Asielcrisis: kwestie van middelen en mensen

Tijdens de Covid-pandemie dachten mensen dat met extra IC-bedden ziekenhuizen geholpen zouden zijn. En nu denken sommige mensen dat extra opvangplaatsen voor asielzoekers de druk op Ter Apel kan verlichten.

Maar als de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) de asielaanvragen niet vlot weet te verwerken, ontstaat daar de eerste bottleneck waardoor de doorstroom stagneert. Vorig jaar juichte de dienst nog dat achterstanden grotendeels waren weggewerkt. Nu luidt men de noodklok wegens gebrek aan capaciteit dat leidt tot langere wachttijden. Men verwacht dat veel zaken buiten de wettelijke termijn beslist zullen worden.

De IND zoekt nu honderden nieuwe medewerkers. Volgens berichtgeving uit juni zijn  er 500 medewerkers gezocht. Er zijn 300 mensen aangenomen en 80 rondden binnen afzienbare tijd de sollicitatieprocedure af. Er vanuit gaande dat die 80 sollicitanten zijn aan genomen, zoekt de IND dus nog 120 nieuwe collega’s. Dat schiet niet echt op.

Mocht u het wat lijken om bij de IND te werken: de dienst heeft 28 vacatures voor 54 werkplekken in de aanbieding (gepeild op 20 juli 2022). Verdiensten variëren van 2269 tot 6547 euro.

Er zijn 24 (44%) functies die direct het primaire proces betreffen(asielaanvragen, vervolg, bezwaren en ondersteuning daarvan). Management en overige functies vormen 31% van het aanbod en 24% betreft IT-gerelateerde functies.

Zo’n ‘directe’ functie is ‘Medewerker Horen en Beslissen’. De IND heeft 10 (19%) vacatures open staan voor de standplaatsen Ter Apel en Schiphol. Overigens komt Den Haag veruit het meest voor als standplaats voor veel functies.

De IND wil ook veel investeren in medewerkers die als procesvertegenwoordiger aan de slag willen. Zij moeten ‘het standpunt van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en van de minister van Buitenlandse Zaken verdedigen bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbanken en in hoger beroep bij de Raad van State’.

Dat de IND daar grote behoefte aan heeft mag blijken uit een recente uitspraak van de rechtbank in Den Haag, die de IND zwaar op de vingers tikte voor haar afwezigheid bij een beroepszaak. De IND (lees ‘ministerie van Justitie’, lees ‘kabinet’) heeft deze functie zo hoog zitten dat er een permanente  wervingscampagne tegenaan  wordt gegooid.

Stel dat de IND alle aanvragen en beroepszaken wél juist en op tijd weet af te handelen, dan is het aan het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de gemeenten om het vervolg (opvang, doorstoom en huisvesting) op orde te krijgen.

Het COA doet het voorlopig voorzichtig aan en heeft momenteel 65 vacatures: 41 betaalde functies, 23 vacatures voor vrijwilligerswerk en 1 stageplek.

De gemeenten eisen meer daadkracht van de regering: ophouden met die crisisopvang en meer structurele oplossingen, brult de voorzitter van de veiligheidsregio’s. De gemeenten dreigen per 1 oktober te stoppen met telkens een noodopvang hier en een crisisopvang daar.

We kunnen de regering wel van advies dienen. Er is bij (sommige) gemeenten meer ruimte voor vluchtelingen dan wordt aangenomen. En nee, dat is niet in de gemeente Noordoostpolder.

Tevens wijzen we de regering op ‘opvang naar vermogen’: kunnen rijke gemeenten die geen COA-locatie hebben worden aan gewezen? We zagen 41 kandidaten. En welke zijn dat dan?

Kom op kabinet, namens Fatsoenlijk Nederland: zorg voor genoeg mensen en middelen.

Reacties (3)

#1 Jos van Dijk

Interessant dat tekort aan personeel. Hoe lang bestaan die vacatures al?

  • Volgende discussie
#1.1 P.J. Cokema - Reactie op #1

Niet zo heel lang. De twee ‘oudste’ dateren van 9 juni. Acht vacatures zijn in de maand juni gepubliceerd. De meest ‘verse’ dateert van 20 juli.
Er lopen wel twee permanenten wervingen. Voor ‘Medewerker Horen en Beslissen’ en voor ‘Operationeel Manager’. Misschien zijn dat wel de meest slopende banen, want die staan ‘aan het front’.

#2 AltJohan

Het huidige asielbeleid is niet stabiel, veroorzaakt veel politieke onrust en in op den duur niet houdbaar.

Uiteindelijk convergeert ons asielbeleid naar een variant van het Deens model. Dat is onvermijdelijk.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie