1. 3

  Er valt ook nog wel iets te relativeren over al dat gerelativeer:

  24 juli 2009: Drie Nederlanders en een Marokkaan met een Nederlandse verblijfstitel worden in Kenia opgepakt bij de grens met Somalië. De mannen zouden onderweg zijn geweest naar een jihadistisch trainingskamp in Somalië. Drie van de vier 21-jarigen zouden in Marokko zijn geboren, de vierde in Somalië.

  Wat dit met terreur in Nederland te maken heeft weet ik niet. Misschien wilden de jongens zich daar uitleven als vrijheidsstrijders? Lees bij 8 november 2009 meer over Al Shabaab.

  Hier houdt hij op – maar dat komt hem iets te goed uit – want dit verhaaltje heeft wel degelijk nog een staartje gekregen; die gasten zitten namelijk nog steeds vast in Marokko.

  30 augustus 2010: Twee Jemenieten worden op Schiphol opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van terroristische misdrijven. In de Verenigde Staten waren verdachte objecten in hun bagage gevonden. De bagage was op een andere vlucht dan die van de twee mannen gekomen, die vanuit Chicago naar Schiphol vlogen. Er bleek uiteindelijk niets verbodens in te zitten.

  Was dit niet de dry-run voor de printers ?

 2. 4

  @3 Ze zijn nog steeds verdachte zonder bewijs, dus zijn ze schuldig?

  Ik had van jou niet verwacht dat je vertrouwen in het Marrokkaanse rechtsysteem zo groot zou zijn, dat je ervan uitgaat dat daar alleen mensen worden vastgehouden tegen wie een redelijke verdenking bestaat.

  Die Jemenieten waren trouwens niet vrijwillig van hun bagage gescheiden. Als je zelf wel eens vliegt, weet je dat dat niet heel ongewoon is.

 3. 5

  Indrukwekkend lijstje. En nog steeds, zie Stockholm, glippen ze door de mazen. Waar we naar toe moeten is dat terrorisme uit het normale strafrecht met zijn torenhoge bewijs barrières wordt gehaald. Heeft twee grote voordelen: ze schuiven eerdere van ‘onschuldig’ naar schuldig en we geven als samenleving het heldere signaal af dat we niet gediend zijn van fanatici die zich tot doel hebben gesteld onschuldige burgers te vermoorden.

 4. 6

  @5: dus iets van “schuldig” terwijl je onschuldig bent? Lijkt me een rare zaak om als moderne maatschappij die kant op te schuiven. We geven dat als samenleving het signaal af dat het OM en de veiligheidsdiensten lukraak mensen op kunnen pakken.

 5. 7

  Tja, A.I.V.D antenne roodgloeiend natuurlijk men belt en googelt wat af in dat belhuis annex internetwinkel. Handje qat in de waffel: PETN dood dood Al Quaida sterf ongelovige honden sharia schalt het in naam van Allah aan de Middelandstraat…

  Ondertussen nam men bij de DSI bij bosjes ontslag omdat ze vinden dat ze te weinig worden ingezet. DSI? Opereren onder een soort oorlogsrecht zeker, en ze doen niet eens moeite (meer) om dergelijke acties Black Ops te noemen…

  We mogen het nooit onderschatten of bagatelliseren en moeten er met alle beschikbare middelen keihard tegen optreden. Onze vrijheid staat op het spel, zegt Wilders.

  Onze Vrijheid die in den hemelen zijt.

 6. 8

  De ‘aanslagen’ mislukken altijd of worden verijdeld. De bommetjes gaan niet af.
  Ze dienen enkel om de terreurbestrijding te rechtvaardigen.

  Waarom zou je gasflessen in een auto proppen en die auto proberen aan te steken?
  Met 100 km/uur over het trottoir van Times Square racen, maakt meer slachtoffers.

 7. 9

  @5, ja joh, laten we iedereen in dit land preventief opsluiten, er glippen nog te veel kinderneukers, inbrekers, moordenaars, fraudeurs, hardrijders, familieomleggers en andere brokkenmakers door het systeem

 8. 10

  @9 Maar in tegenstelling tot kinderneukers, inbrekers, moordenaars, fraudeurs, hardrijders, familieomleggers en andere brokkenmakers zorgen terroristen de laatste jaren dagelijks voor vele slachtoffers. Dan is iets harder en preventiever optreden wel gerechtvaardigd.

 9. 11

  @10: ik durf wel te stellen dat kinderneukers, inbrekers, moordenaars, fraudeurs, hardrijders, familieomleggers en andere brokkenmakers meer doden op hun geweten hebben dan terroristen.

 10. 12

  Misschien had ik er ‘in Nederland’ aan toe moeten voegen, of een sarcasme-tag.

  Volgens mij is Theo van Gogh het enige slachtoffer van de laatste 10/20 jaar, waar je met enige reden het label ‘terrorisme’ aan zou kunnen hangen. Al vind ik eigenlijk dat bij terroristische aanslagen ook ‘onschuldige’ slachtoffers moeten vallen. Theo van Gogh was natuurlijk nergens schuldig aan, maar het was wel een duidelijk op hem gerichte actie. Hij was niet echt een toevallige voorbijganger.

 11. 13

  @10
  Zeker in Nederland, uhum. Maar ook wereldwijd en met een veelvoud zijn er meer moorden. In Nederland werden vorig jaar 178 moorden gepleegd, als ik dit (geheel onrealistisch) extrapoleer naar de wereld dan heb je het over minimaal 50.000 moorden. Dat is al vele malen meer dan door terrorisme.

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_terrorist_incidents,_2009

  Vertel eens Spam, hoe raakt iemands beeld van de werkelijkheid toch zo verstoord?

  Edit: dan had ik het dus verkeerd begrepen (sarcasme gemist).. I stand corrected.

 12. 14

  @5: Ik zou juist het tegenovergestelde zeggen (terrorisme is al deels uit het normale strafrecht gesloopt, in de zin dat ook het niet uitvoeren van een terroristisch aanslag al strafbaar is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld diefstal of moord).

 13. 15

  #5 is iemand die duidelijk niet weet waarover hij het heeft. Dat hij de onschuldpresumptie wilt vervangen door een vermoeden van schuld totdat de onschuld bewezen kan worden toont al aan dat we met een rechtse malloot te maken hebben die lak heeft aan de meest elementaire regels v.d. rechtsstaat.

  Verder zijn in het kader van de terrorismebestrijding allerlei nieuwe wetsartikelen ingevoerd in het Wetboek van Strafvordering. Die nieuwe artikelen hebben ervoor gezorgd dat ingeval van terrorisme men veel sneller aangemerkt kan worden als verdachte doordat er bij dat soort misdrijven sprake is van een lagere verdenkingsdrempel en dat er dus veel sneller gebruik gemaakt kan worden van allerlei bijzondere opsporings bevoegdheden.

 14. 16

  Dus, het antwoord op de kernvraag “Hoe zit het nou?” luidt? De gelinkte pagina geeft er geen antwoord op.

  @12

  “Al vind ik eigenlijk dat bij terroristische aanslagen ook ‘onschuldige’ slachtoffers moeten vallen.”

  Afgezien van de wat lullige formulering die je hanteert is het wellicht raadzaan er nog eens een woordenboek bij te pakken. Ik heb dat niet gedaan, maar ik meen me te herinneren dat een vrij algemeen aanvaard lemma stelt dat terrorisme als één der belangrijkste oogmerken heeft het zaaien van angst.

  Lijkt me goed gelukt dus, de aanslag op die Bolle.

 15. 18

  Er is voor iedereen die in Nederland wordt opgepakt de mogelijkheid een klacht in te dienen. De Somaliers in deze zaak gaan klagen bij het CTIV (commissie toezicht informatie en veiligheidsdiensten). Ook wordt gekeken of er een schadevergoeding kan uitgekeerd. Het nederlandse systeem werkt dus nog niet zo slecht. De lijst met incidenten lijkt lang, maar het gaat in vele jaren om hooguit enkele tientallen personen die ten onrechte worden opgepakt (niet veroordeeld, niet gemarteld, niet doodgeschoten). Nederland kan het nog beter doen, maar doet het al zoveel beter dan bijna alle landen ter wereld. In zijn rancune gaat de schrijver daar even aan voorbij.

 16. 19

  @Spam, #4; Nee, Marokko is een land dat deels gebukt gaat onder een achterlijke en corrupte cultuur. Het gaat ook niet om mijn vertrouwen in de Marokkaanse overheid. Zoals gewoonlijk kun je het ontbreken van iets moeilijk bewijzen. Maar dat is niet mijn taak en vast staat, dat ze vast zitten.

 17. 20

  @19: Dat was nou net het hele punt. Veel (ook in Nederland relatief heel veel #18!) mensen worden vastgezet voor terrorisme, terwijl er maar verdomd weinig daadwerkelijk er voor veroordeeld worden. En als ze al veroordeeld worden, dan is dat ook nog eens in de overgrote meerderheid van de gevallen door dubieuze regimes/rechtbanken.

 18. 21

  @Bismarck; O, ik denk dat er best wel wat mis zal wezen met de opsporing en vervolging van terroristen in Nederland. Maar ik denk niet dat de vele vrijlatingen en vrijspraken in alle gevallen ook duiden op onschuld – meer op onhandigheid en een OM en een rechterlijke macht die aan zoiets niet gewend is.

  Neem nou het gevalletje Mo Azouz. Meneer is doodleuk obviously betrokken bij Bouyeri, alle rottigheid in de Anteunisstraat, heeft de grondplannen van Schiphol (meen ik) in zijn kontzak zitten en rijdt daarna ook nog doodleuk ergens met een automatisch wapen rond, maar terrorist ? De rechtbank acht het ‘niet bewezen’ (in hoger beroep wel, trouwens). Duidt zoiets op een onschuldige of een klungelig, niet-beducht rechts-systeem ? Ik denk het laatste.

 19. 22

  @21: Allereerst, hij is in hoger beroep wel veroordeeld, dus ik zou niet spreken van klungelig rechtssysteem. Daarnaast, nee, ook een kaart hebben en een automatisch wapen is nog wel heel pover bewijs voor terrorisme (met een geweer kun je meer doen dan alleen terrorisme plegen en het wordt in Nederland vrijwel uitsluitend voor die andere doelen gebruikt).

  Ik denk eerder dat ons rechtssysteem de andere kant door is uitgeschoten. Men pakt maar alles op uit pure paniek. Vooral de AIVD is klungelig bezig door iedere keer als ze weer voorbarig arresteren meteen te roepen dat het om terrorismeverdachten gaat (daarna durft niemand meer kritiek te uiten tot een rechter eens nuchter naar de feiten kijkt).

  Zie het VK, waar nu mensen voor de rechter worden gesleept omdat ze tussen 1 oktober en 20 november een aanslag zouden hebben gepland. Ondanks dat ze hun vermeende plannen niet ten uitvoer hebben gebracht, toch van terrorisme verdacht. Hoe serieus moet je zo’n opsporingsdiensten en OM nog nemen? Het lijkt nog het meeste op paniekvoetbal en de politiek doet er lustig aan mee, door steeds maar meer dingen als terrorisme aan te merken. Het begrip is behoorlijk aan inflatie onderhevig.

 20. 23

  @Bismarck;

  http://www.nu.nl/binnenland/2410925/luchtmachtbasis-gilze-rijen-was-doelwit-somaliers.html

  Die gasten waren gewoon kwaadwillend. Mind you, ik zou ook niet willen leven in een land waar dit soort mensen ‘administratieve detentie’ kregen, zoals ons Blondientje schijnt te willen, maar wat moet je dan ? Een tegenstander wiens eigen dood hem niets kan schelen en die gestopt moet worden voordat hij zijn plannen ten uitvoer kan brengen, past gewoon niet goed in welk Westers rechtssysteem dan ook. Het enige wat ik als remedie kan bedenken is ‘bij voortduring pesten’.

 21. 24

  Hoeveel aanslagen per jaar? Hoeveel doden door aanslagen in Nederland? Hoeveel doden door griep?

  Of onze geheime diensten zijn zo ontzettend slagvaardig of is het gewoon allemaal opgeklopte bullshit?

 22. 26

  Even wat cijfers over de belangen bij de AIVD:

  “Op 29 mei 2002 werden de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en Militaire Inlichtingendienst (MID) omgedoopt in AIVD en MIVD. Bij die naamsverandering kregen beide diensten meer taken en bevoegdheden. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2002) gaf bijvoorbeeld opdracht tot méér aandacht voor eventuele risico’s en maakte schending van het briefgeheim mogelijk. De AIVD heeft nadien de wind flink in de zeilen gekregen. De MIVD is van 2002 tot 2005 blijven steken op een budget van 60 miljoen euro en een personeelsbestand van 750 medewerkers. De AIVD daarentegen zag in dezelfde periode het aantal medewerkers toenemen van 850 tot 1.100 en haar budget groeien van 68 miljoen naar 112 miljoen euro. In drie jaar een toename van 65% procent!”

  Dit betekend dat er in Nederland 250 AIVDers rondlopen die een budget van 52 miljoen euro tot hun beschikking hebben. Ik denk niet dat deze mensen het leuk zouden vinden als blijkt dat ze overbodig zijn. Bovendien hebben ze genoeg middelen ter beschikking om de nodige angst te zaaien.
  Daarbij hebben mensen begrijpelijkerwijs veel moeite met toegeven dat ze er eigenlijk altijd naast gezeten hebben. Neem al die promovendi die een proefschrift hebben geschreven over terreurbestrijding, die zullen pas naar zichzelf erkennen dat ze opgescheept zitten met waardeloze kennis wanneer de overdrijving van terreurdreiging 100% vaststaat.
  De anti-terreur industrie zal zichzelf nog wel een tijdje in stand houden.

  Overigens, de reaguurders die hier beweren dat andere groepen voor meer slachtoffers zorgen of dat met 100 km uur over een voetpad rijden voor meer slachtoffers zorgt vergeten wel één ding. Een echte terrorist gaat het niet om het maken van slachtoffers, maar om het zaaien van angst. Je zaait veel meer angst als een stilstaande auto ontploft, omdat daarmee elke andere stilstaande auto verdacht wordt.

 23. 27

  Waarom Geert geen bodyguards nodig heeft
  Door: Marcel Hulspas » Meer columns van Marcel Hulspas
  Gepubliceerd: vandaag 09:59
  Update: vandaag 10:05

  Koningin Beatrix heeft voor haar Kersttoespraak in ieder geval één enthousiaste luisteraar gevonden. Geert Wilders. Terwijl de rest van Nederland wegzapt, en de majesteit zèlf in Argentinië zit, spitst onze Geert op dat moment de oren.

  En ja! Daar was weer iets om je lekker op te winden. De majesteit sprak van ‘het gevaar dat het gemeenschappelijke wordt verzwegen en verschillen worden uitvergroot’. En ze zei dat het ‘juist belangrijk is’ toe zoeken ‘naar wat verbindt en elkaar over en weer te bemoedigen.’

  Paranoia
  Net zoals lijders aan paranoia in de etalage van elke boekwinkel een geheime boodschap zien liggen, zo is Geert er heilig van overtuigd dat dergelijke softe uitspraken altijd over hèm gaan. En moslims. De digitale majesteit was nog niet uitgesproken, of Geert twitterde op mislukt-ironische toon: ‘De twaalf opgepakte Somalische terreurverdachten zochten volgens mij in Nederland niet direct naar wat ons verbindt.’

  Geert heeft ze alvast maar veroordeeld. Twaalf verdachten in één klap. De AIVD heeft er nu eenmaal een handje van om, als ze iemand op het oog hebben, gelijk maar zijn familie, vrienden, kennissen en (straks) zijn twittervolgers op te pakken. Eén klinkt zo weinig, dan krijg je gezeur of ze wel grondig genoeg te werk gaan. Dus dan maar alles opgepakt. En daarna alles weer vrijgelaten. Binnen een dag konden er vijf alweer naar huis. De resterende zeven moeten voorgeleid. Dat zijn waarschijnlijk de naaste verwanten van de centrale verdachte, een Rotterdamse Somaliër die hier al jaren woont en in de verte familie is van een lid van terrorismeclub al-Shabaab aldaar.

  Ach, het zou wat. Iedereen weet dat Somaliërs elkaar allemaal kennen, en over de hele wereld contact met elkaar onderhouden. Maar deze twee hebben dezelfde bijnaam! Nee toch! Dat lijkt me goed voor drie daagjes extra voorarrest. En straks staan ze allemaal weer op straat. Want zo gaat het altijd. Afgezien van de doorgedraaide dierenvriend die Pim Fortuyn neerschoot, en een gek in een jurk die Theo van Gogh neerstak, hebben we in dit land namelijk uitsluitend te maken met losers, waar ondertussen talloos veel miljoenen aan worden uitgegeven. Wat heeft de strijd tegen het vaderlands terrorisme nu opgeleverd?

  Een overzichtje:
  September 2001. De Coentunnel en Zeeburgertunnel afgesloten. Chaos compleet, vanwege een anonieme brief.
  Juni 2004. De politie pakt een scholier op (vanwege een roofoverval) die plattegrondjes van Schiphol, het Binnenhof en de centrale van Borssele blijkt te bezitten. Klinkt ernstig, maar van de knul en zijn oververhitte fantasieën werd nooit meer iets vernomen.
  Juli 2004. De politie pakt een Syriër en een Libanees op. Ze zouden een aanslag willen plegen tijdens de Vierdaagse. Korte tijd later wandelen ze het bureau weer uit.
  Augustus 2004. In Roosendaal, vier Spanjaarden. Ze zouden meer weten van de aanslagen in Madrid. Mochten ook weer gaan.
  November 2004. De beruchte overval in het Haagse Laakkwartier. Justitie weet nog steeds niet wat voor types ze daarbij nar buiten sleurden. Dwaallichtjes of terroristjes-in-de-dop? In ieder geval niks om bang voor te zijn.
  Oktober 2005. Paniekje rond Het Binnenhof. Door heel het land worden zeven verdachten aangehouden. Stormpje in glas water.
  November 2005. In Rijswijk wordt een vrouw gearresteerd wegens terroristische activiteiten. Alweer een misverstandje dus. Dezelfde maand doen twee moslims ‘verdacht’ in een trein. Gans het raderwerk komt stil te liggen. Ze deden iets van ritueel reinigen (en dat in zo’n smerige NS-toilet!).
  Maart 2009. Zeven Marokkanen wilden een overval plegen op IKEA. Riep iedereen. Maar ook dat was, voor de zoveelste keer, paniek om helemaal niks.
  November 2010. Drie Marokkanen opgepakt in ons land, een staartje van terreurpaniek in Brussel. Ach, hoe zou dat toch aflopen….
  December. De maand van de twaalf Somaliërs.

  Veiligheidscircus
  Dat hele malle veiligheidscircus waar we de afgelopen jaren getuige van zijn geweest, heeft ook een positief effect. In de woorden van de majesteit: het verbindt, en brengt ons nader tot elkaar. Het lijkt verdomd net alsof we ècht in oorlog zijn, alsof Nederland echt meetelt – ook al zit de vijand blijkbaar meer in ons hoofd dat dat-ie op straat loopt. En niet alleen ‘wij Nederlanders’ voelen ons ineens belangrijk, ook de AIVD uiteraard.

  Er zijn mensen die denken dat de AIVD naast deze clowneske activiteiten nog iets nuttig doet. Dat ze in het geheim veel echte complotten oprolt, en veel echte aanslagen voorkomt. Maar natuurlijk. En daarover zwijgt de AIVD dan als het graf, terwijl men zich met het oppakken van losers en onschuldigen zeer bewust onsterfelijk belachelijk maakt. Wie dat denkt, wie zo dom is, verdient het om voortdurend geschaduwd te worden. Nee, die club kan met gemak opgeheven.

  Zonder bodyguards
  En het terreuralarm hoeft niet verhoogd, het kan afgeschaft. En Geert kan voortaan gewoon zonder bodyguards door het leven. Dat kost hem vast veel sympathiestemmen, maar die ene halve gare per jaar die hem nog bedreigd, kan gewoon door stadswachten van zijn bed gelicht. Al die opgeklopte spanning is nergens voor nodig. Maak van Nederland een gewoon land, en van Geert een gewone politicus. Moet je eens zien wat er gebeurt.

  http://www.depers.nl/binnenland/534536/Geert-kan-zonder-bodyguards.html

 24. 28

  De kernvraag is:
  Wie zaait er meer angst, de AIVD of terroristen?

  Dit raakt sowieso aan een fantastische Catch 22, waar geen enkele andere bestrijdingsdienst last van heeft. Er komt niet meer brand van meer brandweer, er komt niet meer criminaliteit van meer politie, maar er komt wel meer angst van meer angstbestrijding.

 25. 29

  @ #26
  Zoals gewoonlijk it’s all about the money.
  Er moet in dit land flink bezuinigd worden en de anti-terreur industrie wilt daarmee niet geconfronteerd worden daarom worden een stel onschuldige buitenlanders maar gedoopt als zijnde gevaarlijke terroristen die van plan waren om een aanslag te plegen op een helicopterbasis. Wat het bewijs daarvoor is weet niemand, vooralsnog lijkt het mij dat die 12 gearresteerd zijn op basis van vage verhaaltjes, 1 van die mannen zou zogenaamd familie zijn van een Al-Shabaab commandant en ze zouden dezelfde bijnaam hebben. Tja, dat is wel behoorlijk flinterdun om zulk bruut machtsvertoon v.d. opsporings- en geheime diensten te rechtvaardigen.
  De anti-terreur industrie is bezig om angst te zaaien zodat hun budgetten behouden blijven. Feit is dat 11 v.d. 12 al vrijgelaten zijn, dat zou zeker niet gebeurd zijn als die 12 inderdaad gevaarlijke terroristen waren.