Wie van de acht: Piratenpartij – De Groenen

Nieuwe politieke partijen beginnen bij voorbaat op achterstand in de ‘ratrace naar het pluche’. Landelijke media besteden amper tot geen aandacht aan ze. Zitten er toch kanshebbers bij? Dat zoeken we uit in de korte serie ‘Wie van de acht?’ Vandaag: Piratenpartij – De Groenen. PvdA en GroenLinks zijn niet de enige partijen die gezamenlijk de verkiezingen in gaan. Ook de Piratenpartij en De Groenen trekken gezamenlijk op (lijst nr. 17). Dat doen ze al wat langer en de samenwerking heeft in ieder geval drie keer op een rij een zetel opgeleverd in het waterschap AGV (Amstel, Gooi en Vecht). Verder hebben ze, samen met de Basis (Partij voor Basisinkomen) zetels in vier Amsterdamse stadsdeelcommissies. De Amsterdamse gemeenteraad bleek nog een bruggetje te ver. Niet echt nieuw De Piratenpartij en de Groenen zijn geen nieuwe partijen, maar omdat ze niet eerder een zetel in de Tweede Kamer haalden worden ze wel als zodanig gezien. Dat doet natuurlijk een beetje onrecht aan de geschiedenis van de partijen. De Groenen is de oudste ‘bloedgroep’ van lijst 17. In 1983 opgericht onder de naam ‘Europese Groenen’, later omgedoopt tot ‘Federatieve Groenen’ (1985).  Vier jaar later werd het ‘De Groenen’. De Groenen en verkiezingen Van 1987 tot 2006 wist ‘De Groenen’ bij verschillende verkiezingen zetels te halen. Voor de Tweede Kamer bleek de partij telkens een maatje te klein, maar in 1995 en 1999 zat Groenenlid Marten Bierman als eenmansfractie in de Eerste Kamer. Eerst namens POG (Platform voor Onafhankelijke Groepen) en De Groenen, daarna als OSF (Onafhankelijke Senaatsfractie – tegenwoordig OPNL) Marten Bierman verruilde in 2002 ‘De Groenen’ voor ‘Leefbaar Nederland’ en was voor die partij als laatste geplaatst op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten haalde ‘De Groenen' vier keer op rij (1990 – 2006) zetels, voor het grootste deel te danken aan samenwerkingen met partijen als ‘Noord-Holland Anders’, GroenLinks, ‘Mooi Zuid Holland’, ‘Leefbaar Gelderland’ en ‘Democratische Partij voor Solidariteit/Groep van Bergen’. Dat wist de partij in alle navolgende PS-verkiezingen niet te herhalen. Een soortgelijk patroon kende de partij bij gemeenteraadsverkiezingen. Ook hier weer voor het grootste deel in samenwerking met partijen als ‘Leiden Weer Gezellig’, GroenLinks, Burgerforum en ‘Amsterdam Anders’. Van 1990 tot 2006 werden bij vijf opeenvolgende verkiezingen zetels gehaald in zeven gemeenten. In Zwolle heeft de partij tussen in 2002 een wethouder geleverd. De Groenen-lid Peter Pot vertegenwoordigde toen de fractie GroenLinks/De Groenen in het College van B&W. Piratenpartij en verkiezingen De Piratenpartij is een stuk jonger. In navolging de Zweedse Piratenpartij actief geworden in 2006 en in 2010 officieel als vereniging geregistreerd. Datzelfde jaar nam de partij deel aan de Tweede Kamerverkiezingen maar wist, evenals bij de navolgende TK-verkiezingen geen zetel te bemachtigen. Bij de Provinciale Statenverkiezingen (2x in Noord-Holland) en gemeenteraadsverkiezingen (3x in 9 gemeenten) werd alleen in de gemeenteraad van Enkhuizen een zetel gehaald. En , zoals hierboven al vermeld, de samenwerking met De Groenen leverde drie keer zetels op in het waterschap AGV (Amstel, Gooi en Vecht). De wil en ambitie is bij Groenen en Piraten groot. Als het niet lukt onder eigen naam, dan maar bij een andere pzartij ingestapt. Bij de PS-verkiezingen 2019 voor Noord-Holland stonden zeker zeven Groenen en Piratenleden op de lijst van Code Oranje (scrol hier naar de kieslijst en zie de nummers 4, 9, 18, 20, 24, 25 en 28). De kandidaten Bij de PvdA/GroenLinks is de onderlinge solidariteit benadrukt door bekende partijleden die over en weer lid werden van de partnerpartij. In januari 2023 maakten ook vier leden van de Piratenpartij zo’n symbolisch gebaar en werden lid van De Groenen. Anders dan bij PvdA/Groenlinks is er bij de Groenen en Piraten geen 50 – 50 verdeling bij de kandidaten. Van de 34 kandidaten zijn er slechts 8 afkomstig van De Groenen. Verkiezingsprogramma Het is jammer dat de twee partijen niet tot één overzichtelijk verkiezingsprogramma zijn gekomen. Een argeloze nieuwsgierige kiezer moet zich nu door twee programma’s worstelen, die verschillend zijn vormgegeven en ingedeeld. Erg jammer. Bij de Piratenpartij (motto ‘De mens centraal’) ligt de nadruk op digitale burgerrechten, gratis toegankelijke kennis en directe democratie. Bij De Groenen (motto ‘Aanpassen aan de draagkracht van de aarde’) staat behoud van een groene planeet centraal. Wetenschap Het programma van De Groenen begint met het statement (‘de wetenschap als leidraad’) dat de partij inzichten van deskundigen belangrijk vindt voor het maken van beleid. Als voorbeelden geeft men het internationale klimaatpanel IPCC, de wetenschappers Timothy M. Lenton en Johan Rockström die de theorie van de planetaire grenzen hebben ontwikkeld, het ‘Outbreak Management Team’ en RIVM bij pandemiebeleid en het Centraal Planbureau (voorspellingen van gevolgen van maatregelen en doorrekenen van partijprogramma’s). De Piratenpartij wil “de wetenschappelijke benadering verplicht maken in elk besluitvormingsproces”. Bij onderbouwing van milieubeleid, visquota aanpassen voor wetenschappelijk onderbouwde duurzaamheid, drugsverdragen op basis van wetenschap, rechten van sekswerkers gebaseerd op feiten en wetenschappelijk onderbouwing en een wetenschappelijk onderbouwd veiligheidsbeleid. Bestaanszekerheid Alom roeptoeteren media dat  bestaanszekerheid een ‘hot topic’ is. De term komt in  de programma's van de Piratenpartij en De Groene niet voor. Maar ze hebben wel een oplossing: een onvoorwaardelijk basisinkomen. En de BTW op groente en fruit afschaffen. Bestuur Directe verkiezingen voor alle politieke functies. Invoeren bindend correctief referendum (Piratenpartij noemt ook invoeren van wetgevend referendum). Leden van het koningshuis die dit zelf wenselijk vinden, kunnen in dienst van de overheid treden als ambassadeur en voor een ceremoniële taken. (De Groenen: “Gezien de populariteit van het koningshuis heeft De Groenen geen moeite met een representatieve en adviserende functie van de Koning. Een functie als lid van de regering of de Raad van State vinden wij ongewenst”.) Defensie Speciale aandacht besteden aan de stabilisatie van conflicthaarden en fragiele staten. Conflictoplossing moet gebaseerd zijn op respect voor het internationaal recht. De EU moet streven naar een eigen veiligheidsparaplu die onafhankelijk van, en gezamenlijk met, de Amerikaanse strijdkrachten (NAVO) kan opereren. De Groenen ondersteunt de militaire integratie binnen de Europese Unie. Europa Piratenpartij: De huidige Europese Unie (EU) is een samenwerkingsverband van haar lidstaten, niet van haar burgers. Deze democratische tekortkoming is onvoldoende aangepakt. Europa moet zich naar de gemeenschappelijke belangen van alle Europese burgers vormen, naast die van de EU-lidstaten. De Groenen geeft geen parlementaire steun aan een regeerakkoord waarin het voornemen is opgenomen om Nederland terug te trekken uit de Europese Unie. Gezondheidszorg Toegankelijk voor iedereen, ongeacht afkomst, religie, status, inkomen, gender of zorgpolis. Welzijn en zelfbeschikking van patiënten staan centraal. Patenten op medicijnen en medische behandelingsmethoden afschaffen. Transparantie over de kostprijs van medicijnen. Stop de schaalvergroting. Kleine ziekenhuizen moeten open blijven. De Groenen wil stimuleren dat de goedkopere zorgverleners taken overnemen van hun duurdere collega’s. Klimaat - milieu - brandstoffen - energie Geen fossiele subsidie; btw en accijns heffen op kerosine. Sluiting van biomassacentrales en verouderde kolen- en gascentrales. Effectievere uitvoering van het beginsel 'de vervuiler betaalt'. Voor het herstel van de natuurkwaliteit binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland worden de milieunormen op duurzaam overleven van een soortenrijke natuur afgestemd. Energiebelasting voor consumenten kan omlaag. Landbouw Kleinschalige landbouw en zelfvoorzienende landbouw behouden en ontwikkelen. Ecologische landbouw wordt de gangbare landbouw. Migratie – asielopvang De Piratenpartij wil een gemeenschappelijk Europees asielbeleid gebaseerd op adviezen van mensenrechtenorganisaties. De Groenen wil legale emigratie van arbeiders naar Europa bevorderen. Nederland moet onverkort voldoen aan het vluchtelingenverdrag. Een gemeenschappelijk EU-asielbeleid moet hieraan voldoen. Wonen Meer betaalbare woningen. Dakloosheid aanpakken hoogste prioriteit. Een open ruimteheffing van dusdanige omvang dat het bouwen in de open ruimte niet langer goedkoper is dan bouwen in het stedelijk gebied Opmerkelijk - de verschillen De Groenen heeft een expliciet statement over Israël en Palestina in het programma opgenomen. Dat stond al in het programma voor de Hamas-aanval en de Israëlische reactie daarop. De Groenen is van oordeel dat de internationale gemeenschap moet streven naar één staat Israël-Palestina met daarbij voor alle ingezetenen van die staat dezelfde burgerrechten. Omdat dit vooralsnog niet te realiseren is pleiten we voor erkenning van Palestina Verder zijn er wat verschillen gevonden. Sommige niet meer dan gradueel, anderen raken vrij principiële zaken. Bestuur: De Piratenpartij wil een constitutioneel hof in aanvulling op de Eerste Kamer, die gewoon in huidige vorm blijft bestaan. De Groenen wil de Eerste Kamer afschaffen. Mobiliteit: De Piratenpartij wil gratis openbaar vervoer. Bij De Groenen: “Openbaar vervoer blijft goedkoper dan de auto en het taxivervoer wordt als onderdeel daarvan gestimuleerd”. Zelfbeschikking: De Piratenpartij stelt dat mensen die vinden dat ze klaar zijn met hun leven, het recht op euthanasie moeten krijgen en wil abortus uit het Wetboek van Strafrecht. De Groenen “ziet geen reden abortus- en euthanasiedebat te heropenen. Ouderen, ook behoeftige ouderen, hebben een plaats in onze samenleving en wij moedigen hen aan die plaats actief in te nemen”. Wonen: Piratenpartij – “creatieve, onorthodoxe oplossingen nodig. Gemeenten moeten grond beschikbaar (kunnen) maken voor creatieve woonvormen zoals tiny houses. Ook als er (ooit) voldoende woningen zouden zijn moeten mensen die dit willen meer de mogelijkheid hebben om in een vakantiepark, een tiny house, of boot te wonen”. Bij De Groenen: “De bestaande bebouwing moet beter worden benut door verbouw, aanbouw, en opbouw van verdiepingen”. Tot slot Beide partijen zullen, net als alle ander partijen, overvallen zijn door de plotselinge val van het kabinet. Maar niet als alle ander partijen, beschikken ze over menskracht en (financiële) middelen om in korte tijd een campagne op te tuigen. Dat mag als excuus gelden voor het ontbreken van één eensluidend verkiezingsprogramma. Daar staat tegenover dat de twee partijen al langer samenwerken op regionaal niveau. Was daar geen gelegenheid voor nadere afstemming? In Sargasso’s overzicht van stemhulpen (kieswijzers) komen drie stemhulpen voor die de Piratenpartij - De Groenen in hun bestand hebben opgenomen: De Stemwijzer, de Echte Kieswijzer en de Technologie Kieswijzer. Dit artikel heeft lang  niet alle punten uit de programma’s op een rij gezet. Kijk daarvoor naar het programma van de Piratenpartij en dat van De Groenen.

Door:
Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022

Alternatief op links

COLUMN - Ik stem al een aantal jaar op de Piratenpartij (huh, is dit reclame voor een politieke partij? Ja!). Dat is tot nu toe steeds een verloren stem geweest. Toch hou ik stug vol, want ook ik heb mijn buik vol van de huidige politiek. Er is een alternatief op links, dat zich in andere landen al aardig bewezen heeft.

Traditionele partijen

Ze hadden al langer mijn sympathie vanwege hun prominente aandacht voor privacy en een vrij internet, iets dat tot een paar jaar geleden nogal een ondergeschoven kindje was in het publieke debat. Maar ja, om van dat ene issue nou je stem af te laten hangen vond ik ook zo wat, en ik was zoals de meeste mensen geconditioneerd om op traditionele partijen te stemmen. Dat was meestal GroenLinks, in een ver verleden PvdA en een enkele keer SP.  Maar die partijen zijn steeds verder van me af komen te staan. Over de PvdA hoef ik het wat dat betreft niet eens te hebben. De SP is me net ff te fanatiek en GroenLinks heb ik het Kunduzakkoord nog steeds niet vergeven. Dus voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 wist ik het even niet meer.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Ancilla van de Leest vertrekt bij Piratenpartij

Ze kleedt het leuk positief in – dat ze ruimte wil geven aan anderen, en dat het lijstrekkerschap veel tijd en energie kost, en dat ze die tijd en energie in andere uitdagingen wil stoppen – maar feitelijk komt het er toch gewoon op neer dat het zonder een betaalde politieke carrière op topniveau van haar niet hoeft.

Een beetje opportunisme is niemand vreemd, maar wees er dan wel eerlijk over. Zeg dan gewoon: sorry jongens, ik maak de idealen helemaal mee, maar ik heb nog andere ambities ook en voor vier jaar aanrommelen in de marge heb ik geen tijd.

Foto: Sebastiaan ter Burg (cc)

Openbaarheid van bestuur in de verkiezingsprogramma’s

ANALYSE - Openbaarheid is niet de sterkste kant van de Nederlandse overheid. Met de nieuwe, eigentijdse wetgeving op dit gebied wil het maar niet vlotten. Wat beloven de partijen op dit punt in hun verkiezingsprogramma’s?

In de zomer van 2012 dienden de Kamerleden Voortman (GroenLinks) en Van Weyenberg (D66) een initiatiefwetsontwerp in voor een nieuwe wet op de openbaarheid van bestuur. Het was de voortzetting van een initiatief van voormalig Kamerlid Mariko Peters uit 2011 dat grote bezwaren ontmoette bij toenmalig minister Donner (Rutte I). De nieuwe wet is op 19 april vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu nog steeds bij de Eerste Kamer. Opnieuw stribbelt de regering tegen. Een quick scan over de implicaties van de wet in opdracht van minister Plasterk (Rutte II) voorspelt hoge kosten. “Het ministerie van BZK en de VNG draaien de Wet open overheid (Woo) langzaam maar zeker de nek om”, zeggen gemeenteraadsleden van GroenLinks en D66.

De reserves tegen grotere openbaarheid van bestuur klonken al door in het behoudende advies van de Raad van State bij het initiatiefwetsontwerp. Het bestuur kiest voor zijn eigen belangen (veel werk, hoge kosten, vervelende burgers buiten de deur houden) en niet voor de rechten van burgers. Dat wringt in tijden waarin alle politici braaf hun zorgen uiten over de toenemende onvrede van burgers met de overheid. De politiek zou daar nu wat kunnen aan doen door de burger tegemoet te komen met meer openheid, minder achterkamers en de inzet van meer moderne middelen om verantwoording af te leggen.

Foto: Jer Thorp (cc)

Activistische politiek voor een glokale toekomst

BRIEF - Uitgekeken op de traditionele partijen? De Groenen en de Piratenpartij trekken samen op voor de verkiezingen van 18 maart.

De Piratenpartij doet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen Noord-Holland, met Ronald Schönberger van De Groenen als lijstduwer. De Groenen doen mee aan de Waterschapsverkiezingen Amstel, Gooi en Vecht met Matthijs Pontier en Jelle de Graaf van de Piratenpartij op hun kandidatenlijst.

Gezamenlijk willen ze zich inzetten voor een nieuwe idealistische en activistische politiek.

Dit is hun manifest.

De opwarming van de aarde, technologische ontwikkelingen en geopolitieke spanningen veranderen de wereld in hoog tempo. Contact met mensen over de hele wereld is een muisklik weg, maar invloed op je directe omgeving lijkt steeds beperkter te worden. Onze geglobaliseerde wereld kent grote uitdagingen die vragen om grote oplossingen, die de gevestigde politiek niet biedt.

Hier tegenover staan tal van creatieve en duurzame lokale initiatieven die door de overheid vaak eerder worden tegengewerkt dan aangemoedigd. Wantrouwen in de politiek groeit en apathie voor de wereld om ons heen ligt op de loer. Dit hoeft niet zo te zijn. Door de hele verenigen mensen zich om globale problemen lokaal aan te pakken. Wij omarmen deze glokale beweging.

Wij geloven dat idealisme geen fenomeen uit de vorige eeuw is, maar dat er een idealistische glokale gemeenschap ontstaat die dringend behoefte heeft aan een activistische politiek.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Big Brother: Nu ook al op school en in je huis – Securus van Importunus

 
logo_importunus_zwart-300x55
 

Als het aan de softwaredistributeur Importunus ligt, mogen kinderen in de strijd tegen cyberpesten al hun online privacy opgeven, signaleert Catharina Bethlehem.

Gisteren hoorde ik op de radio Charif Mews van de Piratenpartij praten over Securus van de Stichting Importunus. Ik had er nog nooit van gehoord maar dat is dus software die scholen kunnen gebruiken om hun leerlingen digitaal te volgen. De software is officieel ontwikkeld om pesten tegen te gaan, maar in de praktijk wordt alles wat kinderen online doen gemonitord.

Ik dacht terug aan mijn eigen jeugd en ik werd zelf ook een tijdje – ik denk een jaar of zo – gepest op de basisschool en dat vond ik toen vreselijk. Maar ik kon toen ik jong was ook gaan en staan waar ik wilde. Wij “kraakten” bijvoorbeeld lege bouwvallige huizen en begonnen daar clubhuizen in. We experimenteerden daar met “dingen die niet mochten” en dat was leuk en spannend.

Met vriendinnen hadden we het over akelig nare leraren, we beraamden plannen voor kattenkwaad, we roddelden over jongens en meisjes, onze ouders en niemand die ons kon horen. We waren vrij en we experimenteerden en we hadden lol!

Volgens mij zijn dit soort dingen belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige mensen, maar dat kan tegenwoordig dus niet meer. Communicatie gaat nu veel vaker via online digitale kanalen en blijkbaar is dat aanleiding om kinderen hun privacy te ontzeggen.

Foto: Didier Misson (cc)

Hoe grote multinationals EU-burgers er met TTIP opnieuw in proberen te luizen

OPINIE - TTIP wordt vaak een vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU genoemd. De Piratenpartij heeft niks tegen vrije handel. Toch nemen wij als een van de weinige partijen duidelijk stelling tegen TTIP. Het is namelijk niets meer dan een lobbydeal waarmee de belangen van grote multinationals boven mensenrechten worden gesteld, schrijft Matthijs Pontier, Lijsttrekker Piratenpartij bij de Europees Parlementsverkiezingen.

Het lobbyparadijs in de EU

We zijn de enige internationale politieke partij. Samen met de Piratenpartijen in andere landen denken we daarom dus ook vaak na hoe we dingen internationaal kunnen oplossen. Ook denken we dus graag na hoe we door internationale afspraken te maken, effectiever handel kunnen bedrijven.

We zien echter grote problemen in hoe de Europese politiek nu werkt. Er ligt te veel macht bij te weinig mensen. Er wordt niet transparant geopereerd en er is een gebrek aan democratische controle. Hierdoor is de EU een lobbyparadijs geworden. Grote multinationals schrijven met hulp van een leger aan lobbyisten wetsvoorstellen die vaak letterlijk worden overgenomen door de Europese Commissie. NGO’s en ‘gewone burgers’ hebben vaak geen tijd en geen geld om op een zelfde manier de politiek naar hun hand te zetten.

Zeker nu de EU na een mislukt referendum met het verdrag van Lissabon via de achterdeur alsnog een politieke unie is geworden en landen een groot deel van hun wetgeving uit Europa krijgen opgelegd, is dit een steeds groter wordend probleem. Belangen van grote multinationals komen boven de belangen van de kiezers te staan, die politici in de EU zouden moeten representeren.

Bestuur Piratenpartij loopt over naar partij Thierry Baudet

Het voltallige bestuur van de Piratenpartij is afgelopen nacht opgestapt en overgelopen naar Thierry Baudets Forum voor Democratie.

Het bestuur zegt zich buitenspel gezet te voelen door lijsttrekker Ancilla van de Leest. Die zou de partij ‘gekaapt’ hebben, met vertrouwelingen in haar campagneteam, dat als een soort schaduwbestuur opereert, en met kandidaten op een conceptlijst van mensen die nog niet eens lid zijn van de partij.

In een interne mail van 29 augustus, eist Van de Leest haar leiderschap op.

Voorzitter Piratenpartij Berlijn opgepakt wegens belediging Erdogan

Bruno Kramm, toetsenist van het het gothic-industriële muziekduo Das Ich en tegenwoordig voorzitter van de piratenpartij Berlijn, poogde tijdens een manifestatie tegenover de Turkse ambassade uiteen te zetten hoe het in twijfel trekken van de seksuele geaardheid en potentie van machthebbers een manier van de machtelozen was om die machthebbers in hun hemd te zetten.

Zodra hij echter een regel uit het gedicht ‘Smähkritik’ van Jan Böhmermann citeerde, greep de politie in. Böhmermann wacht een rechtszaak wegens belediging van een bevriend staatshoofd, omdat hij op de Duitse publieke televisie een gedicht voordroeg vol groteske seksuele beledigingen aan het adres van de Turkse president, daarmee illustrerend wat in Duitsland verboden was (en meteen ook waarom zo’n verbod archaïsche flauwekul is).

De Turkse regering klom uiteraard direct in de gordijnen (vooral ook omdat dit op de Duitse staatstelevisie was uitgezonden) en eiste rechtsvervolging. Iets waarin de Duitse regering bewilligde; Bondskanselier Merkel zelf gaf toestemming Böhmermann te vervolgen.

In Duitsland heerst inmiddels het gevoel dat Berlijn naar de pijpen van Ankara danst, om de vluchtelingendeal met Turkije maar niet in gevaar te brengen. De EU heeft medewerking van het land nodig om de vluchtelingenstroom naar Griekenland te stelpen, zo redeneert menigeen, en daarvoor mag kennelijk best een satiricus opgeofferd worden.

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Volgende