Asielopvang: Verdeel en beheers – de Spreidingswet

Dossier:

Nog drie dagen en dan vallen de leden van de VVD elkaar ruziënd in de haren over de spreidingswet voor asielopvang. Het wetsvoorstel namens staatssecretaris Van der Burg, dat door tegenstanders de ‘dwangwet’ wordt genoemd.

Officieel heet het wetsvoorstel ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’. Het is sinds 8 november in Internetconsultatie en tot en met 21 november kan er nog op worden gereageerd.

VVD gespleten

De voorzitter van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Groningen (Ietje Jacobs-Setz) is “heel teleurgesteld in wat andere gemeenten en provincies doen om de opvangcrisis te bezweren” (Trouw, 7 november). Ze is van plan op het partijcongres een motie in te dienen waarin de Tweede Kamerfractie wordt opgeroepen vóór de spreidingswet te stemmen. Wel met de toevoeging ideeën te bedenken hoe de instroom van asielzoekers kan worden afgeremd (Dagblad van het Noorden, 15 november / betaalmuur).

VVD-raadslid Klaas Buigel (gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt) vindt dat de spreidingswet er moet komen en steunt dan ook de motie van Ietje Jacobs-Setz.  Toch vreest hij dat de motie van ‘Klassiek Liberaal’ kans maakt aangenomen te worden. Met die motie willen conservatief-liberale activisten dat de VVD zich expliciet uitspreekt tegen de “asieldwangwet”, zoals ze de wet noemen (NOS, 5 november).

Gemeenten in beweging

De wet is er nog lang niet. Maar in de aanloop er naar toe zien steeds meer gemeenten de bui al hangen en hebben besloten alvast wat aan asielopvang te doen. Het staat ook niet zo fraai vermeld te worden op lijstjes met gemeenten die niets aan vluchtelingenopvang deden en doen. Dat maakt de kans misschien groter als eerste aan de beurt te zijn om een aanwijzing uit Den Haag te krijgen.

Er is dus wat beweging her en der. Een paar voorbeelden, waarin we gemeenten met en zonder reguliere asielopvang met elkaar vergelijken. We nemen twee variabelen. Voor de grootte van een gemeente nemen we de bevolkingsdichtheid (aantal inwoners per km2). Voor de mogelijke opvangcapaciteit nemen we het aantal opvangplekken als percentage op het aantal inwoners.

Westerwolde – Zeewolde – Borger-Odoorn

Gemeente Westerwolde, aantal inwoners per km2: 97.
De COA-locatie (Ter Apel) heeft een capaciteit van 2000 plaatsen. Dat is 7,49% op het totaal aantal inwoners (per 1 januari 2022).

Vergelijkbare gemeenten, zonder COA-locatie:
Zeewolde (aantal inwoners per km2: 95).
Als deze gemeente eenzelfde percentage plekken beschikbaar stelt als Westerwolde, zou dat neer komen op 1.754 plaatsen. Het gaan er 600 worden (2,56% op het aantal inwoners). Een voormalig azc, nu in gebruik voor huisvesting van arbeidsmigranten, zal volgend jaar april beschikbaar komen voor asielzoekers (Omroep Flevoland, 16 november).

Borger-Odoorn (aantal inwoners per km2: 95).
Als Borger-Odoorn hetzelfde percentage opvangplekken zou hebben als Westerwolde, zou dat neer komen op 1.923 plaatsen. Daar is nog lang geen sprake van.

In mei werden 100 vluchtelingen (0,39% op het aantal inwoners) voor vijf dagen opgevangen in 2e Exloërmond. In september werden twee opvanglocaties ingericht: 139 plekken (0,54% op aantal inwoners). Momenteel zijn er drie opvanglocaties met totaal 50 plekken. Twee locaties blijven open tot en met januari 2023. Een derde locatie blijft open tot 7 februari 2023 (bron: Gemeente Borger-Odoorn).

Het Hogeland – Midden-Drenthe

Gemeente Het Hogeland (99 inwoners per km2) vangt 500 Afghaanse vluchtelingen op in Winsum en Uithuizen. Dat is 1,04% op het aantal inwoners. De doorstroomlocatie in Zoutkamp (600 plekken) laten we buiten beschouwing. Die locatie dient om mensen op te vangen als het in Ter Apel weer eens overloopt.

In de gemeente Midden-Drenthe (ook 99 inwoners per km2) werden in juni/juli 100 vluchtelingen opgevangen (0,30% op het aantal inwoners). Zou de gemeente eenzelfde percentage gescoord hebben als Het Hogeland, dan zouden er 350 plekken moeten zijn. Midden-Drenthe is nog zoekende.

Noordoostpolder – Ommen

In de gemeente Noordoostpolder (105 inwoners per km2) heeft het azc 1000 opvangplekken, ofwel 2,08% op het aantal inwoners.

Een gemeente van een bijna vergelijkbare grootte is Ommen (103 inwoners per km2). Als ook deze gemeente een opvang zou hebben met capaciteit gelijk aan 2,08% op het aantal inwoners, zouden er 384 plekken moeten zijn.

In juni/juli werden er voor twee weken 75 mensen (0,41% op het aantal inwoners) opgevangen in een sporthal. Tot eind dit jaar mogen 40 asielzoekers verblijven in een daarvoor geschikt gemaakte vleugel van het gemeentehuis. De gemeente wil het COA in gesprek over noodopvang voor 100 asielzoekers (0,54% op het aantal inwoners) voor de duur van twee tot drie jaar (De Stentor, 24 oktober).

Vooralsnog blijft het beperkt tot een crisisnoodopvang in een hotel voor 48 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (start 7 november, open tot 1 maart 2023). Hoger dan 0,26% op het aantal inwoners komt de gemeente Ommen dus nog niet.

Structurele opvang nodig

De wet zoals die nu voorligt beoogt structurele asielopvang, evenwichtig verdeeld over gemeenten. Zo wil het kabinet de asielopvang beheersbaar zien te krijgen. Hopelijk lukt dat en komt er een eind aan een telkens overlopend Ter Apel. Ook moeten we af van gesleep met groepjes asielzoekers van sporthallen naar vakantieparken en weer door naar hotelboten.

Maar als het staatssecretaris Van der Burg (niet al te lafhartig gesteund door Rutte) het lukt de wet er definitief door te krijgen, duurt het nog even voor er ook daadwerkelijk opvangplekken bij zijn gekomen. En gemeenten die nu al een beetje voorsorteren moeten niet dwars gaan liggen met smoesjes dat ze al genoeg doen, terwijl dat aantoonbaar onjuist is.

Reacties (19)

#1 Joop

Bedankt voor de link ‘internetconsultatie’, niet om een mening te geven, maar wel het wetsvoorstel eens goed te bekijken.

 • Volgende discussie
#2 Bolke

Best wel vreemd dat we zoveel asielzoekers hier hebben ,de enige manier om Nederland via een buitengrens te bereiken is via de zee of via de lucht, ergo alle asielzoekers die niet via Schiphol en/of Rotterdam/Amsterdam het land binnenkomen zijn dus eerst in een ander EU land geweest en hebben feitelijk helemaal geen recht om hier te zijn.

Oplossing is dus simpel, je kunt alleen asiel aanvragen op Schiphol of in de Rotterdamse of Amsterdamse havens in het gebied voor de douane, iedereen die dus niet via die route is binnengekomen kan dus domweg gewoon geen asiel aanvragen maar moet dat doen in het EU land waar ze het eerste binnen zijn gekomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Hans Custers - Reactie op #2

Onzin. Er zijn verschillende andere redenen waarom iemand hier asiel aan kan vragen. Bijvoorbeeld als ze al familie hebben in Nederland. Of als onbekend is waar ze de EU zijn binnengekomen.

#2.2 Joop - Reactie op #2.1

Een kennis van mij in het azc bij mij in de buurt moet naar de rechter. Want in Spanje is een vingerafdruk van hem (?), dat betekent dat hij uitgezet kan worden naar Spanje. En dat zijn asielaanvraag niet verder behandeld hoeft te worden door het IND.

 • Volgende reactie op #2.1
#2.3 Bolke - Reactie op #2.2

Als ze een vingerafdruk van hem daar hebben dan moet hij in Spanje een aanvraag doen, niks naar de rechter.

Wat mij betreft verspelen mensen die liegen over waar ze de EU zijn binnengekomen hun recht op een verblijfsvergunning zelfs al zijn het legitieme asielzoekers, zodra het weer veilig is per direct uitzetten.

#2.4 Bolke - Reactie op #2.1

Die redenen doen niet ter zake, je dient asiel aan te vragen in het eerste EU land waar je binnenkomt.
Er staat nergens dat je dat niet hoeft te doen als je ergens anders in de EU familie hebt en met het recht op vrij verkeer binnen de EU is dat ook geen enkel probleem als je aanvraag gehonoreerd wordt, dan kun je namelijk gewoon op familiebezoek.

En onbekend waar ze de EU zijn binnengekomen is voor Nederland niet relevant omdat je ons maar via 3 landen kunt bereiken, namelijk Duitsland, België of Luxemburg.
Dus dan zijn ze hoe dan ook in een ander EU land geweest en zijn die verantwoordelijk voor ze.

 • Vorige reactie op #2.1
#2.5 Hans Custers - Reactie op #2.4

Er staat nergens dat je dat niet hoeft te doen als je ergens anders in de EU familie

Is het niet gelukt om op het linkje in #2.1 te klikken? Als dat te moeilijk is geef ik hier wel even de tekst die daarover gaat:

Artikel 7, lid 1 van de Dublinverordening bepaalt dat de verantwoordelijke lidstaat wordt bepaald aan de hand van de criteria in hoofdstuk III. Deze criteria staan in hiërarchische volgorde. Is één van de criteria van toepassing, dan hoeft niet verder te worden gezocht naar een andere verantwoordelijke lidstaat.

Lidstaat waar een gezinslid, familielid, broer of zus van de niet-begeleide minderjarige woont
Lidstaat waar een gezinslid internationale bescherming geniet
Lidstaat waar een gezinslid om internationale bescherming heeft verzocht
Lidstaat van afgifte van een geldige verblijfstitel of een geldig visum
Lidstaat van illegale overschrijding van de grens
Lidstaat van wie een niet-visumplichtige verzoeker het grondgebied heeft betreed
Lidstaat waar een verzoek om internationale bescherming is ingediend in de internationale transitzone van een luchthaven
Lidstaat waar een verzoek om internationale bescherming voor het eerst werd ingediend

Naast de criteria die hierboven worden genoemd kunnen lidstaten ook op andere gronden verantwoordelijk zijn voor de behandeling van een verzoek:

Lidstaat die op discretionaire basis de verantwoordelijkheid op zich neemt
Lidstaat waar een kind, broer, zus of ouder van de verzoeker woont, waarvan de verzoeker afhankelijk is of andersom

 • Volgende reactie op #2.4
#2.6 Bolke - Reactie op #2.5

Is het niet gelukt om op het linkje in #2.1 te klikken? Als dat te moeilijk is geef ik hier wel even de tekst die daarover gaat:

Ik kan prima lezen, maar jij blijkbaar niet, wie verantwoordelijk is voor een asielzoeker wordt pas bepaald NADAT men asiel heeft aangevraagd.

Ik zal het in simpele woorden aan je uitleggen :

Een asielzoeker die familie in Nederland heeft komt aan in Italië, deze persoon moet altijd in Italië zijn eerste aanvraag doen en dan wordt er gezocht naar een EU land dat aan jou lijst voldoet.

Blijkt nou dat die asielzoeker bijv. aan de 2de criteria voldoet omdat er een familielid in Nederland woont dan mag die persoon zijn procedure in Nederland voortzetten.

Maar ik snap wel waar de schoen wringt, de meeste asielzoekers voldoen helemaal niet aan de eerste 4 punten en dan komt punt 5 en dat betekent geen doorreis naar Nederland maar een procedure in Italië en dat willen ze niet en daarom reizen ze door om in Nederland asiel aan te vragen.

#2.7 Hans Custers - Reactie op #2.6

Ik kan prima lezen, maar jij blijkbaar niet,

Het tegendeel is het geval. Die tekst schrijft helemaal niks voor aan asielzoekers. Het zijn afspraken tussen landen.

Bij mijn weten staat er nergens in de Nederlandse wet dat een asielzoeker zich hier niet aan mag melden als hij al in een ander EU-land is geweest.

#2.8 Bolke - Reactie op #2.7

Bij mijn weten staat er nergens in de Nederlandse wet dat een asielzoeker zich hier niet aan mag melden als hij al in een ander EU-land is geweest.

Lees je eigen post eens.

Lidstaat van illegale overschrijding van de grens
Lidstaat van wie een niet-visumplichtige verzoeker het grondgebied heeft betreed

Dat betekent dat de asielzoeker DAAR zijn verzoek moet doen, dat Nederland zo sociaal is om hun verzoek hier toch in behandeling neemt is te danken aan die asieldrammers die alles en iedereen zo zielig vinden.

Gewoon iedereen die niet aan punt 1 t/m 4 voldoet gewoon een enkeltje retour naar het land welke ze gebruikt hebben om hier te komen.

#2.9 Hans Custers - Reactie op #2.8

Dat betekent dat de asielzoeker DAAR zijn verzoek moet doen

Nee hoor, dat staat er niet en dat betekent het ook helemaal niet.

De Dublinverordening is een afspraak tussen landen, waarin is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is. Niks minder en niks meer. Het is dus zeker geen wet die asielzoekers vertelt wat ze wel of niet mogen of moeten doen.

Gewoon iedereen die niet aan punt 1 t/m 4 voldoet gewoon een enkeltje retour naar het land welke ze gebruikt hebben om hier te komen

Dan ben je in elk geval al zover dat je snapt dat die punten 1 t/m 4 relevant zijn. Heb je ondertussen toch mooi weer wat geleerd sinds gisterenavond (#2.4). (Bedankje hoeft niet, hoor.)

#2.10 P.J. Cokema - Reactie op #2.4

Goh, jij kent de Dublinprocedure op je duimpje? (Blijkbaar niet en wordt hierboven bij gelicht door Hans Custers)
Vraagje: weet jij heel zeker (d.w.z. je hebt ook bewijzen) dat vanwege de redenering die jij nu hanteert geen enkele asielzoeker hier hoort te zijn?

 • Vorige reactie op #2.4
#2.11 Bolke - Reactie op #2.10

Blijkbaar weet ik beter hoe het werkt dan jij of Hans.

En ik zei niet dat geen enkele asielzoeker hier hoort te wezen maar het overgrote deel heeft hier niks te zoeken.

#2.12 Hans Custers - Reactie op #2.11

Integendeel, je hebt geen flauw benul. En het lijkt je ook niet bijster veel te interesseren hoe het echt in elkaar zit.

#3 Bookie

Als Amsterdam hetzelfde percentage zou opvangen zijn dat er 66.000. Zitten ze iets onder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 P.J. Cokema - Reactie op #3

Hetzelfde percentage als bij welke andere gemeente? Kan niet een van de hierboven genoemden zijn want het ging er om gemeenten van gelijke grootte met elkaar te vergelijken.
Trouwens, Amsterdam heeft momenteel behoorlijk veel opvangplaatsen, evenveel (2000) als Ter Apel.

#3.2 Bookie - Reactie op #3.1

Inderdaad net zo’n onzinnige vergelijking. Dan moet je vergelijken hoeveel gebied in handen is van de overheid. Je kan geen opvangcentrum op landbouwgrond, of een natura2000 gebied

#3.3 P.J. Cokema - Reactie op #3.2

Dan moet je vergelijken hoeveel gebied in handen is van de overheid.

Hoezo? Waarom? Op een gemeentehuisje hier, een provinciehuisje daar, wat gebouwen in bezit van de Rijksgebouwendienst en wat heideplaggen en een enkele boom en struik in handen van Staasbosbeheer is het overgrote deel van Nederland in privé-bezit. Een deel daarvan heft enig baat bij de opvang: eigenaars van hotels, hotelboten, vakantieparken en leegstaande bedrijfspanden krijgen zo wat overheidspecunia, waardoor ze door de coronalockdowns opgelopen schade enigszins kunnen goedmaken (da’s bovenop de overheidssteun die ze daartoe al hebben gekregen, hè!).

#4 AltJohan

Totaal onhoudbaar beleid op de lange termijn. De wal zal het schip keren met het asiel- en migratiebeleid van Nederland.

https://www.geenstijl.nl/5167824/hugo-de-jonge-faalt-asielstop-nabij/

Ik hoef allleen maar te wachten om gelijk te krijgen :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie