Tsunami van asfalt

Nieuwe dienstwagen van Camiel Eurlings, Verdonk ook geinteresseerdGrote bouwprojecten en met name infrastructurele werken kunnen de helft sneller worden afgerond volgens de Commissie Elverding. Te behalen door de planning en inspraakfase fors te bekorten en formeler te maken. Gejuich (geregisseerd?) uit de hoek van minister Eurlings en de ondernemers, gemor uit de linkerhoek, as usual.

Veel mensen zullen het afschaffen van uitgebreide beroepsprocedures echter met argusogen bekijken, want het rapport adviseert om in geval van twijfel door te duwen, vervolgens te toetsen, en eventueel tot schadeloosstelling over te gaan. Argusogen omdat de overheid niet altijd als even betrouwbaar blijkt. En daarbij:de eenden in het Naardermeer zullen blij worden van van schadeloosstelling zullen we maar zeggen. Want terugdraaien als het verkeerd uitpakt is nooit een optie.

Toch noemt de Stichting Natuur en Milieu in haar reactie op het advies wel een interessant aspect dat aangeeft dat er best mogelijkheden zijn om de besluitvorming te verbeteren: “Uit onderzoek blijkt steeds weer dat de hoofdoorzaak van de lange duur van besluitvorming vooral bij de overheid zelf ligt. Slecht onderbouwde besluiten sneuvelen dan bij de rechter. Dit los je niet op met juridische ingrepen, maar wel met een betere voorbereiding.”

En laat dat nou net zijn waar de commissie voor pleit: een brede voorbereiding waar burgers, overheid en bedrijfsleven samen de voorbereiding doen. Net alsof we polderen zeg maar. Want natuurlijk is het belangrijk dat een zeldzame salamander behouden blijft, maar het is ook belangrijk dat werkgelegenheid en mobiliteit blijven groeien en dat we inzetten op duurzame oplossingen zonder de realiteit van de dag uit het oog te verliezen. De ervaring leert echter dat geld meestal wel de doorslag geeft.
En in de helft van de huidige tijd tot het besluit komen dat een plan NIET door zou gaan klinkt op de een of andere manier… niet waarschijnlijk. En zonder juridisch vangnet zou een tsunami van asfalt het gevolg kunnen zijn.

Overigens kondigde minister Eurlings vandaag aan een studie te laten doen naar een verbreding van A1 en A27 bij Eemnes. Al gezien hoeveel bos er tussen Utrecht en knooppunt Eemnes ligt? Ik ruik een pilot!

Foto gemaakt door Rasbak en gepubliceerd op wikimedia. Bron

 1. 2

  Raar rapport, vooral als het gaat om behoud van natuur of beschermde diersoorten heeft de maatschappij niks aan een veroordeling achteraf.

  Hoeveel VVDers zaten er in die commissie?

 2. 3

  Noodprocedures, spoedprocedures. Illegaal gekonkel om in minder tijd de leefbaarheid om zeep te helpen. Ik ben voor demobiliseren: minder autoverkeer, minder vliegverkeer. En geen gebouw voor leegstand. Genoeg is genoeg. Minder is beter. Mijn idee: wegen versmallen leidt tot vertraging van de groei van het consumeren en uiteindelijk tot consuminderen. Is beter.

 3. 4

  Het grappige is dat benzine straks onbetaalbaar is.
  Ik zie meer in ontwikkeling op logistiek gebied: veel minder onnodig gezeul van mensen (thuiswerken/internet), dieren (ter plekke verwerken) en goederen (betuwelijn?).

 4. 5

  “As usual”, inderdaad. Als “rechts” de verkeersknoop wil ontwarren en “links” blijft tegenduwen, wordt de knoop steeds maar ingewikkelder, de paniek groter en de reacties en voorstellen navenant extremer.

  Wordt het niet eens tijd om uit de loopgraven te komen en ook iets te doen aan heel dit gedoe?
  En waarom niet een totaalpakket : ipv alles in Rotterdam, Amsterdam, Brussel en Parijs te laten samenkoeken, meer lokale kantoren, idd thuiswerken (binnen zijn beperkingen), creches op het werk fiscaal aanmoedigen? Wat is er mis met heractivering van spoorlijnen en waterwegen op een grote schaal, en het verplichten hiervan voor pan-europese transporten?

  Toch allemaal geen science fiction, maar je krijgt de indruk dat met namen vanuit de groene hoek niet makkelijk gepraat kan worden en dogma’s heersen.

  Onze heren beleidsmakers maar eens op schoolreis sturen naar Noorwegen misschien.

 5. 6

  Natuur in Nederland: Ik las dit weekend in de Nurks een verhaal over weidevogels in een gebiedje naast de Oostvaardersplassen. Dat (gebiedje) slibt dicht (natuur?) en daar houden de weidevolgels niet van dus moet zsm worden gebaggerd en een overlaatje worden aangelegd en oh ja en al die Konikpaarden e.d. in de Oostvaardersplassen vertrappen nesten waardoor ook de kneu er aan het verdwijnen is, dus daar moet ook weer onmiddellijk worden ingegrepen… etc (waarschijnlijk niet alle details goed onthouden)

 6. 8

  Wel typisch dat er vooral aan de natuur gedacht wordt als het gaat om tegenargumenten voor zaken als meer wegen aanleggen. Daarbij wordt volledig over het hoofd gezien dat wegen ook een forse bedreiging vormen voor de gezondheid van de mens.

 7. 9

  Kunnen we niet beter alle snelwegen ombouwen? De rijbanen aan de ene kant tot trein/sneltram, die aan de andere kant voorzien van zonnepanelen en windmolens om die trein/sneltram te laten rijden.

  Auto is een uitvinding die zijn tijd inmiddels toch echt wel heeft gehad….

 8. 10

  Ombouwen in Nederland.
  De elektrificatie van ons spoorwegnet dateert van 1924. Vanwege technische beperkingen is toen gekozen voor 1500 V gelijkspanning.
  Ombouw van deze spoortrajecten naar fatsoenlijke 200+ km/h 25 kV wisselspanning is te duur/gecompliceerd.
  Dus lang leve de auto en dat we dat nog jaren mogen vieren met extra veel asfalt.

 9. 11

  Brandstof onbetaalbaar? Onzin! Dat we op zoek moeten naar een nieuwe voorstuwingswijze voor auto’s betekent nog niet dat vier rubberen wielen een slechte vorm van vervoer zijn (nouja, de voordelen schijnen nogal op te wegen tegen de nadelen).

 10. 12

  @11:
  Omdat 4 rubberen wielen een prettige manier van voortbewegen is, is het onzin dat brandstof onbetaalbaar wordt? De logica ontgaat me hier geloof ik..

 11. 13

  @10: Is deze hele commissie niet opgezet omdat het omzetten van 6-baans naar 12-baans wegen te gecompliceerd is (duur speelt in deze al helemaal geen rol blijkbaar)?

 12. 15

  De commissie stelt 2 pilotprojecten voor: de aanleg van de rondweg bij Wassenaar en de uitbreiding van Schiphol met de Hillegom-baan.

 13. 16

  @15: Oh wat slim, onder het mom van een commissie over infraproblematiek een “pilot” erdoor frommelen om zonder al teveel verweermogelijkheden op Schiphol nog een baan erbij te bouwen.

 14. 17

  @14:
  Wegen zullen nog wel nodig blijven, maar de vraag is of uitbreiding nut heeft op dit moment. Wanneer straks een veel kleiner deel van de bevolking zich kan veroorloven om met een gemotoriseerd (brandstof/electrisch) prive-voertuig van deze wegen gebruik te maken, is het weggegooid geld.

 15. 18

  Heb ik nu een alu-hoedje of zien jullie niet dat dit een Schiphol-complot is? Onder het mom van files (daar is iedereen toch tegen?) wordt hier Schiphol aan een 7e baan geholpen!