Bos wil verplichte Koranles voor witte kindjes

De PvdA wil ouders dwingen hun kinderen naar zwarte basisscholen te sturen. Op die scholen wil de PvdA overheidsimams aanstellen om kinderen van vier jaar en ouder te onderwijzen in de Koran. Met de twee besluiten wil partijleider Wouter Bos een einde maken aan de discussie over religie binnen zijn partij. Bos maakte de besluiten gisteren bekend tijdens een PvdA-filmavond in Amsterdam.

In een emotionele reactie op de film Vox Deo, zei Wouter Bos: “Het is niet meer van deze tijd te denken dat wij het zonder iets hogers kunnen. Bovendien is het onze taak als overheidsdienaar om daarin enerzijds te sturen en anderzijds ruimte te bieden. En dat doen we. We gaan de schoolkeuze sturen, we gaan ruimte bieden aan religieus onderwijs!”

Plasterk overtreedt toekomstige wet

In zijn anderhalf uur durende speech gisteravond, vertelde Bos dat zijn twijfels over Gerrit Zalm als ABN-Amro-directeur hem dichter bij het hogere hebben gebracht. “Ooit heb ik gezegd dat iedere overheidsdienaar niet meer dan de Balkenende-norm mag verdienen. En toen kwam de beproeving. In de vorm van een Gerrit Zalm die op mijn net gekochte bank wilde gaan zitten. Voor 750.000 euro per jaar.”, memoreerde de PvdA-leider. “En wat doe je dan?”

“Zalm afwijzen? Dat zou gezien de kwaliteiten van Zalm onverantwoord zijn. De Balkenende-norm verhogen? Dat zou gezien de kwaliteiten van Balkenende onverantwoord zijn.” Bos zei dat hij zonder een contemplatief moment in samenzijn met het hogere nooit uit dit complexe vraagstuk zou zijn gekomen.

Bos is er sinds zijn Zalm-ervaring met het hogere (750k/y) dan ook van overtuigd dat geloof bestaat. Hij vertelde het publiek in Amsterdam dat op dit moment Ronald Plasterk de enige bewindsman is, die zijn ogen niet sluit bij de openingsbede in het kabinetsberaad. “Ik keur dat niet af, maar zijn gedrag getuigt niet van veel respect voor gelovigen”, aldus Bos. “Echter, het is zijn keus. Zoals het tien jaar geleden ook nog een keuze was om te roken in de Treveszaal.”

Met de slogan “Yes, weekend!” kondigde Bos een campagne aan om burgers weer vaker in Moskee, Kerk of Synagoge te krijgen. “Wil je de Goden emanciperen, dan zul je Ze een kans moeten geven in onze samenleving. Yes, weekend!”

Marcouch: een eerste stap

Initiator van de plannen in het basisonderwijs, deelraadsvoorzitter Ahmed Marcouch, reageert verheugd op nieuwe partijlijn. “Ik begrijp ook wel dat ik niet zomaar kan voorstellen het openbaar onderwijs op Islamitische leest te schoeien. Maar met dit pakket maatregelen kom ik een heel eind.”

Marcouch ontkent dat de PvdA-plannen het einde betekenen van het seculiere openbare onderwijs. “Mensen die dat zeggen, kennen de feiten niet. Het seculiere karakter van het onderwijs blijft ruimschoots tot uitdrukking komen in vakken als rekenen, gymnastiek en grammatica. En op de nieuwe openbare meisjesscholen zal het religieus onderricht slechts uit kooknijverheidslessen bestaan. Bovendien zullen de pedagogische vaardigheden van de nieuwe leerkrachten het didactische spectrum enorm verbreden. Ik voorzie dus geen problemen.”

Wilders het land uit

Coalitiegenoten CDA en CU zijn vooralsnog gematigd positief over de richting die de PvdA inslaat. “Ik denk dat we op het front van normen, waarden, herwaardering van gezin, artikel 147 en bolheid van de aarde een flinke stap nader tot elkaar zijn gekomen”, reageert vice-premier Rouvoet. CDA’er Klink voorziet door de koerswijziging van de PvdA openingen om het verbod op drank bespreekbaar te maken. Hirsch-Ballin heeft aangeboden de koerswijziging bij de sociaal-democraten te faciliteren met een dna-database en cameratoezicht.

VVD en D66 hebben daarentegen woedend gereageerd op de plannen. VVD-voorman Marco Ruttens denkt dat de PvdA-aanpak nauwelijks effect zal hebben op files. D66-voorman Pechtold ziet veel meer in een gekozen Imam, ook vindt hij de reactie van Geert Wilders zorgelijk. GroenLinks-leider Femke Halsema vindt de reactie van de PVV veel te ver gaan. PVV-leider Wilders kon niet reageren op de plannen van de PvdA omdat hij momenteel een film maakt over bootvluchtelingen.

 1. 5

  uit de Nederlands Dagblad link:
  Kamerlid Ed Anker erkent dat artikel 147 slechts symbolisch was, maar het schrappen daarvan is ook een daad met een hoge symboolwaarde. ,,Kennelijk is dit verbod een steen des aanstoots voor mensen die vinden dat godsdienstige gevoelens vooral geen bijzondere bescherming verdienen.”

  Als dat duidelijk is, is dat stap 1.

  Overigens zal met de uitbreiding van 137 in de praktijk toch weer bijzondere bescherming voor godsdienstigen dreigen. De hele opzet van het geloof is zo dat juist door het toekennen van bovennatuurlijke en superieure karaktertrekken aan een god, de beledigingsdrempel sneller zal zijn bereikt dan wanneer je een aardsere moraal aanhangt. En ik verwacht bijvoorbeeld ook niet dat hard core Trekkies bescherming zullen krijgen als Spock’s oren belachelijk worden gemaakt.

 2. 8

  Wat is dat voor foto boven dat Parool-artikel?! Nieuw schooluniform: de onderbroek! En naar dat soort clubs willen ze onze kinderen verplicht sturen? Hoog tijd om te emigreren naar een land met een leerplicht in plaats van een schoolplicht…

  @mark: Volgens de letter van de nog door te voeren wet kunnen neo-nazi’s u straks voor het gerecht slepen (na op zijn Gregorius Nekschot van uw bed te zijn gelicht) als u Hitler beledigt.

 3. 9

  Ik had ‘m pas bij de eerste regel van de tweede alinea door.

  Overigens, even serieus, over die eerste link. Amsterdam voerde aan het begin van het decennium een restrictief woningbeleid door meer woningen te laten slopen dan bij te bouwen. Het gevolg was een enorme druk op sociale woningbouw. Ik sta zelf sinds 2000 ingeschreven, en waar in dat jaar per week nog zo’n 250 huurwoningen via de wbv’s werden aangeboden, is dat nu veel minder.

  Gevolg: kansarmen verdwijnen uit het centrum naar toegankelijker wijken (en uit de gemeente naar andere gemeenten). Dat zal niet de enige verklaring voor het verschijnsel van schoolapartheid zijn, maar helpen zal het vast niet.

  Een beetje raar dus dat het stadsbestuur nu burgers wil dwingen hun kinderen naar bepaalde scholen te sturen, terwijl het probleem toch echte (mede) het gevolg van het beleid van datzelfde bestuur is.

 4. 10

  Ik ben atheïst en tegen religie (helemaal tegen de Islam). Ik wil dus ook niet dan MIJN kind in die nonsense wordt onderwezen.

  Maar even uit een andere optiek: De PvdA heeft altijd de religie bestreden “Opium voor het Volk”, maken zij nu een 180 graden bocht en proberen zij iedereen een religie op te dringen. Stelletje ongeloofwaardige minkukels die PvdA.

  Ten aanzien van ABN-AMRO/Fortis : Die bank is niet van Bos of de Nederlandse staat. Die is formeel nog steeds van de aandeelhouders. En deze aandeelhouder vind die 3/4 miljoen OK!

  Over Marouch “Ik begrijp ook wel dat ik niet zomaar kan voorstellen het openbaar onderwijs op Islamitische leest te schoeien. Maar met dit pakket maatregelen kom ik een heel eind.”
  : Het openbaar onderwijs is van oudsher niet confessioneel(=godsdienstig). IMHO is Marouch er op uit om de vrijheid van onderwijs aan te tasten. Het land uit die Marouch (als er dan toch iemend uit moet)!

  Breekt voortijdig af…

 5. 11

  @10: Een jaar of acht geleden heb ik zelf moeten kiezen tussen een ‘zwarte’ school om de hoek, of een ‘witte’ ver weg. Zo’n keuze maak je op grond van wat je als ouder juist acht voor je kroost. De ‘verbetering van de sociale cohesie in de wijk’ speelt geen rol in die keuze. En zo hoort dat ook.

  De schoolapartheid heeft overigens vooral te maken met de verschillen in niveau van onderwijs. ‘Zwarte’ scholen hameren op hun – overigens geheel terechte – aandacht voor achterstanden. Heb je geen achterstandskindje, dan is zo’n school niet de meest aangewezen optie.

 6. 12

  @zmc,
  Prima voorbeeld ja. Het moet dan wel gaan om een belediging aan Hitler die niet beoogt een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. Heeft u nog een blikje Hitleradepten achter de hand om meteen na invoering van het gewijzijgde artikel een proefprocedure te voeren? Kunnen we het nieuwe 137c meteen Godwinnen.

 7. 14

  @11: Precies! Als ouder MOET je vrij zijn de , in jouw ogen, beste keus voor je kind te maken. Dat is de VERANTWOORDELIJKHEID van de ouder! Als de politiek, om wat voor vage redenen, de verantwoordelijkheid van ouders gaat beperken, wordt de politiek ZELF verantwoordelijk voor dat deel.

  Echter, de politiek is ZEER sterk in het afschuiven van verantwoordelijkheid. Zij zal de verantwoordelijkheid voor eventuele ontsane troep ten gevolge van verplichte schoolkeuze altijd bij anderen leggen, zoals zij dat ook gedaan heeft bij ondermeer de schiphollijn, de betuweroute etcetera etcetera.

  De mensen die de verplichte schoolkeuze willen invoeren hebben dus geen enkel benul van waarmee zij bezig zijn. Van mij mag dit als een ernstige psychiatrische afwijking gezien worden die gedwongen opname in een inrichting (heette vroeger: gesticht) noodzakelijk maakt.

 8. 15

  Ik was echt even op het verkeerde been gezet.
  Geweldig stuk!

  Vooral “Zalm afwijzen? Dat zou gezien de kwaliteiten van Zalm onverantwoord zijn. De Balkenende-norm verhogen? Dat zou gezien de kwaliteiten van Balkenende onverantwoord zijn”, een prachtige vondst

 9. 17

  @esgigt, #10: Vrijheid van onderwijs? In Nederland? Waar?!

  Volgens mij hebben we alleen een schoolplicht, geen leerplicht, en is de definitie van wat een school is nogal… star. Probeer maar eens thuisonderwijs te geven of een nieuw schooltype te beginnen zonder te emigreren naar een vrij land.

 10. 23

  Wat de vraag oproept of de parodie dan juist wel of juist niet geslaagd is.

  Simpel: des te meer hij op de werkelijkheid lijkt, des te geslaagder een parodie is. Zie ook Poe’s Law (die over parodie, niet die over poëzie).

 11. 29

  @11
  Perik valt toch averechts door de mand hier; die “witte scholen een kilometer verderop”(=buiten de hippe multicultiwijken)trekken weliswaar bakfietsen vol Splinters, Storms, Wolfs, Gaia’s en andere bloedjes die de creativiteit van OSM als een molensteen om hun nekje hebben hangen; de klassen zitten daar vaak veel te vol om nog kwalitatief onderwijs te kunnen verzorgen (weet ik uit beroepsmatige ervaring). Als je kind met voornamelijk Mohammeds, Soufians en Asha’s in een klas zit, maar met vijftien leerlingen, is er gewoon meer aandacht (van de leerkracht en voor elkaar)en rust. En die sociale cohesie komt vanzelf.
  Moraal: ga vooral eens kijken op die zwarte school, zwart of wit zegt namelijk maar dan ook niets over kwaliteit.

 12. 30

  voor de zoveelste keer “opium van het volk” is een kort-door-de-bocht lezing door Marx van Hegel’s Grundlinien des Rechts, welke op haar beurt gebasseerd is op een verkeerde lezing van die orientalist (ik ben te dronken om de naam te onthouden, begon met een H. en heeft ook de universiteit bedacht) over de brahmin kaste in India…. Ommm (nom nom).

  Ga maar allemaal lekker NLP cursus doen of zo – ga je je blijkbaar goed van voelen…

  Bagger, schijt en bagger

 13. 32

  @#28: Muziekles zuigt. Ik had het 2 jaar lang op het VWO. 2 jaar lang uitsluitend tienen krijgen is frustrerend, hoewel dat natuurlijk perfect aansluit op de afstompende eenvoud van de rest van het VWO:P

  @Bullie, #29&#31: Wist u dat de schoolresultaten van leerlingen sterk worden beinvloed door de gemiddelde schoolresultaten van de school waar ze opzitten? Oftewel, beseft u wel dat Perik in #11 expliciet kiest voor een school die zijn kinderen de beste kans op een goed resultaat geeft? Onze kinderen zijn geen middelen om andere kinderen te helpen, onze kinderen zijn onze eigen unieke kinderen en die hebben recht op het allerbeste.

  Uw stelling “zwart of wit zegt namelijk maar dan ook niets over kwaliteit” kan juist zijn, maar die kwaliteit zegt dan helaas geen drol over het resultaat. Volgens het CBS dan, he.

  Oorzaak? Simpel. Allochtone ouders boeit het minder (Volgens een of ander Belgisch onderzoek). Die doen het onderzoekje wat Perik heeft gedaan uberhaupt niet. U zou niet Perik moeten aanspreken, u zou die allochtone ouders erop moeten aanspreken. Maarja, die kom je in deze discussie uberhaupt niet tegen. Schuld van Perik? Probleem van Perik? Moet Perik dat oplossen? Lijkt me niet.

 14. 33

  @ZMC

  Oorzaak simpel? Sinds wanneer zijn oorzaken simpel.
  Dat gemaksdenken is óók een van de oorzaken van de jammerlijke segregatie die is ontstaan op onze basisscholen (een trend die de laatste jaren ombuigt, maar zich helaas nu voortzet op de middelbare scholen)

  Perik lijkt me na lezing van zijn stukje het prototype witte hoogopgeleide (misschien schat ik dit verkeerd in) ouder die de moeite niet eens neemt objectief te kijken naar de kwaliteit van de dichtstbijzijnde buurtschool *vanwege* het feit dat er veel allochtone kinderen op zitten.

  Kwaliteit is het enige criterium waarmee je de juiste school kiest voor je kinderen. Belgische onderzoekjes zeggen niets over de kwaliteit van Utrechtse buurtscholen, maar met statistiek kun je je eigen gedrag natuurlijk altijd rechtvaardigen. Wanneer je verwacht dat anderen jouw mooie multiculturele wereldbeeld onderschrijven waar je je zelf aan onttrekt met een beroep op onderwijskwaliteit (ironischerwijs veelal onterecht)is dat hypocriet. En aan die hypocrisie lijden veel van mijn buurtgenoten. Ik zit er overigens niet echt mee, kom beroepshalve veel op witte scholen met klassen van 33 kansrijke en zeer gewenste kinderen waar ADHD, dyslexie, scheidigsproblematiek en emotionele verwaarlozing statistisch oververtegenwoordigd zijn (om maar even net zo te chargeren als jij over zwarte scholen)
  Ben nog steeds blij dat mijn kinderen op een zwarte school zitten.

  En als je allochtone ouders wilt aanspreken, ga je gang. Gelegenheid genoeg als je je kind op een goede school doet.

  Wat voor een soort maatschappij wil jij eigenlijk? En hoezo is het wel OK om tussen allochtonen te wonen, maar slecht voor je kinderen om met ze op school te zitten?

 15. 34

  @33 Dat Bullie, je schreef. “Perik lijkt me (..) allochtone kinderen op zitten.”

  In #11 heb ik alleen gemeld heb wat de keuzes en de overwegingen waren, nergens staat welke keuze ik uiteindeijk gemaakt heb. Je mag er van uit gaan dat kleur geen overweging was.

  Qua prototype: ik was toen (2000) een matig-opgeleide alleenstaande ouder met een eigen bedrijfje en een hippiebus die tijdelijk in een Vogelaarwijk woonde en nieuw in deze stad was. Ik ben dan ook bij vrij veel scholen met zoonlief op bezoek geweest.

  En verder ben ik het je eens dat alleen kwaliteit het criterium is op basis waarvan je een school voor je kind kiest. Het werd dus een goede school.

  Overigens, inmiddels woon ik in een witte yuppenwijk. Ik hoop dat je het me niet kwalijk neemt dat ik hier plezierig woon.

 16. 35

  Nee, dat heb je dan goed gedaan. Maar doordat je stukje begint met “De PvdA wil ouders dwingen hun kinderen naar zwarte basisscholen te sturen” en vervolgens verderop doorgaat met “..heb ik zelf moeten kiezen tussen een ‘zwarte’ school om de hoek, of een ‘witte’ ver weg. Zo’n keuze maak je op grond van wat je als ouder juist acht voor je kroost”
  lijkt het alsof je stelling neemt tegen het “mengen” van scholen. En daarvoor hebben we de steun van de overheid best nodig, ook al lukt het aardig. Nu de overheid dat ook begint in te zien komt er ineens weer oppositie uit deze hoek. Raarrrrr.

 17. 36

  Krijg je in zo’n witte yuppenwijk nou geen jeuk van al die bakfietsmoeders met zwarte brilmonturen, vierwielvolvo’s en bijdehante montessoriwijsneuzen, of is dat weer mijn bevooroordeeldheid?

 18. 37

  Voor bakfietsen heb je schuurtjes en tuintjes nodig. Die zijn hier niet. Een vierwielvolvo is vrij onhandig op de A2 naar je IT-baan in Amsterdam, terwijl je in tien minuten lopen op CS bent.

  Kortom, stel je wereldbeeld bij. En laat vooral niet na dat van mij ook bij te stellen. Dan is deze conversatie wellicht nuttig.

 19. 38

  @35. Helemaal mee eens. Ik ben ook voor mengen. Maar dan wel kansrijk mengen. Mijn Turkse buurman in de Vogelaarwijk stuurde zijn kids ook naar een goede – en jawel, toevallig witte – school. Neem je hem dat ook kwalijk? Of neem je het mij alleen kwalijk omdat ik wit ben?

  Emanciperen, vrijmaken, verheffen, mengen (whatever) doe je door mensen bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn, niet door de mogelijkheden in te perken.

 20. 39

  Wacht ff, nu moet ik m’n wereldbeeld inderdaad bijstellen… een witte yuppenwijk zonder schuurtjes en tuintjes én zonder volvo’s?? Op tien minuten lopen van Utrecht(?) CS?
  Gelukkig heb ik in ieder geval gelijk met die zwarte brilmonturen, hoewel ook niet hip meer.

 21. 41

  Ik neem niemand iets kwalijk behalve hypocrisie.

  Vrijmaken kun je alleen jezelf.
  Mogelijkheden inperken is wat mij betreft zeker wél een taak van de overheid – wat mij betreft kunnen de mogelijkheden voor de aanschaf van bladblazers, terrasheaters en opblaasbare jaccuzzi’s best van overheidswege worden ingeperkt. En ja, ook de absolute vrijheid voor ouders om te kiezen voor een school zou gerelateerd kunnen worden aan de maatschappelijke wenselijkheid van die keuze (zoals je de vrijheid voor mensen om dagelijks in hun leasebak de file te staan voor hun IT-baan ook zou kunnen inperken).
  Postcodevoorkeursbeleid, inschrijfdrempel, als de overheid dat soort middelen tien jaar geleden had gehanteerd was de witzwartscholen-discussie nu op een heel ander niveau.

  Nou ja, als je in een yuppenbuurt woont..kun je over een paar jaar voor je “tweede leg” gaan kijken bij een zwarte school (oeps alweer een vooroordeel :)

 22. 43

  Bullie, gaat het om bladblazers, terrasheaters, auto’s, inkomen en zelfs om roken in het openbaar, dan kan ik heel ver met je meegaan. Gaat het om fundamentele vrijheden – schoolkeuze is er één van, evenals werk, partnerkeuze, woonkeuze, niet geloven, kunst, uiting en zelfs keuze voor maatschappelijke wenselijkheid – dan haak ik af. Dat is me te Klink.

  Maar goed, ik ga nu even naar de kroeg om de hoek een biertje doen en misschien zelfs een illegale peuk. Het was prettig oneens zijn, dat gaan we vast nog eens doen. Later meer, okee?

  (en nee, geen enkele tweede-legambitie)

 23. 44

  Als ik met een bladblazer bubbles maak in mijn yacuzzi onder de tropical gasheater bij minus 40 graden en een cubaanse sigaar rook in mijn voorverwarmde tuin heeft de overheid niets maar dan ook niets daar over te zeggen, mijn levensverzekeraar wellicht wel.
  We wonen niet allemaal in de stad.

  verbieden controleren beboeten en vervolgen.
  Zelfs clean air anti rokers heeft een anonieme kliklijn voor overtreders. Brrrrrrr.

 24. 45

  @Bullie, #33: Moet ik nou 100x gaan zeggen “omdat het CBS het zegt”? En natuurlijk concentreren zich op witte scholen weer andere problemen. Maar die hebben niks met de kwaliteit van de scholen te maken, althans dat blijkt niet uit de statistiek. En waar haalt u het verband vandaan tussen Belgische onderzoekjes en de kwaliteit van Utrechtse scholen?

  En ik wil helemaal geen allochtonen aanspreken, mensen aanspreken op hun eigen vrije keuzes lijkt me nou typisch jouw hobby, niet de mijne, net als blij zijn om de raciale samenstelling van het leerlingenbestand op de school van je kinderen.

  En waar chargeer ik precies over zwarte scholen?

  En waar haalt u in godsnaam vandaan dat het niet ok zou zijn om met allochtonen op school te zitten?! Ik kan er niks aan doen dat er een correlatie bestaat tussen beter presterende scholen en de hoeveelheid allochtonen op zo’n school. Mensen op basis van raciale correlaties van racisme beschuldigen vind ik walgelijk. Straks ben ik ook nog een racist omdat er uberhaupt relatief weinig allochtonen in mijn deel van het land (willen?) wonen?! Vooralsnog bent u in deze discussie echter de enige racist, u bent namelijk blijkbaar degene die de raciale samenstelling van de school van uw kinderen uberhaupt iets boeit, de rest lijkt vooralsnog voornamelijk cq uitsluitend geinteresseerd in de kwaliteit van de school.

 25. 46

  @ZMC Ik beschuldig niemand van racisme, ik vond het alleen opmerkelijk dat de liefhebers van multiculltureel wonen vaak wat minder geneigd zijn hun kind op een multiculturele school te doen. En dat is hypocriet, niet racistisch. Jij begon zelf over een Belgisch onderzoek over minder betrokken allochtone ouders, en ik vind je argumenten bijzonder vaag. Mijn stelling: ga eens kijken op je buurtschool en als je in een zwarte of gemengde buurt woont fiets dan niet automatisch drie kilometer om voor de “goed aangeschreven” witte school; als je het inspectierapport van de betreffende scholen bekijkt kom je vaak voor verrassingen te staan. CBS-cijfers zijn gemiddelden en hier dus totaal niet van toepassing, het gaat om de individuele prestaties van scholen.

  ik had overigens al een beetje de indruk dat je geen allochtonen wilt aanspreken.

  @Hemaworstje:
  “Als ik met een bladblazer bubbles maak in mijn yacuzzi onder de tropical gasheater bij minus 40 graden en een cubaanse sigaar rook in mijn voorverwarmde tuin heeft de overheid niets maar dan ook niets daar over te zeggen, mijn levensverzekeraar wellicht wel.”

  Wil jij dat iedereen dat kan doen, of is het jouw godgegeven plattelandsprivilege? De overheid is geen grote boze broer, wij zijn dat samen.
  Al die mensen die vinden dat ze de individuele vrijheid hebben om op de Veluwe te wonen en dagelijks naar Amsterdam te forenzen met hun leasebak roepen namelijk tegelijkertijd dat de overheid het fileprobleem moet oplossen.

  EKD, rookverbod etc. vind ik een ander verhaal.

 26. 47

  @43: Je gaat er gewoon niet in mee omdat de eerste vormen van vrijheidsbeperking jou niet treffen, maar het inperken van de schoolkeuze wel. Dan noem je die laatste vrijheid ‘fundamenteel’ en voila je hebt het verdedigen van het eigenbelang een morele basis gegeven.

  Anyway, probleem is natuurlijk dat een concentratie van zwakke (allochtone) leerlingen wellicht een verzwakkend effect heeft op de leerlingen die in potentie niet zwak hoeven te zijn. Door het mengen van zwakke en sterke leerlingen ontstaat er een soort sociaal surplus in zekere zin… Als nou de overheid de juppen compenseert als zij hun kinderen op een zwarte school zetten? Misschien voorrang op de wachtlijst voor een woning in een half-zwarte/half-juppen wijk als de Pijp in A’dam of Lombok in Utrecht?

 27. 48

  Lang niet alle allochtone leerlingen zijn zwak, witte (yuppen-) kinderen hebben weer andere problemen, en klasgrootte heeft per saldo gewoon veel meer invloed op de kwaliteit van onderwijs dan niveauverschil.
  Maar de overheid mag inderdaad best iets doen in bijvoorbeeld Lombok, sterker nog, de overheid belooft al jaren iets te doen, maar doet niet. Want fundamentele vrijheden enz.

  In die verfoeilijke States zijn ze al veel verder met onderwijsdesegregatie.
  Kijk voor een verfrissende analyse eens op http://www.bowenpaulle.nl

 28. 49

  Lang niet alle allochtone leerlingen zijn zwak, witte (yuppen-) kinderen hebben weer andere problemen, en klasgrootte heeft per saldo gewoon veel meer invloed op de kwaliteit van onderwijs dan niveauverschil.

  Eerste twee zijn non-argumenten en het derde onrealistisch: met het leraarterkort wat we nu al hebben kunnen we niet de klasgrootte verkleinen.

 29. 50

  @48: Die dude die jij aanhaalt zegt trouwens:
  Het zogenaamde ‘Coleman Report’ — zeg maar het begin
  van de moderne, kwantitatieve onderwijssociologie — illustreerde dat de prestaties van
  arme Afrikaans Amerikaanse kinderen beter waren in geïntegreerde, middenklassen
  scholen

  En bepleit daarmee toch een beetje “mijn” model.

 30. 51

  En hier komen we op ontwikkelingen uit Amerika die — potentieel — heel goed voor
  Nederland uit kunnen pakken. Er is nog veel te weinig bekend over socio-economische
  schoolintegratieprojecten in Amerika. Maar wat er nu al bekend is geeft mij — en steeds
  meer vooraanstaande beleidsmakers, onderzoekers, en mensen uit het onderwijsveld in
  Amerika (Century Foundation, 2002) — de indruk dat scholen met een meerderheid van
  middenklassen kinderen en (een beperkt percentage kinderen met leerachterstanden) een
  positief effect op kansarme kinderen hebben zonder significante kosten voor de
  kansrijkere leerlingen.

  En als blanke ouders als Perik gaan zeiken: gewoon cash geven en kop houden.

 31. 52

  “onze kinderen zijn onze eigen unieke kinderen en die hebben recht op het allerbeste” (aldus zmc)

  Wat bedoel je hiermee? Dat onze kinderen recht hebben op het allerbeste? En dat hun kinderen dus maar genoegen moeten nemen met wat overschiet?

  Dat is nogal aanmatigend…

  Mij lijkt dat alle kinderen hebben op goed onderwijs, en dat hoeft echt niet het allerbeste te zijn.

 32. 54

  @51 Ik geloof dat een zak geld bieden om naar je kind naar een bepaalde school te sturen eerder wantrouwen over de kwaliteit van de school op zal wekken dan vertrouwen. Slecht plan. Bovendien: het is eenvoudigweg geen keuzecriterium, een school kies je basis van wat je voor – inderdaad – je eigen kind het beste acht.

  @52 Alle kinderen hebben dan ook toegang tot dat allerbeste. (Privescholen daargelaten). Dat betekent echter niet dat alle ouders die keuze maken. Het is baarlijke onzin om de ouders die die moeite _wel_ nemen, neer te zetten als ‘aanmatigend’ of ‘blank’ of ‘slecht voor de multiculturele samenleving’.

  In feite zeg je: mensen die gebruik maken van de vrijheden, benadelen mensen die dat niet doen en daarom moet je die vrijheden inperken.

  Nou, dan ben je lekker bezig.

 33. 55

  @Bullie, #46: ik had overigens al een beetje de indruk dat je geen allochtonen wilt aanspreken

  Kijk, nou doe je het weer, mij niet beschuldigen van racisme, maar het wel volstrekt insinueren. Nou, voor de duidelijkheid: ik woon midden tussen allemaal zwarte scholen, ik rij er dagelijks langs, ze scoren allemaal opvallend laag.

  @boog, #52: U doet ook al lekker mee met spijkers op laag water zoeken, niet? Je weet best wat ik bedoel.

  Iedere dwang of keuzebeperking op dit vlak kan UITSTLUITEND voortkomen uit racistische maatregelen en is derhalve volkomen abject. Voorstanders van spreiding zijn dientengevolge racisten. Ze bedoelen het misschien goed, maar het blijven racisten.

  Voorbeelden:
  – boog met zijn “onze” – “hun” insinuatie
  – JSK in #48 – zijn er geen allochtoonse juppen?
  – Bullie in #46 die insinueert dat ik geen allochtonen wil aanspreken (misschien ben ik er wel een, joh)

  Maargoed, ik zoek een ander draadje, hier zitten me iets te rare mensen die menen hun superieuriteit te moeten bevestigen door anderen te beschuldigen van racisme en ondertussen te stom zijn om door te hebben dat ze zelf bezig zijn de school van hun kind op racistische argumenten te kiezen.

 34. 56

  Iedereen klaagt over het onderwijs, maar niemand doet er iets aan. (vrij naar Mark Twain)

  @JSK- Klassegrootte hangt samen met het aantal “achterstandsleerlingen” – elk nadeel hep zn voordeel, zoals het beroemdste citaat van dat kansarme jochie met taalachterstand uit betondorp luidt(en wie had daar achteraf niet bij in de klas willen zitten).

  Met het lerarentekort wat nu dreigt te ontstaan komt de kwaliteit van onderwijs over de hele linie onder druk te staan.

  @ZMC, weet ik veel of je racist bent, het zal mij een grote droge worst wezen wat voor een afwijkingen je koestert. Ik voel me aan niemand superieur (zeker hier niet gezien het niveau van sommige posts) en ga graag de discussie aan, maar we hebben het hier over mijn vakgebied, mijn interesse én mijn stokpaardje. Dus als je wilt discussieren over zwarte en witte scholen verdiep je dan eerst eens in de materie.

  Bijvoorbeeld: hoe weet jij eigenlijk van alle scholen waar je langsfietst hoe ze presteren? Ik zou dat niet durven beweren.

  Waarschijnlijk bedoel je dat je op de hoogte bent van de *reputatie* van de scholen, en daar zit ‘m nou net de kneep, want die is lang niet altijd gerelateerd aan de werkelijke kwaliteit. (Meestal niet zelfs!)

  Jammer dat je een ander draadje zoekt, om Perik te citeren: “stel je wereldbeeld bij. En laat vooral niet na dat van mij ook bij te stellen. Dan is deze conversatie wellicht nuttig.”

  @Perik, mijn complimenten voor de discussie die je post blijkt los te maken. Ze zullen je missen op Trigië.

 35. 58

  …ik kan het toch niet laten… :)

  @JSK, #47: U zegt: Door het mengen van zwakke en sterke leerlingen ontstaat er een soort sociaal surplus in zekere zin

  Dat zou mooi zijn, maar U vergeet dat dat hier niet aan de orde is. Voor een kind naar school gaat, is simpelweg nog niet bekend of het een sterke of zwakke leerling is en spreiding op basis van de kunde van de leerling is dan ook simpelweg onmogelijk. Het idee zoals dat hier dan ook leeft, is om kinderen op basis van hun afkomst te spreiden over de scholen omdat er een correlatie is ontdekt tussen afkomst van de leerling en zijn of haar schoolprestaties. Het gaat hier niet om cultuur, religie, intelligentie van de ouders en al helemaal niet om de individuele leerling, nee, het gaat puur om afkomst, op een dusdanige wijze geformuleerd (“niet-westerse allochtoon”) dat het zich effectief vertaalt naar puur onverdund racisme.

  In de vorige eeuw scoorden dat soort standpunten nog grootschalige verontwaardiging (zoals bijvoorbeeld beschreven op http://en.wikipedia.org/wiki/Race_and_intelligence). Blijkbaar is die verontwaardiging de deur uitgegooid met de introductie van Algemene Wet Gelijke Behandeling die in de jaren ’90 het soort racisme legaliseerde dat in deze draad wordt bejubeld. Bij mij leeft die verontwaardiging echter nog volledig. Weg met de Algemene Wet Gelijke Behandeling en weg met racistisch beleid!

  De enige manier waarop ik voor schoolspreiding zou kunnen zijn, is als dat gebeurt op basis van wat men weet van individuele leerlingen. Een pre-basisschool-intelligentie- en kennis-test, bijvoorbeeld. Dat blijkt in de praktijk echter heel lastig op de leeftijd waarop kinderen voor het eerst naar de basisschool gaan. Maar laten we die arme kinderen in godsnaam niet al op kleuterleeftijd reduceren tot hun toevallige afkomst en ze gelijke kansen bieden.

 36. 60

  En dan nog: Zelf woon ik in het yuppendorp A. net ten zuiden van de grote stad A. Hier zijn 4 basisscholen, geen een ervan is zwart. Hooguit is de openbare school zeer lichtgrijs, vanwege schoolforensisme vanuit A.-ZO.

  En toch presteren de yuppigste yuppen het om hun kroost voor een groot deel op één enkele school (de katholieke) samen te clusteren. Voor een bepaalde wijk, met enkel vrijstaande huizen, geldt dat alle kinderen op die school zitten, terwijl dat de school is die het verst daarvan verwijderd is.

  En nogmaals, het zijn alle 4 uitstekende scholen.

  Schoolsnobisme is dus buitengewoon relatief…

 37. 61

  @Bullie, #56: Ik wil niet discussieren over witte of zwarte scholen. Ik ben hooguit bereid om af en toe naar die termen te verwijzen omdat de overheid dat ook doet, maar ik walg ervan. Het is te racistisch voor woorden.

  hoe weet jij eigenlijk van alle scholen waar je langsfietst hoe ze presteren?

  Ik een kleine op komst en ben naarstig op zoek ben naar een school die niet opvallend slecht scoort. Ik woon in wat de gemeente een “achterstandswijk” noemt. Helaas heb je door allerlei wachtlijsten uberhaupt al niks meer te kiezen tegen de tijd dat je kind oud genoeg is om uberhaupt te kunnen bepalen of ie wel naar school kan en zit er niks anders op dan nu al zeker onderzoek te verrichten en hem of haar als al ie net geen foetus meer is in te schrijven…

  Maar wellicht dat u nog even op #58 kunt reageren, alwaar ik volgens mij in een vlaag van niet-koppijn (ik probeer te stoppen met roken.. horror…) een wat genuanceerdere omschrijving van mijn standpunt heb weten te geven.

 38. 62

  @boog, #59: Waarom stoor je je daaraan dan? Zoek je niet ook het allerbeste voor je eigen (eventuele) kinderen? Want, let wel, waar we het hier over hebben, is dat de overheid in de startblokken staat om de mogelijkheden van ouders om het allerbeste (volgens die ouders zelf) voor hun eigen kinderen te kiezen, te beperken.

 39. 63

  Waarom ik me daar aan stoor? Omdat, als je je in alle bochten wringt om het (vermeend) ‘allerbeste’ aan je kinderen te geven, dat nogal wat ‘collateral damage’ oplevert.

  Dat de gemengde school-om-de-hoek (die in gemengde toestand ‘goed genoeg’ zou zijn) in extrarap tempo verzwart, bijvoorbeeld.

  Zoals eerder gezegd: het gemiddelde niveau van een klas is bepalend voor het succes. Als alle kinderen die boven het initiele gemiddelde zitten eraf worden gehaald (witte vlucht) dan zakt het gemiddelde dus fors in, met als gevolg dat de kansen voor de onderkant van de klas afnemen.

  Je kunt dus niet met droge ogen beweren dat de leerkansen van de achterstandskinderen jouw probleem niet zijn, terwijl je er zelf mede debet aan bent.

  (en met ‘jou’ bedoel ik niet zmc, maar witte vluchters in het algemeen)

  Kinderen verplicht naar de school-om-de-hoek sturen is dus zo gek niet. Hebben ze tenminste ook schoolvriendjes om de hoek wonen. Is veiliger ook, hoeven de kinderen niet met de XC90 van ma te worden weggebracht.

  Zelf heb ik trouwens makkelijk lullen, met boog jr. op de witte school-om-de-hoek.

 40. 64

  Bullie , die yacuzzi is geen privilege
  dat is vrijheid.
  De maatschappij dat ben ik; dan komt een heel eind niks, en dan pas de rest.
  Heb me weten aan te passen aan de heersende cultuur.

  Ik ben niet zo dom om met een leasebak iedere dag in een file te staan naar een baan 150 km verderop.
  Maar stél ik was zo dom dan wou ik als gewoon belastingbetaler wel eisen dat de overheid inderdaad die files oploste door het giga bedrag aan wegenbelasting eindelijks een te gaan toepassen aan wegen ipv algemeen belang.
  (4 % van NL is asfalt. waar hebben we het over )
  Dat zou wat eerlijker zijn , beter een goede buur dan een oneerlijke broer.
  De overheid is mijn grote vriendelijke broer niet meer, we zijn uit elkaar gegroeid..

  Daarom zijn mijn kinderen op resp. montessori en katholiek onderwijs geweest ,Ook een vrijheidskeuze.
  openbaar onderwijs is een school fabriek met een schooplein wat meer lijkt op een beveiligd schiphol opbergplek dan een schoolplein om frank en vrij te spelen.

  Een beveiliger erbij om de diverse seggregatie groepen ut elkander te houden.
  Bajes , coffeeshops, cafés,schoolpleinen integratie is een hoax.

 41. 65

  @boog, #63: Ik wring me zeker niet in allerlei bochten, ik weiger gewoon pertinent om racistische overwegingen van invloed te laten zijn op de schoolkeuze van mijn kind maar wil zeker wel een bewuste keuze maken voor een school. Dat er uberhaupt is vastgesteld dat er een correlatie is tussen afkomst en schoolprestaties is al triest genoeg. 15 jaar geleden was een dergelijke stigmatisering ondenkbaar.

  Dat jij uberhaupt durft te stellen dat je kind op een witte school zit, dat je uberhaupt naar die kudde kinderen daar hebt staan kijken om vervolgens te concluderen “die zijn wit” en vervolgens ook nog eens tegen anderen die pertinent weigeren de kleur van die kindjes van invloed te laten zijn op hun schoolkeuze durft te zeggen dat ze collateral damage veroorzaken, vind ik diep triest. Kleur en ontwikkeling heeft verdomme geen drol met elkaar te maken, en als er al een correlatie tussen is, is niemand, maar dan ook niemand, gebaat bij het uitentreure verbinden van consequenties daaraan.

  Bovendien wil ik weg uit deze wijk; een achterstandswijk brengt belachelijk veel herrie, vandalisme, schade, onbeschoftheid, agressie, verkrachtingen, moorden, onverstaanbare mongolen en met nieuwjaar ME in plaats van een feest met zich mee en ik wil later niet dat mijn kinderen halverwege hun schoolcarriere van school moeten wisselen en zal mede daarom waarschijnlijk uitkomen bij een school in een niet-achterstandswijk waar we t.z.t. op ons gemakje heen verhuizen. Dus, inderdaad, je hebt niet alleen makkelijk lullen, je hebt gewoon geen benul.

  En dan nog even over die collateral damage: wilt u ook zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor collateral damage op de veel langere termijn omdat ik er niet voor kies om naar de lokale hiphop-kroeg te gaan en liever een techno- danwel rock-paleis opzoek en er daarmee voor zorg dat op de langere termijn minder vermenging plaatsvindt tussen allochtonen en autochtonen en daarmee de kindjes van de toekomst in grotere mate – zoals u dat noemt – zwart zijn?

  Volgens mij is dat namelijk precies hetzelfde. Sterker nog, dergelijke concentratie ligt aan grondslag van het scholenprobleem wat we hier bespreken. Wilt u er ook voor pleiten om in kroegen een raciaal spreidingsbeleid in te voeren teneinde de gemiddelde schoolprestaties van over een jaar of 20 op te krikken? Zullen we dan ook maar meteen een beperking leggen op het percentage niet raciaal gemengde huwelijken?

 42. 66

  Ja boog, als je zo makkelijk praten hebt geeft het weinig pas om de pechvogels van een andere buurt de vleugels te binden. Of is het omdat je zelf bang bent voor invasie van …. ? Het lijkt er veel op.

 43. 67

  1. Ik schreef “als…dan”

  2. Ik realiseer me tenminste dat de school van boog jr spierwit is. Dat er geen enkele turks-, marokkaans-, antilliaans-, of surinaams-nederlandse kinderen in de klas zitten, terwijl de kranten vol staan met integratieproblematiek. Deze seggregatie niet onderkennen, terwijl ze er wel is, dat zou pas bizar zijn.

  3. die muziekkeuzeargumenten slaan als een tang op een varken.

 44. 69

  top 10 zeer zwakke basisscholen via site onderwijsinspectie, ter nuancering:

  1 Wageningen
  2 Wouterswoude
  3 Leiden
  4 Den Bosch
  5 Smilde
  6 Ureterp
  7 Stadskanaal
  8 Blokzijl
  9 Den Bosch
  10Amsterdam

 45. 70

  @ bullie

  dus eigenlijk is er helegaar geen enkel probleem en moeten die witte kinderen gered worden door ze naar een zwarte school te sturen?

  Oooh…

 46. 72

  @ 70
  DUS slaat het nergens op te denken dat een school een achterstandsschool is (en dat jouw gymnasiastje in de dop er niks te zoeken heeft) om het enkele feit dat er minder autochtone kinderen opzitten dan jij op jouw basisschool gewend was.
  DUS is het raadzaam over je vooroordelen heen te stappen en een realitycheck doen door te gaan kijken, maar als je dat niet meteen durft helpt de site van de onderwijsinspectie.

  En als je in een overwegend autochtone omgeving woont is het natuurlijk logisch dat de schoolsamenstelling navenant is.
  En daar is niks mis mee, de school zou in mijn ogen een afspiegeling moeten zijn van de buurt waar je opgroeit.

  Een fenomeen als “witte vlucht” (zo heet dat echt bij beleidsmakers) is gebaseerd op onderbuikgevoelens van bovenmodalen en gooit die afspiegelinbg in de war.

  Het staatje met de 10 grootste probleemscholen toont natuurlijk niets aan, maar ik wed dat veel zelfgekozen schoolforensende ouders meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht hadden verwacht in deze top 10.

 47. 73

  En mijn punt wordt ook aangetoond. Alle 4 basisscholen in mijn dorp hebben een groen kruisje.

  En toch staat de enige doorgaande straat s’morgens in twee richtingen vast met de mensen die hun kroost naar een school aan de andere kant van het dorp brengen ‘omdat die beter is’, en ze ‘uiteraard het allerbeste voor kun kind willen’.

  Misschien ben ik een uitzondering, maar ik wil niet ‘het allerbeste’ voor mijn kind. Ik wil dat mijn kind, en alle kinderen, gewoon goed onderwijs krijgen.

  Dat lijkt me al een uitdaging genoeg, voor de maatschappij.

 48. 74

  “Een fenomeen als “witte vlucht” (zo heet dat echt bij beleidsmakers) is gebaseerd op onderbuikgevoelens van bovenmodalen en gooit die afspiegeling in de war.”

  My point exactly. En dit zijn dus allemaal ouders die “gewoon het allerbeste voor hun kind willen”.

 49. 75

  Alhier in de buurt zijn er een kakkerschool en twee gewone. Op grond van het gegeven onderwijs (en niet de uitstroom naar …) hebben we gekozen voor een van de gewone.

  Maar die keus wil ik altijd wel zelf blijven maken.

 50. 77

  Overigens ken ik een Engelsman (wetenschapper) die zijn kind al bij de geboorte inschreef in Cambridge. Nooit weg he ? Het kind (sopraan, dol op muziek, toneel en theater) doet er een silly boring language course van 13 in een douzijn. Maar performt als een gek in de muziek. Ah. Ach.
  WTH.

 51. 78

  @boog, #67: Die segregatie moet je inderdaad wel onderkennen, maar ter bescherming van je kind en om stigmatisatie tegen te gaan, doe ik dat liever zonder het te zeggen. Bullie zegt in #68 dan wel dat kinderen kleurenblind zijn, maar dat is natuurlijk niet zo. Als ze naar een school gaan met alleen witte kinderen, doe je er als ouder goed aan om daarvoor te compenseren, maar doorgaans gebeurt dat vanzelf wel, bijvoorbeeld op een sportclub. Desalniettemin vind ik het volstrekt not done om bij de selectie van school, sportclub of andere bezigheid actief rekening te houden met de raciale samenstelling.

  @Bullie, #68: Ik ken de lijst. Hoewel ik bijzonder weinig achting heb voor de onderwijsinspectie, vertonen alle scholen in mijn buurt het probleem waar deze discussie over gaat: er zijn belachelijk weinig autochtonen te vinden en de resultaten zijn vaker onvoldoende dan voldoende. Maar dat geldt voor de hele wijk, niet alleen voor de scholen. En dat lijkt me de kern/oorzaak van het probleem.

  De eerder genoemde kids die aan de andere kant van de stad met de XC90 van ma naar school gaan, zijn er volgens mij ook niet zoveel; de meesten gaan heus wel in de buurt naar school. Punt is dat de segregatie al in de buurt optreedt.
  Goedkope huizen, minder rijke mensen en de bestemmingsplannen uit de vorige eeuw die dat enkel versterken. Wat dat betreft werkt de Broken Window Theorie (waanlink: https://sargasso.nl/archief/2008/11/24/broken-window-theorie-bewezen-in-nederland/) waarschijnlijk op nog veel meer manieren door. Hier in de wijk wordt dat nu redelijk vakkundig tegengegaan; een groot deel (met prima huizen) is gesloopt en er zijn dure woningen met dure mensen voor in de plaats gezet.

  Netto-effect is echter dat het probleem zich nu gewoon heeft verplaatst naar een nieuwbouwwijk uit de jaren ’70 een eind verderop. In die wijk hebben alle kinderen nu een bloods-sjaaltje om hun hoofd. Of zo’n andere kleur… ik weet het niet precies, ik ben niet zo goed in gangcultuur… maar de resultaten waren een tijdje terug uitgebreid op het journaal: avondklok, gebiedsverbod, hermetisch afgesloten toegangswegen van wijken, mensen die terecht niet meer ’s avonds over straat durfden en voor miljoenen aan afgefikte panden.

  Wat men “sociale nieuwbouw” noemt, dat noem ik een huis wat ik met een anderhalf keer modaal inkomen net wil betalen. En zolang dat zo blijft, zullen de wat minder bedeelde medemensen zich steeds meer concentreren in de wijken waar nog niet de helft is gesloopt ten behoeve van veel te dure nieuwbouw die in de praktijk helemaal niet sociaal is.

  Kortom, het komt nooit meer goed. Of we moeten heel Nederland afbreken en opnieuw opbouwen en zelfs de villa’s en de door elkaar heenzetten.

 52. 80

  @Bullie, #79: op uw vraag of ik depressief was, die u gauw weer weghaalde: Nog niet;-P

  Maar we doen net alsof hier iets nieuws gaande is omdat het probleem nu correlaties vertoond met afkomst. Het probleem is echter niet nieuw, er waren altijd al probleemwijken, arme mensen, analfabeten, achterstandsscholen. En die zijn er nu nog steeds. Dus vandaar: het komt nooit meer goed, het probleem wordt hooguit iets minder als de groep mensen die nu een achterstand hebben als gevolg van een taalachterstand die achterstand inlopen.

 53. 81

  Dat dit geen nieuw probleem is is een waarheid als een koe; the more things change, enz.
  Maar het komt nooit meer goed, dat valt wel mee, je kunt altijd nog editen..

 54. 82

  @Bullie

  DUS is het verstandig dat te zeggen in plaats van marginaal onderbouwde kletspraatjes op te hangen.

  Zeg dan gewoon: “het is verstandig verschillende bronnen na te gaan bij het checken van de kwaliteit van het onderwijs van een bepaalde school”

  Een open deur natuurlijk, maar als je dan toch zonodig een beetje moet kwekken…

 55. 86

  In die discussie komen toch verdacht veel dezelfde onderwerpen langs als op sargasso zeg:P Maar dan met plaatjes. Zo hier eentje over pro-Ana:

  http://img.dailymail.co.uk/i/pix/2007/09_04/AnorexiaNoES_800x416.jpg

  (klikken op eigen risico)

  En nog eentje van een mevrouw die op sargasso ook al eens langskwam:

  http://a308.ac-images.myspacecdn.com/images01/15/l_ba04da64dd19f54ff986d4090574bf9b.jpg

  (namelijk hier: https://sargasso.nl/archief/2007/12/07/boobelinos-bijzondere-bosjesvrouw/)

  Volgens mij kunnen wij eerder wat van hun leren dan andersom:P

 56. 87

  wordt het niet eens tijd dat wij nederlander harder moeten worden voor de moslims en islam. dit is totaal niet discriminerend bedoelt. maar wij geven al veel te veel toe. wij zijn bijna al vreemdelingen in ons eigen land. laat alle buitenlanders maar eerst aan de nederlandse cultuur aanpassen.

 57. 90

  “Kinderen verplicht naar de school-om-de-hoek sturen is dus zo gek niet. Hebben ze tenminste ook schoolvriendjes om de hoek wonen. Is veiliger ook, hoeven de kinderen niet met de XC90 van ma te worden weggebracht.”

  Geen slecht idee. Huisartsen doen dit al in onze eerder genoemde half-zwarte/half-juppen wijk (ik ben trouwens ook niet half-zwart/half-jup) en het gebeurd ook hier niet op de basisscholen, wel op de middelbare scholen.