Terugverlangen naar Henk Bleker

COLUMN - Soms verlang ik in enen terug naar de dagen van Henk Bleker. U weet wel, die staatssecretaris van landbouw en visserij. In dat onzalige PVV-gedoogkabinet, dat hij als interim-voorzitter van het CDA zelf mogelijk had gemaakt. De man die zich onsterfelijk heeft gemaakt met het ‘briefje aan Mauro’.

Blekers mediageniekheid ligt erin dat hij zo geweldig kon schmieren. Vol pathos wist hij over te brengen dat al dat kinderleed hem ook vreselijk aan het hart ging, maar dat er nou eenmaal grotere belangen mee gemoeid waren en dat de Nederlandse rechtsorde verlangde dat zo’n Mauro, met diens grote bruine ogen, het land uit werd gewieberd.

Het gaat mij er om, er is uiteindelijk een rechtsgeldig besluit genomen. Maar ik, ik walg zelf van de woorden, laten we zeggen als ik naar Mauro kijk. Ik walg zelf van de woorden. Want kijk.. maar aan de andere kant: de samenleving redeneert net als ik privé, maar de overheid moet redeneren vanuit het handhaven ook van de rechtsorde, van het rechtssysteem en van de wet- en regelgeving…

Kijk, dat stelt mij als burger nou gerust: politici die beleid verdedigen waardoor mensen rücksichtslos gemangeld worden, terwijl ze toch laten zien het hart op de goede plek te hebben. Dat stelt het geweten gerust, hetgeen de slaap der onschuldigen aanzienlijk vergemakkelijkt. Kom daar nog maar eens om!

Drie farizeeërs en een psychopaat

De huidige lichting politici weet zich duidelijk geen houding meer te geven wanneer ze geconfronteerd worden met de slachtoffertjes van het overheidsbeleid, waar zij zelf verantwoordelijk voor zijn, zoals onlangs in de tv-reportage ‘Terug naar je eige land’. Alexander Pechtold (D66) stak een mooie, maar nietszeggende preek af; Van Haersma-Buma (CDA) schoof alle verantwoordelijkheid voor het overheidsbeleid in de schoenen van de rechterlijke macht; Lodewijk Asscher (PvdA) deed net alsof programmamaker Tim Hofman met zijn buitenechtelijke kind aan was komen zetten; en Klaas Dijkhoff (VVD) deed een gevoelloze imitatie van Frank Underwood door de doodsangst van de negenjarige Nemr ijskoud te reduceren tot een mediaframe.

De kijkers zag drie farizeeërs en een psychopathische machiavellist. Al die uurtjes mediatraining blijken niet opgewassen tegen het chronische gebrek aan authenticiteit en/of menselijkheid dat deze politici ten toon stelden.

Job Cohen

Van de zomer zaten Henk Bleker en Job Cohen nog eens bij Margriet van der Linden in de studio om te praten over het dresseren van hoogoplopende emoties in het licht van de Nederlandse wet- en regelgeving. Het wordt nog wel eens vergeten dat Job Cohen namens het kabinet Kok als staatssecretaris van Justitie de architect was van het strenge asielbeleid dat we nu hebben.

Toen Cohen vertrok om burgemeester te worden van Amsterdam, werd hij opgevolgd door Ella Kalsbeek, die tijdens een kamerdebat over de vraag hoe het nu zat met de rechten van kinderen de niet mis te verstane woorden uitsprak: “Een kind is geen ticket.”

Dat is de PvdA voor u. Spijkerhard in het beleid. Zou je niet zeggen als je afgaat op De Telegraaf, GeenStijl of The Post Online, laat staan sociale media als Twitter en Facebook. Want Cohen weet het te verkopen met een menselijk gelaat, en dat zet mensen op het verkeerde been.

Ook Cohen redeneert: we kunnen nou eenmaal niet de halve wereld hier opvangen, en elke generale uitzondering die je maakt, brengt met zich mee dat je de bakens verzet. Vervolgens is er altijd wel weer een nieuwe groep die net buiten de boot valt. Op een gegeven moment moet je ergens een streep trekken. ’t Is hard, maar het kan niet anders.

Overheidsbeleid

Wat Cohen buiten beschouwing laat is dat de overheid nogal wat van deze gevallen zelf mede creëert.

Asielrechtadvocaten en vluchtelingenondersteuners klagen bijvoorbeeld steen en been dat de IND telkens een half jaar de tijd neemt om met een reactie te komen, zonder dat er werkelijk inhoudelijk ingegaan wordt op wat een asielzoeker te berde brengt. Daaruit rijst het beeld op dat de IND dermate onderbezet is, en zulke achterstanden heeft, dat men er amper aan toekomt om een bezwaar binnen de gestelde termijn te beantwoorden, laat staan adequaat te behandelen.

Met gevolg dat asielzoekers naar de rechter stappen. Overigens zijn ze niet de enigen: wordt de asielzoeker in het gelijk gesteld, dan gaat de Nederlandse overheid vaak in beroep. Zo wordt er inderdaad lekker met procedures gestapeld. Maar dat ligt lang niet altijd aan de asielzoekers in kwestie.

Onder het grote publiek heerst het hardnekkige idee dat asielrechtadvocaten vluchtelingen stimuleren om tot het einde toe zinloze procedures te voeren, omdat de broodwinning van die advocaten daaruit bestaat; maar ook dat is volgens betrokken advocaten zelf een fabeltje. Een fabeltje dat overigens wel gretig wordt rondgepompt door slecht geïnformeerde columnisten en opportunistische politici.

Dan hebben we het er nog niet over dat de Nederlandse overheid landen als Irak en Afghanistan doodleuk als ‘veilige’ terugkeerlanden aanmerkt, terwijl ze diezelfde landen voor Nederlandse inwoners als onveilig aanmerkt vanwege gewapende conflicten en ontvoeringsgevaar. Of dat de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State in het behandelen van asielzaken vooral bezig is de beslissingen van de IND juridisch recht te breien, en zo als verlengstuk van de uitvoerende macht optreedt in plaats van te functioneren als controleorgaan.

Droge ogen

Kortom, het Nederlandse asielbeleid is er niet enkel in haar regelgeving, maar ook in haar opzet en uitvoering vooral op gericht zoveel mogelijk mensen af te kunnen wijzen. En dat is ook precies waar het overgrote deel van de Nederlandse burgers voor kiest. Alleen moet je dat dus niet met droge ogen aan ze verkopen. Dat slaapt namelijk toch net wat minder lekker.

Dan verlangt een mens in enen toch terug naar de dagen van Henk Bleker.

Reacties (51)

#1 Janos

Mooi stuk.

 • Volgende discussie
#2 Prediker

Nog zo’n informatief draadje van asielrechtadvocaat Wil Eikelboom naar aanleiding van het optreden van staatssecretaris Mark Harbers in het praatprogramma Pauw.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Lutine

De moraal? Als je geen farizeeër wilt zijn, creëer dan een veilige (op)positie. Vanaf welke zijlijn dan ook kan je je emoties laten gelden en onbeperkt commentaar leveren. Ik begrijp die dingen, dat zou ik ook doen als ik Thieme, Marijnissen of Klaver zou heten. Alles liever dan een farizeeër zijn!

Heeft iemand Pontius Pilatus nog gezien de laatste tijd? Oh wacht, ook oppositie;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Manfred

Ja, dus?

Het gestuntel van de politici kwam doordat ze met drie partijen tegelijk moesten communiceren: belanghebbend asielkind, aksiejournalist en via de camera met hun publiek.

Een extra mediatrainingkje verhelpt dat probleem: richt je op éen partij.

Praat met het kind, negeer de vragen van de journalist en laat de camera slechts getuige zijn. Of praat met de journalist en gebruik de vragen van het kind als voorbeelden in het gesprek met de journalist zonder naar het kind te switchen. Of richt op Wiegeliaans alleen op het publiek en gebruik de vragen van de journalist en kind alleen als aanleiding om je verhaal af te steken.

Gaat het dan echt niet om de inhoud? Nee. Het gaat om mediatruukjes. Deze keer won Hofman met een truukje om een populistisch stukje emo-tv te maken. Om centjes te verdienen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Co Stuifbergen

@3: Thieme of Klaver of Marijnisse zouden:
– asielzoekers niet uitzetten zolang een procedure loopt
– advokaten een betere vergoeding geven, zodat mensen niet zonder advokaat zitten (dat zouden ze natuurlijk ook doen voor Nederlanders die geen advokaat betalen kunnen)
– De IND niet automatisch in beroep laten gaan.

Op die manier krijgen kansloze asielzoekers nog steeds geen asiel, en handhaven we wel het recht op asiel voor vluchtelingen.

Zowiezo zou een comptente minister zorgen dat de IND wat sneller z’n werk doet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Basszje

@5: Sowieso bestaat de IND niet om asielbeleid vorm te geven, uitsluitend om procedures zo lang mogelijk te laten duren, te traineren en zoveel mogelijk mensen het land uit te zetten. En daarna gaan huilen in de media dat er dingen zijn als advocaten, mensenrechten en trias politica.

Als je ooit ervaring hebt met de werkwijze van de IND weet je waarom er zo laatdunkend over die club wordt gediend. Ik bedoel als zelfs iemand als Nawijn ergens directeur kan worden, heb je weinig met kwaliteit van doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Lutine

@5

We weten niet wat Thieme of Klaver of Marijnissen zouden doen, ze gaan er namelijk nooit over. Dus blijft het bij beroepsverontwaardiging. Het zou hun geloofwaardigheid ten goede komen als ze eens mee zouden regeren. Waarbij ze ook op geheel democratische wijze rekening houden met VVD en CDA standpunten.

Of een minister werkelijk invloed kan uitoefenen op de IND weet ik niet. Dat beeld wordt wel altijd geschapen, een minister is verantwoordelijk. Maar verantwoordelijk zijn is wat anders als invloed uitoefenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 analist

@6: mijn vriendin komt van buiten de EU en is altijd redelijk goed door de IND geholpen. DUO (inburgering) daarentegen….

verder eens met Lutine, helaas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Le Redoutable

“Dan hebben we het er nog niet over dat de Nederlandse overheid landen als Irak en Afghanistan doodleuk als ‘veilige’ terugkeerlanden aanmerkt, terwijl ze diezelfde landen voor Nederlandse inwoners als onveilig aanmerkt vanwege gewapende conflicten en ontvoeringsgevaar”

Dat ontvoeringsgevaar geld voor buitenlandse toeristen en niet voor de autochtone bevolking. Terugkerende immigranten gaan snel onopvallend op in hun omgeving en zijn dus geen doelwit. Als je ook nog eens van dezelfde religie bent en de taal spreekt als de mainstream in het land is het risico al helemaal verwaarloosbaar.

Bijna nergens op de wereld is het zo veilig als in het Westen, iedereen naar het westen halen lost dat probleem niet op. Sterker we zijn met regelmaat dat de onveiligheid uit het buitenland wordt geïmporteerd via migranten ook die van migranten die echt asiel nodig hebben. Regelmatig worden b.v. Homo’s gemolesteerd door immigranten uit hetzelfde land en nog vaker worden conflicten hier in de asielcentra uitgevochten.

“Kortom, het Nederlandse asielbeleid is er niet enkel in haar regelgeving, maar ook in haar opzet en uitvoering vooral op gericht zoveel mogelijk mensen af te kunnen wijzen.” Als dat zo is, dan mislukt die opzet in ieder geval op grote schaal. Dat de betrokken advocaten daar over liegen zegt niets, dat is nu een eenmaal hun werk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 DeVrede

En welke oplossingen kan @0 dan eigenlijk aandragen? Zeuren over hoe het niet moet is gemakkelijk maar het zou aardig zijn als zo’n stukkie ook eens iets constructiefs probeert bij te dragen aan de discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Co Stuifbergen

@7:
U beweerde in @3: dat Thieme enz. niet willen regeren.
Maar u weet natuurlijk niet wat ze zouden doen als ze een meerderheid hebben zouden.

(uiteraard weet ik dat ook niet. Misschien gaat Thieme vanuit vliegtuigen op zwijnen jagen als ze de meerderheid krijgt. Waar het om gaat is dat ander beleid heel goed mogelijk is, en dat kritiek vanaf de zijlijn hout snijdt).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Co Stuifbergen

@10:
De oplossing is simpel: de minister moet niet liegen op tv.

En verder heeft Wil Eikelboom aangegeven waar de schoen wringt https://sargasso.nl/wp-content/uploads/2018/11/asieladvocaat-over-redenen-langdurig-verblijf.png

en in @5 heb ik een paar suggesties overgenomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Basszje

@9: Irak veilig? Jij zou joden in 1939 nog terugsturen naar Duitsland met dezelfde argumenten /gezellige godwin

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Pieter

“omdat de broodwinning van die advocaten daaruit bestaat; maar ook dat is volgens betrokken advocaten zelf een fabeltje”
De betrokken advocaten zijn volgens mij geen objectieve bron om het fabeltje te ontkrachten… De informatie in de tweet overigens wel, maar die moet vast ook in een objectieve bron te vinden zijn. Excuses voor mijn muggengezift.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Cerridwen

Ook Cohen redeneert: we kunnen nou eenmaal niet de halve wereld hier opvangen, en elke generale uitzondering die je maakt, brengt met zich mee dat je de bakens verzet. Vervolgens is er altijd wel weer een nieuwe groep die net buiten de boot valt. Op een gegeven moment moet je ergens een streep trekken. ’t Is hard, maar het kan niet anders.

Dit is gewoon waar. Zolang je ergens een streep zet, zitten er mensen aan de verkeerde kant, inclusief zielige kindjes.

Over de IND, enige erkenning van het feit dat ze in hun rol het niet iedereen naar de zin kunnen maken lijkt me nuttig. De IND hebben nu eenmaal een fundamenteel ander belang dan een deel van de asielzoekers. Ze moeten naast zorgvuldig ook snel zijn, oog hebben voor persoonlijke situaties maar ook de regels handhaven en geen onderscheid maken naar personen.

Hierbij wil ik niet beweren dat er niets mis is bij de IND, dat is ongetwijfeld zo, alleen is dit oplossen makkelijker gezegd dan gedaan.

Wellicht dat je een voorbeeld hebt van een land waar de immigratiedienst beter functioneert?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Lutine

@11

We kunnen inmiddels wel constateren dat SP, GL en PvdD niet willen regeren. Dan is het erg gemakkelijk en vrij van waarden om kritiek te geven op hen die wél verantwoording nemen. Het is een andere perceptie om van de zijlijn commentaar te geven dan om daadwerkelijk aan het roer staan.

En omdat schijnbaar velen er zo over denken wordt links steeds kleiner en raakt die denkbeeldige meerderheid verder en verder weg. Waarop ze zich nog meer kunnen profileren, enzovoorts enzovoorts.

Een vicieuze cirkel van een steeds onbelangrijkere groepering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Janos

@16, wat een wensdenkerij, of anders gezegd: volslagen onzin. Nederland heeft al decennia geen linkse regering gehad. Nu nog steeds niet. Recente peilingen laten zien dat sinds de laatste verkiezingen rechts (VVD, CDA, PVV, FvD) fors verliest ten opzichte van links (GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren).

En als je het idee hebt dat GroenLinks de laatste keer niet meedeed in de regering omdat ze niet wilden, in plaats van dat ze er vakkundig buiten zijn gehouden, dan snap je het niet. Ze hadden gewoon genoeg inzicht om in te zien dat ze in het pak genaaid werden, en hebben daar voor gepast. Terecht, voor het het net-als-of groenste kabinet ooit. Hun tijd komt nog wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Prediker

Dit is gewoon waar. Zolang je ergens een streep zet, zitten er mensen aan de verkeerde kant, inclusief zielige kindjes.

@15 Dat klopt op zich, alleen maakt de Nederlandse burger zichzelf graag wijs, daarbij gretig geholpen door luie mediaredacties en opportunistische politici, dat dit dan toch vooral aan asielzoekers zelf ligt. Want die zouden maar eindeloos blijven doorprocederen in kansloze procedures, geholpen door asieladvocaten die daar hun beroep van hebben gemaakt.

Op dat frame valt echter van alles af te dingen. Het is mede de overheid zelf die veroorzaakt dat procedures zo ellenlang duren en stapelen, hetgeen soms met zich meebrengt dat kinderen hier opgroeien tot ‘Nederlandse’ kinderen.

En waarom zouden die kinderen de dupe moeten worden van het falen van de Nederlandse overheid? Dat lijkt me in strijd met kinderrechtenverdragen die Nederland getekend heeft.

Het tweede waar ik de vinger bij leg, is dat het grote publiek een beeld heeft van de PvdA alsof die zo lief en soft is voor allochtonen, en vanuit rabiaat rechts wordt regelmatig het frame opgezet als zou de PvdA de poorten wagenwijd open willen zetten voor iedereen die hier maar binnen wil komen.

Maar dat klopt dus niet. Alle grote middenpartijen staan in feite min of meer hetzelfde restrictieve asielbeleid voor. Zo’n Mark Harbers of Klaas Dijkhoff komen weliswaar kil en hardvochtig over, maar ze staan voor nagenoeg exact hetzelfde beleid als een Bleker of Cohen. Sterker nog, ze borduren voort op beleid dat Cohen destijds heeft geïntroduceerd.

Ongeacht waar je staat in het politieke spectrum (of je het asielbeleid nou veel te restrictief vindt of dat je juist van mening bent dat er nog veel te veel slampampers met halfzachte verhalen binnengelaten worden en alles daartussen in); het is wel goed als voor iedereen duidelijk is dat het beleid al zeer restrictief is, en dat dit beleid al bijna twintig jaar van PvdA tot VVD wordt gesteund.

Het voornaamste waar ze over steggelen zijn is de nadere uitwerking en uitvoering. Ze zijn het grosso modo over de doelen wel eens, alleen hoe je die doelen bereikt, dat is even de vraag.

Neem nou de PvdA. Die zegt op haar website enerzijds dat ze voor een ruimhartiger interpretatie van het kinderpardon is. Maar dan vervolgt ze:

Kansloos doorprocederen door zowel de ouders als de IND moet worden tegengegaan en de procedures moeten sneller en efficiënter. Juiste uitvoering hiervan kan alleen als er extra menskracht en middelen beschikbaar komen voor opvang, procedure, begeleiden en uitzetten. Deze maatregelen zullen bijdragen aan een rechtvaardige uitvoering van het kinderpardon.

Los van of ik het daar nou mee eens ben of niet, maar dit is een standpunt dat ze bij het CDA ook zouden kunnen innemen; al weet ik niet of ze daar te porren zijn voor meer geld naar het IND.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 gbh

@18: Van mij mag heel de wereld hier komen wonen maar er schijnen mensen in dit land te wonen die daar anders over denken. Wat wil jij daar mee? Net zo veel mensen binnen laten tot vrijwel iedereen Wilders stemt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Prediker

@19 Het is irrelevant dat van jou persoonlijk heel de wereld hier mag komen wonen, als je vervolgens redeneert dat we hier natuurlijk niet iedereen binnen kunnen laten omdat dan vrijwel het hele land op Wilders gaat stemmen.

Bovendien merk je weinig anders op dan wat ik ook al vaststel: dat een zeer restrictief asielbeleid landsbreed en kamerbreed worden gedeeld.

Ik spreek daar verder geen oordeel over uit, ik maak enkel wat observaties, zoals dat de mensen in het land kiezen voor asielbeleid dat zo uitpakt als het doet. Was dat niet zo, dan zouden ze anders stemmen. Alleen, ze willen – net als die politici in die reportage van Hofman – niet geconfronteerd worden met de hardvochtige consequenties van het beleid waar ze voor kiezen.

Nou ja, vooruit, da’s ook weer niet helemaal fair tegenover Asscher, want de PvdA is in ieder geval voor een ruimhartiger interpretatie van het kinderpardon; maar dat is een stukje reparatie op het beleid dat ze zelf steunen (alleen dan in het vervolg efficiënter uitgevoerd willen zien, zodat dit soort gevallen zich in de toekomst minder voordoen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Cerridwen

@18:

Dat klopt op zich, alleen maakt de Nederlandse burger zichzelf graag wijs, daarbij gretig geholpen door luie mediaredacties en opportunistische politici, dat dit dan toch vooral aan asielzoekers zelf ligt.

Diezelfde Nederlandse burger vind het onbestaanbaar dat zulke schatjes van kinderen als Howick, Lili en Nemr niet in Nederland mogen blijven. Zie daar maar eens beleid op te maken. Ook rond zielige kinderen heb je luie mediaredacties en opportunistische politici.

Op dat frame valt echter van alles af te dingen. Het is mede de overheid zelf die veroorzaakt dat procedures zo ellenlang duren en stapelen, hetgeen soms met zich meebrengt dat kinderen hier opgroeien tot ‘Nederlandse’ kinderen.

Op het frame dat het de schuld van de overheid is dat procedures zo lang duren, waar jij blijkbaar de voorkeur aan geeft, valt ook van alles af te dingen. Uiteindelijk hebben asielzoekers en de staat soms tegengestelde belangen, en zal de staat altijd een afweging moeten maken tussen snelheid, zorgvuldigheid en kosten van de asielprocedure. Het kan ongetwijfeld beter dan nu (vooral als er meer geld tegenaan wordt gegooid), maar perfect wordt het nooit.

Vandaar ook mijn vraag of je een voorbeeld hebt van een land dat zijn asielprocedure wel op een voor jou acceptabel niveau heeft?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 gbh

@20: Ik vind jouw kritiek op vooral de PvdA niet fair; het kinderpardon dat al is uitgevoerd kwam juist uit de koker van de PvdA en de CU. Het is en blijf schipperen met duivelse dilemma’s. Daar doet het briefje van de farizeeër Bleker die zijn ziel verkocht aan de PVV niets van af; dat was niets meer dan een gitzwarte PR stunt of geloof jij werkelijk dat hij niet had verwacht dat het briefje aan Mauro echt niet zou lekken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Prediker

Diezelfde Nederlandse burger vind het onbestaanbaar dat zulke schatjes van kinderen als Howick, Lili en Nemr niet in Nederland mogen blijven. Zie daar maar eens beleid op te maken.

@21 Dat is dus een van de dingen waar ik in bovenstaand stukje al knipogend de spot mee drijf.

Je opmerking dat je asielbeleid nooit perfect rechtvaardig krijgt, vind ik een beetje een afleidingsmanoeuvre. Punt is dat de onrechtvaardigheid van het beleid steevast aan de ongelukkige beslissingen van de ouders worden toegerekend, maar dat steevast verzwegen wordt wat de (nogal eens nalatige) rol van de Nederlandse overheid is in het ellenlang doorslepen van die procedures.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 analist

@17: wat een wensdenkerij, of anders gezegd: volslagen onzin. Nederland heeft al decennia geen linkse regering gehad. Nu nog steeds niet.

volgens mij zeggen jullie hetzelfde: ondanks alle verontwaardiging slaat “links” geen deuk in een pakje boter. Alleen Lutine zoekt de oorzaak bij de partijen zelf (“geen verantwoordelijkheid nemen”) en jij bij de kiezer. In een democratie maakt het onderscheid uberhaupt uit?

Recente peilingen laten zien dat sinds de laatste verkiezingen rechts (VVD, CDA, PVV, FvD) fors verliest ten opzichte van links (GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren).

ik zeg het niet graag maar “fake news”: het “rechtse” blok is nog steeds ruim 10 zetels groter dan het “linkse”. ik weet niet wat je er aan hebt: jouw eigen teleurstelling wordt alleen maar groter bij de volgende verkiezingsuitslag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 analist

@20: Alleen, ze willen – net als die politici in die reportage van Hofman – niet geconfronteerd worden met de hardvochtige consequenties van het beleid waar ze voor kiezen.

wie zijn “ze” hier? alsof heel Nederland bestaat uit die 200k groene amstemmer-lezers en joop.nl’ers die de petitie hebben getekend? Eet jij vlees prediker? Vast weleens gedaan. Ga jij graag naar het slachthuis?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Prediker

@22 Ik mag hopen dat Bleker dacht dat het briefje niet zou lekken, en dat het een spontane actie van ‘m was (was dat niet zo, dan had ‘ie dat briefje van tevoren kunnen schrijven); want anders heeft ‘ie wel heel erg slecht ingeschat hoe lullig dat zou overkomen:

‘Je moet helaas-pindakaas weg naar een shithole country waar je geen schijn van kans maakt omdat je er niemand kent en de taal niet spreekt, maar weet je wat: als je een keer met me mee wilt een voetbalwedstrijd kijken, dan kan ik wel wat voor je regelen hoor, ghehe!’ (mijn parafrase)

Die onhandigheid, ja daar moet ik ook wel weer om lachen.

Verder heb je gelijk dat waar het op de reparatie van de uitkomsten van het asielbeleid aankomt, PvdA, ChristenUnie en ook D66 een ruimhartiger kinderpardon voorstaan dan VVD en CDA. Maar ze zijn ook niet bereid om de formatie erop te laten klappen. Zoveel zijn die paar honderd kinderlevens ze nou ook weer niet waard!

Maar je heb gelijk, ik doe in mijn column net alsof de PvdA ten aanzien van het kinderpardon net zo spijkerhard in haar opstelling is als de VVD; dat klopt niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Lutine

@17

Het schijnt niet door te dringen dat ‘links’ het grondig verkloot heeft op het gebied van immigratiepolitiek. Waarom denk je anders dat ze zo gemarginaliseerd zijn? Zelfs als een respectabel man als Cohen zegt dat je ergens een streep moet trekken is het al foute boel. Moet je extreem rechts eens horen over Cohen!

Ik begin steeds meer begrip op te brengen voor de PVV corvee van Dijkhoff. Niet omdat ik het daar mee eens ben, maar omdat je als genuanceerde politicus (Cohen en andere PvdA politici) het lulletje rozenwater bent bij links. Zie ook de luizige 9 zetels van de PvdA. Het hele electoraat is naar (extreem) rechts getrokken en ‘links’ komt niet veel verder dan de beste stuurlui aan wal.

De tijd van GL gaat nooit komen. Ik had even stille hoop dat Klaver anders zou zijn, maar het is weer meer van hetzelfde.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 gbh

@26:

Verder heb je gelijk dat waar het op de reparatie van de uitkomsten van het asielbeleid aankomt, PvdA, ChristenUnie en ook D66 een ruimhartiger kinderpardon voorstaan dan VVD en CDA.

De VVD en het CDA waren tegen het kinderpardon:

Belangenorganisaties reageren dan ook verheugd als PvdA en VVD het Kinderpardon lanceren in hun regeerakkoord. Ze hebben er jarenlang voor gelobbyd, maar kregen bij voormalig minister van Asiel Gerd Leers (CDA!) geen poot aan de grond. Na de val van het vorige kabinet zien zij hun kans schoon. Kinderrechtenorganisatie Defence for Children gaat op verkiezingscampagne met uitgeprocedeerde asielkinderen die T-shirts dragen met de tekst ‘Stem jij ons weg?’.

Het is de PvdA die na de verkiezingen het Kinderpardon erdoor duwt bij de VVD, die het slikt met nauwelijks verholen tegenzin. Teeven legt als staatssecretaris waar hij kan uit dat het echt niet zíjn plan is, maar dat hij het netjes uit zal voeren.

bron

Maar ze zijn ook niet bereid om de formatie erop te laten klappen. Zoveel zijn die paar honderd kinderlevens ze nou ook weer niet waard!

Dan was er geen enkel kinderpardon geweest!

Maar je heb gelijk, ik doe in mijn column net alsof de PvdA ten aanzien van het kinderpardon net zo spijkerhard in haar opstelling is als de VVD; dat klopt niet.

Dank.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Janos

@27 Daar heb je vast wat bronnen bij, dat ” ‘links’ het grondig verkloot heeft op het gebied van immigratiepolitiek”, en dat links daarom kleiner is dan rechts. Vooral omdat ze dat altijd al geweest zijn, nog voor de instroom van gastarbeiders. Die gehaald zijn door een rechtse regering, overigens.

En weer dat gezwets over “beste stuurlui aan wal”. Links wordt bewust buiten de regering gehouden. De ruk naar (extreem)rechts is te danken aan partijen als VVD, CDA en SGP die meehuilen met de wolven en zo (extreem)rechts hebben helpen normaliseren. Juist dat PVV-corvee van Dijkhof draagt bij aan die ruk naar rechts, waarbij mensen die daar gevoelig voor zijn uiteindelijk toch verder opschuiven naar FvD of PVV.

@24

ondanks alle verontwaardiging slaat “links” geen deuk in een pakje boter. Alleen Lutine zoekt de oorzaak bij de partijen zelf (“geen verantwoordelijkheid nemen”) en jij bij de kiezer. In een democratie maakt het onderscheid uberhaupt uit?

Of je leest niet goed, of je zit te trollen. Lutine stelt dat “links niet wil regeren”. Ik stel dat ze bewust buiten de regering zijn gehouden. En ja, dat kan omdat de kiezer overwegend rechts is. Niet omdat, zoals Lutine zegt “links steeds kleiner wordt”, want daar is genoeg op af te dingen. Maar omdat je met een rechtse meerderheid links niet nodig hebt. Met geen verantwoordelijkheid nemen heeft het weinig te maken.

Kijk bij de laatste formatie: helemaal aan het begin van de onderhandelingen moest zo nodig een zwaar principieel punt besproken worden, migratie, (waar NL zelf nauwelijks invloed op heeft, want is meer Europees); en waar GroenLinks een knieval moest maken van de anderen. Tegelijkertijd werd duidelijk dat op hun belangrijkste punten (groen / klimaat, bestrijding armoede / ongelijkheid) heel weinig te halen was. Wat ook blijkt uit het huidige regeerakkoord.
Dit is geen invloed, of ‘verantwoordelijkheid nemen’, dit is zelfmoord, en een bewuste poging van de anderen om zo’n partij kapot te maken. Als je en principes moet laten varen, en er ook nog eens nauwelijks iets voor terug krijgt in ruil daar voor, dan moet je passen. Dat hebben ze gedaan, terecht, en in de peilingen lijkt de kiezer het daar volkomen mee eens te zijn. Kijk voor de grap eens hoe tevreden de kiezers van D66 zijn.

Dat “deuk in een pakje boter” is overigens ook onzinnig. Dat partijen niet regeren, betekent niet dat ze geen invloed hebben. Een Partij voor de Dieren heeft nooit geregeerd, maar heeft wel degelijk grote invloed. GroenLinks heeft nooit geregeerd, maar er is wel een klimaatwet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Cerridwen

@23:

Punt is dat de onrechtvaardigheid van het beleid steevast aan de ongelukkige beslissingen van de ouders worden toegerekend, maar dat steevast verzwegen wordt wat de (nogal eens nalatige) rol van de Nederlandse overheid is in het ellenlang doorslepen van die procedures.

Dat is onzin. Er zijn meerdere groepen. Soms heeft de groep die de asielzoekers de schuld van de lange procedure geeft de overhand in het debat, soms heeft de groep de de Nederlandse overheid de schuld geeft de overhand. Jij hoort blijkbaar tot de laatste groep, wat prima is, maar je kan niet ontkennen dat je bepaald niet alleen staat in die zienswijze, zoals je hierboven doet.

Uiteindelijk is er een brede consensus in Nederland van dat we vluchtelingen moeten opnemen, maar dat we niet iedereen die naar Nederland zou willen komen een plaats kunnen bieden. Soms staat het eerste deel in de aandacht (zoals nu met een mogelijk nieuw kinderpardon), soms het laatste deel. Maar weerstand tegen vluchtelingen is echt niet het hele verhaal in Nederland, gelukkig.

Overigens ben ik nog steeds benieuwd of je een buitenlands voorbeeld hebt waar het beter geregeld is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Cerridwen

@26:

Zoveel zijn die paar honderd kinderlevens ze nou ook weer niet waard!

Een staaltje misselijke retoriek, daar zou jij toch boven moeten staan. Zeker de Christen Unie heeft zich altijd hard gemaakt voor asielkinderen, en dat doen ze nog steeds. Als er een nieuw kinderpardon komt, is dat dankzij hen.

En de formatie laten klappen, zou dat een nieuw kinderpardon hebben opgeleverd denk je? Uiteindelijk gaat het inderdaad om maar 400 kinderen, op de 17 miljoen Nederlanders.

Als het je doel is om een kinderpardon dichter bij te brengen, dan lijkt zware kritiek leveren op natuurlijke medestanders mij niet de beste strategie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Cerridwen

@29: Je zit duidelijk nog in de ontkenningsfase. In heel Europa doen extreem-rechtse partijen het goed; er zijn verschillende tactieken om daar mee om te gaan en daarvan is een beetje meebuigen maar ze buiten de regering houden niet persé de slechtste. Ze doodzwijgen/bestrijden heeft de opkomst van extreem rechts niet kunnen voorkomen. Er is nu eenmaal een kiezersmarkt voor.

En in je denken over linkse partijen is het misschien goed om een beetje uit het calimero denken te stappen. Partijen als PvdD en SP maken welbewust de keuze om niet mee te regeren, dat lijkt mij duidelijk. GL is iets meer bereid om mee te regeren, maar ook daar is uiteindelijk de keuze gemaakt voor zelfbehoud in plaats van voor regeringsverantwoordelijkheid. Voor de partij is dat voorlopig een verstandige keuze gebleken.

Maar je kan dat niet eindeloos blijven doen; uiteindelijk gaat het je als partij toch niet om resultaten bij de volgende verkiezingen, maar om het veranderen van beleid?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Joop

Wanneer had de SP ook alweer 26 zetels, en was het niet hun schuld dat de formatie klapte. Even later PVV groot, daar kon zelfs nog een aparte constructie bedacht voor worden, het zogenaamde gedogen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Prediker

Het schijnt niet door te dringen dat ‘links’ het grondig verkloot heeft op het gebied van immigratiepolitiek. Waarom denk je anders dat ze zo gemarginaliseerd zijn?

@27 Je neemt nu een eigenaardig rechtspopulistisch frame over, dat niet, of slechts deels strookt met de feiten. Het is niet links dat de gastarbeiders naar Nederland heeft gehaald, en ook niet louter ‘links’ dat in de jaren ’70 en ’80 een ruimhartig gezinsherenigingsbeleid voorstond. Dat werd over de gehele linie van de politiek gedeeld. Dat is nou precies waar de CentrumDemocraten en CP86 uit ontstaan zijn.

Zoals Saskia Bonjour laat zien in haar proefschrift, had het parlement in de jaren vijftig en zestig weinig invloed op het immigratiebeleid van de overheid.

Dat was toen namelijk vooral een zaak die op de departementen werd bepaald, waarbij het ministerie van Sociale Zaken het economische belang van de B.V.-Nederland voor ogen had en gastarbeiders trachtte te werven, en het ministerie van Justitie beducht was voor het in huis halen van vreemde zeden, als vrouw en kinderen over zouden komen. Die bedenking gold overigens niet alleen voor Turken en Marokkanen, maar ook voor Spanjaarden en Grieken.

Het waren destijds overigens vooral de christelijke partijen als KVP en de VVD die destijds hamerden op het belang van het gezinsleven en de noodzaak van goedkope arbeidskrachten voor de industrie.

Vanaf midden jaren zeventig gaat het parlement zich meer met immigratiebeleid bemoeien. Na de oliecrisis ontstaat een breed gedragen wens om een restrictief immigratiebeleid te voeren.

Punt is echter dat linkse, liberale en christelijke politieke partijen de gelijke behandeling hoog in het vaandel dragen, hetgeen zich vertaalde in een ruimhartig beleid t.a.v. gezinshereniging. Gezinshereniging werd namelijk als een recht gezien, dat voortvloeide uit het idee dat gastarbeiders als volwaardige Nederlanders behandeld moesten worden.

Het is wel zo dat progressieve partijen daar nog het verst in gingen: in 1985 wordt na kritiek van PSP, D66 en PvdA bijv. een tweejarigemaatregel ingetrokken die gezinsvorming door adolescente Turken & Marokkanen met een flutinkomen onder bijstandsniveau moest tegengaan. Maar het kabinet dat er toen zat bestond destijds uit CDA en VVD. Die hadden gewoon kunnen zeggen: barst maar.

Dat deed men niet, want ook die partijen waren overtuigd dat discriminatie fout was en je mensen niet mocht verhinderen de partner van hun keuze naar Nederland te halen, enkel omdat je beducht was voor de invloed van een vreemde cultuur. Dat riekte nl. naar racisme. Janmaat zat toen net met een zetel in de Kamer en dat vond iedereen een zeer foute man van een bruin-racistische partij. Dat werd ook breed in den lande zo beleefd.

Bovendien heerste volgens Bonjour het idee in de politiek en onder ambtenaren, dat de migratiestroom eindig was en uiterlijk eind jaren tachtig wel zou opdrogen, en dat men de integratie van deze nieuwe Nederlanders via beleid wel kon managen.

In Nederland waren politici het er in de jaren tachtig bijna Kamerbreed over eens dat de algemene restrictieve doelstellingen van het vreemdelingenbeleid niet op het gezinsmigratiebeleid dienden te worden toegepast.” (Bonjour, 2009, 329)

Het is dus gewoon flauwekul dat ‘links’ verantwoordelijk was voor dat beleid. Wat men steeds ziet is dat de politieke partijen het grosso modo wel zo ongeveer eens zijn over immigratiebeleid, afhankelijk van de tijdgeest.

In de jaren negentig doet zich een duidelijke breuk voor en maakt men een begin met het invoeren van restrictiever beleid op gezinshereniging. Staatssecretaris Aad Kosto (PvdA) heeft daar destijds nog een bom voor zijn huisraam aan te danken gehad, omdat extreem-linkse radicalen vonden dat hij discriminerend beleid doorvoerde (door de inkomenseisen te verhogen enzo).

Dat is dus de PvdA (links!) die daar een begin mee maakt, zoals het ook de PvdA is die eind jaren negentig strengere asielwetgeving doorvoert (Cohen/Kalsbeek). Maar in een kabinet waar ook VVD en D66 in zitten. Kamerbreed gedeeld dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Joop

@34.

Juist dat extreem rechtse frame heeft ontzettend goed gewerkt. Gewoon de schuld geven van alles aan de migranten, en oorzaak bij linkse politiek zoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Lutine

Daar heb je vast wat bronnen bij

@29

Wel eens gehoord van mensen die er een mening op na houden? Ik zie jou er ook een mening op na houden:

Links wordt bewust buiten de regering gehouden.

Aantoonbaar onwaar. Ik heb verleden jaar uit mond van Roemer meerdere malen het ‘njet’ gehoord bij de smeekbedes van ‘farizeeër’ Pechtold. Dan moet je het niet vreemd vinden dat de SP uit de gratie raakt.

Maar ik heb het al weer gezien hier, commentaar op links eindigt uiteindelijk er in dat ik de rechtspopulist ben. Hetgeen een discussie dan weer blokkeert. Bovendien is links sowieso een aflopende zaak, dus waar hebben we het dan eigenlijk nog over?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Prediker

Wel eens gehoord van mensen die er een mening op na houden?

@36 Je maakt nu handig gebruik van een meerduidigheid in het gebruik van het begrip ‘mening’ om je bewering niet feitelijk te hoeven onderbouwen.

Eigenlijk geef je daarmee toe dat je maar wat roept op grond van onderbuikgevoelens. Je slaat borrelpraat uit.

Wat jij doet is zoiets als roepen: ‘Dat die buitenlanders hier nu zijn hè. Dat is allemaal de schuld van links! Die hebben ze binnengelaten.’

En als iemand je dan uitdaagt om dat te staven aan de hand van feiten, geef je niet thuis en kom je met een uitvlucht.

Zwak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 gbh

@32:

Ze doodzwijgen/bestrijden heeft de opkomst van extreem rechts niet kunnen voorkomen. Er is nu eenmaal een kiezersmarkt voor.

Het cordon sanitaire werkte samen met de wijkaanpak toch prima tegen Janmaat met zijn Centrumdemocraten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 analist

@34: zoals vaker geef je het juiste antwoord op de verkeerde vraag
Je neemt nu een eigenaardig rechtspopulistisch frame over, dat niet, of slechts deels strookt met de feiten. Het is niet links dat de gastarbeiders naar Nederland heeft gehaald, en ook niet louter ‘links’ dat in de jaren ’70 en ’80 een ruimhartig gezinsherenigingsbeleid voorstond.

de kiezer in 2018 (of voor mijn part in 2008) heeft weinig interesse in “de feiten” van veertig jaar geleden (die je onvolledig weer geeft, trouwens). het gaat om het beeld. De PvdA heeft zich vanaf de jaren ’90 sterk geprofileerd op migratie en de multiculturele samenleving – nogal wiedes dat dan in het hoofd van de kiezers de ze de “partij van de buitenlanders” is. Het was niet VVD’er Dijkstal die Fortuijn een gevaarlijke man noemde, het was premier Kok. Het was ook niet Wiegel die zei over Fortuijn een “minderwaardig mens” maar de PvdA’er Marcel van Dam.

Ook in de tegenwoordige tijd staat “links” vooraan als het gaat om het verdedigen van de multiculturele samenleving,en het minimaliseren van problemen met de integratie van (ex-)migranten.

Voorbeelden:
Pvda, GL, SP 2018:
De drie linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA zijn niet tevreden over de brief die minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) donderdag naar de Kamer gestuurd heeft over de omstreden uitspraken die hij over onder meer multiculturele samenlevingen

https://www.nu.nl/politiek/5373422/sp-en-pvda-willen-kamer-van-reces-uitspraken-blok-suriname-wil-excuus.html

Depla 2017:
‘De Partij van de Arbeid moet weer een brede volksbeweging worden,’ filosofeert Depla tegen Trouw. Hij benadrukt dat er voor de sociaal-democraten vier thema’s van belang zijn: werk en inkomen, zorg, milieu en de multiculturele samenleving.

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/06/depla-komt-met-inzicht-pvda-moet-volkspartij-worden-515504/

Samson 2012:
Het kabinet-Rutte is veel te ver meegegaan met de afkeer van gedoogpartner Geert Wilders tegen de multiculturele samenleving.
(…)
Daartegenover stelt Samsom dat hij trots is op de multiculturele samenleving.

https://www.parool.nl/binnenland/pvda-het-moet-multicultureel~a3310348/

Duivesteijn 2004:
PvdA moet multiculturele ideaal niet laten kapotmaken
https://www.nrc.nl/nieuws/2004/04/23/pvda-moet-multiculturele-ideaal-niet-laten-kapotmaken-7683436-a541121

Door het issue zo naar zich toe te trekken is “links” uiteindelijk eigenaar geworden. De oplossing is makkelijk. Als er weer “zielige” asielkinderen oid in het nieuws zijn, zeg als Groenlinks of PvdA politicus gewoon helemaal niks. Of herhaal enkel het standpunt uit het verkiezingsprogramma. Probeer je er niet op te profileren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 analist

@38: andere tijd: de kiezer was linkser, de problemen met integratie van immigranten en hun kinderen veel kleiner

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Lutine

@39

het gaat om het beeld.

Goed gezien. Het is niet voor niets dat extreem rechts tegen de PvdA aan schopt(e). De PvdA was de verbeelding van de immigratiepolitiek. Ironisch genoeg wordt door links nu ook tegen de PvdA aangeschopt. Als je redelijk bent dan wordt je door twee kanten onder vuur genomen in deze gepolariseerde samenleving.

Aan die welles/nietes discussie over de immigratiepolitiek van de laatste decennia doe ik niet mee, ik was er bij en heb gezien hoe het tot stand kwam. Allereerst is er nooit besloten dat Nederland een immigratieland is. (Nederland is vol, ten dele overvol -Juliana ’79) Daarnaast hebben links én rechts gebroederlijk van Nederland een immigratieland gemaakt. Links omdat ze de verzorgingsstaat overeind wilden houden, rechts omdat er toch iemand het onaangename werk moest doen en het CDA vanuit geloofsovertuiging. Vakbonden en werkgeversorganisaties konden zich er ook wel in vinden.

Anno nu zien we de voormalige arbeidersklasse terug bij de PVV en FvD. Voor wie de VVD in de weer is, dat wordt me sowieso niet duidelijk. (Afgezien van de multinationals) CDA is verrechtst in vergelijking mat 40 jaar terug. En links doet nog wat onmachtig aan getuigenispolitiek met wat beroepsverontwaardigden. Blijven over de “farizeeër-partijen” PvdA en D66 welke zaken moeten doen met VVD en CDA zodat hun standpunten nog meer verwateren en links weer een stuk rood vlees heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Lutine

@38

Janmaat was klein bier vergeleken met fascisten als Fortuyn en Wilders. Er werd ook schaamteloos omgegaan met de man in de kamer, alsof hij besmet was. (Sommigen namen dat cordon sanitaire wel erg letterlijk) Het enige signaal wat men indertijd er mee gaf was die van politieke correctheid. Daarnaast vochten ze elkaar de tent uit, dat is extremisten nu eenmaal eigen. Het is niet voor niks dat SP en PVV van die autoritaire, masculiene partijen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Lutine

@37

Is het met je inschattingsvermogen nu echt zo slecht gesteld dat je denkt dat ik in ga op provocaties?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 analist

@41: Voor wie de VVD in de weer is, dat wordt me sowieso niet duidelijk.

ogenschijnlijk voor de mensen met wie het wel prima gaat: belastingen gaan niet omhoog. de bovenste 30% denk ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Prediker

De PvdA heeft zich vanaf de jaren ’90 sterk geprofileerd op migratie en de multiculturele samenleving…

@39 Door een begin te maken met het ophogen van de eisen voor gezinshereniging (Kosto) en het strenger maken van de asielwetgeving (Cohen).

O wacht, dat doet er niet toe, want dat betreft de feiten en volgens jou telt enkel het imago.

Kijk, het probleem is dat het er niks toe doet hoe links zich profileert. Voor nationalistisch rechts blijven ze sowieso de vijand. Zelfs de VVD wordt door PVV en FvD en hun achterban nog voor ‘links’ versleten.

Lodewijk Asscher heeft bijvoorbeeld een kritische koers gevolgd over de invloed van Turkse religieuze stichtingen op de socialisering van jongeren. Daar is Denk! uit voortgekomen. De autoritair-nationalistische Turken voelden de bui al hangen: ze waren niet langer welkom binnen de PvdA.

Denkt u dat dit überhaupt wordt opgepikt door mensen die de PvdA voor de knechtjes van de allochtonen verslijten? Nee, natuurlijk niet. De PvdA kan op de kop gaan staan, het maakt allemaal bitter weinig uit.

Je kunt dus beter gewoon eigenaar van je imago worden en zelf je eigen frame daarin bepalen. Zeg gewoon waar het op staat: het is net zo goed de Nederlandse overheid die procedures stapelt. Het is net zo goed de Nederlandse overheid die zes maanden wacht om een aanvraag of beroep in behandeling neemt, en dan niet eens met een inhoudelijke beoordeling komt. Gek hè, dat mensen dan hun recht proberen te halen via de rechter? Daar is ‘ie voor. Gek hè, dat een procedure dan jaren en jaren kan duren.

En als minderjarigen daar dan het kind van de rekening van worden, dan moet je niet alsnog je gelijk proberen te halen. Dan kun je beter gewoon je verlies nemen, en zeggen: jammer dan van die duizend mensen die eigenlijk geen recht op verblijf hadden – maar aan de andere kant: die gewortelde kinderen kunnen we straks wel weer gebruiken om de vergrijzing op te vangen.

Volgens mij valt dat verhaal prima uit te leggen en kan de PvdA daar bij de eigen achterban ook uitstekend mee scoren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Prediker

belastingen gaan niet omhoog.

@44 Behalve dan de energiebelasting (wat gewoon een flattax en melkkoe is), het lage btw-tarief (dat wordt 9%), en daarnaast wordt de hypotheekrente vanaf 2020 jaarlijks met 3% verlaagd.

Daar staat tegenover dat de belastingschijven teruggebracht worden tot twee. Daardoor gaan inkomens tot 20.000 euro er op achteruit, terwijl hoe meer je verdient, hoe meer je overhoudt.

Kortom, de gewone man draait aan alle kanten op voor belastingverlaging voor mensen met een flink inkomen. Vervolgens geeft die gewone man de buitenlanders weer de schuld van zijn misère en stemt nationalistisch-rechts.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 gbh

@39:

Het was niet VVD’er Dijkstal die Fortuijn een gevaarlijke man noemde, het was premier Kok.

Liar:

vanaf 1.12:

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 analist

@45: O wacht, dat doet er niet toe, want dat betreft de feiten en volgens jou telt enkel het imago.

Nou… ja. Niet “enkel”, maar het “merk” PvdA is even belangrijk als de inhoud. Klopt. Net zoals “milieu” succesvol geclaimed is door GroenLinks (hierboven hoorde ik nog iemand beweren dat de Klimaatwet door Groenlinks het reageerakkoord in is gekomen: volstrekte kul natuurlijk), of “belastingverlaging” door de VVD (ook twijfelachtig gezien de gestage lastenstijgingen onder Rutte).

Kijk, het probleem is dat het er niks toe doet hoe links zich profileert.

Als het niet uitmaakt waarom dan de profilering op multiculturalisme? Of maakt het alleen uit voor linkse kiezers maar niet voor rechtse kiezers?

Lodewijk Asscher heeft bijvoorbeeld een kritische koers gevolgd over de invloed van Turkse religieuze stichtingen op de socialisering van jongeren.

…en zoals jij weet werd hij flink tegengewerkt door de “radicalen” (Duivenstijn, Depla, Volgelaar) in zijn eigen partij. De kritische koers was dan ook van korte duur. De PvdA in Nederland lijkt wel hetzelfde probleem te hebben als de Republikeinen in de V.S.: een radicaal partijkader (tov de gemiddelde kiezer) die de partij dwingt posities in te nemen die impopulair zijn bij grote delen van het electoraat.

Denkt u dat dit überhaupt wordt opgepikt door mensen die de PvdA voor de knechtjes van de allochtonen verslijten?

Die vragen zich af “waarom zaten er uberhaupt nationalistische Turken voor de PvdA in de Kamer?”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 analist

@46: zucht. het is geen waardeoordeel, het is een verklaring voor de relatieve populariteit van de VVD. wat jij noemt is lastig voor de “arbeidersklasse” (for lack of a better word) maar gunstig voor de hogere middenklasse (en de hogere/bezittende klasse).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 analist

@47: natuurlijk had VVD kritiek op Fortuijn – hij ging er in eerste instantie met hun achterban vandoor (bezuinigen op uitkeringen, kleinere overheid) – maar ze gingen er niet vol op het orgel mee.

inhoudelijk op je filmpjes:
Zalm zegt: “gevaarlijk beleid”
Ook uit de mond van Dijkstal of Wiegel hoor ik ook geen verwijzingen naar Anne Frank oid

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Prediker

Zalm zegt: “gevaarlijk beleid”

@50 Is inderdaad dat wat ‘ie zegt? Ik heb dat gesprekje maar even uitgeschreven waar Fortuyn door Zalm wordt omschreven als ‘een gevaarlijke man’.

GZ: “Je kan niet alle problemen even met één simpele formule oplossen. Da’s wat de mensen graag zouden willen, maar dat is dus wat niet kan en iedereen die zegt dat het wel kan, bedriegt het volk.

PvI: “En u stelt dat Fortuyn het volk bedriegt?”

GZ: “Ik vind het een gevaarlijke man. Hij stelt het voor dat alles heel eenvoudig oplosbaar is en dat is niet zo.”

PvI: “U vindt dus dat de kiezers niet beseffen wat er allemaal gebeurd is, en dat ze achter de verkeerde man aanlopen.”

GZ: “Ja.”

PvI: “Dat is een zware uitspraak.”

GZ: “Nou, dacht het niet. Want anders was ik wel achter ‘m aangelopen als ik dat vond. En ik vind dit dus een man waar je niet achter aan moet lopen.”

Hiermee schildert Zalm Fortuyn als een gevaarlijke volksmenner, door wie een fors deel van de kiezers zich laat verleiden. Een soort rattenvanger van Hamelen, eigenlijk.

Vandaar ook Van Ingens reactie: “Dat is een zware uitspraak.”

 • Vorige discussie