‘Aanrijding Dijon geen terrorisme’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Zo meldt, althans, de openbaar aanklager van de Franse stad:

De 40-jarige man bekende maandag verantwoordelijk te zijn voor de aanrijding. Hij werd in totaal 157 keer opgenomen met psychische klachten sinds 2001. De laatste keer was deze herfst.

De man handelde alleen en had geen religieuze motieven. Volgens omstanders riep de man ten tijde van de aanrijding “God is groot” (Allahoe Akbar). Dit zou hij gedaan hebben om zichzelf moed te geven en niet vanuit religieuze overtuigingen, aldus de Franse justitie.

Nu weet ik niets van de motivatie van de dader uit Dijon, maar de impliciete stelling dat een aanslag van iemand met ernstige psychische problematiek dus geen terrorisme is, is misschien wel geruststellend, maar lijkt de laatste tijd steeds minder op te gaan.

Open artikel

Reacties (36)

#1 Gladiool

’De Franse president François Hollande riep mensen op niet te snel in paniek te raken om de gebeurtenis, maar zei ook dat er ”extreme waakzaamheid” moet zijn.'

Wat wil Hollande nou? Geen extreme waakzaamheid zonder paniek.
De zenuwenlijder zit nog in de ontkennende fase en denkt door ‘geen paniek’ te roepen het onheil af te kunnen wenden. Misschien moettie maar eens een poosje in India gaan wonen met zijn god ipv het gekkenhuis dat Frankrijk heet (geldt overigens voor wel meer westerse politici). ;-)

#2 Anton

Gelukkig maar, je zou zomaar kunnen denken dat ‘Allahoe Akbar’ roepen en dan een aanslag plegen iets met islam te maken heeft. Moeten we niet willen met z’n allen, islam is immers vrede?

#3 Bismarck

@2: Ach het omgekeerde komt ook voor. Ik ken iemand die achter alle geweld een link met de islam zoekt. Mij lijkt het Franse OM hier wijsheid toont: Gekken (en eigenlijk iedereen) die aanslagen plegen zullen daar allicht een bredere zingeving (of legitimatie naar de buitenwereld) bij zoeken. Mij lijkt dat je dat niet moet gaan verwarren met een motief. Jeroen sloeg wat dat betreft de plank mis met zijn conclusies (zowel hier als in het artikel van 16 december).

#4 Prediker

Witnesses told police the driver, aged around 40, had also said he was “acting for the children of Palestine”, an unnamed source close to the investigation told AFP news agency.

Tja, je zou nog kunnen beargumenteren dat het een gek is die een ideologische legitimatie zocht voor een drieste actie (ten ondergaan in een ‘blaze of glory’); en verder houdt het wel een devaluatie in van het begrip wanneer je iedere Karst Tates-achtige zelfmoordactie als ’terrorisme’ bestempelt (moet er niet op z’n minst een plan zijn of zo, of een groep die zo’n aanslag voorbereid en er bredere bedoelingen mee heeft, voordat je het terrorisme kunt noemen?); maar je kunt toch moeilijk ontkennen dat deze daad samenhangt met de geopolitieke situatie.

#5 Dante

En zo hobbelen we van “incident” naar “incident”, maar gelukkig zie je dit niet alleen maar bij mensen die de Islam aanhangen en bijbehorende cultuur, hieronder enkel vrede en verdraagzaamheid.

#6 zuiver

In Nantes vanavond een soortgelijke ‘aanslag’.

#7 Hans Verbeek

Ik vind het wel een vorm van terrorisme.
Misschien moeten de antiterrorismewetten ook toegepast op dit soort gevallen.

#8 Mario

@5

“maar gelukkig zie je dit niet alleen maar bij…

http://www.thelocal.it/20140826/man-who-beheaded-maid-wanted-to-fight-hamas

Nee, ‘gelukkig’ zeg. Je zou je toch eens voorstellen dat iedere ‘ideologisch/ religieus gedreven daad’ alleen maar bij ‘de islam’ zou voorkomen. De gedachte alleen al…

#9 Dante

8 inderdaad, gelukkig is het niet voornamelijk Islam. Kan ook niet want dat is een en al vrede. Is nazisme eigenlijk een geloof of een religie of een ideologie? En wat is de Islam eigenlijk?

http://www.freethinker.nl/artikelen/islam/Waarom%20angst%20voor%20de%20Islam%20gerechtvaardigd%20is

#10 Prediker

Merk op dat ‘Dante’ slechts twee geluidjes in z’n klankkast heeft zitten:

1. ‘Islam ies vrede!’

2. ‘Gelukkig/uiteraard heeft ook dit incident weer niets met de islam te maken!’

Inmiddels kent zelfs de gemiddelde speelgoedpop nog meer variatie.

#11 Dante

10 Bah, ben ik het een keer volledig met je eens en dan is het weer niet goed!

#12 Joost

@11: Kan je eens een apenstaartje voor je verwijzingen plaatsen? Dat maakt het volgen van de discussie wat makkelijker.

#13 gronk

En dat ongeluk in schotland past ook wel in een patroon.

#14 Olav
#15 gbh

Er was ook nog een steekpartij op een politiebureau maar is gelukkig allemaal geen terrorisme.

http://edition.cnn.com/2014/12/22/world/europe/france-terror-attack-threat/

#16 zuiver

Het wordt kerst. Donkere dagen en zo. Labiele mensen worden dan nog wat labieler. Desperaat en zo. Vroeger hadden ze van die goede inrichtingen waar mensen in gingen en nooit meer uitkwamen. Tegenwoordig moet elke idioot zijn eigen weg vinden. Dat is goedkoper. Collateral damage van de psychiatrische gezondheidszorg? En medicijnen worden ook al niet eenvoudig verstrekt.

Nah.. ik klets ook maar wat. Bezuinigen kan dit niet tot gevolg hebben. In Nantes heeft een paar jaar geleden een vader ook zijn hele gezin uitgemoord en is zelf verdwenen. Is vast ook terrorisme, waarschijnlijk iig economische motieven. Economisch terrorisme?

Wat een goede samenleving leven we in hè.
De beste wereld aller werelden.
Had Pangloss toch gelijk.
Maar dat was een neoliberale neoconservatief.
En die hebben altijd gelijk.

/desperate kerstoverweging

#17 Vipsania Agrippina maior

Niets op Sargasso over echt terrorisme in Italië? Of moet je in dit geval over veertien ‘lone wolves’ spreken?

#18 Inkwith Barubador

Op het moment dat het ook maar een klein beetje met de islam te maken heeft, komt dat uitgebreid in het nieuws. Andere gekken die mensen doodschieten (6 mensen doodgeschoten door 1 man vorige week in Amerika) of gijzelen (vorige week in Belgie) krijgen veel minder aandacht.

Waardoor bevooroordeelde hatertrollen weer roepen “zie je wel!” Hun confirmation bias wordt door de hulpvaardige media weer een stukje bevestigd.

#19 Henk van S tot S

@2:
Zo, ook weer terug uit Dreesden? ;-)

#20 Anton

@18: Geweld en criminaliteit zijn van alle tijden, is niet relevant in deze. Het gaat erom een ideologie (de islam) die aanzet tot geweld tegen alles wat niet islam is, te bestrijden.

Dat de islam als facistisce ideologie springlevend is laat het dagelijkse brute en onmenselijke geweld uit naam van de islam zien.

#21 Prediker

@20 En wat ga jij daaraan doen, Anton?

#22 Anton

@21: Verworvenheden van onze vrije westerse samenleving als norm stellen en uitdragen. Stemmen op een, helaas soms iets te luidruchtige en provocerende, partij die de risico’s onderkent en beleid nastreeft die verdere islamisering van onze samenleving tegen gaat.

#23 Prediker

@22 Aha, je stemt dus op een partij die de “verworvenheden van onze vrije, Westerse samenleving” wil aantasten, teneinde die verworvenheden ook in de verre toekomst te bewaren.

Makes perfect sense!

#24 Anton

@23: Misschien goed om je info uit het partijprogramma in plaats van de interwebs te halen? Gaarne daarna pas, en op inhoud, aangeven waar jij denkt dat onze verworvenheden worden aangetast.

Van dat onsmakelijke geboer uit de linkse onderbuik wordt je wellicht populair hier bij je Sargasso vriendjes, met een volwassen discussie over politieke standpunten heeft het echter niets te maken.

#25 Prediker

@24 Als je – zoals de PVV wenst – mensen etnisch wil registreren zodat je hen het Nederlandse staatsburgerschap kunt ontnemen bij (gedachten)criminaliteit, dan ben je gewoon een pleitbezorger van racisme en discriminatie, en voorstander van het uithollen van de rechtsstaat.

#26 Hal Incandenza

Soms moet je gewoon eerst iets afbreken om het later weer op te bouwen, dat is toch logisch. Voor verdere duiding: zie Duitsland.

#27 Anton

@25: Etnisch registreren doen we sinds jaar en dag, evenals het ontwikkelen van beleid gericht op specifieke bevolkingsgroepen. Doordat de beleidsvoorstellen van de PVV jou niet aanstaan is ineens het hele Nederlandse politiek systeem racistisch?

Waarom zouden wij eindeloos investeren in lieden die onze samenleving verachten EN door hun criminele danwel terroristische activiteiten grote maatschappelijke schade veroorzaken? Ik vind het verdedigbaar dit soort lieden de deur te wijzen.

Door onze samenleving beschermen tegen de onverdraagzame ideolgie van de islam houdt de PVV onze rechtstaat juist in stand. Hoe nodig dat is blijkt nu weer in Frankrijk waar zelfs het leger moet worden ingezet.

http://www.volkskrant.nl/buitenland/frankrijk-zet-leger-in-na-reeks-terreuraanslagen~a3817103/

Natuurlijk onder uiten van de obligate bezweringsformules als ‘incidenten’, ‘niets met ware islam te maken’, etcetra. Feit blijft dat het leger door de straten loopt om de burgerbevolking te beschermen tegen de dienaren van Allah.

#28 Krekel

Zijn vuilnismannen en terreurgekkies in een of andere lugubere rivaliteit verwikkeld of zo? Na Glasgow (zie #13) krijgen we dit:

http://www.nu.nl/binnenland/3960700/vuilniswagen-rijdt-twee-wandelaars-dood-in-hilversum.html

Natuurlijk onder uiten van de obligate bezweringsformules als ‘incidenten’, ‘niets met ware vuilnislam te maken’, et cetera.

#29 gronk

Is er al geroepen om christelijke vuilnisophalers?

#30 Henk van S tot S

@29:
Ik vind dat ze eigenlijk van PVV-huize moeten komen; die willen ons toch zo graag voor ongelukken behoeden ;-)

#31 Hal Incandenza

Vuilnismannen zijn de moslims van de toekomst. In ieder geval weet Wilders op wie ie in de toekomst zijn pijlen op kan richten..

#32 Prediker

@27 Ach, eerst heette het, dat ik het PVV-partijprogramma niet gelezen had en maar wat te zat te ‘boeren’; en nu blijkt dat ik dat programma zeer goed begrepen heb, blaas je alsnog hoog van de toren.

Er wordt nu via een omweg (door het CBS) ook al geregistreerd, en sinds een paar jaar in gemeenten als Rotterdam in beperkte mate en specifiek geregistreerd om diverse hulpverlenende instanties sneller en meer in onderlinge coördinatie ondersteuning te kunnen laten bieden waar dat nodig is.

De PVV wil echter een alomvattende etnische registratie met het expliciete doel rechtsongelijkheid te creëren. De PVV wil een onderscheid gaan maken tussen ‘echte Nederlanders’ en ‘allochtonen’, zodat ze de laatste bij wetsovertredingen (maar ook bij gedachtenovertredingen) de Nederlandse nationaliteit kunnen ontnemen en het land uit kunnen zetten.

Dus dan kan het straks gebeuren dat Joop en Ali, beiden in 1982 in Rotterdam geboren, beiden in bezit van de Nederlandse nationaliteit en beiden voor dezelfde vergrijpen veroordeeld uiteenlopende straffen krijgen. Beiden de straf voor het vergrijp, maar Ali daarbovenop ook nog eens verbanning.

In feite komt dat er op neer dat de PVV het staatsburgerschap van alle allochtonen voorwaardelijk wil maken. Echte Nederlanders kunnen roven, stelen, moorden en verkrachten, maar het blijven altijd Nederlandse staatsburgers; mensen met de verkeerde afkomst hangt echter altijd de mogelijkheid van verbanning boven het hoofd.

En let wel: dat wil de PVV niet enkel laten gelden voor criminelen, maar ook aan alle vrome moslims die menen dat het een zegen zou zijn als de sjaria hier ingevoerd zou worden. Ook de vrijheid van geweten is bij de PVV dus niet in veilige handen: je kunt in PééVééVéé-derland al verbannen worden vanwege een gedachtenmisdrijf.

#33 Anton

@32: Wederom niet het principe van doelgroep beleid maar de intensteit en het onderwerp van dat beleid wat je niet aanstaat.

Joop en Ali krijgen al verschillende straffen: Ali kan op clementie rekenen want is nu eenmaal ‘cultuur’.

Voor de rest: kwestie van inleveren dat andere paspoort. Of, beter, kwestie van positief in plaats van negatief bijdragen aan onze samenleving. Allemaal keuzes die de arme weerloze ‘slachtoffertjes’ hebben en maken. De uitkomst van die keuzes kun je zien in de statistieken.

Voor wat betreft gedachtepoltie: een gotspe. Een ieder die niet braaf meezingt in de policor kerk kan rekenen op politieke uitsluiting, rechtzaken en fysiek geweld.

#34 zmoooc

Boeit iemand dat nog? Ooit hadden we een soort van definitie voor terrorisme. Stond zelfs in de Nederlandse wet.

En toen gingen we ineens de definitie van terrorisme volgens het internationaal recht hanteren; daarin mag je iedereen terrorist noemen als dat propagandatechnisch zo uitkomt want terrorisme is helemaal niet gedefinieerd in het internationaal recht. Zodoende gingen we mensen die in Afghanistan en Irak enzo tegen een bezettende macht vochten ineens ook terroristen noemen. En toen gingen we ze kidnappen en een decennium lang in een gevangenis in een wederrechtelijk bezet gebied in Cuba lekker martelen. Hoera.

En volgens die “definitie” van terrorisme in het internationaal recht is deze man nu geen terrorist; het komt Frankrijk namelijk niet zo goed uit om hem zo te noemen, bovendien maakt het niet meer uit want hij is dood en het enige effect wat het eventueel terrorist-zijn in Frankrijk zou hebben is een langere straf. Of hij wel of geen terrorist is vergt echter sowieso meer onderzoek en bovendien een gerechtelijke uitspraak. Tot die tijd is hij hoogstens terrorismeverdachte.

Met andere woorden: wil sargasso in godsnaam kappen met dit soort idiote stukjes posten. Discussie uitlokken door een uitspraak te doen over een onduidelijk gedefinieerde term. Definitiekwestiediscussies voer ik wel in de kroeg als ik niet meer door heb hoe zinloos ik bezig ben. Dankuwel.

#35 Henk van S tot S

Nu ben ik net zo gelovig als de muilezel van christus, maar:

Opvallend, hoe “verdedigers” van “onze” christelijke normen en waarden, ons rond de kerst, uitnodigen om allen jubelend van vreugde samen te komen.
Pax – Vrede – Vreugde ;-)

#36 Sigi

@30
Mwah, die van de PVV zijn meer bezig met vuil spuiten dan vuil opruimen – soort van pyromane brandweerlui.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

| Registreren

*
*
*