Het onrealistisch realisme van Paul Brill

Dossier:

Koerden krijgen geen eigen staat, dus Palestijnen ook niet. Dat is ongeveer de strekking van Paul Brill’s betoog, afgelopen weekend in de Volkskrant. Filosoof en student Internationaal Recht Mihai Martoiu Ticu dient Brill van repliek.

Paul Brill’s versie van Volkenrecht is wonderbaarlijker dan Alice in Wonderland. Zijn heimelijke gedachte in zijn laatste column, ”Recht op eigen staat heeft zijn grenzen”, is ons een machtswellustig en op macht berustend beeld van recht aan te smeren. Zijn houding is slechts te verklaren via de natte droom dat Israël ook het resterende stuk van Palestina zal bemachtigen.

Hij betoogt dat de Koerden meer recht op een staat hebben dan de Palestijnen en suggereert dat – omdat de Koerden weinig kans op een eigen staat maken – de Palestijnen het ook moeten ontgelden. Maar hij vergist zich op alle fronten.

Zijn argument dat de Koerden een groter recht op een staat hebben, berust op de volgende premissen:

 • Hun nationalisme is eerder opgebloeid.
 • Ze hebben een eigen taal.
 • Ze hebben een rijke culturele traditie.
 • “Na de Eerste Wereldoorlog heeft er, op grond van het Verdrag van Sèvres, ook heel even een embryonale Koerdische staat bestaan in het gebied rond Diyarbakir (Oost-Turkije).”

Laten we deze allemaal onder de loep nemen.

Koerdisch nationalisme is eerder opgebloeid.

Het tijdstip van zelfbewustwording is voor Volkenrecht volstrekt irrelevant. Het Internationaal Gerechtshof heeft de Palestijnen behandeld als een geval van onderbroken dekolonisatie. Volgens Volkenrecht hebben volkeren van de voormalige Ottomaanse en Westerse koloniën het recht op externe zelfbeschikking, inclusief het recht op een eigen onafhankelijke staat; of het recht om zich bij een andere staat aan te sluiten. Hetzelfde Volkenrecht bepaalt dat de nieuwe staten binnen de grenzen van de oude kolonie ontstaan, dus dat de minderheden binnen een kolonie geen aparte staat kunnen krijgen: teneinde burgeroorlogen te voorkomen en zo de vrede en stabiliteit in de wereld te bewaken. Volgens deze regels hoorde in Palestina een Arabische staat te ontstaan en Palstijnen hebben daardoor recht op de bezette gebieden.

Dit zijn de enige relevante regels van Internationaal Recht. Dus voor het wel of niet hebben van een recht op een staat is het volstrekt irrelevant dat een volk eerder dan een ander volk nationalistisch is geworden. Palestijnen hebben het recht op een eigen staat omdat ze gekoloniseerd zijn geweest, onafhankelijk van het tijdstip van hun zelfbewustwording.

Bovendien vergist Paul Brill zich: want het Koerdische en het Arabische nationalisme onder het Ottomaanse Rijk zijn in dezelfde periode ontstaan.

Koerden hebben een eigen taal.

Ook de taal is irrelevant voor het recht hebben op een eigen staat. Als de Koerden Nederlands zouden spreken, zou dat geen enkel verschil maken. Bovendien hebben de Palestijnen ook een eigen taal. Hun taal is Arabisch. En het Arabisch is noch Turks – de taal van hun kolonisator – noch Hebreeuws.

Koerden hebben een rijke culturele traditie.

Ook cultuur is irrelevant. Bij geen enkele dekolonisatie heeft cultuur het recht op een staat bepaald; niemand heeft bijvoorbeeld de cultuur van Surinamers met die van Kenianen vergeleken. Bovendien het staat niet vast dat de Koerdische cultuur rijker is dan de Arabische. Sterker nog, uit Paul Brill’s argument volgt dat de Palestijnen een inferieure cultuur hebben en daardoor ook minder recht op onafhankelijkheid. Een pruikerige gedachte.

De Embryonale Koerdische staat

Paul Brill noemt het Verdrag van Sèvres als schepper van een ‘embryonale Koerdische staat’, verdrag dat nooit in werking is getreden. Zelfs als dat de juiste interpretatie van het verdrag zou zijn, dat blijft irrelevant. Stel je bijvoorbeeld voor dat Indonesië eerst onafhankelijk zou zijn geworden – dus een echte staat – en daarna opnieuw een Nederlandse kolonie zou worden. Het recht van de Indonesiërs op een eigen staat zou niet sterker zijn dan het recht van andere gekoloniseerde volkeren. De Mauritianen, Vietnamezen, Palestijnen zouden evenveel recht op onafhankelijkheid hebben als de Indonesiërs, of ze nooit of tien keer onafhankelijk zijn geweest doet daar niets aan af.

De kwaadaardige gedachte

Nog kwalijker is Paul Brill’s manier van denken. Zij columns zijn doorspekt met onrealistische realpolitik. Zijn machiavellistische missie druipt van zijn opstellen af: de wereld is nu eenmaal door macht gedreven en het moet ook zo blijven. Daarmee verleidt hij ons in een verlamde houding en poogt zowel ons verzet tegen onrecht te ontmoedigen als onze empathie voor de underdog.

Dezelfde truc verschijnt in zijn laatste column. Hij beschrijft hoe verschillende staten en machten zich verzetten tegen het ontstaan van een Koerdische staat. Hij gaat nog een stap verder en suggereert dat de Palestijnen geen staat zouden mogen hebben omdat de Koerden – die veel meer recht op een staat zouden hebben – ook geen staat kunnen krijgen. De zoveelste kromme redenatie. Want de Palestijnen hebben het recht op een staat ongeacht of Koerden ooit een eigen staat zullen hebben. Het is precies zoals met de mensenrechten: jouw mensenrechten zijn onafhankelijk van schendingen elders op de aarde – je recht op leven blijft hetzelfde, ongeacht hoeveel tirannen hoeveel mensen elders straffeloos vermoorden.

Paul Brill’s verhaal berust dus op onkunde van Volkenrecht, kromme logica en een nostalgisch verlangen naar het recht van de sterkste. Zo passé.

Foto Gwenaël Piaser

Reacties (35)

#1 L.Brusselman

Paul Brill is een van de meest geslepen aanhangers (handlangers) van Groot Israel en doet dat door de Palestijnen stelselmatig te marginaliseren in zijn broddelwerkjes.

 • Volgende discussie
#1.1 Harm - Reactie op #1

Je hoeft alleen maar in de VK te reageren met de opmerking dat Paul Brill deel uitmaakt van de joodse lobby, en Paul Brill zorgt er hoogstpersoonlijk voor dat je een ban krijgt,

weet ik uit zeer betrouwbare bron.

#1.2 L.Brusselman - Reactie op #1.1

Ik ga het gelijk proberen.

#2 Sjiek

Brill heeft een overtuiging en zoekt daarbij argumenten. Het is inderdaad een enge logica om een wedstrijdje recht op eigen staat te gaan organiseren tussen het ene volk en het andere.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Likoed Nederland

Het Arabische volk heeft al 22 staten. Het Koerdsiche volk niet een.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 frank - Reactie op #3

He oude rukkers van Likoed: “het arabische volk heeft 22 staten”. Dus jullie bedoelen: “Zeur toch niet zo dat wij de Palestijnen wegtreiteren”?

wederom een retorische vraag.

 • Volgende reactie op #3
#3.2 Sjiek - Reactie op #3

Voor mij persoonlijk is dit alvast een kandidaat voor de domste reactie van het jaar.

We gaan dus turven als het aan LN ligt (los van het feit of je over “het” Arabische volk kunt spreken). Hoe zit dat dan met Israel? Hebben die op grond van die redenering nu ook nog recht op 21 nieuwe staten?

 • Vorige reactie op #3
#4 L.Brusselman

Altijd maar weer met dat sprookje van het arme “Joodse Volk”,tegen die boosaardige Arabieren die al 22 landen zouden hebben,als er al zo iets als een Arabisch volk zou bestaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 frank

Oh ja, en het Amerikaanse volk (in tegenstelling tot de Arabieren wel een volk) heeft 53 staten. So what?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 L.Brusselman

En wat te denken van de Eskimo’s die hebben ook nog geen eigen staat, de zigeuners ook niet en zo zijn er nog wel wat (zwerf)volken te vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 frank - Reactie op #6

Brusselman, vergeet de Indianen niet. Hadden er dertig, hebben nu nul. Ja, dat Risk is best een gevaarlijk spelletje (en dat Israel zet elke beurt alleen maar legers bij natuurlijk).

 • Volgende reactie op #6
#6.2 Sjiek - Reactie op #6

Vergeet de Limburgers niet.

 • Vorige reactie op #6
#7 Bismarck

Er valt best wel iets te zeggen voor een Koerdische staat (er zijn zelfs goede argumenten voor), maar het is totaal onzinnig om enige voorwaardelijkheid te veronderstellen in het scheppen daarvan gekoppeld aan die van een Palestijnse staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Sjiek - Reactie op #7

En omgekeerd: om de Palestijnse staat maar achterwege te laten zolang de Koerdische staat er niet is.

#8 Bookie

“Hij betoogt dat de Koerden meer recht op een staat hebben dan de Palestijnen en suggereert dat – omdat de Koerden weinig kans op een eigen staat maken – de Palestijnen het ook moeten ontgelden. Maar hij vergist zich op alle fronten.”

Die suggestie kan ik niet uit het stuk van Brill halen. Het is niet de strekking van het stuk, maar slechts 1 zin wat begint met “eigenlijk”. Rare column van Mihai.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Welat

De Palestijnse identiteit is ontstaan na de creatie van Israël en Palestina is in feite een creatie van de staat Israël. Uiteindelijk speelt wel het recht van de sterkste een rol, omdat je zonder steun van grote machten geen staat kan uitroepen. Kijk maar naar Turks Cyprus dat nog steeds geisoleerd is, of Kosovo gesteund door het Westen tegen de pro-Russische Serven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Karl Kraut

Mihai Martoiu Ticu: “Bovendien hebben de Palestijnen ook een eigen taal. Hun taal is Arabisch.”

Grappig. Vlamingen denken ook dat ze een eigen taal hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 L.Brusselman

Behalve bovenstaande halfslachtige pogingen daartoe is er nog niets wezenlijks ingebracht tegen deze column.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Likoed Nederland

Hun ‘eigen’ taal is het Arabisch.
Say no more.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 L.Brusselman - Reactie op #12

“Say no more”.
Ik hoop dat je je daar aan houdt.Ook in de toekomst.
Alle engelssprekenden (frans, nederlands etc etc)vormen ook een volk?Dacht het niet.
Deze reactie is zonder meer de domste in tijden.

 • Volgende reactie op #12
#12.2 su - Reactie op #12

Zullen we danmaar de Amerikaanse afscheiding teniet doen?

 • Volgende reactie op #12
 • Vorige reactie op #12
#12.3 pedro - Reactie op #12

Net zoals het Germaans onze eigen taal is.

Maar we hebben in ieder geval een eigen taal en hebben die net zelf hoeven verzinnen door een of andere al heel lang niet meer gesproken taal uit de mottenballen te halen, zoals het Ivriet.

 • Vorige reactie op #12
#12.4 Likoed Nederland - Reactie op #12.3

Ze onderscheiden zich volkenrechtelijk dus in niets van Libanezen, Jordaniers en Syriers.

Zoals de Palestijnse leider Muhsein ook heeft verklaard:
http://likud.nl/2011/01/het-palestijnse-volk-bestaat-niet/

#12.5 frank - Reactie op #12.4

Heeee, de oorlogshitsers van Likoed Nederland zijn weer uit hun winterslaap ontwaakt. Verlicht ons nog eens met uw mening over die idioten die jullie in Gaza proberen uit te roken?

/Dat was een retorische vraag

#13 TisMeWat

Verbijsterend hoe de schrijver uit het welgeteld 1x voorkomen van het woord “Palestijnen” in het artikel deze duiding denkt te kunnen maken.

Alle vooroordelen worden op tafel gesmeten:

“Zijn houding is slechts te verklaren via de natte droom dat Israël ook het resterende stuk van Palestina zal bemachtigen.”

Is logisch, deze redenering, echt hoor…

“Bovendien hebben de Palestijnen ook een eigen taal. Hun taal is Arabisch.”

Aha, interessant dat de schrijver even uitlegt dat de Palestijnen Arabieren zijn, en dus niet een “apart volk”, nooit geweest ook. Maar dat was vast niet de bedoeling van deze opmerking.

“Sterker nog, uit Paul Brill’s argument volgt dat de Palestijnen een inferieure cultuur hebben en daardoor ook minder recht op onafhankelijkheid.”

Echt joh? Is dat een conclusie die je hier uit kunt trekken, of is dat toch echt iets wat je er zelf in wilt duiden?

“Nog kwalijker is Paul Brill’s manier van denken. Zij columns zijn doorspekt met onrealistische realpolitik. Zijn machiavellistische missie druipt van zijn opstellen af: de wereld is nu eenmaal door macht gedreven en het moet ook zo blijven.”

Zoveel duiding ook hier weer. Ik vraag me toch af waar de schrijver dit haalt uit het stuk.

“Daarmee verleidt hij ons in een verlamde houding en poogt zowel ons verzet tegen onrecht te ontmoedigen als onze empathie voor de underdog.”

Sure. “Onrecht” en “underdog”. Hiermee bedoelt de schrijver natuurlijk de eeuwige “slachtoffers”, de Palestijnen. Wat deze Arabieren zelf doen of laten doet er niet toe, want “zielig” en “slachtoffer”.

“Hij gaat nog een stap verder en suggereert dat de Palestijnen geen staat zouden mogen hebben omdat de Koerden – die veel meer recht op een staat zouden hebben – ook geen staat kunnen krijgen.”

Ook hierbij: waar staat dit? Of is dit ook weer een typisch geval van “selectief lezen en met de morele verontwaardiging in de achterzak met het vingertje wijzen”?

Typisch geval van Pavloviaanse reacties van linkse knuffelaars weer.

Maar goed, de schrijver is dan ook een blogger die denkt Tariq Ramadan te moeten verdedigen, rabiaat anti-Israel is, nog steeds in termen van “kolonialisme” denkt, zeurt als de Volkskrant een artikel niet wil plaatsen van hem, vraagt om censuur van hem ongewelvallige columns/columnisten, en vindt zelf dat hij tot een “ras” van betere mensen hoort dan diegenen die het niet met hem eens zijn.

Zou “Drogredenaar Mihai Martoiu Ticu” niet een goede titel zijn, om maar even in de sfeer van de auteur te blijven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13.1 pedro - Reactie op #13

de schrijver is dan ook een blogger die denkt Tariq Ramadan te moeten verdedigen
Wie zich ook maar enigszins in die kwestie verdiept heeft en niet vooraf al een standpunt in heeft genomen, weet, dat heel veel van de bezwaren en protesten tegen Ramadan niet zijn gebaseerd op feiten, maar vooral voort spruiten uit het feit, dat Ramadan’s vader een mede-oprichter van de Moslimbroederschap in Egypte is.

Je poging om Ticu als een drogredenaar weg te zetten wordt nogal ondermijnd door het aantal drogredenen in je redenatie, maar misschien he je juist daardoor wel gelijk. It takes a thief to catch a thief.

#13.2 L.Brusselman - Reactie op #13.1

Drogredenen gebruiken om een ander van het gebruik daarvan te beschuldigen is een steeds vaker voorkomend fenomeen de laatste tijd op de verschillende draadjes.

 • Volgende reactie op #13.1
#13.3 TisMeWat - Reactie op #13.1

Kijk eens op het blog van de beste man: http://www.mihai.nl

Misschien begrijp je dan waar ik het woord “drogredenaar” vandaal haal in dit verband.

Interessant ook dat je niet ingaat op de verdere punten die ik noem.

 • Vorige reactie op #13.1
#13.4 pedro - Reactie op #13.3

Misschien begrijp je dan waar ik het woord “drogredenaar” vandaal haal in dit verband
Dat heeft met mijn reactie niks te maken. Ticu kan een drogredenaar zijn, maar jij voert erg veel drogredenen aan om tot die conclusie te komen.

Interessant ook dat je niet ingaat op de verdere punten die ik noem
Niet interessant genoeg. Ik heb op het enige argument uit je reactie al gereageerd.

#14 larie

Likoed..U zou zich mij en wellicht anderen kunnen winnen als je soms twijfel toont. Met twijfel vervagen grenzen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Likoed Nederland

Sorry, dat de Palestijnen cultuurhistorisch geen volk zijn, hebben wij geen twijfel over.

Maar om u tegemoet te komen: dat betekent niet dat ze geen rechten hebben. Net als de Israeli’s trouwens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15.1 Harm - Reactie op #15

Natuurlijk hebben ze rechten, al waren het maar de rechten van de mens, nietwaar? Jammer alleen dat die rechten door Israel met de voeten worden getreden

 • Volgende reactie op #15
#15.2 L.Brusselman - Reactie op #15

Zullen we afspreken wie een drogreden gebruikt is af ?
Lik is af….

 • Volgende reactie op #15
 • Vorige reactie op #15
#15.3 frank - Reactie op #15.2

Kunnen we afspreken dat iedereen die liegt een Euro overmaakt aan Sargasso? (voor PVV aanhangers tien gulden, een koopje).
/dat ik nog mag meemaken dat Israëlisch geld wordt ingezet voor het geode doel zeg……

#15.4 pedro - Reactie op #15

Hee. Weer een volledig nieuw concept. Een volk is alleen een volk als het ‘cultuurhistorisch’ een volk is, wat dat dan ook moge betekenen. Google weet er in elk geval geen raad mee: “Geen resultaten gevonden voor “cultuurhistorisch volk” “.

 • Vorige reactie op #15