Rutte en de vergeten EU-immigratie

[i]In deze duo-post bekijken onze gastlogger VanDyke en vaste redacteur Mark naar een aantal van de immigratiestandpunten van onze nieuwe premier Rutte, en dan vooral het cijfermatige beeld dat Rutte ons voorspiegelt.[/i]

De immigratie groeit Nederland boven het hoofd, afgelopen jaar waren het zo’n 147.000 mensen. Daarom moeten de grenzen dicht, zo betoogt VVD-lijsttrekker Rutte [url=http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/43255562/items/43507688/]een paar weken terug in Buitenhof[/url]. Je kunt de problemen niet oplossen als de kraan open blijft staan, vermeldt hij er nog bij. Hoewel dat getal klopt is de stilzwijgende aanname dat het hier louter niet-westerse allochtonen betreft: degene die zoveel besproken worden in het kader van de integratieproblematiek.

Dat is niet terecht. Want hoewel de immigratie getalsmatig niet is veranderd, het aandeel nieuwe kansarme niet-westerse allochtonen [url=http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/allochtonen/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2944-wm.htm
]is sterk afgenomen[/url], alsook gezinsmigratie onder niet-westerse allochtonen (waaronder ook de overbekende importbruidjes). Ter illustratie: een van de landen waar de meeste immigratie nu vandaan komt is India; dat is vooral [url=http://www.geencommentaar.nl/index.php/2010/05/27/immigratie-kost-veel-minder-dan-7-2-milj]gezinshereniging van eerder geimmigreerde kenniswerkers[/url].

De vergeten immigratie is die uit Oost-Europa. In 2004 [url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Uitbreiding_van_de_Europese_Unie]traden onder andere Polen en Tsjechië toe[/url] tot de EU, in 2007 volgden Bulgarije en Roemenië. Vanaf 2005 begint de immigratie vanuit de EU naar Nederland flink te stijgen, alsook het migratiesaldo. Het betreft vooral arbeidsmigratie, en de gezinsmigratie volgt het – waar hebben we dit eerder gezien – op de voet. Deze trend heeft mogelijk grote gevolgen voor Nederland, en van een goed leider kunnen we verwachten dat hij zo’n trend had voorspeld.

Het is maar de vraag of Rutte die leider is. Hij steunde als staatssecretaris van Werkgelegenheid in Balkenende I (2002-2004) van ganser harte de toetreding van de nieuwe lidstaten. In [url=http://ikregeer.nl/document/kst-29407-8?format=pdf]een brief namens de regering[/url] aan de Tweede Kamer blijkt zelfs dat hij graag de restricties op tewerkstelling van de nieuwe ‘gastarbeiders’ zo kort mogelijk wil houden. Zijn opvolger Van Hoof (ook VVD) is ook enthousiast, en weet bovendien dat de vrees van Nederlandse werknemers dat de Polen hun banen zullen overnemen [url=http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/70530/Van-Hoof-1-mei-grens-open-voor-Poolse-arbeider.htm]ongegrond is[/url]. Als Rutte nu de taalachterstand van niet-westerse allochtonen zorgelijk vindt, dan zou men hem en zijn partij ook de maat moeten nemen betreffende de nieuwe laaggeschoolde gastarbeiders, die dat probleem niet zullen verkleinen.

Als uitsmijter nog twee bijzondere cijferbegoochelingen van [url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4613087.stm]de nieuwe tovenaars- leerling[/url] (kijk mee vanaf 13:00), waarmee hij het probleem zoveel mogelijk opblaast. Ten eerste noemt Rutte de gezinsmigratie die zal volgen op het door de linkse partijen bewerkstelligde [url=http://nl.wikipedia.org/wiki/Generaal_pardon_%28immigratie%29#Generaal_pardon_2007]generaal pardon[/url] in 2007. De 27.000 pardonners zullen volgens hem voor een groot deel de partner uit het buitenland gaan overhalen. Tot juli 2009 waren er slechts 700 van zulke gevallen, waardoor het niet waarschijnlijk lijkt dat we een tsunami van pardongezinnen kunnen verwachten.

Ten tweede blaast Rutte het aantal asielzoekers op. De 17.000 die hij noemt is slechts het aantal aanvragen, waarvan we op basis van cijfers uit 2008 kunnen verwachten dat de helft daarvan ook echt wordt gehonoreerd.

Gezien deze feiten moeten we maar hopen dat Rutte als premier op andere terreinen eerlijker zal zijn over de cijfers.

 1. 1

  Waarmee jullie duidelijk maken dat politici als ze praten niet de waarheid spreken, maar zeggen wat plausibel lijkt voor een publiek dat op hen moet stemmen. Liefst organsieren ze een lichte paniek waar zij als rustige leider ons uit zullen redden. Eigenlijk moet je politici altijd wantrouwen: ze zijn net als de afleider van een stel zakkenrollers, die je afleidt zodat zijn maat ongemerkt je portemonnee rolt.

 2. 2

  Goed stuk. Dat cijfertjes-jongleren staat me ook erg tegen. In een debat kan je er niets mee, want je hebt zelden de goede cijfers bij de hand.

  Ik ben benieuwd wat er zou gebeuren als er nou eens iemand tegenover zo’n Rutte zou zitten die dit soort cijfers wél paraat had. Zou het verschil maken?

 3. 4

  Als iemand het immigratiecijfer noemt (aantal migranten dat naar Nederland migreert, meestal hoger dan 100.000) moet je hem altijd confronteren met het emigranten dat Nederland (ook meer dan dan 100.000). Meestal heeft Nederland een positief migratiesaldo (meer immigranten dan emigranten). Maar vier/vijf jaar geleden had Nederland een negatief migratiesaldo. Het fluctueert dus.

  Voorts is de grootste groep immigranten (qua nationaliteit) altijd Nederlanders die terugkeren naar eigen land, voorts zitten er veel mensen uit buurlanden bij. Voorts nog groepen uit de rest EU, USA etc. Slechts een deel ervan zijn asielzoekers en niet-westerse migranten. Daar gaat de discussie over maar dat zijn er echt geen 147.000 dus.

 4. 5

  Wat Wilders misschien moet weten is dat Polen ook een moslimland is: al vanaf de 15e eeuw zijn moslimeenheden een belangrijk onderdeel van het poolse leger, nog steeds is Polen een van de weinige landen met een aparte moslim-versie van haar militaire eed. De moslimbevolkingsgroep deelde in het verleden bepaalde rechten met de adel. Poolse moslims speelden zelfs nog een belangrijke rol in het verslaan van de Turken bij Wenen, maar dat is misschien te verwarrend voor Wilders, dus dat moeten we maar vergeten.

 5. 7

  @Joost: Ramdas had geloof ik een paar keer de juiste cijfers bij de hand, maar werd gewoon tegengesproken door Rutte, zodat het in het midden bleef.

  Bovendien ging het Ramdas niet om de cijfers maar de benadering van immigranten, waardoor Rutte op het gebied van cijfers niet echt weersproken werd.

  Het schijnt ook dat er nogal wat onderhandeling over de tegenstander aan vooraf gaat. Rutte, zo heb ik begrepen, wilde zeker niet tegenover een econoom plaatsnemen.

 6. 10

  @8: Ik weet niet of dat nou konsekwent is, d’r wonen weliswaar ongeveer tien keer zoveel moslims in Roemenië als in Polen, moslim zijn naast turkse volkeren, zoals in Polen, ook een deel van de roemeense Roma, maar ik geloof niet dat dat nou bij uitstek bevolkingsgroepen zijn, waar de meeste roemenen zelf nou zo vreselijk trots op zijn.

  -om maar even te kommaneuken.

  @9: Bij Wilders is wel vaker gebleken dat standpunten vervangbaar zijn.

 7. 11

  @9: Hongarije zit mooi tussen Polen en Roemenië in, kwa aantal moslims. De grootste grap is natuurlijk, dat wij er al meer hebben dan Hongarije, zelfs als je alleen maar de surinaamse en molukse moslims zou rekenen. En er wonen hier nog altijd ongeveer twee keer zoveel autochthone nederalnders die tot de islam zijn bekeerd dan er in Polen aan moslims bekend is.
  Zouden die volgens Wilders nou wel of niet bij onze kultuur horen?

 8. 12

  @10: Ik bedoel dat Wilders ook komaf wil maken met de EU-migratie. Van hem mogen Polen, Roemenen en Bulgaren hier niet (meer) komen werken. Daarnaast wil hij dat buitenlanders zonder baan het land verlaten. Lijkt me dus duidelijk wat hij met (deze) Oost-Europeanen wil. Toegegeven, Hongarije noemt hij niet.

 9. 13

  @12: ik probeerde alleen maar de anti-islam-argumenten te onderzoeken op toepasbaarheid in die landen. Overigens doelt vandyke denk ik op iets anders waar hij Hongarije noemt.

 10. 14

  @12.

  Dat zullen wel de bedenkingen zijn van onze grote vriend Bernard Wientjes. Bij de PVV in de regering gezeur met Oost-Europeanen loonslaven/ gastarbeiders/ hardere werkende Polen en Roemenen.