Chamas, Chesbollah, Turkse ‘terroristen’ en een ‘legale’ blokkade

Onweerstaanbaar werd ik herinnerd aan die keer, jaren geleden alweer, dat ik naast mijn intussen overleden NRC-collega Michael Stein zat bij een persconferentie in Algerije van de intussen ok al niet meer onder ons verkerende George Habash, de leider van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina.  Mijn collega Michael wilde wat vragen en riep om de aandacht te trekken: ´Mister Chabash, mister Chabash!´

Onmiddellijk zag ik tientallen vijandige blikken op Michael gericht, die zich met deze uitspraak kenbaar maakte als een zionist, misschien zelfs wel een Israeli. Ik moest hem een fikse trap onder de tafel geven en hem in het oor fluisteren: ´Michael, het is Habash, Chabash is de Israelische uitspraak,´ zodat hij zich  haastig kon corrigeren.

Het debat van donderdagmorgen in de Tweede Kamer over de komende ´Freedom Flotilla 2´ en de mogelijke deelname van Nederlandse organisaties daarin leverde een soortgelijke ervaring op. Uri Rosenthal had het consequent over Chamas en Chesbollah waar hij Hamas en Hezbollah bedoelde, daarmee te kennen gevend dat we een zionistische minister van buitenlandse zaken hebben, zoniet zelfs een Israelische.

Het was niet het enige dat opviel aan dit debat. Het belangrijkste was toch dat de Nederlandse regering, c.q. Rosenthal, kennelijk vindt dat de blokkade die Israel ten aanzien van Gaza in stand houdt legaal is. En het tweede dat belangrijk was, was dat geen van de Kamerleden dit standpunt aanviel, iets wat me zeer teleurstelde in PvdA, GroenLinks en de SP.

Ik vind dit onbegrijpelijk. Ik ben weliswaar geen jurist, laat staan deskundige op het gebied van het zeerecht, maar ten tijde van de Israelische overval op de Freedom Flotilla 1, op 31 mei 2010, bleek duidelijk dat er onder de geleerden verschil van mening is. Volgens het zogenoemde San Remo Manual is een zee-blokkade legaal in het geval van een Internationaal Gewapend Conflict (International Armed Conflict, IAC). Maar dat vereist dat het gaat om een conflict tussen staten – en Gaza is geen staat. Buiten dat is er alleen een mogelijkheid van een blokkade als sprake is van een bezetting, ook in dat geval zou sprake kunnen zijn van een IAC,  –  maar Israel ontkent dat het Gaza bezet houdt. Het wil dat niet erkennen omdat het dan namelijk gebonden zou zijn aan de bepalingen van de Vierde Conventie van Genève, en die geven weer aan dat wapens mogen worden tegengehouden, maar dat een blokkade van alle overige goederen ten behoeve van de bevolking doorgelaten moeten worden. En dan zou dus het tegenhouden van luxegoederen, voedingswaren, onderdelen, bouwmaterialen en noem maar op, zoals Israel nu doet,  absoluut ontoelaatbaar zijn. Kortom, het minste wat we ervan kunnen zeggen is dat de legale status van de blokkade open is voor discussie, zoniet ernstig omstreden is.

Ik voor mij houd me het liefst aan wat ik gisteren al aanhaalde: de conclusie van de Israelische mensenrechtenorganisatie Gisha uit 2007, die vaststelde dat de situatie in Gaza dusdanig door Israel wordt beheerst – door de controle van alle grenzen, het lucht- en zeeruim en de inzet van militaire technologie als onbemande vliegtuigjes die van een afstand monitoren – dat wel degelijk kan worden gesproken van een bezetting, of op zijn minste van een gedeeltelijke bezetting. En volgens Gisha moet hieruit worden afgeleid dat Israel dus ook de verplichting heeft om te zorgen dat alle goederen waar de bevolking behoefte aan heeft in overeenstemming met de Vierde Geneefse Conventie worden doorgelaten. Israel doet dat echter niet, en in die zin is dus de blokkade volgens Gisha zonder meer illegaal.

Uiteraard is dat niet het standpunt van Rosenthal. Maar dat geen Harry van Bommel of Mariko Peters ermee komt is teleurstellend op zijn minst. Wat nog veel erger is, is de onvervalst rechtse atmosfeer die uit zo´n Kamerdebat spreekt. Rechtse partijen als ChristenUnie, SGP, CDA. PVV en ook niet te vergeten de VVD praten bij voortduring over  ´de terreurorganisatie Hamas´ en buitelen over elkaar heen om te wijzen op het ´provocerende´, zoniet ´illegale´ karakter van een eventuele deelname van Nederlands organisaties aan de Freedom Flotilla 2. En bij dat gepraat over het illegale en/of provocerende karakter van de onderneming blijkt de onkunde, om niet te zeggen het onbenul van veel Kamerleden zoals Voordewind, Ormel, Van der Staaij en Ten Broeke. Zij komen namelijk steeds aan met het oude verhaaltje dat de IHH, de Turkse mensenrechtenorganisatie die de Feedom Flotilla 1 op touw zette en die bij de organisatie van Flotilla 2 weer van de partij is, een ´terroristische´ organisatie zou zijn. Dat werd indertijd gesteld door  Israel, waarbij dan werd verwezen naar een of ander obscuur Deens rapport, maar door geen enkel feit gestaafd. Wel werd er dan weer gewezen naar het feit dat Duitsland de Duitse IHH heeft verboden omdat die gelden overmaakte naar Hamas, wat volgens de EU-richtlijnen verboden is omdat Hamas een terreurorganisatie zou zijn. Maar wat daarbij dan even over het hoofd werd gezien, was dat er géén banden bestaan tussen de Duitse IHH en de Turkse.

Dat verhinderde veel Kamerleden echter niet om dat verhaal van intussen een jaar oud, weer op te rakelen, nu er klaarblijkelijk – net een paar dagen geleden – in Nederland beslag is gelegd op de tegoeden van IHH Nederland omdat het geld naar IHH Duitsland zou hebben overgemaakt. Ook IHH Nederland staat los van IHH Turkije, iets wat Rosenthal overigens heel terloops even aanstipte. Maar Rosenthal deed dat zozeer in een bijzin dat het leek of hij wilde dat niemand het zou horen, wat misschien ook wel een feit was. En sommige verhalen willen, omdat ze van pas komen, ook gewoon niet dood.

Verder lijkt het ook het door MEMRI en rechtse bloggers verspreide nieuws dat Bülent Yildirim, het hoofd van IHH Turkije, kort geleden in een rede heeft gezegd dat ´de hele wereld is geïnfecteerd door het virus van het zionisme´, hard aangekomen te zijn bij de rechtse partijen, evenals het feit dat hij had gesproken over de Aqsa moskee in Jeruzalem als zijnde ´bezet´. Geen vriendelijke woorden inderdaad, maar vanuit Yilderim´s standpunt bezien eigenlijk niet helemaal onbegrijpelijk. En in iedere geval niet echt een bewijs dat hij een terrorist zou zijn.

Het bontst maakte overigens Ten Broeke van de VVD het die tot twee keer toe reclame maakte voor een film van het BBC-programma Panorama over de bestorming van de Mavi Marmara, verleden jaar op 31 mei. Ten Broeke had geen duidelijker voorbeeld kunnen geven van zijn slecht geïnformeerd zijn en vooringenomenheid. Deze film, van Jane Corbin, is deels gemaakt met van de schepelingen aan boord van de Mavi Marmara afgepakt materiaal dat Corbin kennelijk van de Israeli´s heeft gekregen. Dat op zich is al een teken dat Corbin´s film bevooroordeeld moet zijn en dus niet kan deugen. Hij is dan ook door veel mensen afgekraakt, onder meer (hier) door mij. Maar Corbin maakt niet alleen gebruik van gestolen materiaal. Het is nog erger, zij gebruikt tapes die zogenaamd de conversatie weergeven die de Israelische marine had met de bemanning van de Mavi Marmara. Daarop uitten de Turken kreten als ´Remember 9/11, guys´ en  ´Go back to Auschwitz´. Behoorlijk dreigend en misschien zelfs wel antisemitisch, ware het niet dat de tapes door de Israeli´s waren vervalst, zoals onder meer door bloggers uitgebreid was gedemonstreerd.

Ten Broeke had dat kunnen en eigenlijk ook moeten weten – zoals ook Corbin dat vermoedelijk best wist voor zij besloot de tapes toch maar wel in haar film te gebruiken. Het geeft het niveau weer van de Nederlands Tweede Kamer dat dit staaltje onbenul (of  was het arrogantie?) van deze VVD-er kan passeren zonder dat het door wie dan ook wordt afgestraft. Ik vond het een ontluisterende ervaring. Van Bommel (SP) die zich aan de veilige kant opstelt, Mariko Peters (GroenLinks) die met veel zinloos misbaar niet veel verder gaat dan vragen aan de minister of hij toch niets een tegen Israel kan zeggen dat ze meer moeten doorlaten, en een onervaren dame van de PvdA die het redelijk deed, maar niet doorpakte.

Lees meer bij Abu Pessoptimist.

 1. 1

  Voor de zoveelste keer blijkt dat we hier helemaal geen oppositie hebben. In ieder geval niet als het over het buitenland gaat.

 2. 2

  grappig dat Nederlandse terrrorist staat en terrorist media-> Turken % IHH als terroristen zien het moet niet gekker worden!De pkk terroristen die kinderen vermoorden worden vrijheidstrijders genoemd terwijl IHH mensen helpt en die vervolgens aangevallen word door zion piraten !

 3. 3

  Laten jullie vooral niet na om je midden-oosten-ruzies overal ter wereld uit te vechten, jongens! Echt, hebben jullie wel genoeg ruimte? Moet ik een badje klaar zetten? Is het niet te warm? Massage erbij? Kan ik hier nog een Palestijn pijpen? Een Jood aftrekken? Zodat iedereen zich vooral gemakkelijk, ontspannen en vooral speciaal genoeg voelt voor weer het volgende robbertje in de zandbak? Je zegt het maar hoor. Wij serveren wel.

  En dan het gek vinden als de hele wereld van je kotst en wil dat je oprot.

 4. 4

  Als ik ergens van kots en wil dat ze oprotten, dan is het mensen die beweren dat ze neutraal zijn in dit conflict. Ik durf trouwens te wedden dat Rosenthal dat ook beweert.

 5. 9

  Er wordt toch wel iets beweerd in dit stuk? Daarop gaat niemand in. Mij trekken de tenen krom van plaatsvervangende schaamte.
  Er is toch een beschamend en onterend conflict gaande, er worden toch oorlogsmisdaden begaan, er worden toch terroristische aanvallen gepleegd, de internationale verhoudingen worden toch door dit conflict vergiftigd?
  Je zou dan toch eens kunnen kijken naar de internationale regels, die zijn afgesproken. Of naar het niveau waarop het parlement daarover debatteert? Of ben je als je niet onvoorwaardelijk voor Israël bent meteen een antisemiet?
  Wie gaat nu gewoon eens koel in op wat hier staat?

 6. 10

  @tom; Het probleem is toch dat helemaal niet kan worden vastgesteld of die blokkade illegaal is of niet ? Dat is het mooie van deze issue: iedereen kan de San Remo manual lezen en er zijn kant van het verhaal uit destilleren.

  Je kunt aan de ene kant zeggen dat Gaza niet een eigen staat is. Aan de andere kant kun je zeggen dat de Palestijnse autoriteit soms wel een eigen staat *wil* dus wat zeuren ze nou. Je kunt aan de ene kant zeggen dat je een haven zonder een oorlogsverklaring niet mag blokkeren. Je kunt aan de andere kant zeggen dat iedere marine ieder schip waar ook ter wereld mag stoppen als er vermoeden is van smokkelwaar aan boord, of piraterij. Je kunt aan de ene kant zeggen dat Israel Gaza uithongert, aan de andere kant dat Israel keer op keer gezegd heeft dat de Gazanen een nabij gelegeen haven van Israel mogen gebruiken.

  Heb ik nu alle argumenten genoemd ? Ja, da’s mooi. Dan kunnen beide partijen nu weer vrolijk doorgaan met globale aandachtshoer spelen. Want eigenlijk maken argumenten toch niet uit.

 7. 11

  @KJ: wat een onzin. Je hebt leuk de argumenten herhaald, maar dat zegt niets over de waarde van de argumenten. Sommige argumenten zijn meer waar dan andere. Wat misschien nog wel belangrijker is, sommige argumenten zijn moreel juister dan andere. Als je iets beter gaat kijken is er in het Israel-Palestina conflict geen sprake van morele equivalentie, en is het dus heel goed mogelijk om een standpunt in te nemen.

  Israel hongert Gaza uit wordt niet weersproken met dat Israel een andere haven aanbiedt. Ze controleren immers ook de landsgrenzen.

  Israel is een gewelddadige paranoïde staat; als de Israelische regering met argumenten komt, ben ik bij voorbaat sceptisch. Als vredesactivisten (let wel, dit zijn mensen die voor vrede in de regio gaan, geen Hamas aanhangers) met argumenten komen, zijn die een stuk betrouwbaarder.

  De staat van debat in het Nederlandse parlement over dit issue is inderdaad om te huilen. In iets mindere mate geldt dat ook voor ander buitenlands beleid, overigens. Mensen met kennis van zaken, die bovendien buiten de bestaande frames durven stappen zijn dun gezaaid.

  Jij reageert slechts met cynisme, en ondersteunt daarmee de status quo. Hou je mond, of verdiep je echt in de situatie en kom dan met een onderbouwde mening.

 8. 13

  Waarom zo moeilijk doen met bootjes?
  Waarom niet gewoon vanuit Egypte Gaza binnenwandelen?
  Zoals over Gaza wordt geschreven lijkt het wel alsof heel die paar voetbalvelden totaal omsingeld zijn door Israel, dan moet je wel straf met de rug naar de Egyptische grens blijven staan met een paar forse oogkleppen op om die fantasie staande te houden, maar dat lukt een boel mensen prima.

  Overigens is elke grens defacto een blokkade, het sterft van de grenzen op deez aard die geblokkeerd zijn voor verkeer van mensen en goederen, alle grenzen zijn nu eenmaal gelijk maar sommige grenzen zijn meer gelijk dan andere.

 9. 14

  @13, Dat kan ook niet, want dan wil Israel het ook controleren. Nou is dat niet erg, ware het niet dat ze het, om te treiteren, de producten net zo lang laten staan tot ze kapot gaan in de warme zon voordat ze ze doorlaten. Bij die grens oversteek post krijg je er ook niks door, het is dus een illusie die instant word gehouden dat je daar via voedsel kan importeren.

 10. 15

  @vanderF: wellicht krijg je binnenkort je zin. Egypte heeft aangekondigd de grens met Gaza te openen (of althans het beleid te versoepelen). Dat impliceert natuurlijk wel de grens nu natuurlijk hardstikke dicht zit…

 11. 17

  @15,
  zo dicht zit hij nou ook weer niet en het is aan inderdaad aan Egypte de grens te openen of niet,
  wat ik al zei dus..

 12. 18

  Nog geen woord over de Arabische Lente en de overeenkomst tussen Fatah en Hamas. Netanyahu gaat de Amerikaanse senaat toespreken, maar waarover gaat hij het hebben? Hamas was terrorisme, dus hij is in twee minuten klaar.
  Maar nu peetoom Mubarak en vriend Assad zijn weggevallen als steunpilaren hebben de Palestijnen begrepen dat ze beter kunnen samenwerken. Waarom zou je niet met extremisten zaken doen? Dan ben je in een keer klaar, want dan neem je de matigen mee. Als je alleen een overeenkomst sluit met Fatah, moet je alsnog weer verdeeldheid vrezen.
  Ik bedoel: er zou iets goed kunnen gaan; waarom hebben we het daar niet over?

 13. 22

  Ik zal je helpen, Prediker:
  “Artikel 7: „Dankzij de uitbreiding van de moslims over de hele wereld, die de zaak van Hamas navolgen, (…) is de beweging een universele. Zij is daartoe in staat vanwege haar helderheid van denken, de adel van haar doelstelling en de verhevenheid van haar doelen. (…) Wie twijfelt aan haar waarde of vermijdt haar te steunen of zo blind is haar rol te ontkennen, tart het lot. (…) De profeet -zegen en vrede zij met hem- heeft gezegd: „De jongste dag zal niet komen voordat de moslims tegen de Joden strijden (en de Joden doden) en de Jood zich achter stenen en bomen verstopt. De stenen en bomen zullen zeggen: O moslim, een Jood verstopt zich achter mij, kom en dood hem (…).””

  @Prediker
  wat is jouw versie van dat artikel 7?
  Volgens mij moeten de Joden, waar ook ter wereld gewoon dood.
  Door spijkerbommen, raketten op woonwijken, whatever.
  De stenen en de bomen willen dat de Joden dood moeten.
  Volgens Hamas.
  En allah weet het beter.
  Dat kostte Theo van Gogh al de kop.
  Weet jij het beter dan Hamas?
  Vertel.

 14. 23

  Jelle, dat handvest van Hamas kun je o.a. hier vinden.

  In artikel zes kun je lezen:

  “The Islamic Resistance Movement is a distinct Palestinian Movement which owes its loyalty to Allah, derives from Islam its way of life and strives to raise the banner of Allah over every inch of Palestine.”

  En in artikel zeven lezen we:

  “Hamas is one of the links in the Chain of Jihad in the confrontation with the Zionist invasion. It links up with the setting out of the Martyr Izz a-din al-Qassam and his brothers in the Muslim Brotherhood who fought the Holy War in 1936; it further relates to another link of the Palestinian Jihad and the Jihad and efforts of the Muslim Brothers during the 1948 War, and to the Jihad operations of the Muslim Brothers in 1968 and thereafter.”

  Kortom, Hamas ziet zichzelf als staande in een traditie van gewelddadig verzet tegen de zionistische overname van Palestina, dat ze als islamitisch land beschouwt.

  “But even if the links have become distant from each other, and even if the obstacles erected by those who revolve in the Zionist orbit, aiming at obstructing the road before the Jihad fighters, have rendered the pursuance of Jihad impossible; nevertheless, the Hamas has been looking forward to implement Allah’s promise whatever time it might take.”

  Daar staat dus: ook al is het lang geleden dat er gevechtstroepen waren die tegen de zionisten vochten, en hoe lang het ook mag duren voordat we de wapens op kunnen nemen (in 1988 was Hamas een organisatie die helemaal niet bij machte was gewelddadig verzet te plegen), we vertrouwen op Gods belofte dat we nog eens een keer tegen de Joden zullen strijden.

  Daar staat dus niets over spijkerbommen en het opblazen van pizzeria’s. Dat is maar een tactiek.

  De verwijzing naar de apocalyptische tekst waarin moslims tegen joden zullen strijden, houdt verband met de komst van de antichrist, dajjal. Die zal, volgens islamitische overlevering een enorm leger van heidenen, christenen en ook joden achter zich scharen om de moslims te verpletteren (vlg. christelijke apocalyptische voorstellingen).

  “Narrated by Anas ibn Malik (radiAllahu anhu) Allah’s Apostle (salAllahu alayhi wasalam) said, The Dajjal would be followed by seventy thousand Jews of Isfahan wearing Persian shawls.” [Sahih Muslim #7034]

  Kortom: Hamas heeft een missie voor Palestina (nl. de zionisten verdrijven en een islamitische staat oprichten). Die missie is universeel in zoverre mensen overal ter wereld hand en span diensten verrichten aan deze zaak. Ze geloven dat God hen nog eens de middelen zal verschaffen om het IDF te verslaan, en daarvoor verwijzen ze naar een apocalyptische tekst die zegt dat de moslims nog eens tegen de joden ten strijde zullen trekken (en winnen natuurlijk) voor het einde der tijden aanbreekt.

  Er staat helemaal niets in dat handvest over het opblazen van pizzeria’s of het opjagen van alle joden ter wereld. Als het wel zo was, dan zou Hamas wel aanslagen plegen op gebouwen van AIPAC, en synagoges in de VS, denk je niet?

 15. 24

  @Prediker
  Hamas is gewoon ’n jodenhatende moordenaars-club.
  Anti-zionisten?
  Kom toch…

  Hamas verwijst naar 1 v/d meest smerige anti-semitische teksten die ooit gepubliceerd zijn:

  Artikel 32: (…) „Aan het zionistische plan zal geen einde komen. Na Palestina zullen de zionisten hun gebied willen uitbreiden van de Nijl tot aan de Eufraat. Als ze het gebied hebben verteerd waarop ze hun hand hebben gelegd, verlangen ze een verdere uitbreiding. Hun programma is vastgelegd in de ”Protocollen van de Wijzen van Sion”. (…). Hamas beschouwt zichzelf als de voorhoede van de gezamenlijke strijd tegen het wereldzionisme. (…) Islamitische groeperingen in de hele Arabische wereld zouden hetzelfde moeten doen, omdat zij voor hun toekomstige opdracht, de strijd tegen de oorlogszuchtige Joden, het beste zijn uitgerust. (…)”

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Protocollen_van_de_wijzen_van_Sion

  “Gedurende de hele 20e eeuw hebben antisemitische bewegingen in Duitsland, Oost-Europa, de Verenigde Staten en in verschillende Arabische landen met grote gretigheid van de Protocollen gebruik gemaakt, ten behoeve van antisemitische maatregelen om het ‘joodse gevaar’ in te dammen. Bij verschillende uitingen van antisemitisme, ook tegenwoordig nog, duiken de Protocollen steeds weer op. Een actueel voorbeeld is het handvest van de Palestijnse beweging Hamas, waar veelvuldig uit de ‘Protocollen van Sion’ geciteerd wordt om de ‘zionistische samenzwering’ aan te tonen. In het Midden-Oosten wordt over het algemeen niet getwijfeld aan de echtheid van de Protocollen en zijn deze dan ook op grote schaal verkrijgbaar als ‘historische literatuur’ [1] [2].”

  En:
  “Een Amerikaanse uitgave van de Protocollen werd in 1920 gesponsord door de autofabrikant en uitvinder van de lopende band Henry Ford, onder de titel The International Jew (De Internationale Jood). In 1927 biedt hij echter publiekelijk zijn excuses aan, geeft toe dat het om een vervalsing gaat en geeft opdracht om verdere uitgave stop te zetten. Hij sprak later echter wel zijn waardering uit voor Nazi-Duitsland[3].
  Een meermaals uitgegeven versie is de Franstalige versie van R. Lambelin vanaf november 1967 door Faëz Ajjaz bij de Presses Islamiques de Beyrouth[4]. Ajjaz beweerde correspondent te zijn van het Franse persagentschap AFP en men vermoedt dat hij een Syriër is die nauwe banden onderhield met Saoedie-Arabië en zowel Islamisten als Palestijnse terroristen in Libanon [5]. De uitgever heeft andere antisemitische boeken op zijn lijst staan[6] en wordt door het Belgisch gerecht ook in verband gebracht met extreem-rechts in Vlaanderen (Westland New Post, de Bende van Nijvel en Latinus)[7]. Ajjaz zou ook wapens geleverd hebben aan de extreem-linkse en Palestijnse terreurbewegingen in Libanon.”

  Frisse jongens, die “antizionisten” en hun supporters.
  Vind je ook niet?