Activistische politiek voor een glokale toekomst

Foto: Jer Thorp (cc)

BRIEF - Uitgekeken op de traditionele partijen? De Groenen en de Piratenpartij trekken samen op voor de verkiezingen van 18 maart.

De Piratenpartij doet mee aan de Provinciale Statenverkiezingen Noord-Holland, met Ronald Schönberger van De Groenen als lijstduwer. De Groenen doen mee aan de Waterschapsverkiezingen Amstel, Gooi en Vecht met Matthijs Pontier en Jelle de Graaf van de Piratenpartij op hun kandidatenlijst.

Gezamenlijk willen ze zich inzetten voor een nieuwe idealistische en activistische politiek.

Dit is hun manifest.

De opwarming van de aarde, technologische ontwikkelingen en geopolitieke spanningen veranderen de wereld in hoog tempo. Contact met mensen over de hele wereld is een muisklik weg, maar invloed op je directe omgeving lijkt steeds beperkter te worden. Onze geglobaliseerde wereld kent grote uitdagingen die vragen om grote oplossingen, die de gevestigde politiek niet biedt.

Hier tegenover staan tal van creatieve en duurzame lokale initiatieven die door de overheid vaak eerder worden tegengewerkt dan aangemoedigd. Wantrouwen in de politiek groeit en apathie voor de wereld om ons heen ligt op de loer. Dit hoeft niet zo te zijn. Door de hele verenigen mensen zich om globale problemen lokaal aan te pakken. Wij omarmen deze glokale beweging.

Wij geloven dat idealisme geen fenomeen uit de vorige eeuw is, maar dat er een idealistische glokale gemeenschap ontstaat die dringend behoefte heeft aan een activistische politiek.

Wij geloven dat een duurzame en vrije toekomst vraagt om het openbreken van de gevestigde politieke orde en het doorbreken van politieke patstellingen.

Wij geloven dat meer invloed voor Nederlanders niet zal zorgen voor minder inhoud in het politieke debat, maar juist voor meer inhoud.

Daarom hebben wij, De Groenen en de Piratenpartij, deze verkiezingen de samenwerking opgezocht. Daarom staan onze kandidaten op elkaars kandidatenlijst. Daarom hebben we dit manifest geschreven. We beloven ons in te zetten voor:

 • Een pilot met een onvoorwaardelijk basisinkomen:
  In de moderne, snel veranderende economie zijn steeds meer mensen, tijdelijk, werkloos. Zij krijgen nu te maken met een bureaucratisch en privacy-beperkend toeslagensysteem. Om dit verouderde systeem te versimpelen, mensen bestaanszekerheid te geven en innovatieve ondernemingen de kans te geven nieuwe banen te creëren staan we voor een pilot met een onvoorwaardelijk basisinkomen.
 • Lokale, groene energie:
  Fossiele brandstoffen zijn slecht voor het milieu en in handen van grote energiebedrijven en buitenlandse mogendheden. Lokaal opgewekte hernieuwbare energie is efficiënter dan centraal opgewekte energie – omdat deze minder afstand hoeft af te leggen – en vergroot de vrijheid en onafhankelijkheid van lokale gemeenschappen.
 • Een betrokken politiek voor betrokken burgers:
  In een moderne democratie zouden mensen meer invloed moeten hebben op de beslissingen die hen raken en zou er meer gebruik gemaakt moeten worden van de creativiteit en wijsheid van de massa. Daarom zetten we ons in voor fysieke en online platforms waar bewoners mee kunnen discussiëren en beslissen over belangrijke zaken.

Stem op achttien maart op de Groenen en de Piratenpartij, voor een activistische politiek voor een glokale toekomst!

Ronald Schonberger,
lijsttrekker De Groenen
Waterschapsverkiezingen Amstel Gooi en Vecht

Charif Mews,
lijsttrekker Piratenpartij
Provinciale Statenverkiezingen Noord-Holland

Reacties (15)

#1 Inkwith Barubador

Niks over burgerrechten, privacy en uitholling van de rechtsstaat?

 • Volgende discussie
#2 Jack Random

Alleen Noord-Holland? De PP was toch landelijk actief, en had toch de vorige keer voldoende steunbetuigingen om overal mee te doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Matthijs Pontier

@1: Ons verkiezingsprogramma ademt wel dat we ons inzetten voor een machtsspreiding en dus een versteviging van burgerrechten zoals privacy en de rechtsstaat in het algemeen. Dit hebben we echter niet opgenomen in het gezamenlijke manifest met de Groenen, omdat dit met name voor de Piratenpartij een speerpunt is. Voor het programma van de Piratenpartij, zie: https://noord-holland.piratenpartij.nl/wp-content/uploads/2014/12/piratenpartij-partijprogramma-NH.pdf

@2: Er moet ook inschrijfgeld betaald worden, en de Piratenpartij heeft niet genoeg geld om overal mee te doen (ook met mogelijk aankomende Tweede Kamerverkiezingen op het oog). Donaties zijn welkom ;) https://piratenpartij.nl/doneren

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 McLovin

@1: @3: Draai die Groenen om de oren, en zorg dat “burgerrechten, privacy en uitholling van de rechtsstaat” ook op hun agenda hoog staat en je hebt mijn stem…vooralsnog…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Matthijs Pontier

@4: In de Waterschapsverkiezingen spelen burgerrechten en privacy wat minder, dus het is voor De Groenen op het moment denk ik niet zo relevant.
In gesprekken kwamen we er wel achter dat ze er eigenlijk net als ons over denken. Ze maken er alleen wat minder een speerpunt van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 roland

Over prov. punten lees je nauwelijks, ze blijven steken in algemene punten. Hoewel ze voor duurzame energie zijn – wie niet? – is pikant dat grote windmolens gemeden worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jack Random

Waarop verschillen jullie van de PvdD? Ik ken het partijprogramma van de PvdD niet, maar ik stel me zo voor dat bovenstaande ook daar in had kunnen staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Matthijs Pontier

@6: Klopt. Windokkels zijn efficienter dan grote windmolens, leveren liever horizonvervuiling op, en zijn makkelijker bottom-up te organiseren, met bewoners zelf.
Verder zijn alle punten uit ons programma relevant in de provincie en hebben we er bewust voor gekozen ons programma compact te houden. Over welk punt dat in de provincie zou je graag ons standpunt zien? Ik beantwoord je vragen graag :)

Zie ook ons programma en onze stemwijzer antwoorden:
http://noord-holland.stemwijzer.nl/ (lees vooral ook de verklaringen bij de gegeven antwoorden)
https://noord-holland.piratenpartij.nl/wp-content/uploads/2014/12/piratenpartij-partijprogramma-NH.pdf

@7: PvdD kopieert inderdaad veel van ons en we hebben mede daardoor veel overeenkomsten met hen. Het grootste verschil is denk ik dat wij dierenrechten wel belangrijk vinden, maar er niet zo dogmatisch in zijn als PvdD, en dat PvdD weinig kaas heeft gegeten van ICT. Ook zijn ze niet echt bezig met het repareren van de democratie (en ik geloof ook niet met het basisinkomen?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 roland

@8: “Windokkels zijn efficienter dan grote windmolens”
– Als je duurzaamheid wil bevorderen is enige kennis handig. Een grote windmolen verdient zich energetisch in 6 maanden terug. Windwokkels is die veel langer, als er al een terugverdientijd is.

@8: “bewust gekozen ons programma compact te houden”
– Dat is goed gelukt. Schiphol – de staat in de (prov)staat ontbreekt, evenals de scherpe tegenstelling tussen groei in het zuiden en krimp in het noorden van de provincie. Nergens komt zoveel asfalt bij als in zuidelijk Noord-Holland met de breedste prov. weg van Nederland als lokale trots.
Algemeen speelt natuurlijk ook de rolverdeling tussen provincie en gemeenten in tijden van decentralisatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Matthijs Pontier

@9: Windwokkels zijn op hun grootte wel de efficiëntste windmolens die er zijn, maar hebben inderdaad een langere terugverdientijd dan grote windmolens. Waar hierbij nog wel gecorrigeerd moet worden, is dat energie die opgewekt wordt door grote windmolens, vaak nog over langere afstanden vervoerd moet worden, met een verlies van energie tot gevolg. Energie van windwokkels kan direct op dezelfde locatie gebruikt of opgeslagen worden.
Het probleem met grote windmolens is dat bewoners vaak in opstand komen omdat niet goed met hen wordt overlegd. Ook zijn ze niet op alle plaatsen geschikt omdat ze dieren doodmaken. Zonnepanelen en windwokkels kennen deze nadelen niet.
We mijden trouwens niet grote windmolens in het algemeen, maar willen wel alleen windmolens plaatsen als bewoners daarmee instemmen. Doe je dit niet, dan neemt de steun voor duurzaam beleid af, en dan ben je nog verder van huis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Matthijs Pontier

(Reactie per onderwerp verdeeld. Hij was te lang en werd waarschijnlijk daardoor aangemerkt als spam).

Wat betreft Schiphol kiezen wij duidelijk voor de belangen van omwonenden:
Ultrafijnstof door Schiphol is groot probleem voor omwonenden. Hiervoor bestaat echter een slimme en goedkope oplossing
De Piratenpartij Noord-Holland is de enige politieke partij die deze oplossing ook echt ziet. Alle antwoorden van politieke partijen kun je hier terugvinden: http://dorpsraadbadhoevedorp.nl/uploads/pdf/Reacties-vraag1.pdf

“Als Piratenpartij verzetten we ons tegen de te sterke machtscentra in de politiek en in het bedrijfsleven. Te sterke machtsconcentraties leiden helaas in de regel tot onethisch gedrag. Wij komen op voor de rechten van de bevolking, die het slachtoffers is van dit onethisch gedrag.
Onderzoeksresultaten wijzen uit dat ultrafijnstof de gezondheid van omwonenden negatief beïnvloedt. Het is onacceptabel dat de gezondheid van omwonenden van Schiphol wordt geslachtofferd voor goedkoop vliegverkeer. De Piratenpartij Noord-Holland wil daarom dat aanvullende maatregelen genomen worden om de uitstoot van ultra fijnstof significant te verminderen.
Ultrafijnstof deeltjes kunnen door een Nederlandse uitvinding gebombardeerd worden met elektronen. Wanneer deze elektronen tegen ultrafijnstof deeltjes aanbotsen, komt zoveel
energie vrij, dat uit die deeltjes ook elektronen verdwijnen. Die
positief geladen elektroden komen vanzelf neer op de aarde, want de aarde is negatief geladen, dus het werkt als een soort magneet. En van die grond komen ze niet meer af, dus je kan het niet meer inademen. Deze techniek wordt nu al toegepast. Installaties om ultrafijnstof te bombarderen verbruiken nauwelijks energie en het is goedkoop, in vergelijking met andere oplossingen.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Matthijs Pontier

Ook wat betreft asfalt zijn we duidelijk: doordat steeds meer asfalt op dezelfde hoeveelheid wegdek passen, is het aanleggen van meer asfalt een slechte investering.
Uit ons programma: “Omdat technologische ontwikkelingen vaak eerder exponentieel dan lineair verlopen
moet de provincie een doordacht lange termijnbeleid voeren waar soms wordt
geïnvesteerd in zaken die op dat moment nog onvoorstelbaar lijken en soms juist een
stap terug wordt gedaan, omdat een investering op de lange termijn overbodig is.
Een goed voorbeeld vormen zelfrijdende auto’s. Als je de ontwikkelingen vijf jaar
geleden ineair zou hebben doorgetrokken zouden zelfrijdende auto’s voorlopig niet in
productie worden genomen, omdat ze echter exponentieel verliepen – de technologie dus
steeds sneller vooruit is gegaan – staat het in gebruik nemen van zelfrijdende auto’s voor
de deur.
Google heeft op dit moment een functionerend prototype geproduceerd.
Omdat zelfrijdende auto’s treintjes vormen gebruiken ze aanzienlijk minder brandstof en
passen er 273% meer auto’s op dezelfde hoeveelheid asfalt. De investeringen van de
afgelopen jaren in extra snelwegen zijn dus een goed voorbeeld van korte termijnvisie
waarbij geen rekening is gehouden met de mogelijkheid van exponentiële groei.”

En uit de stemwijzer: “De Piratenpartij staat voor toekomstgericht beleid. Zelfrijdende auto’s kunnen door communicatie en samenwerking files voorkomen, en verbruiken veel minder wegdek. Dit maakt extra wegen binnen korte tijd overbodig. Een investering in deze verbindingsweg zal zich daarom niet terugbetalen.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Matthijs Pontier

Ook wat betreft decentralisatie zijn wij duidelijk: Geef gemeentes zoveel mogelijk vrijheid in het nemen van hun eigen beslissingen, en speel als provincie slechts een coördinerende en faciliterende rol. Sterker nog, we besteden een van de drie hoofdstukken uit ons programma volledig aan dit punt (2. Lokaal Bestuur). Heb je ons programma wel gelezen?

Ook in de Stemwijzer komt dit weer duidelijk terug: “De Piratenpartij staat voor lokaal maatwerk en wil dat gemeentes zoveel mogelijk voor zichzelf kunnen beslissen. Gemeentes weten zelf het beste wat er nodig is in de lokale woningmarkt. We willen daarom dat de provincie zich niet bemoeit met beslissingen over woningen die gemeentes beter zelf kunnen nemen. De provincie kan wel helpen als overkoepelende en coördinerende organisatie, zodat overal betaalbare woningen beschikbaar blijven, maar hierbij mag nooit sprake zijn van dwang van bovenaf.”
“De Piratenpartij staat voor lokaal maatwerk en wil dat gemeentes zoveel mogelijk voor zichzelf kunnen beslissen. Wanneer een klein dorp buiten bebouwd gebied wil uitbreiden, mag de provincie hiervoor geen onnodige drempels opleggen. Gemeentes kunnen bovendien het beste zelf beslissen waar ze wel en niet bouw willen toestaan. We willen daarom dat de provincie de gemeente geen onnodige drempels oplegt.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Jack Random

@8: “PvdD kopieert inderdaad veel van ons en we hebben mede daardoor veel overeenkomsten met hen. Het grootste verschil is denk ik dat wij dierenrechten wel belangrijk vinden, maar er niet zo dogmatisch in zijn als PvdD, en dat PvdD weinig kaas heeft gegeten van ICT. Ook zijn ze niet echt bezig met het repareren van de democratie (en ik geloof ook niet met het basisinkomen?)”

Lijkt mij een prima reden om samen te gaan, en deze punten binnen de PvdD (die dan misschien een naamswijziging behoeft) verder uit te bouwen. Dit is alleen maar versnippering, en ik kan niet 2x stemmen… Ik mis gewoon een progressieve moderne partij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Matthijs Pontier

@14 Met de PvdD kunnen we altijd goed praten en samenwerking ligt voor de hand.
Omdat we als Piratenpartij een internationale politieke partij zijn, ligt een fusie dan weer niet voor de hand. Ik zou stemmen voor de partij waar je het meeste achter staat.

 • Vorige discussie