonden. Na wat gesteggel gingen de Europese landen overstag en kwam er de zogeheten PNR overeenkomst.
Maar die overeenkomst is in strijd met onze Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De voor de hand liggende conclusie is dan…… afwijzen?
Nee dus, je past de wet aan.

En zo ligt er het wetsvoorstel om dit te bewerkstelligen. Dit is het artikel dat toegevoegd wordt:
Artikel 23a Onverminderd de artikelen 17 tot en met 23 en 76 tot en met 78 is het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 te verwerken niet van toepassing voor zover deze verwerking: a. uitsluitend de doorgifte van deze gegevens naar de autoriteiten van een land buiten de Europese Unie betreft ten behoeve van een zwaarwegend algemeen belang;

Goed lezen. In plaats van alleen een uitzondering toe te voegen voor alleen de PNR overeenkomst, wordt er een algemene bepaling toegevoegd. En die geeft toestemming in gevallen van “zwaarwegend algemeen belang”. Dit is niet nader gespecificeerd, wat op zich al gevaarlijk is. Het zet namelijk de deur wagenwijd open voor nog veel meer van dit soort overeenkomsten.
Maar je zou nog kunnen redeneren dat iets als “veiligheid” een zwaarwegend algemeen belang is. Tot je de Memorie van Toelichting leest:

In situaties als die waarop de PNR-Overeenkomst 2007 ziet, heeft de luchtvaartmaatschappij een – naar de mening van ondergetekenden duidelijk – gerechtvaardigd belang bij doorgifte van de gegevens. Zij is blootgesteld aan het risico van sancties van de zijde van het derde land indien die gegevens niet worden doorgegeven. Dit belang weegt zwaarder dan het belang van betrokkene.

Zie hier, het economisch belang gaat boven het persoonlijk belang. Het heeft niets met veiligheid te maken, het gaat alleen maar over het kunnen blijven vliegen op de VS.
Later komt het bestrijden van terrorisme overigens nog wel voorbij als belang. Met veel verwijzingen wordt vervolgens gezegd dat het allemaal eigenlijk gewoon past binnen de normale bestaande regels en wetten. Waarom dan toch deze wijziging? Omdat het toch net niet helemaal volgens de regels blijkt te zijn. En als je dan toch de wet aanpast, dan maar in algemene zin. Anders moet je de Tweede Kamer tenslotte keer op keer weer lastig vallen met onbeduidende details…..
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Overigens ben ik van mening dat altijd bekend moet zijn hoe de individuele kamerleden gestemd hebben en dat alle stemmingen direct online beschikbaar moeten zijn.
En mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 1

  Onder die toelichting mag Nederland dus altijd persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EU, als die maar met sancties dreigen. Lekker is dat, zeker voor een land waarvan ministers zeggen dat we niet uit Afghanistan weg mogen omdat we dan buigen voor terrorisme.

 2. 2

  Het klinkt wellicht wat Alu-hoedje achtig, maar al die gegevens uitwisseling is voor mij dus al een paar jaar de reden om niet naar Amerika te gaan. Is een kleine daad misschien in het grote geheel (ja, ik was ook op het plein), maar in elk geval neem ik een beetje stelling.

  Overigens kwam het privacy debat dit weekend weer eens op tafel tijdens wat gezelligheid in de stad. Dan hoor je intelligente, weldenkende en hoogopgeleide mensen dus direct uitkramen: Ik heb toch niets te verbergen! Het is ongelooflijk..

 3. 3

  Internationale verdragen gaan sowieso boven de nationale wet dus die wetswijziging is alleen nog voor de vorm om te zorgen dat een lagere wet niet al te flagrant in strijd is met het geldende hogere recht. Juridisch heeft dit geen enkel effect meer en hier tegen protesteren is dan ook zinloos. Het is die PNR agreement waar het probleem zit.

 4. 4

  En dat we het dan misschien wellicht theoretisch nog aan andere landen door kunnen gaan geven vind ik wel zo eerlijk: waarom de VS wel en de rest niet? Ik zou ze bijna zelf naar de ministeries van veiligheid van Rusland en China gaan mailen.

 5. 5

  @3: Alleen als je het verdrag ratificeert en het niet opzegt. Wat mij betreft zeggen we het PNR op (als we al geratificeerd hebben). Daarnaast moge duidelijk zijn dat een verdrag in een land alleen kan gelden als de nationale regering het enforces (kan ff geen nederlandse term verzinnen). Om dat goed te kunnen doen, moet de nationale wet in overeenstemming zijn.

 6. 6

  @3: Alleen als je het verdrag ratificeert en het niet opzegt. Wat mij betreft zeggen we het PNR op (als we al geratificeerd hebben).

  Dat is mijn punt, het PNR is het probleem, en daar moeten we het oplossen, niet bij de nationale wetgeving, dat is een stap te laat.

  Overigens is het verdrag volgens mij gesloten door de EU dus dat ratificeren of opzeggen daar komt onze tweede kamer niet aan te pas.

  Daarnaast moge duidelijk zijn dat een verdrag in een land alleen kan gelden als de nationale regering het enforces (kan ff geen nederlandse term verzinnen).
  In sommige landen zoals het VK is dat inderdaad het geval, in Nederland is een verdrag echter wel direct geldig als het voor iedereen bindend kan zijn (artikel 93 Grondwet).

 7. 7

  Even sorry.

  VOOR HET EERST DAT DIE CHANTAGE VAN DE VS EINDELIJK EENS WORDT TOEGEGEVEN.

  Zo. ’t Is er uit, wat de hek. Zie je nou wel Balkenlul dat het helemaal niet zo moeilijk is ? Nou nog even de oorlog in Afghanistan uitverklaren, en klaar ben je.

 8. 8

  @7 inderdaad. Ik zie het bijna als iets positiefs dat het niet om dat sj’kjurrittie-gelul gaat (tenminste: niet vanuit Europa), maar dat men gewoon toegeeft dat men zich laat chanteren.

  Overigens vindt in de VS ook een kentering plaats. Ik hoorde laatst over een rapport van HLS dat zelf ook stelde dat de privacy-schending niet opweegt tegen het aantal terroristen wat tegengehouden wordt. Men gaf zelfs toe dat de stand ‘veel’ tegen ‘nul’ was. Even een linkje zoeken. Kijken of het binnen 3min. kan ;-)

  Yes! Hier en ook een beetje Hier

 9. 11

  Weer zo’n typisch voorbeeld van gebrek aan ruggegraat van de Nederlandse overheid. De belangen van de burger worden gewoon uitverkocht als het van pas komt.

 10. 13

  @2: als de VS het wil, dan kunnen ze je laten ophalen uit nederland. D’r zijn volgens mij al mensen uitgeleverd aan de VS voor delicten die zijdelings de VS hebben plaatsgevonden (ik meen me te herinneren dat een paar jaar geleden drugsdealer was uitgewezen voor het smokkelen van XTC naar de VS toe.)