Quote du Jour | Groene heilstaat

Serie:

Klimaatactivisten zoeken de totale controle over de samenleving. De kapitalistische samenleving moet veranderen in een groene heilstaat, die in feite de vervulling is van de marxistische utopie.

Leon de Winter slaat door. Daar waar echte klimaatactivisten nog steeds hard hun best doen om te zorgen dat de mensen met de macht nu eindelijk echt iets tegen de opwarming van de aarde gaan doen, denkt Leon dat ze de macht hebben. En terloops schuift hij de verantwoordelijkheid voor maatregelen als het beperken van cash richting de klimaatactivisten.
Als het niet zo ernstig was, zou het stuk lachwekkend zijn.

Reacties (17)

#1 beugwant

Ik internet al met kringloopelektronen, maar zelfs die vind ik te kostbaar om aan een sujet als LdW te besteden.

 • Volgende discussie
#2 Jules

Het eerste woord in de titel is voldoende om te weten dat je met pseudowetenschap te maken heeft.
En dat is wel net zo handig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Hans Custers

Klimaatactivisten zoeken de totale controle over de samenleving.

Het sleutelwoord is hier: projectie. Dat ligt er dik bovenop bij die lui. Ze moeten hoe dan ook hun zin krijgen en als dat niet gebeurt gaan ze janken, schelden, liegen en lasteren. Waarbij het janken, zo is mijn indruk, nog altijd de meest succesvolle propaganda-strategie is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 KJH

Los van het feit dat het een beetje een hysterisch stukje is, zijn er wel degelijk (GL) politici geweest die in ieder geval min of meer gesuggereerd hebben dat de democratie best een beetje opzij geschoven zou moeten kunnen worden als het gaat om het ‘redden’ van het klimaat.

Punt is, dat vinden alle politici over hun favoriete onderwerp.

Sterker nog, ik denk dat het een goede test is voor een politicus:, om qua issues de kaf van het koren te scheiden: hem of haar de vraag stellen. welk onderwerp eigenlijk zo belangrijk is, dat het niet democratisch bepaald zou moeten worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Hans Custers

@4

zijn er wel degelijk (GL) politici geweest die in ieder geval min of meer gesuggereerd hebben dat de democratie best een beetje opzij geschoven zou moeten kunnen worden als het gaat om het ‘redden’ van het klimaat.

Er zal vast ooit een politicus zijn geweest die iets doms heeft gezegd dat zo opgevat kan worden. Niet alleen aan de linkerkant. Zo wilde VVD-er Leegte ooit het KNMI opheffen, omdat men daar de menselijke invloed op het klimaat erkent. Of iets te veel erkent, in elk geval.

De werkelijke test lijkt me: welke partijen (of stromingen) maken echt werk van aantasting van de democratie. Met plannen in hun partijprogramma, of met wetsvoorstellen of moties, bijvoorbeeld? Of met werkelijk gevoerd beleid? Ik zie nog geen aanwijzingen dat linkse partijen in de westerse wereld van plan zijn de democratie geweld aan te doen om klimaatverandering aan te pakken. Terwijl er aan de verre rechterzijde regelmatig wordt gesuggereerd (of erger, beleid wordt gevoerd, tot niet zo lang gelden door Harper in Canada bijvoorbeeld) om wetenschappers de mond te snoeren. Vooralsnog lijkt de echte bedreiging dus eerder vanaf die kant te komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Rigo Reus

‘De boeken van de schrijver Leon de Winter?’ O, u bedoelt de slechte boeken van de slechte schrijver Leon de Winter?’
– Theo van Gogh –

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 okto

@4

Punt is, dat vinden alle politici over hun favoriete onderwerp.

Interessant discussiepunt. Ik zie je punt wel. Maar aan de andere kant: wat je zegt impliceert dat democratie zo heilig is, dat het een doel op zich is geworden en dat dat doel zelfs boven (het voorkomen van) zelfdestructie gaat.
Dit kun je ver doorvoeren. Stel een meerderheid besluit dat we en masse zelfmoord moeten gaan plegen: voer je dat besluit uit omdat het democratisch genomen is, of moet dan de democratie wijken?

Ik voor mij ben niet een die-hard democraat. In wezen vind ik zelfs dat de democratie hopeloos faalt, maar ja, we hebben nou eenmaal niks beters. Alle alternatieven zijn minstens zo rampzalig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Rigo Reus

Totale controle over de samenleving door wie dan ook, links, rechts, klimaatactivist, vind ik ook erg eng.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Hans Custers

@7

Democratieën hebben wel altijd een beveiliging wanneer tegen mogelijke (zelf)destructie: het uitroepen van de noodtoestand. Maar die is wel bedoeld voor acute noodsituaties.

De noodtoestand uitroepen vanwege klimaatverandering lijkt me niet zo’n goed plan. Ik zie nog geen aanwijzingen dat autoritaire regimes klimaatverandering slagvaardiger aanpakken dan democratische regeringen. Dat dat in theorie misschien zou kunnen hoeft nog lang niet te betekenen dat het in de praktijk ook zal gebeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

@9: “Ik zie nog geen aanwijzingen dat autoritaire regimes klimaatverandering slagvaardiger aanpakken dan democratische regeringen.”
Volgens die redenering kun je de noodtoestand wel helemaal schrappen. Acute noodsituaties worden immers over het algemeen niet slagvaardiger aangepakt door autoritaire regimes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Hans Custers

@10

Nee. De noodtoestand is er omdat in een acuut noodgeval snelle besluiten nodig kunnen zijn en de gebruikelijke democratische checks en balances daarbij in de weg kunnen staan. Die moeten dan dus tijdelijk gepasseerd kunnen worden.

Noodtoestand voor de lange termijn zou betekenen dat die checks en balances voor lange tijd gepasseerd worden. En dan heb je gewoon een autoritair regime.

Het democratische proces kost tijd. En in een acute noodsituatie is die tijd er soms niet. Voor problemen op lange termijn geldt dat niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jos van Dijk

@7: Behalve het principe van de democratie, dat gaat over de manier waarop we besluiten nemen, hebben we ook nog de rechtsstaat waarin is vastgelegd hoe we met elkaar omgaan zonder ongelukken en wederzijdse schade. Even heel kort door de bocht.

@4 Er zijn misschien wel eens klimaatdrammers geweest die de democratie en de rechtsstaat aan hun laars lapten, maar bij GroenLinks heb ik die nog nooit gezien. Kan me ook niet voorstellen dat ze enige kans op succes hebben in Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 okto

@11

Het democratische proces kost tijd. En in een acute noodsituatie is die tijd er soms niet. Voor problemen op lange termijn geldt dat niet.

Waarmee klimaatverandering in wezen precies aan jouw voorwaarden voor noodtoestand voldoet: het democratische proces daarvoor kost tijd, en die tijd is er niet.

Dus je laatste zin voldoet niet: voor dit probleem op lange termijn geldt exact hetzelfde.

Waarmee ik niet per se wil zeggen dat we dan maar een autocratisch regime op moeten tuigen. Maar ik wil wel constateren dat de democratie hopeloos faalt bij dit probleem, en ook zal blijven falen. Democratie werkt over een tijdsspanne van ten hoogste 4 jaar, en is daarom niet geschikt om problemen die over periodes van decennia spelen op te lossen.

En hoe het dan wel moet weet ik ook niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Cerridwen

@13: Daarmee doe je de Nederlandse overheid te kort. Politici zijn van de korte termijn, maar daaromheen hebben we een heel circus van ambtenaren, adviseurs en instellingen die verreweg het meeste beleid maken en een veel langere termijnhorizon hebben. Bijvoorbeeld de bescherming tegen het water heeft budget en een lange termijnhorizon. De energietransitie is nog niet helemaal op dat niveau, maar de voortekenen zijn gunstig dat de omslag in denken gemaakt is.

Ja, het gaat veel te traag, en bovendien is dit een wereldwijd probleem waardoor er weinig prikkel is om voorop te lopen in het terugdringen van de uitstoot. Toch is er vooruitgang, hoe traag ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Frank789

@5: Ik vermoed eerder dat KJH iemand heeft horen zeggen dat wetenschap geen democratie is.
Je kunt niet stemmen of klimaatopwarming wel of niet bestaat en door de mens is veroorzaakt.
Je kunt niet stemmen of vaccins autisme veroorzaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Hans Custers

@13

Waarmee klimaatverandering in wezen precies aan jouw voorwaarden voor noodtoestand voldoet: het democratische proces daarvoor kost tijd, en die tijd is er niet.

Nee, dat klopt niet. Er is voldoende tijd om de goede beslissingen te nemen. Dat is geen garantie dat die goede beslissingen werkelijk worden genomen, maar dat is wat anders.

Tijd is niet het grote probleem voor wat betreft de besluitvorming. Andere problemen zijn daar bepalend: belangen, draagvlak, angst voor ingrijpende veranderingen. Die problemen verdwijnen niet als je de democratie opzij zou schuiven. Het tegendeel zou wel eens het geval kunnen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 KJH

@10: Wat in feite het Urgenda vonnis is.

 • Vorige discussie