Israël, Joden, Satan en statistiek

ANALYSE - Door het selectief en manipulatief presenteren van gegevens uit een rapport op een Nederlands blog, verschijnt er in de Israëlische media een bericht dat 5 miljoen Nederlanders een Satanische visie op Israël hebben. Dit komt de toch al moeizame discussie over antisemitisme niet ten goede. Enige duiding is daarom op zijn plaats.

Laten we beginnen met een paar quote’s uit het stuk:

Minstens 5 miljoen Nederlanders hebben een duivelse visie op Israël. Dit valt te concluderen uit het in 2011 gepubliceerde rapport van de Universiteit van Bielefeld voor de Duitse Sociaal Democratische Friedrich Ebert Stichting.

De beschuldiging dat Israël bezig is de Palestijnen uit te moorden is demonisch.

Er zijn nu meer Nederlanders met deze waanvoorstelling dan er ooit NSB-ers geweest zijn.

En laten we dan eens kijken wat het aangehaalde rapport (pdf) ons vertelt.

Om te beginnen betreft de steekproef in Nederland ongeveer duizend mensen. Dat is net genoeg om het statistisch interessant te maken. Maar bij lange na niet genoeg om de conclusies ter vertalen naar “5 miljoen Nederlanders bla bla bla.”

Laten we dan eens kijken naar de vraag. Hij is als volgt geformuleerd (table 5):
‘Israel is conducting a war of extermination against the Palestinians.’

Daarop antwoordt 38,7 procent van de Nederlanders in overeenstemming. Waarbij gelijk aangetekend dient te worden dat vijf van de bevraagde landen hoger scoren en alleen Italië iets lager. En ja, als je 38,7 procent neemt van de volwassen bevolking in 2011, kom je op net iets boven de 5 miljoen uit.

Maar rechtvaardigt dit de statements over demonische houding en NSB-denkbeelden? Daartoe is het misschien goed om te kijken naar de vragen die gesteld zijn naar de houding van de mensen over Joden. Voor het gemak presenteer ik even de gehele tabel:

D GB F NL I PT PL HU
Jews have too much influence in [country] 19,7 13,9 27,7 5,6 21,2 19,9 49,9 69,2
Jews try to take advantage of having been victims during the Nazi era 48,9 21,8 32,3 17,2 40,2 52,2 72,2 68,1
Jews in general do not care about anything or anyone but their own kind 29,4 22,5 25,8 20,4 26,9 54,2 56,9 50,9
Jews enrich our culture. 68,9 71,5 60,6 71,8 49,7 51,9 51,2 57,3

Het moge duidelijk zijn dat Nederland met afstand het minst antisemitische land van de groep is. En met de constatering dat 9,4 miljoen Nederlanders de Joodse cultuur een verrijking vinden, had de kop net zo goed “Nederlanders vinden Joden engelen” kunnen zijn.

Moraal van het verhaal: demonisering op basis van uit hun verband gerukte cijfers waarbij uit hun verband gerukte historische gebeurtenissen aangevoerd worden om uit hun verband gerukte verbanden te leggen, komt een fatsoenlijke discussie niet ten goede.
Een tweede conclusie: te weinig mensen zijn bereid om zelf de rapporten te lezen die gebruikt worden ter onderbouwing van een gewenst standpunt.

Oh, en wist u dat de Nederlanders het meest geëmancipeerd en minst homofoob zijn? Staat ook in dat rapport.
 
 
Update (13:30 uur): Het blijkt dat de auteur van het oorspronkelijke stuk er naar streeft aan te tonen dat het niet moeilijk is om een land extreem in een kwaad daglicht te stellen. Dit om te “bewijzen” dat dit nu met Israël gebeurt.

 1. 4

  Nou is Israel National News als spreekbuis van de kolonistenbeweging zelfs binnen het behoorlijk verrechtste Israëlische medialandschap al behoorlijk rechts, dus dat zij dat bericht van DDS met beide handen aangrijpen is niet zo verwonderlijk.

  Om te beginnen betreft de steekproef in Nederland ongeveer duizend mensen. Dat is net genoeg om het statistisch interessant te maken. Maar bij lange na niet genoeg om de conclusies ter vertalen naar “5 miljoen Nederlanders bla bla bla.”

  De juiste verwoording is dat naar schatting vijf miljoen Nederlanders die visie op het Israëlisch-Palestijns conflict hebben. De verwoording op DDS, namelijk dat minstens vijf miljoen Nederlanders die visie op het Israëlisch-Palestijns conflict hebben, getuigt inderdaad óf van een slecht begrip van statistiek óf om een moedwillige misinterpretatie. Ik gok het laatste.

  Ik zou mijn kritiek echter niet richten op het feit dat er maar 1000 ondervraagden waren. Ik heb nu geen tijd om het na te zoeken, maar ik verwacht dat er schattingen over miljoenen doden door roken gepubliceerd zijn die niet zijn gebaseerd op aanmerkelijk meer sterfgevallen, en waarschijnlijk zelfs op minder.

 2. 6

  Inmiddels klassiek geworden trucje van de Israël-fanclub om hun tegenstanders de mond te snoeren: afkeer jegens Israël (die misschien gerechtvaardigd is) gelijkstellen aan jodenhaat (die nooit gerechtvaardigd is).

 3. 9

  Likoed Nederland vergeet te zeggen dat zij wel andere trucen hebben. Zoals landje inpikken, Palestijnen het leven zuur maken zoals Gaza, nederzettingenbeleid, enz.

  Ook dat Hamas zelfs gesteund is in het verleden door Israël om tweedracht bij de Palestijnen te zaaien – daar hoor je ze ook niet over.

  Ten slotte, het gaat om feiten van beide kanten, niet wat de zwaar gekleurde zionistische propaganda partij Likoed wil.

 4. 11

  @7:
  1. De bewering “maar dat hoor je dan weer niet in de Nederlandse media” mist iedere onderbouwing. Het is een argument die regelmatig gebruikt wordt in de verdediging omdat het zo lekker makkelijk is, niemand gaat dat controleren. In dit geval is het onzin (en nee, ik kom niet met voorbeelden).
  2. Mbt de 5 miljoen Nederlanders en hun standpunt: je hebt werkelijk niet begrepen wat ik schreef. Die conclusie kan je namelijk helemaal niet uit dat onderzoek trekken. Als je dat niet accepteert, zijn alle toekomstige discussies over bevolkingsonderzoeken volstrekt nutteloos.

 5. 12

  Gegeven deze tabel, lijkt het me voor Likoed zinniger om zendelingen naar Polen en Hongarije te sturen. Of juist niet, gezien de houding van Likoed

 6. 13

  Hamas heeft evenveel potentie om “de joden” uit te kunnen roeien als Burkina Faso om Europa te bezetten. Misschien dat Christenen voor Israël uit Genemuiden en Nunspeet onder de indruk zijn van Hamas’ genocideplannen maar bij een beter geïnformeerd publiek moet je toch met wat anders aankomen, @Likoed.

 7. 14

  Een jaartje oud. Als ik de redenatietrend van Likud Nederland doortrek dan kom ik er op uit dat een derde van de Israëliërs de Palestijnen wil verdrijven.

  http://www.gallup.com/poll/153548/opinion-briefing-israeli-palestinian-conflict.aspx

  Jammer genoeg lijken de Israëliërs, die klaarblijkelijk in ruime meerderheid achter een vredesproces staan (evenals de Palestijnen) dat niet om te zetten in vredelievende stemmen tijdens verkiezingen.

  Overigens dikke kudos voor deze post!

 8. 15

  ik geloof niks van die 5 miljoen, satanische jodenhaters zitten alleen op sargasso

  ondertussen staat het midden oosten op punt van ontploffen, assad en de vrienden van sargasso moorden de soennieten in syrie uit, de arabische liga heeft het gisteren mogelijk gemaakt de oppositie militair te steunen, irak staat weer aan de vooravond van een burgeroorlog; fallujah is vorige maand al bevrijd en de grote oorlog tussen soennieten en sjiieten kan elk moment uitbreken

 9. 16

  Op het moment dat je “Satanische visie” tegenkomt in een tekst kun je ophouden te lezen. Dat drukt namelijk een religieus waardeoordeel uit (en kan net zo goed slaan op voor homohuwelijken zijn, of tegen een verbod op winkelopenstelling op zondag, of geen probleem hebben met varkensvlees eten). Als niet gelover in de heilige boeken van deze of gene ga ik dus ook mijn schouders ophalen voor een eventuele indeling bij de mensen met een “Satanische visie”.

 10. 17

  Uit het rapport komt duidelijk naar voren dat Nederlanders over het geheel genomen het minst bevooroordeeld zijn van allemaal.

  Het lijkt mij dat voordat Israeliërs Nederlanders gaan verwijten ‘jodenhaters’ te zijn ze eerst maar eens zelf dergelijke vragen mogen beantwoorden. Ik maak me sterk dat de percentages vooroordelen een stuk hoger liggen – met uitzondering wellicht van jodenhaat.

 11. 18

  Helaas kruipt met name het rechts-orthodoxe deel van de Israëlische bevolking maar wat graag in de oude vertrouwde slachtofferrol.
  Helaas, ook voor henzelf, omdat dat gejammer antipathie oproept waar die niet was en de eventueel aanwezige antipathie slechts verergert.
  Het lijkt erop alsof men die slachtofferrol iets te graag speelt en uitspeelt.

 12. 19

  @15: Je maakt je wel een beetje belachelijk door in elke post waar het woord ‘Israel’ in voor komt als een idioot te komen roepen dat Sargassoposters antisemieten zijn. Ongeacht de context. De context in dezen de verkeerde interpretatie van een onderzoek om Nederlanders grootschalige jodenhaat in de schoenen te schuiven. Met nadruk op het verkeerd interpreteren van onderzoek, niet zozeer de jodenhaat.

  Als je een probleem hebt met het artikel, dan zou het toch mogelijk moeten zijn dit in redelijk beschaafde woorden en to the point te beschrijven.

 13. 20

  De variantie van die schatting van 5 miljoen is trouwens heel simpel uit te rekenen. Wat je dus met 95% betrouwbaarheid kunt beweren is dat, als er duizend mensen zijn ondervraagd, de kans dat een willekeurig gekozen Nederlander denkt dat Israël de Palestijnen uit wilt roeien ong. tussen de 36% en de 42% ligt. Met 95% betrouwbaarheid ligt dan dus, uitgaande van twaalf miljoen volwassen Nederlanders, het aantal volwassen Nederlanders dat denkt dat Israël de Palestijnen uit wilt roeien ong. tussen de 4,3 miljoen en 5,0 miljoen. Ervan uitgaande dat de steekproef representatief was. Maar dat staat volgens mij niet ter discussie.

 14. 21

  @20: Nee. Het stukje “….volwassen Nederlanders dat denkt dat Israel de palestijnen uit wilt roeien…” klopt niet.
  Je kan alleen stellen dat zoveel Nederlanders dan de gestelde vraag bevestigend zouden antwoorden. Mijn punt is nou juist dat je niet puur op basis van een bevestigend antwoord op die enkele vraag de conclusies mag trekken. Dat is onderzoekssimplisme in de derde graad.
  Als je die vraag serieus wilt onderzoeken moet je het met meerdere vraagvarianten doen, controlevragen en verdiepingsvragen, uitleg van het woord “exterminatie”, etc…. En als er dan nog steeds dat getal uit komt, dan mag je beweren dat 4,5-5,5 miljoen nederlanders vinden dat de staat Israel een uitroeiingsoorlog voert.

 15. 22

  Om te beginnen gaat die studie niet alleen over negatieve sentimenten over Joden, zoals Gerstenfeld doet voorkomen, maar ook over attituden jegens kleurlingen, moslims, homo’s, noem maar op.

  Waar het aankomt op attituden jegens Joden is Steeph niet de enige die meent dat Nederland voorbeeldig uit de bus komt. Dat viel Die Zeit twee jaar geleden ook al op:

  Überraschend stark ausgeprägt sind antisemitische und schwulenfeindliche Vorurteile im katholisch geprägten Polen und Ungarn. Knapp 90 Prozent der Polen und 70 Prozent der Ungarn sprechen sich gegen gleichgeschlechtliche Ehen aus. Dass Menschen jüdischen Glaubens angeblich “Vorteile daraus ziehen, dass sie während der Nazi-Zeit die Opfer gewesen sind”, denken in Polen 72 Prozent und Ungarn 68 Prozent der Befragten. In Deutschland stimmen dieser Aussage immer noch 48 Prozent zu. Bemerkenswert offen und liberal zeigten sich die Menschen in diesen Fragen in den Niederlanden.
  – Zeit Online, Islamfeindlich, rassistisch und antisemitisch

  Dat Gerstenfeld dan uit diezelfde studie concludeert dat Nederlanders een ‘duivels’ beeld van Joden hebben, toont alleen maar aan dat de goede man volledig van het padje af is.

 16. 24

  @23 – Het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Ik volg Gerstenfeld met een schuin oog al wat langer, en hij meent echt wat hij zegt.

  Niets verhindert je een follow up, trouwens. Is ook wel gerechtvaardigd, want Gerstenfeld mocht afgelopen jaren aanschuiven in tal van radioprogramma’s om te vertellen hoe erg het wel gesteld was met het antisemitisme hier.

  In 2010 publiceerde hij ‘Het verval – Joden in een stuurloos Nederland’, waarin hij Frits Bolkestein citeerde, die zich tijdens een of andere borrel had laten ontvallen dat deze geen toekomst zag voor een bloeiend joods leven in Nederland tussen al die antisemitische moslims, en dat men er verstandig aan zou doen z’n kinderen elders te laten oproeien – of woorden van vergelijkbare strekking.

  Dat werd natuurlijk een mooi relletje, omdat het Bolkestein was dat gezegd had (die nuanceerde dat later wel, zichtbaar geïrriteerd dat hij achter zijn rug om geciteerd was). Als Pietje Puk dezelfde analyse had gemaakt, had er geen haan naar gekraaid.

  Maar zo rolt Gerstenfeld: hij heeft een doemscenario, en zoekt daar de quootjes en ‘bewijzen’ bij. De man is een propagandist.

 17. 25

  @21: Er zijn hier i.i.g. twee soorten kritiek die je op de bewering over die vijf miljoen kunt geven. De eerste is een semantische en betreft wat voor informatie je over de opvattingen van de ondervraagden kunt halen uit de manier waarop de vraag is verwoord. De tweede is een puur statistische, en zegt dat de steekproefgrootte (hier: duizend) niet genoeg is om de conclusies te rechtvaardigen. Als je die laatste weg kiest zeg je impliciet dat als je alle twaalf miljoen Nederlandse volwassenen kunt ondervragen met dezelfde vraag, je wel iets zinnigs zou kunnen zeggen.

  Als je zegt “Om te beginnen betreft de steekproef (…) duizend mensen. Dat is (…) bij lange na niet genoeg om de conclusies ter [sic] vertalen naar “5 miljoen Nederlanders” (…)”, dan ga ik ervan uit dat je het over de tweede boeg gooit, en niet over de eerste. Vooral het “bij lange na niet genoeg” is dan vreemd, want als je kritiek dan toch is dat er iets fundamenteel mis is met de vraagstelling, dan gaan meer ondervraagden je ook niet helpen.

  Bovendien vind ik je semantische kritiek een beetje flauw. Als je aan iemand vraagt: “voert Israël een uitroeiingsoorlog”, en hij zegt ja, dan mag je zeggen dat hij denkt dat Israël een uitroeiingsoorlog voert. Wat hij daarmee bedoelt en hoe hij tot die opvatting is gekomen, dat zijn leuke vervolgvragen, maar de antwoorden daarop doen niets af aan de juistheid van de oorspronkelijke bewering.

 18. 26

  @21: Zijn de vragen trouwens gesteld in het Engels of Nederlands? indien het eerste het geval was kan dat betekenen dat mensen de vraag niet helemaal goed hebben begrepen. Indien het tweede het geval was, wat was dan de formulering?

 19. 27

  Als ik de Dagelijkse Standaard lees weet ik niet zo goed wat ik over de Nederlander moet denken.
  Bij reacties die er op neer komen dat Van Agt het jammer vindt dat hij niet kon deelnemen aan de holocaust, dan word ik een beetje verdrietig.
  Beter dat alles wat op zo’n site gepubliceerd wordt helemaal niet serieus wordt genomen. Wat dat betreft is het bovenstaande een zinloos artikel, de mensen die overtuigd moeten worden dat ze iets genuanceerder moeten denken willen dit helemaal niet.

 20. 28

  Hebben dit soort sukkels en hun lakeien nu niet door, dat ze met dit soort misinformatie de houding van de Nederlanders t.o.v. Israël juist negatief beïnvloeden? Net zoals Likoed Nederland hier op deze site al meer vijandschap richting Israël (niet de joden!) heeft gecreëerd dan er aanvankelijk aanwezig was?

  Nou ja, ok, ik snap het wel… Dit soort mensen met een bijzonder laag IQ en een rotsvast geloof, dat ze bij het uitverkoren volk horen, denkt, dat ze niets met de rest van de wereld te maken hebben. De rest van de wereld gaat immers verloren als zij gered worden. Ze zijn net zo gek als al Qaïda fundamentalisten, en net zo min van hun ongelijk te overtuigen. En als er al een god bestaat, zal die dat wel op de juiste waarde weten te schatten. Als er een hel bestaat, worden dit soort idioten daar naar toe gestuurd, zodat ze hun sektarische oorlogjes daar lekker tot in de eeuwigheid uit kunnen vechten.

 21. 29

  @25 Ik zie dat mijn opmerkingen over de vraagstelling zelf uit de oorspronkelijke tekst zijn verdwenen in een van de redactieslagen. Dus dan is mijn punt wat zwak.
  Maar dat neemt niet weg dat ik het er niet mee eens ben dat als iemand een keuze krijgt tussen eens of oneens bij de vraag “voert israël een uitroeingsoorlog” dat de persoon die eens antwoord het er dan ook echt mee eens is. Het kan net zo goed zijn dat hij/zij dat zegt omdat de nadruk ligt op “oorlog” in zijn/haar hoofd of omdat het alternatief “oneens” verder van zijn/haar beeld af ligt. Dus ja, semantiek is belangrijk, zeker bij dit soort gevoelige punten.

 22. 30

  @26: In het Nederlands als ik dit goed lees:
  “The model questionnaire was then translated into each working language by
  two members of the respective team working independently of one another,
  after which the translations were compared, discussed and revised. The process of drafting the questionnaire was extremely time-consuming, but crucial
  for ensuring the quality of the survey”

  Nu nog de vertaling zien te vinden.

 23. 31

  De Israëlische reactie op plannen om producten uit nederzettingen anders te labelen is veelzeggend: “De Israëlische minister van Binnenlandse Zaken vindt het “uitermate vreemd dat Nederland het niet nodig vindt om joden volledig te compenseren voor wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, maar het wel nodig vindt om Joodse producten te labelen.”” http://nos.nl/artikel/482355-israel-gekwetst-door-labelvoorstel.html

  Misschien moeten we ze gewoon eens vertellen dat Joden en Israël niet hetzelfde zijn en we voortaan ook niet meer accepteren dat die twee – van welke zijde dan ook – steeds aan elkaar gekoppeld worden. Ik zal het allemaal wel niet begrijpen, maar als ik Jood was zou ik me doodschamen voor wat anderen in mijn naam menen te mogen doen en zeggen.

 24. 33

  Als Israëlische media reageren op de DS, zouden ze dan ook reageren op wat hier geschreven is? En zo ja, hoe dan? Houdt een schuin oog op het Israëlische journaal vanavond mensen!

 25. 34

  Ja, laten wij optimistisch blijven, misschien zijn het maar 4,5 miljoen Nederlanders er van overtuigd dat Israel de Palestijnen willen uitroeien.

  Maar dat komt dus van een consequent mediadieet waar het lijden van de Palestijnen vrijwel dagelijks wordt gerapporteerd. Veel belangrijker dan van wie dan ook – zoals Koerden, Saharanen, Tibetanen of Noord-Cyprioten. Vijf miljoen vermoorde Congolezen? Valt in het niet. Twee miljoen vermoorde Soedanese zwarten en christenen? Stilte, dat deden moslims.

  Daarentegen elk miniem feitje over Palestijnen wordt gepubliceerd.
  Maar wel met de bijkomende regel: alleen als Joden er bij betrokken zijns. Anders is Palestijns lijden weer niet vermeldenswaardig:
  http://likud.nl/2013/02/het-onderbelichte-lijden-van-de-palestijnen/

 26. 37

  @34:

  Als ik jou was zou ik de Soedanezen er maar vooral buiten laten.

  Of ben je je frisse partijgenote Miri Regev vergeten? Jeweetwel, dat figuur die van Soedanese immigranten vond dat die zich verspreiden als ‘een kanker‘. (Met wie flink wat Israëliërs het in dat opzicht overigens helemaal eens zijn.)

  Of zijn Soedanese vluchtelingen alleen maar zielig als ze door Moslims te grazen worden genomen? En telt het verder niet als patriottische Israëliërs dat nog eens dunnetjes overdoen?

  Je hebt wel lef, zeg, dat je anderen op hun vermeende blinde vlekken durft aan te spreken.

 27. 38

  @34: Daar komt weer het verhaal van “iedere dag een verhaal over de zielige palestijnen en nooit iets over andere verschrikkelijke gebeurtenissen”. Zonder bewijs uiteraard. Ik weet niet welke kranten u leest of welke nieuwsprogramma’s u kijkt, maar ik krijg niet dagelijks een zielige palestijn voorgeschoteld hoor. En ik lees/kijk toch heel wat.
  Dus met het zelfde gemak kan ik roepen “Er hoeft maar 1 palestijnse flutraket afgeschoten te worden of gelijk is het wereldnieuws maar als het zoveelste huis van een palestijn illegaal wordt weggehaald hoor je daar niemand over”.
  Stop daar dus mee en reageer inhoudelijk op dit stuk. Is het wel of niet over the top?

 28. 39

  @34

  Tja. Als je de enige democratische rechtstaat in de regio en een stukje beschaving in een achterlijk werelddeel pretendeert te zijn dan moet je niet zeuren als je meer op de vingers gekeken wordt.

 29. 40

  Toch blij te constateren dat men hier nog kan rekenen.

  De 5 miljoen Nederlanders die vinden dat Israël genocidaal is vormen vast geen deelverzameling (vv) van de 9 miljoen Nederlanders die Joden een cultuurverrijking vinden. 5 + 9 + rest = 16 milj. Nederlanders: klopt.

  Enige vraag die nu nog rest is: wat is eigenlijk het punt dat de schrijver wil maken: dat het niet zo erg is dat 5 miljoen Nederlanders Joden als uitroeiers beschouwen want er zijn ook 9 miljoen Nederlanders die er anders over denken? Je zou bijna in de verleiding komen om een Godwin te maken.

 30. 41

  @40, 34: 71,8% zegt ‘Jews enrich our culture’, 38,7% zegt ‘Israel is conducting a war of extermination against the Palestinians’. Opgeteld 110,5% dus zijn er mensen die beide zeggen.

  We weten trouwens nog steeds niet hoe de vraag ‘Israel is conducting a war of extermination against the Palestinians’ werd vertaald in het Nederlands tijdens het onderzoek.

  Misschien kan likoed nederland nog wat vervolgonderzoek organiseren in plaats van mensen voorbarig voor antisemiet uit te maken.

 31. 42

  @40: Het stuk geeft duidelijk aan wat ik wil. En Godwin’s zijn dus in diezelfde lijn niet gewenst.

  En verder vind ik het nog meevallen dat minder dan 40% van de ondervraagden instemmend antwoordt, gegeven het feit dat er al jaren een oorlog gaande is waarbij 1 partij de overhand heeft.

  En nee, voor de duidelijkheid (want dat hebben sommige mensen kennelijk nodig), dat betekent niet het volgende:
  – Dat ik denk dat Israel een uitroeingsoorlog voert
  – Dat ik wil dat meer mensen denken dat Israel een uitroeingsoorlog voert
  – Dat het geen ernstige zaak is dat zoveel mensen dit beeld zijn toegedaan (maar dat het niet noodzakelijk iets zegt over de mensen zelf)
  – Dat iets niet erg is als een minderheid het zegt als er maar een meerderheid is die iets “goeds” zegt.
  – etc….

  Kortom, leg me niets in de mond.

 32. 43

  @41: Daarop kan ik nog geen antwoord vinden. Staat niet in het document of ergens online (zover ik kon vinden). Ga proberen de NL personen die hebben geholpen bij het onderzoek te benaderen. (later).

 33. 44

  @41: De vragen of de joden bezig zijn de Palestijen uit te moorden en / of Israeliers onze cultuur verrijken zijn niet gesteld. Dat is jammer. Dan zou namelijk kunnen blijken of op dat punt door de geinterviewden verschil wordt gemaakt.

 34. 47

  @45: ach jeetje. Nu worden die Turkse moslims ineens wel tot de Nederlandse samenleving gerekend.

  En waarom vind je trouwens dat de NOS het uit moet zenden? Waarom is de NTR niet goed genoeg? Dat is ook Ned 1 2 of 3 hoor, maar dat kun jij niet weten, natuurlijk, op je gestolen stuk grond in je door de staat betaalde woning.

 35. 49

  “In sommige Likud kringen ben je een outcast als je geen antisemiet bent (immers Palestijnen zijn ook semieten toch?)”
  Terug on topic. De hele inbreng van Likud slaat de spijker op zn kop. Als je iets tegen het doen en laten van Israel hebt dan wordt je gelijkgestelt (kalltgestellt zeg maar) aan een antisemiet. De opper Godwin zeg maar, om de discussie te derailen. En het enige wat je met een Oppergodwin bereikt is dat mensen op den duur hun scherpte tegen echt antisemitisme zullen verliezen. Zo van “weer die Zeikjoden”. En daarmee bereikt Likud NL en de zijnen precies datgene wat ze zogenaamd zeggen te bestrijden. De lutsers.

 36. 50

  …maar dat kun jij niet weten, natuurlijk, op je gestolen stuk grond in je door de staat betaalde woning.

  @47 – LikoedNederland, dat zijn gewoon Joods-Nederlandse vrijwilligers, hoor.

  Wel ironisch dat ze zich enerzijds beklagen over de buitensporige hoeveelheid aandacht hier in Nederland voor het Israëlisch-Palestijnse conflict, en vervolgens overal linkjes strooien naar hun eigen website, vol postings over…

  Juist ja! Het zit ze kennelijk zelf (als Nederlanders) ook nogal hoog, dat Israëlisch-Palestijnse conflict.

 37. 51

  @50:

  LikoedNederland, dat zijn gewoon Joods-Nederlandse vrijwilligers, hoor.

  Als ik Jabir mocht geloven gaat het zelfs maar om één persoon die op het internet in fora actief is, en dan nota bene een niet-Jood ook. Maar ach, het is de boodschap waar iets mis mee is…

 38. 52

  @50: het is een Nederlandse jood die in een settllement op de westbank woont.

  En of het een jood is, weet ik niet zeker…

 39. 54

  Door zich voor te doen als een joods persoon met idiote vertelsels doet Likoed Nederland hier niet anders dan joden belachelijk maken en in een kwaad daglicht stellen. Hij is dus antisemitisch.

 40. 55

  Nog interessanter zijn de relaties tussen de verschillende items

  http://www.flipvandyke.nl/wp-content/uploads/2015/05/racism_reletions.jpg

  correlation coefficient r has a value between -1 (perfect negative relationship) and +1 (perfect positive relationship). A value of 0 means that there is no relationship. Correlations up to r = .3 are classed as weak, because a considerable number of respondents agree with one of the constructs but not with the other. A correlation of r = .3 to r = .5 means a moderate relationship,
  while a correlation of r > .5 represents a strong relationship, where many respondents agree (or disagree) with both constructs.

 41. 56

  Mensen die negatieve sentimenten voor het ene onderwerp hebben, hebben dat ook vaak tov een andere. Het sterkst is die tussen Anti-immigrant en anti-muslim met .59, maar zie de relatie van anti-semitisme en de andere -isme.
  Van een zwakke relatie tot een gematigde relatie.

 42. 58

  ‘Israel is conducting a war of extermination against the Palestinians’ was trouwens een additionele stelling lees ik in het rapport en werd niet meegewogen in het gemiddelde. Met als reden dat de vraag via een omweg naar antisemitisme hengelt, namelijk via de politiek van de staat Israel, in tegenstelling tot de eerste vier directe vragen. De stelling werd ook slechts aan de helft van de ondervraagden voorgelegd, dus 500 personen.

 43. 60

  @57: Bedankt voor de link. De foto’s spreken boekdelen. Ik ben benieuwd wat Likoed Nederland daar van vindt. Als je al die voorbeelden leest, dan vraag je je af hoe we nog normaal in dit land kunnen leven.

 44. 61

  @59: Het onderzoek is uitgevoerd in de winter van 2008 – 2009. Toen voerde Israel oorlog in Gaza met veel geweld waaronder fosforbommen in woonwijken. Als je dan je vraag zo formuleert, zit je te hengelen naar een bevestiging.

 45. 62

  @59: Ok, laten we dan aannemen dat de stelling was: ‘Israel voert een vernietigingsoorlog tegen de palestijnen’. Ik kan me voorstellen dat mensen dan vooral denken aan vernietiging in materiele zin, met bijbehorende collateral damage natuurlijk. Ik vind het geen goede vertaling van ‘war of extermination’.

 46. 63

  Alweer die joodse vlag in beeld, echt disproportioneel. Stop er nu eens mee sargasso. Er wonen maar 8 miljoen mensen in Israel. WHO FUCKING CARES. Zoveel gingen er ongeveer in Rwanda over de kling.

 47. 64

  In Rwanda gingen er ongeveer 0,5 tot 1 miljoen over de kling @weerbarst. Ook veel, maar lang niet zoveel als er mensen in Israel wonen. BUT WHO FUCKING CARES WHEN YOU CAN USE LIES TO PROVE YOUR POINT.