Stemmen de PVV’ers in Straatsburg?

Geert Wilders

Een mooi verwijt van Pechtold aan Geert Wilders bij [url=http://www.geencommentaar.nl/index.php/2009/09/16/gc-cafe-algemene-politieke-beschouwingen]het debat over de miljoenennota[/url]: hij spreekt over zakkenvullers maar ondertussen strijken zijn eigen europarlementariers wel hun dagvergoedingen op. De PVV was bij de stemmingen afgelopen maandag niet aanwezig, aldus Pechtold.

Een terecht verwijt? Mwoa. In de eerste plaats blijkt uit de notulen van de stemming ([url=http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/votingResult/P7_PV(2009)09-14(RCV)_en.pdf].pdf[/url]) dat één PVV’er, Van der Stoel, wel degelijk gestemd heeft (hij onthield zich). Of de afwezige PVV’ers daarbij hun dagvergoeding hebben aangevraagd valt nu niet te controleren. Overigens was van de drie D66’ers er óók één afwezig: Gerbrandy. Is dat ook een zakkenvuller?

Maar de belangrijkste reden waarom Pechtold een beetje flauw is, is omdat op maandag alleen over de dagorde van de week wordt gestemd, in dit geval de wijze waarop later die week de voorzitter van de Europese Commissie zou worden verkozen. Zo ontzettend wereldschokkend is dat nu ook weer niet. Al met al dus een amusante, maar wel enigszins goedkope poging de PVV in diskrediet te brengen.

 1. 4

  Elke poging om idioten die vals, dom en niet goed snik zijn, in ‘diskrediet’ te brengen moet met applaus beloond worden. Wilders is bezig z’n eigen karikatuur te perfectioneren….

 2. 5

  @4: Dat Wilders een idioot is, begrijp ik wel, maar je moet geen leugens gaan verkondigen om hem ten val te brengen. In een echt debat doe je dat op de inhoud.

 3. 7

  “Het blijkt dat alle vier de Pvv’ers gewoon aanwezig waren en hebben gestemd, maar het schijnt dat van drie Pvv’ers de stemkastjes defect waren. Pechtold heeft zijn beschuldiging overgens al terug genomen na nader controle. “(via nujij draad)

 4. 8

  “De heer Pechtold (D66): Voorzitter, collega Wilders en ik hebben allebei naarstig contact gehad met Brussel. Daaruit is naar voren gekomen dat bij de PVV-fractie de stemkastjes van drie van de vier leden het niet deden, waardoor zij niet op de stemmingslijst kwamen. Een onzorgvuldigheid van mijn kant. De voorzitter: Waarvan akte.” http://ikregeer.nl/document/HAN8481A05
  *Dus ze waren weldegelijk bij de stemming*