Waarom een quorum: Kamerleden zijn geen stemvee

door Prof.Dr. Bert van den Braak Nu het fysiek lastig is voor Kamerleden om samen te vergaderen en dat zelfs bijna wordt ontraden, komt de vraag op: moeten Kamerleden niet gewoon vanuit huis digitaal de presentielijst kunnen tekenen? Het voor plenaire vergaderingen grondwettelijk vereiste quorum (76 leden in de Tweede Kamer en 38 leden in de Eerste Kamer) is dan immers makkelijker te bereiken. Minstens zo belangrijk is echter de constitutionele regel dat er in het parlement geen stemoverdracht mag plaatsvinden, waarbij dus een Kamerlid een stem uitbrengt voor een ander (afwezig) lid. Het volstaat niet dat er een fictief aantal leden aanwezig is.

Door: Foto: Schermafbeelding videostream Tweede Kamer stemmingen moties 18 maart 2020

Closing Time | La Monte Young

In beperking toont zich de meester, dat gezegde is niet van toepassing op La Monte Young, althans niet als je de lengte van z’n opus magnum in ogenschouw neemt: The Well-Tuned Piano duurt tot over de 5 uur. Maar afijn, het is zondag en mensen zijn vrij, dus als er een dag is waarop dit hier gepost kan worden dan is het wel vandaag. Gaat u er maar even voor zitten…

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Eerste Kamer houdt kaarten op zak

ANALYSE - Het seizoen is geopend. We gaan weer stempuzzelen in de Senaat! Al geruime tijd checkt Publiekrecht & Politiek of bepaalde voorstellen die volgens de Eerste Kamer zijn aangenomen ook wel echt op een meerderheid van stemmen gefundeerd zijn. Aan de andere zijde van het Binnenhof wordt namelijk met de constitutioneel aanvechtbare regel gewerkt dat bij een stemming alle senatoren van een fractie geacht worden aanwezig te zijn. Ook als zij eigenlijk ziek thuis zitten of zich aan het andere einde van de wereld bevinden. Dan worden er dus meer stemmen uitgebracht dan er aanwezigen zijn. Dat is zeker in een tijd waarin een meerderheid in de Eerste Kamer geenszins vanzelfsprekend is en daar voor iedere stem gevochten moet worden toch tamelijk kwalijk.

En op de eerste dag van het nieuwe jachtseizoen, afgelopen donderdag, schieten we meteen een exotische prooi. De Eerste Kamer zou wegens subsidiariteitsbezwaren een zogenaamde gele kaart hebben getrokken tegen een voorstel van de Europese Commissie tot oprichting van een Europees OM. Bij nadere beschouwing blijkt zij dat echter helemaal niet gedaan te hebben.

Afgaande op het stenogram waren er drie senatoren afwezig: twee van de VVD en één van de SP. Dat waren twee fracties die subsidiariteitsbezwaren hadden en dus vóór het voorstel tot het trekken van een gele kaart waren. De voorstanders konden daarmee niet meer dan 36 stemmen mobiliseren, net zoveel als de voltallig aanwezige tegenstanders. Kortom, daarmee staken de stemmen en houdt de Eerste Kamer de kaarten op zak. In een volgende vergadering moet er dan volgens het Reglement van Orde een herstemming plaatsvinden. Dat had pas op 29 oktober gekund, want aanstaande dinsdag zijn de senatoren met herfstreces. Maar dan kan de zaak toch gewoon op 29 oktober gerepareerd worden? Helaas. Een subsidiariteitstoets moet worden uitgevoerd binnen een termijn van acht weken. En laat die termijn nu net op 28 oktober eindigen… Geen gele kaart dus, behalve dan weer een gele kaart voor de Eerste Kamer vanwege stemgeklungel.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Stemmen de PVV’ers in Straatsburg?

Geert Wilders

Een mooi verwijt van Pechtold aan Geert Wilders bij [url=http://www.geencommentaar.nl/index.php/2009/09/16/gc-cafe-algemene-politieke-beschouwingen]het debat over de miljoenennota[/url]: hij spreekt over zakkenvullers maar ondertussen strijken zijn eigen europarlementariers wel hun dagvergoedingen op. De PVV was bij de stemmingen afgelopen maandag niet aanwezig, aldus Pechtold.

Een terecht verwijt? Mwoa. In de eerste plaats blijkt uit de notulen van de stemming ([url=http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/votingResult/P7_PV(2009)09-14(RCV)_en.pdf].pdf[/url]) dat één PVV’er, Van der Stoel, wel degelijk gestemd heeft (hij onthield zich). Of de afwezige PVV’ers daarbij hun dagvergoeding hebben aangevraagd valt nu niet te controleren. Overigens was van de drie D66’ers er óók één afwezig: Gerbrandy. Is dat ook een zakkenvuller?

Maar de belangrijkste reden waarom Pechtold een beetje flauw is, is omdat op maandag alleen over de dagorde van de week wordt gestemd, in dit geval de wijze waarop later die week de voorzitter van de Europese Commissie zou worden verkozen. Zo ontzettend wereldschokkend is dat nu ook weer niet. Al met al dus een amusante, maar wel enigszins goedkope poging de PVV in diskrediet te brengen.

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

Closing Time | Bicycling to Afghanistan

Mevrouw Okto wordt gillend gek van het gefriemel – kriebelende mieren rondsjeezend in botsautootjes, noemt ze het. De kleine Oktootjes daarentegen zijn er wild enthousiast over – niet in de laatste plaats vanwege het oordeel van mevrouw Okto. Dergelijke tegengestelde reakties zien we vaak als het om de heer Fripp gaat.

Robert Fripp geldt als gitaargodheid van de planeet. Behalve zich al sinds de jaren zestig bezig houdend met het opheffen en weer opnieuw oprichten van zijn band King Crimson, gaf hij in de jaren 80/90 ook nog gitaarklasjes. Deze resulteerden dan in platen onder de naam Robert Fripp & the League of Crafty Guitarists.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

GC’s oppositiepartij van het jaar: Stemmen maar!

De afgelopen week hebben wij verschillende oppositiepartijen aan het woord gelaten om te vertellen wat zij het afgelopen jaar bereikt hebben. Helaas voor hen is het echter uiteindelijk zo dat niet zij bepalen of het goed is wat ze gedaan hebben, maar dat wij dat doen.

Daarom is het nu tijd voor jullie, representatieve GeenCommentaar lezers, om te bepalen wat de beste oppositiepartij van het afgelopen jaar was. De stemming duurt tot aanstaande maandagochtend 8.00h. Hier kan je nogmaals de hele serie terug zien en de afzonderlijke bijdragen van de SP, VVD, D66, Partij voor de Dieren en GroenLinks, alsmede het overzicht van de afwezigen kan je vinden door op de respectieve linken te klikken. Wij zullen maandag de winnaar bekend maken en in het zonnetje zetten.

Uiteraard zijn we niet alleen benieuwd naar je stem, maar ook je motivatie. Welke van de bereikte resultaten van de partijen vond jij doorslaggevend? Ook kan je stemmen wie naar jouw mening de oppositieleider is. Oproepen om vooral bepaalde niet te stemmen zijn ook welkom in de comments, maar hou het een beetje netjes. Dus stemmen maar!

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.