Gastvrijheid gesloten

NIEUWS - In drie plaatsen heeft men 25 tot ruim 30 jaar ervaring met de opvang van asielzoekers. Die ervaring wordt weggegooid omdat in ondoorgrondelijke wijsheid is besloten deze plaatsen hun asielzoekerscentra te ontnemen.

In Alkmaar (Noord-Holland) en Sweikhuizen (Limburg) verdwijnt nog dit jaar zo’n 30 jaar ervaring. In Musselkanaal (Groningen) wordt ruim 25 jaar ervaring teniet gedaan.

In Musselkanaal pikt men dat niet zomaar. Namens negen lokale organisaties stuurde de FNV een brandbrief naar de Tweede Kamer en roept de parlementariërs op hun “invloed aan te wenden met het doel om de sluiting van AZC Musselkanaal te laten heroverwegen.” Want, zo staat er ook in de brief, de sluiting van het AZC “zal een ontwrichting van de gemeenschap tot gevolg hebben.

Een gemeenschap ontwricht door de sluiting van een AZC? Dat is tegenwoordig nog eens nieuws.

Ook in Sweikhuizen wordt men niet vrolijk van de sluiting van het lokale azc. Nu heeft men ook daar ervaring mee. In 2012 werd het centrum al eens gesloten, om een jaar later weer open te gaan. Dat leidde destijds eveneens tot lokaal onbegrip. Een Sweikhuizenaar verzuchtte destijds: “Die mensen hebben het al moeilijk genoeg, en nu worden ze ook nog eens uit het asielzoekerscentrum gekegeld. Ik snap gewoon niet waar dat voor nodig is. Mensen opvangen is toch het mooiste wat je kunt doen.

Nog weinig geluid uit Alkmaar, dat al vanaf 1989 opvangervaring heeft en waar men in 2011 nog protesteerde tegen de uitzetting van een minderjarige asielzoeker. In 2015 bleek uit een steekproefje van Nu.nl bleek dat er weinig klachten van omwonenden waren. Nu is er rond het azc een actief netwerk van sociale en recreatieve activiteiten. Lokale clubs doen van alles en nog wat en de aanwezigheid van het azc betekent werkgelegenheid voor o.a. ondernemers en onderwijzers.

In totaal worden er elf asielzoekerscentra gesloten. Een vervolg op de sluiting van 45 centra in 2017, allemaal het gevolg van die “geweldig verbeterde opvang in de regio” (lees: de Turkije–deal), waardoor er minder “instroom” is.

Het protest van de Groningers komt mede voort uit het idee anders behandeld te worden dan andere provincies. In Friesland en Drenthe blijven 2000 opvangplaatsen per provincie gehandhaafd. Groningen houdt 600 tot 1000 opvangplaatsen over. Volgens de briefschrijvers deelt Groningen daardoor veel minder in de positieve effecten van de aanwezigheid van een azc.

De burgemeester van de gemeente Schinnen, waaronder Sweikhuizen valt, wijst op nog een mogelijk negatief effect van de sluiting. Lokale bestuurders doen veel moeite de komst van asielzoekerscentra zo goed mogelijk in de plaatselijke gemeenschap te doen landen. Als dat eenmaal is gelukt, dan is het zuur dat een centrum weer dicht gaat en weer wordt geopend als de aanwas van vluchtelingen toeneemt.

De burgemeester verwijt de COA een jojobeleid en stelt voor een reserve aan opvangplaatsen te behouden, zodat “je mensen dan kunt herbergen op een fatsoenlijke manier en niet zoals twee jaar geleden dat halve dorpen worden bemenst met het dubbele aantal migranten.”

Nog los van alle lokale belangen op gebied van werkgelegenheid en vrijwilligerswerk, is het in het huidige tijdsgewricht een volslagen raadsel waarom er asielzoekerscentra worden gesloten in plaatsen waar ervaring én draagvlak is. De voltallige Tweede Kamer zou er goed aan doen het verzoek uit de brandbrief in te willigen. Niet alleen om de sluiting van AZC Musselkanaal te laten heroverwegen, ook om het hele sluitings- en herplaatsingsbeleid nog eens zorgvuldig en doordacht door te nemen. Maak het vooral openbaar. Niet op de website van het COAS,want die is al dagen onbereikbaar.

U kunt de Musselkanalers steunen door deze petitie te tekenen.

Reacties (4)

#1 KJH

In Alkmaar is kennelijk ook andere werkgelegenheid, zegt de cynicus in mij dan.

  • Volgende discussie
#2 Bismarck

@1: De iets te kort door de bocht cynicus dan. Sweikhuizen ligt om de hoek bij DSM/Chemelot. Ik denk dat het veel dieper aan de kern van de de vitaliteit ligt van kleine gemeenschappen in krimpregio’s. Buiten de asielzoekers wonen er proportioneel veel ouderen, die gezien de krimp faciliteiten zien vertrekken, met een vicieuze cirkel tot gevolg (minder kinderen leidt tot sluiting van bv. de basisschool, waardoor er zich weer minder ouders met jonge kinderen vestigen). Een AZC kan zo’n dorpje weer een nieuwe impuls geven en op het moment dat de eerste angst voor buitenlanders wat geweken is, ontdekt men soms ook nog dat het mensen zijn.

In algemenere zin geldt, zeker op het platteland waar men wat conservatiever is, dat vrijwel elke verandering weerstand opwekt. Dat geldt bij de komst van een AZC, maar net zo goed bij het opdoeken daarvan. Vandaar ook de opmerking over die jojo waar de burgemeester het over heeft; Door om de paar jaar te sluiten en te openen, wordt de gemeenschap elke keer weer met een verandering geconfronteerd. In die zin zou het bijzonder verstandig zijn om juist AZC’s op het platte land die al decennia goed functioneren niet op te doeken als het vluchtelingenbeleid “succesvol” is.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 beugwant

“Ondoorgrondelijke wijsheid”? Gewoon een botte boekhouder, die ècht niet verder dan zijn eigen kasboekje kijkt. De droogstoppel.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Joop

Draagvlak. Hoe groot?

Petitie tekenen voor Musselkanaal , o ja, laatste regel. Wist niet dat er hier zoveel bewoners van Musselkanaal actief zijn op sargasso.

Ik weer wel dat het uitzendcentrum in ter apel een betere naam geeft gekregen dan jaren geleden. Dat vertelde althans een collega van mij die daar woonachtig is. Criminaliteit, vervelend gedrag, etc is minder dan voorheen. Neemt niet weg dat hij niet zou zeggen dat het moest blijven. Maar goed is natuurlijk geen azc, uitgezet worden houdt niemand van.

  • Vorige discussie