Het volk spreekt: vang vluchtelingen ruimhartig op

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Eind juli brachten de fractievoorzitters van CDA, VVD en PVV een verklaring naar buiten waarin zij meedeelden te gaan onderhandelen over een regeerakkoord en een gedoogakkoord. De PVV maakt haar gedoogsteun afhankelijk van harde afspraken over onder meer immigratie, integratie en asiel. Maar weet de PVV eigenlijk nog wel wat het volk wil?

Afghaanse vluchtelingen in het Pakistaanse grensstadje Chaman (Foto: UN Photo/Luke Powell/#31609)

VluchtelingenWerk Nederland gaf TNS Nipo de opdracht om het volk haar mening te vragen over vluchtelingen. Vandaag werden de resultaten van de peiling bekend.

Wat blijkt? Een ruime meerderheid van onze bevolking (63 procent) vindt dat Nederland vluchtelingen ruimhartig moet opvangen en ten opzichte van een jaar geleden is die steun met zo’n tien procent gegroeid. Die mening treffen we niet alleen aan bij de linkse kerk, want ook zes van de tien VVD-aanhangers en maar liefst acht van de tien CDA-aanhangers vinden dat. Maar liefst 82 procent van de ondervraagden is het eens met de stelling dat mensen die een oorlogssituatie ontvluchten, hier bescherming moeten kunnen krijgen.

De peiling laat verder zien dat tweederde van de ondervraagden vindt dat erkende vluchtelingen recht hebben op gezinshereniging – het laten overkomen van echtgenoot en kinderen – als ze eenmaal een verblijfsvergunning hebben gekregen. Onder de aanhangers van het CDA, de partij die het gezin ziet als hoeksteen van de samenleving, is zelfs 82 procent die mening toegedaan. Dat was natuurlijk ook te verwachten, want het mag toch wel als algemeen bekend worden beschouwd dat mensen die kerkelijk actief zijn vanuit naastenliefde zich het lot van vluchtelingen aantrekken.

Tegelijkertijd laat de peiling ook wel enige hardheid zien. Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, moeten investeren in het opbouwen van een nieuw bestaan. De helft van de ondervraagden (precies 50 procent) vindt dat als het inburgeringsexamen niet in één keer behaald wordt, vluchtelingen hun verblijfs- vergunning moeten verliezen en Nederland moeten verlaten. Men is hierover wel compleet verdeeld, want de andere helft (49 procent) vindt dat juist niet. Onder de CDA-ers is men net zo verdeeld (47 procent voor, 52 procent tegen).

Het meest opvallende van het onderzoek is níet, zoals de Telegraaf kopte, dat de PVV’er ruimhartig voor vluchtelingen is. Dat is de PVV’er namelijk helemaal niet: slechts dertig procent van de PVV-aanhang steunt de opvang van vluchtelingen, zeventig procent dus kennelijk niet. Waarmee zij dus niet de stem van het volk vertegenwoordigen, want het volk pleit juist voor ruimhartigheid en het bieden van veiligheid aan mensen op de vlucht.

Asiel, immigratie en integratie staan hoog op de agenda bij de kabinetsonder- handelingen. Zo hoog zelfs, dat de PVV haar gedoogsteun daarvan afhankelijk heeft gemaakt. Ook het CDA en de VDD staan een veel harder beleid voor. De koers die we daarmee als land inslaan, geniet overduidelijk niet de steun van de bevolking. Interim directeur Igor Ivakic van VluchtelingenWerk Nederland is dan ook terecht van mening dat de onderhandelaars hier niet aan voorbij kunnen gaan.

Het volk heeft gesproken. De vraag is of Geert Wilders ernaar luistert.

Noot: VluchtelingenWerk Nederland en TNS Nipo waren zo vriendelijk om het onderzoek ter beschikking te stellen aan GeenCommentaar. U kunt de onderzoeksresultaten en de toelichting downloaden als pdf.

Reacties (11)

#1 sander_1583

Wie wil er dan op noodhulp bezuinigen?

Ik dacht namelijk ontwikkelingshulp

 • Volgende discussie
#2 KB

Het volk heeft gesproken? stel de vraag nog maar eens, maar dan met een concreet getal van zeg 200.000 vluchtelingen per jaar. Ik voorspel dat de percentages een stuk kleiner zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Chris (een andere)

Toevallig niets gevraagd over opvang in de omringende landen omdat de cultuur daar vaak beter aansluit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Johanna

@2 Wat heeft dat nou voor zin, is toch volslagen fictief?

@3 Ik zie de relevantie niet? 98 procent van de vluchtelingen wordt al in de omringende landen opgevangen. Hier gaat het over de mensen die bij ons aankloppen en vragen om een veilig onderdak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Martijn

Intrigerend is die groep van 6% PVV-stemmers die het ‘zeer eens’ is dat Nederland ruimhartiger moet zijn in het toelaten van immigranten. Lijkt mij toch een breekpunt om niet op de PVV te stemmen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Erik

@5: Is maar net waar je je prioriteiten legt. Ik heb ook geen stem kunnen uitbrengen op een partij die ’t over alles wat ik belangrijk vind met me eens is.
Misschien heeft die 6% wel tegen verhoging pensioenleeftijd gestemd of zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Maggi

Ik snap deze conclusie/stelling niet zo goed. Oké, de PVV roeptoetert dat het de stem van het volk vertegenwoordigt, maar dat vinden wij intellectuelen onzin. De PVV vertegenwoordigt hooguit de stem van een vrij zuur deel van de bevolking dat denkt dat we het heel erg slecht met elkaar hebben en meestal ook vindt dat dat de schuld is van de islam en de immigratie uit moslimlanden, wat dat ook moge zijn.
De PVV volgt volgens het aangehaalde onderzoek met zijn immigratie-standpunt – en dat lijkt mij politiek geheel correct – de mening van zijn stemmers (op 6% na dan). Voor het eerst dat ik de PVV juist logisch zie handelen dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 pedro

@1: het artikel gaat niet over nood of ontwikkelingshulp.

@2: 200.000 is een heel concreet getal. Een volslagen uit de lucht gegrepen onrealistisch getal voor wat betreft het onderwerp, maar wel concreet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Johanna

@2 @8 Als je naar de vragen in het onderzoek kijkt, zie je dat daar ook een heel concreet getal werd gebruikt. Een getal dat wat realistischer is dan die 200.000, namelijk 14.000

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 pedro

@9: ja, en dat zijn dan alleen nog maar de aanvragen, niet de toewijzingen, want zo ruimhartig als het volk wil, zijn we niet. Volgens de IND wordt ongeveer 10% ingewilligd. We hebben het dus over ongeveer 1400 personen per jaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Johanna

@10 Dat is inderdaad een goed punt: aanvragen, niet toewijzingen.
Jouw 10% is echter té rooskleurig. Die 10% betreft alleen de aanvragen die al in het aanmeldcentrum worden ingewilligd. Wordt daar geen besluit genomen, dan gaat men de langere procedure in. Wat daar ingewilligd wordt, moet je er nog bij optellen, evenals succesvolle bezwaar- en beroepsprocedures.

De IND-rapportage over 2009 laat dat beter zien. In 2009 werden 19.270 asielbeslissingen genomen, 8.510 daarvan werden ingewilligd. 44 procent dus. Laat je dat getal los op de 14.000 aanvragen in 2009, dan kom je op 6183 inwilligingen, circa 3 procent van het aantal dat @2 noemt.

 • Vorige discussie