Leon de Winter schrijft boeiende fictie – vooral over klimaat

ANALYSE - Op 31 december plaatste romanschrijver Leon de Winter een schotschrift tegen klimaatwetenschap en klimaatbeleid op De Dagelijkse Standaard, onder de titel “Ik wens u ’n warm en mobiel 2013.” Jan Paul van Soest scheidt feiten en fictie in De Winter’s betoog.

Dank voor de nieuwjaarswens, Leon, insgelijks. Dank ook voor een mooi stukje proza, dat weer onderstreept: Leon de Winter behoort tot de betere fictieschrijvers van ons land.

Toch zou het nog sterker kunnen, door je beweringen te staven met punten die niet bij de eerste de beste check door de mand vallen. Dan wordt je plot geloofwaardiger. Of moet ik niet plot maar complot zeggen? Want klimaatwetenschap en politici spannen volgens jou samen om de socialistische heilstaat te vestigen.

Je betoog opent met de zin ‘Een paar dagen geleden kregen klimaatalarmisten weer de kans om te gaan koken: Dagblad Trouw meldde dat het ijs van Antarctica razendsnel aan het smelten was.’

Daar gaat het al mis.Het artikel in Trouw dat je aanhaalt is gebaseerd is op een recente wetenschappelijke publicatie in Nature Geoscience. Maar Trouw noch Geoscience berichten ‘dat het ijs van Antarctica razendsnel aan het smelten is,’ alleen maar dat het meer opwarmt dan eerder werd aangenomen. Een nieuwe temperatuurreconstructie voor het meetstation Byrd op West-Antarctica laat dat zien.

Schrijven kun je, Leon, beslist. Maar lezen is kennelijk lastiger. En boerenverstand gebruiken ook. Want denk eens even na. Het vriest permanent dat het kraakt op Antarctica. De jaargemiddelde temperatuur op meetstation Byrd is 28 graden Celsius onder nul. In de warmste maand, januari, is het gemiddeld ook altijd nog bijna 15 graden onder nul. Dus ja, zelfs als het sinds 1958 2,4 graden Celsius is opgewarmd, dan smelt daar toch nog helemaal geen ijs, tenzij de temperaturen op de warmste dagen overdag boven het vriespunt gaan uitkomen?

IJssalon Talamini

Verderop in je betoog lees ik ineens: ‘Hoe zit dat nou met dat ijs op Antarctica? Eerder dit jaar, zo berichtte The Wall Street Journal, “bereikte Antarctica’s zee-ijs een recordgroei van 7,79 miljoen vierkante mijl.”‘

Hoe zit dat nu? Het Trouwartikel ging niet over het smelten van ijs, en al helemaal niet over Antarctisch zeeijs. Het Byrd-meetstation staat op een enorme ijsmassa, de West-Antarctische ijskap, op 1553 meter hoogte, en vele honderden kilometers van de kust. Echt, in de verre omtrek is er geen zeeijs te bekennen.

Kom op Leon, gooi nou niet alles door elkaar: smelten, temperatuurstijging, zee-ijs, grote ijsmassa’s – Antarctica is ijssalon Talamini niet, waar alle smaken naar believen kunnen worden gemengd.

Als er teveel verschillende verhaallijnen door elkaar lopen, is zelfs de beste fictie niet meer te volgen.

Ik snap de verwarring wel, hoor. IJs komt en gaat, ook op Antarctica. Netto verliest Antarctica ijs, dat heeft een recente wetenschappelijke update recent laten zien. Alle grote ijsmassa’s wereldwijd verliezen massa. De onderkant van de gigantische West-Antarctische ijskap ligt onder zeeniveau. Er is al eerder massaverlies gevonden, veroorzaakt doordat opwarmend water tussen de onderkant van de ijskap en de rotsbodem komt. Het nieuwe onderzoek gaat over de atmosfeer boven Antarctica. Dat is wat anders.

Verketterd

‘De vraag is: is dat smelten door menselijk handelen ontstaan?’ schrijf je. ‘Alarmisten beweren van wel.’ Oké, het ging dus niet over smelten maar over temperatuurstijging, maar ik begrijp je vraag als: is die opwarming door menselijk handelen ontstaan? Een goede vraag. Helaas is je antwoord fout: ‘Het klimaat verandert door de uitstoot van CO2, zo luidt geloofsartikel nummer één in de wereld van de alarmisten, en eenieder die dat weigert te aanvaarden, wordt verketterd.’

Sorry, Leon, wetenschap is geen kwestie van geloof, maar van theorievorming, bewijs, meten, analyseren, verwerpen en verder komen. Uit dat proces is tot nu toe gebleken dat de huidige opwarming hoofdzakelijk door de toename van broeikasgassen in de atmosfeer wordt veroorzaakt. Wie dat weigert te aanvaarden wordt niet verketterd (dat is een term uit kerk en geloof), hij heeft het alleen bij het verkeerde eind. Dat mag: het staat iedereen vrij, zeker romanschrijvers, om de werkelijkheid op eigen wijze te zien. Fictie hoeft niet op wetenschappelijke conclusies gebaseerd te zijn. Al vind ik het zelf altijd geloofwaardiger als ook fictie niet geheel van realiteit is los gezongen. Maar dat is een kwestie van smaak, geef ik toe.

‘Toch zijn er vele klimaatdissidenten,’ schrijf je. Zoals Richard Lindzen, hoogleraar aan het MIT en “atmosferisch natuurkundige.”

Richard Lindzen heeft in het verleden waardevolle bijdragen aan de klimaatwetenschap geleverd. En nog: als hij in de wetenschappelijke literatuur publiceert, worden zijn ideeën gewoon in overzichtsstudies zoals van het IPCC meegenomen en meegewogen, ook als ze onjuist bleken te zijn. Zo werkt dat in de wetenschap. Maar er is ook iets anders aan de hand: Lindzen heeft naast een wetenschappelijke rol ook een maatschappelijke en politieke agenda. Deze blijkt onder meer uit zijn samenwerking met conservatieve denktanksals het Cato Institute, die niet waarheidsvinding als missie heeft, maar bevorderen van vrijheid, vrije-marktwerking en het beperken van overheidsinvloed. Het blijkt ook uit een reeks van niet-wetenschappelijke opiniestukken van Lindzen’s hand, waarin hij niet schroomt ideeën te herhalen die binnen de wetenschap al lang en breed zijn weerlegd.

Opmerkelijk is dat Lindzen, in tegenstelling tot veel andere “klimaatdissidenten,” het opwarmend effect van CO2 niet ontkent. Wel schat hij het effect lager in dan bijna al zijn mainstream wetenschapscollega’s. Moet kunnen. Maar de wonderlijke paradox is hier dat zelfs je eigen favoriete klimaatdissident het opwarmend effect van CO2 niet als geloofsartikel ziet, maar als wetenschappelijk feit.

Verleden

Je schrijft dat we de klimaatveranderingen in het verleden, toen er nog geen auto’s en fabrieken waren, niet goed begrijpen.

Je had beter kunnen zeggen: ‘Ik begrijp dat veranderen nog niet echt,’ want binnen de wetenschap is de theorie van klimaatveranderingen behoorlijk ontwikkeld. Projecteer je eigen kennisgebrek nou niet op wetenschappers. Het komen en gaan van ijstijden bijvoorbeeld is te verklaren aan de hand van de bewegingen van de aarde ten opzichte van de zon, de zogeheten Milankovic-cycli. Daardoor verandert de instraling van de zon op de aarde. Dat zet een reeks van vervolgreacties in gang, met een toenemende dan wel krimpende ijsbedekking op het Noordelijk halfrond als gevolg.

Sinds de ijstijden zou er, schrijf je, sprake zijn van een opwarming, die tot heden aanhoudt. Dat is onjuist: na een relatief warme ‘piek’, zo’n 8000 jaar geleden, begon juist een geleidelijk afkoeling van de planeet. Dat klopt met de berekeningen van Milankovic. De afkoeling is in temperatuurreconstructies die duizenden jaren terug gaan te vinden, bijvoorbeeld deze. Toen de industriële revolutie op stoom begon te komen, veranderde de trend, de afkoeling werd een stijging, een vrij snelle stijging zelfs.

Hoe kán dat nou, als de natuurlijke tendens er een van afkoeling is?

De oorzaak van de recente opwarming, de afgelopen eeuw, en vooral de laatste veertig jaar, was niet de stand van de aarde ten opzichte van de zon. Die tendens had ons inderdaad over enkele tienduizenden jaren weer in een nieuwe ijstijd doen belanden.

Minder vulkaanuitbarstingen dan? Is onderzocht, maar nee. De zon? Nee, noch de zonneactiviteit zelf noch de hoeveelheid kosmische straling kennen trends die de huidige opwarming kunnen verklaren. Langjarige natuurlijke cycli in het klimaatsysteem? Nope, allemaal onderzocht, ze geven geen verklaring voor de huidige opwarming.

Kapitalisme

Wat zou het dan nog kunnen zijn? Zou het kunnen liggen aan de natuurkundige eigenschappen van broeikasgassen die warmte-uitstraling absorberen, en die zelfs door ‘klimaatdissident’ Lindzen worden erkend? Dat zal toch niet waar zijn? Dat idee was toch een geloof, en wie dat niet accepteert is een ketter? Stel je voor, natuurkunde die het einde van het kapitalisme inluidt.

Wel een mooi plot voor een volgende roman. Alleen even uitkijken voor plagiaat: zo’n verhaal bestaat al, State of Fear (pdf), van Michael Crichton, uit 2004.

De opmaat naar de clou van je betoog luidt dat links, en de meerderheid van de media, het kapitalisme de schuld geven van de klimaatverandering.

Een mooi gevonden stromanredenering. Zeker, politiek links lijkt zwaarder aan klimaatverandering te tillen dan rechts. Maar of klimaatverandering erg gevonden wordt of niet is een politieke conclusie die los staat van de wetenschap. Ik ken trouwens ook niet veel mensen die ‘het kapitalisme de schuld geven van opwarming.’ Velen, links en rechts, Richard Lindzen niet uitgezonderd, weten dat CO2 een broeikasgas is: het beperkt de warmte-uitstraling van de aarde naar de atmosfeer. Zonder CO2 in de lucht zou het hier op aarde gemiddeld 33 oC kouder zijn. Brr. In de natuurkunde gaat het trouwens niet om ‘schuld’, maar om oorzaken en gevolg.

Er zijn ook andere factoren in het spel die het ingewikkelder maken, maar dit is gewoon natuurkunde: meer CO2 = warmer, minder CO2 = kouder. De grote natuurkundigen uit de 19e eeuw wisten dat al: Fourier, Tyndall, Arrhenius. Het maakt voor de warmtehuishouding van de aarde niet uit of die CO2 van natuurlijke bronnen afkomstig is, of van huishoudens, auto’s en fabrieken in  kapitalistische, socialistische, Islamitische of Boeddhistische landen.

Ik moet zelf trouwens ook niets hebben van een ‘socialistische heilstaat’. Brr. Alleen, ik snap het verband niet: CO2 is CO2, de eigenschappen van dat gas trekken zich geen moer aan van mijn of jouw politieke voorkeur voor of afkeur van een kapitalistische of socialistische staatshuishouding. Of dacht jij dat dat wel zo was? Kom, Leon – niet alles is fictie.

Het monster en de macht

Tijd voor je plot: klimaatverandering is een niet bestaand monster, bedacht om macht te verwerven. Mooi gevonden, zij het niet helemaal origineel: hele volksstammen die wetenschappelijke bevindingen afwijzen, nemen hun toevlucht tot complottheorieën, zo heeft professor Lewandowsky onlangs laten zien. Nu wijzen degenen die natuurwetenschappelijke conclusies afwijzen natuurlijk ook sociaalwetenschappelijk onderzoek af dat analyseert waarom ze de natuurwetenschap afwijzen. Maar wie in complotten wil geloven, of er romans over wil schrijven, kan naar hartenlust grasduinen in een inmiddels uitgebreid sceptisch paralleluniversum, waarin alle argumenten te vinden zijn die iemand maar wil gebruiken om te voorkomen dat natuurkunde het kapitalisme ondermijnt. Rapporten die uitleggen dat we niet weten hoe het klimaatsysteem werkt. Studies die aannemelijk maken dat voor zover we het klimaatsysteem toch snappen, de aarde niet opwarmt. Artikelen die laten zien dat voor zover de aarde toch opwarmt dit niet door CO2 komt. En claims de stellen dat voor zover de opwarming toch door CO2 komt, een warmer klimaat alleen maar goed is. CO2 is plantenvoedsel!

Ik weet inmiddels aardig de weg in dat sceptisch paralleluniversum, en geloof me: er zijn slimmere en geloofwaardiger argumenten te vinden dan die jij gebruikt, die niet bij de eerste de beste check (maar pas de tweede of de derde) door de mand vallen. Er zijn geloofwaardiger argumenten om het bestaan van een complot-plot mee te onderbouwen. Mocht je er in 2013 een roman over gaan schrijven, dan maak ik je met plezier wegwijs in dat paralleluniversum. Ik verheug me op de samenwerking.

Jan Paul van Soest is partner van De Gemeynt coöperatie.

Reacties (55)

#1 Bart Verheggen

Goed stuk, Jan Paul, zoals gewoonlijk.

Leon de Winter kwam een paar jaar terug ook al met complottheorieen over klimaatverandering op de proppen. Mijn toenmalige reactie, geupdate n.a.v. zijn recente column, staat op mijn blog: http://klimaatverandering.wordpress.com/2013/01/03/leon-de-winter-klimaat-complot/

 • Volgende discussie
#2 Anton

Als we het oordeel van de wereld willen over wat fictie is en wat non fictie is hoeven we slechts naar de uitkomsten van Doha te kijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Lommers

@Jan Paul, goed en helder stuk. Alleen onderstaand argument kan ik niet plaatsen.

“Maar er is ook iets anders aan de hand: Lindzen heeft naast een wetenschappelijke rol ook een maatschappelijke en politieke agenda.”

Wat maakt het uit dat een wetenschapper ook een andere agenda heeft? Dat heeft Rotmans in Nederland nog veel erger en die val je er ook nooit op aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Eric vdB

Leon de Winter vindt alles best om zijn punt te maken: http://log.komma.net/2005/04/01/demagogie-als-kunstvorm/ Wie concludeerde laatst ook al weer dat Leon de Winter sinds het overlijden van Theo van Gogh ineens prima met hem door een deur kon? De Winter is er als de kippen bij om zichzelf als slachtoffer neer te zetten (holocaust- of anderszins) maar ziet geen enkele reden een tegenstander het respect te geven dat hij zelf steeds eist.

Bij alle maatschappelijke stukken die hij schrijft zijn door een geoefend lezer binnen enkele minuten enorme gaten te schieten. Laat hem lekker schrijven bij Elsevier en De Dagelijkse Standaard, die hebben allebei niet zoveel op met feiten. Tijd om De Winter lekker voor eigen parochie te laten preken en verder geen aandacht meer aan te besteden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 frankw

Soms vind ik het jammer dat ik niet een hele grote bak plusjes kan uitdelen. Wat een fijn stuk is dit (en ook nog een link naar een prachtig stuk over niet echte maanlandingen van de NASA). Heel fijn! Dank!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joost

Aan alle minners van dit artikel: Nog argumenten, of alleen maar een minnetje omdat de feiten je niet aanstaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Jeroen Laemers

@6:

Wie heeft er nu argumenten nodig als je ook gewoon kunt minnen? Is nog gemakkelijker ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Rinke Hoekstra

Dank voor dit prachtige artikel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Ralph van der Geest

Ah, de Leon de Winter van de genocide ‘grapjes’ waar SGP ouderling Kees van der Staaij zo hartelijk om moest lachen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Herman Vruggink

Ach ja, de Antarctic warming. Wat doe je als alle aanwijzingen vertellen dat Antarctica, met uitzondering van het schiereiland, niet opwarmt de laatste 40 jaar? Net zolang doorzoeken dat je een station vindt waar je mee kan manipuleren. En dus moet je terug voor 1970 en naar het begin der metingen(1957) die nog veel gebrekkiger zijn als nu.
http://i90.photobucket.com/albums/k247/dhm1353/Byrd2.png
Ook op dit station, de laatste 20 jaar geen opwarming meer.

Maar dankzij de koude put tot in deze data van dit ene station tot 1965 kan je dan roepen dat heel West Antarctica alarmerend opwarmt. En de pers doet de rest, die kon wel weer eens een opwarmertje gebruiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Hal Incandenza

De Winter is een paranoïde schizofreen, die inderdaad wel mooi fictie kan schrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Joost

Ja, @hans, het is een complot! Zit je aluhoedje nog goed?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 AltJohan

“Moet kunnen. Maar de wonderlijke paradox is hier dat zelfs je eigen favoriete klimaatdissident het opwarmend effect van CO2 niet als geloofsartikel ziet, maar als wetenschappelijk feit.”

De mate waarin is natuurlijk wel van erg belang. Als het effect klein is dan is het op een gegeven moment niet meer significant.

Zwarte kleding draagt meer bij aan de opwarming van de aarde dan witte kleding. De vraag is of het significant is.

http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/globalwarming/4269109/Paint-cities-white-to-tackle-global-warming-scientist-says.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 pedro

@10: er ligt een mooie taak voor je klaar om je aanwijzingen te gaan bewijzen dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bismarck

@6: Alle minners? Ik heb natuurlijk niet alle artikelen doorlopen, maar zover ik heb kunnen zien is dit het meestgepluste artikel op Sargasso sinds de invoering van plusjes en minnetjes?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joost

@15 er zijn toch nog aardig wat minnetjes. Hover maar eens boven het getal!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 roland

“dat de huidige opwarming hoofdzakelijk door de toename van broeikasgassen in de atmosfeer wordt veroorzaakt”
Over de mate waarin en de traagheid is veel onduidelijk. Dat maakt een beleidsdoel van hooguit 2 graden opwarming moeilijk hanteerbaar. Vandaar het grote verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Geen land waar de CO2 uitstoot beleidsmatig daalt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 majava

@10: Herman Vruggink. Ik probeer het nog maar eens. Wat zegt de literatuur over opwarming/afkoeling van Antartica? Wat is er mis met de redenen die Bromwich et al geven waarom de ruwe data van Byrd station aangepast moeten worden? Waarom geef je toch de ruwe data weer in je gelinkte afbeelding?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Herman Vruggink

Majava @18: Het gaat mij helemaal niet om ruw of aangepast.
Waar het wel om gaat is dat:

1. We conclusies moeten trekken op basis van 1 station wat ook nog eens grote hiaten in de data kent,
2. We terug moeten gaan voor 1970 om opwarming aan te tonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 majava

@20, Herman: Als het je daar niet om gaat, moet je die grafiek niet tonen. Ook: als je vind dat je geen conclusies mag trekken over 1 station (wat zeker waar is), moet jij dat zelf ook niet doen. Je punt 2 is alleen waar als je de niet aangepaste data gebruikt en zelfs dan rek je het begrip “geen opwarming” op.

Voor de niet bevooroordeelden: in #18 stelde ik drie normale vragen waarvoor hier de antwoorden: De literatuur geeft voor Antarctica zowel afkoeling als opwarming aan met sterke verschillen per lokatie. Als reden voor de afkoeling wordt het ozongat gegeven en de situering van het continent. De redenen om de ruwe data aan te passen komen er in het kort op neer dat het meetstation verplaatst is, de apparatuur veranderd is alsook de omgeving. Als je daar niet voor mag corrigeren, laat dan ook het urban heat island voor steden maar zitten… Tenslotte is er daarom geen andere reden om ruwe data te tonen dan dat je iets wil laten zien wat je beter uitkomt.

Hier de link naar uitleg over de aanpassingen voor Byrd: http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/extref/ngeo1671-s1.pdf

Jammer, Herman.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Bismarck

@16: Hé dat trucje kende ik nog niet, dankje. Desalwelteplus, dat maakt de hoeveelheid plusjes alleen maar groter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Herman Vruggink

Majava, @21: Hoezo jammer? “De literatuur geeft voor Antarctica zowel afkoeling als opwarming aan met sterke verschillen per lokatie.” Helemaal mee eens. De oorzaak laat ik in het midden.
Deze grafiek meer naar je zin? http://kaltesonne.de/wp-content/uploads/2012/12/byrd-comp.gif

Waar het om gaat dat we de main warming zien tussen 1957 -1970/1980 Daarna niet of nauwelijks. De uitspraak alarmerende warming is daarom niet op zijn plaats. er is geen alarmerende warming. Sterke verschillen van stations ver onder nul zijn niet abnormaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Tzombo

Ik ben blij dat Leon de Winter zichzelf maar weer eens voor lul zet. Met een beetje mazzel neemt niemand hem nu verder ook serieus als hij zijn zieke ideeën verkondigt over andere onderwerpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Yevgeny Podorkin

Moet je kijken naar de verdeling van plussen/ minnen op de DS. Niet zo erg als hier maar dezelfde korfbaluitslagen (als Nederland meedoet tenminste). Hoezo polarisatie. En dit is niet alleen zo in discussies over klimaatgedoe, nee, de Nationale Frustratie kent geen grenzen meer in de discussies; en van politiek tot PO, kunst en cultuur you name it fungeren gematigden slechts als Nilfisk stofzuigerzakvulling.

En de Winter fungeert, ook in andere discussies, opzettelijk als de gelijknamige Stoere Stofzuiger uit Denemarken. Hij is niet dom natuurlijk, saaie op feiten gebaseerde groene boekies verkopen simpelweg niet, maar wel gevaarlijk. In die zin omdat hij angst en wantrouwen mede helpt aanwakkeren dat, zoals u misschien al wist en anders vertel ik het nu, heel makkelijk voedingsbodem creëert voor escalatie. En om die reden is ie dus wél dom. Hij is de belichaming van “You are either with us or against us.”. Ondertussen golfde het Klimaat(on)gelovigen Aller Landen Verenigt U over de tribunes…kraamt e.e.a. met dezelfde kloppende aderen in de nek en waas voor ogen uit als waarmee Hitler de polarisatie tussen Duitsers en Tsjechen aanwakkerde in Sudetenland en dergelijke. Jawel. Persoonlijke noot: als ik die snuiter op tv zie kots ik uit m’n muil figuurlijk de muur onder overigens…

Hamers 35 – Sikkels 17.

Goed, en met het gevaar dat ik helemáál doorsla, u heeft het er maar weer mee te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 majava

Jammer Herman, omdat het je duidelijk niet gaat om het hoe en waarom en dat je om die redenen je bronnen onbelangrijk acht. Je probeert een punt te maken via het Byrd station temperatuur paper, terwijl het je eigenlijk te doen is om wat je het meest recent zegt; “er is geen alarmerende opwarming”. Je misbruikt dus Bromwich et al, die met geen woord reppen over of iets alarmerend is of niet. Zelfs van Soest komt niet met die conclusie.

Jij bent het die hier manipuleert. Jij legt woorden in de mond van klimaatwetenschappers. Dat is eigenlijk niet eens jammer, maar dat is triest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Herman Vruggink

Majava @26: Dit slaat nergens op. Waar heb jij het nu over?
Aangezien er in de pers (trouw e.d. ) hier nogal irritante misplaatste koppen bij zijn geplaatst die een volstrekt vervormd beeld geven, stel ik hier duidelijk vast dat het gaat om 1 station, wat ook nog eens niet veel nieuws brengt. zie
http://kaltesonne.de/wp-content/uploads/2012/12/byrd-comp.gif
Ik stel vervolgens vast dat de opwarming vooral tussen 1957-1980 te vinden is en niet in de laatste 30 /40 jaar. Verschillen per station zijn groot, zeker indien deze ver onder nul liggen. Op basis hiervan zou ik voorzichtig zijn met conclusies. En dus kijk je dan naar de andere aanwijzingen die ik heb laten zien. Op basis daarvan zou ik zeker niet willen concluderen dat er sprake is van opwarming in grote gebieden op Antarctica. Warmt West Antarctica op? Zou best kunnen, er is een aanwijzing, althans als we verder teruggaan in de data. Maar alarmerend? kom nou toch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Steeph

En dan is Jan Paul nog vergeten dat dit stuk van het schrijven van Leon ook volledig onderuit gehaald is:

Het probleem is dat de feiten niet echt meewerken.

Alarmistische verhalen zingen continu rond, maar de afbraak van die verhalen dringt zelden tot de media door. In oktober jl. brachten Britse media het bericht dat de opwarming van de aarde in 1996 tot stilstand is gekomen.

Dat was op basis van een rapport van het Britse KNMI, dat dit bericht bijna stiekem publiceerde, ja, er zich bijna voor geneerde, want dat instituut is alarmistisch. Toch is de uitstoot van CO2 na 1996 alleen maar toegenomen. Kennelijk is de relatie ’meer CO2 = hogere temperatuur’ niet zo direct.

Door Jan Paul zelf:
https://sargasso.nl/autopsie-van-een-virulente-klimaatmythe/

En ook:
https://sargasso.nl/daily-mail-manipuleert-grafiek-bij-zogenaamd-gestopte-opwarming/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 majava

Wat de pers schrijft, Herman, doet er niet toe. Jij had het daar niet over tot aan reactie 27. Je begint in #10 te hameren op een wetenschappelijke publicatie en dus niet op de pers. Je probeert je punt te maken (nauwelijks opwarming daaro) door juist de niet aangepaste data te gebruiken. Je blijft maar zagen over dat alarmerend, maar dat woord komt nergens voor, behalve in jouw reacties.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 AltJohan

@Yevgeny Podorkin: “… als ik die snuiter op tv zie kots ik uit m’n muil …
Stel je niet zo aan en verman jezelf een beetje. Zoveel tijd kost het niet om je afstandsbediening te pakken en snel weg te zappen.

Verder neem je hem veel te serieus. En zijn werk. Alsof hij de wereldvrede in zijn hand heeft, via zijn werk. Je maakt hem veel groter dan ie is. Verdikke je zou bijna denken dat jij in het guerilla-marketing team zit van de schrijver.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Herman Vruggink

Majava: @29: De aanleiding is toch wat de Winter roept in de pers? en wat de Winter roept over Trouw? en wat van Soest hier weer vervolgens weer over zegt? Valt toch automatisch onder het kopje publiciteit?

Zeg maar wat ik moet herschrijven in #10. Het woord manipuleren wat ik uit irritatie gebruikt heb? Zit wat in, dat kan ik niet hard maken. Dat neem ik terug. Verder nog iets?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 seacht

Geograaf Rob de Vos haalt punt 1 van van Soest al onderuit. De gemelde opwarming door Sieg et al is door O’Donnall et al overtuigend weersproken. Zie klimaatgek.nl post van 30 dec

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 majava

@Herman Vruggink: ja, best als je vindt dat de pers slecht omgaat met wetenschap. Dat is ook zo. En dat artikel in Trouw neemt ook een loopje met de werkelijkheid. Om die reden mag Leon de Winter er best iets over zeggen. Alleen gaat de Winter vervolgens niet de journalisten aanpakken, maar de klimaatwetenschappers. In dit geval specifiek Bromwich et al. Net als jij probeert de Winter vervolgens met onjuiste gegevens van onwetenschappelijke bronnen het ongelijk van Bromwich aan te tonen. Van Soest schrijft om die reden de bijdrage waar we nu in lopen te reaguren. Niet omdat Leon de Winter een probleem met Trouw heeft.

Van mij hoef je niks te herschijven. Hou alleen de dingen gescheiden. Als de media loopt te blaten naar aanleiding van een publicatie, pak de journalisten of de krant/site/whatever dan aan! En als je echt integer bent, doe dat dan ook voor de pers die de komende ijstijd denkt te zien in een temperatuurreconstructie van noord Scandinavië bijvoorbeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Yevgeny Podorkin

@30:

Onder eigen naam zou ik er 100% zeker veel genuanceerder op hebben gereageerd. In deze tijden van economische malaise echter zit men daar niet op te wachten…of je roept hard of je mening verstomt in het digitale niets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Levi

Sorry Joost, heb je per ongeluk gemind terwijl ik wilde plussen. Kwestie van een te dikke duim op een iPad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 AltJohan

@Yevgeny Podorkin: Maar jij bent Yevgeny Podorkin. Dat is jouw naam hier. Overigens vind ik jouw stukje bij @25 genuanceerd genoeg.

Een kapot-genuanceerd zoutloos stukje, daar zit toch ook niemand op te wachten.

Leon de Winter vind ik overigens dodelijk saai. Het is me nog niet gelukt om een column van hem uit te lezen. Ook in dit geval is kon ik het niet opbrengen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 seacht

@33: Bromwich et al zit er dus naast. Baseert zich op Stieg et al waar fouten in zitten waar O Donnell et al op weees. Bromwich et al is juist de paper plus vk artikel erover die http://klimaatgek.nl/cms in laaste post sloopt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 AltJohan

@Levi: “Sorry Joost, heb je per ongeluk gemind terwijl ik wilde plussen. Kwestie van een te dikke duim op een iPad.”

Yeah, dat heb ik ook steeds. Het schijnt heel vaak te gebeuren. Ik lees de scores tegenwoordig andersom, om die reden. Alle scores maal -1.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 majava

@37: Ik heb een heel uur lang verkloot met het niet kunnen stoppen met lachen. Kan ook niet anders met stoere praat over “slopen” door een site met de naam klimaatgek. Ik raad echt iedereen aan om dat slopende artikel eens te lezen. Hier een samenvatting:

Klimaatgek zegt dat Bromwich et al gebaseerd is op Steig et al 2009. En dat zou dan punten scoren moeten zijn, want Steig is de oren gewassen door O’Donnell et al 2010. Heel jammer alleen, dat Bromwich gebaseerd is op datasets van Steig, maar ook O’Donnell (plus nog 2 anderen).

Dan de originele data van Byrd. Dat is een bende. Vol met gaten en *er deugt niet veel van*. Kan ook niet anders want het station is verplaatst, apparatuur veranderd en dat is niet mis natuurlijk. Klimaatgek vind het dan heel absurd dat Bromwich het lef heeft om die bende eens aan te pakken en te reconstrueren tot een behoorlijke dataset met aanpassingen voor de meetfouten. Klimaatgek kan alleen niet aangeven wat er mis is aan de methodes van Bromwich om dit zo te doen. Verbaast me niet echt.

Maar wat klimaatgek nog het meeste steekt, is dat de uitkomst, de reconstructie, verdomd “warm” is (ik vind het nog behoorlijk koud…). Hoe klimaatgek dat weet? Nou, door te vergelijken met die originele data met de verplaatste en veranderde meetapparatuur en alle gaten er in. En die bende (waar niet veel van deugde, aldus de gek) liet een lagere trend zien. Dus dan is dat toch beter. Lang leve niet deugende datasets. Way to go!

Zoals ik al eerder opperde: zitten laten dat urban heat island, want het moet maar eens afgelopen met het rommelen met ruwe data, fuckers! ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Krekel

Kortom: he doesn’t get it et al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 hansje ter horst

De Winter schrijft uitsluiten fictie, dus ook als hij het over klimaat of politiek heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Joost

@38: Dat verklaart een hoop. Dat je alles keer -1 leest, he.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Internationaal vermaard milieudeskundige

Terugdringen van CO2-uitstoot is een typisch geval van Tragedy of the Commons, ook wel een sociale variant van het Prisoner’s
Dilemma genoemd.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_commons

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Mihai Martoiu Ticu

Nu is Wikipedia niet een wetenschappelijke bron, maar toch: “Today, most mainstream researchers consider Dr. Lindzen’s theory discredited.” http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Lindzen#Third-party_characterizations_of_Lindzen

Toen ik dit aan chris rutenfrans tweette, kreeg ik als antwoord: “Man-made global warming is politiek credo. Wie dat niet beaamt, kan carrière in klimaatwetenschap wel vergeten” Dus er bestaan meer complotdenkers onder ons, en dat verklaart misschien ook waarom De Winter geliefd is bij de Volkskrant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Herman Vruggink

Majava @39: Er zijn wat nuances en kanttekeningen te maken op http://klimaatgek.nl/cms/ zoals je al doet, maar eerlijk gezegd geeft het in essentie goed weer wat ik ook stel: Je moet wel heel erg op zoek naar die opwarming en terug naar het begin van de datareeks en het blijft data van slechts 1 station met hiaten in de data.

Ik heb gezocht in Bromwich et al naar een leesbare presentatie in grafiek vorm van de data. Heb ik met mijn neus gekeken? Een leesbare figuur voorkomt namelijk dat mensen zelf gaan rommelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Bismarck

@25: Noem me naïef, maar ik kan er niet bij dat iemand opzettelijk totale onzin gaat uitkramen omdat dat beter betaalt. Oké, een stofzuigerverkoper (en vast een journalist ook) wil de waarheid misschien wel eens een beetje aandikken om zijn waar toch te slijten, maar er zitten toch grenzen aan hoever je van wat je zelf weet dat waar is wil afwijken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 majava

@45: Ik denk dat jouw grootste bezwaar is dat ze de hiaten hebben opgevuld. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Alleen, waarom accepteer je wel een trendlijn door de niet opgevulde reeks? Dat begrijp ik dan weer niet. En als je dat niet doet, dan hou je slechts een flink aantal (nee, niet 2) korte, niet significante reeksen over die helemaal niets zeggen.

Men is niet op zoek geweest naar warmte, zoals jij dat steeds impliceert, maar men wilde de gebroken en gebrekkige reeks compleet maken zodat er eindelijk weer eens een werkbare, langere reeks is voor een station uit die regio. Dat daar dan een warmere trend uit komt dan uit ruwe data (alweer: die je eigenlijk niet zou mogen gebruiken) moet je gewoon accepteren.

Ik herhaal mijn vraag daarom: wat is je bezwaar tegen homogenisatie als je weet dat er van alles gebeurt is met de meetapparatuur en omgeving, zoals met zoveel andere stations wereldwijd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 majava

En Herman: supplementary figure S10. De bovenste

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Jeroen Laemers

@46:

In de VS is dat een lang bestaande traditie. Het begon ooit met goedkope pamfletjes over negers, joden en fluoride in het drinkwater. Tegenwoordig heb je hele televisiezenders die leven van het aan de man brengen van desinformatie en haat. Gewoon als een business: ‘U vraagt desinformatie en haat? U krijgt desinformatie en haat!’ Immers: geld stinkt niet, zo is de gedachte.

Daarbij: bepaalde ideeën vind je altijd samen, want waarom zou je je als slimme peddler of hate beperken tot één doelgroep? Zodoende kon je voor anti-communisme (tegenwoordig: ‘socialisme’), racisme (tegenwoordig: Obama en Islamieten) en anti-evolutieideeën (tegenwoordig: global warming) altijd op één adresje terecht.

Wat zien we nu bij Leon de Winter? Gescheld op de bemoeizuchtige socialistische overheid, een onzinbetoog tegen het broeikaseffect en (zij het niet in dit stuk) onversneden arabierenhaat.

Gelooft hij hierin? Wie zal het zeggen, maar dat er op deze manier geld valt te verdienen zal hem ongetwijfeld duidelijk zijn.

EDIT: Misschien is alleen de arabierenhaat oprecht en is de rest voor de portemonnee?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 majava

@Bismarck: ik constateer al jaren lang dat mensen waarvan je het eigenlijk niet zou mogen verwachten (gezien hun intelligentie) er voor kiezen om zich te positioneren als radicale ontkenner van klimaatopwarming (en vijand van de wetenschap). Ik denk dat het niet eens om het geld te doen is, maar het gaat om naamsbekendheid, publiciteit en faam. En het werkt.

Ik heb in mijn familie flink wat leden met een PhD. Eén spant er de kroon met wel 3. Nu heb ik dan geen klimaatontkenners er tussen zitten, maar af en toe loop ik met schaamte weg uit een gesprek vanwege hun complotdenken of andere kolder. Vaak een groot gebrek aan ethische normen.

Het verbaast me dus totaal niets.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Bismarck

@50: “af en toe loop ik met schaamte weg uit een gesprek vanwege hun complotdenken of andere kolder.”

Komplotdenken of komplotverzinsels? Met andere woorden geloven ze zelf wat ze uitkramen, of lopen ze gewoon iets te roepen waarvan ze zelf weten/denken dat het kolder is? Vergeet niet dat er bijvoorbeeld massa’s mensen met een Dr-titel en/of hoge intelligentie rondlopen die christen zijn (en dus geloven in de Bijbelse schepping).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 majava

@51: ze geloven het zelf, helaas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 pedro

Beste Herman #19,
Een paar linkjes naar wat geplukte kersen is voor mij geen bewijs, zeker niet als je even later zelf al toe geeft (#23), dat je het niet weet. Wie kersen gaat plukken heeft aanwijzingen dat alle bomen kersenbomen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Herman Vruggink

Pedro @53: Welke kersen heb je het over en wat geef ik toe ? Wordt eens wat specifieker. Nu roep je maar wat. Hier heeft niemand wat aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Herman Vruggink

Majava @47: Op zich accepteer ik elke aanwijzing, ook die van Bromwich et al. Het is een puzzelstukje, maar ook niet meer dan dat. We wisten immers al dat het begin van de data een stuk lager aangeeft dan het vervolg van de reeks, dat is op zich geen nieuws zoals ik al schreef. Ook was al bekend dat de data gebrekkig is en een gatenkaas is. Dat de gaten zo groot waren wist ik overigens niet, dat valt mij nu pas op. Ook als we de trend voor heel Antarctica nemen vanaf 1957 tot aan 2012 is er opwarming aan te tonen. Maar wat zegt het als over de laatste 30 – 40 jaar er dan geen opwarming te zien is?

Mijn grootste bezwaar is dat er nu opeens geroepen wordt op basis van een nieuw onderzoek dat niet eens zo veel toevoegt dat heel West Antarctica ongekend verontrustend opwarmt. Notabene op basis van 1 station, dat alleen die grote opwarming laat zien in de begin jaren. Dit slaat helemaal nergens op. Dit versterkt mijn onderbuik gevoel dat men op zoek is naar warmte. Ook wordt ik nu nieuwsgierig naar het oorspronkelijke persbericht wat de onderzoekers of het instituut waar zij voor werken naar buiten hebben gebracht.

 • Vorige discussie