GroenLinks stelt raadsvragen over gastles Clintel op Haagse school

en

Afgelopen woensdag schreef Sargasso over een mini-college van Susan Crockford over ijsberen op een Haagse middelbare school, zoals vermeld op klimaatontkennersblog climategate.nl. Crockford is door de klimaatontkennende stichtingen Clintel en de Groene Rekenkamer uitgenodigd om in Nederland een paar dagen mis- en desinformatie te verspreiden over ijsberen en klimaatverandering. Zaterdag is Crockford in Almere, zondag in Diergaarde Blijdorp – waar de dierentuin zich van distantieerde – en dinsdag dus in Den Haag bij 120 leerlingen van het Lyceum Ypenburg.

Clintel beroept zich op het ‘both sides’-argument:

Fossielvrij Den Haag pikte het bericht op en gaf de info door aan de Haagse fractie van GroenLinks, die gisteren schriftelijke vragen voor de gemeenteraad heeft ingediend:

 1. Heeft het college weet van deze gastles of andere Haagse scholen waar Stichting Clintel een rol in zou spelen?
 2. Is het college het met GroenLinks eens dat gastlessen van klimaatontkennende organisaties en andere organisaties met pseudowetenschappelijke doeleinden bij Haagse scholieren ongewenst zijn?
 3. Heeft het college er kennis van of het voor die leerlingen op de desbetreffende middelbare school verplicht is om aan deze gastles deel te nemen, en deelt het college de mening met GroenLinks dat dit nooit het geval zou moeten zijn?
 4. Is het college het met GroenLinks eens dat gastlessen van dergelijke organisaties mogelijk een ondermijnende werking hebben ten opzichte van het Haagse beleid omtrent milieueducatie en de gratis lessen, excursies, leskisten, keuzekisten en projecten die de gemeente aan de scholen beschikbaar stelt? Kan het college dat toelichten?
 5. Is het college bereid om met scholen(gemeenschappen) in gesprek te gaan over het belang van goede klimaateducatie en de verwarring waar dergelijke ondermijnende (gast)educatie over wetenschappelijk onderbouwde processen van klimaatverandering toe kunnen leiden?
 6. Is het college bereid om namens de raad aan Haagse scholen de boodschap over te brengen dat het als onwenselijk gezien wordt dat scholen met klimaatontkennende organisaties in zee gaan?

En voor wie nog denkt dat Crockfords observaties over ijsberen niet per se iets zeggen over haar standpunt over klimaatverandering, dan raden we Crockfords Twitter-tijdlijn aan – om te beginnen haar gepinde tweet:

Precies de boodschap van stichting ‘There is no climate emergency’ Clintel. Zoals Tweede Kamerlid Lammert van Raam (PvdD) tweette over Clintels schoolbezoek: “het mag natuurlijk allemaal, zo’n klimaatontken-tournee. Maar ondertussen…” hebben wetenschappers de klimaatcrisis vooral onderschat, niet overschat.

Update 4-2-2020: het Haagse College van B&W heeft inmiddels geantwoord:

Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het college. Scholen zijn verantwoordelijk voor de inrichting van hun onderwijsprogramma en gastlessen. Tevens acht het college het zeer onwenselijk om als overheid te bepalen met welke organisaties een onderwijsinstelling wel of niet contact mag hebben.

Daarbij merken we graag op dat dit standpunt niet zo vanzelfsprekend is als het misschien lijkt, want de regering onderzoekt momenteel of de Onderwijsinspectie toezicht moet houden op sponsoring, gastlessen, lespakketten en techniekfestivals van bedrijven, naar aanleiding van de Motie Van Raan over het inspec­teren van lesma­te­riaal van (fossiele) bedrijven. Als de regering erkent dat de verspreiding van desinformatie door fossiele bedrijven onwenselijk is, waarom zouden andere verspreiders van desinformatie over klimaat, zoals Clintel, zich dan wel met onderwijs mogen bemoeien?

Edit 18-11-2019: de reacties zijn gesloten. Onderwerp is uitvoerig behandeld, gezien de herhalingen verwachten we geen nieuwe inzichten meer.

Reacties (140)

#1 Hermie

Als we met de Crockfords Twitter-tijdlijn moeten beginnen: Die stelt dat er geen sprake is van “emergency”

En dan wordt het gelijk heel erg lastig. Wanneer is er sprake van een noodsituatie?

En wat alle petities en meningen van wetenschappers dan ook mogen zeggen, wat telt zijn de peer reviewed studies. In de samenvatting van de IPCC rapporten lees ik daar niet zo veel over.

Wel benieuwd naar de antwoorden trouwens op de vragen die Groenlinks natuurlijk mag stellen.

 • Volgende discussie
#2 Spam

Idioot natuurlijk. Er is op zich geen enkele inhoudelijke reden om op scholen gastcolleges te doen over de ontwikkeling van de mondiale ijsberenpopulatie. De educatieve waarde van dergelijke specialistische discussies is nul. De misleidende suggestie dat er geen AGW-probleem zou zijn is bovendien schadelijk voor de wetenschappelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Wat wel nuttig zou kunnen zijn is om een wetenschapper te laten vertellen over zijn of haar werk en een onderwerp als ijsberen tellen kan daar een leuke invalshoek voor zijn. Maar als je dat wilt doen, laat je natuurlijk een WETENSCHAPPER komen, niet een anti-wetenschappelijke lobbygroep.

@1 Het IPCC gaat over opwarming van het klimaat en de mogelijke gevolgen voor de mens, niet over ijsberen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 MrOoijer (Jan van Rongen)

Grappig – ik klikte die link naar de NYT aan en kreeg een grote advertentie van Exxon Mobile bij het stuk te zien.

Maar terzake.

Mevr. Crockford is antropologe en geen klimaatwetenschapper. Ze had als antropoloog een aanstelling aan de University of Victoria (Canada) die dit jaar niet verlengd werd. Dus ze heeft inkomen nodig en geeft nu lezingen.

De premisse is dat klimaatverandering het leefgebied van de ijsberen aantast en dat daardoor de ijsberen het moeilijk hebben. Crockford bestrijdt dat, en koppelt daaraan dat het dus wel meevalt met die klimaatverandering. Dat is een logisch verkeerde redenering. Als B niet het gevolg van A blijkt te zijn, wil dat nog niet zeggen dat A niet klopt.

Maar ze zal natuurlijk niet zo’n simpele fout maken. Met de nodige vaagheden en halve waarheden kom je een heel eind.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 MrOoijer (Jan van Rongen)

@1: wat telt zijn de peer reviewed studies. In de samenvatting van de IPCC rapporten lees ik daar niet zo veel over.

LOL. Je blijkt dus nooit verder te hebben gekeken dan je neus lang is. Een summary is een summary, de hoofdstukken zelf bevatten duizenden verwijzingen naar de peer reviewed literatuur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Hermie

@4: Een samenvatting is een samenvatting van de hoofdstukken die gelukkig allemaal verwijzen naar de peer reviewed literatuur.

In principe zou de maatschappij genoeg moeten hebben aan de samenvatting. Maar ik wil gerust verder kijken dan mijn neus lang is hoor! Welk IPCC hoofdstuk of welke peer reviewed studies moet ik er op na slaan om meer over noodsituaties te weten te komen? En waarom staat dat niet in de samenvatting?

Het probleem is Jan, dat mensen totaal verschillende beleving hebben over het begrip noodsituatie. Er zijn mensen die in alles een noodsituatie zien en er zijn mensen die alle gevaar wegwuiven. Twee meter zeespiegel stijging een ramp? Of gewoon een beetje hoger gaan wonen. Hoe mensen in het leven staan is erg verschillend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 sikbock

zo blijven we lekker bezig. de PVV stelt raadsvragen over verplicht kinderbezoek aan de moskee, de VVD over linkse lesboeken, sylvana over geen onderwijs over slavernij/ kolialisme en groen links nu over een lezing door klimaatontkenners.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Hans Custers

@1

Een semantische discussie over wat wel of geen “emergency” is is helemaal niet nodig. Die tweet van Crockford is namelijk vooral een kanjer van een drogreden. Ze doet alsof de ijsberenpopulatie op één of andere manier zou bewijzen dat er geen probleem is met het klimaat. Dat heet een non-sequitur: de conclusie die ze trekt volgt in de verste verte niet uit die bewering.

Zelfs al zou het prima gaan met de ijsberen, dan nog zegt dat helemaal niks over klimaatverandering op zich. En daar komt nog eens bij dat de toename van het aantal ijsberen sinds de jaren ’70 is toegenomen door beperking van de jacht.

Crockford is daar allemaal al talloze keren op gewezen, en ze trekt er zich niks van aan. Conclusie: die tweet is pure, misleidende propaganda. En niets anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Hans Custers

Crockford volgt overigens gewoon het standaardrecept van allerlei soorten wetenschapsontkenners:

– Pik een piepklein flintertje uit een enorme hoeveelheid wetenschappelijke kennis.
– Ontdoe dat flintertje van alle nuances, onwelgevallige feiten en verdraai het zo nodig nog wat.
– Val die versimpelde of karikaturale versie van het flintertje aan.
– Voeg zo nodig nog wat verdachtmakingen of complottheorieën toe.
– Doe net alsof je daarmee alle wetenschappelijke kennis over een onderwerp onderuit hebt gehaald.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Hermie

@7: Dit is geen semantische discussie maar de essentie waar het om draait bij klimaat-rechts. De beleving, in hun ogen schromelijke overdrijving. Daar zit hun pijnpunt. We zien dit steeds terugkomen.

Een ander pijnpunt bij sceptici is de indoctrinatie van ‘klimaat-alarmisme’ van te veel linkse leraren in het onderwijs en zaken als klimaat-spijbelen. Het organiseren van een lezing juist op een school lijkt daar een reactie op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Hans Custers

Dit is geen semantische discussie maar de essentie waar het om draait bij klimaat-rechts.

Welles-nietes een noodsituatie is per definitie een semantische discussie. En inderdaad ook een spelletje dat klimaat-rechts regelmatig speelt om een echte inhoudelijke discussie te ontwijken of te saboteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Hermie

@10: Ik wijs op de beleving van het alarmisme bij sceptici en wat dit met hun doet. Jij noemt het een semantische discussie. Prima.

Het is beiden waar. Wat bedoelt de ander nu met noodsituatie? Waarom ziet die scepticus dat niet? of : Waarom overdrijft hij zo? Dat mag je semantisch noemen. Belangrijk denk ik. Zo ook de beleving die daar achter zit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Hans Custers

Ik wijs op de beleving van het alarmisme bij sceptici en wat dit met hun doet. Jij noemt het een semantische discussie. Prima.

Leer eens lezen. Of verdraai je wat ik zeg bewust tot iets heel anders?

Overigens, als het over beleving gaat, of over het afwegen van risico’s, daar heb ik op ons blog meermaals over geschreven. En ik heb nog nooit ook maar één enkele poging van klimaat-rechts gezien om daar serieus op in te gaan.

Ik kan me herinneren dat er op het blog van Paul Luttikhuis ook eens een poging is gedaan om daar constructief over te discussiëren. Labohm weigerde simpelweg om die discussie te voeren. Bert Amesz (die naar klimaatrechtse maatstaven nog vrij redelijk is) nam het over, maar die kwam ook niet verder dan wat vaagheden. En de niet-onderbouwde stelling dat 3°C opwarming een “hanteerbaar risico” zou zijn, zonder ooit toe te lichten wat hij daarmee bedoelde.

Mijn ervaring tot nu toe: ook als je deze insteek kiest kom je niet tot een constructief gesprek met klimaat-rechts.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 majava

@9:

Dit is geen semantische discussie maar de essentie waar het om draait bij klimaat-rechts. De beleving, in hun ogen schromelijke overdrijving.

Nee. Dat is niet de essentie. Dat is waar jij intrapt, of die je uitbuit. Het zogenaamd geen noodsituatie zijn is wat ze je voorhouden. Ze weten heel goed dat dit zo is, maar zijn niet bereid om te veranderen. Dat laatste is de essentie.

Ik kan er één nuance bij zetten en dat is dat ze (de westerse ontkenners) weten dat zij tot nog toe de beste papieren bezitten om de komende decennia redelijk ongeschonden eruit te komen. Dat komt door de welvaart die ze nu bezitten en die ze in staat stelt om droogte, overstromingen, extreem weer, slechte oogsten, verdwijnen/opkomen van flora en fauna, etc. nu nog goed op te vangen. Er zijn streken waar dat niet zo is, maar daar maalt de ontkenner niet om. Het is dus op z’n best een beleving dat men persoonlijk geen noodsituatie ziet en die van anderen niet serieus neemt. De rechtsmens in een notendop. Alle ingredienten aanwezig om het theater van de wetenschapsontkenning op te tuigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Janos

@8 Amen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Hermie

@12: Ik wil het niet nodeloos ingewikkeld maken en heb aan #11 niet zo veel toe te voegen. ik omschrijf pijnpunten van sceptici. Hun ergernissen en irritaties over alarmisme. Ergernissen en irritaties over sceptici zullen er bij jou vast ook zijn. Daar kan ik mij wel wat bij voorstellen.

Maar he, je hoeft ook niet te zoeken naar een constructief gesprek met klimaat-rechts. Het hoeft niet, het mag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Jos van Dijk

@13:

Het is dus op z’n best een beleving dat men persoonlijk geen noodsituatie ziet en die van anderen niet serieus neemt. De rechtsmens in een notendop.

+++
Terwijl die anderen de grootste schade (gaan) lijden van de klimaatverandering. Ik wacht met spanning op de dag dat Rutte c.s. dit B., W. en al die wegwuivers in eigen kring eens onder de neus wrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Amateur Commenter

@15: Een constructief gesprek kan je pas hebben als je eens wat peer reviewed studies bestudeert en snapt wat consensus nou eigenlijk inhoudt bij de wetenschap.

Je kan geen gesprek hebben met mensen die menen dat iets op losse schroeven staat omdat ze met valse logica een theorie onderuit halen.

‘Kijk, de ijsbeerpopulatie groeit, dus alles is een leugen!’ Hurdurrrrr.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Theo Richel

@7: @13: ‘Het zogenaamd geen noodsituatie zijn is wat ze je voorhouden. Ze weten heel goed dat dit zo is, maar zijn niet bereid om te veranderen.’

Ik heb vier kinderen, jij suggereert dat ik die willens en wetens blootstel aan een gevaarlijke situatie? Dat is een stevige aantijging.
En hoe kom je erbij dat ik weet dat het hier om een noodsituatie gaat? Ik weet dat het NIET om een noodsituatie gaat. De enige noodsituatie is hooguit dat er een luidruchtige minderheid is die ons weerhoudt ons in te zetten voor de dingen waar het om gaat, namelijk er voor zorgen dat nog veel meer mensen net als wij zo lang mogelijk goed kunnen leven op deze planeet. Wij hebben het recept daarvoor en jullie blokkeren dat helaas, nou ja, jullie proberen het en soms lukt het een beetje. Uiteindelijk zal de CO2 uitstoot onverminderd doorgaan (goed voor de wereldvoedselproductie) want ook Afrika moet betaalbare electricteit, dus het gebruik aan fossiele brandstoffen gaat gewoon door, alleen er komt kernenergie bij. Dat is de toekomst waar ik mijn kinderen naar toe leidt. In de oprechte overtuiging dat ik daarmee iets goeds doe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Frank789

@18: [ goed voor de wereldvoedselproductie ]

Man, man, wat loop je mijlenver achter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Hans Custers

@18

Het is natuurlijk onmogelijk om vast te stellen hoe iemand echt denkt. Dus wat mij betreft verdienen pseudosceptici in dat opzicht het voordeel van de twijfel.

Aan de andere kant, als je je inlaat met een obscuur gefinancierd activistenclubje dat zichzelf uitgeeft voor “rekenkamer”, dan roep je de verdenking van oneerlijkheid ook wel een beetje over jezelf af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Theo Richel

@19: Ik vrees dat er nog iets meer moet gebeuren voordat dit als een argument kan kwalificeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Spam

Vier kinderen, lees ik. Dat zijn de grootste klimaatcriminelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Frank789

@21: Ik had ook kunnen zeggen “zucht, weer zo’n platte aarde gelover”.
Want het is totaal debunked en hier op Sargasso al uit en te na besproken.
En dan wordt je wel eens moe van iemand die alweer aan komt zetten met ” CO2 goed voor de wereldvoedselproductie “.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Theo Richel

@22: Ja, als ik jullie terminologie aan hou waarschijnlijk wel, uitgaande van de gedachte dat ze de hele dag aan hun mobieltjes en andere elektriciteitsslurpende zaken hangen. Ik neem aan dat je dat bedoelt. Ik put daar overigens enige moed uit. Dit is een generatie die misschien wel uit kan leggen waarom je energie moet besparen…. of beter waarom een ander energie moet besparen, zij zullen het niet doen.
Ik maak me als oude man wel eens zorgen over de jeugd, maar niet vanwege het energiegebruik, energie zat, het zou alleen wel goed zijn als ze zou worden geleerd wat je moet doen om energie te produceren en hoe belangrijk dat voor ons is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Hermie

@20: Zoals er duidelijk pijnpunten bij sceptici liggen, hebben hun opponenten er ook een aantal die we steeds weer terug zien.
“obscuur gefinancierd” is er zo eentje die vaak genoemd wordt. Het moet klimaat-links dan toch hoog zitten. Als klimaatbastaard denk ik wel eens beide partijen te begrijpen, maar dat blijkt regelmatig toch niet zo te zijn. Die obscure financiering zie ik niet zo. Wat is nu eigenlijk de aantijging? Wat moet er veranderen?
https://groene-rekenkamer.nl/anbi/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Dirk14

Het probleem is dat er mensen reageren in dit soort discussies vanuit een politiek geinspireerde klimaatontkenning. En kennelijk niet begrijpen hoe ongeloofwaardig ze overkomen.
In 1959 werd de olie industrie op de hoogte gebracht van de risico’s voor het klimaat. (Kijk naar Edward Teller voor het API).
Een deel van die industrie heeft toen niet geprobeert een oplossing te zoeken maar een uitgebreid systeem van ontkenning opgezet, ook een deel van de winsten gebruikende die konden gemaakt worden door de nodige maatregelen tegen te houden. (Dat deden vooral bedrijven die eerst maatregelen tegen roken tegenhielden.) Dat gaat tot vandaag door bv BP, Exxon, Chevron hebben ieder mintens $500 000 aan Mr. Trump geschonken. Schell heeft zijn personeel een van haar weinig milieu vriendelijke bedrijven in de VS ongeveer verplicht naar Trump te gaan luisteren. (Kijk bv op SourceWatch)
Wie wil je nu dat serieuze mensen geloven, de mensen wiens vak het is en dagelijks aan het probleem werken, of iemand die iets anders studeerde, daarna daar een job zoekt of zoiemand napraat en daarbij het verhaal van de US industrie ontkenners komt herhalen.
Iedereen die met een kritisch standpunt komt over deze wetenschap is al onwaarschijnlijk want geen wetenschap werd zo kritisch bekeken. Maar moet eerst beginnen aan te tonen dat ze geen verband hebben met die VS operatie. Geld zeker ook voor de Nederlandse afdeling van het Vlaams Belang en het oude Front National die er tegenwoordig is. Iemand zou eens moeten verklaren waarom dat soort politici hier juist gevoelig voor zijn.
Maar de kosten die je veroorzaakt moet je in onze maatschappij betalen, toch? Door zo traag te reageren kost dat inderdaad meer en wie zolang uitstel heeft georganiseerd zou hiervoor de meerkosten moeten betalen. En hiervoor is er misschien wat wetgeving nodig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Theo Richel

@23: Ja CO2 is goed voor de wereld voedselproductie, heel goed, en er is niks gedebunked.
Hier bijvoorbeeld een overzicht van 300 studies wat er gebeurt als je rijst 300 ppm extra CO2 toedient: http://co2science.org/data/plant_growth/dry/o/oryzas.php
Daardoor neemt de productie gemiddeld met 35% toe, bij 600 ppm met 141%! . Dat houdt een enorme belofte in voor de wereld voedselproductie.
In de database hier: http://co2science.org/data/plant_growth/dry/dry_subject.php kun je zoeken welke onderzoeken er zijn gedaan met nagenoeg alle planten en bomen van de wereld. Laat je verbazen.

De vraag is natuurlijk ook of er voldoende vitamines en mineralen in die extra groenten etc zitten. Sommige rijstsoorten meer, sommige rijstsoorten minder. In vergelijkbare experimenten met koolsoorten werd het gehalte goeie stoffen hoger. Sinaasappels bevatten meer vitamine C (als gevolg van extra CO2). Maar de groene revolutie heeft ons geleerd dat je daar aan kan sleutelen.
Plantengroei is van diverse factoren afhankelijk, niet alleen CO2, en het is het boerenvak om dato goed mogelijk te organiseren. Maar royaal CO2, veel meer dan is een fantastische start.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Theo Richel

@26: Goh, ik dacht dat Putin er achter zat (je weet wel die van de Bilderberg) die via de gaspijpen onze gedachten probeert af te tappen. Brrr

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Hans Custers

@25

“obscuur gefinancierd” is er zo eentje die vaak genoemd wordt.

Ja. Ten eerste omdat het simpelweg bewezen is dat sommige pseudosceptische clubjes (in elk geval in de VS) worden gefinancierd door fossiele belangen. En ten tweede omdat pseudosceptici altijd maar roepen of suggereren over belangenverstrengeling, of over gebrek aan transparantie. Terwijl ze zelf nooit meer openheid geven dan strikt noodzakelijk.

Wat moet er veranderen?

Wat mij betreft zou het al heel wat zijn als die pseudosceptici voor zichzelf dezelfde maatstaven zouden hanteren als voor anderen. En als ze in elk geval zouden erkennen dat sommige van hun geestverwanten wel degelijk geld krijgen, of hebben gekregen, van de fossiele lobby.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Hermie

@29: Heb je nu gericht een aanklacht in het heden tegen de rekenkamer of is dit oud zeer uit de vorige eeuw toen er wel degelijk financiering uit de olie industrie schijnt te zijn geweest in de USA. Sommigen hebben geld gekregen. Sommigen. Moeten we dat projecteren op de groene rekenkamer in Nederland in deze eeuw?

Volgens mij moet de rekenkamer het hebben van donaties van sympathisanten. Dat is toch geen geheim. Heb je dan bezwaar tegen deze donaties?

“Gelijke monniken gelijke kappen” Daar ben ik het helemaal mee eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Hans Custers

Heb je nu gericht een aanklacht in het heden tegen de rekenkamer

Nee. En dat heb ik dan ook helemaal niet beweerd. Ik heb even geen zin meer om de hele tijd maar woorden in mijn mond gelegd te krijgen. Als het je lukt om te reageren op wat ik schrijf praten we misschien weer eens verder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Hermie

@31: Ah, dan is in ieder geval dat misverstand opgelost.

Dan heb ik je schrijven in #20:

” Aan de andere kant, als je je inlaat met een obscuur gefinancierd activisten clubje dat zichzelf uitgeeft voor “rekenkamer”, dan roep je de verdenking van oneerlijkheid ook wel een beetje over jezelf af. ”

Helemaal verkeerd gelezen en begrepen.

Wat duidelijk is dat de financiering door de olielobby dat in de USA in de vorige eeuw is voorgekomen niet wordt vergeten door klimaat links. Het blijft hun hoog zitten. Waarom heelt de tijd deze wond niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Theo Richel

@30: Je hebt een punt Hermie. Vooral in de VS is, misschien ook nog aan het begin van deze eeuw wel wat geld van de olie naar de skeptici gegaan. Toen zijn er vanuit het congres dreigbrieven gestuurd dat ze daar mee op moeten houden en sindsdien lijkt het niet meer te gebeuren. Alhoewel, het zou mij niet verbazen als een club als het Competitive Enterprise Institute (ik vind dat een prima club) geld van ze krijgt. Maar dat weet ik niet.
In Nederland is dat gewoon niet aan de orde. Ik heb de GRK opgericht en ben uiteindelijk ziek geworden, maar wij moesten het toch echt hebben van individuele donaties van gepensioneerde professoren. Ja daar kon je dan af en toe een zaaltje van huren.
Nu schuift Shell af en toe wat geld naar het WNF e.d. voor een ijsberenonderzoekje of iets over het klimaat. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar de olieindustrie laat geen kritisch woord horen over klimaat en al wat daar mee samenhangt. Voor groenen is dat een teken dat ze gelijk hebben, maar het is in werkelijkheid natuurlijk gewoon een positie die het minste gelazer oplevert voor Shell etc. Het punt is, wat er ook gezegd wordt er zal geen druppel benzine minder door verkocht worden. Vanuit die positie gaat zo’n Shell geen ruzie maken.
Persoonlijk zou ik graag geld van ze krijgen, ik vind dat ik goed werk doe, maar dan riskeren ze ruzie met de groenen en dat kan problematisch worden, dat is denk ik hun overweging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Hans Custers

@32

Zie #29.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Cyril Wentzel

@22: Hee, wat grappig. Ik heb er ook vier! Tja, slechts zelfmoord, sterilisatie en diepe armoede zijn duurzaam en “goed voor het klimaat”, nietwaar? Dus: schuldig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Cyril Wentzel

Terugkomend op het artikel, het draadje hier: GL claimt eigenlijk het alleenrecht op scholier-“voorlichting”: Het echt opzienbarend punt is dan ook (punt 6) het gemeentebeleid om de jeugd tot GL-stemmers op te leiden, onder meer door:
“…de gratis lessen, excursies, leskisten, keuzekisten en projecten die de gemeente aan de scholen beschikbaar stelt?”

Het is zonder meer prijzenswaardig dat de betreffende school een uitstekend wetenschapper als Susan Crockford haar verhaal – met als onderwerp ijsberen – (niet klimaat), de observaties, de theorievorming, de missers in de wetenschap en de verklaringen voor de observaties allemaal laat vertellen. Nou ja, tot zover de spanningsboog dat toelaat natuurlijk.
En dan natuurlijk de vragen en antwoorden!

Over vragen gesproken: ik ga even controleren of in het nadere draadje iemand nog heeft gereageerd op mijn vraag wat men vond van de walrus-affaire (Netflix: Our Planet). Ik heb net met Susan gedineerd: mooi verhaal hoor, de ontmaskering van de leugen van de framing van de walrus als nieuw klimaatslachtoffer. Zo veel te vertellen. Maar ja, dat mag niet van Groen Links. Toch?

Wij bij DGRK koesteren mensen met een liefde voor de waarheid. Die ontsnappen uit de dodelijke greep van het groepsdenken. Dat was de primaire reden om haar en Peter Ridd uit te nodigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Karin van der Stoop

@36: “Wij bij DGRK koesteren mensen met een liefde voor de waarheid.” No. You don’t.

Al was ’t maar omdat “waarheid” in de klimaatwetenschap slechts bestaat voor het moment. De rest zijn voorspellingen, modellen, scenario’s, onzekerheden. Met best-case en worst-case.

En iemand die zegt; de ijsberen doen ’t prima, dús er is geen klimaatprobleem, lult gewoon uit zijn (haar) nek. Daar zit geen enkel oorzakelijk verband.

De opmerking dat scholieren worden opgeleid tot GL-stemmers vind ik helemaal beneden peil. Jezus gast, zet je alu-hoedje ff af. Recentelijk nog een linkse leraar verlinkt bij het meldpunt van FvD? Gatverdamme.

Je doet alsof (Groen) links een enorme invloed heeft in dit land. Ga toch fietsen. Of ramen lappen. Veel beter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 majava

@36:

… dat de betreffende school een uitstekend wetenschapper als Susan Crockford haar verhaal – met als onderwerp ijsberen – (niet klimaat), de observaties, …

Het is maar een detail hoor, maar Crockford is geen wetenschapper op het gebied van ijsberen. Daar is ze hobbyist met internet. Net als de vorige keer, waar je ook de mist in ging over haar “ontslag”, zou ik je aanraden om niet teveel te liegebeesten. Dat vinden je kinderen ook niet fijn als ze dat door krijgen.

Over die kinderen gesproken. Waar is onze huis-ontkenner Hans Verbeek? -die het probleem zo graag gooit op overbevolking. Kijkt hij nu even door de vingers?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Hermie

@34: Ik zie dat je op je wenken wordt bediend. Ik lees in #33 namelijk dat Theo Richel toegeeft dat er in de verenigde staten betaling door de olie industrie heeft plaatsgevonden.

Ik denk ook dat het heel goed is dat nu duidelijk is dat “obscure financiering” niet een verwijt van je was richting Groene rekenkamer. Dat was een verkeerde interpretatie van mijn kant.

Dan noemde je nog het punt van ” dezelfde maatstaven ”
Heb je een concreet voorbeeld van de inconsequentie van sceptici? Dan kan Theo ook lezen waarom dat punt zo belangrijk voor je is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Bismarck

@33: “Je hebt een punt Hermie. Vooral in de VS is, misschien ook nog aan het begin van deze eeuw wel wat geld van de olie naar de skeptici gegaan. Toen zijn er vanuit het congres dreigbrieven gestuurd dat ze daar mee op moeten houden en sindsdien lijkt het niet meer te gebeuren.”
Definieer eens “wat geld”, “begin van deze eeuw” en “sindsdien”? In de VS heb je gewoon een heel netwerk aan organisaties die zich onder andere met “klimaatscepsis” bezig houden en waar door onder andere de Koch’s ook dit decennium via allerlei Trustconstructies miljoenen in zijn gepompt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Theo Richel

@40: Ik zou het zowaar nog vergeten. Je kunt heel boos doen over lobbywerk door de olieindustrie, maar die betalen hun medewerkers nog zelf. De lobbyisten van de milieubeweging staan rechtstreeks op de loonlijst van de EU. Ik heb daar 10 jaar geleden een uitgebreide reportage over gemaakt met een compleet overzicht waar de miljoenen naar toe gaan. Zie hier: http://theorichel.nl/groene-lobby-op-de-eu-loonlijst

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Frank789

@36: [ (niet klimaat), de observaties, de theorievorming, de missers in de wetenschap ]

Nee hoor, het gaat niet om het klimaat hoor! Echt niet.
Maar wél tegelijk beweren dat het onderwijzen van pure wetenschap gelijk staat aan opleiden tot GL-stemmers.
Dan laat je je masker goed vallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Gebruiker4401

Ach, de doodsreutels van onze klimaatsceptische helden.
Ik hoop alleen nog op een laatste toegift in de vorm van een werkstukje van Kees de Lange, met Wikipedia-verwijzingen, Word Art, en een nietje in de linkerbovenhoek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Theo Richel

@42: Lukt het nog een beetje met het debunken van mijn claim over de wereldvoedselsituatie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Frank789

@44: Ja hoor, hier is een leuk artikel met 100 reacties:

https://sargasso.nl/co2-maakt-de-aarde-groener-klinkt-goed-maar-is-dat-ook-zo/

En misschien laat Sargasso mijn eerder geplaatste reactie met wat (teveel) links en argumenten ook nog wel passeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Bismarck

@41: Beetje rare opmerking is dat. Wat heeft de milieubeweging te maken met de fossiele industrie? Ik begrijp wel dat je graag vergeet dat “klimaatsceptici” inderdaad niet alleen begin deze eeuw een beetje geld kregen van fossiel, maar gewoon nog steeds (belastingaftrekbare) miljoenen.

In hoeverre zoiets aan de orde is in Nederland, daar komen we niet achter, van wie de donaties hier zijn wordt niet gepubliceerd (zoals overal “klimaatsceptische” organisaties daar zo intransparant mogelijk over zijn). Maar ik zal je maar op je blauwe ogen vertrouwen dat van die individuele donateurs er geen enkele zijn brood verdiend heeft in de fossiele industrie.

Wel maken Clintel en Groene rekenkamer bijzonder veel gebruik van jargon, informatie en strategieën verzameld en ontwikkeld door fossiele lobby uit de VS. Zo’n Susan Crockford (dit decennium nog op de loonlijst bij het Heartland Institute en dus betaald door Koch-geld) die wordt ingevlogen is daar ook een voorbeeld van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Theo Richel

@45 Ha dank je. Miserabel artikel, maar effectief gedebunked in de commentaren. Bespaart me een hoop werk, CO2 is een zegen voor de wereldvoedselproductie. Het staat huizenhoog overeind

Opvallend hoe jullie dan gaan kronkelen om dat maar in het negatieve te trekken. Een mooie illustratie van hoe ideologisch bezeten jullie zijn. Stuitend ook. We hebben het hier over voedsel voor mensen en jij zet je actief in voor een vermindering van de productie. Heb je kinderen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Klaas

@38: Is overbevolking (overconsumptie) dan niet HET probleem ten aanzien van klimaat? Ik vind het vreemd dat er zoveel energie wordt gestoken in het elkaar bevechten of het klimaat nu wel of niet verandert, terwijl de olifant in de kamer niet opgemerkt wordt. Overbevolking = klimaatverandering. Altijd al geweest en zal altijd zo blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Tilasmi Frigge

@2: Het gaat natuurlijk niet over de ijsberen. De ijsberen populatie en het vermeende uitsterven ervan werd in een van de klimaat urgentie campagnes gebruikt om mensen op hun emoties te kunnen manipuleren.
Dat is wat Greta nu doet. Op de emoties spelen.En alles om mensen dieper de schulden in te werken zodat de banken gered kunnen worden, want er is geen klimaat urgentie…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Cyril Wentztel

@38: Zij is wetenschapper. Zeker, 100%. Ze runt al tientallen jaren een bedrijfje dat over de gehele wereld gevraagd wordt om ouderdomsbepaling te doen op skelet-vondsten. Haar promotie in het begin van deze eeuw was op het gebied van hormonen op evolutie, onder andere toegepast op honden, ijsberen, maar ook mensen enzovoorts. Fascinerend spul.

Om nog even een onjuiste beschuldiging van jou uit de wereld te helpen: ik heb “ontslag” in de zinsconstructie zorgvuldig losgekoppeld van Susan’s geval, bij wie een aanstelling niet verlengd werd. Het feiten(!)relaas daarover spreekt boekdelen. Net zo vernietigend als in het geval Peter Ridd, alleen niet gepaard met een miljoenen-proces.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Cyril Wentzel

En nu wat inhoud, mensen:

“…The notion that declines in summer sea ice are the most serious threat to Arctic marine mammals is based on the biological fallacy that under natural condi- tions Arctic sea ice is a stable habitat and leads to stable or increasing popu- lations, and that summer sea ice stability is necessary to prevent extinctions.

This flawed ecological concept has led to the present pessimistic attitude of most polar bear biologists and to the formal, legal listing by the USA of po- lar bears, walrus, ringed seals, bearded seals and spotted seals as ‘threatened’. The sea ice constancy fallacy was taught to leading polar bear experts years ago and accepted as fact, but to their credit – even though they believed sea ice should be a stable habitat, even over short timescales – they spent years collecting evidence to the contrary. Eventually, the concept of human- caused global warming provided a rationale for deferring to what they had been taught over what they had personally discovered, and they convinced themselves that reduced summer ice coverage could potentially pose as large a threat to polar bear and Arctic seal survival as reckless overhunting.
However, there is well documented evidence that natural changes in sea ice during the critical spring period over the last 60 years have been profound and resulted in marked declines followed by marked increases in polar bear and Arctic seal numbers. Rather than climate change leading to extinction or near-extinction of these species, they appear to persist well, despite such en- vironmental variation, even during the critical spring period. Historical docu- ments and paleoclimatic research suggests similar changes have occurred for at least the last few hundred years…..”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Frank789

@47: [ … hoe jullie dan gaan kronkelen … bezeten jullie zijn … Stuitend ook … jij zet je actief in voor een vermindering van de productie. ]

Kijk, Theo Richel heeft geen argumenten meer, dus gaat hij denigrerende leugens over de opponenten spuwen.

Lafbek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Frank789

@48: En vertel eens hoe dan de oplossing luidt?

Want hoe dan ook, de wereldbevolking gaat groeien tot pakweg 10 miljard tenzij we nu allemaal vandaag stoppen met neuken of iedere baby terstond doden. En zelfs dan gaat daarvan de CO2 productie niet omlaag en de CO2 concentratie ook niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Theo Richel

Ik vroeg: heb je kinderen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Frank789

@54: Ik zei: Kijk, Theo Richel heeft geen argumenten meer, dus gaat hij denigrerende leugens over de opponenten spuwen.

[modedit; niet schelden]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Theo Richel

@53: Alsjeblieft bekijk deze video van Steve Paikin uit Canada. Staat helemaal los van klimaat, links of rechts-discussies, maar gaat over de krimpende wereldbevolking, nagenoeg per land uitgetekend, inclusief de oorzaken van de trends. https://www.youtube.com/watch?v=SYZPTaV-RcQ

Technisch zijn er geen belemmeringen voor een verhoogde voedselproductie om 10 miljard mensen te voeden. De Sahel is fors aan het vergroenen, en net als Israel met hun woestijn deed valt er in de Sahara (of in Siberie) nog wel wat landbouw te bedrijven. De groei is er nog lang niet uit. Nogmaals daar gaat die video niet over, die gaat alleen over de afnemende wereldbevolking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Tilasmi Frigge

Jammer dat gelijk begonnen wordt met stigmatiseren. Klimaatontkenner. Als ik iets weet is dat als mensen beginnen te stigmatiseren zij een gebrek aan argumenten hebben.
Ik heb nog nooit iemand gesproken of iets gelezen waarin je de conclusie zou kunnen trekken dat iemand het klimaat ontkent. Wel zie ik er de associatie in naar de Holocaust Ontkenners. Erg kwalijk dat dit wordt gebruikt, verwerpelijk zelfs.
Maar dan gaat het natuurlijk om klimaat critici die zeggen dat er geen klimaat urgentie is. Ah! En waarom dan niet?
– Sommige zeggen dat de modellen niet in staat zijn de toekomst te voorspellen. Daar is iedereen het over eens.
– Anderen zeggen dat de klimaatsverandering natuurlijk is. Iedereen is het erover eens dat dit invloed heeft.
-Anderen zeggen dat de invloed van de mens eigenlijk niet te meten is. Daarin geeft ook iedereen toe dat dit zo is.
– Anderen zeggen dat met het reguleren van de hoeveelheid CO2 je de temperatuur op aarde niet kan regelen. Daar is ook geen bewijs voor, alleen maar een these. Bewijs daarvan zou nooit te krijgen zijn omdat zou het lukken de temperatuur op aarde te verlagen er nooit gemeten kan worden of dit door het gedrag van de mens kwam of door de natuurlijke schommelingen.
-Aangenomen wordt dat door de klimaatsverandering het weer op hol zou slaan. Het is echter zo dat het aantal natuurrampen daalt ipv. stijgt.

Dan is er niet in het argument meegenomen dat niet alle landen meedoen, enkele hele grote die erbij zitten, die ook voordeel halen bij een globale temperatuurstijging. Een investering van honderden miljarden per land drukt op de economie en exportprijzen van het land. Landen die niet meedoen hebben daar geen last van en zien hun marktaandeel alleen maar groeien. Ook is er nu een Noordelijke Ijszee Zijde Route die voordelig is voor China. Ook de oogsten gaan beter met de verhoogde CO2 en de voedseltekorten die zouden komen met het verminderen van de CO2 uitstoot zouden onderdeel van de gesprekken moeten zijn.
Ook kunnen in veel landen electrische auto’s, zonne- en windenergie centrales en het bijbehorende energienetwerk niet bekostigen wat zal leiden tot enorme armoede in die landen.

De oplossingen van de klimaatlobby zijn alleen gericht op processen die ons dieper in de schulden werken. Er wordt niet gepraat over het mechanisme dat ‘geplande veroudering’ heet. De industrie dwingen producten te maken die 2 maal zolang meegaan zou niet alleen het klimaat maar ook het milieu helpen en de consument zou er ook blij mee zijn. Er wordt niet gepraat over het uit zetten van straatverlichting, het lager zetten van de kachel door energieprijzen te verhogen, mensen te dwingen zich warmer te kleden… maar er zijn meer oplossingen. Een mammoettanker produceert in een jaar net zoveel uitstoot als 50 miljoen auto’s! Er worden technieken ontwikkeld die zeilen op deze boten kunnen zetten en investeren in deze technologie is enorm interessant. Als je een boot van zeilen te voorziet kan je de helft van de uitstoot verminderen. Nederland heeft 6,5 miljoen personenauto’s en je kan dus de uitstoot van 4 maal de hoeveelheid personenauto’s in Nederland verminderen door EEN boot om te bouwen.

Maar aan de aangedragen oplossingen kan je zien wat er achter de klimaat agenda zit. Het is een grote fraude die bedoelt is de economie aan te zwengelen en de banken te redden, niet het klimaat…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Sjors

@57 bewijst het maar weer eens: in discussie gaan met klimaatveranderingontkenners is hetzelfde als in discussie gaan met flat-earthers, anti-vaxxers of creationisten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Frank789

@58: En vroeger of later komt ALTIJD het complot te voorschijn, met een ander woord heet dat “agenda”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 majava

@50: Ik denk dat zelfs de minst geschoolde lezer nog heeft begrepen dat als ik in #38 schrijf

maar Crockford is geen wetenschapper op het gebied van ijsberen.

Dat ik het heb over… ijsberen.
In je reactie ga je ook daar niet op in. Gaat die lezing over honden? Over evolutie? Biologie? Dacht het niet.

Crockford is wetenschapper op andere vakgebieden dan op ijsberen, waar jij haar nu naar Nederland voor haalt.

En nee ook dat over haar “ontslag” heb je alleen (in een ander draadje, dus kan ik nummering niet gebruiken, maar wel quoten) in één reactie een tikje genuanceerd, waar je dit schrijft:

En we kunnen niet goed tegen onrecht, zoals de academische repressie die we onder andere zien bij Peter Ridd (ontslagen koraalprofessor) en Susan Crockford.

In de andere reacties schrijf je wel het volgende:

En we zijn verbolgen als je ontslagen wordt vanwege politieke druk als je een feitelijk relaas geeft dat botst met een dogma.

En vooral

Het is voor de carrière gevaarlijk om hier met dergelijke feiten naar buiten te treden: 2 proffen die ontslagen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Folkward

Het niveau is weer gedaald door -quelle surprise- reacties uit de (rechtse) klimaatontkennende hoek. Ik houd me meestal uit klimaatdiscussies, ik ben immers namelijk geen klimaatwetenschapper. Anderen zijn minder beschroomd.

Ik heb wat meer verstand van chemische processen, met een bedrijfskundige insteek. Vandaar dat ik kan zeggen dat #27 -in combinatie met #47- toch een groot stuk gezever is. Ja, meer CO2 bevordert de groei van een plant. Dat is niks nieuws, noch wordt het ontkend. Het is echter wel relevant om te vermelden dat dit gebeurt als andere factoren niet meer een bottleneck zijn. Vandaar dat deze ‘verbazende’ wetenschap al commercieel gebruikt wordt… in kassen, onder een beschermde en gecontroleerde atmosfeer, waarbij alle andere beperkende factoren al gede-bottlenecked zijn. Er is voldoende warmte, voldoende voedingsstoffen, de luchtvochtigheid is goed, de hoeveelheid lucht en er zijn ook geen of weinig ziektes en parasieten. Dat lijkt me ook een prima locatie om kunstmatig geïdealiseerde omgevingen daar te laten, in plaats van het de hele wereld op te leggen.

Want wat zijn de implicaties van meer CO2 in de wereldatmosfeer: verwoestijning, een groter temperatuurbereik (meer variabiliteit, dus ook onvoorspelbaarder voor landbouw), gemiddeld hogere temperaturen, meer neerslag (waar al neerslag is), wat niet zonder catastrofe af kan vloeien. Kortom: ingrediënten voor natuurrampen, misoogsten en hongersnoden. Bijkomend gevolg: oorlog en ziekte. Maar meneer van de Richel is blij: in het aangeharkte Nederland -rijk voorzien van kunstmest, vruchtbare grond, uitstekende landbouw- en irrigatietechnieken- zijn de opbrengsten 5 tot 10% hoger (of wou je serieus naar 700, 1000 ppm CO2?!)! Tegen de tijd dat hij dood is, vraag zijn gebroed zich af waarom er weer hongersnood is, en talloze vluchtelingen aan de deur kloppen, totdat ze ze zich bedenken: “Oh ja, papa wou de wereld naar de gallemiezen helpen omdat hij niet verder kon kijken dan zijn neus lang is en niet zag dat wat hij voorstond het klimaat-equivalent was van het oprapen van dubbeltjes voor de stoomwals.”

Het is inmiddels midden november, de dagen zijn mij weer veel te kort. Ik kan ook getallen uit mijn reet toveren dat 12-urige dagen ‘goed voor planten zijn’ en betogen dat we de aarde ‘om die reden’ (en dus niet om mijn voorkeur voor langere dagen) terug in het lood moeten brengen (ipv de 23,5 graden eruit). Ik ben echter wel snugger genoeg om te bedenken dat dat nefast is voor het leven op aarde zoals we dat kennen. Meneer van de Richel niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Tilasmi Frigge

@58: Je bent weer het voorbeeld van de gehersenspoelde mens. Het doet geen onderzoek, voegt zich bij de heersende overtuiging en blaat mee. Een mening is betekenisloos als er geen achtergrondkennis of bereidheid is te leren van een debat. Gedegenereerde mens met een typisch nalopers profiel die de Nazi’s ook hadden, alleen verpakt in regenboogkleuren…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Tilasmi Frigge

@61: Er is een wereldwijde stijging van CO2 en plantengroei. Maar ook is het aantal vierkante km woestijn aan het krimpen. Met het groeiende groen en bossen krijg je meer regen (bossen trekken regen aan) , en meer structuur in de bodem waardoor minder snel modderstromen ontstaan. Grotere oogsten betekend meer voedsel voor de stijgende wereldbevolking.
Alle modellen die het klimast voorspellen kunnen het verleden niet correct berekenen. De modellen werken geheel niet. Het is gissen en zo is al het doemdenken. Het lijkt allemaal meer op hysterie dan wetenschap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Karin van der Stoop

@62: Holy crap. Die hele reactie ademt dehumanisering uit, en dan begin jíj over nazidenkbeelden bij óns? Het verklaart wel die naam van je YT-kanaal. Je keert zaken inderdaad om.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 AltJohan

@Tilasmi Frigge: “Anderen zeggen dat met het reguleren van de hoeveelheid CO2 je de temperatuur op aarde niet kan regelen. Daar is ook geen bewijs voor, alleen maar een these. Bewijs daarvan zou nooit te krijgen zijn omdat zou het lukken de temperatuur op aarde te verlagen er nooit gemeten kan worden of dit door het gedrag van de mens kwam of door de natuurlijke schommelingen.:
Sorry, hoor maar dit kun je toch uit te rekenen. Natuurkunde! CO2 heeft bepaalde eigenschappen in het lab en die eigenschappen heeft het buiten ook. CO2 heeft effect op de warmte-uitstraling van de aarde richting heelal.

Als de aarde niet zou opwarmen door CO2, dat zou pas nieuws zijn. De natuurkundewetten moeten dan op de schop.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Karin van der Stoop

@63: Het is je blijkbaar ook ontgaan dat bossen in rap tempo in rook opgaan. Jezus gast, de halve wereld staat momenteel in de fik.
Maar het is nutteloos om met lui zoals jij serieus in discussie te gaan. Je hebt geen benul van het complexe ecosysteem en de gevolgen van de afbraak daarvan. Het interesseert je ook niet echt, je cherrypickt de zaken die jouw denkbeelden ondersteunen. Iedereen snapt dat er veel onzekerheden zijn. Maar weldenkende mensen snappen ook dat we op deze wijze niet voort kunnen gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Theo Richel

@61: Ik begrijp helemaal niet waarom je dit zegt.
Ga je ook in de supermarkt bijvoorbeeld bij de aardappelen de klanten vertellen. Ho ho! met die aardappelen alleen bent u er niet. U moet ze wel eerst schillen! en daarna heeft u water en een pan nodig. Denk daar aan!

Ik denk dat jij de mensheid nog een boel te leren hebt.

CO2 is een van de grondstoffen voor de voedselproductie en als er meer grondstoffen beschikbaar zijn komen er meer mogelijkheden om meer voedsel te maken. Dan blijkt ongetwijfeld dat een ander onderdeel de beperkende factor wordt en daar kun je dan wat aan proberen te doen. Netto ben je door de toename van een van de grondstoffen beter af.

Jij suggereert met dat beperkende factoren verhaal alsof we niet superblij zouden moeten zijn met die extra CO2.

Iets zegt me dat de boeren en onderzoekers die die 300 onderzoeken naar rijst en CO2 hebben gedaan jouw kanttekeningen niet echt opzienbarend vinden. Ik kan me goed voorstellen dat de laboratoriumsituaties voor die studies sterk verschilden, soms ideaal voor een plant, soms juist niet ideaal, ander bodemtype, veel, minder water enz. Klooien met de beperkende factoren zullen we maar zeggen. Dan ontdek je dingen. Het gemiddelde resultaat van al die studies na toevoeging van 300 PPM is 35%. Of dat ooit in de praktijk gehaald wordt dat weet ik niet, maar dat het een flinke stap de goede richting is weet ik wel zeker, en je maakt je zelf echt verdacht met dit geneuzel. Ondervoeding is op deze planeet nog steeds een veel actueler probleem dan oververhitting. Verkeerde keuzes kosten levens en je kunt niet mensen nu laten sterven omdat je die van over een eeuw wel wil laten leven.

Naar de 700 ppm? ik hoop dat ik het nog mee mag maken maar ik denk het niet. De opwarming gaat logaritmisch, dus dat wordt steeds minder. 2 graden erbij kunnen we probleemloos hebben. Prof Jones, klimaatalarmist van de Univ van East Anglia heeft overigens zelf gezegd dat die grens van 2 graden uit de lucht geplukt was. Er is geen wetenschap over en dat kan ook niet, de natuurlijke fluctuaties op de planeet zijn iets van 100 graden daar zie je die 2 echt niet op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Theo Richel

@66: De halve wereld staat NIET in de fik. Ook niet een kwart of een achtste. In tegenstelling tot een halve eeuw geleden gaat het absoluut niet slecht met het bos, en daarbij baseer ik me op de enige echte bronnen die er zijn, namelijk de wereld voedselorganisatie. Hier staat een verhaal dat ik daar ooit over maakte: http://theorichel.nl/Over_ontbossing_hoeft_u_zich_geen_zorgen_meer_te_maken

Als volstrekt duidelijk is dat NIET de halve wereld in de fik staat en jij zegt dat toch, dan word je daarna niet meer serieus genomen. Zo werkt dat. Zorg dat er echte feiten uit je mond komen in plaats van dit geschreeuw.
Hier kun je zien hoeveel er op het moment fikt: https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MOD14A1_M_FIRE maar maak je er niet druk om (dat doen ze ter plekke wel of misschien zijn ze er wel blij mee). Een deel is aangestoken en een deel is natuurlijk. Ik denk dat dit het normale beeld van de planeet is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Sjors

@66: Maar het is nutteloos om met lui zoals jij serieus in discussie te gaan.

Precies mijn insteek. Ik steek geen moeite of tijd (meer) in het voeren van een discussie omdat dit soort mensen zeggen dat ze zelf onderzoek doen om geen gehersenspoeld mens te zijn, maar geen mogelijkheid onbenut laten om hun onkunde met trots te etaleren. Het is echt bizar te zien hoe ze volstrekt serieus totale nonsens en onzin voor waar aannemen, want ja, ze hebben tenslotte ‘onderzoek’ gedaan. Ze doen maar, ze vechten steeds meer een achterhoede gevecht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Theo Richel

@65: @61: Iets zegt me dat je geen kinderen hebt, anders kan ik die stupiditeit van papa wil de wereld naar de gallemiezen helpen. Geeft wel een leuk inkijkje in je gedachtenwereld.
Iedereen die een kind op deze wereld zet (ik 4) weet dat vanaf dat moment zijn leven nog maar in een teken staat, en dat is er voor te zorgen dat dat kind een optimale toekomst tegemoet kan zien. Zo gaat het al vele eeuwen achter elkaar en het gevolg is dat jij en ik het veel beter hebben als onze grootouders en onze grootouders het weer beter hadden dan hun grootouders. Gewoon door het mechanisme dat je levenslang bij alles denkt kan dat niet beter. Meestal levert dat niks op, maar af en toe wel en dan boeken we weer een stukje vooruitgang. Jij draagt daar duidelijk niet aan mee, want je ziet dit niet en staat alleen overspannen te krijsen in plaats van dat je met feiten over de brug komt.
Ik denk dus dat niemand de wereld naar de gallemiezen wil helpen, integendeel, maar dat we wel van mening verschillen over hoe we de wereld het beste beter kunnen maken. Wel, daar moeten we dan maar over bakkeleien en zien wie er gelijk heeft. Tot nu toe gaat het goed.

Tenslotte: jij bent er van overtuigd dat er een geweldig probleem is, ik niet. Dat betekent dat jij mij moet overtuigen. Feitenloos gedoe en verwijten over mijn vaderschap werken dan averrechts en uiteindelijk betekent dat dat de maatregelen die jij zo graag wilt niet worden genomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Karin van der Stoop

@68: Ach hou toch op, je snapt ook wel dat ik chargeer, voor wat betreft het percentage gebied. De bosbranden in Zuid-Amerika, Australië en Californië zijn op dit moment een groot probleem, die vele mensenlevens bedreigen. Niet alleen letterlijk (en niet alleen door het vuur, maar ook omdat ze bijv. in ZA vermoord worden als ze zich verzetten), maar ook omdat hun have en goed eraan gaat.

Je hebt ze niet helemaal op een rijtje als je denkt dat mensen er blij mee zijn dat ze hun huis moeten verlaten, dat velen dakloos worden (schrijnende situaties in Californië, economisch gezien 5e op de wereldlijst), dat inheemse stammen verjaagd worden van hun grondgebied. Het zijn altijd armere mensen in de periferie van steden en daarbuiten die keihard de lul zijn, hell, het zijn over het algemeen altíjd armere, machteloze mensen die de lul zijn.

Ik vind jouw insteek en gedachtegoed ronduit kwaadaardig. Je hebt verdomd weinig respect voor mens en planeet, al doe je wel alsof.
En ik neem dat bloedserieus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Karin van der Stoop

@70: Het is een feit dat de mens de wereld enorm aan het vervuilen is. Moeten we daar nou echt nog bronnen en linkjes voor opvoeren? Serieus gast, wake up.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Theo Richel

@71: Je blijft maar doortieren. Lees mn verhaal en vertel me wat daar niet aan klopt. Dan hebben we het ergens over.

En ja, veel boeren branden een bos af om landbouw te bedrijven. Die zijn blij met de door henzelf aangestoken brand. Prima. Er is geen tekort aan bos. Je bent verslaafd aan rampenporno.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Theo Richel

@72: Ja ga maar eens op zoek naar die statistieken. Het is in de afgelopen halve eeuw steeds beter gegaan, steeds schoner geworden. De mensen zijn beter gevoed en gezonder dan vroeger. Overalk. We zijn er nog niet, maar we zijn op de goede weg. Wij hebben het een stuk beter als onze grootouders en zij hadden het een stuk beter als hun grootouders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Theo Richel

@71: ‘Kwaadaardig’ toe maar. Ik ben juist dol op mensen en ik vind dat we er aan moeten werken om zo lang mogelijk te kunnen leven. Met zn allen (dus ook jij en Trump) Eigenlijk staat mijn hele leven in het teken van het zoeken naar een manier om veroudering te bedwingen. Geen rimpels, altijd fit en zo. Hier een verhaal over een rondje langs 60 wetenschappers over de hele wereld hoe oud ze denken dat we kunnen worden. t antwoord zal je verbazen. Zie hier:
http://theorichel.nl/node/6134

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Cyril Wentzel

Mensen, wat een emotie en de hele wereld en vermeende rampspoed wordt er bij gehaald. Levert wel leuke koppelingen op naar bijdragen van Theo Richel, dank daarvoor.

Maar het onderwerp van Crockford als wetenschapper (@51, volledig genegeerd) en de vragen die door GL gesteld worden, worden hier niet besproken. Daar ben ik dus benieuwd naar:

“Is het college het met GroenLinks eens dat gastlessen van dergelijke organisaties mogelijk een ondermijnende werking hebben ten opzichte van het Haagse beleid omtrent milieueducatie en de gratis lessen, excursies, leskisten, keuzekisten en projecten die de gemeente aan de scholen beschikbaar stelt? Kan het college dat toelichten?”

Wat zit er in die leskisten, keuzekisten en wat houden die projecten in? Mogen we dat eens doorlichten?
Verhelderend, die vragen. Ben benieuwd naar de antwoorden. En ik heb er vertrouwen in dat het Lyceum Ypenburg de rug recht houdt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Karin van der Stoop

Godallemachtig. Het wordt steeds krankzinniger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Frank789

@70: [ anders kan ik die stupiditeit van papa wil de wereld naar de gallemiezen helpen.]

Als iemand overdrijving gebruikt zoals “de halve wereld staat in de brand” ga jij dat bekritiseren alsof het een feitelijke bewering was, maar als jij zelf zegt “papa wil de wereld naar de gallemiezen helpen” dan is dat niet erg?
Meten met twee maten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 majava

Lees mn verhaal en vertel me …

Maar het onderwerp van Crockford als wetenschapper (@51, volledig genegeerd) …. worden hier niet besproken.

@Theo, @Cyril, dit zijn jullie citaten en Frank, Karin en Sjors zijn me al voor geweest, maar ik sluit me daar bij aan. Ik negeer zelfgeschreven stukjes. Volledig. Net zoals jullie de ladingen aan wetenschap op het vlak het klimaat negeren en verdraaien. Ik hoop dat ze op het Lyceum Ypenburg ook dat onderscheid kunnen maken, of dat ze jullie hebben binnengehaald voor de entertainment-middag. Een beetje waarom Johan Derksen nog steeds over voetbal mag komen praten op tv.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Krispijn Beek

@76 terug naar het onderwerp? Doe in je volgende reactie is een link naar peer reveiwed publicaties van mevrouw Crockford in wetenschappelijke bladen over de ontwikkeling van ijsberenpopulaties.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Hermie

@40: Ik kan mij vergissen, maar wat ik uit je link opmaak is dat het gaat om “rechtse goede doelen”

In denk dat we het volgende uit elkaar moeten houden:

* Bedrijven die sceptici betalen om bewust twijfel te zaaien.
* Particulieren die sceptici steunen met donaties.

Als ik je link bekijk dan zou het gaan om de tweede groep: Donaties door particulieren. Vindt je dat het rechtse mensen verboden moet zijn om te doneren aan rechtse goede doelen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 majava

@81: Ach gut. Je zet het tussen aanhalingstekens, wat zou moeten betekenen dat je eigenlijk schrijft dat het heus geen rechtse goede doelen zijn, maar je zet het toch maar zo neer, omdat jouw rechterkant het framen niet af kunt leren. Tot zover jouw zogenaamde middenpositie.

Je weet ook dondersgoed wel wat Donors Trust is en zelfs wat al die denktanks uitspoken en waarom zijn bestaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Hermie

@82: Gemakshalve noem ik het rechtse goede doelen. De aanhalingstekens hebben geen betekenis. “The national rifle associaton” noem ik gemakshalve een rechts doel. Het is niet uitgesloten dat ook linkse amerikanen dit doel steunen.

Ik heb mij niet verdiept in wat Donors Trust en andere rechtse denktanks uitspoken. Als jij er iets over kwijt wilt wat relevant is voor de discussie breng het dan gerust in.

De vraag is niet wat jij of ik van de rechts goede doelen vinden, maar de vraag die ik gesteld heb is deze:

Vindt je dat het rechtse mensen verboden moet zijn om te doneren aan rechtse ‘goede’ doelen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 majava

Jaja, geen betekenis, maar toch staan ze daar.

Je vraag laat ik (en waarschijnlijk ook Bismarck) onbeantwoord, omdat het een stropop is. Jij kijkt weg voor het gegeven dat bedrijven met belangen in de fossiele energie (momenteel) financiele steun geven (via o.a. fondsen) aan organisaties en denktanks die zich bezig houden met pseudowetenschap en klimaatontkenning.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 Hermie

@84: In #81 heb de volgende onderverdeling aangegeven. :

1. Bedrijven die sceptici betalen om bewust twijfel te zaaien.
2. Particulieren die sceptici steunen met donaties.

Naar aanleiding van jouw schrijven, zou ik daar nog een derde groep aan toe kunnen voegen:
3. bedrijven die belangen hebben in fossiele industrie die ‘goede’ doelen steunen wat in het belang kan zijn van die fossiele industrie.

Ik denk dat er weinig discussie zal zijn over de eerste twee: het eerste is zeer onwenselijk, en de meeste mensen zullen het er over eens zijn dat particuliere donaties naar eigen wens ingevuld mogen worden.

Over de derde groep, en daar doel jij op denk ik, zijn de nodige vragen te stellen. Maar laten we eerst eens vaststellen waar wij het nu over hebben met een paar duidelijke voorbeelden. Uit de wiki-link die Bismark in #40 geeft kan ik niet opmaken welke bedrijven bedoelt worden. Koch is een familienaam, ik neem aan dat het hier om particuliere donaties gaat. Maar misschien kan jij aantonen dat het directe steun is van fossiele bedrijven en heb ik iets gemist. Of misschien ben je van mening dat kolenboer miljardairs particulier geen fonds mogen oprichten en rechtse doelen mogen steunen?

Heb je een paar duidelijke voorbeelden wat je nu zo dwars zit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 Frank789

@85: [ Koch is een familienaam ]

Ben je nu achterlijk, naïef of te lui?

Koch Industries:
Producten asfalt, chemicaliën, commodity, energie, vezels, kunstmest, financiën, mineralen, aardgas, plastics, petroleum, papierindustrie, ranching
Omzet US$ 115 miljard (2013)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Bismarck

@81: “Als ik je link bekijk dan zou het gaan om de tweede groep: Donaties door particulieren.”
Ik ben benieuwd hoe je daar bij uitkomt. Susan Crockford heeft haar lezing over ijsberen bijeen gedaan toen ze in dienst was van het Haertland Institute, dat op zijn beurt forse donaties van het bedrijfsleven ontvangt.

In hoeverre er sprake is van “goede doelen” (het gaat immers om organisaties die opzettelijk twijfel zaaien over de stand van wetenschap, die mede gefinancierd worden door de fossiele industrie) is maar de vraag. Verder gaat het mij er niet om of de donateurs rechts of links zijn, maar dat ze met hun geld proberen om beleid op het gebied van hun schadelijke activiteiten te beïnvloeden en dat ze daarbij nooit open kaart spelen (veel donaties zijn anoniem, of de tussenliggende stichtingen maken niet bekend van wie ze afkomstig waren).

Neem nou bijvoorbeeld zoiets:
The Charles Koch Foundation states that the contribution was “$25,000 to the Heartland Institute in 2011 for research in healthcare, not climate change, and this was the first and only donation the Foundation made to the institute in more than a decade”
Dan denk je, oh de donaties van de fossiele Koch-broers aan Haertland zijn peanuts. Maar dat is dus opzettelijke misleiding, want een paar journalistieke speurneuzen vinden:
“Between 2002 and 2010, Donors Trust, a nonprofit donor-advised fund, granted $13.5 million to the Institute.”
en
“The Charles G. Koch Foundation and the Knowledge and Progress Fund, another of the Koch family foundations, contributed $3.3 million to Donors Trust between 2007 and 2011.[19][22] The Knowledge and Progress Fund contributed $4.5 million to Donors Trust and Donors Capital Fund between 2006 and 2012.[23] Donors Trust and Donors Capital Fund were the only grantees of the Knowledge and Progress Fund through 2013, according to The Independent.[19] The Koch brothers, Charles and David Koch, were the top contributors to Donors Trust in 2011, according to an analysis by the Columbia Journalism Review published by Columbia University Graduate School of Journalism.[24] In 2010, Donors Trust received a US$2 million grant from the Donors Capital Fund.[11]”

Oftewel, als je alles achter elkaar zet, dan zie je dus gewoon miljoenen van Koch industries aan financiering richting de twijfelbrigades.

De enige die overigens het woord verbieden in de mond neemt, ben je zelf. Mijn vraag aan jou is dan ook: Hoe eerlijk ben je eigenlijk? Je zet een frame neer van politisering (“rechtse” donaties aan “rechtse” “goede” doelen), gebruikt termen die helemaal niemand aan de orde stelt (verbod op donaties) en leidt de aandacht af wat er aan de hand is (bedrijven die proberen om de wetenschappelijke stand van zaken in twijfel of politiek diskrediet te brengen, met het doel om hun schadelijke activiteiten voort te kunnen zetten).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 Bismarck

Bovendien gaat het er vooral om of onze openbare scholen aan deze zwendel mee moeten doen, want uiteindelijk is Clintel ook niet meer dan de nuttige idioot van deze Amerikaanse fossiele beïnvloedingsnetwerken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 Hermie

@86: De activiteiten van Koch industries zijn algemeen bekend. Ik heb de aanname gedaan dat het om particuliere donaties gaat vanuit het Koch fonds. Een particulier fonds dat particulier is opgericht door de Koch familie. Maar dat is mijn aanname. Kan je aantonen dat het gaat om donaties vanuit het bedrijf?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 Hans Custers

Feit is en blijft dat er in de wereld een hele hoop clubs zijn (Clintel, Groene Rekenkamer, Heartland, GWPF, EIKE) die zich voordoen als serieuze wetenschappelijke organisatie, terwijl ze in werkelijkheid alleen een politiek doel hebben: geen klimaatbeleid. Dat heet de boel belazeren. Wie zich met zulke clubs inlaat roept het over zichzelf af dat hij met wat argwaan wordt bekeken. Lange tenen veranderen daar niks aan.

Dat we weten dat sommige van die clubs geld hebben gekregen van de fossiele sector weten we niet omdat ze daar zelf zo transparant over zijn geweest. Integendeel. De transparantie blijft overal beperkt tot het absolute (wettelijke) minimum. Informatie over de financiering is naar buiten gekomen door speurwerk van mensen die vermoedden (terecht, zo is gebleken) dat er meer achter zat dan alleen maar ideologie. Dus ook op dit punt hebben de pseudosceptici de argwaan helemaal aan zichzelf, of in elk geval aan hun geestverwanten te danken. Argwaan die natuurlijk best makkelijk weggenomen kan worden: geef inzage in waar donaties precies vandaan komen. Er zijn best manieren om dat te doen zonder de namen van individuele donateurs te publiceren. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit vanuit pseudosceptische hoek een oproep aan dit soort clubs heb gezien om openheid te geven die verder gaat dan het wettelijk vereiste minimum.

Conclusie: als pseudosceptici het vervelend vinden dat hun lobby-clubs op veel argwaan stuiten, laat ze dan eens in de spiegel kijken. Ze hebben dat op zijn minst voor een deel aan zichzelf te wijten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 Hermie

@87: Laat ik de vraag dan algemener stellen: Het onderwerp financiering van klimaatsceptici komt al jarenlang met grote regelmaat naar boven. Het bemoeilijkt een discussie. Waarom zit dit onderwerp dan zo diep? Wat is het doel om steeds dit punt naar boven te halen?

En op klimaat rechts zien wij vergelijkbare frustraties die net zo diep lijken te zitten. De donaties, met name die van de Postcode loterij, aan Greenpeace, die als massa-moordenaars worden gezien, doet menig scepticus machteloos knarsetanden.

Misschien is dat wel het probleem? De machteloosheid, er gebeurd iets wat je moreel verwerpt, maar je kunt er niets aan doen.

Voor Koch industries: Zie de vraag die ik stel in #89

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 Hans Custers

@91

Volgens mij geef je tussen de regels door zelf het antwoord op je vraag.

Donaties van pseudosceptici: stiekem, achterbaks, feiten zijn alleen boven water gekomen door ijverig speurwerk van anderen.

Donaties van bijvoorbeeld de Postcodeloterij: openbaar, transparant, zowel van de kant van de donateur als de ontvanger.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 Frank789

@89: [ Kan je aantonen dat het gaat om donaties vanuit het bedrijf? ]

Ben je nu achterlijk, naïef of te lui?

Ja echt hoor, de Kochs voeren campagnes met privégeld tegen klimaatmaatregelen puur uit ideologische overtuiging en dat dat 100% in het voordeel van hun bedrijf is, ach dat is gewoon toeval.
Ja echt hoor, de Kochs voerden campagnes met privégeld vóór drastische belastingverlagingen puur uit ideologische overtuiging en dat dat 100% in het voordeel van hun eigen inkomen en kapitaal is, ach dat was gewoon toeval.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 Johan Maasbach

De klimaatverandering is al duizenden jaren geleden voorspeld. Het zal leiden tot grote natuurrampen. Dit alles omdat de mens, zichzelf als God ziet, niet meer omziet naar zijn naaste en vijand van dier en natuur.

https://christenzijn.nl/wat-gaat-er-gebeuren-de-eindtijd

Deze rampen van droogte, hongersnood, brand en overstroming zijn van nature geneigd hand in hand te gaan. In Mattheüs 24:7 voorspelde Jezus: “… en er zullen hongersnoden zijn …” (Mattheüs 24:7). Wereldwijd zullen hongersnoden gewelddadige wedijver en strijd tussen volken over voedsel veroorzaken. Dit zal toenemende politieke en militaire risico’s betekenen, vooral voor de Verenigde Staten, Groot-Britannië en de volken van Britse afkomst, die typisch worden gezien als de graanschuren van de wereld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 Hermie

@90: Je zegt:
” geef inzage in waar donaties precies vandaan komen. Er zijn best manieren om dat te doen zonder de namen van individuele donateurs te publiceren. ”

Ik neem aan dat je dit dan voor alle goede doelen vraagt. Zowel op klimaat links als voor klimaat rechts. Of doen linkse goede doelen dit veel beter?

Ik maak op dat je graag meer transparantie ziet zodat je achterdocht wordt weggenomen of aangetoond kan worden wat je vermoeden is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 Theo Richel

@94: Johan, heb je ook een datum die ik in mijn agenda kan zetten? En ook graag even coordineren met de anderen hier, sommigen hebben namelijk al een ondergang in hun planning staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 Hermie

@92: Waarom zijn donaties van klimaatsceptici achterbaks? Wat is het verschil met donaties van particulieren aan “linkse” organisaties?

Ik noemde de postcodeloterij in een ander verband. Inderdaad is het volledig transparant waar ze het geld aan besteden. Logisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 Hermie

@93: Het wordt dan toch een aardig probleem voor miljardairs om een fonds op te richten en nog aan goede doelen te geven. Veel mensen hebben een soort overtuiging en geven vanuit die overtuiging aan wat ze ‘goed’ vinden. Ja, inderdaad, veel klimaatsceptici zijn heilig overtuigd van hun goede doel. Al is het maar om tegengas te geven aan het socialisme. Het grootste kwaad op Aarde als je het aan rechtse Amerikanen vraagt.

Ik begrijp best Frank dat je hier stevig van baalt. Want jouw kijk op goed en kwaad zal waarschijnlijk totaal anders zijn. Machteloos knarsetanden is je lot. Dat zal beroerd voelen. Wat kunnen we daar aan doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 Frank789

@98: [ Ik begrijp best Frank dat je hier stevig van baalt. ]

Jij begrijpt helemaal niks, je wilt mij iets toedichten. Onderdeel van je strategie om overal tussendoor te laveren en nergens echt voor te kiezen.

[ Het wordt dan toch een aardig probleem voor miljardairs om een fonds op te richten en nog aan goede doelen te geven. ]

Wat is dat voor een totale onzin? Hoe verzin je dit? Geloof je het zelf of ben je aan het trollen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 Frank789

@38: [ Waar is onze huis-ontkenner Hans Verbeek? ]

Hmm.
Als Hermie hyper-actief is, is Verbeek dan juist muisstil?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 Hermie

@87: En dan is er nog de Crockford – Heartland connectie.

In het algemeen zijn er wereldwijd derde geldstromen die universiteiten ontvangen voor onderzoek. Greenpeace is een organisatie die ook onderzoek naar ijsberen heeft bekostigd. Is er een reden dat ik de opdracht van NGO Greenpeace anders moet zien als dat van NGO Heartland?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 Hans Custers

@95

Ik neem aan dat je dit dan voor alle goede doelen vraagt. Zowel op klimaat links als voor klimaat rechts. Of doen linkse goede doelen dit veel beter?

Zou wat mij betreft prima zijn. Zeker als er verdenkingen zijn van vermenging van belangen, zoals astroturfing. Zoveel mogelijk transparantie lijkt me in dat geval vooral in het belang van zo’n organisatie zelf, overigens. Omdat ze op die manier verdenkingen weg kunnen nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 Theo Richel

@87: Interessant, deze speurtocht naar de waarheid doet sterk hier aan denken, misschien kan je er nog inspiratie uit putten: https://www.youtube.com/watch?v=Ii68tPIiZOo

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 Hans Custers

@101

In het algemeen zijn er wereldwijd derde geldstromen die universiteiten ontvangen voor onderzoek.

Ten eerste: Is Heartland nou een wetenschappelijk instituut, een lobby-club, of een ideële organisatie? Of allemaal een beetje, afhankelijk van wat er in je retoriek op een bepaalt moment het beste uitkomt.

Ten tweede: Bij wetenschappelijk publicaties van enige betekenis wordt altijd aan wetenschappers gevraagd om duidelijkheid te geven over de financiering. Dus die is (daar gaan we weer) transparant. Als een wetenschapper daarover geen openheid geeft wordt dat als fraude gezien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#105 Hermie

@99: Frank ik probeer het nog een keer. Daarna zal ik je negeren.

Je baalt er dus niet van. Sorry van mijn aanname, ik had toch echt die indruk. Het is dan beter dat je zelf uitlegt waar je nu zo mee zit.

Wat de Koch familie betreft: Ik heb geen inzicht of het hier om een particulier fonds gaat of donaties van een bedrijf. Wat het laatste betreft is dan direct de volgende vraag of bedrijven aan NGO’s mogen doneren in Amerika en in Nederland.

En als het allemaal wel is toegestaan is dan opnieuw de vraag of het dan wel van belang is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 Hermie

@104:

1. Wat is heartland Institute.
https://www.heartland.org/about-us/index.html
Ik zou zeggen: nonprofit dus NGO?

2. Ja, maar is dat dan ook niet de reden dat wij weten van de financiering van Heartland aan Crockford? Zonder transparantie hadden wij het toch niet geweten lijkt mij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 Frank789

@105: [ Het is dan beter dat je zelf uitlegt waar je nu zo mee zit. ]
Oh, dat is geen aanname? Je wilt mij bewust alweer iets toedichten.

[ dan opnieuw de vraag ]

Je hebt hier 20 reacties staan.
In 18 van die reacties stel je bijna 30 vragen met een toontje van “help met toch, ik weet het niet”.

Wordt eens volwassen, verlaat je strategie en ga zelf eens antwoorden geven in plaats van naar de bekende weg te vragen en ga een keuze maken waar je wel en waar je niet achter staat.

P.S. Oeps, 19 reacties, 32 vragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 Hans Custers

@106

Ik zou zeggen: nonprofit dus NGO?

OK. Dus de relatie die je in @101 nadrukkelijk legt tussen de Crockfort-Heartland connectie en derdegeldstroomonderzoek slaat nergens op. Appels met peren

Ja, maar is dat dan ook niet de reden dat wij weten van de financiering van Heartland aan Crockford? Zonder transparantie hadden wij het toch niet geweten lijkt mij.

Je weet heus wel beter. Financiering van Heartland is niet naar buiten gekomen omdat ze daar zo transparant zijn, maar door speurwerk van journalisten. Zoals ik ondertussen al zeker 2 keer heb benadrukt in deze draad.

Ik heb het alweer gehad met je gedram en gedraai. Ik vat mijn punt nog één keer samen en daar laat ik het bij:

1. Argwaan jegens pseudosceptische clubs is op zijn minst niet onbegrijpelijk. Vanwege onthullingen over financiering uit het verleden én omdat ze ook op andere manieren niet met open vizier strijden. Bijvoorbeeld door hun politieke activisme te vermommen als wetenschapskritiek of zelfs als wetenschap.
2. Ze hebben die argwaan dus zeker voor een deel aan zichzelf te danken. Lange tenen daarover zijn dan ook misplaatst. Zeker omdat ze zelf ook regelmatig strooien met onbewezen verdachtmakingen en complottheorieën.
3. Ze zouden de argwaan voor een deel weg kunnen nemen door transparanter te zijn over hun financiering. Ik zeg dus niet dat ze daartoe verplicht zouden moeten worden, maar wel dat het in hun eigen belang zou kunnen zijn. Tenzij er zaken zijn die ze toch maar liever verborgen houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#109 Hermie

@108: Dus als een NGO een onderzoek, een project, of leerstoel bekostigt dan mag ik dat niet benoemen als derde geldstroom?
Ik ken de definitie en afspraken in de US en in Canada niet maar volgens mij komt het in NL toch wel aardig in de buurt.

“De derde geldstroom bestaat uit overige inkomsten, zoals middelen uit de EU, contractonderwijs of –onderzoek en collectebusfondsen.”

En hebben die journalisten nu speurwerk verricht in transparantie informatie die vrij beschikbaar is of was het non transparante informatie. Heeft Crockford, dan wel Heartland nu de regels overtreden, dan we anders gedaan dan wat gebruikelijk is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#110 Hermie

@108: Aanvulling:

Dus de reden dat Crockford gevoelig ligt is de betaling van Heartland voor een opdracht uit 2011. Als dat zo is dan zou het goed zijn om eerst dat artikel van die journalisten eens te lezen. Kan je een link geven naar dat artikel?

En wat je schrijft over Argwaan. Ja, er is enorme argwaan. En wat je schrijft over transparantie ben ik het helemaal mee eens. Maar ik ben wel een voorstander van ” gelijke monniken, gelijke kappen.” Alles wat je van NGO ‘de rekenkamer’ verlangt, moet je van alle NGO’s verlangen.

Indien jij laat zien dat ‘de rekenkamer’ veel minder transparant is dan andere NGO’s dan heb je mij snel overtuigd: Dan hebben ze waarschijnlijk iets te verbergen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#111 P.J. Cokema

@98: “Ja, inderdaad, veel klimaatsceptici zijn heilig overtuigd van hun goede doel. Al is het maar om tegengas te geven aan het socialisme. Het grootste kwaad op Aarde als je het aan rechtse Amerikanen vraagt“.

Zo, da’s bijzonder. Je verdenkt klimaatsceptici er dus van dat ze eigenlijk gaat om het socialisme te bestrijden. Dat hele onderuit schoffelen van klimaatdoelstellingen is daar slechts een vehikel voor??

Wauw! Maar aks dat zo is (het gaat niet om het klimaat) waarom dan toch hun inbreng daarover serieus nemen of verdedigen?

Oh wacht, dat doe jij niet. Jij stelt slechts vragen, jij wijs slechts op “andere meningen” ofwel alles is maar een opvatting. En dat alles omdat je het goed bedoelt.

Toch is er ook die opvatting die zegt dat het trollen is als iemand maar door blijft emmeren, door blijft vragen, discussie nodeloos blijft oprekken door alles maar te betwijfelen en continu het laatste woord lijkt te willen hebben. Dat valt onder een huisregel waar we hier heel zuinig consequenties aan verbinden, totdat het te gortig wordt. Als je begrijpt wat ik bedoel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#112 Frank789

@110: Nu kun je wel krampachtig de vraagtekens weglaten, maar het blijven vragen.

[ En hebben die journalisten nu ??? ]
[ Heeft Crockford, dan wel Heartland nu ??? ]
[ Dus de reden dat ??? ]
[ Indien jij laat zien dat ??? ]

Verder uiteraard als @111: !!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#113 Bismarck

@91: “Laat ik de vraag dan algemener stellen: Het onderwerp financiering van klimaatsceptici komt al jarenlang met grote regelmaat naar boven. Het bemoeilijkt een discussie.”
Dat is ook precies het doel: De fossiele belangen willen de discussie rond klimaatverandering bemoeilijken en kopen daarom “klimaatsceptici” (die overigens weinig en zeer selectief scepsis vertonen) in om de discussie te bemoeilijken.

“Waarom zit dit onderwerp dan zo diep?”
Mensen zien hun miljardeninkomsten bedreigd, dan mag je er ook wel wat miljoenen tegenaan gooien, zullen ze denken. Maar eigenlijk weet je dat zelf ook allemaal wel.

“Voor Koch industries: Zie de vraag die ik stel in #89”
Ik begrijp dat je weer weg wil vluchten in semantische spelletjes. In dit geval maakt het niets uit, Koch Industries is bezit van de Koch familie. Het geld van het bedrijvencomplex is hun geld. Ze kunnen naar wens met geld schuiven tussen bedrijven, stichtingen en eigen bankrekening. Dat maakt ook dat de Kochs niet zomaar particulieren zijn. Ze hebben overduidelijke enorme persoonlijke financiële belangen bij gebrek aan milieuwetgeving en dat is dan ook waar de denktanks die ze financieren zich mee bezighouden.

“En op klimaat rechts zien wij vergelijkbare frustraties die net zo diep lijken te zitten. De donaties, met name die van de Postcode loterij, aan Greenpeace”
Dit is dus een enorme valse equivalentie.

“die als massa-moordenaars worden gezien”
Tenzij je enige bewijsvoering hiervoor hebt, is dit dus gewoon laster (om niet te zeggen, mensen die dat denken zijn ziek in hun hoofd). Daar moet het openbaar onderwijs al helemaal niet aan meedoen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#114 Hermie

@111: Volgens mij is het weer welletjes voor vandaag. Als mijn schrijven mensen gaat irriteren dan wordt het tijd voor een pauze. Ik stel inderdaad veel vragen, dat kan soms drammerig overkomen. Noem mij maar een klimaatdrammer. Er is geen vraag die ik heb gesteld met een nare bijbedoeling.

Toets het gerust aan je huisregels, Het is jullie blog, ik ben te gast.

Nee, ik verdenk klimaatsceptici er niet van dat het hun eigenlijk te doen is om socialisme te bestrijden. Maar in alles zien ze een bevestiging. ” Klimaat is een linkse hobby. ”

Het lijkt nu net alsof je niet weet dat veel klimaatsceptici over het algemeen knetter-rechts zijn en een pest hekel hebben aan socialisme. Ik vertel toch niet iets nieuws?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#115 Bismarck

@101: “Is er een reden dat ik de opdracht van NGO Greenpeace anders moet zien als dat van NGO Heartland?”
Je vraagt nogal naar de bekende weg. Haertland is niet meer dan een belastingtechnisch gunstig beïnvloedingsvehikel van het bedrijfsleven. Daarnaast gaat het helemaal niet over Haertland vs Greenpeace (je verdraait de tegenstelling), maar over wetenschappers versus Clintel. Clintel nodigt de door Hartland betaalde Crockford uit, om hier lezingen te verzorgen met een heel ander doel dan ze doen voorkomen.

@103: Vertel eens: Gaan er geen miljoenen van de verschillende Koch-stichtingen richting Donors Trust en Donors Capital Fund, of gaan er niet gelijktijdig van deze twee miljoenen naar the Heartland Institute? Of is je poging om deze geldstroom te ridiculiseren ingegeven door het feit dat de lezinggever die je hierheen uitgenodigd hebt, bij the Heartland Institute op de loonlijst stond? Maar ik neem aan dat natuurlijk bij elke lezing wel even netjes disclosure wordt gegeven dat de informatie mede mogelijk is gemaakt door olie- en gasbedrijven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#116 Frank789

@114: [ Er is geen vraag die ik heb gesteld met een nare bijbedoeling. ]

Echt waar???

[ Ik begrijp best Frank dat je hier stevig van baalt. Want jouw kijk op goed en kwaad zal waarschijnlijk totaal anders zijn. Machteloos knarsetanden is je lot. Dat zal beroerd voelen. Wat kunnen we daar aan doen? ]
[ Het is dan beter dat je zelf uitlegt waar je nu zo mee zit. ]
[ Heb je een paar duidelijke voorbeelden wat je nu zo dwars zit? ]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#117 Tilasmi Frigge

@65: Yup. Maar telkens wordt onvoorzien iets anders gemeten. De zee neemt meer CO2 op. De planten groeien enorm en nemen meer CO2 op. Als je 3 CO2 produceert, de zee er een absorbeert en de planten 1 dan zal je om 1 CO2 in de atmosfeer te verminderen er 3 minder moeten uitstoten. Maar put is dat de temperatuur op aarde ook omhoog gaat vanwege cycli. En omdat de modellen bij lange na niet perfect zijn zal je nooit kunnen meten of de temperatuur gaat dalen door het verminderen van de CO2 of doordat een cyclus omdraait.
Dus als je het niet kan meten blijft het gissen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#118 Tilasmi Frigge

@66: Zolang ik leef gaan bossen al de fik in. Wat is nieuw? Oh, je wilt de schuld geven aan het veranderende weer? Sorry, de branden worden aangestoken. In Portugal en Brazilië is dat algemeen bekend. En dan doe ik aan cherrie picking?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#119 Cyril Wentzel

Net terug van een fanstastische lezing in Blijdorp!

Prachtig evenement, echt smullen. We hebben zelf zeer diep in onze karig gevulde zakken moeten tasten om dit voor elkaar te krijgen (onze uit vrijwillige donaties opgebouwd jaarbudget is ontoereikend om de toiletten te laten reinigen op een bijkantoortje van Greenpeace in Madagaskar), maar het was het waard. Een prachtige ambiance voor een breed en goed onderbouwd betoog.

Wie van de hier zo druk kibbelende deelnemers durft de uitdaging aan om binnenkort als de video-registratie uitkomt, hier naar te kijken en luisteren?

En vervolgens, zodra u bekomen bent van de mogelijke cognitieve dissonantie (wat had u verwacht?), hier te komen vermelden wat u er van vond?

Zou dit dan klinken als de demonische boodschap van een zwaar pekzwart gefinancierde misinformant? Of de interessante lezing van iemand die veel kennis heeft van evolutie, arctische leefomstandigheden, zoogdierleven en – vooral – gedreven is door een passie voor haar biologisch vak?

En vervolgens haar academische connectie abrupt beëindigd zag worden doordat een stel ******* auteurs (en co-auteurs) van de Harvey et-al paper en hun politieke vrienden, druk hebben uitgeoefend op de universiteit omdat de complexe en niet-verontrustende waarheid over de Noordpool, de wetenschappelijke praktijk, en ook de confrontatie met de eigen onderzoeksresultaten uit het verleden – de van alarmisme afhankelijke goegemeente niet welgevallig is?

Wees eerlijk en teken ook in! Ik houd het graag bij en zal het hier aankondigen wanneer het zover is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#120 AltJohan

@117: Natuurlijk gebeuren er allerlei andere dingen op aarde, maar dat verandert de natuurkunde van CO2 in de atmosfeer niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#121 Frank789

Wachten jullie allemaal gecoördineerd tot 23:00u om dan gezamenlijk los te gaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#122 Hans Custers

een stel ******* auteurs (en co-auteurs) van de Harvey et-al paper en hun politieke vrienden, druk hebben uitgeoefend blablabla

En jawel, daar zijn de lasterpraatjes en complottheorieën weer. Er is nul, nada, helemaal niks aan inhoudelijke weerlegging geleverd van Harvey et al. Natuurlijk niet. De feiten in dat artikel kloppen gewoon.

Harvey et al. constateerden een verschil tussen wetenschappelijke en pseudosceptische blogs. Als echte wetenschappelijke blogs over ijsberen en klimaatverandering schreven baseerden ze zich in de meeste gevallen op peer reviewed wetenschap. Pseudosceptische blogs baseerden zich vrijwel steeds op een enkele bron met geen enkele peer reviewed publicatie op haar naam: Crokford. Dat is gewoon een feitelijke constatering.

Het is de zoveelste illustratie van hoe het werkt bij deze lui. Alles en iedereen beschuldigen en verdacht maken, en bij het minste of geringste beetje weerwoord in de slachtofferrol kruipen.

Het artikel van Harvey staat hier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#123 Frank789

@117: [ De zee neemt meer CO2 op ] Zeker weten?

Ja, de zee en de oceanen zijn altijd al onze favoriete dumpplaatsen geweest.

Vooral doorgaan…

“So far, the researchers found, oceans have increased the amount of carbon dioxide they absorb as atmospheric levels have increased. However, there will come a point when this will no longer be the case.

“At some point the ability of the ocean to absorb carbon will start to diminish,” study author and NOAA climate scientist Jeremy Mathis told Mashable. “It means atmospheric CO2 levels could go up faster than they already are.”

The ocean sink should continue to work as it does now for the next 50 years, however, Mashable reported.

But it does so at a cost. An increase in carbon dioxide in the ocean leads to ocean acidification, which can dissolve the calcium carbonate that makes up mussel shells and coral skeletons, and interrupt processes like fish breathing.”
https://www.weforum.org/agenda/2019/03/oceans-do-us-a-huge-service-by-absorbing-nearly-a-third-of-global-co2-emissions-but-at-what-cost

Vooral doorgaan..
” Previous estimates suggested that the world’s oceans have collectively taken in more than 90% of the excess heat energy that our carbon emissions have kept on Earth.

But a new report published in the journal Nature on Wednesday suggests it’s worse than that. The research shows that scientists have been measuring the amount of heat in the oceans incorrectly, so the waters have actually absorbed far more heat than previously thought.

“If we think the ocean is warming more than we thought, it means the Earth is warming more than we thought, and that means the Earth is more sensitive to our emissions,”
https://www.businessinsider.nl/oceans-absorb-carbon-emissions-climate-change-2018-10?international=true&r=US

Vooral doorgaan..
“The researchers found that a large region of the Southern Ocean near Antarctica’s sea ice released 0.36 petagrams (PgC, one billion metric tons) of carbon per year. Most of that outgassing occurred during winter months. (For comparison, global fossil-fuel burning in 2016 released 9.9 PgC.) Measurements from four other regions suggested that overall, the Southern Ocean is a weak sink that absorbs 0.08 PgC/year. Climate models tend to calculate an order of magnitude larger absorption, around 0.9 PgC/year,”
https://physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.6.1.20180824a/full/

[ Dus als je het niet kan meten blijft het gissen…]
Ze meten het, en steeds beter, dat zie je o.a. aan de links hierboven.
Jij en ik kunnen het niet meten, maar dat is geen reden om dan maar te gaan lopen gissen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#124 Krispijn Beek

@27 @47 @67 het CO2 is goed voor de plantjes verhaal van jou en Clintel is al zeer effectief gedebunked door wetenschappers. Zie de annotatie bij CO2 is plantfood van jullie briefje aan de VN.

PS #76 lukt het al met die peer reviewed artikelen over ijsberenpopulaties van mevrouw Crockford waar ik in #79 om vroeg? Gelet op uw bewierroking van haar carrière in #119 verwacht ik een behoorlijke waslijst aan peer reviewed artikelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#125 Hans Custers

Nog een toevoeging aan #122.

Dat Crockford nu door twee Nederlandse pseudosceptische clubjes is uitgenodigd is alleen maar een bevestiging van de conclusie van Harvey et al. Het enige verhaal over ijsberen dat ze willen horen is dat van Crockford.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#126 Frank789

@118: [ Zolang ik leef gaan bossen al de fik in. ]

Oh, is het dan ok?
Zolang ik leef worden er al meisjes besneden…

Op dit moment lijken de bosbranden erger dan ooit, maar in het verleden is het veel erger geweest.
Dat neemt niet weg dat het nog steeds slecht is. Enorme hoeveelheden gebonden C komen vrij als CO2.
Bovendien is de vraag wat er voor in de plaats komt. Als je dichtbegroeide jungle van 40 meter hoog platbrandt en daar rijtjes palmboompjes terugplant op gepaste afstand van elkaar dan zul je nooit meer dezelfde hoeveelheid koolstof vastleggen.

Ik kan helaas geen artikel vinden over die netto-effecten.

Maar géén branden en behoud van jungle lijkt me altijd beter dan wat er nu gebeurt. Ondertussen kijkt de wereld met angst en beven naar Brazilië waar de illegale kap en gecoördineerde branden met sprongen toenemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#127 Hermie

Rechts stelt vragen over giften die moskeeën ontvangen en links maakt zich druk over de financiering van rechtse goede doelen als Heartland. Transparantie! eist zowel rechts als links verontwaardigd om argwaan weg te nemen. Linkse en rechtse doelen, moskeeën en kerken. Alle stromingen zijn heilig overtuigd het goede te doen. 

In 2017 is in Amerika een bedrag van 410 miljard geschonken aan goede doelen. De kerk is koploper als het gaat om ontvangen giften met 127 Miljard. 70% van alle giften is particulier. De rest komt van fondsen en bedrijven. Zuckerberg was koploper met 2 miljard aan schenkingen, alles naar zijn eigen fonds, de ‘Chan Zuckerberg foundation’. Zo doen miljardairs in Amerika dat nu eenmaal, schenken aan een eigen fonds dat hun naam draagt. Zo is er dus ook de Koch Foundation.  

En wat is er nu aan de hand met non profit organisatie Heartland institute? Uit gegevens van een aantal jaren geleden, verkregen uit, volgens links goed speurwerk van journalisten, rechts noemt het gestolen informatie, blijkt dat Heartland maar een arme organisatie is. De Koch broertjes hebben in het verleden inderdaad ook gedoneerd aan Heartland. Het zou niet gaan om een donatie voor klimaatonderzoek maar voor de healthcare tak een bedrag van 25.000. Meer over donaties aan Heartland vindt je hier: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Heartland_Institute#Funding  De olie-industrie heeft in een periode van zeg maar 10 jaar miljoenen geschonken aan Heartland. Links is er nog steeds woest over en kan dit maar niet achter zich laten. Het trauma zit diep. Op rechts richt de woede zich op de tegenhanger van de Koch broertjes: Soros. De teller staat op 8 miljard, donaties aan linkse goede doelen. Noem Soros een goede weldoener en op rechts kleuren rode vlekken de gezichten terwijl de stoom uit de oren spuit. 

Heartland heeft Crockford betaalt voor een opdracht zoals hier is te lezen. https://en.wikipedia.org/wiki/Susan_J._Crockford Alhoewel je kritiek kan hebben op de transparantie heb ik tot nu toe geen argument gehoord waarom dit niet zou mogen. Slechts verontwaardiging vanuit de eigen moraal. Ik heb de vraag gesteld waarom Greenpeace wel een opdracht mag neerleggen over ijsberen. Vanuit de Sargasso moraal is er geen twijfel: Omdat Greenpeace deugt en Heartland niet. Op rechts echter wordt de organisatie beschuldigd van genocide. 

Beïnvloeding via het onderwijs ligt bij rechts en links erg gevoelig. Klimaatspijbelen is een grote ergernis voor rechts en een bevestiging dat het onderwijs veel te links is.  Crockford die een lezing geeft op een school. Crockford, telg uit het nest van rekenkamer, Clintel en Heartland. Onverteerbaar op links.

De ijsbeer staat op uitsterven en de wereld staat in brand. Aldus links. Volgens rechts is er niets aan de hand en gaat het heel goed met de Aarde. Ieder zijn eigen waarheid. 

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#128 lmgikke

Theo Richel is een troll. Ga aub niet in op zijn stukken. Hij is een klimaatcrimineel pur sang.

Als je zijn eigen site leest (ik post die niet, want ik ga daar geen reclame voor maken, maar google doet wonderen), dan zie je dat hij totaal van de wereld is. En hoop ik maar dat hij betaald krijgt voor al die onzin, anders is het dubbel triest.

Als we Theo Richel mogen geloven is heel Tsjernobyl een complot waar slechts 28 doden gevallen zijn. Volgens Theo bestaat radioactiviteit niet eens (of althans is het niet schadelijk).

Voordat we Theo serieus nemen, stel ik voor dat hij daad bij het woord voegt:hij verhuist naar Tsjernobyl en daar een jaartje naast de centrale gaat wonen.

Idem voor Cyril Wentzel.

Beide accounts zijn hier om verdeeldheid te zaaien. Beste Sargasso, jullie hebben de gouden hockeystick. Zolang jullie zelf een podium blijven geven aan Theo en Cyril Wentzel zijn jullie net zo erg als de Clintel groep zelf.

BAN die 2, duidelijk trollen om verdeeldheid te zaaien. en het LUKT!. Wederom wordt de aandacht afgeleid en domineren beiden de comments…

Keer op keer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#129 Tilasmi Frigge

@126: Ik verwacht rationele debatten. Als bosbranden gerelateerd worden aan klimaatverandering dan is dat dus onzin. Ze zijn niet goed en er iets aan doen zou juist prioriteit moeten zijn van de klimaat urgentie aanhangers. In Portugal staan veel bomen die snel groeien, een soort die is geïmporteerd uit Zuid Amerika. Er loofbomen en dennenbomen voor terug plaatsen, dit subsidiëren zou een enorme vooruitgang zijn….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#130 Hermie

@128: Onlangs is op een draadje alhier nog een goede discussie geweest over de voor en nadelen van kernenergie en de gevaren van straling. Er zijn meer mensen die de ongelukken relativeren. Daarmee ben je nog niet direct een troll. Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/24/een-beetje-straling-doet-weinig-kwaad-a3961435

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#131 lmgikke

@130 ook jij soliciteert naar de titel troll

Ik heb het niet over kernenergie. ik heb het over Theo Richel en Cyril Wentzel die beide pas actief werden op deze site na de berichten over Clintel.

En waar ik op doel m.b.t. kernenergie is Theo Richel, niet de discussie eerder op deze site. Theo Richel beweert op zijn site dat Tsjernobyl een complot is en compleet veilig. DAAR doel ik op.

Maar goed. Ook de discussie m.b.t. kernenergie was onzin, er werd niet geluisterd.

Weet je wat. Dit is het, mijn laatste post op sargasso.nl

Ik ben er klaar mee. Teveel onzin, geen wetenschap en trollen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#132 majava

@127:

Rechts stelt vragen over giften die moskeeën ontvangen en links maakt zich druk over de financiering van rechtse goede doelen als Heartland.

Oh werkelijk? En dan vervolgens een heel frame gaan bouwen rondom links-rechts en NGO’s wat al een frame op zich was. Zullen we dan maar even kijken hoe dat werkt in de echte wereld?

Motie-Van der Staaij/Karabulut over parlementaire ondervraging over ongewenste buitenlandse financiering van moskeeën (29614, nr. 91).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van DENK ertegen, zodat zij is aangenomen.

Je kan het framen gewoon niet afleren, he?! Je komt verder natuurlijk ook weer terug op al die zaken die je er eerder bij haalde om de discussie te laten zijsporen. Om die laatste reden ga ik daar ook niet op in. Het stopt hier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#133 Frank789

@129: [ Als bosbranden gerelateerd worden aan klimaatverandering dan is dat dus onzin. ]

Nee.
Het uitblijven van regen in Australië schrijft men toe aan klimaatverandering. Daardoor drogen de bossen uit en zijn ze veel vatbaarder voor brand, ook als die aangestoken zijn.

Wat je met je verhaal over Portugal wil vertellen is me niet duidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#134 Hermie

@131: Als er platform van gelijkgestemden ontstaat, wat onvermijdelijk is naar verloop van jaren, is iedereen die afwijkt van de algemene zienswijze al snel een troll. Dat is lastig te voorkomen.

In je reactie gaat een behoorlijk deel over kernenergie en de opvatting van Theo Richel. Ik haak daar op in en merk op dat er wel meer mensen een andere opvatting hebben over kernenergie. Daarvan geef ik een recentelijk voorbeeld. Meer niet.

Op een gegeven moment zal je je moeten afvragen wat nu belangrijker is: Een platform van discussie en openstaan voor andere zienswijzen of het bewaken van de gelijkgestemde mening en zorgen dat de vaste gasten het naar hun zin hebben.
https://sargasso.nl/over-sargasso/

@132 Het is mijn zienswijze. Ik geef een samenvatting na een aantal dagen discussie. Nogmaals: volgens Hermie. Jij mag het gerust allemaal anders zien. Geen probleem verder. Je hoeft er ook helemaal niet op in te gaan, het mag. Ik zit er in ieder geval niet op te wachten. Maar toch bedankt dat je de moeite hebt genomen het te lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#135 Michiel de Pooter

@133: “Het uitblijven van regen in Australië schrijft men toe aan klimaatverandering”.

Kijk, daar is tie weer: Het duizend-dingen-doekje.
Australie is het droogste continent ter wereld. Ongeveer 35 procent van het continent krijgt zo weinig regen, dat het effectief een woestijn is. De rest is grotendeels aride of semi-aride met minder dan 500 mm regen per jaar. Droogtes in Australie zijn eerder regel dan uitzondering. Doe niet zo hysterisch.

https://en.wikipedia.org/wiki/Drought_in_Australia

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#136 Frank789

@135: Dus jij weet het beter dan de Australische overheid en de wetenschapper? Doe niet zo hysterisch.

” This warming has seen an increase in the frequency of extreme heat events and increased the severity of drought conditions during periods of below-average rainfall. Eight of Australia’s top ten warmest years on record have occurred since 2005.”
http://www.bom.gov.au/state-of-the-climate/australias-changing-climate.shtml

https://www.bbc.com/news/world-australia-50341210

The link between rising greenhouse gas emissions and increased bushfire risk is complex but, according to major science agencies, clear.
https://www.theguardian.com/australia-news/2019/nov/11/what-are-the-links-between-climate-change-and-bushfires-explainer

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#137 Theo Richel

@131: Ik beweer helemaal niet dat er inzake kernenergie een complot aan de gang is, waar haal je dat vandaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#138 Theo Richel

@128: Beste, Ik begrijp dat je mijn site stopradiofobie.nl als een duizelingwekkende partij letters hebt ervaren. Maar hoewel de letters o, c, m, p,l en t er regelmatig zijn gebruikt, nooit evenwel in de combinatie die jij meende te zien. Het woord complot staat er niet en dat is vanwege het feit dat ik nergens complotten zie.
Met betrekking tot je advies om eens een jaar in Tsjernobyl te gaan wonen, wel dat is praktisch lastig, maar ik ben er wel uitgebreid geweest, in het kader van een video film die binnenkort uitkomt waar ik de stralingsniveaus in Tsjernobyl vergelijk met die in het Braziliaanse strandplaatsje Guarapari. In die laatste plaats zijn de stralingsniveaus HOGER dan in de omgeving van die ontplofte kerncentrale (in de omgeving dus, ik heb het niet over de stralingsniveaus IN de centrale, maar over de Verboden Zone). Op het strand in Guarapari genieten de mensen van de straling. De overheid heeft er een bord bij geplaatst waarin wordt verteld dat het strand radioactief is en dat veel mensen daar voor hun gezondheid komen. Begrijpelijk want straling is alleen kankerverwekkend in heel hoge doses, niet in de hoeveelheden die je in de omgeving van Tsjernobyl (ik bedoel wel binnen in de Verboden Zone) of in Guarapari aantreft.
Dit is allemaal wetenschappelijk onbetwist. Ik kan je de bronnen leveren, maar waarschuw je wel, allemaal letters!

De gevaren van straling worden enorm overdreven en ik heb het op me genomen om vooralsnog onbetaald daarover te berichten. En ja hoor, daarvoor laat ik me zonder problemen bestralen. Uit het wetenschappelijk onderzoek is duidelijk geworden dat lage doses straling niet gevaarlijk zijn en mogelijk zelfs een positieve invloed hebben op de gezondheid – lees mijn boekje ‘Stralingstekort’ daarover.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#139 Theo Richel

@136: Het lastige is dat Guardian en BBC een lange geschiedenis hebben van eenzijdige berichtgeving, en ik en tal van skeptici met mij nemen die niet meer serieus. De New York Times en de Washington Post horen daar ook bij. Onbetrouwbare bronnen.

Dat Bureau of Meteorology in Australie heeft een schandalige geschiedenis van het manipuleren van data (temperaturen). Google Jennifer Marohassy of Jo Nova, intelligente vrouwen die je verder kunnen helpen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#139.1 P.J. Cokema - Reactie op #139

Je laat nu precies zien waarom je zelf niet serieus genomen kan worden.