Weekendquote | De vorige oorlog

"Het invoeren van de bodyscan past in die traditie: na een incident nog meer informatie verzamelen over nog meer onschuldige mensen. De autoriteiten doen wat dat betreft vaak denken aan generaals uit de Eerste Wereldoorlog. Na een mislukt offensief herhaalden ze dezelfde tactiek, maar dan met meer mankracht. Terrorismebestrijders hebben net als generaals de neiging om de vorige oorlog te willen winnen." Aldus Bart de Koning in zijn betoog over de mislukte aanslag in HP/DeTijd (nog niet online). Hij roept op tot het kritisch kijken naar ons antiterrorismebeleid.

Door: Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De Amerikaanse marine van morgen

080428-N-3625R-002Toen de Amerikaanse marine besloot 55 zogenaamde Littoral Combat Ships te kopen voor operaties nabij de kust, koos het twee concurrerende ontwerpen: één van Lockheed Martin, wat nu de Freedom klasse heet, en één van General Dynamics, de Independence klasse. Met name dit laatste ontwerp is opmerkelijk omdat het gebruik maakt van een trimaran constructie. Het idee was om van beide klassen een schip te bouwen, te zien hoe zij werkten, en er één uit te kiezen voor productie tegen een prijs van niet meer dan 220 miljoen dollar per stuk. In plaats daarvan besluit de marine nu beide ontwerpen aan te schaffen, terwijl de kosten al zijn verdrievoudigd.

Deze nieuwe scheepsklassen passen uitstekend binnen het defensiebeleid van de regering Obama. Daags na zijn verkiezing kondigde de president aan de marine te willen uitrusten met “kleine, capabelere schepen,” terwijl sindsdien nog meer nadruk is komen te leggen op operaties in kustgebieden.

Hoe precies invulling gegeven moet worden aan deze doelstelling is nog niet geheel duidelijk echter Kapitein-Luitenant ter zee Henry J. Hendrix doet een intelligent voorstel: waar de Amerikaanse marine van vandaag de dag voornamelijk in zogenaamde Expeditionary and Carrier Strike Groups opereert—de eerste toegespitst op een aanval over land middels amfibievoertuigen; de tweede op een aanval vanuit de lucht—moet een derde verzameling schepen worden toegevoegd, georganiseerd in zogenaamde Influence Squadrons. Deze eskaders zouden bestaan uit een moederschip uit de San Antonio klasse ter beheer en logistieke ondersteuning; een jager ter verdediging; een Littoral Combat Ship; een patrouilleboot; en een zogenaamd Joint High-Speed Vessel tezamen met een M80 Stiletto om de troepen heen en weer te varen.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De gedachtenpolitie komt er aan

Brrrr, sommige technologische ontwikkelingen jagen me behoorlijk de stuipen op het lijf. In de Verenigde Staten hebben ze het eerste geslaagde experiment gedaan met een soort gedachtenscanner, of eigenlijk meer een intentiescanner. Deze scanner kan signalen oppikken van mensen die iets slechts in de zin hebben. Ze zweten dan meer, ze zijn onrustig en nog wat meer van dat soort verschijnselen.
En dan zouden ze toch zomaar hele enge dingen kunnen gaan doen. Die kan je dan maar beter gelijk oppakken en voor de zekerheid levenslang opsluiten.
Belangrijke ontwerp vereiste voor de scanner is dat hij mobiel is. Binnenkort dus ook te vinden in de Kalverstraat. Dat betekent dus dat u maar beter niet kunt gaan winkelen als u toevallig in een scheiding ligt, de boosheid wordt vast gezien als voornemen tot een terroristische aanslag.
Misschien moeten we nu al de discussie starten over dit soort ontwikkelingen en de wenselijkheid daarvan. Anders laten we ons overrompelen en is er straks geen weg meer terug.


Update: Check het filmpje gelinkt in dit artikel (via)

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

KSTn – Terrorismebestrijding en geld

Logo kamerstukken van de dagTerwijl de Tweede Kamer zich druk maakt over onbewezen 20 jaar oude steunverklaringen, is de volgende aantasting van uw privacy al in de maak.
Nederland kent al enige tijd een wet voor het melden van verdachte financiële transacties. Mede onder invloed van Europese eisen is die wet recent aangescherpt en samengevoegd met de wet op de meldingsplicht. Eentje in de lange rij wetten en maatregelen die onze privacy aantasten.
Aan de Rekenkamer is gevraagd de oude wet te toetsen op haar werking. Die heeft daar een uitgebreid rapport over geschreven. Kortste conclusie: Niet effectief want de informatie wordt niet goed gebruikt of de juiste informatie komt niet boven tafel.
We spreken hier over alle transacties van meer dan 15.000 euro. Dat wordt allemaal vastgelegd en nagelopen. Maar met name op het vlak van terrorismebestrijding is de conclusie dat er eigenlijk nauwelijks met dat soort bedragen gewerkt wordt.
Nou kan je denken, mooi schrap maar uit de wet want het heeft toch geen zin. Maar dan snapt u het huidige politieke klimaat niet goed. Dit wordt gewoon gebruikt om voor te sorteren op de volgende aantasting. Het zit hem in dit zinnetje:
Bij het bestrijden van terrorismefinanciering ontbreken de aansprekende prestaties omdat de verwachting dat dit op dezelfde manier aangepakt zou kunnen worden als witwassen niet is uitgekomen. Er zijn tot dusver weinig grote financiële stromen geïdentificeerd die gerelateerd kunnen worden aan terrorisme. Volgens deskundigen gaat het bij terrorisme- financiering vaak om relatief kleine en onopvallende financiële stromen, die nauwelijks via de meldingsplicht ongebruikelijke transacties opgemerkt kunnen worden.

De Rekenkamer laat zich gewillig spannen voor het karretje van de zoveelmogelijkinformatievergaringslobby. In de beantwoording van de vragen komt dat nog een keertje op een andere manier terug:
9 Hoe zouden de relatief kleine en onopvallende financiële stromingen, waar het volgens deskundigen bij terrorismefinanciering vaak om gaat, in de toekomst beter opgemerkt kunnen worden? Het opmerken van terrorismefinanciering kan volgens ons verbeterd worden door intensieve samenwerking en het uitwisselen van kennis en informatie tussen private instellingen, FIU-Nederland en opsporings- instanties. Het onderzoek Financiering Terrorisme (FinTer-onderzoek) van het KLPD is hierin een belangrijke stap. In dit onderzoek werkt het KLPD samen met banken om profielen te ontwikkelen van financieel gedrag van personen die mogelijk bij terrorisme betrokken zijn. Op basis van deze profielen zouden banken beter in staat moeten zijn om ongebruikelijke transacties die te relateren zijn aan terrorismefinanciering op te merken. Naast dit soort onderzoeken en samenwerkingsverbanden is ook het inbedden van financieel rechercheren bij opsporingsdiensten van belang voor het bestrijden van terrorisme en terrorismefinanciering.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Vorige Volgende