Het gaat allang niet meer om de kinderen

Jenny Douwes speelde de vermoorde onschuld: ze had het alleen ‘akelig gevonden’ dat die Zwarte Piet-protesten tijdens de intocht van Sint in Dokkum zouden plaatsvinden vlakbij de feestvierende kinderen. Dat was echter maar de helft van het verhaal. Douwes had de week ervoor mensen opgeroepen de toegangswegen tot Dokkum te blokkeren, zodat de protesteerders Dokkum niet konden bereiken. Het Openbaar Ministerie greep donderdag in en verbood dat plan. Terecht: afritten blokkeren omdat je mensen die je onwelgevallig zijn, de pas wilt afsnijden? Als een legale demonstratie je niet bevalt, doe je daarover je beklag bij de burgemeester; je gaat niet de openbare weg afsluiten.

Foto: Jim Forest (cc)

Een einde aan de bezetting en de blokkade van Gaza zal Hamas verzwakken

OPINIE - De enige manier om aan de populariteit van Hamas een einde te maken, is door de gematigde krachten binnen de Palestijnse beweging tegemoet te komen.

Eind vorige maand zijn Israël en Hamas eindelijk een langdurig staakt-het-vuren overeen gekomen. In de oorlog die hier aan vooraf ging zijn meer dan 2.100 Palestijnen en 70 Israëli’s omgekomen bij zee- en luchtbombardementen, gevechten en raketbeschietingen. Volgens de Verenigde Naties was het overgrote deel van de slachtoffers burgers.

Tijdens deze oorlog hebben beide partijen zich schuldig gemaakt aan grootschalig geweld dat in strijd is met het internationaal recht. De raketten van Hamas, lukraak afgeschoten op Israël, zorgden voor angstige momenten voor miljoenen Israëli’s, en hebben in enkele gevallen geleid tot doden en gewonden. Grootschalige luchtbombardementen en beschietingen door Israël op de Gazastrook hebben tot de dood geleid van honderden vrouwen en kinderen – sommigen in hun slaap of spelend op het strand.

Het Israëlische leger legt de schuld voor de dood van burgers in Gaza bij Hamas. Het zegt dat Hamas zich verschuilt onder de bevolking en dat de oorlog snel zou zijn geëindigd als Hamas was gestopt met het afschieten van raketten. Het wijst op de extremistische ideologie van Hamas en het handvest, waarin wordt opgeroepen tot het veroveren van ‘geheel historisch Palestina’ (inclusief het huidige Israël) en het doden van Joden.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Foto: copyright ok. Gecheckt 11-02-2022

Opgesloten met een sluipmoordenaar

,,There is no death by natural causes in Gaza.”

Deze uitspraak komt niet van een Palestijn uit de Gazastrook. Ook niet van een mensenrechtenactivist. Nee, dit werd enkele jaren geleden gezegd door de Israëlisch Brigadier-Generaal Zvi Fogel.

Voor de duidelijkheid: de bevolking van de Gazastrook hongert of droogt niet massaal uit. Biafrabuikjes en dakloze kinderen zijn geen onderdeel van het straatbeeld. Geen Somalië of India. Nee, in Gaza is iets anders aan de hand. Hier voltrekt zich een sluipend, bijna onzichtbaar proces dat zich maar moeilijk vatten in woorden en daarom nog vaak onbegrepen. Het knabbelt levensjaren weg en maakt de levensjaren die overblijven miserabel.

Toch doelt Zvi Fogel met zijn uitlating niet (alleen) op overlijden als gevolg van stelselmatige bombardementen en beschietingen van burgerdoelen en dichtbevolkte gebieden in de Gazastrook.[1] Het gaat vooral ook om de ongezonde levensomstandigheden waaraan de inwoners als onderdeel van de afsluiting van de Gazastrook- opzettelijk aan worden blootgesteld. Dit leidt al enkele jaren tot vele onnodige zieken en doden.

Om te beginnen is meer dan 90% van het drinkwater vervuild. Wanneer ik ’s ochtends de kraan open draai, komt me vaak een vreselijke stank tegemoet. Ik heb de luxe dat ik me er alleen mee hoef te wassen heb de mogelijkheid om flessen water te kopen- maar de vele mensen die dit water noodgedwongen drinken, ontwikkelen nierstenen en andere chronische aandoeningen. Wat de afsluiting van Gaza hier mee te maken heeft? De waterzuiveringsinstallaties kunnen vanwege een verbod op invoer van bouwmaterialen niet onderhouden of gerepareerd worden. Daardoor kan drinkwater onvoldoende gezuiverd worden en belandt iedere dag 80 miljoen liter rioolwater in het grond- en zeewater.

Foto: Enric Borràs (cc)

Chamas, Chesbollah, Turkse ’terroristen’ en een ‘legale’ blokkade

Onweerstaanbaar werd ik herinnerd aan die keer, jaren geleden alweer, dat ik naast mijn intussen overleden NRC-collega Michael Stein zat bij een persconferentie in Algerije van de intussen ok al niet meer onder ons verkerende George Habash, de leider van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina.  Mijn collega Michael wilde wat vragen en riep om de aandacht te trekken: ´Mister Chabash, mister Chabash!´

Onmiddellijk zag ik tientallen vijandige blikken op Michael gericht, die zich met deze uitspraak kenbaar maakte als een zionist, misschien zelfs wel een Israeli. Ik moest hem een fikse trap onder de tafel geven en hem in het oor fluisteren: ´Michael, het is Habash, Chabash is de Israelische uitspraak,´ zodat hij zich  haastig kon corrigeren.

Het debat van donderdagmorgen in de Tweede Kamer over de komende ´Freedom Flotilla 2´ en de mogelijke deelname van Nederlandse organisaties daarin leverde een soortgelijke ervaring op. Uri Rosenthal had het consequent over Chamas en Chesbollah waar hij Hamas en Hezbollah bedoelde, daarmee te kennen gevend dat we een zionistische minister van buitenlandse zaken hebben, zoniet zelfs een Israelische.

Het was niet het enige dat opviel aan dit debat. Het belangrijkste was toch dat de Nederlandse regering, c.q. Rosenthal, kennelijk vindt dat de blokkade die Israel ten aanzien van Gaza in stand houdt legaal is. En het tweede dat belangrijk was, was dat geen van de Kamerleden dit standpunt aanviel, iets wat me zeer teleurstelde in PvdA, GroenLinks en de SP.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Een thuisland voor de Palestijnen

Eén van de schepen bij uitvaart (Foto: Flickr/freegazaorg)

Op dit moment is net bekend hoe het is afgelopen met de vloot van zes tot acht schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza: in ieder geval één schip is geënterd door het Israëlische leger, ook zijn er doden gevallen. Deze tocht had vooral een symbolische betekenis omdat men maar een erg beperkte hoeveelheid goederen mee kan nemen. Israël was echter nooit van plan om de vloot door te laten. Als het aan Israël ligt, blijven de grenzen van Gaza gesloten. Ook via de zee is de Gazastrip geblokkeerd, niet alleen voor hulpgoederen maar ook voor de visserij. Het is verboden om meer dan vijf kilometer uit de kust te varen. Dit is bijzonder schrijnend omdat er door de blokkade een groot tekort is aan vers voedsel.

De Gazastrook is sinds 2007 volledig afgesloten van de buitenwereld nadat Hamas door een staatsgreep aan de macht kwam. Israël beweert dat de afsluiting nodig is om te voorkomen dat Hamas wapens aan kan schaffen. De blokkade is niet alleen weinig effectief ? Hamas komt toch wel aan wapens door smokkel ? het is ook contraproductief omdat de bevolking er onder lijdt. Vooral kinderen lijden aan ondervoeding omdat er te weinig (vers) voedsel is.

Quote du Jour | Would Israel dare to stop…?

There is only one international voice that has influence in Israel and that is the United States. The same ships that brought relief to Haiti can bring food and medical supplies to Gaza. The United States should set a very short deadline for ending the blockage. If the siege is not ended, then American ships should set sail.. ..Would Israel dare stop and board American relief ships? (HuffingtonPost)

Geëngageerd ondernemer Michael Kieschnick keurt het geweld van de Israëlische commando’s scherp af en stelt dat het nu tijd is geworden dat de Amerikaanse marine de blokkade van Gaza doorbreekt. Vandaag veroordeelt de VN Veiligheidsraad de aanval op de Freedom Flotilla en roept op tot een onafhankelijk onderzoek. Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland, China, Brazilië en de Arabische vertegenwoordiger roepen op om blokkade Gaza op te heffen. De Amerikaanse overheid was veel milder en wil een onderzoek “naar al het geweld in het Midden-Oosten”. Onder het Amerikaanse volk is de onvrede over Israël echter veel groter: demonstranten op Times Square én zelfs een Republikeinse senator die oproept tot het beëindigen van de blokkade.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.