Israël maakt vijf mensen dakloos in Jeruzalem en sloopt drie huizen in de Negev

Geen groot nieuws, maar het gaat wel iedere dag door. Israëlische bulldozers onder begeleiding van politie-eenheden hebben gisteren een huis in de wijk Beit Hanina verwoest en een tweetal kamers van een ander huis, zo meldt Ma'an News. In deze twee kamers van zestig vierkante meter elk, die eigendom waren van Hajj Izz Abu Nijma, lagen goederen bestemd voor Gaza opgeslagen. De rijst, suiker, pasta en voedsel in blik werden met de kamers mee vernietigd. Behalve de opslagruimten vernielden de Israèli's ook een huis waarin Abu Nijma's broer Nadim woonde, samen met vier andere familieleden. Een muur om het land en een schuur voor paarden, honden en ander vee werden eveneens omver gehaald.

Quote du jour | Diplomatic muscle

As Jewish survivors and descendants of survivors and victims of the Nazi genocide we unequivocally condemn the massacre of Palestinians in Gaza and the ongoing occupation and colonization of historic Palestine. We further condemn the United States for providing Israel with the funding to carry out the attack, and Western states more generally for using their diplomatic muscle to protect Israel from condemnation. Genocide begins with the silence of the world.

We are alarmed by the extreme, racist dehumanization of Palestinians in Israeli society, which has reached a fever-pitch. In Israel, politicians and pundits in The Times of Israel and The Jerusalem Post have called openly for genocide of Palestinians and right-wing Israelis are adopting Neo-Nazi insignia.

Foto: Reham Alhelsi (cc)

66 jaar Al-Nakba

‘Als je neutraal bent in een situatie van onrecht, dan kies je de kant van de onderdrukker,’ Aartsbisschop Desmond Tutu.

OPINIE - Geen ziel zal zich ooit afvragen wie de agressor is geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog. De oorzaken van het conflict en de gruwelen van destijds zijn immers alom bekend. Al-Nakba; de vlucht, verdrijving en etnische zuivering van de Palestijnen tussen 1947 en 1948, de confiscatie van hun bezittingen en de massamoorden uitgevoerd door Joodse milities (Irgun, Stern en Hagana) maken echter geen deel uit van ons historische besef. Ironisch, want Al-Nakba is terdege een gevolg geweest van WO2.

Geschiedenis 

Na het beëindigen van het Britse mandaat over Palestina in 1947 deelde de VN het ‘beloofde’ land, middels resolutie 181 op. Het doel van de desbetreffende resolutie was om zowel een Joodse thuishaven als een Palestijnse staat te creëren. In het licht van deze historische gebeurtenis rees bij mij persoonlijk de vraag: hoe verdeel je datgene, wat niet aan jou toebehoort?

In lijn met bovenstaande gedachte brak er een destructieve oorlog uit tussen de inheemse bevolking enerzijds en de Joodse kolonisten anderzijds. Tijdens deze oorlog werden er twee dozijn moordpartijen uitgevoerd door de toekomstige Israëliërs, werden er vijfhonderd dorpen en maar liefst elf steden verwoest. Het ‘vrijgemaakte’ land werd vervolgens gebruikt om nederzettingen op te bouwen. Aan het einde van de oorlog waren er 750,000 Palestijnen gevlucht of verdreven. Dit is summier de historische tragiek van de Palestijnen. Zij zijn de slachtoffers van de slachtoffers geworden. En sedert 1948 worden zij verguisd, onderdrukt en genegeerd door de rest van de wereld.

Foto: Downing Street (cc)

Een chotspe: Netanyahu beticht de Palestijnen van eenzijdige stappen

De berichtgeving over het conflict tussen Israël en de Palestijnen is zodanig eenzijdig, dat het geen wonder is dat een oplossing nooit dichterbij lijkt te komen.

Berichtgeving over het conflict tussen Israël en de Palestijnen is vaak moedeloos makend. Niet eens zozeer omdat de oplossing al jaren geen stap dichterbij komt, zoals ik onlangs een voormalige redacteur van een belangrijke landelijke krant nog eens hoorde zeggen. Natuurlijk dat is óók moedeloos makend. Maar wat vooral treurig stemt, is dat de berichtgeving zo belabberd is zodat we eigenlijk nooit goed horen wat de redenen zijn dat die oplossing maar niet dichterbij komt.

Als Israël met drones mensen van hun motorfiets schiet in Gaza – wat vrij regelmatig gebeurt – volgt vaak een salvo raketten uit Gaza, waarop Israël dan weer met bombardementen reageert. De raketten en de Israëlische reactie halen de krant, maar de moord in Gaza, die de reden was voor de raketten op Israël, zelden of niet.

Hierdoor lijkt het alsof de Palestijnen agressie plegen en Israël alleen maar reageert. Op de een of andere manier komt in de officiële pers steeds alleen die Israëlische kant van het verhaal in beeld. Blogs en andere alternatieve media kunnen daar blijkbaar nog steeds niet tegenop.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Foto: e r j k p r u n c z y k (cc)

‘Dodental onder Palestijnen in Syrië naar 1597’

NIEUWS - De ‘Working Group for Palestinians in Syria’ heeft gemeld dat het dodental van Palestijnen in Syrië als gevolg van de burgeroorlog intussen is opgelopen tot 1597. In maart stond het dodental al op 1377. In september, kwamen acht Palestijnen om in leeftijd variërend tussen 21 en 27 jaar.

In de verklaring van dinsdag zei de groep dat drie Palestijnen aan martelingen in Syrische detentiecentra, terwijl een vierde bezweek aan verwondingen als gevolg van een artilleriebeschieting van het vluchtelingenkamp Khan Sheikh. Vier anderen overleden eveneens als  gevolg van beschietingen, onder wie twee die overkleden doordat het kamp bij Deraa werd gebombardeerd.De groep wees op de slechte humanitaire situatie in de diverse vluchtelingenkampen als gevolg van voortdurende blokkades door het regime en het met het Syrische regime regime verbonden Volksfront voor de Bevrijding van Palestina – Algemeen Commando van Ahmad Jibril.  Zo zijn de ingangen van het Yarmouk-kamp in Damascus, een van de grootste vluchtelingenkampen, al bijna drie maanden afgesloten met als gevolg grote tekorten aan voedsel en medicijnen en is het verstoken van elektriciteit. De situatie in de Sbina, Husseinia en Deraa-kampen zijn niet veel beter. Het Neirab-kamp heeft nu al bijna een jaar geen elektriciteit.

Een functionaris van Al-Fatah zei vorige week dat ongeveer 250.000 Palestijnen op de vlucht zijn voor de strijd. Onder alle inwoners van Syrië zou het aantal vluchtelingen intussen 6,2 miljoen bedragen. De dodentallen voor heel Syrië liggen vermoedelijk in de buurt van de 115.000 rechtse, Palestijnenhatende sites als ‘Elder of Zion’ of ‘Brabosh’ in België namen het bericht van de Palestijnse doden in Syrië over met de vermelding dat Israelkritische sites hier geen oog voor hebben omdat zij er alleen op uit zouden zijn Israel het leven zuur te maken. Dat verwijt kan worden teruggekaatst met de opmerking dat sites als Brabosh c.s alleen oog hebben voor Palestijnse doden die vallen buiten Israel en de bezette gebieden. Er kan aan worden toegevoegd dat aan het leed van de Palestijne vluchtelingen in Syrië (en die in Libanon, Jordanië en elders) simpel kan worden tegemoetgekomen als Israel, dat hen heeft verdreven, de betreffende VN-resoluties eindelijk eens zou opvolgen en hen zou laten terugkeren.

Foto: Government Press Office (cc)

Slecht nieuws voor Palestijnen in Knesset

NIEUWS - Net voor het zomerreces nam het Israëlische parlement een wet die de kiesdrempel verhoogt in eerste lezing aan. Dat is slecht nieuws voor Palestijnse partijen.

Dit nieuws had ik bijna gemist, maar neem ik alsnog over van de kritische, linkse site +972.  Het Israelische parlement heeft op de laatste dag voor het zomerreces dat eind juli inging, een amendement  op de Basiswet aangenomen, waardoor de kiesdrempel bij parlementsverkiezingen van twee naar vier procent wordt opgetrokken. Ook maakt het amendement het moeilijker om een regering te laten vallen. (De Basiswet is het stelsel van wetten dat in Israel de grondwet min of meer vervangt.)

De wet werd alleen in eerste lezing aanvaard. Dat betekent dat hij na het zomerreces in commissies wordt behandeld en dan waarschijnlijk in tweede en derde lezing definitief zal worden aangenomen. Het voorstel is vooral een bedreiging voor de Palestijnse partijtjes Balad en Raam-Ta’al, en de enige gemengd Joodse-Arabische partij (de communistische Hadash). Zij zullen als de wet wordt aangenomen alledrie uit de Knesset verdwijnen.

Daarnaast maakt de wet het moeilijker een regering naar huis te sturen. Bepaald wordt namelijk dat een regering pas valt als binnen drie weken een nieuwe coalitie is gevormd. Zoniet, dan blijft zij gewoon aan. ook het onvermogen van een regering om een begroting samen te stellen zal niet meer – zoals nu – automatisch leiden tot nieuwe verkiezingen.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

‘Enorme haat tegen Palestijnen’

Zo kopt de NOS:

Israël gaat zeker wraak nemen voor de dood van de drie ontvoerde tieners, die afgelopen nacht werden gevonden. Dat zegt correspondent Monique van Hoogstraten in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Van Hoogstraten heeft de actie van Hamas een “enorme haat tegen Palestijnen losgemaakt, en niet alleen tegen Hamas”.

“Dat is bijna niet te beschrijven. Ik sprak gisteravond iemand die zei: ‘dit zijn geen mensen, dit zijn onmenselijke wezens vermomd als mensen’. Gisteravond zijn er overal spontane herdenkingen gehouden, ook op de Westelijke Jordaanoever bij de nederzettingen in de buurt.”

Het onrealistisch realisme van Paul Brill

Koerden krijgen geen eigen staat, dus Palestijnen ook niet. Dat is ongeveer de strekking van Paul Brill’s betoog, afgelopen weekend in de Volkskrant. Filosoof en student Internationaal Recht Mihai Martoiu Ticu dient Brill van repliek.

Paul Brill’s versie van Volkenrecht is wonderbaarlijker dan Alice in Wonderland. Zijn heimelijke gedachte in zijn laatste column, ”Recht op eigen staat heeft zijn grenzen”, is ons een machtswellustig en op macht berustend beeld van recht aan te smeren. Zijn houding is slechts te verklaren via de natte droom dat Israël ook het resterende stuk van Palestina zal bemachtigen.

Hij betoogt dat de Koerden meer recht op een staat hebben dan de Palestijnen en suggereert dat – omdat de Koerden weinig kans op een eigen staat maken – de Palestijnen het ook moeten ontgelden. Maar hij vergist zich op alle fronten.

Zijn argument dat de Koerden een groter recht op een staat hebben, berust op de volgende premissen:

  • Hun nationalisme is eerder opgebloeid.
  • Ze hebben een eigen taal.
  • Ze hebben een rijke culturele traditie.
  • “Na de Eerste Wereldoorlog heeft er, op grond van het Verdrag van Sèvres, ook heel even een embryonale Koerdische staat bestaan in het gebied rond Diyarbakir (Oost-Turkije).”

Laten we deze allemaal onder de loep nemen.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Vorige Volgende