Laurent Nkunda, Soldaat van de Heer

Eén van de vele vluchtelingenkampen (Foto: Flickr/Julien Harneis)

Er lijkt een voorlopig einde te zijn gekomen aan de carriere van de Congolese warlord Laurent Nkunda, leider van het Congres National pour la Defense du Peuple in Congo. Zijn carriere is tamelijk gecompliceerd – complexer dan de gemiddelde krantenlezer zich zal willen realiseren. In 1994 vocht hij mee met de RPF, de organisatie die Rwanda veroverde op de Hutu’s ten tijde van de Rwandese genocide. Na afloop hiervan mocht hij van de nieuwe Rwandese regering freelancer worden in buurland Zaire (het huidige Congo) om de overgebleven genocide-plegers, die hier hun toevlucht hadden gezocht, op te jagen. In de langdurige Congolese oorlog die volgde ontpopte Nkunda zich vervolgens zelf als een oorlogsmisdadiger, als we bijvoorbeeld Human Rights Watch moeten geloven. Nu hebben uiteindelijk ook zijn voormalige vrienden in Rwanda genoeg van hem, en hebben hem laten arresteren.

Frappant is echter het volgende. Hij is een zeer overtuigd aanhanger van de Zevende-dags Adventisten. In al zijn militaire en criminele activiteiten achtte hij zich gesteund door zijn geloof, en was hij ervan overtuigd te handelen in overeenstemming met de wil van de heer. Allerlei christenen, inclusief zijn eigen kerkgenootschap, bestrijden dat hij een ‘echte christen’ zou zijn, maar dit is misschien te naïef gedacht. Er zijn bijbelse uitspraken die lijken te pleiten voor geweldloos handelen (keer de andere wang toe), maar ook een groot aantal die juist het tegendeel lijken te beweren (ik ben niet gekomen om vrede te brengen maar het zwaard). Met betrekking tot dit laatste citaat zouden veel Christenen zeggen dat de Here Jezus het niet letterlijk bedoeld heeft. Dat is natuurlijk alleszins mogelijk. Maar iedere gelovige heeft het recht zelf de Heilige Schrift te interpreteren, en het zou zomaar kunnen dat dhr. Laurent Nkunda dit citaat van Jezus wel letterlijk heeft opgevat.

Als Laurent Nkunda, de ‘Slager van Bukavu’, zichzelf als christen ziet, dan is er geen sterveling die de autoriteit heeft om te zeggen dat hij het eigenlijk niet is.

 1. 1

  Beste Berend, dit is al de tweede keer dat ik je moet wijzen op je slordigheden in het citeren van Jezus. Klinkt heel spannend hoor, een zwaard, maar wat is de hele passage?

  Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

  35 Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.

  36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.

  37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.

  Hoe moet iemand dat interpreteren als een vrijbrief voor genocide?

 2. 3

  @1: Mij dunkt dat vooral door die laatste regel het geheel een vrijbrief, nee zelfs een verplichting wordt, om alle ongelovigen te vermoorden, wil je een goed christen zijn.

  Maar allee terug naar Nkunda. De Rwandezen hebben hem niet laten vallen omdat hij een oorlogsmisdadiger zou zijn (want dan vervang je hem niet door iemand die door het ICC gezocht wordt voor oorlogsmisdaden), maar omdat hij buiten zijn boekje ging en dreigde heel Congo te gaan veroveren (zoals zijn ex-strijdmakker Kabila voor hem).

 3. 4

  Overigens @topic: Zit hier stiekem de bedoeling achter dat alle christenen nu ter plekke Nkunda moeten veroordelen, naar goed voorbeeld van de zich altijd herhalende eis dat iedere moslim zich altijd openlijk van elke geweldsdaad in de naam van de islam dient te distantiëren?

 4. 6

  Tsjongejongejonge.

  Ik zie nergens een woord over ‘moord’, ‘dood’, ‘ongelovigen’, ‘geweld’ of iets van die strekking. Ik zie alleen een familieruzie met kinderen die een andere leefregel kiezen dan die van hun ouders.

  Blind geloof, zeggen ze, maar hier zie ik blind ongeloof.