Gouden Hockeystick 2019: ‘Eervolle’ vermeldingen

Om 11 uur vandaag maken wij bekend welke vier kandidaten de shortlist haalden voor Sargasso's prijs voor de klimaatontkenner van het jaar. Vanaf dat moment kan iedereen stemmen op de favoriete kandidaat. Maar eerst: deze genomineerde kandidaten krijgen een ‘eervolle’ vermelding: zij haalden de shortlist niet, ondanks dat zij steeds standpunten en argumenten van stal halen die door de klimaatwetenschap allang ontkracht zijn (in alfabetische volgorde):

Quote du Jour | Groene heilstaat

Klimaatactivisten zoeken de totale controle over de samenleving. De kapitalistische samenleving moet veranderen in een groene heilstaat, die in feite de vervulling is van de marxistische utopie.

Leon de Winter slaat door. Daar waar echte klimaatactivisten nog steeds hard hun best doen om te zorgen dat de mensen met de macht nu eindelijk echt iets tegen de opwarming van de aarde gaan doen, denkt Leon dat ze de macht hebben. En terloops schuift hij de verantwoordelijkheid voor maatregelen als het beperken van cash richting de klimaatactivisten.
Als het niet zo ernstig was, zou het stuk lachwekkend zijn.

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

Foto: pang yu liu (cc)

Benoemer Wierd Duk vraagt zich af waarom er benoemd wordt

(screenshot)

Ja, ik weet het, het zijn Wierd Duk en Leon de Winter. Maar toch, na de dodelijkste schietpartij in de Amerikaanse geschiedenis hoor je de vraag vaker. Het is een beetje het pesterige “equivalent” van de vraag die vaak door mensen ter linkerzijde van het politieke spectrum gesteld wordt: waarom was het relevant om de afkomst van de dader te vermelden? Het is een opzichtige poging om links hypocrisie te verwijten, want benoemer pur sang Duk kan daar niet tegen zijn toch?

Natuurlijk is het stellen van de vraag al flauw omdat de achtergrond van de dader bij dit soort gelegenheden altijd wordt vermeld, zonder uitzonderingen. Er zijn dan ook weinig mensen ter linkerzijde die tegen het benoemen van de moslimachtergrond van een aanslagpleger zijn, juist omdat dat daar wél relevant is. Het gaat bij linkse kritiek op het benoemen van afkomst en geloof dan ook niet om terrorisme, maar om “gewone” misdaden, bijvoorbeeld inbraken en mishandelingen. Daarbij is de band met een specifieke gemeenschap totaal niet duidelijk.

Maar ook als links dat wel zou vinden is er een simpel antwoord: het wel of niet benoemen van een dader als wit of moslim is niet gelijkwaardig. Omdat als je het niet zegt, mensen er per definitie vanuit gaan dat de dader een moslim is. En dat dan alle moslims er direct op aangekeken worden, zich moeten verantwoorden en zich moeten uitspreken tegen het geweld, zelfs als dat aan de andere kant van de wereld plaatsvindt.

Foto: Toshiyuki IMAI (cc)

Columnistenontkenners

ANALYSE - Tijd voor een nieuw begrip: columnistenontkenners. Dat zijn mensen, zoals ik, die columnisten die ontkennen dat ze klimaatontkenners zijn, ontkennen.

Dus. Volgt u het nog? Maakt niet uit. Het gaat gewoon om alweer een columnist die in een vloeiende beweging de klimaatwetenschap terzijde schuift en daarbij terloops zegt dat de mens nooit zoveel invloed kan hebben. Om vervolgens, zoals zovele ontkenners, keihard te roepen dat je dat niet mag zeggen.

Zucht, diepe.

Leon de Winter deze keer, in de Telegraaf.

Laten we toch maar proberen te kijken wat hij inhoudelijk zegt.

Hij begint met te stellen dat het verhaal over “97% van de klimaatwetenschappers zeggen dat het klimaat opwarmt” nergens op gebaseerd is. Dat sprookje zou de wereld in gestuurd zijn door een doctoraalstudent die wel een paar duizend vragenlijsten had uitgestuurd, maar daarbij slechts 79 klimaatwetenschappers bevraagd had.

Kan zijn. Maar dat is totaal irrelevant. Het onderzoek (wetenschappelijk, voor zover meneer de Winter dat begrip nog enige waarde toekent) waar het om gaat is deze. Ruim elfduizend wetenschappelijke artikelen (allen met peer review) over het klimaat zijn beoordeeld. Conclusie: 66% neemt geen positie in. En als ze wel een positie innemen, dan zegt 97% dat er sprake is van door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde. Veel duidelijker kan je het niet krijgen.

Leon de Winter opnieuw de mist in, dit keer met beschuldiging van manipulatie richting NOS

Leon de Winter voert zijn eigen oorlog tegen de wetenschap, met een omweg. Daar waar hij eerst het KNMI van achterhouden van data beschuldigde, is het nu de NOS die dingen manipuleert. Zodat u maar een vals beeld krijgt van de opwarming.
Maar oordeelt u zelf, is enkel de uitschieter van 1947 relevant in het volledige plaatje?

(Data KNMI, stippellijn is eenvoudige lineaire trend)

Foto: copyright ok. Gecheckt 10-02-2022

minimax | Leon de Winter geschorst voor het leven

MINIMAX - Op 22 april hoort Leon de Winter of hij schrijver mag blijven. Tot die tijd buigt de hoogste tuchtrechter zich over de vraag of De Winter terecht voor zijn leven is geschorst. Aanleiding voor de levenslange schorsing was een column in De Telegraaf, waarin De Winter zijn vriend Bram Moszkowicz als een leeuwenkoning beschreef. “Het was de druppel”, aldus Jan Wientjes van de Raad van Discipline, de strafeiser. “Sinds pak ‘m beet 11 september 2001 hang het oeuvre van De Winter van bombast aan elkaar. Op zich was de vergelijking met een gewonde leeuwenkoning nog niet eens zo verkeerd. Een mannetjesleeuw is lui, laat vrouwen al het werk doen en doet de hele dag niet veel meer dan eten, slapen en neuken. Precies zoals Bram Moszkowicz zijn praktijk runde. Maar in plaats van de metafoor op zo’n manier uit te werken dat deze de waarheid dient, besloot De Winter er een pathetisch standbeeld voor zijn vriend mee op te richten, dat niet zou misstaan op het graf van een Italiaanse maffiabaas.” Via zijn advocaat Bram Moszkowicz laat Leon de Winter weten de schorsing abject en infaam te vinden

Foto: Blaues Sofa (cc)

Leon de Winter schrijft boeiende fictie – vooral over klimaat

ANALYSE - Op 31 december plaatste romanschrijver Leon de Winter een schotschrift tegen klimaatwetenschap en klimaatbeleid op De Dagelijkse Standaard, onder de titel “Ik wens u ’n warm en mobiel 2013.” Jan Paul van Soest scheidt feiten en fictie in De Winter’s betoog.

Dank voor de nieuwjaarswens, Leon, insgelijks. Dank ook voor een mooi stukje proza, dat weer onderstreept: Leon de Winter behoort tot de betere fictieschrijvers van ons land.

Toch zou het nog sterker kunnen, door je beweringen te staven met punten die niet bij de eerste de beste check door de mand vallen. Dan wordt je plot geloofwaardiger. Of moet ik niet plot maar complot zeggen? Want klimaatwetenschap en politici spannen volgens jou samen om de socialistische heilstaat te vestigen.

Je betoog opent met de zin ‘Een paar dagen geleden kregen klimaatalarmisten weer de kans om te gaan koken: Dagblad Trouw meldde dat het ijs van Antarctica razendsnel aan het smelten was.’

Daar gaat het al mis.Het artikel in Trouw dat je aanhaalt is gebaseerd is op een recente wetenschappelijke publicatie in Nature Geoscience. Maar Trouw noch Geoscience berichten ‘dat het ijs van Antarctica razendsnel aan het smelten is,’ alleen maar dat het meer opwarmt dan eerder werd aangenomen. Een nieuwe temperatuurreconstructie voor het meetstation Byrd op West-Antarctica laat dat zien.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Quote du Jour | KNMI complot

April hebben we net achter de rug – het was op de hele aarde gemiddeld maar liefst een halve graad kouder, op het noordelijke halfrond zelfs een volle graad. Het KNMI houdt dat bij u weg, want het staat haaks op de opvatting dat we onderweg zijn naar een hete klimaatcatastrofe.

Leon de Winter, en in navolging met hem WNL, beschuldigt het KNMI ervan bewust informatie over de opwarming van het publiek weg te houden. Het was wellicht handig geweest als Leon de Winter eerst even op de KNMI-website had gekeken:

Leon de Winter is weer eens aan het trollen

In de Telegraaf:

Dat er weinig slachtoffers zijn gevallen aan Israëlische zijde komt maar door één ding: een perfect verdedigingssysteem. De Gazaanse moordlust wordt er nog koortsiger door. Het lukt maar niet een fors bloedbad bij de Joden aan te richten, en dat maakt hen nog wilder.

Terwijl ik daar stond, besefte ik hoe banaal en primitief die Palestijnse terroristen aan de gang zijn. Hoe al hun aandacht en energie de afgelopen jaren geïnvesteerd waren in één gefrustreerd doel: het treffen van Joden.

Leon de Winter pleit voor geboortebeperking in Gaza

Want:

Wanneer in een samenleving kinderen niet dood van de honger gaan, maar te weinig mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen en een respectabele plek in de samenleving te veroveren, en er en bevolkingsexplosie plaatsvindt, leidt dit alles tot onderling geweld (burgeroorlog, bendeoorlogen) of tot geweld dat zich naar buiten richt (oorlogen).

Dat is natuurlijk ook een manier om het te bekijken: de Palestijnen hebben niet te weinig land, er zijn gewoon te veel mensen!

Volgende