Noodrem moties

Foto: © Tweede Kamer schermafbeelding stemmingen debat 14 juli 2021 in de Ridderzaal
Dossier:

Het kabinet trapt lichtjes op de noodrem, nu het aantal besmettingen te hoog is en de ziekenhuisopnames weer stijgen.

Zo goed als het vorige zomer ging, zo slecht gaat het nu. Het is goed te zien aan de dagcijfers die de RIVM laat zien. Een vergelijking van de laatste dagen:

Cijfers zomer 2020 2021 moties

Eén van de vers afgekondigde maatregelen is het ‘ventilatie-advies’. Dat wil zeggen: een extra sticker op het spreekgestoelte bij de persconferenties en het op de komende persmoment benoemen in het rijtje basismaatregelen (afstand houden, handen wassen, testen en nu dus: ventileren).

Tijdens het ‘persmoment’ van eergisteren zei Rutte dat “de conclusie van Kamer en kabinet samen in dat debat was, voeg (ventileren) toe”. Dat debat was het debat van 14 juli. Ook de Tweede Kamer brak het hoofd over extra maatregelen en kwam met drie moties ook op ventileren uit.

Tevens vroeg de Kamer, met drie moties, om acties die het vaccineren kunnen bespoedigen. Ook werden er een paar suggesties gedaan om de besluitvorming over de maatregelen meer niet alleen op de adviezen van het OMT te baseren, maar ook de kennis van gedragswetenschappers er bij te betrekken. Want hoe (een deel van) het publiek elke keer weer reageert op de persmomenten, valt soms vies tegen.

Omdat we een zomer vol festivals en evenementen in petto hadden, besteedde de Tweede kamer daar ook aandacht aan. We hebben alle moties die bij het debat van 14 juli ter stemming kwamen op een rij gezet.

Eerst de tien aangenomen moties. Bij de uitslagen lijkt één te ontbreken. Dat klopt: fractie Den Haan was afwezig.

Ventileren

Motie Wilders (PVV): per ommegaande van ventilatie een prioriteit maken.
Voor (135): VVD, D66, PVV, CDA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK       , Groep Van Haga, JA21, SGP, Volt, BBB, BIJ1        1
Tegen (14): PvdA, FvD

Motie van de leden Wilders (PVV) en Paternotte (D66): de ramen opengooien (De Kamer spreekt uit: “gooi de ramen open!”).
Voor: VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, Volt, BBB, BIJ1
Tegen (5): FvD

Motie Westerveld (GroenLinks) en Kuiken (PvdA): 260 miljoen voor ventilatie beschikbaar maken voor dit jaar
Voor (95): D66   , PVV, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, Volt, BBB, BIJ1
Tegen (54): VVD, CDA, FvD

Vaccineren

Motie Van den Berg (CDA)) en De Vries (VVD): opschalen van mobiele prikbussen waar zonder een afspraak een vaccin gehaald kan worden.
Voor (134): VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, Volt, BIJ1
Tegen (15): FvD, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB

Motie Bikker (ChristenUnie) en Kuiken (PvdA): extra inspanning om in kwetsbare wijken niet-gevaccineerde bewoners een vrijwillige vaccinatie aan te bieden
Voor (125): VVD, D66, PVV, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, JA21, SGP, Volt, BIJ1
Tegen (24): CDA, FvD. Groep Van Haga, BBB
Vergissing: CDA

Gewijzigde motie Paternotte (D66) c.s. (Kuiken, PvdA; Wilders, PVV): aanbieden van een vaccinatievoorziening op Schiphol
Voor (98): D66   , PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, DENK, JA21, Volt, BBB, BIJ1
Tegen (51): VVD, PvdD, FvD, Groep Van Haga, SGP

Evenementen en festivals

Motie De Vries (VVD) c.s. (Paternotte, D66; Van den Berg, CDA): op basis van de ervaringen vanuit fieldlabs testen voor toegang voor evenementen en festivals snel mogelijk maken.
Voor (99): VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, BIJ1
Tegen (50): PVV. SP, PvdD, FvD, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB

Motie Van den Berg (CDA) c.s. (Amhaouch, CDA; De Vries, VVD; Aartsen, VVD en Bikker, ChristenUnie):  de aanvullende tegemoetkoming evenementen verlengen tot 3 september
Voor: allen.

Beleid

Motie Kuiken (PvdA) en Simons (BIJ1): besluitvorming over aanscherpen of versoepelen van maatregelen baseren op zowel het advies van het OMT als op een advies van gedragsdeskundigen
Voor (100): D66, PVV, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, Volt, BIJ1
Tegen (49): VVD, FvD, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB
Vergissing: PVV

Motie Gündogan (Volt): in overwegingen van het kabinet adviezen van gedragswetenschappers nadrukkelijker meewegen
Voor (123): VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, JA21, SGP, Volt. BIJ1
Tegen (26): PVV, FvD, Groep Van Haga, BBB

De volgende acht moties werden verworpen:

Evenementen en festivals

Motie Van der Plas (BBB) en Van Haga (Groep Van Haga): alle getroffen organisatoren zonder uitzondering 100% compenseren voor de geleden schade
Voor (68): PVV, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, FvD, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB
Tegen (81): VVD, D66, CDA, ChristenUnie, Volt

Motie Van der Plas (BBB) en Van Haga (Groep Van Haga): per direct stoppen met testen voor toegang
Voor (59): PVV, PvdA. SP, PvdD, FvD, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB
Tegen: (90): VVD, D66, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, Volt, BIJ1

Motie Van Haga (Groep Van Haga) en Van der Plas (BBB): duidelijkheid verschaffen aan de entertainmentbranche
Voor (65): PVV, PvdA, SP, GroenLinks    , PvdD, FvD, DENK, Groep Van Haga, JA21, BBB, BIJ1
Tegen (84): VVD, D66, CDA, ChristenUnie, SGP, Volt

Beleid

Motie Simons (BIJ1): afkeuren van de coronastrategie van het virus laten uitrazen
Voor (1): BIJ1
Tegen (148) alle anderen

Motie Gündogan (Volt) c.s. (Simons, BIJ1; Kuiken, PvdA): sturen op maximale indamming van het virus
Voor (30): PvdA. SP, GroenLinks, Volt, BIJ1
Tegen: VVD, D66, PVV, CDA, PvdD, ChristenUnie, FvD, DENK, Groep Van Haga    , JA21, SGP, BBB

Motie Van Haga (Groep Van Haga) en Van der Plas (BBB): jongeren vrijstellen van de testsamenleving
Voor (29): PVV, FvD, Groep Van Haga, JA21, BBB
Tegen (120): VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, SGP, Volt, BIJ1

Overig

Motie Van Haga (Groep Van Haga) en Van der Plas (BBB): opzeggen van het vertrouwen in de minister van VWS
Voor (26): PVV, FvD, Groep Van Haga. BBB
Tegen (123): VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, DENK, JA21, SGP. Volt

Motie Van Meijeren (FvD): parlementaire enquête inzake het coronabeleid van de Nederlandse overheid
Voor (42): PVV, PvdD, FvD, DENK, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB, BIJ1
Tegen (107): VVD, D66, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Volt

De demissionaire coalitie

De partijen van het demissionaire kabinet traden tamelijk eensgezind op bij deze stemmingen. Slechts bij drie moties was er onenigheid: De VVD was tegen een vaccinatievoorziening op Schiphol. Ook stemde de VVD tegen de motie om besluitvorming over maatregelen te baseren op zowel het advies van het OMT als op een advies van gedragsdeskundigen.

De VVD kon wel leven met de meer vrijblijvende motie om in overwegingen van het kabinet adviezen van gedragswetenschappers nadrukkelijker mee te wegen.

VVD en CDA willen geen 260 miljoen voor ventilatie beschikbaar maken voor dit jaar.

En gaat over tot de orde…

Verder wil het maar niet lukken incompetente bewindslieden en/of het hele kabinet plaats te laten maken voor een kundig zakenkabinet en gaat men over tot de orde van het zomerreces.

Reacties (39)

#1 Co Stuifbergen

Leuk artikel!

Het valt mij op dat sommige moties wat overlap vertonen (“van ventilatie een prioriteit maken” en “de ramen opengooien”).

“adviezen van gedragswetenschappers nadrukkelijker meewegen” is natuurlijk een goed idee, maar ook vaag.
De regering kan altijd beweren dat de adviezen nadrukkerlijk meegewogen zijn, maar….

 • Volgende discussie
#2 Co Stuifbergen

Wat is trouwens het nut van een vaccinatievoorziening op Schiphol?
Dat toeristen hun eerste prik bij aankomst halen, en 5 weken later bij vertrek?

Of dat ze een Janssen-vaccin krijgen, en zo’n beetje goed beschermd zijn als ze al weer thuis zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 beugwant - Reactie op #2

Je kunt die prikplaats beter ombouwen tot een verplichte quarantaineplek, een soort wappieland.

#3 Cerridwen

Verder wil het maar niet lukken incompetente bewindslieden en/of het hele kabinet plaats te laten maken voor een kundig zakenkabinet en gaat men over tot de orde van het zomerreces.

Echt een bizarre oproep.
Het idee dat een zakenkabinet zich kan ontworstelen aan de politiek en alleen maar verstandig beleid zal voeren (uiteraard denk je dan dat dit hetzelfde is als wat jij verstandig acht) is grenzeloos naïef.
Probeer je eens voor te stellen wie in een zakenkabinet minister van volksgezondheid wordt: Van Dissel? Levi? Kuipers? Gommers? de Gauw? Koopmans?
Absoluut allemaal kundige mensen, maar niemand die zich vanuit de zorghoek heeft beziggehouden met de uitvoering is zonder controverse gebleven. De minister is het gezicht van een enorm zorgapparaat waar fouten zijn gemaakt; die los je niet op door alleen het poppetje te vervangen.
De Jonge heeft absoluut fouten gemaakt, maar hij heeft keihard gewerkt, zijn best gedaan, en er is ook veel wél goed gegaan. Dat is ook de reden dat de meeste partijen hem niet persé willen wegsturen, die snappen dit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 okto - Reactie op #3

hmmm, de Jonge heeft zeker zijn best gedaan en hard gewerkt. Toch vind ik hem ronduit incompetent.

Begin dit jaar zei hij nog: “niemand had in 2020 voorzien dat het allemaal zo lang zou duren met dit virus”. Nou sorry hoor, dan ben je als minister van gezondheid echt incompetent, want dit is of een keiharde leugen, of je hebt je kennis totaal niet op orde. In april 2020 waren er in de wetenschappelijke en “gewone” pers al berichten van wetenschappers dat dit jaren zou gaan duren. “Holy Fuck, die tijdslijn!”, werd in een kop in NRC een wetenschapper geciteerd.

Verder vind ik het vrijgeven van alle maatregelen eind juni, deels tegen de adviezen van het OMT in, ook echt een blunder van jewelste, die eigenlijk aftreden waard was geweest. Het is dat we niet zo veel opschieten met het aftreden van een demissionair minister…

Overigens zijn inderdaad de Jonge en het kabinet niet de enigen die in dezen zwaar geblunderd hebben. Het RIVM treft in dezen ook zeker blaam, en van hen heb ik nog geen excuses mogen horen.
Het RIVM werkt in de modellen met een “gemiddelde frekwentie van uitgaan(sgedrag)” van 2 per week. In de modellen hebben ze deze frekwentie gewoon weer op 2 gezet voor de periode direct na opheffen van de maatregelen, daarmee een inhaalslag onder het uitgaanspubliek totaal negerend. Dat is natuurlijk een blunder van jewelste. Iedereen met een beetje benul van menselijk gedrag ziet in dat deze aanname totaal niet reeel was. Later hebben ze wel met zoveel woorden erkend dat deze waarde vanwege de inhaalslag op 4 gezet had moeten worden.

 • Volgende reactie op #3
#3.2 P.J. Cokema - Reactie op #3

(…)niemand die zich vanuit de zorghoek heeft beziggehouden met de uitvoering is zonder controverse gebleven.

Hola, wie dan? Wanneer dan? Je bedoelt hopelijk niet wat allerlei viruswaanzinnigen over mensen als Gommers, Kuipers, Koopmans, etc. beweerden?

 • Volgende reactie op #3
 • Vorige reactie op #3
#3.3 Cerridwen - Reactie op #3.2

De kritiek op het regeringsbeleid rond corona raakt ook de mensen die daar nauw bij betrokken zijn. Zoals Van Dissel, zie de mondkapjes. Marion Koopmans, ook lid van het OMT, ook bekend van de WHO missie naar Wuhan, was ook niet iedereen blij mee. Kuipers heeft nog al eens de neiging om de ene week precies het tegenovergestelde te beweren van de week erna (ziekenhuizen kunnen het aan, o nee toch niet). Gommers speelde een grote rol in de lobby rond het met voorrang regelen van vaccinaties voor de ziekenhuismedewerkers, ten koste van de meest kwetsbaren. Etc.

Het coronabeleid waar zo vele kritiek op is (van allerlei kanten) is meer dan alleen het product van De Jonge, die kritiek raakt ook allerlei andere bestuurders en adviseurs die betrokken zijn. Maak je zo’n ‘expert’ tot minister, dan is het niet zo dat zo iemand perse minder kritiek krijgt of meer voor elkaar krijgt. Het blijft politiek. En het is naïef om te denken dat het anders is. De uitvoeringsproblemen verdwijnen niet als bij toverslag door een andere minister, een goede expert is nog geen goede manager en communicator etc. Het kan ongetwijfeld beter dan Hugo de Jonge, maar stel de verwachtingen niet te hoog.

#3.4 Hans Custers - Reactie op #3

hij heeft keihard gewerkt, zijn best gedaan, en er is ook veel wél goed gegaan

Goh, hij heeft niet alles verkloot. En hij heeft zo goed zijn best gedaan. Je verdediging van De Jonge is net zo vernietigend als alle kritiek bij elkaar.

 • Vorige reactie op #3
#4 Jos van Dijk

Over de urgentie kun je twisten, toch mis ik bij al deze geluiden van onze volksvertegenwoordigers een oordeel over een hoofdrolspeler in de pandemie: de farmaceutische industrie. Dat die industrie voor een belangrijk deel steunt op bijdragen van de overheid staat nog eens helder beschreven in dit artikel. Een citaat:

The BioNTech/Pfizer story is not an exception. Vaccine-research programmes, as with all research in the bio-pharma sector, rely significantly on public investments in the basic science and, at a later stage, on public support and supervision for clinical trials and regulatory approvals. For almost all SARS-CoV-2 vaccine candidates which have reached advanced stages of testing, the contribution of the large pharmaceutical companies has been only secondary.

Minder patenten en meer overheid. Ben benieuwd of we een motie met deze strekking de komende tijd nog tegemoet kunnen zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Cerridwen - Reactie op #4

Tegenover die publieke winsten staan ook aanzienlijke publieke opbrengsten, dat wordt in dit verhaal wel makkelijk vergeten. De investeringen van de overheid hebben niet alleen Pfizer rijk gemaakt, maar de maatschappij ook in korte tijd een fantastisch vaccin opgeleverd, waardoor de economie voor een groot deel weer open kan.

#4.2 Hans Custers - Reactie op #4.1

Daar hebben we ‘m weer: je moet vooral niet teveel kritiek hebben zolang er ook ergens nog iets positiefs te vinden is.

Die riedel beging heel hard te verslijten, Cerridwen. Natuurlijk leveren bedrijven allerlei prachtige dingen, maar dat hoeft absoluut niet te betekenen dat wij als maatschappij een aanzienlijk deel van de investering en/of risico’s op ons nemen terwijl het bedrijf en zijn aandeelhouders ervandoor gaan met de opbrengsten. De kritiek van Jos is, kortom, volkomen terecht.

#4.3 Cerridwen - Reactie op #4.2

Toch moet je oppassen.

In het huidige systeem hebben we in recordtijd meerdere goede vaccins ontwikkeld waardoor wereldwijde grootschaliger vaccinatiecampagnes mogelijk zijn. Dat is een verbluffend resultaat, dat veel mensenlevens en economische schade voorkomt.

De bedrijven die de goed werkende vaccins hebben ontwikkeld houden daar veel geld aan over. Maar je moet je wel afvragen, wat gebeurt er als je hard optreedt tegen deze winsten? Wat betekent dat voor de ontwikkeling van vaccins? Vergeet niet dat er naast de bedrijven met een succesvol vaccin meer dan honderd bedrijven zijn waarbij de ontwikkeling van het vaccin niet tot resultaat heeft geleid. Mijn punt is alleen: neem ook de publieke opbrengsten mee in je analyse, niet alleen de private winsten en publieke kosten.

We hebben dit dilemma al overigens gezien in deze crisis: probeer je zoals de EU ook financieel een goede deal te maken dan kan dat, maar je hebt wel later je vaccins dan landen die direct ruimhartig de portemonnee trokken, zoals Israel en het VK.

Dus als je stelt dat ‘het bedrijf en zijn aandeelhouders ervandoor gaan met de opbrengsten’, dan klopt dat niet. Er zijn namelijk ook aanzienlijke publieke opbrengsten, die veel groter zijn dan wat het bedrijf binnen sleept. We krijgen wel wat terug voor het geld wat we aan die bedrijven geven, anders zouden we dat niet doen.

#4.4 Hans Custers - Reactie op #4.3

We krijgen wel wat terug voor het geld wat we aan die bedrijven geven, anders zouden we dat niet doen.

Dat is toch gewoon marktwerking? Bedrijven maken producten of leveren diensten waar wij, de maatschappij, behoefte aan hebben. Maar gezonde marktwerking houdt ook in dat investeerders of risicodragers niet alleen die spullen mogen kopen, maar ook meedelen in de financiële winst. Als belastingbetalers die investeerders zijn hebben ze daar net zoveel recht op als aandeelhouders. Hoeveel kromredeneringen je er ook op los probeert te laten.

probeer je zoals de EU ook financieel een goede deal te maken dan kan dat, maar je hebt wel later je vaccins dan landen die direct ruimhartig de portemonnee trokken, zoals Israel en het VK.

Dat is inderdaad de kern van de problematiek. Grote bedrijven zijn zo machtig dat ze landen tegen elkaar uit kunnen spelen. Alsmaar meer. In die machtspositie wentelen ze risico’s meer en meer af op de belastingbetalers terwijl ze zelf gigantische winsten op blijven strijken.

#4.5 Cerridwen - Reactie op #4.4

Maar gezonde marktwerking houdt ook in dat investeerders of risicodragers niet alleen die spullen mogen kopen, maar ook meedelen in de financiële winst.

De financiële winst van Pfizer stelt niets voor ten opzichte van de maatschappelijke opbrengst van het vaccin. Kan je wel om gaan bakkeleien met Pfizer, maar de winst die je hier mee boekt verlies je direct weer doordat je al die tijd geen vaccin hebt.

Dat is inderdaad de kern van de problematiek. Grote bedrijven zijn zo machtig dat ze landen tegen elkaar uit kunnen spelen

Dat is dus niet de kern van de problematiek rond het vaccin. De kern is dat een corona vaccin zodanig waardevol is dat degene die dit heeft en grootschalig kan leveren heel veel macht heeft, en landen/partijen die het willen hebben tegen elkaar kan uitspelen. In het geval van Pfizer is dat een bedrijf, maar het geldt net zo goed voor Rusland, China en nu we vaccins over hebben die we kunnen uitdelen de VS en de EU. Denk je nu echt dat de situatie fundamenteel anders zou zijn als niet grote farmaceutische bedrijven maar Duitsland (Pfizer), de VS (moderna) en het VK (Astra Zeneca) de vaccins ontwikkeld zouden hebben?

Het ironische is dat er met de farmaceutische industrie veel mis is wat aangepakt moet worden. Maar dit speelt veel minder bij de coronavaccins, daar heeft de publiek private samenwerking nu juist wel gerendeerd.

#4.6 Hans Custers - Reactie op #4.5

De financiële winst van Pfizer stelt niets voor ten opzichte van de maatschappelijke opbrengst van het vaccin.

Het grote probleem ligt hier inderdaad wat genuanceerder. Dat is vooral dat Pfizer bescherming van eigen financiële belang via patenten meer prioriteit geeft dan de bescherming van de gezondheid van de wereldbevolking. Daarbij ook nog eens gesteund door sommige regeringen. Terwijl dat allerminst in het belang is van de belastingbetalers die de ontwikkeling van dat vaccin mede hebben gefinancierd.

De kern is dat een corona vaccin zodanig waardevol is dat degene die dit heeft en grootschalig kan leveren heel veel macht heeft, en landen/partijen die het willen hebben tegen elkaar kan uitspelen.

De kern is dat een bedrijf het alleenrecht krijgt op de productie en verkoop van een vaccin, terwijl de ontwikkeling ervan deels is gefinancierd uit publieke middelen. En dat dat bedrijf blijkbaar zoveel macht heeft dat we dat maar moeten accepteren.

#4.7 Cerridwen - Reactie op #4.6

Dat de patenten in de farmaceutische industrie problematisch zijn, ben ik helemaal mee eens. Alleen denk ik niet dat de coronavaccins nu zo’n goed voorbeeld van misbruik zijn. Er is immers veel concurrentie. De patenten beschermen ook de investeringen van westerse regeringen, westerse regeringen staan hier in niet tegenover de farmaceutische bedrijven. En wat is je alternatief? Rusland en China maken de recepten voor hun vaccins ook niet openbaar.

Ook is het goed om de patenten breder te bekijken dan alleen iets dat goed is voor farmaceutische bedrijven. Theoretisch maakt het medicijnen-onderzoek lonend met als doel dat door het verdienmodel hier veel aan gebeurd. Het voorkomt dat anderen met jouw investeringen aan de haal gaan door het product goedkoper na te maken. Het geeft een stevige prikkel voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. In de praktijk werkt dit verre van perfect, maar juist bij de coronavaccins plukken we daar de vruchten van, waarbij de wereld als geheel in recordtempo meerdere goede vaccins ontwikkeld heeft.

Als het gaat om coronavaccins wordt de rol van patenten overschat, en de rol van productie en logistiek onderschat. In het artikel dat Jos linkt komt dit niet aan de orde, terwijl dit dé reden is waarom BionTech Pfizer nodig heeft in de ontwikkeling van het vaccin. Grootschalige productie en distributie kunnen ze niet zelf, en de overheid ook niet. Het opschalen van de productiecapaciteit is op dit moment de grote uitdaging, als er geen patent is betekent het nog niet dat anderen zomaar het vaccin kunnen maken. Er is schaarste, en daarin slaan de rijke/machtige landen hun slag. Nu die langzaam zijn voorzien zal blijken in hoeverre een te hoge prijs een barrière zal zijn voor vaccinatie in arme landen. Ik ben gematigd optimistisch dat ook de arme landen linksom of rechtsom de vaccins gaan krijgen die ze nodig hebben. Niet zo snel en soepel als je zou willen, maar het gaat goed komen. Juist omdat het wereldwijde belang zo groot is.

#4.8 Hans Custers - Reactie op #4.7

De patenten beschermen ook de investeringen van westerse regeringen, westerse regeringen staan hier in niet tegenover de farmaceutische bedrijven.

Bullshit. Westerse regeringen hebben er helemaal geen belang bij. Geen financieel belang en geen ander belang. En westerse kiezers en belastingbetalers – wiens belang die regeringen zouden moeten dienen – al helemaal niet.

En wat is je alternatief?

Rechten op productie vrijgeven.

Rusland en China maken de recepten voor hun vaccins ook niet openbaar.

So what?

Ook is het goed om de patenten breder te bekijken dan alleen iets dat goed is voor farmaceutische bedrijven

Toen ik de problemen rond de macht van grote bedrijven wat breder trok moest het vooral over corona gaan. En nu moeten we het ineens wel weer breder bekijken.

Het opschalen van de productiecapaciteit is op dit moment de grote uitdaging, als er geen patent is betekent het nog niet dat anderen zomaar het vaccin kunnen maken.

Nee, maar als het patent niet wordt vrijgegeven betekent dat wel dat anderen het met absolute zekerheid niet kunnen.

Er is schaarste, en daarin slaan de rijke/machtige landen hun slag.

En de farmaceuten, dankzij hun machtspositie, waardoor ze regeringen tegen elkaar op kunnen laten bieden.

Enzovoort.

Mocht er een volgende reactie komen met nieuwe afleidingsmanoeuvres en gelegenheidsargumenten, dan laat ik die maar voor wat hij is. Volgens mij is het voor oplettende lezers nu wel duidelijk wat ik bedoel.

#5 Hans Custers

Klein detail, volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding is het aantal opnames groter dan in de tabel bovenaan dit stuk.

17 juli: 50 kliniek, 5 IC
18 juli: 42 kliniek, 2 IC
19 juli: 54 kliniek, 9 IC
20 juli: 76 kliniek, 20 IC (in de tekst van dat bericht staat 96 in de kliniek, een van de twee cijfers zal een tikfout zijn)

Ik denk dat cijfers van het RIVM de toename van de ziekenhuisbezetting weergeven, het verschil tussen opnames en ontslagen + overlijdens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Frank789

Bij de motie “opzeggen van het vertrouwen in de minister van VWS”, ontbreekt BIJ1 bij de tegenstemmers.

Opvallend trouwens, hoe vaak partijen zich “vergissen”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Hans Custers

Dit was er ook nog:

Ook werden er een paar suggesties gedaan om de besluitvorming over de maatregelen meer niet alleen op de adviezen van het OMT te baseren, maar ook de kennis van gedragswetenschappers er bij te betrekken.

Er is bij het RIVM al meer dan een jaar een Corona gedragsunit. Het heeft er alle schijn van dat de regering zo goed als alle adviezen van die gedragsunit heeft genegeerd. Zie bijvoorbeeld het interview met Reint Jan Renes in Nieuwsuur van 10 juli.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 okto

Wat ik vooral verontrustend vind (wel een heel ander onderwerp), is dat zelfs bij de meest onbenullige moties de gelederen ALTIJD gesloten blijven. Er wordt ALTIJD als een heel blok gestemd door elke partij. Triest.

De democratie zou er een stuk op vooruitgaan als partijen de individuele kamerleden naar eigen inzicht laten stemmen, en ze alleen op bepaalde aan te wijzen hoofdpunten de fractiediscipline opleggen. Dit soort kadaverdiscipline lijkt me helemaal niet goed voor het democratisch gehalte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 P.J. Cokema - Reactie op #8

Dat ligt aan de wijze van stemmen. Op al deze moties is gestemd “met handopsteken”. D.w.z. als iemand van een partij de hand opsteekt, wordt geacht dat dit namens heel de fractie is. Alleen bij hoofdelijk stemmen moeten de Kamerleden per individu roepen of ze voor of tegen zijn.

 • Volgende reactie op #8
#8.2 okto - Reactie op #8.1

Dat snap ik. Die procedure lijkt me ongrondwettig. Als er al niet eens meer gekeken wordt naar de indivuele kamerleden, en stemmen gebeurt via “met handopsteken” van de partijen, dan lijkt me niet dat er gestemd wordt “zonder last of ruggespraak”. En dat staat toch echt in de grondwet.

#8.3 Hans Custers - Reactie op #8.2

Nee, ruggespraak staat er al bijna 40 jaar niet meer in.

Bij de Grondwetsherziening van 1983 werd overwogen dat ‘zonder ruggespraak’ ten onrechte de indruk wekte dat Kamerleden niet met hun achterban, partij of anderen mochten overleggen. ‘Rugge(n)spraak’ werd toen geschrapt.

(Bron: Parlement.com)

#8.4 Cerridwen - Reactie op #8

Hoezo is het democratischer om hoofdelijk te stemmen? Slechts een kleine minderheid van de kamerleden heeft op eigen kracht genoeg stemmen gekregen voor een kamerzetel, de rest zit er vanwege de populariteit van de partij. Zo begrijpt de kiezer het systeem ook, er wordt niet voor niets vooral op de lijsttrekker gestemd. Dan is het vreemd als een kamerlid voortdurend anders gaat stemmen dan de partijlijn.
Voor grote conflicten op het scherpst van de snede zijn er volgens mij genoeg waarborgen: er kan altijd een hoofdelijke stemming aangevraagd worden en kamerleden hebben altijd de mogelijkheid om de fractie te verlaten.
Bij dit soort moties is het vooral praktisch: er moeten veel moties doorheen, het belang van die moties is beperkt en er gaat toch geen kamerlid anders stemmen dan de partijlijn. Dat ons parlement dan geen tijd verknoeit met hoofdelijke stemmingen lijkt me alleen maar te prijzen, ze hebben het druk zat.

 • Vorige reactie op #8
#8.5 okto - Reactie op #8.4

Hoezo is het democratischer om hoofdelijk te stemmen?

Omdat je het systeem bij de normale procedure (niet hoofdelijk stemmen) baseert op een kleinere n, en dus instabieler maakt. We hebben een kamer bedacht die 150 zetels heeft. Idealiter betekent dat dat er 150 mensen zijn die goed nadenken voordat ze hun weloverwogen stem uitbrengen.

De situatie is nu dat we in wezen (heel kort door de bocht) een kamer met maar 17 zetels hebben. Er zijn binnen een kamerfractie die bij een partij hoort een paar mensen die de afweging maken hoe er gestemd dient te worden op een motie. De rest is dom stemvee, een stemrobot die blind volgt.

Waarmee het systeem in feite geborgd is op veel minder mensen die een weloverwogen stem uitbrengen. En dat is kwalijk. Het is in het verleden herhaaldelijk voorgekomen dat de kamer achteraf heeft moeten toegeven dat “we hebben zitten te slapen”. Als iets meer kamerleden onafhankelijk zouden denken en zelf hun weloverwogen afweging zouden maken, zou dat minder snel gebeuren.

Een kamer met 17 zetels is nu eenmaal meer geneigd om domme beslissingen te nemen dan een kamer met 150 zetels.

#8.6 Cerridwen - Reactie op #8.5

Je gaat uit van het theoretische ideaal dat alle 150 parlementariërs over alles een eigen afweging maken. Dat is in de praktijk onmogelijk, en gebeurt dan ook nergens.

In het parlement hebben we inmiddels 19 fracties, dat is heel veel internationaal en dat betekent dat in Nederland zich meer parlementariërs met een onderwerp bezig houden dan in menig ander land, hoe onbenullig dat onderwerp ook is.

De meeste onderwerpen die langs komen hebben helemaal niet de individuele bestudering van alle kamerleden nodig. Daarvoor bestaan partijen immers, om het werk te kunnen verdelen, het geheel is meer dan de som der delen. Door specialisatie van kamerleden kan het parlement meer werk gedaan krijgen van een hoger niveau. Voor die gevallen waarbij het belang zodanig hoog is dat dit anders ligt, hebben we procedures waar we op kunnen terugvallen waarbij wél alle kamerleden een individuele afweging kunnen maken.

Het klinkt wellicht democratischer om over alles een hoofdelijke stemming te houden, maar dat is het niet.

#9 Irina

Het bevreemdt me een beetje dat de PvdA tegen “van ventilatie een prioriteit maken” heeft gestemd. Ziet er toch wel uit als de kift omdat de motie van de PVV kwam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Frank789 - Reactie op #9

De tweede motie kwam mede van de PVV.
En er is wel degelijk verschil tussen “ventilatie topprioriteit maken en de juiste ventilatie te verlangen in de horeca, scholen, bedrijven
en winkels, en goede adviezen te geven voor ventilatie thuis,” en het simpele “gooi de ramen open” (dat is werkelijk het enige wat in di
e motie staat!).

#10 Sjoerd

Ik stel voor wakker worden uit deze opgedrongen nachtmerie. De meest risicovollen zijn al gevaccineerd. Die zouden juist corona moeten krijgen om hun immunsysteem op peil te houden. Immers de vaccins beschermen voor meer dan 90 %. Dat is nogal wat. De jongeren lopen niet veel risico door Corona. Dus lekker laten feesten en zo immuun worden.
Er zullen altijd mensen in het ziekenhuis belanden. Dus de strategie moet zijn de mensen die meer risico lopen vaccineren en verder doorgaan met leven. Best wel vreemd ze willen zelf kinderen tot 18 vaccineren. Lopen geen enkel risico ernstig ziek te worden maar toch een perverse drang om iedereen de moeder te vaccineren. En dat is normaal?
Dan ook nog de impact die dit beleid van lockdown en andere onzin heeft gehad op kwetsbare jongeren. Zo slecht dit voor mensen dus kappen met dat circus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Frank789 - Reactie op #10

[ De meest risicovollen zijn al gevaccineerd. ]
Ga je nu gewoon weer bijna dezelfde reactie plaatsen als hier? https://sargasso.nl/sargasso-cafe/#comment-1070612

Er is wel wat veranderd in 2 dagen, maar echt niet zoveel hoor:
“Bijna 8 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd.
Ongeveer 9 miljoen mensen zijn dus nog niet of onvolledig gevaccineerd.
Bijna 12 miljoen mensen hebben 1 dosis gehad.
Dus 5 miljoen mensen zijn nog niet eens éénmaal gevaccineerd.”

[ om iedereen de moeder te vaccineren. En dat is normaal? ]
Ja, want je hebt nooit 100% bescherming , dus zelfs de gevaccineerde kwetsbaren moet je nog steeds beschermen door iedereen te vaccineren. En hoe minder zieken hoe kleiner de kans op een nog besmettelijkere variant.

[ Best wel vreemd ze willen zelf kinderen tot 18 vaccineren. Lopen geen enkel risico ernstig ziek te worden ]
Oh, gewoon ziek worden vind je niet erg? Moet kunnen?
Bovendien, hoe zeker ben jij er van dat ziek worden van Covid geen lange termijn effect heeft? Als je de waterpokken hebt gehad kun je op je 50e gordelroos krijgen. Als je polio hebt gehad kun je op je 60e wéér polio krijgen.

Ook als je weer niet reageert; dit moest even gezegd worden.

#10.2 Sjoerd - Reactie op #10.1

Klopt bijna precies dezelfde reactie. Ook die van jou zie ik. 8 miljoen gevaccineerd ( dus de opas en omas en heel wat daaronder),. De niet gevaccineerden zijn voornamelijk jongeren en mensen die geen vaccin willen of hoeven omdat ze al covid hebben gehad. Dus per saldo is haast iedereen waar het nodig is gevaccineerd. En daarbij vaccineren doe je toch om beschermd te zijn? Dus eindelijk kunnen we leven en feesten. Kan zijn dat het in de winter weer anders wordt maar de vaccins beschermen vrijwel 100% tegen ernstige ziekten en overlijden. Ook natuurlijke covid blijkt goed te beschermen.
En verder… dus iedereen moet zich vaccineren vanwege mensen die gevacineerd zijn en het niet helpt zeg je eigenlijk? Hadden we dus het hele vacineren over kunnen slaan want vaccineren is geen bescherming tegen overdracht? Je kan gewoon besmet worden al ben je gevaccineerd. Blijkt uit veel onderzoeken inmiddels. Maar dat is niet zo erg. Covid krijgen is niet meteen eraan doodgaan.

Verder slaat je verhaal niet echt ergens op. Je wil kinderen vaccineren met een experimenteel vaccin en je hebt het over lange termijn effeten van C. Hoe weet jij dan dat vaccins geen lange termijn effecten hebben die schadelijk zijn? Omdat types als Van Dissel met zijn Mexicaanse Griep horrorstory die iedereen vergeten lijkt zegt dat ze ongevaarlijk zijn? Slechte wetenschapper dat. Immers echte wetenschappers komen niet verder dan te zeggen dat ze dat niet weten. Net zoals geldt voor Covid. Geen idee of het lange termijn effecten heeft. Maar wat ik wel weet is dat kinderen en jongeren nu gelukkig niet ernstig ziek worden. Tenzij jij cijfers hebt waaruit blijkt dat dat anders is? Dus een reden om ze los te laten.
Verder. Hoe meer gevaccineerden, hoe meer kans op varianten die eronder uit komen. Nog een reden om de boel open te gooien zodat mensen steeds met corona in aanraking komen en steeds meer weerstand krijgen. Eigenlijk zou dat de koers moeten zijn. Niet mensen inenten die er niks mee opschieten. Stuur dan die vaccins naar landen die het echt nodig hebben. Weet niet of t waar is maar las ergens dat zelfs mensen in het hospice werden gevaccineerd. Tja… gelet hoe bang iedereen is voor de griep+ geloof ik dat t ook nog echt waar is.

#10.3 Frank789 - Reactie op #10.2

[ omdat ze al covid hebben gehad. ]
Als je al Covid gehad hebt, kun je het best toch minimaal één vaccinatie nemen.

[ De niet gevaccineerden zijn voornamelijk jongeren en mensen die geen vaccin willen ]
Volgens jouw redenering zou er dan momenteel alleen nog maar tweede prikken gezet worden, dat is niet waar, er worden volop eerste prikken gezet.

[ Dus per saldo is haast iedereen waar het nodig is gevaccineerd. ]
Onzin dus, alle jongeren zijn nog aan de beurt. Zelf moet ik nog twee weken op optimale bescherming wachten. Mijn broer van 50 krijgt de tweede prik pas over 12 dagen. De buren van mijn leeftijd kiezen voor een tweede Pfizer in plaats van Astrazeneca en zijn pas 25 augustus optimaal beschermd. Kortom we zijn nog lang niet klaar of optimaal beschermd en meer vaccinatie leidt uiteindelijk naar minder besmettingen en minder zieken.

[ Hoe weet jij dan dat vaccins geen lange termijn effecten hebben die schadelijk zijn? ]
Noem mij eens één vaccin met lange termijn effecten? Eén?

Eerst was er het geklets dat het vaccin te snel ontwikkeld zou zijn, toen dat geen stand hield nadat miljarden mensen ingeënt waren kwam de nieuwe aap uit de mouw: lange termijn effecten, die vaccins niet hebben volgens de wetenschap en dat is ook volkomen logisch omdat je geen ziekteverwekker hebt gekregen die zich ergens in je lichaam intact kan verstoppen. Zoals het herpes virus. En van Covid weten we het nog niet of het lange termijn effecten heeft en zich ergens in je lichaam intact verstopt heeft. Van mazelen, waterpokken en polio weten we het wel.

[ vaccineren met een experimenteel vaccin ]
Het is geen experimenteel vaccin. Alle benodigde “trials” zijn doorlopen.
En gezien de miljarden vaccinaties zonder grote aantallen bijwerkingen zijn ze 99% veilig.

[ Maar wat ik wel weet is dat kinderen en jongeren nu gelukkig niet ernstig ziek worden. ]
Dat weet je dan verkeerd. Blijkbaar vind jij dat jongeren of zelfs kinderen gewoon maar ziek mogen worden. En bijna de helft van de huidige ziekenhuisopnames is momenteel jonger dan 49 jaar, 12% is jonger dan 19 jaar. En een veelvoud daarvan ligt dus ziek thuis, maar net niet ernstig genoeg om in het ziekenhuis te belanden. Doe niet alsof ziek zijn niet erg is.

[ vaccins beschermen vrijwel 100% tegen ernstige ziekten en overlijden.]
Waar haal je die onzin vandaan? 100% bestaat niet. Bijvoorbeeld 2x Astrazeneca beschermt slechts 67% tegen ziek worden van de Delta variant en 90% tegen zo ernstig ziek worden dat ziekenhuisopname nodig is.

 • Volgende reactie op #10.2
#10.4 Frank789 - Reactie op #10.3

“Hoewel het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames ook in oudere groepen licht stijgt, blijkt uit gegevens van het RIVM dat vooral niet-gevaccineerden positief testen. Van de Nederlanders die de afgelopen drie weken positief testten, was 77 procent nog niet gevaccineerd, en veertien deels. Slechts in een op de tien gevallen was de besmette persoon wel volledig ingeënt.”

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/20/nieuwe-golf-besmettingen-leidt-toch-tot-meer-opnames-a4051737

#10.5 Frank789 - Reactie op #10.2

Laat die jongeren maar lekker ziek worden, hè Sjoerd?

“Een Noorse studie, eind vorige maand in Nature Medicine, rapporteert dat de helft van de jongeren tussen 16 en 30 jaar oud die corona kregen een half jaar later nog altijd klachten heeft.”

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/20/wordt-long-covid-een-substantieel-probleem-voor-de-volksgezondheid-a4051729

 • Volgende reactie op #10.2
 • Vorige reactie op #10.2
#10.6 lmgikke - Reactie op #10.5

Dat je de moeite nog neemt Frank. Het siert je. Feitelijk zegt Sjoerd hier: Ik wil mijn dingen kunnen doen zonder rekening te houden met anderen. Hij draagt allerlei niet onderbouwde non argumenten aan voor zijn case. (zoals dat het vaccineren zou leiden tot nieuwe varianten. ONZIN. Verspreiding/vermeerdering van het virus leidt tot nieuwe varianten. M.a.w. rond laten gaan onder de bevolking is een ZEER slecht idee. Dan krijg je dus maximale verspreiding). Dus valt er niets anders te concluderen dan wat hij tussen de regels door zegt:

Ik ben er klaar mee, laat de jeugd en de zwakkeren zich maar opofferen zodat ik weer dingen kan doen zonder ergens of met iemand rekening te hoeven houden. Ik schuif alle wetenschap opzij want dat beperkt mij in mijn handelen.

#10.7 Sjoerd - Reactie op #10.6

Blijkt maar weer dat je gewoon angstig bent. Ik snap dat wel. Je bent zo bang voor een virus datje denkt dat de wereld vergaat. Alleen dat betekent niet dat je moet kunnen zeggen dat ik onzin schrijf.
1 Ben je gevaccineerd? Waarom dan zo bang? Je moet juist het virus oplopen om je immuunsysteem te boosten. Je bent toch niet gevaccineerd voor de katse…
2 Jongeren lopen nauwelijks risico. Long covid? ja bestaat maar wat is t alternatief. Eeuwig in lockdown? Las ergens dat veel long covid veel overeenkomt met psychische klachten. Hoeveel jonge levens wil je nog langer verpesten met dit circus? Vaccineren brengt juist voor jongeren risico mee zoals de wappies wel weten en waarschijnlijk jij niet weet. Kun je voor wegkijken en bagateliseren. Kinderen vaccineren is helemaal krankzinnig. Maar je kan je ook eens verdiepen in de nadelen van experimentele vaccins. Natuurlijke immunisatie is veel beter en robuuster. Zie onderzoek Israel.
4 Nogmaals de ouderen en kwetsbaren die willen zijn ingeent, wil je wachten met feesten tot het coronaseizoen begint dit najaar? Lijkt me zeer onverstandig. Vooral nu blijkt dat gevaccineerden het virus ook overdragen en de vraag nog steeds is of het de ouderen en kwetsbaren voldoende beschermt. In Israel hebben ze het al over vaccin numero 3. Dus uit naastenliefde of wat dan ook help gevaccineerden hun immunsysteem op peil houden. Juist nu. Vorige zomer was er niets aan de hand en was niemand gevaccineerd dus goede timing is belangrijk. Doe hetvoor jezelf en de ander en vooral wees toch niet zo bang.

#10.8 okto - Reactie op #10.2

[Hoe weet jij dan dat vaccins geen lange termijn effecten hebben die schadelijk zijn?]
Zeer onwaarschijnlijk. Er zijn niet echt vaccins bekend met lange-termijneffecten.

[…Mexicaanse Griep horrorstory die iedereen vergeten lijkt zegt dat ze ongevaarlijk zijn?]
Waar slaat dat op? Niemand kon vooraf weten of die Mexicaanse griep gevaarlijk zou worden of niet.

[Maar wat ik wel weet is dat kinderen en jongeren nu gelukkig niet ernstig ziek worden.]
De schatting is nu dat een kwart long-covid ontwikkeld. Daarmee ben je 3 maanden tot meer dan een jaar zoet. Maar veel is nog onduidelijk.

[Hoe meer gevaccineerden, hoe meer kans op varianten die eronder uit komen.]
Volstrekte nonsens. De kans op mutanten en varianten is een combinatie van het aantal virussen wat rondgaat, en de selectiedruk die er heerst. Inderdaad: hoe meer gevaccineerden, hoe hoger de selectiedruk zal zijn in de richting van varianten die tegen vaccins kunnen. Maar je vergeet dat ook geldt: hoe meer gevaccineerden, hoe minder virussen er rond gaan. Dus die selectiedruk kan wel zwaarder een bepaalde richting opduwen, als er tegenlijkertijd veel minder virus rondgaat waar die druk op kan werken, dan is dat meestal per saldo gunstig.

[Nog een reden om de boel open te gooien zodat mensen steeds met corona in aanraking komen en steeds meer weerstand krijgen. ]
Nonsens. Weerstand krijg je ook door vaccinatie. Alleen die route is een stuk veiliger.

[Stuur dan die vaccins naar landen die het echt nodig hebben.]
Kijk dit is het eerste zinnige stukje uit je tekst. Hier ben ik het ronduit mee eens. De pandemie effectief aanpakken doe je door de kwetsbaarsten wereldwijd het eerste te vaccineren. Nu vaccineren we de rijksten het eerst. De kwetsbaarsten in armere landen laten we gewoon stikken. Niet slim, want dat wordt een kweekvijver voor virusmutanten. Met het risico dat die inderdaad uiteindelijk ook tegen vaccins kunnen.

 • Vorige reactie op #10.2
#11 lmgikke

@0 “Verder wil het maar niet lukken incompetente bewindslieden en/of het hele kabinet plaats te laten maken voor een kundig zakenkabinet en gaat men over tot de orde van het zomerreces.”

Rutte was toch het zakenkabinet? zo is hij tien jaar geleden wel aan ons verkocht.

Kap toch eens met dat geneuzel over kundig zakenkabinet. Dat wordt alleen gebruikt door mensen die graag een ander kabinet zien, maar geen democratische of andere argumenten kunnen aandragen. Dan komt men met zo’n uitspraak. Want wie gaat bepalen wat kundig is ? of zakenkabinet? de Nederlandse burger? dan heet het verkiezingen. Of wie anders? dat zou niet erg democratisch zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie