Het ideale curriculum

Als je snel een fel en interessant debat wil, geef dan een groep de volgende opdracht: "Stel het ideale curriculum voor de basisschool samen. Je mag maximaal 8 vakken voorstellen, met een totale lestijd van 32 uur per week. Geef door middel van de urenverdeling ook aan welke vakken je het belangrijkste vindt. Verdedig je keuze".  Een dergelijke opdracht kreeg ik ooit tijdens een college "Curriculumtheorie", en ik kan me de felle discussie die ontstond nog goed herinneren. Het raakt aan fundamentele waarden van mensen, en wat men uit eigen opvoeding waardeert. Ik kan me óók herinneren dat we er eigenlijk niet goed uitkwamen: want bestaat het ideale curriculum eigenlijk wel?

Door: Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Wervingsposters KNIL copyright ok. Gecheckt 25-08-2022

Potje vechten voor je land?

DATA - Op twitter ging gisteren de uitslag van een enquête rond. Hier het betreffende plaatje:

vechten_475
De vraag boven het plaatje is: “Would you be willing to fight for your country”.

Nederland scoort met 15% erg laag. Dat valt op.
Dus veel reuring.

En wantrouwig als we zijn als er weer eens een spraakmakend publieksonderzoek langs komt, gingen we op zoek naar de bron.

Het blijkt om een onderzoek te gaan dat aan het begin dit jaar is verschenen. Dit is een andere afbeelding gebruikt op basis van datzelfde onderzoek. Deze wel. Die heeft dan weer als titel “Würden sie für Ihr Heimatland in den Krieg ziehen?”. Vechten is hier inmiddels al oorlog. Maar in essentie is het dezelfde vraag.

De vraag zo geformuleerd suggereert dat mensen gevraagd wordt of ze willen meevechten als hun land in oorlog komt. Of nog vrijer (zo las ik het): vecht je mee als Nederland aangevallen wordt?

Wat schets echter onze verbazing? De werkelijk gestelde vraag was namelijk:

If there were a war that involved your country, would you be willing to fight for your country?

En dat is een hele andere vraag. Want dat houdt bijvoorbeeld ook in meevechten in Irak in 2003, of meehelpen in Libië in 2011, of vrede bewaren in Mali (war on terror).

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

‘Elite weet geen antwoord op populisme’

Volgens een TNS Nipo enquête in opdracht van de Volkskrant onder vierhonderd invloedrijke Nederlanders ‘heeft de elite geen antwoord op het populisme’. Wel ziet ruim driekwart van deze groep -die bestaat uit CEO’s, wetenschappers, topambtenaren, bankiers, (oud-)politici en cultuurpausen- de opkomst van het populisme als een groot probleem. Zo schaadt de beweging van Wilders de reputatie van Nederland in het buitenland. Maar een antwoord op dit gevaarlijke populisme heeft de elite niet, aldus de Volksrant.

Persoonlijk vind ik het gebruik van het woord ‘elite’ in de Nederlandse poldercontext nogal overdreven. Wilders creëert zelf maar al te graag het beeld van een onbereikbare kliek die de zaakjes onderling verdeelt. Maar wie naar de lijst Invloedrijkste Nederlanders kijkt (waaronder de enquête is gehouden) ziet ook genoeg mensen die gewoon met hard werken en een goed stel hersenen de top hebben bereikt. Daar komt bij dat tot nu toe niemand de oplossing voor de opkomst van het populisme heeft gevonden. Dat komt mijns inziens omdat het zo uitgekauwde causale verband met mogelijke oorzaken: immigratie, onveiligheid op straat en regenteske politiek in feite veel minder belangrijk is. Het merendeel van de PVV aanhang woont immers niet tussen de allochtonen, Nederland is geen onveilig land en de PVV fractie heeft zelf aangetoond dat iedereen ongeacht competentie en achtergrond mag meebesturen.

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote van de Dag: Enquête over privatisering

[qvdd]

Privatisering was de afgelopen twintig jaar het grootste maatschappelijk proces dat we kennen, maar toch doen we er geen studie naar, terwijl we weten dat het naast positieve ook veel negatieve en onverwachte effecten heeft gehad.

De senaatsfracties van SP, PvdA en Christen Unie willen dat de Eerste Kamer de privatiseringen van de afgelopen decennia gaat onderzoeken. Goed idee of is de senaat publiciteitsgeil aan het worden?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Enquête blogs en politiek

Goedemiddag bloglezer, omdat lunchen met uw collega’s ook maar zozo is bieden wij u een prettige uitvlucht. Aan de Universiteit van Amsterdam doet Ruben Cusell onderzoek naar de rol van blogs ten aanzien van politieke betrokkenheid: en u kunt daarbij helpen.

Zijn verwachting is dat bloggers en bloglezers een grotere politieke betrokkenheid hebben én dat meer kennis van politieke ontwikkelingen ook leidt tot sterkere meningen. Dat op (nieuws)blogs de gemiddelde politieke betrokkenheid groter is dat is opzich geen onlogische gedachte. Maar de stelling dat meer kennis leidt tot sterkere meningen dat betwijfel ik. Kennis is immers een eiland in een zee van onwetendheid: naarmate het eiland groeit groeit ook de kustlijn die ons confronteert met wat we allemaal nog niet weten. Mensen met stellige meningen worden mijn inziens juist vaak minder gehinderd door kennis van zaken, maar dat is ook maar een mening..

Afijn, terug naar uw vrijwillige lunchopdracht: vul de enquête in en vergroot het inzicht over blogs en politieke betrokkenheid. De enquête kost u minder dan 10 minuten en is in het geheel niet lastig, alvast hartelijk dank namens Cusell en de wetenschap.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Quote du Jour | God wijkt, reli-prut blijft

“Bidden is achterhaald, de zondag een gewaardeerde rustdag en meditatie een manier om te ontspannen. Maar sporten of koken werkt het meest rustgevend. ”

Religiositeit blijft, en onder de kranten is Trouw zijn profeet, daarom de relitest. Bovenstaande quote is de samenvatting die Het Parool geeft van de relitest die Trouw sinds oktober op zijn site heeft aangeboden en waar 25.000 mensen aan mee hebben gedaan. Wat mij toch vooral opviel was de domme simpelheid van deze enquête.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.