De linkse elite luistert niet

De PVV is nu virtueel de grootste partij, ondanks de aanzwellende tsunami van kritiek vanuit linkse kerk. Of is de PVV de grootste dankzij alle kritiek? Hoe het ook zij: de PVV staat er in de peilingen prima voor, terwijl de linkse partijen in de marge rommelen. Veel linkse politici komen niet verder dan het afwijzen van Wilders, het PVV gedachtegoed en verketteren iedereen die van zins is met deze ‘moderne Hitler’ samen te werken. En de 1,5 miljoen PVV-stemmers? Daar moeten we het maar niet over hebben. Deze onnozelaars hebben weliswaar stemrecht, maar niet begrepen wie hun belangen het best behartigt. Zo zit het. Toch? Of pakt Wilders al die stemmen, omdat de linkse elite niet luistert? Nog steeds niet luistert naar de echte problemen van echte mensen, maar problemen direct gaat verklaren, bagatelliseren, ontkennen en negeren?

Mensen stemmen op Wilders, omdat ze willen dat overlastgevend en crimineel gedrag (van Marokkanen) hard wordt aangepakt. Dat is door subsidieverkwisters ooit onderzocht en was u waarschijnlijk ook al opgevallen. De Wilders-stemmers verzinnen niet alleen maar problemen. De gevangenissen zitten echt vol met buitenlanders. Wat zegt u? Jazeker, er zitten meer allochtonen (55%, 2008) dan autochtonen in de gevangenis. Daarnaast is de overlast in veel buurten groot. Kijk maar eens naar een lokale versie van Opsporing Verzocht in grotere steden. Je ziet jonge Marokkanen chauffeurs bespugen, meisjes lastigvallen en roofovervallen plegen. Nu is het wachten op de Pavlov-reactie. Ik zal u helpen. Wilt u het liefst verklaren, bagatelliseren, ontkennen of negeren? Kies uit de volgende 4 smaken de reactie die het beste aansluit bij uw persoonlijke politieke denkbeelden.

1. Verklaren. De verklarende reactie past het beste bij mensen met een sociaaldemocratische achtergrond. U kunt bijvoorbeeld stellen: “Het is niet de etniciteit die leidt tot overlast en criminaliteit, maar het feit dat we in de jaren ’60 analfabete boeren hebben gehaald om hier het vuile werk op te knappen. Hun nakomelingen hebben een lager onderwijsniveau, een lager inkomen, zijn het mikpunt van discriminatie en belanden daardoor eerder in de criminaliteit.”

2. Bagatelliseren. De bagatelliserende reactie sluit het beste aan bij progressieve mensen in het bezit van een universitaire graad en een heilig geloof in de wetenschap (de beruchte linkse elite). Probeert u deze eens: “Er zijn veel meer goede dan slechte Marokkanen. De criminaliteit daalt al jaren. Jeugdgevangenissen sluiten wegens gebrek aan criminelen. Kortom: op alle fronten daalt de criminaliteit, de cijfers bewijzen het.”

3. Ontkennen. Deze reactie wordt steeds zeldzamer, maar is nog wel terug te vinden bij een select groepje linkse idealisten. U zegt bijvoorbeeld: “Er is geen probleem. Nederland is een open-economie, zonder immigranten zijn we door de vergrijzing reddeloos verloren en eten we enkel hutspot, boerenkool en zure zult. Willen we dat? Of willen we een dynamische, moderne en multiculturele samenleving zijn die over landgrenzen kijkt en ophoudt met navelstaren!”

4. Negeren. De perfecte D66 reactie. Zie bijvoorbeeld hun website, waar met geen woord gerept wordt over overlast, laat staan overlast veroorzaakt door bepaalde bevolkingsgroepen. Uw vrijzinnige reactie luidt: “Wilders is een gevaar voor de rechtsstaat. Zijn uitspraken stigmatiseren een bevolkingsgroep en verdelen de bevolking in een wij-zij samenleving.”

Wat deze 4 reacties gemeen hebben, is dat er niet geluisterd wordt, maar direct wordt verklaard, gebagatelliseerd, genegeerd of ontkend. Alleen door te luisteren, een afweging te maken, is de zin van de onzin te scheiden. Die stap, de zin van de onzin scheiden, wordt nu overgeslagen. Kritiek op alle onzin die Wilders óók uitkraamt, mist daardoor de broodnodige diepgang en effectiviteit. Als je de vinger wel op de zere plek legt, wint nuancering en zinvolle kritiek aan kracht. Daarbij komt: de oplossingen die links aandraagt zijn zelden geschikt voor het hier en nu. Goed onderwijs, inkomensnivellering en een einde maken aan discriminatie zijn prachtige idealen. Het probleem is dat je die idealen niet van vandaag op morgen verwezenlijkt. Wat doet links aan de overlast die nu plaatsvindt?

Van oudsher kijkt links meer naar de maatschappij en rechts meer naar het individu. Nu links in de oppositiebankjes dreigt te belanden, is het voor de progressieven belangrijk niet terug te vallen op linkse automatismen. Ongewenst gedrag moet niet eerst verklaard worden, maar dient direct gecorrigeerd te worden. Dat zijn geen schokkende nieuwe inzichten, maar links vergeet die inzichten nog te vaak. Uitzonderingen op links zijn er gelukkig ook. Een uitzondering als PvdA’er Hans Spekman luistert wel. Doordat hij luistert, wordt er soms ook naar hem geluisterd. Hij kan begrijpelijk maken dat Marokkaanse overlastgevers hard moeten worden aangepakt, terwijl hij tegelijkertijd pleit voor de rechten van kinderen van vreemdelingen. Het zal geen toeval zijn dat uitgerekend hij jarenlang woonde in het Utrechtse Zuilen, een buurt die vraagt om luisterende én handelende politici.

Progressief Nederland heeft meer Hans Spekmannen nodig. Misschien niet zijn slobbertruien, maar wel zijn denkbeelden.

 1. 3

  Matig stukkie: een groot deel van de PVV winst komt uit steden en dorpen met relatief weinig allochtonenproblematiek. Het is misschien het Oost-Duitsland syndroom: xenofobie zonder buitenlanders. Ik denk dat veel van de frustratie in de PVV-gebieden wordt gevoed door het idee in de steek gelaten te worden, door een stedelijke elite die bv het leeglopen van het platteland niet problematisch vindt.

 2. 6

  Ik denk dat JSk een punt heeft! Maar dan gaat het hier (conform de dogma’s van de linkse kerk) toch om mensen die stemmen voor een partij die hun belangen niet bepaald behartigt. Het bezuinigingsbeleid van het komende kabinet gaat de gebieden waar zij leven niet aantrekkelijker maken, en van een scherper anti-islam/immigratie-beleid zullen zij weinig voordelen ondervinden; ze merken het waarschijnlijk niet eens.

 3. 7

  Leuke verklaring van wat de linkse partijen fout doen. Maar hoe kan het dan toch dat de SP niet op 32 zetels staan nu? Die luisteren als geen ander naar het volk en verkondigen sinds de jaren 80 al dat er een strenge en directe aanpak moet komen (spreiding) i.c.m. het bestrijden van de dieperliggende oorzaken (armoede). Maarja, zelfs het klootjesvolk voelt zich tegenwoordig te slim om op de SP te stemmen omdat deze partij systematisch genegeerd wordt door alle grotere partijen. Tjeh, een partij die zelfs met 26 zetels niets bereikt, daar ga je als weldenkend mens niet op stemmen.

 4. 8

  Met verklaren lijkt me niks mis. Sterker nog verklaren lijkt me noodzakelijk als je een ongewenst fenomeen wil bestrijden. Zoals AB het doet voorkomen, gaat verklaren echter altijd samen met accepteren. En dat lijkt me onzin.

  Ik acht mezelf toch zeker wel lid van de linkse kerk, maar kan me in geen van de beschreven categoriën herkennen. Mijn probleem met de rechtse antwoorden op deze problemen, is dat de oplossingen er volgens mij al lang zijn.

  We hebben al een systeem om wetsovertreders aan te pakken (is dat rechts?) en we hebben al vele initiatieven om de oorzaken weg te nemen (is dat links?). Uiteraard kunnen zowel aanpak als preventie altijd worden verbeterd en kan je van mening verschillen over wat prioriteit heeft en hoe verbeteringen eruit moeten zien.

  De standaard rechtse oplossingen van nieuwe, strengere wetten en het afbreken van de (nutteloze, geldverslindende) preventietak lijken mij contraproductief en a-sociaal en in het eerstgenoemde geval vaak strijdig met mijn liefde voor onze rechtstaat.

 5. 9

  Uiteindelijk moeten de PVV stemmers het maar voelen hoe het is om onder een rechtse regime te leven denk ik dan maar. Er zijn heus wel problemen, en trad de politie maar op tegen het overlast, maar 9 van de 10 van hen komt amper in aanraking met de problemen waar ze zo tegen afgeven.

 6. 10

  “De gevangenissen zitten echt vol met buitenlanders.”

  Onze gevangenissen en TBS-klinieken staan anders bijzonder leeg.

  “Daarnaast is de overlast in veel buurten groot. Kijk maar eens naar een lokale versie van Opsporing Verzocht in grotere steden.”

  Dat zegt meer over de beeldvorming dan over de werkelijke overlast. Ik vermoed dat in dit fenomeen (opsporing verzocht en andere reality-criminelity-soap) een belangrijke oorzaak van het PVV-stemmen zit (bij mensen die zelf helemaal geen overlast ervaren).

 7. 11

  @ Su: het gaat puur om identiteit en zeggenschap.. wie heeft het hier voor het zeggen in nederland? de blanke autochtone bevolking of een stel haatbaarden, bontkraagjes en nog zo wat van die types?

 8. 12

  @4, Laurent
  “Vooralsnog heeft de VVD aan verdomd veel kabinetten deelgenomen de laatste twintig jaar, meer dan de PvdA, en rechts heeft dus ook niks opgelost.”

  De VVD is dan ook slechts in economische zin rechts, M.A.W. het interreseert de gemiddelde VVDér geen drol of er overlast is tenzij ze geld kunnen verdienen of verliezen door die overlast, pas dan boeit het de gemiddelde VVDér het iets.

  VVD : economisch rechts georienteerd, maatschappelijk links georienteerd.
  PVV : economisch links georienteerd, maatschappelijk rechts georienteerd.

  Dat is het grote verschil tussen rechts en rechts in Nederland.

 9. 14

  kortom: de autochtone bevolking is de afgelopen decennia gedwongen om ( vaak tegen hun zin) in te schikken zodat allerlei anderen konden worden toegelaten..

  nu men ziet dat dit weinig voordelen en nogal wat nadelen met zich meebrengt ( hoge kosten, criminaliteit, afbraak verzorgingsstaat, overlast) gooit men de kont tegen de krib..

  eigen volk eerst is het motto volgens mij ( en dat kan ik goed begrijpen, wie betaalt, die bepaalt)

 10. 15

  @14: Jaja, en ondertussen het huis laten verbouwen door een Pool.. “Neuh, het levert geen voordelen op, en mijn kansen om een vaste baan als tomatenplukker worden mij ontnomen! RAAAAAGH!1!1”

 11. 17

  De linkse magistraten moeten wij respecteren. Zij hebben meer dan een halve eeuw de grote steden bestuurd met verve. Zij hebben de functies ingevuld voor de wethouders, woningcorperaties, schoolbesturen, welzijnorganisaties, en dat alles is altijd zeer goed gedaan. En dan nu wil ‘men’ wat anders. Ondankbaar volk!

 12. 18

  Zucht. We hebben toch net verkiezingen gehad? Er valt niets te peilen, er zijn geen verkiezingen, het is niet relevant, hou er toch eens mee op.

 13. 19

  Ongewenst gedrag moet niet eerst verklaard worden, maar dient direct gecorrigeerd te worden.
  Ja jammer alleen dat dat ‘corrigeren’ niet werkt, er is nauwelijks een relatie tussen de zwaarte van straffen en criminaliteit, en meer blauw op straat is de duurste manier van preventie.

  Dus dan kun je dat beter niet doen als politieke partij, tenzij het je natuurlijk alleen maar om de stemmen te doen is.

 14. 20

  Typisch genoeg wonen PVVstemmende collega’s van me in blanke suburbs terwijl de linkse collega’s overwegend in de stad (inclusief marokkanen probleem) wonen.

  Als je dan zo’n PVV’r vraagt waarom hij zo tegen buitenlanders is terwijl er geeneen in z’n buurt woont is het enige antwoord: “al die klootzakken moeten gewoon oprotten”.

  Nu het hek van de dam is zijn er dus ondertussen 1,5 miljoen van dit soort kiesgerechtigden.

  Excusez le Godwin maar het is een vreemd fenomeen om opeens te voelen hoe het vlak voor de oorlog geweest moet zijn om tussen NSBrs te leven. De meeste van die rechtse collega’s zijn bijzonder aardige mensen waar ik prima mee overweg kan. Het geeft me een heel ander perspectief aangaande het vijanddenken en het goed/fout gedoe rondom WOII. Is die Wilders toch nog ergens goed voor.

 15. 21

  @ nodog | 10 September 2010 | 15:02

  Die rechtse collega’s zijn misschien wel verhuisd uit de stad naar de suburb? Ik roep maar wat.. misschien hadden ze daar wel redenen voor? Kinderen?

  Sommige mensen voelen zich ook meer thuis in shanghai.. dat worden expats.. lekker internationaal zijn tussen de chinezen.. ik vrees dat die houding niet voor iedereen is weggelegd

 16. 22

  het “marokkanenprobleem” tref je trouwes niet alleen aan in de stad.. overal waar ze neerstrijken (ook in dorpen) leveren marokkaanse jongens problemen op..

 17. 24

  Ik weet niet onder welk punt van de 4 ik val, maar ik heb helemaal geen behoefte om te luisteren naar het stuitend domme klootjesvolk. En wat nog meer is als dat stelletje lager opgeleiden perse achter domme racisten aan wil lopen dan gaan ze hun gang maar. En laten ze dat alsjeblieft onder een rechts regime doen want ik betaal meer dan een modaal salaris aan inkomstenbelasting en ik ben het al lang zat om dat besteed te zien worden aan die ongelofelijk domme Henk en Ingrids.

 18. 26

  @21: In de dorpen hier in de buurt waar zonder uitzondering (oké behalve Gulpen) de PVV als grootste uit de bus kwam, wonen de lui al tig generaties. Je bent daar namelijk allochtoon du moment dat je meer dan 30km uit de buurt bent geboren (en dat is ook meteen aan je vreemde taaltje te horen) en zelfs onder die definitie wonen er afgezien van Duitsers nauwelijks allochtonen.

 19. 27

  Goed stuk. De vinger op de zere plek. Het voorbeedl van de overlastgevende marokkanen is waar, maar het “niet luisteren, wij weten wat goed voor u is” strekt zich ook tot andere tereinen uit.

  Wat daarnaast erg meespeelt, is het krachtige concept van wilders dat hij:
  – zichzelf tot slachtoffer van de gevestigde orde weet te maken
  – één herkenbare zondebok benoemt waar veel problemen op terug te voeren zijn
  – duidelijke en concrete oplossingen aanreikt (“we schieten ze door de knieen”)

  Daarom kan het succes van Wilders niet alleen aan het falen van links geweten worden. Hij doet het zelf namelijk erg handig. Daar zou links wat van kunnen leren.

 20. 28

  @ Sickbock: Klopt, hoewel er ook zat mensen met kinderen naar suburbs verhuist zijn die er niet over denken om PVV te stemmen.

  Om on topic te blijven: Niet elke linkse kiezer is een marokkanenknuffelaar. Ik voel me heus wel enigszins aangesproken als verklarend/ontkennend etc linksmens maar dat is slechts een klein gedeelte van de waarheid.
  Ik ben er namelijk ook al decennia achter dat er gewoon hard op getreden moet worden tegen overlast. Dat de politie totaal onmachtig blijkt te zijn in deze is mijns inziens het grote manco. Je kunt de politiek daarvoor verantwoordelijk stellen.

  Ik vind het belachelijk om “de linkse kerk” de schuld te geven terwijl het CDA continu aan de macht geweest is. Even belachelijk is een type als Wilders als verlosser te zien.

  Gewoon de wet beter handhaven zou een prima oplossing zijn en daar hoef je echt niet links of rechts voor te zijn.

 21. 29

  @27 Ben het totaal niet eens met je zondebok verhaal. Juist het feit dat die marokkaantjes voor alle problemen staan die we hier tegenkomen is het wanstaltige van het hele Wildersverhaal.

 22. 30

  @3 Het gevoel van ‘in de steek gelaten worden’ heeft volgens mij ook te maken met het ‘niet luisteren’
  Wilders weet een snaar te raken waardoor er bij veel mensen het gevoel ontstaat van: “Hij ziet er wel raar uit, maar hij weet tenminste wat er in het land leeft” (hoe onterecht dat ook kan zijn).

  Dus ja, AB geeft het juist aan: luisteren, op de korte termijn in actie durven te komen en dat uit kunnen leggen en opzichte van een lange termijn visie…
  Die combi wordt node gemist (en niet alleen in de politiek)

 23. 31

  @ Bismarck | 10 September 2010 | 15:24
  Ga es in de dorpen/ kleine stadjes langs de rivier de lek kijken..

  @ ALO | 10 September 2010 | 15:20:
  ben je het weer kwijt ouwe mastodont?

  @ nodog | 10 September 2010 | 15:29
  Ze komen met het voorstel om criminelen/ overlastegevers te denaturaliseren.. lijkt me een schop tegen je linkse been toch?

 24. 32

  Ik mis de 5e smaak: gebruiken
  Waar is het offensief dat de PVV geen democratische partij is omdat je er geen lid van kunt worden? Dat die partij vanuit het buitenland gefinancierd wordt en daarom geen lokale subsidie behoeft omdat dan opening van zaken moet worden gegeven? Dat de ‘moskee’ in Ground Zero NIET in Ground Zero komt en trouwens geen moskee is/wordt? Dat het uitzetten van Marokkanen niet kan vanwege lokale en internationale wetgeving? Dat stigmatiseren de heer Wilders voor de rechtbank brengt?

 25. 33

  Ik beschouw mijzelf ook een aristeranthropos, maar ik ben het luisteren naar het PVVee een beetje zat aan het worden. Niet zo zeer omdat ik slecht luister, integendeel, maar omdat datgene wat ik hoor voortdurend gebaseerd is op leugens, onwaarheden, verdaaiingen, complottheörieën en onterechte verwijten. En telkens als je de nuance brengt en de feiten presenteert, kruipt de tegenpartij weg, Steekt de vingers in de oren en roept hard “LALALAIKHOORJENIETLALALA”, om vervolgens diezelfde aangpraatte onzin te verkondigen.

 26. 34

  @1: “links moet blijkbaar eerst in de oppostie terecht komen”.

  Ter herinnering: het laatste ‘linkse’ kabinet sneuvelde in 1977. De problemen van dit land zijn zeker nog de schuld van Den Uyl?

 27. 36

  Als je het over elite hebt dan heb je het over een intellectuele bovenlaag. Dat die nu toevallig aan de linkerkant huist heeft meer te maken dat de intellectuelen te beginnen bij Wiegel de VVD zijn uitgejaagd. Dat je ze nu terug vind bij D66 of bij GL wil helemaal niet zeggen dat ze links zijn. Ik heb een pleurishekel aan Wilders en zeker aan zijn jammerende achterban. Ik heb geen behoefte om ze financieel te steunen, van mij mogen ze barsten (al een tijdje, zeg maar vanaf eind 2001). Ze laten zich naaien door iedere verkoper met leuke praatjes, en als die ontmaskerd worden zitten ze nog met 50.000 man ‘Dirkie bedankt’ te zingen in een stadion. En nu laten zich naaien door een voormalige ijsjesverkoper. Echt van mij mogen ze.

 28. 38

  Toen ik in de Kolenkitbuurt woonde (tot twee jaar geleden), de slechtste buurt van Nederland, vond ik het allemaal wel meevallen met ‘de buurt’.

 29. 39

  @37: Jaja, als kabinetsvulling bij een meerderheid aan Gristenen van CDA en CU. Als je dat in alle ernst een links kabinet wilt noemen? Wat is dan rechts? Als de NVU de premier levert?

 30. 40

  @ Taco Zip | 10 September 2010 | 16:03..
  ik heb het niet over een links kabinet neuzel.. ik heb het over het feit dat links in de oppostie komt.. . in haar geheel de boot mist zegmaar..

  @Hal Incandenza | 10 September 2010 | 16:02
  Haha!

  @ALO | 10 September 2010 | 15:58
  bedankt voor je belastingafdracht.. en nu weer muiltje houden ;-)

 31. 41

  Zelfs de titel is een (te) makkelijke open deur. Iemand “elite” noemen is tegenwoordig namelijk een subtiele manier om te zeggen dat je ‘m dom en arrogant vindt. Je komt het op de raarste plekken tegen. Onlangs was er ergens iemand die meende vastgesteld te hebben dat er *niet* steeds meer Nederlanders de Tour de France op de BRT keken. Volgens hem was dat een fabeltje dat “de elite” in stand had gehouden. Welke elite dat was bleef volstrekt onduidelijk, evenals de beweegredenen van die elite, maar de toon was gezet.

  Als het alternatief voor de vier bovengenoemde smaken is dat *de* moslims het hebben gedaan en dat de islam een gevaarlijke ideologie is, hebben we volgens mij niet echt de oplossing te pakken.

  Het probleem ontkennen wordt volgens mij al een tijdje niet meer gedaan, maar in de praktijk iets oplossen is iets lastiger dan de oplossingen van Wilders. Voorbeeldje: het laatste geval van homopesterij in Utrecht. Terecht stelde Wolfsen dat hij het wel ook nog hard moet kunnen maken. Als niemand zich als getuige meldt, is het enige afdoende alternatief tot in lengte van dagen posteren van 24/7 politiebewaking.

  Wanneer we alleen maar in slogans blijven discussiëren – wat hier ook weer gebeurt – kun je prachtig de schuldige naar keuze aanwijzen, maar ga je ook voorbij aan de realiteit op straat. “Ze moeten die Marokkanen hard aanpakken” klinkt leuk, maar is lekker generiek en daarmee volstrekt in tegenspraak met de rechtsstaat. En anders dan Wilders, Rutte en Verhagen vind ik die wèl de moeite van het verdedigen waard…

 32. 42

  De PvdA is slachtoffer van dezelfde strategie die haar naar grote hoogten stuwde in de jaren ’90: toen heeft Wim Kok besloten dat mensen op de PvdA zouden gaan stemmen als we wat minder lulden over financieel achtergestelden, en de PvdA de partij moest worden van allochtonen en het millieu. Viel prima bij de eerste generatie allochtone stemmers (belangenbehartiging) en de witte middenklasse (feel good).

  Maar omdat mensen moeilijk in beweging komen, hebben zij die strategie volgehouden en daarmee hun eigen probleem gecreeerd/graf gegraven: rechts heeft vervolgens besloten dat de scheiding over allochtoon/autochtoon liep en daarmee (natuurlijk) een grote winst behaalt: er zijn nu eenmaal nog steeds verschrikkelijk veel meer mensen autochtoon dan allochtoon. Moet je maar oppassen met je associaties, en deze beter managen.

 33. 45

  @40: Hardcore links da’s niet meer dan de SP, een paar oud-socialistische PvdA-ers (de rest draait met iedere coalitiepartner mee), een halve geitenwollen sok uit de PSP binnen GL, wat IKV-achtige ex-katholieke CDA-ers. Da’s nooit meer dan 50 zetels en de facto sinds mensenheugenis de oppositie.
  Nederland wordt al sinds 30 jaar geregeerd door zetbazen uit lobbyclubs uit het bedrijfsleven en het ‘maatschappelijke middenveld’ (van anwb tot vno-ncw en Bouwend Nederland). Precies dus waar de (voorheen) grote drie partijen hun ex-politici droppen als dank voor bewezen diensten. Daar is niet zoveel ‘links’ aan.

 34. 46

  @43: Ja sorry voor mijn gebrek aan focus op de Randstad. Staat wel weer tegenover dat ze daar toch echt door de inwoners zelf in het bestuur gekozen zijn. En in Rotterdam er ook weer net zo hard uit gedonderd.

 35. 52

  @ #48 Marokkaantjes zijn klootzakken. Marokkaantjes zijn islamitisch. Dus: Alle islamieten het land uit en we leven nog lang en gelukkig.

  Woehoe1!1!! Mijn kwartje is eindelijk gevallen!

 36. 53

  Deze onnozelaars hebben weliswaar stemrecht, maar niet begrepen wie hun belangen het best behartigt. Zo zit het. Toch?

  Inderdaad, zo zit het. Het volk heeft niets te willen, want ze weet niet wat ze wil.

  Ontzettend matig dit.

 37. 54

  En om dat te weten hoef je alleen maar het kaartje van de verkiezingsuitslag over ’t kaartje met allochtonenspreiding te leggen.

  Maar dat was teveel werk.

 38. 55

  In de geologie leer je in/uit-zoomen. Als je uitzoomt merk je dat niemand naar iemand luistert, wellicht omdat als je inzoomt slechts navels ziet..navels als blackholes..sign of the times.

  *verder kookt*

 39. 56

  De heer Spekman wil probleemjongeren enkel ‘de buurt’ uitzetten. De heer Spekman moet probleemjongeren echter het land uit kunnen zetten om Nederland echt veiliger te maken.

  In Zwitserland kan dat sinds vorig jaar. Dit kan Zwitserland, omdat immigranten in Zwitserland:
  -a- pas na lange tijd genaturaliseerd kunnen worden.
  -b- bij het verkrijgen van een strafblad uitgezet kunnen worden.
  -c- bij het sjoemelen met uitkeringen uitgezet kunnen worden.
  -d- bij het niet tonen van een private ziektekostenverzekering uitgezet kunnen worden.

  Zwitserland selecteert dus op deugdzaamheid, overheidsonafhankelijkheid en gezondheid van immigranten en asielzoekers, gedurende de periode van tijdelijk verblijf in de eerste 5 of 10 jaar, waarna naturalisatie pas mogelijk is.

  En naturalisatie is een voorwaarde om volledig aan de (in Zwitserland vrij sobere) verzorgingsstaat deel te kunnen nemen.

  Zwitserland is dan ook het meest concurerende land in de wereld, omdat het op een slimme manier selecteert op basis van kwaliteit van immigranten.

 40. 57

  Kunnen en doen zijn twee verschillende werelden tipo.

  De selectie vindt plaats in het Gemeindehaus. De vraag die wordt gesteld (in zwitserduits) aan de nieuwkomer is :wil je werken, bij nee enkeltje..bij ja komt de vraag..wat kunt u..als het antwoord ‘geen opleiding’ is komt de volgende vraag..hiernaast is een ander loket..wilt u tuinwerk doen (b.v.) gartenpflege..bij ja..krijg je een baan/gratis school en nog wat alsmede tijdelijk paspoort bij nee een enkeltje.

  In de tijd dat ik daar woonde heb ik deze manier van benadering leren waarderen..iedereen blij na een tijd. Respect geven en krijgen.

 41. 59

  @31: Waarom zou ik aan de Lek kijken? Hier in al die dorpjes is (enorm veel meer dan aan de Lek) op Wilders gestemd en in diezelfde dorpjes wonen mensen die zelden een allochtoon van dichtbij hebben gezien, laat staan overlast ervan ervaren. Die mensen kunnen niet op Wilders gestemd hebben omdat ze de overlast van allochtonen zat waren.

 42. 61

  Als ‘buitenlander’ kijk ik met wat meer afstand naar de Nederlandse politiek. Mijn observaties/meningen:

  1. Nederland is een dorp waar nooit wat gebeurd. Daarom wordt elke scheet die Wilders laat tot in den treure door de overige politici becommentarieerd. Wilders is groot geworden door provocerende uitspraken waar links steeds maar luidruchtig schande van roept. Erg dom, wind uit de zeilen nemen en verder negeren.

  2. AB heeft gelijk, maar net als met criminaliteit in het algemeen speelt ook de angst een rol. In die plattelandsdorpjes is men vooral bang voor de overlast e.d., dan dat men daadwerkelijk overlast heeft. Die angst kan je alleen wegnemen door beter te luisteren en niet te ontkennen.

  3. Hoger opgeleiden miskennen veelal de impact van immigratie op lager opgeleiden. Het is makkelijk om multicultureel te zijn als de nieuwkomers niet jouw concurrenten zijn voor je baan en woning.

  4. De PVV is een eenmansband. Het is bovendien een stuk makkelijker om te bekritiseren dan om problemen op te lossen. Het beoogde minderheidskabinet is dan ook alleen maar gunstig voor de PVV, die immers nergens werkelijk verantwoordelijk voor zal zijn. Het is veel beter om de PVV uit te dagen om in de regering plaats te nemen. Ik denk dat die partij dan binnen de kortste keren net als de LPF detijds implodeert door inwendige ruzies, schandalen e.d.

 43. 63

  @60: Misschien naïef van me, maar dan hadden ze toch wat meer keuze (zoiets rechtvaardigt iig. niet bv. 34% PVV in een plaats als Onderbanken)? Bovendien konden ze toch wel bedenken dat PVV stemmen de kans op CDA in de regering niet kleiner maakt.

 44. 64

  Neemt hoed af @Bismarck.

  Ik kan de dingen niet meer zo volgen, in het bijzonder wat je zegt ” ze toch wel”..wellicht dus niet…ze..ik ben larie en ietwat verkrampt want ik kan me niet meer verplaatsen in de “ze” gedachte..de jaren gaan tellen.

 45. 66

  De linkse elite is de gevestigde orde. Zij hebben eerst hard aangeschopt tegen de toenmalige conservatieve luitjes, en nu doen ze hetzelfde. Volgevreten hebben ze hun eigen systeempje opgezet. Hoe heet de theorie van de policoloog, die kan je daarbij hanteren.

 46. 69

  @61 Het is veel beter om de PVV uit te dagen om in de regering plaats te nemen.Absoluut mee eens, maar daar beslissen het CDA en de VVD over. En het CDA wil liever niet met de PVV in de regering, daarom gebeurt het niet. De overige partijen willen ook niet met de PVV in de regering, maar dat is geheel wederzijds dus het maakt ook weinig uit.

 47. 70

  Deze 4 keuzes zijn niet de goede aanpak.
  populistische stemmers zijn politiek minder valide, gezien vanuit links perspectief.
  Linkse mensen en ook politici en linkse campagne strategen moeten leren hoe ze op de hurken communiceren met die politiek minder validen.

  Dus wel uitleg, maar niet voor linkse intellectuelen, maar al scheldend in telegraaftaal.
  Of alsof je bij een VVD borreltafel staat.

  Rapport met je doelgroep, dus.
  Doe het nu, en niet na de verkiezingen vanuit de oppositie

 48. 71

  Zelf ben ik vooral iemand van het bagatelliseren trouwens. Ik ken nogal wat moslims persoonlijk, en geen van hen heeft geprobeerd mij te bekeren, de sharia op te leggen of te islamiseren (wat betekent dat hele woord eigenlijk?). Aardige mensen ook, al zijn sommigen van hen een beetje bekrompen wat vrouwen betreft, dat geef ik toe. Niet zo erg als de gemiddelde SGP-stemmer, weliswaar. Daarom ben ik geneigd te denken dat de Islam lang niet zo’n slecht geloof is als de PVV het stelt. Of althans, dat de meerderheid van de in Nederland wonende Moslims best wel ok zijn. Maar goed, wat weet ik daar eigenlijk van. De meerderheid van de moslims ken ik niet eens.

  Het tegenovergestelde van bagatelliseren bestaat trouwens ook. Dat heet overdrijven.

 49. 72

  Na het luisteren mag je antwoorden verwachten. En inderdaad gezien de groeiende aanhang van onze grote roerganger Geert, overtuigen de antwoorden van links de kiezers niet echt. De linkse aanhang blijft min of meer stabiel.
  Komt dat echt door de 4 soorten antwoorden die hier worden onderscheiden.
  Ik denk het niet.
  Ook Wilders verklaart, bagatelliseert, ontkent en negeert.
  En links en rechts stigmatiseren en demoniseren en manipuleren en …..

  Nee, ik ben bang dat velen kuddedieren zijn, bijna instinctief als lemmingen achter een goeroe aanlopen, dat is makkelijk, het geeft een schijn zekerheid en je hoeft je niet te verantwoorden, er wordt namens jouw gesproken.
  En dat vind je wel best want je hebt je brood en spelen en je “denkt” dat jouw clubje die wel zal beschermen.

  Ik vind het verbazend hoeveel mensen in mijn directe omgeving (vaak zeer behoorlijk tot hoog opgeleid) niet op de hoogte zijn van wat hun partij feitelijk doet in het parlement.

  Dus misschien is het wel omgekeerd moet niet de politieke elite leren luisteren, maar moet de kiezers eens beter naar zijn voorkeur kijken.

  Of zoals ooit al eens gezegd is, een volk krijgt de regering die zij verdient.

 50. 73

  @70 vroeggah stemden de “politiek minder validen” ook gewoon PvdA hoor, maar toen had je nog geen “campagne strategen” die door hun hurken hoefden te zakken.

 51. 74

  @57
  Heb een tijdje in Zweden gezeten en soortgelijke vragen:
  Wilt u inburgeringscursus doen? Nee, zei ik. ook goed volgens die Zweden, maar ik had direct geen recht meer op sociale uitkeringen en bij werkloosheid zou ik direct het land uitgezet worden. Maakte mij trouwens niet uit, ik had immers werk. Enne, wie wil er in een land wonen waar je van Donderdagmiddag tot Dinsdagochtend geen alcohol in de winkels kunt kopen?
  Trouwens, achteraf eigenlijk stom van me dat ik de afdracht sociale lasten niet gereclameerd heb, ik maakte er immers toch geen gebruik van.

 52. 75

  @67 Griffier

  Robert(o) Michels een teleurgestelde sociaal-democraat die …, fascist werd (via het syndicalisme). Hij stierf in Rome. Dus hij keerde zich ook tegen het linkse establishment.

 53. 76

  Er is nog een hele grote groep andere PVV stemmers, waaronder ik.

  Ik zie Europa islamiseren. Ik maak een sprong van 20/30 jaar. Hoe denkt men dat Nederland eruit ziet??

  Ik wil dat mijn kinderen en kleinkinderen in een vrij land kunnen leven. Dat zal niet gebeuren als de grenzen open blijven voor moslims.

  De moslims krijgen nu al alles voor elkaar, ten koste van authochtonen…over 20/30 jaar hebben zij geen rechten meer!

  Men vergist zich. De laag opgeleiden kiezen voor de PVV vanwege overlast van moslims. Hoger opgeleiden kijken verder dan hun neus lang is en stemmen ook PVV . Daar zijn er heel veel van.

  Deze 2 groepen samen verklaren de vele zetels voor de PVV.

 54. 78

  Ik maak een sprong van 20/30 jaar. Hoe denkt men dat Nederland eruit ziet??

  Eerlijk? Ik zie ongeveer dit
  plaatje voor me. Met peak oil in aantocht, steeds verdergaande inperkingen van privacy en een nog altijd groot arsenaal aan kernwapens in de wereld is “islamisering” wel het laatste waar ik me zorgen over maak.

  In Indonesie is meer dan 80% van de bevolking moslim, maar ik heb nog nooit klachten gehoord over de rechten/vrijheden van niet-Moslims daar. Misschien valt het allemaal wel mee?

 55. 79

  over 20/30 jaar hoop ik molens te zien, windmolens en wens ik bloemkool op mijn bord en zullen mijn kleinkinderen naar private onderwijsinstellingen gaan omdat rechts het gewone onderwijs kapot bezuinigd heeft en zal ik een verpleger of verpleegster inhuren omdat de verzorginsgstaat kapot is gemaakt en moeten mijn kinderen mij onderhouden omdat de hypotheekrente niet is aangepakt en schaam ik mij voor de misdaden begaan tegen andersdenkenden, tenminste als rechts en grote Scheet hun zin krijgen.

 56. 80

  @77
  Ik kan niet voor Laura spreken, maar mijn medewerkers hebben de afgelopen weken geklaagd over de herrie die hun buren ’s nachts veroorzaken gedurende het suikerfeest. Vanaf 9 uur ’s avonds tot een uur of twaalf, half één wordt er langdurig getafeld om dan vervolgens vanaf een uur of vier ’s ochtends gedurende een uur gezellig met elkaar te ontbijten (hoe bedoelt u vasten?).
  Overdag krijgen wij dan meermaals zo’n Noord-Afrikaanse koerier aan de deur die je zegt dat hij sterretjes ziet en het zwaar heeft. Hier jongen, neem een glas water, nee, nee zegt hij dan, Ramadan.
  Lees ik, en mijn medewerkers lezen dat ook, dat deze week in Utrecht 65+ allochtonen (of het waar is weet ik niet) via een uitnodiging voor een knipbeurt geïnformeerd worden over aanvulling van hun AOW-tekort.
  Drie maal raden wat mijn medewerkers zeggen. Een slimmerik merkt zelfs op dat hij beter het geld dat hij vanaf zijn 15e aan de staat heeft moeten afdragen beter zelf had kunnen sparen. Wat solidariteit, zijn ze nog wel solidair met mij zegt hij dan.

 57. 81

  @80

  Gemeente Rucphen : 40 procent die daar stemde, stemde PVV. Daar wonen nauwelijks mensen van buitenlandse afkomst. Volendam de gemeente in Noord-Holland met het hoogste percentage PVV-stemmers, idem dito. Ik woon boven een islamistische slager : ik heb daar echt geen last van. Maar daar in Rucphen …

 58. 82

  van onder naar boven reagerend:
  zonder forse belastingbijdragen konden abn-amro/fortis, ing, sns, aegon niet gered worden, zelf doen? denk het niet
  aow verhaal is vreemd, maarja, doelgroep marketing, beter daar dan in een moskee,
  mogen je buren een ander leefpatroon hebben dan jijzelf hebt?

  @harry, ik snap je verhaal, denk ik, maar ik snap niet waar je nu last van hebt met moslims … kun je dat misschien uitleggen?

 59. 83

  Die bruine transportband bij Nieuwsuur bevalt me niet. Overigens is blauw-wit ook bij de VRT opeens(?of hebben we hier te maken met een decorbouwersmafia?)in. Wel prettig dat Martine Tanghe nog steeds prachtig Nederlands/Vlaams spreekt.

 60. 85

  Wel aardig dat veel vd reagerenden direct gaan bagatelliseren, ontkennen en negeren… De opmerking dat de PVV veel stemmen haalt in de provincie, vid ik niet zo relevant voor mijn betoog. Verder heeft London Calling @61 mij wat dat betreft al heel aardig verdedigd.

  Wat betreft Spekman, hij heeft natuurlijk ook niet alle antwoorden op alle vragen. Hij is wel een politicus die luistert. Daarnaast komt hij op voor vreemdelingen, verslaafden, armen, enz. Zeker niet iemand om van racisme te beschuldigen @48…

 61. 87

  “Zie je wel: PvdA is alleen nog de grootste in de 4 grote steden. Het is gewoon de Partij voor de Allochtoon,” zei de boerenlul uit Renswoude die PVV had gestemd, zonder ooit een moslim ontmoet te hebben.

  Standaardreflex rechts: het is altijd de schuld van een ander (bv.: moslims, links).
  Standaardreflex links: het is altijd de eigen schuld (bv.: bovenstaande bullshit).

  Laten we verder niet bagatelliseren, negeren, verklaren, of ontkennen: meneer de PVV stemmer, de rampcoalitie met LPF was ook al uw schuld, en dat het u extra pijn doet als u door krijgt dat u weer dezelfde fout hebt gemaakt.

 62. 88

  “opmerking dat de PVV veel stemmen haalt in de provincie, vid ik niet zo relevant voor mijn betoog. Verder heeft London Calling @61 mij wat dat betreft al heel aardig verdedigd.”
  In kleine gemeenten zijn er al problemen. Neem Musselkanaal waar een bende jongeren voorbijgangers met honkbalknuppels bewerkten. Maar dat zijn dus die jongeren. Als het Marokkanen waren geweest dan waren ze gelijk geframed als terroristen en hun daden gezien in het kader van een tsunami van islamisering. Hier het telegraafartikel met een sociologiserende socioloog:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/5409379/__Oost-Groningen_in_greep__knuppelbende___.html

 63. 89

  @82
  – Nu krijgen ABN AMRO etc, subsidies; onterecht, ze hadden de zaak gewoon moeten nationaliseren, hadden de aandeel- en obligatiehouders die in eerste instantie de verantwoording hebben, met de gebakken peren gezeten. Nu is het de belastingbetaler.
  – Je betaalt je hele werkzame leven belasting en sociale premies en je ziet dat een ander, die niets heeft gedaan toch ook een uitkering krijgt.
  – Mijn buren mogen best een ander leefpatroon hebben dan ik, maar we hebben toch min of meer afgesproken dat je je tussen 22.00 en 6.00 uur gedeisd houdt? Een feestje moet af en toe kunnen, maar ieder weekend gedurende de Ramadan, waarbij de feeststemming er op Donderdagavond al in zit?

  Ik heb geen last van Moslims, alhoewel ik het geloof in een opperwezen persoonlijk afkeur.

  Maar nu over de linkse elite, laten we het hebben over de PvdA elite, die luistert niet. Ik zeg tegen mijn medewerkers ook steeds dat de PvdA niks doet voor de werkenden, de PvdA is net als het CDA vroeger, een vriendenpartij geworden. Wil je links stemmen, stem dan SP zeg ik altijd, wil je sociaal stemmen stem dan of de SP of de VVD.

 64. 90

  @Harry89, wat bedoel je precies met subsidies mbt abn, de NL staat heeft toch gewoon de fortis delen gekocht? [x] Had dit niet gebeurt dan ben ik er van overtuigd dat ‘de bank’ failliet verklaard zou worden, met alle gevolgen die daarmee gepaard gaan.

  Ik stem zelf geen pvda, maar ik snap dat continue bashen niet, noch het bashen van de pvda noch het constante bashen van moslims. Het is lijkt wel politiek correct om dat juist te doen … vreemde tijden. Het enige dat ik snap is dat ‘het volk’ zich ergens op wil afreageren, maar dan had net zo goed op de bancaire relaties van de vvd kunnen hameren. Maar doet dat waarschijnlijk niet uit eigenbelang (hypotheek, waarde van de woning, wensbubbel), en dan is het extra pijnlijk als uitkeringstrekkers bij de kapper op hun rechten worden gewezen. Tussentijds zakken de pensioenen met de huizen mee het moeras in…

  Luisteren blijft moeilijk, waar ik graag nu naar zou luisteren is waarom je de SP&VVD combi aanbeveelt als sociaal, in veel opzichten niet de meest logische danspartners, in mijn ogen dan – maar hoe ziet een ander (jij bv) dat?

 65. 91

  Jammer dat het vnl. over overlast gaat.
  Zoals al gesteld: er zijn dan al voldoende maatregelen mogelijk.
  @ Laura (76): ”Men vergist zich. De laag opgeleiden kiezen voor de PVV vanwege overlast van moslims.
  Hoger opgeleiden kijken verder dan hun neus lang is en stemmen ook PVV .
  Daar zijn er heel veel van”.

  Ik ben het zeer met je eens Laura!
  Als je de methodes ziet waarmee (met harde of zachte hand) tenslotte al in veel landen de sharia is ingevoerd, met alle regels die daarbij vanuit de koran of hadith worden voorgeschreven, dan ben ook ik bang dat bij meer dan 20% gelovigen ook ons land wel eens geislamiseerd zal worden.
  Onze wetten zijn ‘maar’ mensenwerk namelijk en dus inferieur.
  Lees wat er in Turkije gebeurt; volgende week een referendum over de nieuwe grondwet die ‘hervorming’ belooft, maar de tegenstanders weten wel beter.

 66. 92

  @wies, je gebruikt zelf de overlast van moslims toch ook als primaire motivatie om pvv te kiezen, dus waarom is het jammer dat het vnl over de overlast gaat?

  Er is idd een referendum in turkije over, o.a., de inperking van de macht van het constitutionele hof. Deze macht kan via de democratie ingeperkt worden. De pvv wil precies hetzelfde mbt onze grondwet … een constitutioneel hof hebben wij in NL niet eens…

 67. 93

  @Wies

  Oh, en welke ‘vele landen zijn dat dan, waar de sharia is ingevoerd?

  En stel dat het inderdaad in veel landen is ingevoerd. Dat zijn dan toch landen waar de bevolking al islamitisch is. Moge die mensen nog zelf uitmaken wat ze doen, of hebben ze de goedkeuring van jou nodig over de rechtsvorm die ze daar in willen voeren?

 68. 94

  “Wat deze 4 reacties gemeen hebben, is dat er niet geluisterd wordt, maar direct wordt verklaard, gebagatelliseerd, genegeerd of ontkend.”
  Klassieke kleinbreinige denkfout is dat het bij de analyse blijft.
  Na een reactie zoals een van de voorgestelde 4 keuzes, de analyse, kan alsnog gekozen worden uit een veelvoud aan keuzes om er wat aan te doen.

 69. 95

  Als een linkse intellectueel met heilig vertrouwen in de wetenschap weet ik dat dat uit de psychologie iets weten het is dat mensen van nature erg slecht zijn in het inschatten van hun eigen problemen en de oorzaken hiervan. Dus alleen naar mensen luisteren om achter hun problemen te komen is wel het slechtste wat je kunt doen.

  Ook weet ik uit de wetenschap dat harde aanpak van criminaliteit en overlast – die overigens al jaren daalt – meestal averechts werkt.

 70. 96

  @95. Dé wetenschap bestaat niet. Dat is een discours wat door de jaren heen sterk verandert/kan veranderen van inzichten. Kijk naar de verschillen tussen Amerika (linquistisch-analytisch) en Europa (Marx/Freud-synthese). Essentiële verschillen in fundamentele benaderingen.

  Psychologie is zo ’n punt. Maar dat van die criminaliteit is wellicht nog wel acceptabel, ware het niet dat er elke avond weer wrange burgers zien op tv hoe hardcore criminelen worden vrijgelaten, taakstraffen worden uitgedeeld aan relschoppers en ander geboefte.

  Met andere woorden Amerika is qua percentage met zijn gevangenisingezetenen toploper, dat zegt nog niet dat in Nederland het tegenovergestelde hoeft te gebeuren.

 71. 97

  @96: Dé wetenschap bestaat niet.

  Wetenschap is mensenwerk en een rommelig proces, maar er bestaat wel degelijk een ‘wetenschappelijke methode’ die werkt. Dat gedoe met falsificeerbare theorieën en empirische data.

  ware het niet dat er elke avond weer wrange burgers zien op tv hoe hardcore criminelen worden vrijgelaten, taakstraffen worden uitgedeeld aan relschoppers en ander geboefte.

  Is dat zo? Geloof niet dat dat elke avond op televisie te zien is. Dan nog is de vraag of wat televisie laat zien representatief is voor het justitieel systeem in Nederland. Je gaat er ook vanuit dat een taakstraf voor een relschopper een probleem is. Waarom? Is drie weken onbetaald schoffelen erger dan drie weken gevangenis? Werkt het slechter? Kost het meer? Leidt het tot meer recidive?