De Balie: Klimaatdebat 2021

Foto: -JvL- (cc)
, Dossier:

NIEUWS - De Tweede Kamerverkiezingen zijn dit jaar op 17-18-19 maart 2021. Hoewel er veel aandacht uitgaat naar corona is er ook nog die andere crisis: klimaatverandering. De Balie organiseerde op 5 februari een klimaatdebat tussen de woordvoerders van VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks, SP, PvdD, CU en de twee uitdagers BIJ1 en JA21. Het debat is een verademing vergeleken met het gemiddelde lijsttrekkersdebat van de afgelopen jaren op tv. De deelnemers laten elkaar uitpraten en pakken elkaar aan op inhoud in plaats van op frames. Ook beide debatleiders, Rokhaya Seck en Tim Wagemakers, deden het prima en waren inhoudelijk voldoende op de hoogte om bij verschillende woordvoerders prikjes uit te delen op het moment dat ze  ronkende verkiezingstaal afweek van eerdere standpunten of daden.

Het debat opende met de vraag over het ophogen van de doelstelling voor 2030. Waar GroenLinks en PvdD uiteraard voorstander van zijn, dat de VVD daar geen voorstander van is is ook geen verrassing. Daarin namen Joris Thijssen van PvdA en Pieter Grinwis een uitzonderingspositie in. De eerste door te pleiten voor het bereiken van doorbraken, zoals bij de kosten voor wind op zee. De tweede door te pleiten voor daden in plaats van nieuwe doelstellingen.  Opvallend vond ik verder dat van alle partijen enkel de VVD nog vind dat de luchtvaart mag groeien. Tjeerd de Groot, D66, nam een bijzondere spagaat in, waar hij bij de veestapel ervan uitging dat een halvering nodig is, weigerde hij zich vast te leggen op een maximaal aantal vluchten voor Schiphol.

Ook werd duidelijk dat er weer twee partijen zijn die hun plannen niet laten doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In ieder geval de PvdD, de andere partij is denk ik de VVD (al kan het ook CDA zijn). De argumentatie van de PvdD dat het PBL geen rekening enkel kijkt naar economische criteria en niet naar maatschappelijke kosten kijkt vind ik wat vreemd. Dat is namelijk bij uitstek waar PBL wel naar kijkt, al lukt het PBL bij de doorrekening van verkiezingsprogramma’s niet altijd om het effect op de brede welvaart kwantitatief in beeld te brengen. Toch is in de aanpak van PBL wel degelijk terug te vinden dat deze aangepast is ten opzichte van vorige keer, bijvoorbeeld door te kijken naar het verdienvermogen van agrariërs en naar welke groepen in de samenleving de kosten van maatregelen dragen.

Verder bevat het debat uiteraard het taboe onderwerp kernenergie. Daarover worden de welbekende argumenten gedeeld, waarbij Sandra Beckerman de prijs krijgt voor mooiste voorpagina over de belofte van betaalbare energie uit thoriumcentrales binnen 5 jaar. Alleen stamt die belofte uit de tijd dat het slecht ging met de kolonieën Nieuw Guinea. Sinds die tijd geldt kernenergie als belofte voor de toekomst, wellicht tijd om te gaan investeren in oplossingen die nu al werken?

Het debat is hieronder of via de website van De Balie terug te kijken. De komende weken organiseert De Balie nog meer debatten in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen, waaronder een buitenlanddebat op 12 februari en een geneesmiddelendebat op 25 februari.

Er nog niet uit wat je wilt stemmen? Een overzicht van alle stemwijzers vind je hier.

Reacties zijn uitgeschakeld