Quote van de Dag: Denkpolitie

We zijn teleurgesteld over dit onnodig harde oordeel van de CGB. Met name over de uitspraak van de commissie dat ambtenaren en sollicitanten met gewetensbezwaren tegen het homohuwelijk zich schuldig maken aan ?discriminatoire opvattingen’. De personen in kwestie beleven dat anders: zij willen niet discrimineren tussen mensen, maar zij maken onderscheid tussen het ene huwelijk en het andere. [..] De commissie stelt zich daarmee op als denkpolitie, en in zijn uitwerking komt het advies neer op een beroepsverbod

Aldus ChristenUnie-Kamerlid Ed Anker, in reactie op de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). De commissie is van mening dat een gemeente solliciterende trouwambtenaren mogen weigeren die vanwege hun geloofsovertuiging geen homo’s en lesbiennes willen huwen. De CGB oordeelt dat gemeenten daarmee niet de gelijkebehandelingswetgeving overtreden.

 1. 1

  Korte integratiecursus voor dhr Anker:

  “dis·cri·mi·ne·ren (overgankelijk werkwoord, ook absoluut; discrimineerde, heeft gediscrimineerd; discriminering/discriminatie)
  1 (iem.) achterstellen op grond van niet ter zake doende kenmerken
  2 onderscheiden”

  Bron: http://www.VanDale.nl

 2. 5

  @4: Kweenie. Op de betreffende foto’s stralen en schitteren de gelukkigen niet meer dan andere stellen eigenlijk. Hmm.