Noodrem moties

Het kabinet trapt lichtjes op de noodrem, nu het aantal besmettingen te hoog is en de ziekenhuisopnames weer stijgen. Zo goed als het vorige zomer ging, zo slecht gaat het nu. Het is goed te zien aan de dagcijfers die de RIVM laat zien. Een vergelijking van de laatste dagen: Eén van de vers afgekondigde maatregelen is het ‘ventilatie-advies’. Dat wil zeggen: een extra sticker op het spreekgestoelte bij de persconferenties en het op de komende persmoment benoemen in het rijtje basismaatregelen (afstand houden, handen wassen, testen en nu dus: ventileren). Tijdens het ‘persmoment’ van eergisteren zei Rutte dat “de conclusie van Kamer en kabinet samen in dat debat was, voeg (ventileren) toe”. Dat debat was het debat van 14 juli. Ook de Tweede Kamer brak het hoofd over extra maatregelen en kwam met drie moties ook op ventileren uit. Tevens vroeg de Kamer, met drie moties, om acties die het vaccineren kunnen bespoedigen. Ook werden er een paar suggesties gedaan om de besluitvorming over de maatregelen meer niet alleen op de adviezen van het OMT te baseren, maar ook de kennis van gedragswetenschappers er bij te betrekken. Want hoe (een deel van) het publiek elke keer weer reageert op de persmomenten, valt soms vies tegen. Omdat we een zomer vol festivals en evenementen in petto hadden, besteedde de Tweede kamer daar ook aandacht aan. We hebben alle moties die bij het debat van 14 juli ter stemming kwamen op een rij gezet. Eerst de tien aangenomen moties. Bij de uitslagen lijkt één te ontbreken. Dat klopt: fractie Den Haan was afwezig. Ventileren Motie Wilders (PVV): per ommegaande van ventilatie een prioriteit maken. Voor (135): VVD, D66, PVV, CDA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK       , Groep Van Haga, JA21, SGP, Volt, BBB, BIJ1        1 Tegen (14): PvdA, FvD Motie van de leden Wilders (PVV) en Paternotte (D66): de ramen opengooien (De Kamer spreekt uit: "gooi de ramen open!"). Voor: VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, Volt, BBB, BIJ1 Tegen (5): FvD Motie Westerveld (GroenLinks) en Kuiken (PvdA): 260 miljoen voor ventilatie beschikbaar maken voor dit jaar Voor (95): D66   , PVV, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, Volt, BBB, BIJ1 Tegen (54): VVD, CDA, FvD Vaccineren Motie Van den Berg (CDA)) en De Vries (VVD): opschalen van mobiele prikbussen waar zonder een afspraak een vaccin gehaald kan worden. Voor (134): VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, Volt, BIJ1 Tegen (15): FvD, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB Motie Bikker (ChristenUnie) en Kuiken (PvdA): extra inspanning om in kwetsbare wijken niet-gevaccineerde bewoners een vrijwillige vaccinatie aan te bieden Voor (125): VVD, D66, PVV, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, JA21, SGP, Volt, BIJ1 Tegen (24): CDA, FvD. Groep Van Haga, BBB Vergissing: CDA Gewijzigde motie Paternotte (D66) c.s. (Kuiken, PvdA; Wilders, PVV): aanbieden van een vaccinatievoorziening op Schiphol Voor (98): D66   , PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, DENK, JA21, Volt, BBB, BIJ1 Tegen (51): VVD, PvdD, FvD, Groep Van Haga, SGP Evenementen en festivals Motie De Vries (VVD) c.s. (Paternotte, D66; Van den Berg, CDA): op basis van de ervaringen vanuit fieldlabs testen voor toegang voor evenementen en festivals snel mogelijk maken. Voor (99): VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, BIJ1 Tegen (50): PVV. SP, PvdD, FvD, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB Motie Van den Berg (CDA) c.s. (Amhaouch, CDA; De Vries, VVD; Aartsen, VVD en Bikker, ChristenUnie):  de aanvullende tegemoetkoming evenementen verlengen tot 3 september Voor: allen. Beleid Motie Kuiken (PvdA) en Simons (BIJ1): besluitvorming over aanscherpen of versoepelen van maatregelen baseren op zowel het advies van het OMT als op een advies van gedragsdeskundigen Voor (100): D66, PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, Volt, BIJ1 Tegen (49): VVD, FvD, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB Vergissing: PVV Motie Gündogan (Volt): in overwegingen van het kabinet adviezen van gedragswetenschappers nadrukkelijker meewegen Voor (123): VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, JA21, SGP, Volt. BIJ1 Tegen (26): PVV, FvD, Groep Van Haga, BBB De volgende acht moties werden verworpen: Evenementen en festivals Motie Van der Plas (BBB) en Van Haga (Groep Van Haga): alle getroffen organisatoren zonder uitzondering 100% compenseren voor de geleden schade Voor (68): PVV, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, FvD, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB Tegen (81): VVD, D66, CDA, ChristenUnie, Volt Motie Van der Plas (BBB) en Van Haga (Groep Van Haga): per direct stoppen met testen voor toegang Voor (59): PVV, PvdA. SP, PvdD, FvD, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB Tegen: (90): VVD, D66, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, BIJ1 Motie Van Haga (Groep Van Haga) en Van der Plas (BBB): duidelijkheid verschaffen aan de entertainmentbranche Voor (65): PVV, PvdA, SP, GroenLinks    , PvdD, FvD, DENK, Groep Van Haga, JA21, BBB, BIJ1 Tegen (84): VVD, D66, CDA, ChristenUnie, SGP, Volt Beleid Motie Simons (BIJ1): afkeuren van de coronastrategie van het virus laten uitrazen Voor (1): BIJ1 Tegen (148) alle anderen Motie Gündogan (Volt) c.s. (Simons, BIJ1; Kuiken, PvdA): sturen op maximale indamming van het virus Voor (30): PvdA. SP, GroenLinks, Volt, BIJ1 Tegen: VVD, D66, PVV, CDA, PvdD, ChristenUnie, FvD, DENK, Groep Van Haga    , JA21, SGP, BBB Motie Van Haga (Groep Van Haga) en Van der Plas (BBB): jongeren vrijstellen van de testsamenleving Voor (29): PVV, FvD, Groep Van Haga, JA21, BBB Tegen (120): VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, SGP, Volt, BIJ1 Overig Motie Van Haga (Groep Van Haga) en Van der Plas (BBB): opzeggen van het vertrouwen in de minister van VWS Voor (26): PVV, FvD, Groep Van Haga. BBB Tegen (123): VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, JA21, SGP. Volt Motie Van Meijeren (FvD): parlementaire enquête inzake het coronabeleid van de Nederlandse overheid Voor (42): PVV, PvdD, FvD, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB, BIJ1 Tegen (107): VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Volt De demissionaire coalitie De partijen van het demissionaire kabinet traden tamelijk eensgezind op bij deze stemmingen. Slechts bij drie moties was er onenigheid: De VVD was tegen een vaccinatievoorziening op Schiphol. Ook stemde de VVD tegen de motie om besluitvorming over maatregelen te baseren op zowel het advies van het OMT als op een advies van gedragsdeskundigen. De VVD kon wel leven met de meer vrijblijvende motie om in overwegingen van het kabinet adviezen van gedragswetenschappers nadrukkelijker mee te wegen. VVD en CDA willen geen 260 miljoen voor ventilatie beschikbaar maken voor dit jaar. En gaat over tot de orde... Verder wil het maar niet lukken incompetente bewindslieden en/of het hele kabinet plaats te laten maken voor een kundig zakenkabinet en gaat men over tot de orde van het zomerreces.

Door: Foto: © Tweede Kamer schermafbeelding stemmingen debat 14 juli 2021 in de Ridderzaal

Quote du Jour | Voorrang bij vaccinatie

De ACP vindt dat ook agenten bij het inenten voorrang moeten krijgen. Een ‘volgende stap’, volgens voorzitter @GerritvdKamp. “Het kabinet bestempelt de politie als vitaal beroep, dan is het logisch om snel te vaccineren.”

Nu medewerkers van de acute zorg (met name ziekenhuispersoneel) tóch voorrang krijgt bij het vaccineren tegen het coronavirus, vindt de ene na de andere beroepsgroep dat zij ook voorrang verdienen. Score tot nu: de politie, de leraren en de BOA’s.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Foto: vfutscher (cc)

Corona splijt AfD

ELDERS - Het virus zorgt ook bij de extreemrechtse Alternatieve für Deutschland (AfD) voor interne twisten.

Vorig weekend congresseerde de AfD met meer dan 500 afgevaardigden in het attractiepark Wunderland Kalkar in Noordrijn-Westfalen, ooit gebouwd als kerncentrale waartegen ook de Nederlandse anti-kernenergiebeweging in de jaren zeventig te hoop liep. AfD is de enige partij die, ter voorbereiding van de landelijke verkiezingen volgend jaar, een live congres organiseerde. In de Duitse Bondsdag en op straat keert de AfD zich actief tegen het coronabeleid van de Duitse regering. Maar verrassend genoeg nam voorzitter Jörg Meuthen afstand van zijn voorganger Alexander Gauland die in het parlement ageerde tegen de ‘coronadictatuur’ waar het land onder gebukt zou gaan. “Is het nou echt slim om van een coronadictatuur te spreken?” vroeg Meuthen zijn partijgenoten nadat hij had gewezen op het feit dat de successen van de AfD in de laatste verkiezingen niet eindeloos kunnen duren. “We leven niet in een dictatuur. Anders hadden we dit partijcongres niet kunnen houden.We boeken niet méér succes als we steeds agressiever, steeds grover, steeds ongeremder optreden. Zo werkt het niet.”

Oost-West

De oproep van Meuthen voor een gematigde koers van zijn ‘conservatieve rechtsstaatpartij’ viel niet bij iedereen in goede aarde.  Met zijn kritiek op degenen die alleen naar het verleden kijken -met rijkskanselier Bismarck als voorbeeld- stootte hij de rechtsnationale vleugel van zijn partij voor het hoofd. Gauland, die later onwel werd en naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd, verweet hem de partij te splijten. De twisten tussen aanhangers van de huidige en van de vorige voorzitter liepen in de loop van het tweedaagse congres hoog op.  De strijd gaat vooral tussen West-Duitse conservatieven en Oost-Duitse radicaal-rechtse groepen die niet terugschrikken voor provocaties. Zoals toen AfD-parlementsleden tegenstanders van de coronawet het parlement binnenloodsten om het debat over de coronawet te ontregelen.

Foto: Eric Heupel (cc)

Ben Hoogeboom, corona en Dirkswoud

COLUMN - Op zondag 14 oktober 2012 is Ben Hoogeboom overleden. Acht jaar geleden alweer. Ben heeft op Sargasso geschreven. En op nurks. En op zijn eigen sites. En, god, wat mis ik zijn stukjes. En vooral die over het dorp Dirkswoud waarvan hij de schepper was. Laatst, of eigenlijk was dat gisteren, heb ik zo’n beetje alles weer herlezen wat hij over dat fictieve Noord- Hollandse dorp had geschreven. Ben had ook werkelijk alles bedacht. Hij had het dorp een geschiedenis gegeven, kunstenaars, middenstanders, een stratenplan, bekende Dirkwoudenaars, een eigen courant – ach wat mis ik dat. En Ben was zo goed in de dialogen, hij was zo grappig, zo literair ook. Zijn stijl was zo puntgaaf. Als ik dan zo’n middag alles weer herlees over Dirkswoud, ook de comments dus onder die stukjes, uit 2011, uit 2012, dan kost het mij weer moeite om terug te keren naar de daagse werkelijkheid. Wat zou ik graag een adres hebben aan de Zuidervaart, in Dirkswoud.

Ik dacht aan Ben Hoogeboom en ik dacht aan Dirkswoud en toen kwam er dit:

Dirkswoud en corona

Nellie Daas bij de Noordervaart

De steeg

De Glenn Gouldsteeg

Er was natuurlijk geen ontkomen aan, ook Dirkswoud heeft coronamaatregelen getroffen. In de Dirkswouderdenaer was daarvoor een hele pagina gereserveerd. De regels waren kraakhelder: langs de Noordervaart en langs de Zuidervaart was er nu eenrichtingsverkeer. En als de voetganger langs de Oostzij of de Zuidzij wilden wandelen, dan was een mondkapje verplicht. Nellie Daas, van de fourniturenzaak die haar naam draagt, had zich toegelegd op customized exemplaren. ‘Ik heb er inmiddels gemaakt met een tulp erop, 36 exemplaren voor Dirkswoud Gematigd Vooruit, eentje met een K-popband erop, een Rubiks-cube, en een mondkapje met de St. Clarakerk en twee mondkapjes met Peter Griffin en Brian, dat was het wel zo’n beetje. Ik heb in de Glenn Gould-steeg naast mijn fourniturenzaak ook een teststraat ingericht. Elke Dirkswoudenaar met milde klachten is daar welkom.’

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.

Quote du Jour | Medische elite

De medische elite stelt alles in het werk om onze regering zwaar te beïnvloeden.

Sylvain Ephimenco vind het maar niks dat de ‘medische elite’ hun zorgen uiten over de oplopende besmettingen met het SarsCov2 virus. Ze preken teveel voor eigen parochie volgens hem:

Ik snap wel dat Gommers voor ­eigen parochie preekt, die van de (straks) mogelijk overbelaste ic’s. Maar hij vergeet wel die andere veel grotere parochie: de economie die werk, welzijn en vaak geluk aan miljoenen mensen verschaft.

Foto: Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Tweede golf – tweede lockdown

12-03-2020: Bericht 12 maart, met update op 15 maart 12-10-2020: Bericht 12 oktober gedeeltelijke lockdown Let op. Dit betreft een nieuwsbericht van 12 maart 2020, met een update op 15 maart 2020. Het kan zijn dat er ondertussen nieuwe maatregelen zijn afgekondigd.
Maatregelen van 12 maart 2020
De maatregelen zijn:
Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. De maatregelen
Groepen: Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag.
In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
Het dagelijks leven: Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV.
Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk
Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
Evenementen zijn verboden, met uitzondering van markten voor levensmiddelen, beurzen en congressen, bioscopen, theaters wedstrijden en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties

Foto: dmbosstone (cc)

Onbegrip of oneens

COLUMN - Vorige week lag het aantal bij de GGD gemelde coronapatiënten in augustus en september ruim 6200 hoger dan het totaal van februari tot en met juli.  In de maand september lag het aantal zelfs 4.918 hoger dan in de “topmaanden” maart en april samen (cijfers RIVM).

Ook de gestage stijging van het aantal coronapatiënten die in ziekenhuis en/of intensive care-afdelingen terecht komen, geeft aan dat we de komende tijd ontzettend goed moeten oppassen dat we geen herhaling krijgen van “de eerste golf”.
© Sargasso tabel Coronacijfers sept. 2020 bron RIVM

Wat een constante is: mensen die de coronamaatregelen zeggen niet te begrijpen. Ze vinden die verwarrend of onduidelijk, terwijl de meesten eigenlijk  bedoelen dat ze het er faliekant mee oneens zijn. Dat kan, maar dat is wel wat anders dan dat de maatregelen onduidelijk zouden zijn.

Fraai voorbeeldje op de laatste persconferentie na de ministerraad. De verslaggever van de NOS vraagt waarom mondkapjes wel in het voortgezet onderwijs worden verplicht maar niet bij het MBO. Vice-premier Ollongren legt uit dat dit is voort gekomen uit overleg tussen de onderwijsministers en de onderwijsorganisaties:

De uitkomst is: in het voortgezet mondkapjes in de gangen en in de aula’s, niet in de les. MBO en ook het hoger onderwijs hebben gezegd: we kunnen eigenlijk goed uit de voeten met de anderhalf meter. Daar wordt ook veel online onderwijs gegeven. Dus hun keuze in overleg met de minister is om gewoon anderhalve meter en door te gaan zoals ze dat nu deden.

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Quote du Jour | Stop met discussiëren, schouders eronder

Laten we met zijn allen ons best doen: die regels dienen ergens voor. Ik zou zo graag zien dat we even stoppen met discussiëren en samen onze schouders eronder zetten.

Minister-president Rutte weer aan het woord? Nee, een 56-jarige ex-corona patiënt, die zijn opname op de IC kan navertellen.

Premier Rutte en minister De Jonge zijn wel bij de officiële start van ‘Aandacht voor elkaar’, bedoeld om initiatieven en acties onder de aandacht te brengen, ter “inspiratie zijn om elkaar verder te helpen om door deze moeilijke periode heen te komen.” Op de hiervoor ingerichte website worden ervaringsverhalen vermeld en kun je in de activiteitenagenda zien wat er zo al in het land wordt gedaan.

Foto: logo van het Red Team Covid-19 Nederland @C19RedTeam

Na slim kwam soft

COLUMN - Weer een lockdown, ditmaal een softe. Ik ben blij toe: de besmettingen nemen hand over hand toe, zelfs terwijl de testcapaciteit in elkaar donderde. De afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 2651 positieve tests per dag gemeld, tegen 1799 een week eerder. Ook de ziekenhuisopnames stijgen ‘ineens’ hard (heus, die kon je zien aankomen). Het reproductiegetal zit al een tijdje boven de 1,3 – en alles boven de 1 is foute boel: het betekent exponentiële groei van het virus.

Maar de maatregelen die gisteren zijn aangekondigd, zijn niet voldoende. Het kabinet moet minder op de verantwoordelijkheid van burgers sturen, en die van zichzelf ter hand nemen. Ik heb wel wat suggesties.

Ga uit van het voorzorgsprinicipe, zoals Femke Halsema gisteren bepleitte, en voer een mondkapjesplicht in. Die helpen verdere verspreiding tegen te gaan, zeker wanneer iedereen ze draagt, op plekken waar afstand houden moeilijk is. Stel ze verplicht in scholen, winkels, overheidsgebouwen, theaters, bioscopen, en vooral in de zorg. Het is krankjorum dat in ziekenhuizen niet iedereen zo’n ding draagt.

Breng de labcapaciteit fors omhoog en breng de testen dichterbij. Laat ze bijvoorbeeld in huisartsenposten afnemen, en geef iedereen die daar behoefte aan heeft meteen het griepvaccin van het seizoen: ook nog een griepgolf erbij is het laatste wat we kunnen gebruiken.

Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken (cc)

Vijfsterrenbeweging boekt een succesje

ELDERS - De Italiaanse centrum-linkse regering haalt opgelucht adem na een referendum over grondwetswijzigingen en regionale verkiezingen. Ze hoopt de rechtse oppositie ook in de toekomst van het lijf te kunnen houden met een nieuw migratiebeleid van de EU en een succesvolle aanpak van de corona-pandemie.

In het referendum steunde bijna 70 procent van de kiezers het voorstel om het aantal leden van parlement en senaat te reduceren van 630 naar vierhonderd resp. van 315 naar tweehonderd. Het plan komt oorspronkelijk van de inmiddels wat kwakkelende Vijfsterrenbeweging (M5S) die nu al twee jaar in de regering zit, eerst met de rechtse Lega en sinds vorig najaar met de centrum-linkse Democratische Partij (PD). De populistische Vijfsterrenbeweging wil nog veel verder gaan met het hervormen van de Italiaanse staat.  Luigi Di Maio, voorman van de Vijfsterrenbeweging (hier op de foto met zijn Nederlandse collega-minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok) was niettemin enthousiast over het resultaat van het referendum: “We krijgen weer een normaal parlement, met 345 zetels en privileges minder”.

Tegelijk met het referendum werden in enkele regio’s ook verkiezingen gehouden. De rechtse oppositie won op veel plaatsen. Maar niet in Toscane. Daar won Eugenio Giani, de kandidaat van de PD. Nicola Zingaretti, de PD-leider die in zwaar weer terecht zou zijn gekomen als zijn partij weer had verloren toonde zich tevreden met dit resultaat. Di Maio sprak als overwinnaar: “We hebben het weer gedaan. Degenen die probeerden dit referendum om te zetten in een stem tegen de regering, kregen een boemerang.”

Bestel je boeken bij Bazarow

Bazarow is een verkopende boekensite, waar je ook recensies, nieuws, een agenda en een digitaal magazine kan vinden. Nog niet alles is af, maar veel boeken zijn al te vinden en er komt de komende maanden steeds meer bij.

Het doel van Bazarow is om een site te vormen die evenveel gemak biedt als de online giganten maar die wél teruggeeft aan de boekensector. Tegen roofkapitalisme, en voor teruggeefkapitalisme, bijvoorbeeld door te zorgen dat een flink deel van de opbrengst terug naar de sector gaat en door boekhandels te steunen.

Bestel je boeken bij Bazarow

Bazarow is een verkopende boekensite, waar je ook recensies, nieuws, een agenda en een digitaal magazine kan vinden. Nog niet alles is af, maar veel boeken zijn al te vinden en er komt de komende maanden steeds meer bij.

Het doel van Bazarow is om een site te vormen die evenveel gemak biedt als de online giganten maar die wél teruggeeft aan de boekensector. Tegen roofkapitalisme, en voor teruggeefkapitalisme, bijvoorbeeld door te zorgen dat een flink deel van de opbrengst terug naar de sector gaat en door boekhandels te steunen.

Volgende