Teeven wil uitgeprocedeerde vluchtelingen opnieuw de straat op sturen

Ruim honderd uitgeprocedeerde asielzoekers van de groep 'Wij zijn hier' (We Are Here), die worden opgevangen in de Vluchtgarage in Amsterdam, moeten het gebouw uit. Staatssecretaris Teeven van Justitie heeft de Tweede Kamer laten weten dat de garage in Zuidoost zal worden ontruimd. De bewoners hebben een brief van de officier van justitie gekregen. Er is geen datum genoemd waarop de garage wordt ontruimd. Volgens Teeven zijn de Amsterdamse asielzoekers gericht op een verblijf in Nederland en willen ze niet vertrekken. Uit de Vluchtgarage zijn volgens hem tot nu toe vijf asielzoekers naar hun eigen land teruggekeerd. Marjan Sax, die als woordvoerder voor de vluchtelingen optreedt, zegt in een persbericht dat Teeven 'opnieuw onjuiste informatie' verspreidt over de mogelijkheden tot terugkeer van de afgewezen asielzoekers.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Foto: isafmedia (cc)

Toestaan debat over uitgewezen tolk wijs besluit

OPINIE - Ahmadzai tolkte destijds onder andere voor Nederland in Afghanistan en zou daardoor gevaar lopen. Hij ontvluchtte het land en vroeg asiel aan in een ander land dan Nederland, namelijk Noorwegen. Dat verzoek werd afgewezen en onder de geldende regels dat landen elkaars asielbeslissingen overnemen werd hem ook asiel in Nederland ontzegd. (Een voorlopige voorziening werd afgewezen).

Daarna wilde de coalitie een debat daarover in de Tweede Kamer aanvankelijk het liefst voorkomen. Dat laatste met als argument dat de Kamer niet over individuele gevallen moet praten en geen hoger beroepsinstantie is. Gelukkig komt er nu toch een plenair debat op verzoek van Sjoerdsma (D’66). En gelukkig gaf de PvdA het verzet daartegen op.

De argumenten om aanvankelijk een discussie tegen te houden zijn niet erg sterk. De Kamer stelt regelmatig vragen en stelt kwesties aan de orde over en naar aanleiding van individuele gevallen. Destijds was er de zaak van Mauro. Ook afgelopen week hield de Kamer zich bezig met de vraag of Mohammed B. handlangers had en wordt een brief gevraagd aan de minister en een debat georganiseerd.

En die praktijk dat er in individuele casusposities wordt gesproken is niet uitzonderlijk. Het gaat er toch ook niet om of de Kamer een hoger beroepsinstantie is, maar om de bewindslieden te controleren op de toepassing van beleid. Controle is toch vaak naar aanleiding van individuele of groepen van individuele gevallen?

Foto: UNICEF Ethiopia (cc)

Liegen door associatie

ANALYSE - Bush jr en co waren er goed in, zaken associëren zodat mensen zelf oorzakelijk verband dachten te zien. Praten over terroristen en 911 in de ene zin, praten over het kwaadaardige regime in Irak in de volgende zin. Steun voor aanval groeide vanzelf.
Dat noem ik liegen door associatie. Er is vast een mooiere term voor.

Vandaag weer zo’n geval. Dit keer in de Telegraaf en daarna bijna 1 op 1 overgenomen op de Dagelijkse Standaard.
In beide stukjes zitten twee associaties die er bewust ingebracht worden. De eerste associatie is dat de “asielindustrie” zorgt voor toename asielzoekers. De tweede associatie is dat politiek links zit achter de asielindustrie lobby.

Te beginnen met de eerste. De associatie gaat via het streven naar een pardon. Een generaal pardon of een kinderpardon zou er namelijk voor zorgen dat er meer asielzoekers komen. De beruchte aanzuigende werking. Hoewel de Telegraaf wel zegt dat een causaal verband niet te leggen is, is de associatie wel opnieuw genoemd:

De succesvolle lobby van pressiegroepen voor twee pardonregelingen is niet zonder gevolgen gebleven. Vorig jaar, na de totstandkoming van het kinderpardon, steeg het aantal asielaanvragen met bijna vijftig procent. Eenzelfde trend was zichtbaar in de jaren na het generaal pardon uit 2007.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Foto: UNICEF Ethiopia (cc)

Tweeduizend ‘verweesde’ asielkinderen alsnog verblijfsvergunning

DATA - Tweeduizend ‘verweesde’ asielkinderen krijgen alsnog een verblijfsvergunning. Dat blijkt uit een analyse van de nieuwste cijfers van het aantal asielaanvragen over 2013. Het gaat hier om kinderen die in eerste instantie geen toegang tot Nederland kregen –door een uiterst streng toelatingsbeleid. Dat beleid was in 2009 ingesteld door Albayrak (PvdA), maar werd eerst door Leers (CDA) en vervolgens Teeven (VVD) versoepeld.

De Kinderombudsman (KO) schreef in juni vorig jaar een vernietigend rapport over de situatie waarin kinderen verkeerden die niet naar hun ouder(s) mochten:

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind schrijft voor dat een kind het recht heeft om op te groeien bij de ouders, tenzij dit niet in het belang van het kind is. De Nederlandse overheid heeft onder dit verdrag de verplichting om aanvragen tot gezinshereniging met spoed, menselijkheid en welwillendheid te behandelen. De Kinderombudsman constateert dat aan geen van deze verplichtingen is voldaan.

Dat is niet mis en ronduit beschamend voor ieder land en helemaal voor een land als Nederland. Het was het door Albayrak (PvdA) ingezette beleid dat tot deze situatie heeft geleid, zoals blijkt uit de volgende cijfers van de KO:

t1

Op grond hiervan concludeert de KO:

Foto: SP Groningen (cc)

Nederland minder streng in asielbeleid dan omringende landen?

DATA - [Update onderaan]

Nederland staat als streng bekend als het om asielbeleid gaat. Asielzoekers krijgen hier niet zomaar een verblijfsvergunning, de IND is gebrand op het afwijzen van verzoeken. Uit voorlopige cijfers van Eurostat blijkt dat dat beeld in Europees verband niet klopt.

Ik heb het aantal eerste beslissingen op asielaanvragen(dus niet beroep of hoger beroep) per EU-land vergeleken met het aantal afwijzingen. Het gaat om data uit de eerste drie kwartalen van 2013. Daaruit blijkt dat in Nederland 41 procent van de beslissingen afwijzend was. Buurlanden Duitsland (71 procent) en België (69 procent) waren veel strenger.

Sterker nog: Nederland heeft op vier landen na (Italië, Roemenië, Bulgarije en Malta) het laagste percentage afwijzingen van het totaal aantal beslissingen.

De percentages laten zien dat de IND misschien toch niet gebrand is op in eerste instantie aanvragen afwijzen, zoals wel eens gesuggereerd wordt. Maar het lagere percentage in Nederland zou ook kunnen komen door de herkomst van asielzoekers die naar Nederland komen. Irakezen en Somaliërs bijvoorbeeld hebben veel meer kans om toegelaten te worden dan Russen en Serviërs.

Het zou natuurlijk interessant zijn om het aantal afwijzingen te vergelijken met het aantal aanvragen, maar die cijfers laten zich moeilijk vergelijken. Immers, niet alle beslissingen in een bepaalde periode betreffen aanvragen uit die periode.

Foto: Eric Heupel (cc)

Stijging asielzoekers 2013 in langjarig perspectief

DATA - Vandaag publiceerde de IND de cijfers over het aantal asielzoekers in 2013. Een ‘forse toename‘ wordt gemeld.

Van 2012 naar 2013 is er sprake van een toename van 30%. Dat is inderdaad fors te noemen. En dat brengt 2013 ook op een niveau dat we in Nederland niet meer gekend hebben sinds 2002.

Maar voor het juiste perspectief is het goed om ook de periode ervoor zichtbaar te maken. Hier de jaarcijfers vanaf 1998:

asiel_1998_2013jr_475

Let op, dit zijn alleen asielaanvragen.

Vorige Volgende