‘Dodental onder Palestijnen in Syrië naar 1597’

NIEUWS - De ‘Working Group for Palestinians in Syria’ heeft gemeld dat het dodental van Palestijnen in Syrië als gevolg van de burgeroorlog intussen is opgelopen tot 1597. In maart stond het dodental al op 1377. In september, kwamen acht Palestijnen om in leeftijd variërend tussen 21 en 27 jaar.

In de verklaring van dinsdag zei de groep dat drie Palestijnen aan martelingen in Syrische detentiecentra, terwijl een vierde bezweek aan verwondingen als gevolg van een artilleriebeschieting van het vluchtelingenkamp Khan Sheikh. Vier anderen overleden eveneens als  gevolg van beschietingen, onder wie twee die overkleden doordat het kamp bij Deraa werd gebombardeerd.De groep wees op de slechte humanitaire situatie in de diverse vluchtelingenkampen als gevolg van voortdurende blokkades door het regime en het met het Syrische regime regime verbonden Volksfront voor de Bevrijding van Palestina – Algemeen Commando van Ahmad Jibril.  Zo zijn de ingangen van het Yarmouk-kamp in Damascus, een van de grootste vluchtelingenkampen, al bijna drie maanden afgesloten met als gevolg grote tekorten aan voedsel en medicijnen en is het verstoken van elektriciteit. De situatie in de Sbina, Husseinia en Deraa-kampen zijn niet veel beter. Het Neirab-kamp heeft nu al bijna een jaar geen elektriciteit.

Een functionaris van Al-Fatah zei vorige week dat ongeveer 250.000 Palestijnen op de vlucht zijn voor de strijd. Onder alle inwoners van Syrië zou het aantal vluchtelingen intussen 6,2 miljoen bedragen. De dodentallen voor heel Syrië liggen vermoedelijk in de buurt van de 115.000 rechtse, Palestijnenhatende sites als ‘Elder of Zion’ of ‘Brabosh’ in België namen het bericht van de Palestijnse doden in Syrië over met de vermelding dat Israelkritische sites hier geen oog voor hebben omdat zij er alleen op uit zouden zijn Israel het leven zuur te maken. Dat verwijt kan worden teruggekaatst met de opmerking dat sites als Brabosh c.s alleen oog hebben voor Palestijnse doden die vallen buiten Israel en de bezette gebieden. Er kan aan worden toegevoegd dat aan het leed van de Palestijne vluchtelingen in Syrië (en die in Libanon, Jordanië en elders) simpel kan worden tegemoetgekomen als Israel, dat hen heeft verdreven, de betreffende VN-resoluties eindelijk eens zou opvolgen en hen zou laten terugkeren.

Reacties (14)

#1 Co Stuifbergen

Wat is de ‘Working Group for Palestinians in Syria’ ?

Is de toestand van de Palestijnen in Syrië anders dan van Syriërs?

 • Volgende discussie
#2 Aesir

Ongeveer 1.4% van alle slachtoffers in Syrië dus.

“Er kan aan worden toegevoegd dat aan het leed van de Palestijne vluchtelingen in Syrië (en die in Libanon, Jordanië en elders) simpel kan worden tegemoetgekomen als Israel, dat hen heeft verdreven, de betreffende VN-resoluties eindelijk eens zou opvolgen en hen zou laten terugkeren.”

Dus terwijl Syriërs in een bloeddorstige tribale oorlog verwikkeld zijn waar ook Palestijnse slachtoffers vallen, is Israël de boeman omdat ze Palestijnse vluchtelingen niet toelaten? Erg creatief gevonden zeg…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 gbh

Ziek stuk Hijmans, geen woord over Assad die verantwoordelijk is voor 100.000 tot 300.000 doden. Alleen dat gedeelte waar jij Israël voor verantwoordelijk kan stellen is blijkbaar belangrijk. Hebben die andere zieke Palestijnenhatende sites toch op één punt gelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Cerridwen

@3: Je leest het stuk niet goed, denk ik. Het grootste gedeelte van het stuk gaat over de ellende van de Palestijnen in Syrië, en hoewel Assad nergens expliciet genoemd wordt, benoemt hij consequent de Syrische regime als dader: beschietingen, bombardementen, detentiecentra, blokkade van vluchtelingen door aan het regime verbonden Palestijnse fractie.

Het artikel is niet volledig, maar als inkijkje in de situatie in Syrië is hier toch weinig mee mis. Als uitsmijter vestigt hij nog even de aandacht op de hypocrisie van zionistische sites, die zich alleen bekommeren om Palestijnen als die doodgaan buiten Israels schuld om. Ook weinig mee mis, Abu pessoptimist maakt hier duidelijk dat hij daar niet voor valt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 pedro

@2:

Dus terwijl Syriërs in een bloeddorstige tribale oorlog verwikkeld zijn waar ook Palestijnse slachtoffers vallen, is Israël de boeman omdat ze Palestijnse vluchtelingen niet toelaten? Erg creatief gevonden zeg…

Als de pro Israëlische sites niet zo een ophef zouden maken over de Palestijnse slachtoffers in Syrië, zou het onderwerp geen rol van betekenis spelen.

@2:

Alleen dat gedeelte waar jij Israël voor verantwoordelijk kan stellen is blijkbaar belangrijk

Dat speelt vanaf zin 3 van de laatste alinea. Lees de rest svp ook eens. Of bedoel je dat alleen dat laatste deel voor jou belangrijk is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 gbh

@4: De hypocrisie is dat sommigen alleen maar schande spreken over één conflict terwijl gifgas en waarschijnlijk 300.000 doden in een buurland, ook nog eens een buurland van ons, verder blijkbaar geen pennenstreek waard is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Andy Cap

@6: Wie zijn dat, “sommigen”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Likoed Nederland

Flauwekul van Abupessimist, er zijn geen bindende VN resoluties over terugkeer van Palestijnse vluchtelingen, laat staan van hun kleinkinderen.

Maar het is wel waar dat Anja, Gretta en Dries erg stil zijn over deze doden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 pedro

@8: er zijn voldoende resoluties, niet erkend door Israël, en bij beschaafde volkeren is het niet eens nodig dat daar VN resoluties voor nodig zijn. Meestal kunnen burgers na verloop van tijd naar hun woonplaats terug keren. Dat vinden wij in Nederland ook goede politiek: zodra de rust in een land weer terug keert, willen wij de vluchtelingen naar dat land terug sturen. Vaak zelfs al voordat het land echt veilig is…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Andy Cap

@8: Waarschijnlijk bedoelt Likoed Nederland dat het misdadig zou zijn om Palestijnen terug te sturen naar hun land van herkomst, vanwege de gewelddadige onderdrukking van de Palestijnen aldaar door een vreemde mogendheid.

Want als er onder hen al meer dan 1500 doden zijn gevallen daar in Syrie en ze kunnen dan nog niet naar huis, dan moet de situatie in het thuisland wel bijzonder ernstig zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Likoed Nederland

@9

De Arabische vluchtelingen mochten niet eens terug keren. Van hun leiders, want dat zou een erkenning van Israel betekenen.

Overigens nam Israel een groter aantal Arabische vluchtelingen op uit Arabische landen, Joden die vandaar verdreven waren. Israel liet die mensen wel integreren, de Arabieren sloten hun vluchtelingen op in kampen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 gbh

Turkish government seeks renewed mandate to send troops to Syria

http://www.reuters.com/article/2013/10/02/us-syria-crisis-turkey-idUSBRE9910FR20131002

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Jules Vismale

De Palestijnen lijken, sinds Israël in 1948 opnieuw werd opgericht, alleen maar ellende op hun dak gestuurd te krijgen. Zo worden velen niet alleen geterroriseerd in de bezette gebieden in Israël maar ook in Syrië waar de oorlog wordt gevolgd door de honger en de pest die ontelbare slachtoffers maken.
Alleen meen ik dat de Palestijnen afstammen van de Filistijnen, een hoogontwikkeld, krijglustig maar een goddeloos volk uit de Bijbel die overwegend antisemitisch waren. Die kregen ooit een psychopathische krachtpatser op zich af gestuurd in de vorm van richter Simsom die duizenden Filistijnen ombracht omdat ze de joden onderdrukten en hem steeds bedrogen. Maar daarvoor werden de joden geterroriseerd door de Midjamieten en de Amalekieten, ruitervolkeren die op kamelen reden, en het land als sprinkhanen “kaalvraten”! Toen zij daar eens opdoken met 150.000 man werden zij belaagd door richter Gideon die maar 300 man tot zijn beschikking had en hen met een sluwe krijglist zou verslaan. Gideon had door toedoen van de Midjamieten zijn broers verloren maar hij werd ironisch genoeg bijna gelyncht door zijn eigen medejoden daar hij hun heidense beelden en altaren had vernield. Zijn vader Joas weerstond de woedende menigte en nadat Gideon de vijanden verjoeg wilde zij hem tot koning kronen wat Gideon bescheiden afwees. Zijn onwettige zoon Abimelech daarentegen (geboren uit een prostituee van Gideon) wilde alleen wél koning worden en hij bracht daarvoor al zijn 70 halfbroers (op Jotham, de jongste na) in Sichem om het leven en kroonde zichzelf als koning.
Jotham sprak toen (via een filosofisch verhaal over bomen die fruitbomen uitkozen om over hen te heersen maar dat allemaal afsloegen op een doornstruik na) een vreselijke vervloeking uit over Abimelech en de inwoners van Sichem wat inhield dat ze elkaar wel gingen uitroeien om hun moordzucht en die voorspelling kwam rap 3 jaar later prompt uit!
Nou terug naar het heden: zijn de Palestijnen soms, in tegenstelling tot hun voorvaderen, helemaal verleerd om zich tegen de Syriërs die president Assad trouw blijven te verzetten? De internationale gemeenschap lijkt hen net zo verstoten te hebben als het lot dat de Europese joden tijdens WO II onder Hitler te wachten stond. De Holocaust konden de nazi’s hierdoor ongestoord uitoefenen maar de geallieerden hadden na de oorlog, net als veel Duitsers, niét als excuus kunnen aanvoeren: “Wir haben es nicht gewust!” want ze wisten daar alles vanaf en nou dus ook van de Palestijnse doden in Syrië.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 pedro

De Arabische vluchtelingen mochten niet eens terug keren. Van hun leiders

Nu mogen ze dat wel. ben je bereid ze op te nemen, of is dat alleen maar gelul?

Overigens nam Israel een groter aantal Arabische vluchtelingen op uit Arabische landen, Joden die vandaar verdreven waren

En vrijwillig vertrokken, daartoe opgeroepen door jullie leiders. Die hebben volgens mij ook recht op terugkeer naar hun geboorteland hoor.

 • Vorige discussie