KSTn – Terrorismebestrijding en geld

Logo kamerstukken van de dagTerwijl de Tweede Kamer zich druk maakt over onbewezen 20 jaar oude steunverklaringen, is de volgende aantasting van uw privacy al in de maak.
Nederland kent al enige tijd een wet voor het melden van verdachte financiële transacties. Mede onder invloed van Europese eisen is die wet recent aangescherpt en samengevoegd met de wet op de meldingsplicht. Eentje in de lange rij wetten en maatregelen die onze privacy aantasten.
Aan de Rekenkamer is gevraagd de oude wet te toetsen op haar werking. Die heeft daar een uitgebreid rapport over geschreven. Kortste conclusie: Niet effectief want de informatie wordt niet goed gebruikt of de juiste informatie komt niet boven tafel.
We spreken hier over alle transacties van meer dan 15.000 euro. Dat wordt allemaal vastgelegd en nagelopen. Maar met name op het vlak van terrorismebestrijding is de conclusie dat er eigenlijk nauwelijks met dat soort bedragen gewerkt wordt.
Nou kan je denken, mooi schrap maar uit de wet want het heeft toch geen zin. Maar dan snapt u het huidige politieke klimaat niet goed. Dit wordt gewoon gebruikt om voor te sorteren op de volgende aantasting. Het zit hem in dit zinnetje:
Bij het bestrijden van terrorismefinanciering ontbreken de aansprekende prestaties omdat de verwachting dat dit op dezelfde manier aangepakt zou kunnen worden als witwassen niet is uitgekomen. Er zijn tot dusver weinig grote financiële stromen geïdentificeerd die gerelateerd kunnen worden aan terrorisme. Volgens deskundigen gaat het bij terrorisme- financiering vaak om relatief kleine en onopvallende financiële stromen, die nauwelijks via de meldingsplicht ongebruikelijke transacties opgemerkt kunnen worden.

De Rekenkamer laat zich gewillig spannen voor het karretje van de zoveelmogelijkinformatievergaringslobby. In de beantwoording van de vragen komt dat nog een keertje op een andere manier terug:
9 Hoe zouden de relatief kleine en onopvallende financiële stromingen, waar het volgens deskundigen bij terrorismefinanciering vaak om gaat, in de toekomst beter opgemerkt kunnen worden? Het opmerken van terrorismefinanciering kan volgens ons verbeterd worden door intensieve samenwerking en het uitwisselen van kennis en informatie tussen private instellingen, FIU-Nederland en opsporings- instanties. Het onderzoek Financiering Terrorisme (FinTer-onderzoek) van het KLPD is hierin een belangrijke stap. In dit onderzoek werkt het KLPD samen met banken om profielen te ontwikkelen van financieel gedrag van personen die mogelijk bij terrorisme betrokken zijn. Op basis van deze profielen zouden banken beter in staat moeten zijn om ongebruikelijke transacties die te relateren zijn aan terrorismefinanciering op te merken. Naast dit soort onderzoeken en samenwerkingsverbanden is ook het inbedden van financieel rechercheren bij opsporingsdiensten van belang voor het bestrijden van terrorisme en terrorismefinanciering.

U voelt hem al aankomen. Straks komt er een voorstel tot wet om gewoon alle transacties van meer dan 100 euro op te slaan en te analyseren middels “profielen”. Huiver.

En net als met het een jaar lang opslaan van alle verkeersgegevens, is ook voor dit voorstel geen enkel hard onderzoek beschikbaar dat aantoont dat het kan werken. Maar dat heeft in het verleden de meeste politici er niet van weerhouden toch de maatregelen in te voeren.
Maar dat leest u dan weer niet in de krant of ziet u niet op televisie. Veel te ingewikkeld, technisch en vooral te weinig sensatie. Ieder volk krijgt de media die het verdient, om maar eens iets te verbasteren.
 
 
En ik ga weer over tot de orde van de dag.
Overigens ben ik van mening dat altijd bekend moet zijn hoe de individuele kamerleden gestemd hebben en dat alle stemmingen direct online beschikbaar moeten zijn.
En mocht u uw ei kwijt willen bij de politiek naar aanleiding van bovenstaand stuk, gebruik dan de site van Mail de politiek.
KSTn = Selectie uit recente KamerSTukken.

 1. 1

  Uitermate eng. Ik snap af en toe niet hoe politici dit soort beslissingen kunnen nemen, en ondertussen snap ik toch heel wat over hoe de politiek werkt en waar het fout gaat. Maar wie dit soort dingen steunt, die is fouter dan de hele jaren ’80 bij elkaar.

 2. 3

  Was nog vergeten in dit stuk het volgende te zeggen: Als je op zoek bent naar een speld in een hooiberg, is het over het algemeen niet slim om de hooiberg groter te maken.

  Bij deze.

 3. 4

  Dit is ook weer zo’n onderwerp waarvan je nooit het standpunt van tweede kamerleden of dat van hun politieke partijen had kunnen weten toen je op hen kon stemmen. Ieder mens met gezond verstand en/of een beetje kennis van de politiek weet: ze stemmen altijd overal voor, maar officieel kun je dat niet weten.

 4. 6

  @Ernest: Ik heb nog de hoop een keer een lijstje te maken met al die wetsvoorstellen en het stemgedrag van de partijen erbij. Het is te achterhalen (met moeite).
  Eén ding is zeker, CDA is altijd voor meer maatregelen.

 5. 7

  het volk wil het idee hebben dat de baasjes iets kunnen doen. geef het hun opel astra en hypotheekaftrek en het het is tevreden. waarom wil met toch steeds die heilstaat met ideologie, ongebluste kalk en totale controle?
  dit systeem is zo totaal verkeerd maar tegenstanders en/of kritische mensen zijn geloof ik meer een bezienswaardigheid op feestjes als de gesprekken over lease auto’s even stil is gevallen.

 6. 8

  Dit toont wederom aan dat de politiek zich niet interesseert voor de burger!

  “Meneer esgigt, u heeft toen en toen voor 96 euro bij de AH gepind, kunt u ons aantonen dat dit geld, danwel de boodschappen, niet met terrorisme te maken hebben…”

  Je zou ze toch afknallen dat stelletje imbecielen!