dossier

Asielbeleid in Nederland

Sargasso houdt het asielbeleid in Nederland tegen het licht. In achtergrondverhalen, interviews en reportages onderzoeken we de dagelijkse gang van zaken in deze sector.


Foto: SP Groningen (cc)

Nederland minder streng in asielbeleid dan omringende landen?

[Update onderaan]

DATA - Nederland staat als streng bekend als het om asielbeleid gaat. Asielzoekers krijgen hier niet zomaar een verblijfsvergunning, de IND is gebrand op het afwijzen van verzoeken. Uit voorlopige cijfers van Eurostat blijkt dat dat beeld in Europees verband niet klopt.

Ik heb het aantal eerste beslissingen op asielaanvragen(dus niet beroep of hoger beroep) per EU-land vergeleken met het aantal afwijzingen. Het gaat om data uit de eerste drie kwartalen van 2013. Daaruit blijkt dat in Nederland 41 procent van de beslissingen afwijzend was. Buurlanden Duitsland (71 procent) en België (69 procent) waren veel strenger.

Sterker nog: Nederland heeft op vier landen na (Italië, Roemenië, Bulgarije en Malta) het laagste percentage afwijzingen van het totaal aantal beslissingen.

De percentages laten zien dat de IND misschien toch niet gebrand is op in eerste instantie aanvragen afwijzen, zoals wel eens gesuggereerd wordt. Maar het lagere percentage in Nederland zou ook kunnen komen door de herkomst van asielzoekers die naar Nederland komen. Irakezen en Somaliërs bijvoorbeeld hebben veel meer kans om toegelaten te worden dan Russen en Serviërs.

Het zou natuurlijk interessant zijn om het aantal afwijzingen te vergelijken met het aantal aanvragen, maar die cijfers laten zich moeilijk vergelijken. Immers, niet alle beslissingen in een bepaalde periode betreffen aanvragen uit die periode.

Overheid mag illegaal wel op straat zetten

De Raad van Europa oordeelde een maand geleden dat het zogenaamde klinkeren van asielzoekers niet mag: ook als ze uitgeprocedeerd zijn, heeft de staat een zorgplicht. Fred Teeven ging daar niet zomaar mee akkoord en legde de uitspraak voor aan de Raad van State. Die oordeelt nu in een nog niet gepubliceerd advies dat de uitspraken van de Raad van Europa weliswaar gezaghebbend, maar niet bindend zijn. Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen dus op straat gezet worden en de illegalenboete ingevoerd.

Landsadvocaat in hoger beroep krijgt 17x meer betaald dan advocaat van vreemdeling

NIEUWS - Sinds 1 oktober krijgen asieladvocaten in (hoger) beroep nog maar twee uur uitbetaald door de Raad voor Rechtsbijstand, áls het beroep wordt afgedaan zonder zitting. Bij de Raad van State wordt 96% van de vreemdelingenzaken afgedaan zonder zitting. Dat betekent dat asieladvocaten doorgaans het beroep in die twee uur moeten doen.

Uit onderzoek van INLIA, het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers, blijkt nu dat een landsadvocaat gemiddeld 11,37 uur besteedt aan hoger beroepszaken van vreemdelingen. Het was al bekend dat het uurloon van een landsadvocaat ook vele malen hoger ligt dan van advocaten die vreemdelingen bijstaan en betaald worden door de Raad voor Rechtsbijstand. De landsadvocaat krijgt 348 euro per uur, de asieladvocaat 104.

Foto: SP Groningen (cc)

Asieladvocaten krijgen minder vergoeding als ze verliezen

NIEUWS - De Raad voor Rechtsbijstand, de instantie waar advocaten een vergoeding van krijgen als ze werken voor cliënten die zelf geen advocaat kunnen betalen, gaat minder uitkeren aan asieladvocaten die zaken verliezen. Dat is een gevolg van het nieuwe beleid van het ministerie van Veiligheid & Justitie, vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (pdf) die 1 januari 2014 van kracht wordt.

De ‘No Cure Less Fee’-maatregel gaat gelden voor herhaalde asielaanvragen, die een advocaat namens de cliënt kan doen als er nieuwe informatie beschikbaar wordt in de zaak. Kort gezegd komt het erop neer dat als een herhaalde asielaanvraag wordt afgewezen, de advocaat slechts twee in plaats van zeven punten krijgt toegewezen door de Raad voor Rechtsbijstand. Het aantal punten staat voor het gemiddeld aantal uur dat de advocaat aan een zaak werkt. Per uur geldt per 1 oktober van dit jaar het bedrag van € 104,85. Daarop wordt mogelijk bezuinigd, wat veel advocaten, waaronder asieladvocaten, een paar weken geleden tot staking bracht. De nieuwe maatregel komt bovenop een maatregel die op 1 oktober inging en voor alle rechtsgebieden geldt, waarbij (hoger) beroepen die zonder zitting worden afgedaan ook minder punten krijgen toegevoegd. Dat leidt tot problemen voor beroepen in het vreemdelingenrecht, die in de meeste gevallen zonder zitting worden afgedaan.

Teeven weigert podium te delen met kritische asieladvocaat

NIEUWS - Vanavond gaat Arnon Grunberg met Fred Teeven in gesprek in debatcentrum De Balie. Er waren voor de avond extra sprekers uitgenodigd, waaronder asieladvocaat Pieter Bogaers. Mr. Bogaers is al jaren zeer kritisch op de IND en het asielbeleid in Nederland en heeft daar in eigen beheer verschillende boeken over geschreven.

Een medewerker van Teeven liet Grunberg weten dat Teeven niet zou komen als Bogaers aanwezig zou zijn, omdat Bogaers de IND een fascistische organisatie genoemd zou hebben. Bogaers geeft aan nooit zoiets gezegd te hebben.

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen

NIEUWS - COA-directeur Jan-Kees Goet tegen de Volkskrant: ‘Ik heb er geen baat bij als mensen de hele dag door de ramen naar buiten zitten te kijken. Daar worden ze alleen maar depressief van. Je moet ze zo actief mogelijk maken, zodat ze weer krachtig worden en de volgende stap kunnen maken. In Nederland, of als ze terug moeten, in hun eigen land.’

Foto: SP Groningen (cc)

Opgesloten in een vreemd land

Voor de politiek blijft vreemdelingendetentie een problematisch onderwerp. Onlangs kwam staatssecretaris Teeven in zijn toekomstvisie met voorstellen om het huidige detentiebeleid te veranderen. Vreemdelingendetentie is er voor vreemdelingen die niet in Nederland mogen zijn en zo snel mogelijk het land moeten verlaten. Duizenden vluchtelingen krijgen er jaarlijks mee te maken. Hoe gaat ons land hier mee om en hoe is het om als vluchteling achter de tralies te belanden?

REPORTAGE - ‘Vreemdelingendetentie; straf of maatregel?’, was de titel van een lezing van Amnesty International in Den Haag over het onderwerp. De mensenrechtenorganisatie startte in mei van dit jaar de campagne ‘Ik schaam me diep’, om aandacht te vragen voor de volgens hen inhumane detentie van vreemdelingen in Nederland.

Het stel Mohammed Talib (35) en Mollee Thabit (26) weet uit ervaring hoe het is om door Nederland te zwerven. Begin oktober zijn ze verhuisd van de vluchtflat naar de Weteringschans in Amsterdam, waar bijna 200 vluchtelingen wachten op een nieuwe toekomst.

Griekse gevangenis

Wat begon als een ontroerend liefdesverhaal voelt voor de twee nu als een nachtmerrie. Vijf jaar geleden gaf Mollee in Jemen stiekem een briefje met haar telefoonnummer aan die leuke jongen van de pizzahut. Iets dat je als vrouw in Jemen absoluut niet mag doen, zeker niet omdat deze jongen, Mohammed, een vluchteling uit Eritrea is. Een relatie met een Afrikaan, dat is een doodzonde. Daarom vertrok Mohammed een jaar later naar Europa om in Griekenland terecht te komen. ‘Ik kan bijna niet praten over de Griekse gevangenissen. Ze zijn zo walgelijk en smerig,’ zegt hij.

De nieuwe Mauro. UPDATE: Dumingos op vrije voeten

NIEUWS - UPDATE 2 oktober 2013, 12.38: staatssecretaris Teeven heeft beslist dat Wime Dumingos zijn proces voor een verblijfsvergunning in Nederland mag afwachten. Hij is zojuist op vrije voeten gekomen, na vier weken in het detentiecentrum in Rotterdam te hebben gezeten. Het bezwaar van Dumingos loopt nog, maar de IND heeft aangegeven zich niet langer te verzetten. Dat zou kunnen betekenen dat Dumingos alsnog een verblijfsvergunning krijgt.

Kabinet zegt asielbeleid humaner te maken

NIEUWS - Mark Rutte kondigde in zijn wekelijkse persconferentie aan het asielbeleid humaner te maken. De belangrijkste maatregelen daarvoor:

– Opsluiten van uitgeprocedeerde asielzoekers voortaan via bestuursrecht;
– meer bewegingsvrijheid voor asielzoekers in vreemdelingendetentie;
– gezinnen met minderjarige kinderen niet meer in detentie, alleen gezinslocaties.

De buitenschuldregeling wordt op advies van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) niet uitgebreid.

Maar ook die gezinslocaties schijnen geen pretje te zijn.

Vorige Volgende