Overzicht stemwijzers Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op deze pagina verzamelen we alle stemwijzers en andere relevante sites die kunnen helpen bij het bepalen van je keuze voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 maart 2021. Aanvullingen en correcties ontvangen we graag via ons contactformulier, dan passen wij de lijst aan.

De juiste stemwijzer kiezen (of klik hier door naar het overzicht)

Leuk al die verschillende stemwijzers, maar dat verlegt het keuzeprobleem, want hoe kies je nou weer de juiste stemwijzer? Allereerst sluiten we ons graag aan bij het advies van ProDemos om niet uitsluitend de StemWijzer (of welke dan ook) te gebruiken: “het dient als hulpmiddel en niet als bepalende tool om erachter te komen welke stem je wil uitbrengen.” Een kleine bijsluiter bij dit overzicht: alle stemhulpen zitten net wat anders in elkaar en er is nogal een verschil in kwaliteit van de stemwijzers.

Zo is de StemWijzer van ProDemos (bestaat sinds 1989) van betere kwaliteit omdat het instrument in samenspraak met wetenschappers en een kiezerspanel wordt gemaakt. Het Kieskompas wordt sinds 2006 door wetenschappers van de Vrije Universiteit gemaakt en betrekt ook een onderzoekspanel bij de keuze voor stellingen. Deze werkwijze is te verkiezen boven stemhulpen waar door de makers naar eigen inzicht onderwerpen en stellingen zijn geformuleerd. Let verder ook op hoe de StemWijzer, het Kieskompas en andere stemhulpen de stellingen en de resultaten verschillend presenteren.

De algemene stemwijzers en de meeste stemwijzers over specifieke onderwerpen zijn gebaseerd op de partijprogramma’s en bij sommige stemwijzers worden de stellingen voorgelegd aan de partijen zelf om te scoren waar zij staan. Dat biedt politieke partijen gelegenheid om zich op een bepaalde manier te presenteren en dat kan misleidend zijn (hallo VVD). Dit probleem kleeft niet aan stemwijzers die zich baseren op het daadwerkelijke stemgedrag van partijen in het verleden.

Verder is er verschil in hoeveel partijen de stemwijzers meenemen: de StemWijzer bekeek maar liefst 27 verkiezingsprogramma’s omdat hun criterium is dat partijen in minstens 10 kieskringen meedoen. Het Kieskompas hanteert als criterium dat een partij minstens een zetel heeft in de Tweede kamer of dat de partij in de peilingen sinds november 2020 minimaal twee keer een zetel peilde in de Peilingwijzer, wat leidt tot aanzienlijk minder partijen (14). Waarom bijvoorbeeld het AD/NU.nl maar 18 politieke partijen selecteerde is niet duidelijk.

Tot slot zijn er stemwijzers over specifieke thema’s en voor specifieke groepen die nogal kunnen verschillen. Er zijn stemwijzers die je een stemadvies geven op basis van jouw voorkeuren en er zijn stemwijzers die je een advies geven op basis van wat de makers zélf goed vinden, bijvoorbeelds als het gaat om kinderrechten of ongedocumenteerde vluchtelingen. Enkele van de stemhulpen geven je geen advies maar alleen een overzicht van de standpunten van partijen.

Dan nu het meest complete overzicht van stemwijzers

Voor de overzichtelijkheid zijn alle stemwijzers in categorieën verdeeld.

Algemene stemwijzers (5 actief)

 • StemWijzer (ProDemos), 30 stellingen voorgelegd aan 27 politieke partijen (doen in minstens 10 kieskringen mee), partijen gepresenteerd in een ranking
 • PartijenWijzer (ProDemos), gebaseerd op de beginselen van politieke partijen
 • Kieswijzer (AD/Nu.nl), 30 stellingen voorgelegd aan 18 lijsttrekkers, gepresenteerd als ranking
 • Kieskompas (VU), 30 stellingen voorgelegd aan 14 partijen en gecheckt o.b.v. partijdocumentatie,  posities gepresenteerd in een visueel overzicht van het politieke landschap
 • Burgeragenda (DeGoedeZaak), kiezen tussen verschillende oplossingsrichtingen op 16 thema’s, gepresenteerd als ranking

 

Algemene stemwijzers op basis van stemgedrag van partijen (6 actief)

 • StemmenTracker (ProDemos), vergelijk je eigen stem op basis van 30 wetsvoorstellen en moties van de afgelopen tijd met het stemgedrag van partijen
 • Stemchecker (Volkskrant), op basis van stemgedrag van de fracties in de afgelopen kabinetsperiode op 30 specifieke onderwerpen
 • Partijgedrag (Elwin Oost), vergelijk stemmingen tussen partijen en partijfocus
 • Wat stemt het parlement (De Correspondent, UvA en Universiteit Leiden), historische data over stemmingen in de kabinetten Kok-I tot en met Rutte-II
 • Slimmer kiezen (studenten Fontys Hogescholen), vergelijk je eigen stem op moties en amendementen met het stemgedrag van partijen
 • Ontstemwijzer (Wakker Dier), vergelijk je eigen stem op moties over de vee-industrie in de afgelopen vier jaar met het stemgedrag van partijen

 

Stemwijzers over specifieke onderwerpen (27 actief)

 • Verkiezingsbarometer ongedocumenteerden (diverse vluchtelingenorganisaties), standpunten over 14 knelpunten in beleid en praktijk rondom uitgeprocedeerde vluchtelingen
 • Revolutie.nu-stemwijzer (Anders.Academy), beoordeling van verkiezingsprogramma’s m.b.t. bijdrage aan het verminderen van maatschappelijke kwetsbaarheden
 • Stem voor kinderen (Defence for Children), beoordeling van verkiezingsprogramma’s m.b.t. kinderrechtenthema’s
 • Kieswijzer luchtvaart (Paul van der Maesen), beoordeling van standpunten over groei luchtvaart
 • Rainbowvote (COC), beoordeling partijprogramma’s m.b.t. lhbti-kwesties
 • Stemwijzer Sport en Bewegen (Kenniscentrum Sport en Bewegen), beoordeling verkiezingsprogramma’s m.b.t. 10 thema’s
 • Politieke Sekswijzer (Rutgers e.a.), 15 stellingen over seks, seksualiteit en seksuele gezondheid
 • Boerderij Kieswijzer (boerderij.nl), 15 stellingen over land- en tuinbouwbeleid
 • Woonkieskompas (VU), 26 stellingen o.b.v. partijprogramma’s, positie in politiek landschap
 • MVO Nederland Analyse verkiezingsprogramma’s 2021 (MVO Nederland), 7 thema’s over de nieuwe economie
 • Technologie kieswijzer (Stichting Toekomstbeeld der Techniek), 17 meerkeuzevragen over de invloed van technologie op de samenleving
 • Ongemakkelijke Kieswijzer (Humanistisch Verbond), 16 vragen over vrijheid om te kiezen, bijvoorbeeld over je eigen dood, liefde, abortus en onderwijs
 • Klimaatlabel (kiesklimaat.nl), beoordeling stemgedrag m.b.t. klimaat-gerelateerde moties
 • Voedsel Kieswijzer (TAPP Coalition), 10 vragen over gezond en duurzaam voedsel
 • Stem met je hart (Vluchtelingenwerk Nederland), 5 vragen over vluchteling-vriendelijkheid
 • Gendergelijkheid Stemadvies (WOMEN Inc./Atria), beoordeling partijprogramma’s op 8 punten
 • Duurzame kieswijzer (ASN Bank), beoordeling van partijprogramma’s op 10 stellingen
 • Zorgkieskompas (VU), 25 stellingen o.b.v. partijprogramma’s, positie in politiek landschap
 • Onderwijskieskompas (VU), 31 stellingen o.b.v. partijprogramma’s, positie in politiek landschap
 • Fietskompas (Fietsersbond), beoordeling van partijprogramma’s op 10 onderdelen
 • New Food Kieswijzer (ProVeg), o.b.v. 10 maatregelen voor een duurzaam, eerlijk en gezond voedselsysteem
 • Stemhoger (actiegroepen), stemadvies t.a.v. luchtvaart, laagvliegroutes en Lelystad Airport
 • Jij Kiest Wijzer! (Milieudefensie), 17 stellingen over klimaat, natuur en milieu
 • Privacy-kieswijzer (VPNgids.nl), 12 stellingen over privacy, technologische ontwikkelingen en cybersecurity
 • Rechtstatelijkheid (Nederlandse Orde van Advocaten), verkiezingsprogramma’s getoetst aan drie hoofdvragen: houdt de overheid zich aan de eigen regels, worden de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers gerespecteerd en hebben de burgers effectieve toegang tot de onafhankelijke rechter?
 • Integriteitskieswijzer (Transparency International-Nederland), verkiezingsprogramma’s langs een integriteitsmeetlat gelegd
 • Cannabis-stemwijzer (VOC, coffeeshops, e.a.), 13 vragen over wiet- en coffeeshopbeleid
 • Uitsluiting (Republiek Allochtonië), beoordeling van 16 verkiezingsprogramma’s op wat partijen willen doen aan uitsluiting, discriminatie en racisme

 

Stemwijzers voor specifieke doelgroepen (8 actief)

 

Overzicht partijprogramma’s zonder stemadvies (6 actief)

 • ZiPconomy’s (zipconomy.nl) vergelijking van partijprogramma’s m.b.t. zzp, flexwerk, inhuur, arbeidsmarkt, zelfstandige ondernemers en sociale zekerheid
 • Cannabis-kieswijzer (Stichting Cannabis en Maatschappij), overzicht van standpunten over wietbeleid
 • GGZ Kieswijzer (GGZ, Trimbos e.a.), overzicht van partijprogramma’s over tien GGZ-thema’s
 • NRC stemhulp, inzicht in de plannen van partijen op 16 thema’s
 • Stemhulp Onderwijs (Laudius), overzicht standpunten 13 partijen
 • Plasticsoep-stemwijzer (Plasticsoup Foundation), overzicht standpunten

 

Stemwijzers met een knipoog (4)

 

Overige (hulpjes, overzichten, etc…)

 

Alle bekende peilingen op een rij

 

Algemene informatie verkiezingen

 

Archief