Tweespalt – Wet handhaven

NRC, 8-10-2008 PVV, 9-10-2008
In een spoeddebat over de handhaving van het rookverbod in de horeca, vroeg Kamerlid Fleur Agema (PVV) om een meer coulante houding bij het bekeuren van caféhouders: „Waar is de tijd gebleven dat we zeiden: we komen er samen wel uit?” Bent u het met mij eens dat het gigantisch handhavingstekort dat u hebt laten ontstaan met alle gevolgen van dien voor onze middenstanders, leidt tot een faillissement van de rechtsstaat? Zo neen, waarom niet?

 
De PVV illustreert zelf met een voorbeeld dat ze het belang wetshandhaving eigenlijk nogal laten afhangen van het onderwerp. Een terechte constatering gisteren tijdens het debat dus.
Dit neemt overigens niet weg dat het probleem van de winkeldiefstallen en de lage strafkans eentje is die wel aangepakt moet worden.

 1. 1

  Goh, PVV heeft een voorkeur, ofwel een mening. Is op zich wel uniek. En natuurlijk kan Steeph ook uitleggen waarom vooral linkse partijen hebben gepleit voor een Generaal Pardon voor wetsovertreders, terwijl diezelfde partijen voor het strikt handhaven van de maxiumsnelheid zijn.

 2. 2

  Goh, “de linkse partijen” zijn voor strikt handhaven van de maximumsnelheid.
  Heeft u daar ook bewijzen voor?
  En links staat toch voor gedogen? Of is dat nu ineens niet meer zo?

  En sinds wanneer moet ik iets uitleggen? Heeft iemand mij als spreekbuis van links benoemd?

 3. 4

  @3 ‘PVV wil af van boete lichte snelheidsovertreding’. Dus?

  Shoot, toch niet goed gelezen ;-)

  -edit-
  Sorry hoor, open doel…

 4. 5

  Afgezien van het feit dat ik het inderdaad een cynisch-leuke inconsistentie vind (maar he ! Wat verwachten we nou helemaal van die PVV ?) – toch vind ik een kleine nuance hier wel op zijn plaats. Roken in een cafe is een relatieve ‘victimless crime’ terwijl winkeldiefstal dat zeker niet is. En links is er in het verleden (re: hashgebruik, prostitutie) ook nogal eens met deze nuancering vandoor gegaan.

 5. 8

  Is het werkelijke probleem niet dat er inmiddels zoveel regels zijn waarop een boete oid staat dat er een benauwde sfeer in 0031 is ontstaan?

  Daarbij komt de persoonlijke sfeer van de burger steeds verder onder druk en de aandacht/controle van de overheid (“als je niks te verbergen hebt, heb je niks te vrezen”) neemt ongekende proporties aan, waarvoor niets terug komt naar de burger, alleen maar meer repressieve maatregelen.

  Voor mij is daarmee het failliet van de rechtstaat nabij en de geboorte van de staatsterreur een feit.

 6. 9

  @Steeph. Nee, maar links heeft er in het verleden nog wel eens een handje van gehad om te schreeuwen over het ‘tot fascisme vervallen van Nederland’. En ook om de week. En volgens mij is dat ook niet gebeurd. Het is een goed ding hoor, dat de krachten elkaar in evenwicht houden, maar om nou een moreel superiore pet op te zetten – je moet maar durven. De realiteit is dat links in de verdrukking zit op dit moment. Omdat ze de status quo vertegenwoordigt, en omdat ze, qua ideologie eigenlijk niks anders over kan brengen dan een vaag gevoel van ‘goed doen’. Van haar zal je dus geen inconsistenties krijgen – veels te druk met doen alsof ze regeren. En Wilders is ‘up and coming’ – dat krijg je met mensen die *wel* een ideologie formuleren – hoe abject ook. En daar horen dit soort kleine (want dat zijn het; dit is, qua Wilders, gerommel in de marge) inconsistenties bij.

 7. 10

  Goh, ik wist niet dat ‘alle moslims raus’ een ‘ideologie’ is. Wilders bespeelt de media best slim, maar ik heb ‘m nog nooit kunnen betrappen op een consistent wereldbeeld. Buiten dan dat alles de schuld is van ‘de moslims’.

 8. 11

  Wilders heeft geen ideologie. Zoals gronk al zegt, het ontbreekt aan consistent wereldbeeld. Dat is ook direct de “schulduitsluitingsgrond” voor vermeend hypocriete inconsistenties. PVV formuleert van hype tot hype het voor de beweging meest opportune standpunt.

  Toch is het erg leuk om dat tegen de achtergrond te zien van een electoraat waarvan gezegd wordt dat zij rechtlijnigheid en consistentie hoog in het vaandel heeft.

  Wilders spreekt over gebeurtenissen, mensen en sentimenten. Het is een ander slag dat over idealen en ideeën spreekt.

 9. 12

  @Plofkip, potato, potato, als je het mij vraagt. Wat de een ideologie noemt, noemt de ander een verzameling van wanen. En andersom. Proberen om tot een herdefinitie te komen om je eigen betoog kracht bij te zetten, is daarbij niet behulpzaam; het maakt van Wilders een soort hulpeloze figuur. Beter is, om de man alle kracht en charisma toe te dichten die hij ook daadwerkelijk heeft. Je vijand onderschatten is een grote fout.

 10. 13

  Ik ben het helemaal met KJ eens. Wilders heeft trouwens hele heldere standpunten als het gaat over economisch beleid of dierenwelzijn om maar een paar zijstraten te noemen. Vijand vind ik trouwens een iet wat groot woord voor onze blonde vrind. Politiek tegenstander lijkt me ruim voldoende.

 11. 14

  80 % van alle winkeldiefstal is door eigen personeel. een overvalletje meer of minder door een allochtoontje maakt statistisch geen ruk uit.
  Lege cafés , volle terassen met butaan branders daareentegen is een feit.

  Waar zijn de gezellige niet rokers, de astma lijders de cara patiëntjes? joehoe?
  dat waren toch de “linkse” partijen die dat hadden voorgesteld?

  Dat er kroegen kapot gaan ? prrrrima.
  ze schenken hard drugs dus zou een strikter beleid dan in een coffeeshop moeten worden toegepast.

  Gelatine pudding zwabber beleid. consistentie.

 12. 15

  @ KJ

  Ik val Wilders niet aan door te zeggen dat het hem aan iets ontbreekt. Waarom zou hij mijn vijand zijn?

  Omdat ik een gebrek aan consistentie constateer? Dat kan toch geen kwaad? Zolang hij het, in de ogen van zijn electoraat, juiste standpunt formuleert, is hij toch voor dat deel van de bevolking de juiste man op de juiste plaats?

  Of omdat ik me amuseer over de discrepantie tussen de realiteit van Wilders uitspraken en hetgeen gezegd wordt over zijn electoraat? Ben ik daarom Wilders vijand? Of is hij de mijne?

  Als hij mijn vijand is doordat ik de zaken helder benoem en niet veroordeel, wat maakt dat dan van Wilders?

  Ik begrijp u niet, KJ, maar misschien komt dat gevoel u niet vreemd voor wanneer u zich begeeft op het gebied van oprechte introspectie.

  Of spreekt het feit dat Wilders volgens mij een man is van gebeurtenissen, sentimenten en mensen u niet aan? Het zou helpen als u helder benoemt wat het probleem is. Dan kunnen we daarna werken aan een constructieve oplossing.

  Overigens, KJ, is een ideologie een duidelijk gedefinieerd idee. Samenhang is daar een essentieel onderdeel van.

 13. 16

  @5: “Roken in een cafe is een relatieve ‘victimless crime’ terwijl winkeldiefstal dat zeker niet is.”

  Winkeldiefstallen veroorzaken minder doden dan meeroken.

 14. 23

  @sikbock, gronk en gbh:
  Verkeersdoden met auto zijn er zelfs minder, (320 in 2007):
  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/C7771BC8-9EDF-4CDD-991E-89CAA2A3B710/0/pb08n030.pdf

  Meeroken:
  http://aantaldoden.blogspot.com/2006/06/aantal-doden-door-meeroken-in.html
  en
  http://archief.trouw.nl/artikel?REC=tr-19970522-000015446

  @gbh: leuk die kennislink. Maar die geeft juist aan dat een van de twee redenen om hard rijden in te perken relevant is. Het gaat niet alleen om de veiligheid, maar ook om de vervuiling. Alles boven de 120 km/h is extreem vervuilend en draagt dus bij aan die doden.

  (En dan moeten we dus eigenlijk ook de alcohol doden er aan de kroeg kant weer bij op tellen)

 15. 24

  Die onderzoeken naar passief meeroken zijn boterzacht. Daarnaast zijn ze uitgevoerd door de gezondheidsraad. De leden van de gezondheidsraad bestaan voornamelijk uit artsen en specialisten, en verder een handjevol wetenschappers, waar een prominente plek voor is ingeruimd. Ik heb weinig tot geen vertrouwen in de onafhankelijkheid van die club.

  Verder, Steeph, is er geen direct verband tussen alcoholdoden en kroegen.

  Bij het aantal verkeersslachtoffers worden alleen de directe doden geteld. Naar het aantal indirecte doden door de luchtverontreiniging kun je ook alleen maar een slag in de lucht maken.

  Tenslotte nog een ding over die statistieken: als een 94-jarige sterft aan een griepje, dan kun je dat wel compromisloos als griepdode turven, maar wat mankeerde dat mens allemaal nog meer? Griep is in zo’n geval de druppel, en de statistieken wekken de suggestie dat er een gezond mens aan griep is overleden.

  Het wordt mijn lijfspreuk: statistiek is een objectieve manier van liegen.

  Ik schenk nog een glaasje harddrug in en hef het glas op jullie gezondheid. Ondertussen laat ik mijn twee katten een paar minuten passief meeroken van mijn halfzware. Zo blijf ik maatschappelijk goedkoop en help wat gedupeerde spaarders middels de accijnzen.

 16. 25

  @MvL: terechte opmerkingen allemaal. Dit was trouwens sowieso een dwaling weg van het oorspronkelijke postje.

  (overigens is er vast wel ergens een aantal doden door alcohol direct te koppelen aan kroegen. Maar dat dekt van geen meter de totale groep alcohol doden)

 17. 26

  @ MvL

  Die gezondheidsraad bestaat uit artsen en een aantal prominente wetenschappers zeg jij.

  Vervolgens zeg je dat je geen vertrouwen hebt in die club. Waarom?

  Als je hen niet vertrouwt op het gebied van medisch en gezondheidsonderzoek, wie dan wel?

 18. 27

  @ Ploffie: de gezondheidsraad schijnt nogal eens (politiek) gekleurde rapporten uit te brengen. zoek maar es met google

  Voorbeeldje hoe zo’n onderzoek bv tot conclusies komt>

  Vrouw overlijdt aan hartaanval en haar man rookte in huis.. ze gaat dan direct de boeken in als overleden aan “meeroken” ipv overleden aan “hartaanval”.

  Datzelfde geldt overigens voor een roker zelf. Als je overlijdt aan een hartaanval en je rookt, ga je de boeken in als overleden ten gevolge van roken…

  Nu gaan rokers wel vaker dood aan een hartaanval dan niet rokers ( ook omdat alle mensen met een hartaanval die ooit gerookt hebben worden meegeteld) maar dat is een andere kwestie

 19. 28

  @ Sikbock

  Ik neem het even voor waar aan wat je zegt, ben even te druk met lezen van een aantal andere dingen. Wat een treurnis zeg..

  Of ben ik dan een van de laatste mensen die schrikt als een notaris fraudeert of van een dokter die zijn ziel aan een verzekeraar of farmaceut verkoopt?

 20. 29

  @Steeph, kennislink is een oud onderzoek, was er laatst ook één en dat kwam geloof ik neer op dat een uur file gelijk stond aan een pakje sigaretten maar kan die niet meer vinden

  maar terug bij de oorspronkelijke post, je kan de pvv tweespalt verwijten, maar dat doet onze overheid al vele tientallen jaren lang; vervuilers worden aangepakt naar hun economisch belang en niet naar de mate van vervuiling en de maatregelen die er worden genomen zijn er vooral om de staatskas te spekken

 21. 30

  Eens met MvL en Sikbock. Misbruik van statistiek, niet ?

  Het kan overigens nog boterzachter en zonder statistiek. Zie daarvoor alle adviezen en rapporten aan de regering van de Onderwijsraad. :P

 22. 31

  @gbh: Eens. Maar daarom krijgt de overheid op gelijke wijze hier bij tijd en wijle er ook van langs. Geen reden toch om dan maar niet over de PVV te beginnen (of een andere partij die zoiets doet).

 23. 32

  Bromt: bovendien is meeroken een ‘victimless crime’ omdat al die meerokende ‘victims’ keuze genoeg hebben waar ze hun inhalatie-organen parkeren. Dat geldt niet voor de slachtoffers van winkeldiefstallen.

 24. 33

  @Steeph, ik ben het op vrijwel alle punten oneens met de pvv en als ik het wel (gedeeltelijk) eens ben met de pvv ben ik het weer totaal oneens met de manier waarop ze het spelen; ze lossen niets op maar spelen de boel alleen maar uit elkaar
  moet eerlijk bekenen dat ik me in deze tweespalt van de pvv wel kan vinden; de laatste jaren is het rokertje pesten verworven tot de nationale sport

 25. 34

  hoeveel van de verkeersdoden zijn aan alcohol toe te wijzen die de jeugd heeft gegapt uit de winkel?

  800.000 stevige gebruikers in Nederland, de dealers zijn de slijters, supermarkten en de kroegen,
  geen strobreed wordt ze door het gemeentelijk beleid in de weg gelegd om dát aan de man te brengen.
  Meerokers die klagen hebben de prioriteiten blijkbaar niet in orde en denken a priori aan hunzelf gezellig bij hun kampvuur liedjes te zingen over bloemetjes ipv zich te bekommeren over een van de grootste problemen in inze maatschappij.
  Leuk hoor die gastjes die virtueel met een boodschappentasje pontificaal voor een tank gaan staan , maar eeh je staat op het verkeerde plein.

 26. 35

  @34 : Ja, twee topics verder wordt over een gerelateerde onderwerp (orgaandonatie) gediscussieerd… Weinig donoren omdat de verkeerswetten strenger gehandhaafd worden. Grappig land is dit eigenlijk, of niet?