Het ideale curriculum

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

ONDERZOEK - Als je snel een fel en interessant debat wil, geef dan een groep de volgende opdracht:

“Stel het ideale curriculum voor de basisschool samen. Je mag maximaal 8 vakken voorstellen, met een totale lestijd van 32 uur per week. Geef door middel van de urenverdeling ook aan welke vakken je het belangrijkste vindt. Verdedig je keuze”. 

Een dergelijke opdracht kreeg ik ooit tijdens een college “Curriculumtheorie”, en ik kan me de felle discussie die ontstond nog goed herinneren. Het raakt aan fundamentele waarden van mensen, en wat men uit eigen opvoeding waardeert. Ik kan me óók herinneren dat we er eigenlijk niet goed uitkwamen: want bestaat het ideale curriculum eigenlijk wel?

De uitslagen van het Nationale School Onderzoek, onder 85.000 lezers van regionale dagbladen, deden me terugdenken aan dat college van 20 jaar geleden. Een lange lijst met wensen voor vakken, zonder dat er een duidelijke keuze te maken is.

Opvallend is het hoge percentage respondenten dat Engels verplicht wil stellen op de basisschool. En de opkomst van “sociale media” is goed terug te zien (63%). En blijkbaar gaat de wens om kinderen iets te leren over sociale media gepaard met de noodzaak om ze ook omgangsvormen te leren. Zou het een met het ander samenhangen?

Bron: Nationale School Onderzoek (2015).

Ik ben benieuwd hoe deze resultaten mee worden genomen in het initiatief Ons Onderwijs 2032. Het lijkt me lastig om al deze wensen te honoreren, want de enquête maakt ook duidelijk dat men bestaande vaardigheden (bijvoorbeeld hoofdrekenen) niet minder belangrijk vindt.

Overigens is de respondenten niet de vraag gesteld om een compleet mandje te maken (waarbij je dus ook vakken moet laten vallen). Dat zou de echte prioriteiten duidelijker hebben gemaakt. Of wellicht een conjoint analysis, zoals bij marketingonderzoek wel wordt gehanteerd. Daarbij kiezen respondenten steeds uit paren van twee alternatieven (bijv. techniek versus filosofie, muziekles versus sportles etc.).

Een oordeel van deskundigen zou ook welkom zijn: hier ligt een schone taak voor de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO).

Via Onderwijs in grafieken.

Reacties (7)

#1 Christian Jongeneel

Taal 10 uur, rekenen 10 uur, sociale omgang (live en internet) 6 uur, niet-cognitieve vakken (sport, muziek, knutselen) 6 uur, stop de tijd.

 • Volgende discussie
#2 Sjap

Als we onze kinderen gewoon 16 uur basale emotionele intelligentie leren. Basisschool en vmbo, havo en vwo en 16 uur klassieke school (de rest leer je maar op vervolgonderwijs). 5% bbp groei per jaar makkelijk voor een flinke periode, daling maatschappelijke kosten 50 miljard per jaar.
Minder narcistische bestuurders, minder incidenten a la woekerpolissen, dsb, paardenvlees en VW.
Minder kopschopfilmpjes en algemene criminaliteit en (ziekte)uitkeringen.

De situatie nu is natuurlijk pervers. We stoppen aardige, lieve kinderen verplicht met narcistische of emotioneel anderzins instabiele kinderen in een gebouw voor een groot deel van hun prille jeugd. En daarboven op geven we ze allerlei schoolvakken en ander werk. En dan verbaasd op kijken dat iedereen met een beetje instabiele thuissituatie aggressief (vmbo), gewetenloos (havo) of narcistisch (vwo) wordt en verdere schade aanricht in het bedrijfsleven en/of de maatschappij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Joseph Morika

@0: @1: Het is (helaas) op zijn minst een tweetrapsraket voorzover het om de problematiek gaat. Je kunt wel “rekenen” noemen als noodzakelijk vak voor een bepaald aantal uur, maar dan weet je nog steeds niet wat anderen daaronder zullen verstaan. De rekenmeesters kunnen het er niet eens over eens worden wát er überhaupt getoetst moet worden, áls er eenmaal iets getoetst wordt dan gelden de resultaten het niet wegens landelijk teveel onvoldoendes, en bijles van bv (oudere) ooms en tantes is onmogelijk gemaakt omdat het vroegere en het huidige onderwijs totaal niet op elkaar aansluiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Dehnus

Laten we eerst eens 2 jaar toevoegen aan de basis school en ophouden onze kinderen gelijk aan het begin van de puberteit naar een andere omgeving te sturen en dan verbaast zijn dat ze minder presteren (Gezien de langere pubertijd van jongetjes is het dan ook niet raar dat die minder presteren dan meisjes tot ze er wat uitgroeien). 2 extra jaren algemeen onderwijs en ontwikkeling kan alleen maar goed doen, waarna voortgezet onderwijs ingekort kan worden en de keuze voor welk niveau ook wat degelijker kan verlopen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Nonkel

Taal 8 uur, rekenen 8 uur, 5 uur sport, 4 uur handenarbeid/techniek, 4 uur geschiedenis en 3 uur aardrijkskunde. Zo simpel is het.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Henk van S tot S

Waar blijft de vakkencombinatie “begrijpend lezen/logisch denken”??

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

“want bestaat het ideale curriculum eigenlijk wel?”
Lijkt me niet. Het zou immers elk jaar anders moeten zijn. Kinderen die de basisschool binnenkomen moeten eerst basale vakken leren (lezen, schrijven/typen, rekenen, misschien tegenwoordig ook omgangsvormen, die je vroeger thuis aanleerde). Vervolgens kan er per jaar steeds meer ruimte gemaakt worden voor de vakken waarvoor je die basale vaardigheden nodig hebt.

 • Vorige discussie