‘Elite weet geen antwoord op populisme’

Volgens een TNS Nipo enquête in opdracht van de Volkskrant onder vierhonderd invloedrijke Nederlanders ‘heeft de elite geen antwoord op het populisme’. Wel ziet ruim driekwart van deze groep -die bestaat uit CEO’s, wetenschappers, topambtenaren, bankiers, (oud-)politici en cultuurpausen- de opkomst van het populisme als een groot probleem. Zo schaadt de beweging van Wilders de reputatie van Nederland in het buitenland. Maar een antwoord op dit gevaarlijke populisme heeft de elite niet, aldus de Volksrant.

Persoonlijk vind ik het gebruik van het woord ‘elite’ in de Nederlandse poldercontext nogal overdreven. Wilders creëert zelf maar al te graag het beeld van een onbereikbare kliek die de zaakjes onderling verdeelt. Maar wie naar de lijst Invloedrijkste Nederlanders kijkt (waaronder de enquête is gehouden) ziet ook genoeg mensen die gewoon met hard werken en een goed stel hersenen de top hebben bereikt. Daar komt bij dat tot nu toe niemand de oplossing voor de opkomst van het populisme heeft gevonden. Dat komt mijns inziens omdat het zo uitgekauwde causale verband met mogelijke oorzaken: immigratie, onveiligheid op straat en regenteske politiek in feite veel minder belangrijk is. Het merendeel van de PVV aanhang woont immers niet tussen de allochtonen, Nederland is geen onveilig land en de PVV fractie heeft zelf aangetoond dat iedereen ongeacht competentie en achtergrond mag meebesturen.

Door mee te gaan in het polariserende spelletje van Wilders en de elite te verwijten dat ze geen oplossing voor het populisme weet wordt dit populisme alleen maar gesterkt. Op notoir populistische hangplekken maakt men zich inmiddels al op om na de verwijdering van de huidige elite straks doorrrr te pakken. Waarop dan wel? Een ding is zeker: zodra de elite wordt gevormd door mensen die lak hebben aan mensenrechten en internationale verdragen kan je pas écht spreken van een elite.

 1. 1

  ‘Wilders creëert zelf maar al te graag het beeld van een onbereikbare kliek die de zaakjes onderling verdeelt. Maar wie naar de lijst Invloedrijkste Nederlanders kijkt (waaronder de enquête is gehouden) ziet ook genoeg mensen die gewoon met hard werken en een goed stel hersenen de top hebben bereikt.’

  Dit is een valse tegenstelling bouwen: er wordt niet gezegd dat Nederland niet voor het overgrote deel een meritocratie is, het ‘onbereikbaar’ zijn van de kliek die de zaakjes onderling verdeelt, geldt voor de PVV stemmers; m.a.w. een democratie vereist ook representatie van de niet-slimmen, en de niet-harde werkers door die mensen zelf.

 2. 2

  ‘Een ding is zeker: zodra de elite wordt gevormd door mensen die lak hebben aan mensenrechten en internationale verdragen kan je pas écht spreken van een elite.’

  Oke, hier ben je me kwijt… Wat bedoel je in godsnaam?

 3. 5

  m.a.w. een democratie vereist ook representatie van de niet-slimmen, en de niet-harde werkers door die mensen zelf.

  Bullshit. Ik zie dat in m’n eigen werkplek maar al te vaak: niet-zo-slimme mensen worden ergens verantwoordelijk voor (die verantwoordelijkheid krijgen ze, wordt ze gegund, of komt toevallig voorbij), verkloten dat grandioos, op zo’n manier dat iedereen daar last van heeft, en niemand die daar iets aan kan of wil doen want dan stoten we de niet-zo-slimme meneer voor het hoofd.

 4. 7

  @gronk; Het probleem is dat je de democratie als een bedrijf ziet. In een bedrijf drijven slimme en hardwerkende mensen naar de top; de vraag is of dat in een democratie ook altijd dient te gebeuren.

 5. 8

  okee Maaike, het staat er niet heel duidelijk en is voor meerdere interpretaties vatbaar. My bad. Maar ik verwijs hiermee uiteraard naar de PVV: een fascistoïde beweging die als ze ooit de touwtjes in handen krijgt een échte elite zal installeren, eentje waar Henk en Ingrid never nooit niet in zullen doordringen. Ja uiteraard zal die elite bestaan uit een soort Henken en Ingridden, zeg maar de wandelende strafbladen in de Tweede Kamer. Maar zodra zij de macht gegrepen hebben gaat de samenleving op slot. Kijk maar naar totalitair bestuurde landen daar maakt alleen de familie- en vriendenkliek van de machthebbers een kans op een hoge positie bij de overheid, bedrijven of universiteiten.

  Het huidige Nederland is velen malen meer egalitair. Natuurlijk zal het helpen als je bij het corps gezeten hebt en je papa nog wat vrindjes heeft op hoge posities. Maar het is heus mogelijk om (ook) op eigen kracht de top te bereiken. Dat daar naast hard werken, een goed stel hersens ook soms wat sluw elleboogwerk voor nodig is doet er niets aan af dat men in de Nederlandse samenleving redelijk gelijke kansen heeft. Verder blijven mensen apen.

  Wie moppert dat op onze open meritocratie moet beseffen dat het heel wat slechter kan. En juist degenen die momenteel het luidst mopperen zullen de samenleving niet veel eerlijker en opener maken.

 6. 10

  @Carlos; Maarreh.. even alle retoriek terzijde – de elite waar Henk en Ingrid nu ook al niet in doordringen, zit *nu* toch al in Den Haag ? Als je kijkt naar het opleidingsniveau (en afkomst en woonplaats) dan schept het *nu* toch al een heel eenzijdig beeld ? Waarom dan doen onder valse voorwendselen alsof het alleen maar slechter kan ? Misschien kan het wel beter ! (Ik denk het niet, maar ik ga dan ook niet een boel nog-maar-te-bewijzen retoriek op elkaar stapelen) Onze ‘open meritocratie’ heeft kennelijk wel heel erg de neiging om ‘merites’ te definieren als ‘lengte van de loopbaan in de partijpolitieke gelederen’ en ‘universitaire scholing’.

  De zwakte zit in je eigen betoog: kennelijk maakt het voor Henk en Ingrid geen verschil *waarom* ze niet in Den Haag terecht komen. Dan kunnen ze maar beter stemmen voor verandering. Dat is heel rationeel.

 7. 11

  Helaas ligt de VK Top 200 eruit, maar vorig jaar stond Jeroen v/d Veer nog ergens op plaats 4 meen ik. Laten we de casus Jeroen v/d Veer voormalig CEO Shell nemen:

  Zoon van een rector van een Gymnasium. Dat is een goede start maar dat heeft natuurlijk niets te maken met het bedrijf wat hij later zou gaan leiden. Hij kreeg waarschijnlijk van huis een paar dingen mee waaronder ‘dat goed leren belangrijk is’ en verder zag hij zijn vader leidinggeven. Daarna ging hij Werktuigbouwkunde in Delft studeren: een pittige studie (maar overigens ook weer niet de moeilijkste in Delft, zeggen ze daar zelf), Daarna doet hij nog een studie Economie in Rotterdam. Hoeveel mensen zijn inmiddels afgehaakt? De top bereiken betekent vaak hard werken. In 1971 begint hij onderaan bij Shell. Dertien(!) jaar lang vervult hij verschillende functies, waarschijnlijk technische functies. Pas in 1984 komt hij in een management functie terecht. Twaalf (!) jaar later komt hij voor het eerst op de functie managing director terecht. De top bereiken is vaak heel lang heel hard werken. Zelf zegt v/d Veer over zijn privéleven “dat is heel simpel. Je bent 120 nachten per jaar weg”. Hoeveel mensen (en hun partners) zouden dat trekken? Ik ken menig Henk en Ingrid die panisch worden als de ander een nachtje wegblijft. De top bereiken is offers brengen, niet iedereen is daartoe bereid, blijven hangen op een lager niveau is vaak wel zo relaxt voor veel mensen. Uiteindelijk is hij vijf jaar CEO van Shell geweest.

  Dan vraag ik nu: is/was Jeroen v/d Veer ‘elite’ in de zin van dat hij met een gouden lepel in zijn mond is geboren en nooit heeft hoeven werken voor zijn positie?

 8. 12

  KJ, ik volg je niet? Ga je nu beweren dat mensen die niets kunnen ook wel eens een groot bedrijf of een ministerie mogen leiden, gewoon omdat het anders niet eerlijk is?

 9. 13

  @Carlos; 1) Ik pleit er niet voor, ik probeer gaten te slaan in jouw eigen redenering met jouw eigen woorden, en 2) volksvertegenwoordiging is iets heel anders dan hare Majesteits regering. Het is die eerste die over het algemeen de maat genomen wordt als het gaat om de eenheids-worst die ‘Den Haag’ heet.

  Overigens een dijenkletser om jou hier Jeroen van der Veer te zien ophemelen. En zowat te raken aan het hele ‘intelligentie is aangeboren’ thema. But let’s not get distracted.

 10. 14

  KJ, de PVV zit zowat IN de regering? Geert kon alleen geen capabele ministers vinden en bleef wijzelijk in de gedoogpositie. En hoezo hemel ik v/d Veer op door gewoon te beschrijven wat die man heeft gedaan en waarom is het een dijenkletser als ik het zeg? Omdat ik als groene blogger alleen maar slecht over Shell zou moeten praten?

 11. 15

  #1 en #5 demonstreren mijns inziens het fundamentele verschil van inzicht waar het nu al een decennium lang onderliggend over gaat: een visie van democratie als een (directe) strijd van belangen versus één als strijd van ideeën.

  Die eerste visie van democratie als strijd van belangen is een visie die er van uit gaat dat het direct vertegenwoordigd zijn van zoveel mogelijk verschillende belangen ervoor zorgt dat zoveel mogelijk verschillende belangen uiteindelijk zo optimaal mogelijk behartigd worden. Het is specifiek ook “de Amerikaanse visie”: gooi zoveel mogelijk belangen in een pot, roer en zie maar wat het selectie-proces uiteindelijk in stand laat. Dergelijke darwinistische selectie-processen zijn inherent amoreel echter en leveren bekeken vanuit die moraal normaliter geenszins optimale resultaten; denken dat het dat wel doet op het gebied van maatschappij-inrichting is naar mijn smaak naïef en zelfs onzinnig.

  Daar waar deze eerste visie belangen-behartiging centraal stelt en maatschappij-inrichting laat volgen stelt de tweede visie, de strijd van ideeën, juist tegengesteld maatschappij-inrichting centraal en laat belangen-behartiging volgen. Het idee van de verlichte despoot is een extremum van een dergelijke visie en daar waar het naïef is te denken dat er verlichte despoten kunnen bestaan lijkt het niet heel veel beter om te denken dat een kleine bestuurlijke elite een voldoende mate van verlichting zou kunnen bereiken.

  Het antwoord ligt, saaitjes, natuurlijk gewoon weer in het midden en dat is ook precies waar in Europa van oudsher brede overeenstemming over heerst en zoals onze maatschappijen ingericht zijn. Vanuit de sinds de vorige eeuw volstrekte populair-culturele hegemonie van de Verenigde Staten echter worden onze jongere generaties nu al decennia lang gevormd door de visie die “het midden” als waarde an sich expliciet niet erkent; dat midden hoogstens wil zien als uitkomst van strijd van extrema.

  Zie bijvoorbeeld mij het woord “saaitjes” invoegen zodra ik het midden als primaire waarde zelf wil stellen, mijzelf bij voorbaat zelfs voor mijzelf excuserend voor een dergelijk ondynamische insteek. Absolute vrijheid van meningsuiting, absolute democratie, absoluut kapitalisme…

  Wat het vooral is is absolute ellende.

 12. 16

  “Het merendeel van de PVV aanhang woont immers niet tussen de allochtonen”

  In dit verband is het interessant te onderzoeken waarom de bevolking van de meeste steden stabiel bleef, maar het aandeel allochtonen toenam.

  A. De allochtonen namen de lege plekken in?
  B. …….

 13. 18

  @15 (en ook @KJ): het punt zit ‘m d’r onder andere in dat als je niet-zo-begaafden in de politiek dumpt ‘want ook de minderslimmen moeten vertegenwoordigd zijn’, dan ga je daar last van krijgen. Die limonadefontein valt nog wel mee te leven, maar de knieschoten voor herrieschoppers worden al een stuk minder, en de random huiszoekingen op zoek naar kinderporno…

  Daarnaast, waarom zou je stoppen bij de minderslimmen? Roodharigen, Ieren, wedstrijdtafeltennissers, boeddhisten, noem maar op, die moeten ook allemaal een evenredige vertegenwoordiging hebben in ‘de politiek’. Veel succes.

 14. 19

  @ gronk:

  Ik ben het met je eens hoor, en specifiek het huidige 24 zetels tellende PVV debielen-cohort in de tweede kamer is mij heel erg ver te ver op weg naar dat eerste extremum.

  Dat was een beetje mijn punt: onze oude situatie was wat mij betreft om en nabij de gewenste situatie waar ook vertegenwoordiging van “de minder begaafden” goed verliep, zoals zich toont in het gegeven dat Nederland altijd één van de minst gepolariseerde landen was; het was voor vrijwel alle groepen wel om en nabij goed.

  Het is die met de populaire cultuur binnen geslopen waarde van polarisering zelf die zijn eigen motor vormt…

 15. 20

  @rene:#18 is ook veel meer richting KJ gericht dan op jou (want je hebt in #15 wel een betere samenvatting gegeven dan ik zelf had kunnen doen).

 16. 21

  Populisme is geen vraag, populisme is een eis. Dat verdient geen antwoord. Elk antwoord dat je geeft is toch verkeerd. En wordt de eis gehonoreerd, dan volgt de volgende. Zoiets heet ook wel afpersing.

 17. 23

  Raar hoor dat ik als links persoon en ooit bestuurder tot de elite wordt gerekend door Wilders met z’n soortgenoten.
  Natuurlijk is het een eer tot de elite gerekend te worden, maar ik voel me toch maar een gewone jongen. Voor mij hoeft het écht niet.
  Ik weet overigens wel dat ik nooit tot de Groep Wilders gerekend wil worden.
  Ik zou ook onmiddellijk iemand aanklagen als men mij beschuldigt dat ik Wilderse ideeën heb. Immers daarmee zou men mij rangschikken tot het laagste van het laagste wat Nederland te bieden heeft.

 18. 24

  In de bijdrage ‘Elite weet geen antwoord op populisme’(= P), kenmerkt P zich 1. in oppositie tot elite en 2. door associatie met de PVV. Meer niet.

  Ontstaan en existentie van de PVV zijn tegen de zin van de (NL) elite. Waarom? Zij heeft of geeft geen antwoord. Laten we dan maar eens kijken naar de oorzaken die de PVV in het leven heeft geroepen. Objectief worden er door Auteur van ‘Elite’ enz. enige aangewezen:

  ‘immigratie, onveiligheid op straat en regenteske politiek in feite veel minder belangrijk is. Het merendeel van de PVV aanhang woont immers niet tussen de allochtonen, Nederland is geen onveilig land en de PVV fractie heeft zelf aangetoond* dat iedereen ongeacht competentie en achtergrond mag meebesturen.’

  Ik concentreer mij pars pro toto op ‘immigratie’. De rest is bijkomstig.
  Dat de Auteur van ‘Elite’ enz. v.w.b. het ontstaan van P de oorzakelijke betekenis van de Nederlandse Massa-Immigratie (NMI) verkleint**, is het best te interpreteren als een poging om iets te verstoppen. Een waarheid bijvoorbeeld. Op de manier van die listige Minister-D die een gestolen brief zo openlijk verborg dat niemand hem kon vinden, op Dupin na dan.
  De Auteur is dus heel slim, als zal ik niemand tegenspreken die hem brutaal zou noemen. Maar toch niet zo slim dat je Dupin moet zijn om hem te betrappen. Want hij schrijft ook dat de aanhang van de PVV = P merendeels niet tussen de allochtonen woont en daarom de NMI-factor de PVV = P niet kan scheppen. Geabstraheerd: de Auteur gelooft niet dat indirecte ervaring tot een verantwoord pre-emptief handelen kan leiden. Waaruit zijn primitieve wijze van denken blijkt.

  Uit deze analyse rijst als mijn indruk resp. zekerheid dat:
  1. de bezorger van: ‘Elite’ enz. zelf tot de elite-in-kwestie behoort*** die P afwijst;
  2 deze elite wel het juiste antwoord op P heeft, maar die niet gééft. Zij zijn het antwoord, Zelf. Ze zijn schuldig, komen er niet voor uit, verduisteren wel – zie boven – open en bloot de waarheid.
  * Wat te bewijzen valt, wordt als bewijs aangevoerd.
  ** Eigenlijk tersluiks wil ontkennen.
  ** Als volwaardig lid, aspirant lid, of bediende.

  II] In een Televisie-studio – zie je via je je scherm – bevindt zich een select gezelschap. Zijn leden – onder wie ancien-Minister Max van der Stoel! – worden de kijker voorgesteld. Verder nóg twee oud-ministers, een ex-voorzitter van het parlement en de rest ook prominent. Ik noem ze politieke intellectuelen. Ze gaan discussiëren over wat Nederland na die moord te doen staat. Uit dit debat waarbij ook met tussenpozen ‘ingezoomd’ publiek uit de Rotterdamse wijk Crooswijk zijn zegje mag doen, zullen conclusies worden getrokken om die aan de regering voor te leggen.
  Het debat verliep mat. De studio-panelleden hadden opvallend weinig te zeggen; enige origi-naliteit was ver bij ze te zoeken. Bedremmeldheid, niet paniek, was de grondtoon. Ancien Max socialistisch mensenrechter van der Stoel valt nietswaardige door de mand. Ze gaven zelfs geen blijk een primaire brandweerregel te kennen: eerst de vuurhaard uitschakelen. Blussen met de gaskraan vol-open helpt niet. Met dweilen heb je iets dergelijks. Het zijn uitgangspunten die mutatis mutandis op alle terreinen des levens toepasbaar zijn. Aanvoerende mensen dienen die te kennen en paraat te hebben. Maar neen, het advies ‘stop de NMI’ konden ze niet eens bedenken, of verzwegen ze liever. Habitueel! De conclusies voor de regering getrokken waren beneden peil. De oorzaak van dit resultaat lijkt mij te achterhalen uit de enige opmerking die naargeestige avond ad rem. Zij was afkomstig van een dame uit Crooswijk, dezelfde wijk waar ook onze enige revolutionair H.J.F.M. Sneevliet (1883-1942) vandaan kwam. Kijkend naar het Tv-panel met die oud-ministers en de rest, zei ze: ‘Daar zitten de schuldigen’. Deze Mevrouw heeft hun ‘bedremmeldheid’ juist getaxeerd. Zij is die van zware misdadigers. Van onberouwvolle misleiders is niet te verwachten dat ze met de creatieve oplossingen komen voor de problemen die ze zelf hebben gecreëerd. Hun reële beantwoording zou ze schaamtevol ontbloten.

 19. 25

  Al die woorden, enig geduld dames Heeren ook en de rimpels vlakken af.

  Wat ik wel positief vind in deze is dat ter ‘linkerzijde’ na het likken van de wonden een nieuwe uitstraling aan het gloeien is (wel zonder de babyboomersbobo’s zoals Pechthold en Cohen hoop ik..die hebben hun taak volbracht).

  Maar Carlos..dijenkletsers,(Schuhplattler) kan leuk zijn hoor;)

  ik heb dit eens gezien maar dan met niks eronder, iedereen dronken.

  http://www.youtube.com/watch?v=mltf0H8Ob2E&feature=related

 20. 26

  Ik heb die link naar de Volkskrant met de Top 200 meest invloedrijke Nederlanders eens goed bekeken en kwam tot de volgende conclusies:

  – Gemiddelde leeftijd Top 100: 59,2 jaar
  – Aandeel vrouwen in de top 100: 13 (%)
  – Jongste 3 vrouwen in de Top 200: Maxima (39 jaar, plaats 153), Monika Sie Dhian Ho (43 jaar, plaats 185), Nurten Albayrak-Teur (45 jaar op plaats 128)

  Opvallend: Geen van deze dames is in Nederland geboren.

  – Jongste man: Sadik Harchaoui (met 37 jaar op plaats 58)

  – Aantal personen jonger dan 49 jaar in de Top 100: 6

  1. Willem-Alexander (43 jaar) op de 36e plaats
  2. Joop Wijn (41 Jaar) op de 42e plaats, bankier en kroonprins van het CDA
  3. Sadik Harchaoui (37 jaar) op de 58e plaats, bestuurslid stichting de Volkskrant
  4. Volkert Doeksen (47 jaar) op de 59e plaats, Private Equity Beheerder
  5. Wiebe Draijer (45 jaar) op de 83e plaats, Managing Partner van McKinsey
  6. Jaap Winter (47 jaar) op de 92e plaats, Authoriteit op Corporate Governance, wil meer acht voor aandeelhouders

  Van alle 200 genoemden zijn er welgeteld 21 onder de 50 jaar, oftewel net aan 10%. 7 hiervan zijn 49.

  Wat mij hieraan het meeste opvalt is dat we worden bestuurd voornamelijk door mensen die opgegroeid zijn in een wereld zonder internet.

  Misschien dus niet zo zeer een kwestie van een klasse strijd als dan wel een strijd tussen de generaties?

 21. 29

  @ 23
  Ik heb ‘Wilderse ideeën’, en rangschik mij daarmee in uw ogen ‘tot het laagste van het laagste wat Nederland te bieden heeft’. Omdat u ‘ooit bestuurder’ het over ‘Wilders en zijn soortgenoten’ heeft, behoor ik in uw ogen tot onderste soort. Dit doet racistisch/caste-achtig aan.

  Waar het begrip ‘elite’ een sociale hoog / laag verhouding impliceert, ontkomt u er dan niet aan t.o.v. mij cum meis tot een elite te behoren. Tenzij u crypto ook een Wilders aan-hanger zou zijn.

  Wie je maatschappelijk bent, wat je positie is, bepaal je niet zelf. Je denkt dat je eerlijk bent, maar je bent een dief. Je vind je niet elitair, maar gedraagt je de facto & besmuikt zo wel. Je komt op voor gelijkheid en recht, maar je bent socialist.

 22. 30

  @HPax | 12 December 2010 | 02:09

  Je weet Wilders zeer discriminerende en achterbakse denkbeelden er op na houdt.
  Hij zet wel degelijk aan tot haat.
  Je junt met geen mogelijkheid verschillen ontdekken tussen de manier waarop Hitler de Joden vervolgde en nu de moslims door Wilders worden vervolgd.
  De argumenten zijn exact hetzelfde.
  Hitler had het probleem dat hij mensen niet op basis van het geloof kon vervolgen. Daarom kwamen de rassenwetten.
  Wilders heeft naast het feit dat we racisme verafschuwen, hebben we ook vrijheid van godsdienst.
  Daarom zegt Wilders dan ook dat moslims aanhangers zijn van een verderfelijke fascistische IDEOLOGIE.
  Zo’n ideologie kun je wel bestrijden.
  Verder gebruikt Wilders doelbewust leugens om mensen aan te zetten tegen moslims in het geweer te komen.
  Als jij Wilderiaanse ideeën hebt, heb je die vast niet van jezelf. Je hebt ze gewoon voorgelogen gekregen.
  Overigens ben ik zelf half-joods.
  Binnen onze familie groeit het aantal moslims. Eén van m’n schoondochters is een vluchtelinge uit Iran.
  Alleen al om haar typisch “Arabisch” uiterlijk mag ze zich zelf rekenen als een parasiet en uitbuiter die alleen hier maar is gekomen om hardwerkende burgers haar verderfelijke ideologie op te dringen en ze is ook uit op de wereldheerschappij. Precies dus wat de Joden vroeger ook deden.
  Mijn vrouw en ik geven moslims inburgeringsles en taal.
  (Ik doe er overigens maar weinig maar aan)
  Mijn vrouw is onlangs voor de 2e keer woedend thuisgekomen en heeft geroepen dat ze ook een hoofddoekje gaat dragen, omdat voor de zoveelste keer één van haar leerlingen onheus behandeld werd.
  Ik heb vroeger moslims in dienst gehad.
  Ik weet wel een beetje hoe de Islam/Koran in elkaar steekt. En dat is volstrekt anders dan Wilders en Arabist Hans Jansen bijeen liegen.

  Het is één van de kenmerken van Wilders dat hij mensen van dingen beschuldigt, waaraan hij zichzelf schuldig maakt. Let maar eens op al z’n beweringen hoe volgens hem de moslims zijn. Hij schildert een Islam zoals hij zelf is. Onderdrukkend, discriminerend en vals.

  Ik weet haast zeker als je wél weet hoe het met de Koran/Islam zit, dat je zult ontdekken dat je helemaal geen ideeën als Wilders hebt, maar van Wilders.

  Ik stel vaak mensen de vraag als volgt:
  Stel dat Hitler, Wilders als raadgever had. Wilders had vast gezegd dat Hitler fout zat met z’n Jodenvervolging maar dat hij veel de moslims kon pakken.
  Daar heb je veel meer van en die zijn dus veel gevaarlijker.
  Hitler had da vast geluisterd.
  Zou Hitler dan nog steeds zo’n naar mannetje zijn als hij nu wordt afgeschilderd?
  Misschien hadden we wel overal standbeelden voor hem opgericht. Wat denk jij?

  Overigens is misschien een andere vraag ook iets om over na te denken…. Waarom moeten de Palestijnen eigenlijk inmiddels 80% afstaan aan de Joden?
  Ik weet toch heel zeker dat het Christenen, m.n. Katholieken, die eeuwenlang de Joden hebben vervolgd.
  Mohammed is daar nogal pissig over geweest.
  Wilders is van oorsprong Katholiek…….

 23. 31

  @30: Je weet dat de Nederlandse overheid het nodig vindt om Wilders dag en nacht te beschermen. Je weet dat Wilders in 2004 tijdelijk een spreekverbod heeft gekregen? Weet je dat de Nederlandse overheid het nodig vond om Wilders eind 2004 te laten onderduiken? Natuurlijk was ie er veel beter aan toe dan Anne Frank destijds, maar toch!!

  Over politieke vluchtelingen gesproken. Ben je het er mee eens dat TheovanGogh (vzmh) beter politiek asiel had kunnen aanvragen in Amerika?

  Je zit duidelijk in het verzet, maar zit je wel aan de goede kant?

  En je schoondochter is niet het probleem, de politiek correcte dogma’s uit het verleden, dat is het probleem.

  Toch is Nederland een relatief vrij land, want Wilders viert het feest van de vrijheid van meningsuiting. Hij zegt allemaal dingen over de islam en moslims die je in Iran helemaal niet kunnen zeggen. Het is toch fantastisch dat we in zo’n land wonen.

 24. 32

  @alt. johan | 13 December 2010 | 00:36
  Citaten: “Ben je het er mee eens dat Theo van Gogh beter politiek asiel had kunnen aanvragen in Amerika? ”
  Theo van Gogh vond dat mensen die anders denken dan hij tot het vullis behoorden. Ze waren geitenneukers, verachtelijke mensen. Degenen die het daar niet mee eens waren, erkenden niet zijn vrijheid van meningsuiting en dienden dus gewoon de grond ingetrapt te worden zoals elke Wilders-aanbidders luid juicht als er iemand tegen de Grote fascistische Leider Wilders is, omdat immers het recht op vrije meningsuiting beperkt dient te worden tot de Wilders-gelovigen. Immer overal blijkt dat de links elite opkomt voor mensen die de Here Wilders en z’n volgelingen verachten.

  “Je zit duidelijk in het verzet, maar zit je wel aan de goede kant?”
  Uiteraard niet. Ik ben zelf half-joods en ik had een pest aan de moffen. Maar ik ben ook links. Iedereen weet dat zowel Hitler als Wilders het met elkaar eens zijn dat het verzet destijds door én de Joden en links/communisten is veroorzaakt.
  Het is zo jammer dat er nog steeds een linkse oppositie is én dat Hitler niet doorhad dat niet de Joden maar de moslims juist een bedreiging vormden. Gelukkig zijn het aantal doden onder de moslims, hoewel over een veel langere tijdsperiode aardig dicht in de buurt gekomen bij die van de moslims.
  Overigens wordt wel eens vergeten dat moslims eigenlijk maar slappelingen zijn. Overal ter wereld slagen Christenen er in met steun van God veel meer mensen af te slachten dan elke niet-Christen.
  Neem bijvoorbeeld Vietnam. Sommigen beweren doodleuk dat Vietnam de oorlog heeft gewonnen, maar dan kennen ze de cijfers niet. Slecht 85.000 Christelijke Amerikanen hebben het loodje gelegd tegen 1,2 miljoen Vietnamezen die er op uit waren om de hele wereld te onderdrukken. Immers het staat vast dat een vietnam-broodje in de cafetaria genuttigd onmiddellijk mensen deden inzien dat je beter Vietnamees kon zijn dan Nederlander. Heimelijk verraad dus. Persoonlijk heb ik nog steeds de neiging als ik maar één spleetoog zie, ik onmiddellijk het leger wel oproepen om die verraadster (het zijn namelijk altijd Vietnamese meisjes die je verleiden) om zeep te helpen.

  “En je schoondochter is niet het probleem, de politiek correcte dogma’s uit het verleden, dat is het probleem. ”
  Ja, ik mepm’;n schoondochter dan ook altijd inelkaar want ik weet dat ze een slecht mens is. Ze is hier gekomen om ons te parasiteren. Het beste bewijs is wel dat ze regelmatig langskomt en dan wil ze wat te drinken hebben, (liefst wijn) en ze wil graag mee-eten. Een kreng is ze. Gelukkig schijnt PVV-er Dion Graus methodes te hebben hoe je meiden als zij onder de duim moet houden.
  Helaas ben ik er pas achter gekomen dat je het beste de meiden kunt trappen als ze zwanger zijn. Nu moet ik ook nog voor m’n kleinkinderen eten in huis halen.

  “Toch is Nederland een relatief vrij land, want Wilders viert het feest van de vrijheid van meningsuiting. Hij zegt allemaal dingen over de islam en moslims die je in Iran helemaal niet kunnen zeggen. Het is toch fantastisch dat we in zo’n land wonen.”
  Dat is inderdaad mooi. En het mooiste is vooral dat je in Nederland ook geen dingen mag zeggen die ne én niet in Nederland mag zeggen én niet door Wilders zijn toegestaan.
  Het leuke is dat in Nederlandse Vrijheid van meningsuiting getoetst wordt door Wilders. Wilders is er een groot voorstander van dat iedereen de vrijheid heeft zijn mening te verkondigen. En iedereen die dat niet doet heeft geen respect voor zijn vrijheid van mening.
  Mooi van jou dat je je zo inzet voor de vrijheid van mening van je Grote Geestelijke Leider Wilders.

  Johan, over een paar weken vieren we het feest van de jaarwisseling.
  Mag ik je nu alvast veel heil en zegen wensen en zou jij namens mij je Grote Leider Wilders hem veel Zege und Heil willen toewensen?

 25. 33

  @32: Uit de context van je bericht maak ik op dat je je schoondochter niet echt slaat. Ik doe daarom geen aangifte.

  Maar kijk wel uit. Ik weet niet wat uw ambities nog zijn, maar dit soort uitspraken kunnen uit de context getrokken worden en later nog voor problemen zorgen.

 26. 34

  @30&32
  Ad comment 32 Veldman.

  Hoe het geloof te bestrijden dat 1. God bestaat, 2. de aarde een plat vlak is, 3. New York 09/11 een Joods complot was, enz.? Daaraan in hoop op succes te beginnen, kan – begrijp je na enige ervaring – je psychisch lelijk opbreken, en begin je er maar liever niet meer aan. ‘Ze’ blijven het maar niet snappen, of doen alsof en putten je uit. Bewust, sadistisch.

  Aan de andere kant: iedere aan de weg timmerende zwetser z’n gang laten gaan, is vanwege onschuldige passanten & omstanders ook onduldbaar. Die laatsten kunnen door dat soort liegende lui per ongeluk op verkeerde en fatale ideeën worden gebracht, en daaraan iets contra te doen, is ieders fatsoenlijke plicht.

  Daarom te wat hooi en te gras het volgende ad Veldman.

  1 Met ½ Jood zijn schermen, is vrij walgelijk en voldoet ook anderszins niet. Ans van Dijk (1905-1948) was voor zover ik weet 100% Joods, maar in NL 1940-1945 tevens een 100% dodelijke verraadster.
  2 Voorzitters van de Joodse ab 13 februari 1941 waren Abraham Asscher en David Cohen. In 1950 werd de Asscher begraven op een niet-Joods kerkhof. Beiden overleefden als de ‘happy few’ van hun massa mede Joden WO II. En zelfs de schande van hun naoorlogs, berouwloos voortbestaan.
  3 ‘Theo van Gogh vond dat mensen die anders denken dan hij tot het vullis behoorden. Ze waren geitenneukers’.
  Ik vond ‘geitenneukers van Theo van Gogh ontoelaatbaar. Totdat ik te weten kwam dat hij het van Khommeiny had.
  Theo klaagde dat ‘geitenneuken’ aan. Veltman, begrijp dat nou eens een keer!

  Mijnheer Veldman, ik weet dat u socialist bent, een bestuurlijke, en dat brengt schromelijke beperkingen met zich mee. Niettemin vraag ik u of u voortaan over Theo van Gogh uw brutale mond wilt houden. En liever over GW ook. Kap ermee, hang niet de elitaire non-elitair uit, kom tot inkeer, betuig spijt, vraag om excuses, en er kan nog veel hersteld worden. Als Christen ben ik vergevensgezind. Moet ik wel.

 27. 39

  HPax | 14 December 2010 | 01:46
  “1. Met ½ Jood zijn schermen, is vrij walgelijk en voldoet ook anderszins niet. ”

  Klopt. Gelukkig dat je als je moslims bent t.a.t. tot de grolotste smeerlapen behooprt die je gewoon de grond in mag trappen.
  Ik neem aan dat jij je geluk niet opkunt elk moment als je een moslim ziet dat je hem/haar er fijntjes op wijst dat de persoon nog wél slecht was omdat die persoon wel degelijk uit is op wereldoverheersing, paristeert op de hardwerkende Nederlander en bovenmaats veel crimineler is dan ieder ander in de wereld.
  En als je dat die persoon vertelt dan weigert die dat toe te geven. Hij/zij verdomt het om toe te geven dat hij slecht is. In plaats daarvan zegt die persoon dat jij slecht bent. Onbegrijpelijk dat zulke mensen nog bestaansrecht hebben.

  “Mijnheer Veldman, ik weet dat u socialist bent, een bestuurlijke, en dat brengt schromelijke beperkingen met zich mee. ”
  Klopt. Als socialst weet je dat je respect moet hebben voor mensen, sterker nog, dat is bij je ingebouwd.
  Gelukkig dat jij als aanbidders van Wilders en dus extreem rechts gewoon mensen mag beledigen volgens de leer van je Geestelijk Leider Wilders die z’n opvattingen praktisch 1 op 1 bij Hilter heeft gehaald.
  Hiltler moest ook niks hebben van links en het socialsime net als Wilders dat ook niet wil en jij dus ook niet.
  Heb je al ideeën waar ik me moet vervoegen als je Grote Leider Wilders aan de macht komt?
  Ik begrijp dat je als Christen vergevensgezind bent.
  Ik begrijp ook dat jullie als Christenen uiteindelijk de fouten die de Joden maakten, (mijn familie dus ook) hebben vergeven.
  Ik ben je daar dankbaar voor. Ik vind het geweldig dat jullie niet meer de Joden vervolgen zoals jullie dat eeuwenlang hebben gedaan. Terwijl jullie daar uiteraard het volste recht en gelijk in hadden. Want het blijft een fewit dat de Joden nog steeds niet willen toegeven dat Jezus de zoon van God is en dat ze allemaal wel degelijk tot op de dag van vandaag medeschuldig zijn aan de dood van Jezus omdat Judas heeft staan vrijen met Jezus. Mooi dat moslims daar kritiek op hebben en mooi dat Van Gogh kritiek op moslims heeft. Immers nu heb ben jullie als goede Christenen weer een alternatief om mensen te vervolgen, nadat jullie jarenlang door de linkse en sociale bewegingen door jullie smeerlapperijen op een zijspoor werden gezet?
  Zal ik je de adressen geven van mijn moslim-familie om ze weer de grond in te laten trappen zoals jullie Christenen en fascisten dat ooit deden bij de Joden en dus mijn familie?

 28. 40

  @Hal Incandenza | 14 December 2010 | 09:57
  “Vietnamoorlog heeft ongeveer 2,5 miljoen vietnamezen het leven gekost en 58000 Amerikanen. Nog erger…”
  Klopt ongeveer. Ik meen dat zelfs 85.000 Amerikanen alle van Christelijke bloede hun leven hebben gegeven.
  Ik schaam me nog dood dat ik me verzet heb tegen deze nobele Amerikanen. Immers als zij er niet geweest waren, waren we nu én communistisch én links en volledig geïslamiseerd.
  Die Vietnamezen waarom daarom ook zulke viezeriken omdat ze op allerlei manieren wilden voorkomen dat ze vermoord werden. Allerlei laffe truuks werden van stal gehaald. Bijvoorbeeld waren er meisjes die heel verleidelijk zich bloot gaven en als zo’n Amerikaan ver van huis, z’n liefde betuigde dan werd die dappere liefdevolle Christen heel verraderlijk om zeep gebracht en liepen de meiden lachend weg.
  Het is te hopen dat er ooit een manier komt om Vietnam en elk land dat niet voldoet aan de eisen van de VS platgebombardeerd wordt.
  Er zijn veel te veel landen in de wereld die weigeren toe te geven aan de VS.

 29. 42

  Hal Incandenza | 14 December 2010 | 13:56
  “58226 volgens de Vietnamwall.”

  Zie je wel. Vietnamezen falen overal in. Ze zijn nog eens niet in staat om tenminste een redelijk aantal van hun vijanden uit te moorden.
  Binnenkort komt er een nieuwe generatie kernwapens.
  Het is te hopen dat nu eindelijk die oude wapens eens gebruikt worden. Anders heb je te maken met kapitaalvernietiging, iets waar niet-Amerikanen behoorlijk een handje van hebben.
  Je zult zien dat m.n. links, en die niet-westerse en niet Christelijke landen zich de longen uit het lijf schreeuwen als er eindelijk eens een nuttig nut met wapens wordt toegepast. Al die gasten realiseren zich niet dat de hardwerkende belastingbetaler van elke gulden/euro maar liefs 8% aan die wapens heeft uitgegeven, terwijl aan ontwikkelingshulp maar 0,8% is uitgegeven. Volslagen idioot dat er nog steeds mensen zijn die tegen het gebruik van massavernietigingswapens zijn en vóór hulp aan mensen die geen enkele bijdrage leveren aan de economie van Nederland.