PVV-coryfee Sietse Fritsma maakt het weer bont

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag is dat Vandyke met een cijfermatige analyse van de beweringen van PVV-Kamerlid Sietse Fritsma. Het is weer zover, in de Volkskrant van vorige week maandag krijgt Tweede Kamerlid Sietse Fritsma weer alle ruimte om zijn ideeën over de 'massa-immigratie' de vrije loop te laten. Veel argumenten missen echter (voldoende) onderbouwing. Onder de kop Tijd voor noodrem gezinsmigratie! schrijft Fritsma: Tot op de dag van vandaag loopt de instroom van gezinsmigranten in de tienduizenden per jaar. En terwijl de instroom van bijvoorbeeld Marokkanen afneemt, neemt de instroom van Somaliërs weer toe, waardoor er steeds weer nieuwe (vaak kansarme) 1e generatie migranten naar Nederland komen en alle integratieproblemen blijven bestaan.

Door: Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Sietse Fritsma speelt vals

Sietse Fritsma (foto: PVV)In de Volkskrant trekt Sietse Fritsma weer eens van leer. Het immigratiedebat zou de suggestie hebben gewekt dat elke immigrant een asielzoeker is, terwijl het in werkelijkheid om gezinsmigratie zou gaan. Fritsma klaagt verder dat de politiek nooit goed ingegrepen heeft. Hij richt zijn pijlen vooral op de Marokkanen, maar die maken de laatste jaren slechts zo’n anderhalf procent van de totale immigratie uit. Het is opvallend dat Fritsma, die er prat op gaat jarenlang bij de IND gewerkt te hebben en het vreemdelingenbeleid van haver tot gort te kennen, in zijn betoog een aantal cruciale feiten achterwege laat.

Geen asielzoekers en vluchtelingen?
Fritsma suggereert dat in de afgelopen decennia niet asielmigratie, maar gezinsmigratie de boventoon voerde in de immigratiemotieven. Wie naar de recente migratiegeschiedenis kijkt, weet echter dat Fritsma hier boter op zijn hoofd heeft. De grote migratiestromen kwamen op gang in de jaren zestig, toen werkgevers en in hun kielzog rechtse kabinetten grote aantallen arbeidsmigranten naar Nederland lieten komen. Het was deze stroom die leidde tot de volgmigratie van gezinsleden, waarover later meer.

De massale toestroom van asielzoekers kwam pas in de jaren tachtig op gang. Eind jaren negentig was een op de drie immigranten een asielzoeker. Gaandeweg slonk hun aandeel: in 2007 was minder dan vijf procent van de immigranten asielzoeker. De belangrijkste reden voor deze daling was de Vreemdelingenwet 2000, die werd geïntroduceerd door toenmalig staatssecretaris van Justitie Job Cohen (PvdA). Fritsma’s stelling dat men ten onrechte focuste op asielzoekers en de politiek nooit goed heeft ingegrepen is dan ook populistische prietpraat.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Factcheck: De ‘feiten’ van Nahed Selim

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag is dat Vandyke die de ‘immigratiecijfers’ van Nahed Selim tegen het licht houdt.

Op 30 oktober publiceerde het dagblad Trouw het artikel Immigratie is geen liefdadigheid van Nahed Selim. Daarin wordt – laat ik het diplomatiek uitdrukken – flink gegoocheld met de cijfers. In dit artikel neem ik die cijfers onder de loep.

Nederland telt ongeveer 1,8 miljoen niet-westerse allochtonen; de afgelopen tien jaar kwamen er elk jaar netto 36.000 immigranten bij.

Onderstaande grafiek laat de CBS-cijfers zien over de immigratie, de emigratie en het migratiesaldo van niet-westerse allochtonen voor de periode 1999 t/m 2008.

f35_1a Migratie niet-westerse allochtonen (Bron: Vandyke)

In de afgelopen tien jaar bedroeg de immigratie gemiddeld 50.000 per jaar. De emigratie bedroeg gemiddeld 34.000. Daarmee bedroeg de immigratie per saldo gemiddeld 16.000. En dus niet 36.000, zoals Selim stelt.

Het is bovendien belangrijk om in de beoordeling van deze cijfers relevante beleidsontwikkelingen mee te nemen. Op 1 april 2001 werd de nieuwe Vreemdelingenwet van kracht, met grote gevolgen voor (de instroom van) asielzoekers. Op 1 januari 2002 werd de inkomenseis voor gezinsvorming en –hereniging verhoogd van 70 naar 100 procent van het minimumloon. Beide ontwikkelingen hadden grote gevolgen voor de instroom van immigranten. Een vergelijking van de periode voorafgaand aan deze wijzigingen met de periode erna is daarom zinvol. Onderstaande tabel vergelijkt de periode 1996 t/m 2001 met de periode 2002 t/m 2008. 

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Factcheck: de NRC en de buitenlandse immigranten

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag is dat vandyke met een stuk dat de feiten checkt over de buitenlandse immigratie in 2009.

Woensdag publiceerde de NRC het artikel Meeste buitenlandse immigranten zijn Polen, met daarin een mooie grafiek over de immigratie. Ik was blij dat er eindelijk cijfers over de immigratie van ‘buitenlanders’ waren. Die blijdschap was helaas snel voorbij, want de NRC gaat met de cijfers vreselijk de mist in.

In de grafiek bij het artikel staan onder meer de volgende cijfers: Marokkanen 2.388, Turken 4.099 en Nederlanders 28.248. Dat dit getallen zijn van immigranten, zal ik niet ontkennen. Dat het cijfers zijn die bij het CBS te vinden zijn, evenmin. De cijfers worden echter wel verkeerd gebruikt.

De cijfers van de NRC hebben betrekking op 2009 en zijn afkomstig uit deze CBS-tabel, de tabel die gaat over de immigratie en emigratie naar geboorteland. Omdat niet alle relevante gegevens voor 2009 al beschikbaar zijn, zal ik wat ik wil bespreken illustreren aan de hand van de cijfers over 2008.

Tabel 1 laat de migratiecijfers voor Turken en Marokkanen over 2008 zijn vanuit drie verschillende perspectieven: nationaliteit, geboorteland en herkomstgroep over 2008.

Migratie van Turken en Marokkanen in 2008, vanuit drie verschillende perspectieven

Wat we zien is dat geboorteland dus niet hetzelfde is als nationaliteit. Van de emigrerende Nederlanders is ongeveer de helft allochtoon. Een gedeelte van die allochtonen is geboren in Nederland (tweede generatie allochtonen), maar een nog grotere groep emigreert als Nederlander en is geboren in het buitenland (eerste generatie allochtonen). Zoals autochtone Nederlanders soms weer terugkeren naar Nederland, geldt dat ook voor een deel van de allochtone bevolkingsgroep die, met de Nederlandse nationaliteit, weer terug immigreert naar Nederland. Het zijn dus immigrerende allochtonen, geboren in het buitenland, die immigreren naar Nederland, en de Nederlandse nationaliteit hebben. Kunt u het nog volgen?

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Factcheck: NCRV’s Altijd Wat – De tsunami van islamisering

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag is dat vandyke met een stuk dat de feiten checkt over de vermeende tsunami van islamisering.

In haar uitzending van 24 september vroeg het NCRV-programma Altijd Wat zich in haar rubriek Feit of Fictie af hoe reëel de angst is voor de in 2006 door PVV-leider Geert Wilders voorspelde tsunami van islamisering. De vraag is natuurlijk of de cijfers die in de uitzending genoemd werden, inderdaad kloppen. Mijn conclusie: ondanks een enkele onzorgvuldigheid – en een fout – kan je zeggen dat de cijfers en de eindconclusie kloppen.

Altijd Wat vergeleek de zes jaren voor 9/11 (1996 – 2001) met de zes jaren erna (2002 – 2008). In de uitzending kwamen zes stellingen aan de orde. Voor elke stelling heb ik nagegaan of die op waarheid berust.

Stelling 1:

De toestroom uit Marokko en Turkije, de twee landen waar de meeste Nederlandse moslims vandaan komen, daalde na de terreuraanslag met 37 en 26 procent.

Uit de toelichting op de website van Altijd Wat blijkt dat de gegevens uit deze tabel van het CBS komen, die onder meer de migratie van allochtonen laat zien. In tabel 1 heb ik de gegevens over de periodes 1996 t/m 2001 en 2002 t/m 2008 samengevat. Ook heb ik de gemiddelden per jaar uitgerekend.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De migratiemythes van rechts

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Vandaag is dat vandyke met een stuk over de migratiemythes van Joost Niemöller. Het stuk verscheen eerder in aangepaste vorm op zijn weblog, maar is door redacteur Johanna en vandyke herschreven voor GeenCommentaar.

De migratiemythes van rechts

Joost Niemöller (foto: joost-niemoller.nl)In rechts Nederland doen allerlei mythes over migratie de ronde, die over het algemeen niet op waarheid berusten maar wel een eigen leven leiden. Denk aan Wilders en de massa-immigratie uit moslimlanden, Mark Rutte en de vergeten EU-immigratie en Sietse Fritsma’s immigratieramp, over wie ik al eerder schreef. Deze keer richt ik mijn pijlen op Joost Niemöller, publicist bij onder meer de Dagelijkse Standaard, Het Vrije Volk en Artikel 7. Hij publiceerde vorige maand het artikel Immigratie NL: de schokkende feiten, een titel die de lading niet dekt, zoals we zullen zien.

Onlangs publiceerde het CBS de voorlopige cijfers over de immigratie in de eerste helft van 2010, aanleiding voor Niemöller om er zijn artikel, ruim vijf pagina’s lang, te schrijven. Ik zou een veelvoud nodig hebben om álle mythes te weerleggen en beperk me daarom tot de zes belangrijkste onderwerpen. Ik geef u per onderwerp de feiten, gevolgd door relevante citaten van Niemöller. De links leiden u naar mijn bronnen en mijn berekeningen vindt u in deze Excel-file.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het volk spreekt: vang vluchtelingen ruimhartig op

Eind juli brachten de fractievoorzitters van CDA, VVD en PVV een verklaring naar buiten waarin zij meedeelden te gaan onderhandelen over een regeerakkoord en een gedoogakkoord. De PVV maakt haar gedoogsteun afhankelijk van harde afspraken over onder meer immigratie, integratie en asiel. Maar weet de PVV eigenlijk nog wel wat het volk wil?

Afghaanse vluchtelingen in het Pakistaanse grensstadje Chaman (Foto: UN Photo/Luke Powell/#31609)

VluchtelingenWerk Nederland gaf TNS Nipo de opdracht om het volk haar mening te vragen over vluchtelingen. Vandaag werden de resultaten van de peiling bekend.

Wat blijkt? Een ruime meerderheid van onze bevolking (63 procent) vindt dat Nederland vluchtelingen ruimhartig moet opvangen en ten opzichte van een jaar geleden is die steun met zo’n tien procent gegroeid. Die mening treffen we niet alleen aan bij de linkse kerk, want ook zes van de tien VVD-aanhangers en maar liefst acht van de tien CDA-aanhangers vinden dat. Maar liefst 82 procent van de ondervraagden is het eens met de stelling dat mensen die een oorlogssituatie ontvluchten, hier bescherming moeten kunnen krijgen.

De peiling laat verder zien dat tweederde van de ondervraagden vindt dat erkende vluchtelingen recht hebben op gezinshereniging – het laten overkomen van echtgenoot en kinderen – als ze eenmaal een verblijfsvergunning hebben gekregen. Onder de aanhangers van het CDA, de partij die het gezin ziet als hoeksteen van de samenleving, is zelfs 82 procent die mening toegedaan. Dat was natuurlijk ook te verwachten, want het mag toch wel als algemeen bekend worden beschouwd dat mensen die kerkelijk actief zijn vanuit naastenliefde zich het lot van vluchtelingen aantrekken.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Tienduizend importbruiden zoek (deel 2)

Medio vorig jaar sprak toenmalig minister van Integratie Van der Laan over 15.330 importbruiden in 2008. De situatie was zo alarmerend dat hij zei: “Het gaat onze spankracht te boven.” Johanna Nouri en Flip van Dyke gingen op zoek naar de waarheid achter de cijfers. Vandaag deel 2, nadat deel 1 eerder bij ons verscheen.

In deel 1 hebben wij laten zien dat het beeld dat de import van huwelijkspartners gierend uit de klauwen loopt, schromelijk overdreven is. Zo’n 45 procent van de allochtonen huwt met een Nederlandse partner, slechts 8 procent vindt een partner in het land van herkomst. Meer dan de helft van de huwelijksimport komt voor rekening van autochtone Nederlanders die toevallig in het buitenland aanlopen tegen de liefde van hun leven.

Vandaag kijken we naar de huwelijksimport door allochtonen en vooral de klassieke migratiegroepen, staan we stil bij het vermeende misbruik van de Belgiëroute en onderzoeken we hoe het is gesteld met de vermeende massa-immigratie uit ‘moslimlanden’.

Grafiek 1 laat zien dat er bij allochtonen die huwen met iemand van gelijke herkomst, steeds minder vaak sprake is van een migratiehuwelijk. In 2008 is er wel een lichte stijging te zien. Van der Laan tijdens het vragenuur op 9 juni 2009 (.pdf): “Ik heb natuurlijk meteen cijfers gevraagd aan de ambtenaren over het effect van de Wet Inburgering buitenland. Daaruit blijkt dat in de jaren 2005, 2006 en 2007 het aantal gezinsvormingen en -herenigingen is gedaald van 16.000 naar 11.000. Onlangs bleek uit de cijfers van 2008 dat dat aantal weer gestegen is naar 15.000.” Dat is ook niet vreemd als je bedenkt dat het slagingspercentage voor het taalexamen in het land van herkomst hoog is.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Tienduizend importbruiden zoek (deel 1)

Medio vorig jaar sprak toenmalig minister van Integratie Van der Laan over 15.330 importbruiden in 2008. De situatie was zo alarmerend dat hij zei: “Het gaat onze spankracht te boven.” Johanna Nouri en Flip van Dyke gingen op zoek naar de waarheid achter de cijfers. Vandaag deel 1, deel 2 verschijnt binnenkort.

De uitkomsten van onze zoektocht

  • In 2008 waren er niet 15 duizend maar slechts 8 duizend immigratiehuwelijken, waarvan slechts eenderde niet-westerse allochtone Nederlanders betrof die hun partner uit het buitenland lieten overkomen.
  • 56 procent van de allochtonen huwt met een autochtoon. Zo’n 12 procent van de allochtonen haalt zijn partner uit het buitenland. 8 procent van de allochtone huwelijken betreft een huwelijk met een partner uit het land van herkomst.
  • Het aantal immigratiehuwelijken onder allochtonen daalt al jaren. De stijging in 2008 wordt veroorzaakt door het uitstelgedrag als gevolg van de aangescherpte eisen voor gezinsvorming: het duurt wat langer voor men aan de eisen voldoet, maar de aanhouder wint.
  • Uit de immigratiecijfers blijkt niet dat de ‘Belgiëroute’ veelvuldig misbruikt wordt.
  • Van een onevenredig hoge immigratie uit moslimlanden blijkt niets.

Een praktijkvoorbeeld
Begin 2004 ontmoette Johanna in Duitsland de Jordaniër die later haar man zou worden. Hij had in verschillende westerse landen gewoond en zij wilden samen in Nederland hun leven leiden. Waren ze naar Jordanië gegaan, dan had Johanna direct bij aankomst een verblijfsvergunning gekregen als partner van een Jordaniër.

Ze kozen echter voor Nederland, waardoor het erg ingewikkeld werd. Johanna’s man verbleef weliswaar in de EU, maar hij had een visum voor kort verblijf, waardoor hij volgens de regels terug moest keren naar Jordanië om een vestigingsmachtiging voor Nederland te kunnen aanvragen. Hij gaf een ‘zeker’ verblijf op voor een volstrekt onzekere toekomst.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Rutte en de vergeten EU-immigratie

[i]In deze duo-post bekijken onze gastlogger VanDyke en vaste redacteur Mark naar een aantal van de immigratiestandpunten van onze nieuwe premier Rutte, en dan vooral het cijfermatige beeld dat Rutte ons voorspiegelt.[/i]

De immigratie groeit Nederland boven het hoofd, afgelopen jaar waren het zo’n 147.000 mensen. Daarom moeten de grenzen dicht, zo betoogt VVD-lijsttrekker Rutte [url=http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/43255562/items/43507688/]een paar weken terug in Buitenhof[/url]. Je kunt de problemen niet oplossen als de kraan open blijft staan, vermeldt hij er nog bij. Hoewel dat getal klopt is de stilzwijgende aanname dat het hier louter niet-westerse allochtonen betreft: degene die zoveel besproken worden in het kader van de integratieproblematiek.

Dat is niet terecht. Want hoewel de immigratie getalsmatig niet is veranderd, het aandeel nieuwe kansarme niet-westerse allochtonen [url=http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/allochtonen/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2944-wm.htm
]is sterk afgenomen[/url], alsook gezinsmigratie onder niet-westerse allochtonen (waaronder ook de overbekende importbruidjes). Ter illustratie: een van de landen waar de meeste immigratie nu vandaan komt is India; dat is vooral [url=http://www.geencommentaar.nl/index.php/2010/05/27/immigratie-kost-veel-minder-dan-7-2-milj]gezinshereniging van eerder geimmigreerde kenniswerkers[/url].

De vergeten immigratie is die uit Oost-Europa. In 2004 [url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Uitbreiding_van_de_Europese_Unie]traden onder andere Polen en Tsjechië toe[/url] tot de EU, in 2007 volgden Bulgarije en Roemenië. Vanaf 2005 begint de immigratie vanuit de EU naar Nederland flink te stijgen, alsook het migratiesaldo. Het betreft vooral arbeidsmigratie, en de gezinsmigratie volgt het – waar hebben we dit eerder gezien – op de voet. Deze trend heeft mogelijk grote gevolgen voor Nederland, en van een goed leider kunnen we verwachten dat hij zo’n trend had voorspeld.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Volgende